Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Ponedjeljak, 29. studenoga 2010., 12:48h

 

Kćeri Moja, piši ovo kako bi upozorila svijet na progon koji se nanosi Mojim odabranim dušama koje sam poslao na svijet kako bi priopćile Istinu kojom se spašavaju duše prije Mog Drugog Dolaska. 
Primijetit ćeš da su Moji vidjeoci, ljudi koji imaju vizije i proroci oni koji će biti potpuno odbačeni zbog lažnih proroka. Ove Moje predivne duše, odabrane zbog jednostavne odanosti, patit će zajedno sa Mnom, odbijanje koje sam pretrpio u rukama čovječanstva.
Oni koji trpe u Meni, sa Mnom i zbog Mene izvorni su proroci. Oni su duše koje će biti mučene, prema kojima će se odnositi s prezirom i koje će potpuno biti osuđene u Moje Ime. Također će biti odbijeni od strane Moje vlastite Crkve, iako ne od svih Mojih svetih slugu. Odani sljedbenici, koji vjerno slijede Moja Učenja, bit će pod kušnjom da ih odbace, sve dok im s vremenom ne bude lagano pokazana Istina.
Od početka vremena, kada sam odlučio poslati proroke u svijet, Božjom Milošću, da vas podsjetim na Moja Učenja, vrlo malo vas je vjerovalo u početku. Mnogi su prezreni i gledalo se na njih kao da pate od bujne mašte, potištenosti ili ih se jednostavno osuđivalo kao zavedene. Većina je ovih proroka bila preplavljena kada su iskusili svoj prvi Božanski susret. Mnogi od njih su sumnjali u ova mistična iskustva neko vrijeme, prije nego su prihvatili njihovu vjerodostojnost. Bili su neskloni tome da otkriju svoja iskustva bilo kome. Trebalo im je vremena da to prihvate.
Dok su primale svoj poziv, sve Moje odabrane duše nevoljno su otkrivale poruke ili Moje upute Mojim svetim slugama, uključujući časne sestre, svećenike, biskupe i kardinale. Bili su u strahopoštovanju prema ovim ljudima, i znali su u srcima da se s pitanjima koje su im nametali nisu lako mogli nositi. Mnogi pozvani nisu otkrili svoje poruke i koristili su molitvu i osobnu patnju da obave dužnost prema Meni. 
Drugima koji su otkrili poruke, upućene od Moje Blagoslovljene Majke i Mene, nisu vjerovali. Tek kroz Božanske objave koje su vremenom postale očite vjerovalo im se.
Pozivam sve Moje sljedbenike da slušaju svoje srce. Pogledajte poruke koje su priopćili Moji dragi vidjeoci i ljudi koji su imali vizije. Ove poruke su vam dane iz čiste ljubavi da bi vam pomogle u vodstvu i da bi spasili duše. To je cilj. Ako odlučite da nisu Božanskog podrijetla, molite se za vodstvo. Ako dokučite da jesu, molite, molite, molite da se slušaju Moji vidjeoci.
Sada Mi dopustite da vas upozorim na znakove na koje treba paziti kada se u Moje Ime proganjaju Moji istinski vidjeoci. Kada budu vidjeli njihovo svjetlo, sljedbenici prevaranta neće ih blago ciljati, već s takvom pokvarenošću koja će vas ostaviti bez daha. Neće ih samo mučiti ismijavanjem, već će ih ozloglasiti na strašne načine. I to sve u Moje Ime. Bol koju trpe Moji učenici nije ništa u usporedbi s boli koju to Meni uzrokuje.
Moja patnja je dosegla takvu razinu u skorim vremenima da ponovno ispočetka proživljavam užasno mučenje koje sam izdržao kada sam umro za vaše grijehe. Sve grijehe. Za cijelo čovječanstvo. Uključujući one koji su mučili Mene i Moje vidjeoce. Uključujući one ubojice, one ljude koji su Me javno zanijekali, i hvale se time i užasnim zlom u današnjem svijetu.
Molim vas da slušate Moje vidjeoce. Osjetit će te u srcu kada čujete Istinu. Molim vas, nemojte upasti u zamku onih koji su proganjali vidjeoce Moje Blagoslovljene Majke, uključujući svetu Bernardicu ili Moju malu djecu u Fatimi. Prema njima se odnosilo s krajnjim nepoštovanjem, posebno od strane Mojih svetih slugu. Oni najviše trpe kada su Moje Božanske objave dane čovječanstvu iz ljubavi. Moje Srce još više trpi kada ne vjeruju u natprirodno Božansko niti ga prepoznaju kada im se prikaže. 
Molim vas, molite za Moje vidjeoce, a posebno Moje vidjeoce čije poruke ne smiju biti zanijekane zbog ljubavi koju pokazuju i upozorenja koja sadrže. Jer oni su Moji istinski vidjeoci. Prepoznat ćete ih po uvredama, kleveti, mučenju i zlostavljanju koje primaju po rukama Moje djece.
Ako pogledate zlostavljanje koje primaju, i onda pogledate laži koje se o njima šire na tako ponižavajući način, onda ćete se morati zapitati. Ako je ta osoba tako dugo mučena i ne vjeruje joj se, zašto se zlostavljanje nastavlja tako grubo? Onda ćete imati odgovor. Molite se Duhu Svetom za vodstvo, da razlikujete Moje istinske proroke, vidjeoce i ljude koji imaju vizije od ostatka koji vas obmanjuje.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist
 
 
Subota, 1. siječnja 2011., 2:00h
 
 
Moja ljubljena kćeri, došlo je vrijeme za još jednu godinu, kada će Moja voljena djeca od Mene naučiti o tome kako prilagoditi svoje živote tako da kada dođem kao Sudac čovječanstvo bude spremno.
Moja prekrasna djeco, koju svu držim blizu Mog Presvetog Srca, slušajte Me sada. Nikada vas neću ostaviti kada prepoznate Mene i istinu novog Raja - obećanje koje sam vam svima dao prije nego sam umro na Križu zbog vaših grijeha. Vrijeme se približava, Moja voljena djeco. Nikada se ne bojte. Ako Me volite i vjerujete u Mene, čega se imate bojati? Ljubav nije strašna. Ljubav je radost, sreća, i svi oni koji vjeruju u Vječni Život u Nebesima ne moraju se bojati. Volim vas sve.
 
Uloga Majke Božje u Drugom Dolasku Krista
Moja voljena Majka, koja je bila odgovorna za uzimanje Kaleža prihvaćanja Mojeg postojanja, u trenutku začeća kako bi navijestila novi početak čovječanstva, također će navijestiti Moj Drugi Dolazak.
Otkupit ću sve koji Mi se obrate za Milost. Moja Majka, koju je poslao Vječni Otac da donese otkupljenje i spas svijetu, stajat će uz Mene ovoga puta.
Moja Voljena Majka, Anđeo Svjetla, trijumfirat će kako bi donijela Moje Milosrđe i navijestit će Moj Drugi Dolazak na Zemlju. Moja odana Majka, Bezgrešno Začeće, kao Posrednik će pomoći pripremiti svijet za Moj Drugi Dolazak. Pripremala je čovječanstvo već mnogo stoljeća, ali je u posljednjih 100 godina pokušavala usaditi ljubav u vaša srca da bi zapalila ponekad ustajalu ljubav koju imate za Mene i Mog Vječnog Oca. 
Ponekad je Moja Majka Božanskim objavama privlačila pozornost na zemlji. Nažalost, od Fatime i Garabandala rijetki su Moji sveti sluge uzimali ta božanska ukazanja zaozbiljno. Niti su njeni odabrani vidjeoci uzimani zaozbiljno. Ovoga puta, kako počinje 2011. godina, dogodit će se mnoge promjene. To je zbog toga, Moja djeco, jer će se svijet kakav znate promijeniti.
 
Tajna Fatime je povezana s budućnošću
Rijetki od vas nevinih i povjerljivih duša uspiju dokučiti zlo koje se otkriva. Slušajte sad, djeco Moja, uključujući i one koji ove poruke čitaju po prvi put, iz znatiželje, jer osjećate pukotinu u svom duhovnom dobru.
Vi i vaši braće i sestre idete prema svijetu kojim upravlja skupina, kako je naviješteno u posljednjoj Tajni Fatime, koja vam nije objavljena, a u njoj ćete naći slijedeće.
1. Vaš će novac biti bezvrijedan i jedino ćete moći trgovati u zlatu ili srebru
2. Morat ćete moliti u skupinama i naći dovoljno hrabrog svetog slugu koji će ustati prije Progona
3. Morate naći skloništa za molitvu, jer će vaše crkve biti prodane zbog financijskog dobitka
4. Čuvajte Pisma, čak i ako ih nikada niste čitali, jer budite sigurni, biti će nemoguće kupiti kopije u budućnosti
5. Organizirajte molitvene skupine kako bi molili za spasenje čovječanstva. Za tri godine ćete razumjeti zašto je to važno.
 
Cenzura medija
Ovo moram reći medijima. Kao oni koji se obraćate svijetu, oholost koju danas prikazujete pretvorit će se u očaj kada se vaša riječ više ne bude čula. I vi ćete uskoro shvatiti važnost molitve, kada se čovječanstvo okrene od Istine. Vaša riječ danas i dalje može predstavljati važnu nezavisnu istinu. Ali taj dar će vam biti oduzet. Umjesto toga, Istina će biti skrivena od čovječanstva preko poslušnosti bez pogovora, kojoj ćete svjedočiti tijekom Velikog Iskušenja.
Tada će vaša riječ, poput Moje, biti zanijekana.
 
"Tajni kanal" komunikacije
Nitko vas neće slušati, jer jedina riječ koja će se dati čovječanstvu, a koja će imati nekakav utjecaj, bit će dana Tajnim Kanalom kroz tehnologiju. Naći ćete se u divljini i završit ćete pokušavajući komunicirati s nevjernim svijetom, kao što Ja u ovom trenutku vremena činim kada se vaša riječ ne čuje.
Čuvajte se diktatora
Nemojte se bojati, bez obzira kojim putem slijedite Boga, poslušajte Me sad. Borite se s onima koji nameću poslušnost bez pogovora u vaš svijet, jer su od sotone. Ne dajte da vas prevare, bez obzira koliko vas plaćali da iznosite laži. Oni će se suočiti s vječnim prokletstvom ako se ne pokaju. Iako vrijeme nije na njihovoj strani. Borite se za slobodu izvješćivanja o nepravdama kojima svjedočite. Bez obzira vjerujete li u Mene, jer kada vidite da se ovo proročanstvo razotkriva, shvatit ćete Istinu Mojih Učenja.
 
Knjiga Otkrivenja
Danas u svijetu koji može izgledati izvrnutim i povrijeđenim, zbog ekonomskog sloma, pa se čini da bi stvari mogle okrenuti na dobro. Da, Moja djeco, u prošlosti bi to bila prirodna pretpostavka, ali više ne. Plan koji je smislila središnja skupina organizacija širom svijeta, iz svake zemlje, sotonskog porijekla, spreman je ostvariti se. Oni među vama koji ne vjeruju u Mene konačno će shvatiti proročanstva sadržana u Knjizi Mog Oca i Knjizi Otkrivenja.
Ne bojte se, djeco Moja. Okrenite Mi se i pričajte osobno sa Mnom svojim riječima, i dat ću vam jakost, nadu i snagu da prođete kroz ovaj tamni prolaz povijesti čovječanstva.
Oni od vas koji čitaju ovu poruku neka pažljivo razmisle. Ako sumnjate u sadržaj, pogledajte oko sebe i odlučite, ako se usuđujete uzeti u obzir znakove. Da li primjećujete da se vaša slobodna volja, koju vam je darovao Moj Vječni Otac, mijenja? Ja i Moj Vječni Otac se nikada ne bismo miješali u ovaj Božji dar, toliko je Svet. Ali ako čovjek odluči prihvatiti sotonu i plamenove pakla, neka tako bude.
Bog, Moj Vječni Otac, ne može to spriječiti. A ipak će sotona pokušati oduzeti vam ovaj dar slobodne volje. Kada otkrijete da vam je slobodna volja oduzeta moćnim silama nad kojima nemate nadzor, znat ćete da iza toga stoji zli.
 
Sotona nikada neće pobijediti
Molim vas, molim vas da budete na oprezu, Moja draga djeco. Nemojte se predati. Spasit ćete duše ako dovoljno od vas moli i odolijeva. Sotona i njegova vojska nikada neće pobijediti. Ne mogu. Nemoguće je. Samo Bog ima moć da okonča ovaj užasan sukob.
Ja, Vaš Spasitelj i određeni Sudac, pozivam vas da ustanete, da budete hrabri i da se borite za ono što je ispravno u vašim srcima, čak i ako trpite strah. Sotona vam daje strah. Ja ili Moj vječni Otac nikada nismo stavili strah u vaša srca. 
Odbacite svoje oklope i otvorite srce za Ljubav, a ne strah. Ljubav dolazi od Boga. Rekao sam vam da ljubav nije nešto što osjećate, osim, ako ne otvorite srca. Ljubav i Bog, Vječni Otac, Stvoritelj zemlje, idu ruku pod ruku. Ne mogu biti odvojeni. Kada to jesu, djeluje sotona.
Idite sad. djeco Moja, i odlučite se. Da li želite da vas Ljubav obuhvati kroz Moje Presveto Srce ili strah? Vaša je odluka.
 
 
Vaš Božanski Učitelj, Spasitelj i Pravedni Sudac Milosrđa
Isus Krist
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 19. veljače 2011., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, uporno se trudiš slušati Moje upute radi prosvjećenja duše i to Mi čini veliko zadovoljstvo. Molim te, daj mi jedan puni sat dnevno u tišini sa Mnom i dopusti Mi da te privučem bliže Mom Presvetom Srcu.
Osjećaš se jačom kada ovo činiš. Počni od danas provoditi vrijeme u Mom društvu, tako da mogu prosvijetliti tvoje srce i olakšati tvoj teret.
Danas ti želim otkriti Moju želju za čovječanstvo, da počne vrednovati svoje živote u pripremi za Upozorenje. Moja kćeri, oni od vas koji ne uspiju u pripremi trebaju dosta molitve.
Upozorenje, veliki dar, bit će sada predstavljen svijetu. Svima će biti dana prilika da okuse radost kada konačno shvate Istinu. Istinu Mog postojanja. Moli za sve, dijete Moje, da imaju hrabrosti tražiti Moj oprost.
Konačno, Moja kćeri, Moja djeca posvuda počinju otvarati oči. Sada shvaćaju da se svijet mijenja. Svijet kojeg su nekada poznavali prebacio se u novi oblik. Ovaj novi oblik vodit će do nekoliko stanja prije nego će Moja djeca konačno biti spremna za Novi Raj.
Prevarantovi nametljivci nažalost će se tvrdoglavo boriti do samog gorkog kraja. Moli za te jadne zabludjele duše, da iskra Svijetla poplavi njihova srca kada dođu u dodir s Mojim odanim sljedbenicima. Vama, Mojim sljedbenicima, dane su milosti da pomognete obratiti sve one duše izgubljene u divljini i zbunjenog stanja koje je u njihovim dušama uzrokovao sotona.
 
Proročanstva La Salette, Fatime i Garabandala sada se otkrivaju
Pozivam također Moje svete sluge, svih imenovanja, koji časte Mog Vječnog Oca, da slušaju. Nemojte dozvoliti prevarantu da vas putem lažnog  proroka prevari da vjerujete u laž koja će u njegovo ime biti uskoro počinjena. To će biti teško vrijeme za one od vas koji Me volite, jer ćete biti vrlo zbunjeni.
 
Lažni prorok i Antikrist
Bistrim očima promatraj lažnog proroka, koji će pokušati voditi Moju Crkvu, jer on ne dolazi iz Kuće Mog Vječnog Oca. Činit će se takvim. Ali to će biti pogrešno. Promatraj i prijateljstvo koje će prikazati s Antikristom, jer će oni biti dvoje najvarljivijih sljedbenika sotone - obučeni u ovčje ruho. Imat će moći koje će se činiti starim čudima, ali te moći bit će sotonske. Morate biti u milosti cijelo vrijeme kako biste branili svoju vjeru. Molite za Moje svete sluge, koji će ravnodušni u vjeri biti odvučeni u ruke prevaranta. On će im se svidjeti jer će im ponuditi uzbuđenje, strast, takozvanu ljubav kojom će upravljati ego, i zbog njegove karizmatične pojave bit će mu teško odoljeti. Idete li tim putem, Moji sveti sluge, bit ćete Mi izgubljeni zauvijek.
Možete se zapitati zašto ovi događaji predstavljaju takve poteškoće. Onda ćete se zapitati zašto dopuštam da se ove stvari dogode. Sigurno Isus, u Svom Milosrđu, ne bi podario takve prepreke? Ali moram ih dopustiti jer kroz te izazove konačna bitka između Mog Vječnog Oca i zloga može se dogoditi. Bez konačnog sukoba on, sotona, ne može konačno biti bačen u ponor vječnog pakla.
Budite oprezni zbog ove prevare. Ne dopustite da vaše duše budu izgubljene na ovaj način. Molite, molite, molite za milosti razlikovanja, da možete vidjeti ono što je stvarno lažni prorok. Demon iz dubina pakla, poslan da vas omete. Budite zahvalni što ste njegove mete. Zbog vaše vjernosti Meni bit ćete na ovom krajnjem ispitu. Ispitu vaše vjere. Nikada više nećete biti podvrgnuti takvom ispitu. Budite spremni. Okrenite se Meni, Moje svete sluge, prije nego bude prekasno.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist

Utorak, 31. svibnja 2011., 15:30h

 
 
Moja predraga kćeri, prešli smo dugačak put u tako kratkom vremenu. To ima svoje razloge. Jer to je bilo vrijeme potrebno da se Moja najsvetija Riječ priopći svijetu gladnom Moje Ljubavi. Ipak i dalje ne slušaju. Jer ne žele znati. Dok su mnogi Moji odani sljedbenici upozoreni na promjene koje dolaze, tolike mnoge ne zanimaju, uopće, upozorenja koja je do sada Moja Ljubljena Majka davala svijetu. Proročanstva dana u Garabandalu sada će postati stvarnost. Pripremite se sada za ovaj događaj jer imate samo još nekoliko mjeseci da pripremite svoje duše. 
Molim te ne boj se, Moja kćeri, jer znam da su te ovi događaji rastužili budući da misliš na budućnost svoje djece. Upozorenje će sve promijeniti. Ali predstavljat će raskrižje na cesti. Probuđeno za Istinu Božjeg postojanja, čovječanstvo će svojom slobodnom voljom odabrati jedan od dva puta. Put Spasenja. Ili put prokletstva.
 
Kazna će uništiti većinu svijeta
Molite snažno da čovjek odabere ovaj prvi put. Jer ako to ne učini, svijet će pretrpjeti najtežu kaznu i mnogi će  biti uništeni. Zašto bi Moja djeca to željela? A ipak, zbog grijeha, čovjek će nažalost odlučiti ne obazirati se na Moja obećanja i slijediti će put prevaranta. Rekao sam da vam neću dati datum Upozorenja, jer to zna samo nekoliko odabranih duša. Jer ako taj datum dođe u javnost, ljudi bi bili u iskušenju tražiti otkupljenje iz osjećaja lažne poniznosti. Vjerujte u Mene. Sve će biti dobro, djeco. Blagoslovljeni ste, jer vam se daje ovaj predivan dar Otkrivenja. Svijet će se sada činiti da postaje tišim i na neki način čudan, u nadolazećim mjesecima prije Upozorenja. Jer kada se dogodi, premda će biti vidno osobit na nebu, tako će tiho biti ovo mistično iskustvo da ćete biti spremniji za ovaj susret u tišini s vlastitom savješću. 
Zapamtite, što je više ljudi upozoreno na ovaj događaj, više duša će biti spašeno. Molite, molite Moje Božje Milosrđe za one duše koje će umrijeti tijekom Upozorenja. Oni trebaju vaše molitve.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist
 
 
Četvrtak, 26. siječnja 2012., 21:40h
 
 
Moja predraga kćeri, vrijeme je da se svijetu otkrije potpuna Istina tajni Božjega Kraljevstva.
Neko vrijeme je Istina bila sakrivena. Moja Crkva godinama odbacuje u stranu priznanje Moga Božanskog Posredovanja u svijetu kroz čuda, objave i Božje obraćanje odabranim dušama.
Zašto je Moja Crkva osjetila potrebu da umanji Istinu kada je bilo potrebno ojačati vjeru Moje djece posvuda, samo je njima znano.
Moja Crkva je u početku zanemarivala i odnosila se s prijezirom prema svim Mojim istinskim vidjeocima i vidjeocima Moje Blagoslovljene Majke.
Kćeri Moja, čak ni posljednja Fatimska tajna nije bila dana svijetu, jer je otkrivala istinu o sotoninoj zloj sekti koja ulazi u Vatikan.
Posljednji dio tajne nije bio otkriven kako bi se zaštitila zla sekta koja je u velikom broju ušla u Vatikan još od ukazanja Moje Majke u svetom svetištu u Fatimi.
Moju kćer Luciju su utišale sile koje nadziru dio Vatikana nad kojim Moji jadni voljeni Pape imaju malo nadzora.
Gledaj kako su ne samo izvrnuli Istinu Mojih Učenja, već su uveli i nove metode katoličkog bogoslužja koje vrijeđaju Mene i Moga Vječnog Oca.
Katolička Crkva je jedina Istinska Crkva i kao takva je glavna meta sotone i njegove zle sekte.
Istina dolazi od Mene.
Istina uznemiruje čovječanstvo, jer može uključivati osobnu žrtvu.
Istina u nekim slučajevima izaziva zgražanje, a u mnogim slučajevima smatra se krivovjerjem.
Ipak, samo vas Istina može osloboditi od laži. Laži koje dolaze od sotone i koje stvaraju težak teret na vašoj duši.
Došlo je vrijeme da se svijetu punom laži otkrije Istina.
Tolike mnoge laži, kćeri Moja, su Mojoj djeci prikazivale lažne religije, lažni bogovi, lažni crkveni vođe, lažni politički vođe i organizacije, kao i lažna sredstva priopćavanja.
Tako mnogo Istine je skriveno. Ipak, kada bi se otkrila istina onoga što se danas događa u svijetu, vrlo malo ljudi bi ju prihvatilo.
Isto vrijedi za Deset Zapovijedi Moga Oca. To su pravila koja je postavio Moj Vječni Otac i koja je dao Svome proroku Mojsiju.
Istina se nikada ne mijenja, bez obzira koliko Ju čovječanstvo pokušava promijeniti.
Čak ni među Kršćanskim Crkvama Zapovijedi Mog Oca više nisu prihvaćene.
Ne ubij znači da ne smijete ubiti drugo ljudsko biće. Ne odnosi se na samoobranu, ali vrijedi za svaku drugu priliku.
Nijedan čovjek ne može opravdati ubojstvo - pobačaj, smaknuće ili eutanaziju. Nitko.
To je smrtni grijeh i kazna je vječni život u paklu.
Prihvaćaju li ovo Moja djeca, kćeri Moja? Ne, oni čak donose zakone koji to čine ne samo prihvatljivim, već i oprostivim u Božjim Očima. Ali nije.
Svaki dan se krši svaka od Deset Zapovijedi Moga Oca.
A ipak, Moja Crkva nikada ne propovijeda o ozbiljnosti grijeha. Nikada ne govore ljudima kako će ići u pakao, ako počine smrtni grijeh, a ne pokaju se.
Moje Srce je duboko ranjeno.
One, Moje Crkve širom svijeta ne propovijedaju Istinu.
Mnogi Moji posvećeni sluge više ne vjeruju u stanje pakla ili Čistilišta.
Oni ne prihvaćaju Zapovijedi Mog Oca. Opravdavaju svaki grijeh.
Govore o Milosrđu Moga Oca, ali ne uspijevaju objasniti posljedice umiranja u stanju smrtnog grijeha. Jako Me vrijeđaju ne obavljajući njihove dužnosti koje su im dodijeljene.
U mnogim slučajevima su oni odgovorni za gubitak tako mnogo duša.
Probudite se za Istinu svi vi koji se javno pokazujete kao vjernici u Boga Svemogućega Oca, Stvoritelja svega i znajte ovo.
Postoji samo jedna Istina.
Ne može biti više od jedne Istine.
Sve drugačije od Istine je laž i ne dolazi od Moga Nebeskog Oca, Boga Svemogućeg, Stvoritelja svega.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
 
 
 
 
 
Ponedjeljak, 9. travnja 2012., 10:00h
 
 
Dijete Moje, svijet će uskoro proći kroz konačne promjene dok se pojačava bitka za duše.
Sotona će nauditi Katoličkoj Crkvi, a Ja, Majka Božja, ću biti upletena u podjelu Crkve.
Dijelovi Katoličke Crkve ne prihvaćaju Moju ulogu Suotkupiteljice, Posrednice, Odvjetnice. 
U mnogim dijelovima nisam prihvaćena po ulozi koju moram igrati u Spasenju duša.
Moj jadni Sin je jako povrijeđen zbog načina na koji sam Ja, Majka Božja, odbačena.
Nije shvaćena Moja uloga uništavateljice Zmije.
Blagoslovljena sam milostima i snagom da porazim i uništim zloga.
On, zli, ima mnogo sljedbenika unutar Katoličke Crkve, koji se žele suprotstaviti snazi koju mi je dao Svevišnji Bog.
Era Mira o kojoj sam govorila u Fatimi je zaboravljena.
Ova Era Mira će se dogoditi nakon Drugoga Dolaska Moga Sina i trajati će 1000 godina.
To će se ostvariti kada se Nebo i Zemlja spoje kao jedan veličanstveni Novi Raj.
Zbog vjere Moje djece i njihove posvećenosti Meni, njihovoj ljubljenoj Majci, mnoge će duše ući u Novi Raj.
Sotona sada naporno radi kako bi uvjerio članove Katoličke Crkve da se to neće dogoditi.
Niječe se Moja uloga Majke Spasenja i Suotkupiteljice, koja radi zajedno sa Svojim Ljubljenim  Sinom da navijesti Drugi Dolazak.
Djeco, molite da one duše, žrtve prevaranta unutar Katoličke Crkve, ne odvuku Moju djecu od njihovog trenutka Spasenja.
Molite da Papa Benedikt uzmogne zaustaviti dopuštanje ovoga zla širom Katoličke Crkve.
Djeco, nikada nemojte odustati u vašoj borbi da se borite za Istinu.
Uskoro će se ispuniti obećanje Moga Sina da će se vratiti kako bi odveo čovječanstvo u Vječni Život u Raju. Ali Njemu će se suprotstavljati na svakom koraku puta one duše koje su dopustile prevari zloga da okrene njihove glave.
Oslabiti će vjernost Mome Sinu unutar Crkve.
Neće biti prihvaćena Moja uloga Suotkupiteljice, Posrednice, Odvjetnice.
Molite da svećenici Moga Sina ostanu jaki i da brane Istinu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Božja 
Majka Spasenja
 
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 2. lipnja 2012., 11:00h
 
 
Dijete Moje, važno je da svi oni koji ljube Moga Sina mole za milosti snage i ustrajnosti u ovo vrijeme.
Djeco, spoznaja koja vam se otkriva preko ovih Poruka jest da vam pomogne da se pripremite.
Nikada nemojte misliti, kao Božja Vojska, da se nećete moći oduprijeti zlom režimu koji će se uskoro objaviti u svijetu.
Uvijek se sjetite moći Moje Svete Krunice.
Uvijek se sjetite da je Moć Moga Oca najveća Moć od svih.
Nijedna moć nije tako snažna da može poraziti Najslavniju Moć Božju.
Kada ste pravo dijete Božje, kada dođete Mome Ocu preko Moga Sina, biti ćete zaštićeni.
Strah je uzrokovan nepoznatim, ali također može biti uzrokovan otkrivanjem Istine.
Dopustite da vam milosti, koje su vam dane preko Križarskih Molitvi, daju mir duha i snagu duše da stupate prema Spasenju duša.
Što je više duša koje su obraćene na Ljubav Moga Sina, jači će biti vaš Križarski pohod.
Ljubite jedni druge i ujedinite se u molitvi kako bi pomogli spasiti Božju djecu od Antikrista.
Molite, molite, molite da svaka duša bude dovoljno hrabra kako bi odbacila otrovni žig.
Otkrila sam ova zlodjela malenoj djeci Meleniji i Maksiminu u La Salette-u tako davno. Uskoro je vrijeme da se ova proročanstva razotkriju.
Ovoj djeci je rečeno za zle planove i prihvatila su što sam im Ja rekla. Sada vi, Moja djeco, morate prihvatiti da se ovi događaji moraju dogoditi.
Morate snažno moliti da oslabite i olakšate većinu boli koju će čovječanstvo morati izdržati.
Budite hrabri, djeco.
Ufajte se u Moga Sina i dajte Mu slobodu da vas vodi, jer On to mora, kako bi duše bile spašene iz kandži Zvijeri.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Subota, 13. listopada 2012., 16:10h
 
Moja predraga kćeri, proročanstva naviještena u Fatimi sada se počinju očitovati u svijetu.
Vlade jedinstvenog svijeta, stvorene u onim narodima koji neumorno rade zajedno, gotovo su završile svoju misiju, koja će se uskoro predstaviti svijetu.
Na tom tragu nastati će nova religija jedinstvenog svijeta, odvratnost u Očima Moga Oca.
Moju su Crkvu zarazili neprijatelji u Njoj, koji su vukovi u janjećoj koži. Oni varaju sve s kojima dođu u dodir.
Onda će biti uvedeno globalno cijepljenje koje će vas ubiti, ako ga prihvatite.
To je vrijeme kada će samo molitva i to mnogo nje, ublažiti učinak ove grozne zloće, koju je stvorila elitna skupina ljudi na vlasti.
Oni rade u svakom dijelu vaših vlada; i ljudi koji rade s njima svaki dan znaju što oni rade.
Oni su tako lukavi da će svako zlodjelo predstaviti kao dobru stvar, veliku uslugu čovječanstvu. Oni će učiniti sve što mogu da oskvrnu sve što ima veze sa Bogom. 
Oni će širiti i promicati poganstvo. Božja djeca, koja prihvate njihove zakone i njihova učenja, postati će zaražena njihovim zlim putovima.
Vi morate moliti za zaštitu, ali iznad svega, morate moliti za ove duše. Jer Moj Otac ih namjerava kazniti. On će izdvojiti svakoga od njih i uništiti ih. Bez vaših molitvi, oni će biti izgubljeni i biti će bačeni u jezero vatre.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 7. svibnja 2013., 17:00h
 
 
Moje drago dijete, Ja sam ti otkrila, tijekom ovoga današnjega posebnog ukazanja, tajnu Moga Srca i kako je isprepletena sa Presvetim Srcem Moga ljubljenoga Sina. Moje Srce kuca u zajedništvu s Njegovim i kao Suotkupiteljica Ja ću raditi da bih odvela toliko mnogo Božje djece u Novu Eru Mira.
Kao Majci Božjoj, Meni je dana Moć nad Zvijeri i svima onima koji prizovu Moju pomoć biti će dodijeljena velika zaštita od njega. Zbog ove posebne Moći, koju Mi je dao Moj Sin, biti će učinjen svaki pokušaj da se osramoti Moje Ime tijekom vladavine Zvijeri. Javni događaji biti će organizirani da bi se poštovale Moje želje ujedinjenja sve Božje djece. Nažalost, svi od njih neće poštovati Istinu.
Ja sam otkrila Istinu u La Saletteu u Francuskoj i u Fatimi u Portugalu, a ipak mnogi ne shvaćaju što je ono što sam Ja objasnila. Uskoro će naviještena proročanstva postati stvarnost i zatim će mržnja, koju zli ima prema Meni, biti ispoljavana u posebnim obredima, koji će biti uvredljivi Bogu.
Moj Sin je stvorio vrlo poseban plan, koji je izrađen do svakog pojedinog detalja, kako bi osigurao da svijetu bude dana Istina o neprijateljima Božjim. On to čini jer samo Istina može spasiti ljudski rod. Ako Božja djeca budu slijedila laži i postanu uključena u prijevaru, koju nosi Antikristov plan, onda će oni okrenuti svoja leđa Mome Sinu i svome vlastitom Spasenju.
Ova Misija koja ti je dana, dijete Moje, je posljednja karika u posljednjem Zavjetu kojega Moj Sin mora dovršiti iz poslušnosti prema Mome Ocu, Svevišnjemu Bogu. To će biti sredstvo po kojemu će duše biti spašene iz stiska sotone i njegove zle vojske na Zemlji. Zbog ovoga, mržnja koja će ti biti pokazana riječima, djelima i djelovanjima drugih biti će okrutna i žestoka. Gnjev koji će biti pokazan protiv tebe biti će poput nijednog drugog i ti moraš shvatiti da je to za očekivati. Djelu Moga Sina ogorčeno će se protiviti u ovim vremenima i On i Njegova Crkva na Zemlji morati će izdržati posljednje Razapinjanje prije nego se Uskrsnuće, obećano svima onima koji vjeruju u Moga Sina, dogodi.
Mržnja je stvarna i zli će okrenuti misli čak i onih odabranih duša i vidjelaca protiv tebe, dijete Moje. Nikada se nemoj osjećati tužnom zbog sebe ili tih duša, jer je patnja Moga Sina deset puta gora. Moj je Sin, Spasitelj i Otkupitelj čovječanstva, Onaj koji je Umro zbog grijeha čovjeka, Onaj kojega se i dalje mrzi s tolikom strašću, koja je rođena iz gnjeva i kojom upravlja sotona. Moj je Sin Onaj koji je predmet takvih napada i kada bacaju uvrede na tebe, dijete Moje, oni Njega iznova bičuju.
Vi se morate uzdignuti, svi vi i učiniti ono što vam Moj Sin kaže, jer ste vi odabrani da postrojite Njegovu Vojsku Ostatka. Kada vi trpite u Njegovo Ime, to je za Slavu Božju i za Spasenje čovječanstva. Kada Novo Nebo i Nova Zemlja postanu jedno, takva patnja će prestati i svi će pjevati hvalospjeve Bogu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
Subota, 20. srpnja 2013., 12:45h
 
 
Moje dijete, dok se povećava previranje u Kršćanskoj vjeri i dalje će biti onih odanih Mome Sinu koji će svojom snagom vjere čuvati i štititi Svetu Riječ Božju.
Razdor u Rimu će imati za posljedicu da će mnogi biti zavedeni i koji će se, nesvjesno, okrenuti od Moga Sina, Isusa Krista. Oni će pasti u zabludu, jer će prihvatiti nova naučavanja koja ne dolaze od Boga. Molite, molite, molite za one u Kršćanskim Crkvama koji će upasti u zamku prihvaćanja laži koje su im dane pod krinkom onih koji tvrde da ih je odabrao Moj Sin da proglašavaju Njegovu Riječ.
Sve ove stvari su navještavane vidjeocima kroz stoljeća, a ipak mnogi od vas odbijaju prihvatiti ova proročanstva. Ja sam upozorila čovječanstvo na ove mračne dane koji predstoje jer vas Moj Sin želi braniti od palih anđela koji će zaraziti Njegovu Crkvu na Zemlji. Moje Suze padaju u velikim bujicama, jer tako mnogo posvećenih slugu unutar Crkve niječe Moja ukazanja. Ta ukazanja su bila odobrena od Boga da čovječanstvo učini svjesnim opasnosti koje čekaju duše da bi im koliko, toliko Istina bila dana unaprijed.
Proročanstva koja su vam dana u La Saletteu i Fatimi su od velikog značaja. Zašto toliki mnogi koji tvrde da ljube Mene, svoju Majku, zanemaruju ono što sam Ja rekla svijetu. Vi niste slušali i dopustili ste sebi da budete prevareni.
Vrijeme je da se prisjeti da je tamu, koja obavija Crkvu Moga Sina na Zemlji, uzrokovao zli koji je obmanuo mnoge. Ova tama ne može dolaziti od Moga Sina i kao takvo, Njegovo Mistično Tijelo – Njegova Crkva – ostaje nedirnuta. Oni koji ostanu vjerni Njegovom Mističnom Tijelu neće zastraniti od Istine. Oni koji izdaju Crkvu Moga Sina i odbace Njegova Učenja usvajajući nove prakse, koje su uvredljive Isusu Kristu, odvojili su sebe od Njegovoga Milosrđa.
Vi morate znati, kada je Križ Moga Sina izmijenjen da izgleda drugačije i kada je način Misne Žrtve prilagođen u ime suvremenosti, da ćete tada vidjeti nepoštovanje prema Mome Sinu u načinu na koji su stvari prikazane.
Vi nikada ne smijete izdati Moga Sina. On je toliko patio, a ipak neki od onih unutar Njegove vlastite Crkve pasti će u zabludu i ponovno će Ga Razapeti. Kada vi budete svjedočili tim događajima, znati ćete da se vremena mijenjaju i da je posljednja bitka između Boga i Zvijeri u tijeku.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 22. srpnja 2013., 20:17h
 
 
Moje dijete, prijevaru, s kojom će se svijet suočiti, biti će tako teško raspoznati, da će jedino oni koji se predaju Bogu i potpuno se ufaju u Moga Sina, moći izdržati kušnje koje tek dolaze.
Ja sam svijetu dala proročanstva 1917., ali posljednja Fatimska tajna nije bila otkrivena, tako je zastrašujuća bila za one unutar Katoličke Crkve.
Posljednja Fatimska tajna i dalje ostaje nepoznata Božjoj djeci, iako vam je dio nje otkriven 26. siječnja 2012. Vrlo malo njih unutar Crkve su upućeni u to. Sada, slijedeći dio posljednje Fatimske tajne mora biti otkriven, kako bih Ja mogla upozoriti čovječanstvo na posljedice zanemarivanja Moga Posredovanja da pomognem spasiti duše.
Crkvu su zarazili, iznutra, neprijatelji Božji. Oni – a ima dvadeset njih koji nadziru iznutra – su izveli najveću prijevaru. Oni su izabrali čovjeka, koji nije od Boga, dok je Sveti Otac, kojemu je odobrena Petrova Kruna, pažljivo uklonjen.
Pojedinosti, koje sam Ja otkrila, jesu da će biti dva čovjeka koja će nositi Petrovu Krunu u posljednjim vremenima. Jedan će patiti zbog laži koje su stvorene da naude njegovu ugledu i koje će ga učiniti stvarnim zatvorenikom. Drugi koji će biti izabran izazvati će uništenje, ne samo Katoličke Crkve, već svih Crkava koje štuju Moga Oca i koje prihvaćaju Učenja Moga Sina, Isusa Krista, Spasitelja Svijeta.
Može biti samo jedna glava Crkve na Zemlji, kojega je ovlastio Moj Sin, koji mora ostati Papa do svoje smrti. Bilo tko drugi, koji tvrdi da sjedi na Petrovoj Stolici, jest uljez. Ova prijevara ima jednu svrhu, da izruči duše Luciferu i malo je vremena za takve duše, koje neće biti ništa mudrije, da budu spašene.
Djeco, vi morate jedino pripaziti na jedno upozorenje sada. Ne zastranjujte od Učenja Moga Sina. Propitkujte svako novo naučavanje, koje vam može biti predstavljeno i koje proglašava da dolazi od Crkve Moga Sina na Zemlji. Istina je jednostavna. Ona se nikada ne mijenja. Naslijeđe Moga Sina je vrlo jasno. Nemojte dopustiti nikome da zamagli vašu prosudbu.
Uskoro će Fatimska proročanstva imati smisla. Sve se sada događa pred nevjernim svijetom ali, nažalost, vrlo malo će ih shvatiti dok ne bude prekasno. Molite, molite, molite Moju Presvetu Krunicu što je češće moguće, svakoga dana, zato da bi ublažili učinak zla koje vas okružuje.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Subota, 17. kolovoza 2013., 16:45h

 
O, Moja draga djeco, kako se Moje Srce žalosti zbog patnje s kojom će se ubrzo suočiti svećenici unutar Katoličke Crkve.
Tako mnogo dragocjenih slugu Moga Sina, čija je jedina želja služiti Bogu i dovesti duše na pravi put prema Spasenju, suočiti će se s kušnjama takvih razmjera da će mnogi otpasti u strahu. Mnogi će biti slijepi za Istinu i prihvatiti će velike promjene u Crkvi i pozdraviti će iste, u pogrješnom vjerovanju da su za dobro svih. Oni koji će prepoznati prijevaru koja će biti predstavljena katolicima, pobjeći će. Tako zastrašeni o svojoj vjeri, oni će napustiti Crkvu, jer će biti preslabi da se suprotstave takvoj zloći.
Oni svećenici koji će odbiti prihvatiti lažno naučavanje biti će optuženi za krivovjerje i mnogi će biti javno ukoreni što se nisu pokorili onima kojima odgovaraju. Mnogi će biti izopćeni. Drugi će biti mučeni. Zatim će biti onih koji će voditi Crkvu – Crkvu koju je svijetu dao Moj Sin – u tajnosti.
Oni će morati pronaći mjesta za utočište kako bi mogli pružati svakodnevne Mise i Svetu Euharistiju. Njih će voditi Duh Sveti i njih će slijediti Vojska Ostatka Moga Sina koja će ostati žestoko odana Njegovim Učenjima i Sakramentima do posljednjega dana.
Vi morate shvatiti, ako ste u bilo kakvoj sumnji o valjanosti ovog upozorenja, da ću Ja, ljubljena Majka Kristova, biti iskorištena da se skrije prava nakana onih sila koje su ušle u Crkvu Moga Sina na Zemlji. Ja ću biti iskorištena kao ukrasna figura Crkve da se ljudi odvrate od pravih nakana ove zle skupine. Kako bi uvjerili Božju djecu da ostanu odani pravoj Riječi Božjoj i predajama Katoličke Crkve, oni će stvoriti obrede, za koje će reći da štuju Mene. Oni će iskoristiti Fatimska proročanstva da oskvrnu Moju sliku, prikazujući svijetu veliku prijevaru. Oni će iskoristiti Mene zato da bi okaljali Crkvu Moga Sina i sve što će oni napraviti biti će obrnuto, u skladu sa zahtjevom zloga.
Dajući dojam da štuju Majku Božju, mnoge će katolike odvesti u lažni osjećaj sigurnosti. To će značiti da će bilo kakva sumnja, koju bi inače imali kada svjedoče čudnim, novim izmjenama i dopunama Misa i Sakramentima, odmah biti zaboravljena. Kako mi to donosi veliku žalost. Moja slika će biti namjerno iskorištena da se uvrijedi Moj Sin.
Sotona Me prezire. On Me se također i boji. Da bi povrijedio Moga Sina, on će, preko onih duša na koje utječe ići tako daleko da oskvrne Moju sliku kroz mnoge tajne obrede i crne mise. Moj kip će biti ukrašen sotonističkim znakovima i Ja ću biti oskvrnjena u mnogim mjestima od masonskih skupina koje su zadobile nadzor.
Molite, molite, molite djeco, svakoga dana za snagu da se s hrabrošću suprotstavite ovoj zloći. Ne bojte je se. Prihvatite da sotonina vojska sada nadzire mnoge narode, u svakom dijelu svijeta. Kada to prihvatite, tada vam se može dati snaga i odlučnost koju trebate. Kada zatražite ove milosti, preko Križarskih molitvi, vi možete i hoćete pomoći ublažiti ovu zloću.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Srijeda, 25. rujna 2013., 12:15h
 
Moje dijete, Razapinjanje Crkve Moga Sina na Zemlji je potpuno i uistinu započelo i svi znakovi su počeli postajati vidljivi. Baš kao što je Moj Sin bio Razapet na Križu, samo jedan od Njegovih Apostola je ostao uz Njega i također će se malo od Njegovih učenika na Zemlji usuditi da budu viđeni kako brane Njegovo Mistično Tijelo na Zemlji, dok je pljačkano, progonjeno i zatim uništeno.
Vrlo malo od onih koji su se zakleli na vjernost Mojemu Sinu su gledali Njegovo bičevanje ili hodali s Njim prilikom uspona na Brdo Kalvariju. Ja sam imala samo četiri odana učenika - Moju rođakinju Mariju; Martu; Mariju Magdalenu i Ivana - da Me podrže i pomognu Mi u Mojoj boli dok sam morala svjedočiti strašnom mučenju Mojega Sina. Mnogi će slijediti upute Moga Sina, preko Ovih Svetih Poruka svijetu, ali samo će malo njih biti dovoljno hrabri otvoreno proglašavati Riječ Božju tijekom Razapinjanja Crkve Mojega Sina na Zemlji. 
Moja žalost u ovo vrijeme je velika jer se sve što sam Ja navijestila tijekom ukazanja u La Saletteu i Fatimi sada razotkriva pred svima vama, ali mnogi od vas su slijepi. Oni od vas koji ste posvetili sate preda Mnom u Mojim Presvetim Svetištima morate doći i zamoliti Mene, svoju Majku, da otvorim vaše oči Istini. Vi morate tražiti od Mene da posvetim vaša srca i duše Mojemu Sinu, inače ćete Ga i vi zanijekati.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
MAJKA SPASENJA: SPASENJE JE VAŠE JEDINO KROZ POMIRENJE S BOGOM
Nedjelja, 10. Studenoga 2013., 15:20h
 
 
Moje drago dijete, Moja uloga kao Majke Spasenja jest da vas podsjetim na sve što Sam vam Ja rekla tijekom stoljeća. Ljubite jedni druge kako što vas Moj Sin ljubi. Pokažite samilost prema svima, a posebno prema onima koji vas progone. Slušajte ono što Sam Ja otkrila vidjeocima u La Salette-u i Fatimi i proučite to do važnih pojedinosti. Vi ste vrlo malo izvršili od onoga na što sam Ja uputila. Moja upozorenja su bila odbačena i posljedice zanemarivanja onoga što vam je dano sada će postati stvarnost.
Kada Nebo otkriva poruke čovječanstvu, to je poput obraćanja jakoj kamenoj utvrdi. Neka od Mojih otkrivenja su se probila i slijedilo ih se. Mnoga su jednostavno odbačena od strane onih s malo vjere i utvrda je postala neprobojna na posredovanje s Neba, koje vam je dano da poveća vašu vjeru i da vas sigurno čuva u Božjim Rukama. 
Moja uloga Suotkupiteljice znači da je ojačana Moja Moć protiv đavla, na način kojega Mi Bog nije podario prije. Stoga je sada vrijeme kada će sva posvećenost Meni biti pažljivo odbačena od strane neprijatelja Moga Sina. Kada se sasvim nasrne na duboko poštovanje prema Meni i kada je iskrivljen zahtjev da se zaštite zemlje protiv komunizma, tada Moje želje neće biti provedene. Ja ću, od sada, biti rijetkost u službenom pokroviteljstvu koje se obično pruža Meni, Majci Božjoj, u Crkvama Moga Sina na Zemlji. Moja Moć protiv Zvijeri će biti izbjegnuta uklanjanjem Moje Slike, Moje Svete Krunice i drugih pobožnosti Meni iz mnogih Katoličkih Crkava.
Zatim će hramovi Božji ukloniti sve tragove Moga Sina, Isusa Krista, u pripremi za Zvijer, koji će doći i sjesti na prijestolje u najvišem hramu Božjem. Zatim će biti izmijenjeno pravo značenje pomirenja s Isusom Kristom, kada će oni reći da više nije nužno tražiti od Boga da vam oprosti zbog vaših grijeha, ako vodite dobar život. Ljudi će početi vjerovati svojim vlastitim stajalištima o tome, što ih čini dobrima u Očima Božjim. Ali vi nikada ne smijete zaboraviti da Spasenje, Dar svakom pojedinom grješniku u svijetu, nikada ne može postati njihovo, ako najprije ne zatraže od Boga da im oprosti. To je bit Zavjeta, koji je stečen za ljudski rod Smrću Moga Sina na Križu. Isus je pridobio, za svijet, Spasenje od grijeha i Dar Vječnoga Života. Kako bi primili ovaj Dar vi morate tražiti od Boga da vam oprosti vaše grijehe.
Spasenje je vaše jedino kroz pomirenje s Bogom.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 5. prosinca 2013., 14:00h
 
 
Moje dijete, svijet će svjedočiti proročanstvima iz La Salettea, dok će neprijatelji Božji, odjeveni kao jaganjci  u ovčjem ruhu, sada oholo ustati unutar Crkve Moga Sina na Zemlji i početi proglašavati krivovjerja na koja sam Ja upozorila svijet. To vrijeme je došlo.
Kao što je naviješteno, tama se već spustila nad Crkvu i ovaj plan da se proždru duše vjernih nastaviti će se dok se Tijelo Moga Sina ne oskvrne u skladu s Antikristovim planom. Ono što mnogi ljudi ne znaju jest da neprijatelji Božji, koje vodi Antikrist – koji se tek treba obznaniti – vjeruju u Boga. Ne samo da oni vjeruju u Boga, već zato što im je mrsko sve što ima veze s Bogom, oni će kovati zavjeru protiv Njegovih Planova da pripremi svijet za Drugi Dolazak Moga Sina, Isusa Krista.
Za svaku Riječ koju Moj Sin proglasi, preko ovih Poruka, oni će Mu proturječiti oponašajući ono što On govori. Ako Moj Sin kaže, pripremite se sada kroz Sakramente i molitvu, oni, Njegovi neprijatelji, davati će slične izjave, ali one će biti drugačije. Poziv da se pomogne čovječanstvu – siromasima – progonjenima – biti će njihovo glavno žarište, a ne proglašenje Riječi. Oni vam neće nalagati da molite za vaše duše ili za Spasenje drugih duša. Ne, umjesto toga, od vas će se tražiti da pomognete tim dušama s humanitarnog stajališta.
Kada ne čujete poziv da spasite vaše duše, od onih koji tvrde da predstavljaju Crkvu Moga Sina, tada ćete znati u svojim srcima da je nešto strašno krivo.
Moj Sin je Umro da spasi vaše duše, ne da vas oslobodi od zala ovoga svijeta, koja će uvijek postojati dok Moj Sin ne vrati Svoje Zakonito Prijestolje, koje Mu je obećano od Boga Svevišnjeg. Vi nikada ne smijete zaboraviti Riječ Božju. Sve što je sada važno jest moliti za Spasenje svih duša – bez obzira da li su kraljevi ili siromasi.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Petak, 24. siječnja 2014., 20:05h
 
 
Moje drago dijete, neka se zna da ću se Ja još jednom ukazati u svim Marijanskim špiljama, koje je odobrila Crkva Moga Sina kroz stoljeća.
Ja ću se obznaniti na Svetim mjestima, što će uključiti Lourdes, Fatimu, La Salette i Guadalupe. Ja ću se također pojaviti u Garabandalu. Ova ukazanja će početi ovoga proljeća, kako je Moj Sin naložio. 
Odabrane duše će Me vidjeti sa Suncem iza Moje Glave. Dvanaest zvijezda će okruživati i biti utkano oko Krune od trnja, koju je nosio Moj Sin tijekom Njegovoga Razapinjanja, stavljene na Moju Glavu, kao znak svima da slijede Moj primjer. Moja uloga je voditi svu Božju djecu duž Puta Istine i odvesti ih k Mome Sinu.
Kada se ova ukazanja dogode, neće biti sumnje, osobito među onima koji štuju Mene, da Ja govorim Istinu kada kažem da će uskoro konačni Put, koji će vas dovesti k Mome Sinu, u ovim Posljednjim Vremenima, biti preko Knjige Istine.
Kada slijedite Mene, vašu Majku, Ja ću vas uzeti i voditi vas prema Mome Sinu. Moj Sin je obećao mnoga čuda, kako bi mogao otvoriti vaše oči za proročanstva koja je dao svijetu preko Moje vlastite Misije. Mnogi ne prihvaćaju da Sam se Ja ukazala na ovim posebnim mjestima ukazanja i odbacuju njihovu važnost u Spasenju duša.
Kada se Ja ukažem po posljednji put na ovim mjestima i predstavim se kao Majka Spasenja, tada ćete znati da je ova Misija Moja posljednja i da sva ukazanja vode prema ovom posljednjem, da se svijetu donese Spasenje, koje je pravo stečeno rođenjem svake pojedine osobe.
Radujte se, jer ti dani su blizu i kada čujete za ove stvari, onda znajte da je ovo proročanstvo, kada bude ispunjeno, moglo doći jedino od Mene, vaše ljubljene Majke, Majke Spasenja, Majke Božje.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
 
 
 
Ponedjeljak, 10. ožujka 2014., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, vrlo brzo ćeš čuti brojne proglase varalica koje su se uvukle u Moju Kuću na Zemlji. Krivovjerja koja će dolaziti izlazeći iz njihovih usta i po njihovim djelima dovesti će do novih zakona, koji blate Riječ Božju i koji će se nametnuti svima onima koji su vjerni Riječi.
Sakramenti će postati malobrojni, a broj Misa će se povući dok ne postanu rijetko održavane. Biti će učinjen svaki izgovor, ali sve to će prikriti pravi razlog iza njihovih motiva. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, svjedočite svemu što je Moja ljubljena Majka navijestila u La Saletteu i Fatimi. Vi morate shvatiti da je plan oskvrnuti svaku Crkvu Božju, prije nego Antikrist sjedne na prijestolje u Mome Hramu, u svoj njegovoj zloj slavi. Oni koji zahtijevaju odgovore biti će zanemarivani i kasnije ismijavani jer se usuđuju propitkivati one koji tvrde da vode Moju Crkvu na Zemlji.
Svaki grijeh u Očima Božjim naposljetku će biti odbačen. Ne samo da će grijeh biti odbačen, već će biti prikazan u svakom zlom obliku na Mom Žrtveniku. Poništenje grijeha će biti viđeno u indoktrinaciji dječjeg obrazovanja. Djeca će posebno biti prisilno hranjena krivovjerjima. Biti će im rečeno da, ako ne prihvate ova učenja, da će biti krivi za oštro osuđivanje onih koji grijeh proglašavaju dobrom stvari. Djeca će biti podučavana da nikada otvoreno ne proglašavaju Riječ Božju u prisutnosti drugih, zbog straha da ne budu optuženi da su protiv ljudskih prava.
Svakom pokušaju da se promiče moralnost, na bilo koji način, među mladima, nasilno će se suprotstaviti i osuditi ga. Kršćani i oni koji javno proglašavaju svoje pravo da provode Kršćanska Učenja biti će nadvladani i utišani. Njihove riječi će postati šapati i ljudi će se sramiti priznati da su Kršćani. I dok će prava nekršćana biti podržana, prava ateista će biti ona koja će biti proglašena od najviše važnosti. Kao što sam vam Ja rekao, mržnja prema Kršćanima uzdići će se izvan Moje Crkve. Potom, iznutra, ona će biti rastrgana komad po komad dok ništa ne preostane osim ljuske. Opeke i žbuka će i dalje biti na mjestu, ali Moja Crkva na Zemlji kakvu poznajete promijeniti će se izvan vašeg shvaćanja.
Moj narod je Moj narod – oni koji će podržavati Svetu Riječ Božju i koji nastavljaju koristiti Svete Sakramente, koje će vam učiniti dostupnima Moji odvažni i hrabri posvećeni sluge, koji Me nikada neće napustiti.
Kada čujete da se Moja Riječ – sadržana u pisanoj Riječi i prenošena stoljećima u Knjizi Moga Oca – propitkuje i analizira, sa željom da Ju se nanovo piše, onda morate znati ovo. Ja ne odobravam takvo krivovjerje. Ja osuđujem te izdajnike zbog duša koje će odvesti s pravog puta. Vi, također, nikada ne smijete slušati ikoga tko vam govori da zaniječete Moju Riječ.
Uskoro ćete vidjeti kako se mijenja u vašim zemljama i crkvama svaki zakon, kako bi dočekali s dobrodošlicom svaku vrstu grijeha i ozakonili to. Oba zakona će se skupa zajedno stopiti kao jedan sve dok se naposljetku o Riječi Božjoj ne bude raspravljalo niti Je se pridržavalo. Zahtijevati prava Kršćana bit će jednako kršenju zakona i bit će kažnjivo na mnogo načina. Oni od vas koji ne vjerujete da su ove stvari moguće, onda ćete, nažalost, svjedočiti ovim stvarima u vašem vlastitom životnom vijeku, kako je i naviješteno.
Koliko vas će ostati odano Mojoj Riječi? Mojim Učenjima? Ne mnogo. Ipak, oni koji sada govore da Me poštuju i koji su posvećeni Mojoj Crkvi bit će prvi koji će svoja leđa okrenuti Istini.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srijeda, 13. kolovoza 2014., 14:39h
 
 
Moja draga djeco, vrijeme ispunjenja proročanstva iz La Saletta i Fatime je vrlo blizu. Vi se ne smijete bojati ovih vremena već ih radije prigrlite, jer morate znati da će se Zavjet Mog Oca konačno izvršiti kako je i trebalo biti. Antikrist će, konačno, preuzeti svoje sjedište u Crkvi Mog Sina na Zemlji i ništa neće spriječiti da se ovo dogodi. Mnogi će zanijekati proročanstva, koja Sam Ja otkrila svijetu i oni će to učiniti na svoju propast. Oni koji odbijaju prihvatiti upozorenja koja su dana svijetu i koji slijede neprijatelje Božje, stavit će svoje duše u opasnost i zbog ovih zabludjelih duša Ja tražim od vas da žarko molite.    
Bitka za ljudski rod i za Spasenje sve Božje djece se vodi trenutno i veliko zlo je nanijeto svima onima koji čvrsto stoje uz Istinu svega onoga što je Moj Sin otkrio svijetu. Vi nikada ne možete uzeti jedan dio Njegove Riječi ili Svete Biblije, a zatim je odbaciti u korist nečega što će vam učiniti da se osjećate ugodnije. Istinu nikada nije lako prihvatiti jer ona može pogoditi strahom u srca čak i najodvažnijih i najhrabrijih Kršćana. Istinu se uvijek odbacuje i kada se trnje postavilo na Glavu Mog Sina, Isusa Krista, svećenici i starješine su u to vrijeme molili u hramu dajući slavu Bogu dok su njihove kohorte proklinjale Njega kad je On Umro na Križu. Tako je bilo tada i tako će biti kada svijet uđe u odmazdu protiv Riječi Božje i okrene Je naopačke i naglavce. Ja vas usrdno molim, draga djeco, da prihvatite Istinu jer će Ona biti sredstvo po kojem ćete lakše stupati prema Kraljevstvu Nove Ere. Bez priznanja onog što vam je sada rečeno, mnoge duše će upasti u zabludu i prigrliti Zvijer. Oni će odustati od svakog pojedinog ljudskog prava i slobode kada budu obožavali neprijatelje Moga Sina dok, konačno, ne predaju svoje duše zlome.
Strah od Istine može voditi ogorčenosti, jer može biti vrlo teško progutati Je. Ogorčenost vodi ljutnji, a ljutnja vodi mržnji. Mržnja protiv ove Misije, i svake druge Misije prije Nje, pojačat će se i oni koji ljube Mene, Majku Božju, bit će potaknuti da Je zaniječu. Kako Me žalosti kada se Moje Ime koristi da se vrijeđa Riječ Isusa Krista, jednog i jedinog Spasitelja čovječanstva. Zbunjenost će se iskaliti na Mojim Marijanskim zajednicama tako da će one početi sumnjati u upozorenja koja Sam Ja bila upućena da predstavim svijetu u La Salettu i Fatimi. Ljudi će izbjegavati ono što Sam Ja rekla i vjerovat će da su dana proročanstva za drugo vrijeme u dalekoj budućnosti.     
Dok svi nemiri izbijaju i kad se Nauk sadržan u Knjizi Mog Oca iznova napiše i predstavi svijetu kao da je istinit, samo oni sa istinskim razlučivanjem će shvatiti Istinu. Vi se morate jako moliti za opstanak Crkve Moga Sina, Njegovog Tijela na Zemlji, tako da On ne bude odbačen i bačen psima. Kada taj dan dođe, Pravda Božja će posredovati i čovječanstvo će shvatiti, konačno, kako je to biti uronjen u tamu. Dan kada će se ugasit Svjetlo Gospodnje je vrijeme kada će sve stvari biti ispunjene kako je prorokovano.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
Ponedjeljak, 27. listopada 2014., 16:20h
 
 
Moje dijete, važno je upamtiti da se svakoga dana moli Moja Presveta Krunica, zato da bi zaštitila ovu Misiju i druge misije koje je za svijet odobrio Moj Vječni Otac.
Kršćanima koji se drže Vjere bit će teško nastaviti proglašavati svoju odanost Meni, Bezgrješnoj Djevici Mariji, u ovim vremenima. Moja Uloga Majke Božje djece se potkopava i odbacuje, a posebice od određenih Katoličkih skupina koje ne dolaze od Mog Sina. Takve skupine daju dojam da su oni štovatelji Crkve Mog Sina, ali oni ne nasljeduju što je On poučavao. Oni progone one koji se drže Istine i idu tako daleko da odbacuju, kao besmislicu, svaku vrstu privatne objave koja je dana čovječanstvu od Smrti Mog Sina na Križu. Da nije bilo privatnih objava, koje Sam dala Ja, Majka Božja, kao Kristova Glasnica, mnogi se nikada ne bi obratili za Istinu. Umjesto toga, mnogi bi nastavili hodati u tami, odbacivali bi Postojanje Boga i izbjegavali molitvu – vrata koja, kada su otvorena, prosvjetljuju dušu. Moja Uloga Majke Božja je napadnuta diljem svijeta zbog moći koja Mi je dana da uništim zlog protivnika. Ja ću smrskati glavu zmiji kako je naviješteno, ali oni koji pokazuju odanost Meni  bit će prezirani i ismijavani od prevaranata koji sebe usuđuju proglašavati stručnjacima za učenja Crkve.
Mom Sinu se gadi bilo koja vrsta mržnje koju čovjek pokazuje prema svojoj braći. On lije suze kada bilo tko kaže da predstavlja Crkvu Mog Sina i zatim potiče mržnju protiv djeteta Božjeg. On trpi bol Svog Razapinjanja svakog puta kada sluga Njegove Crkve povrijedi drugoga ili nevinima uzrokuje strašno trpljenje.
Djeco, vi morate jako moliti za Crkvu Mog Sina jer je pod najvećim napadom od svog utemeljenja. Neprijatelji Mog Sina imaju mnoge planove da Ju unište i većina njih će doći iznutra. Pripazite na Moje upozorenje i na ona koja Sam Ja otkrila svijetu u Fatimi. Neprijatelj čeka i on će uskoro u potpunosti nadzirati Crkvu Mog Sina na Zemlji, a milijuni će biti odvedeni u zabludu.    
Začepite svoje uši kada čujete da su sluge Moga Sina prezreni ili klevetani zbog obrane Riječi Božje. Uvijek upamtite da jedino ljubav dolazi od Boga i svaka osoba ili organizacija koja vas potiče da osudite čovjeka – bez obzira što je učinio – neka vam bude upitna. Vi se ne možete proglašavati slugom Božjim i onda reći svijetu da oblati drugu osobu. Vi nikada ne možete odobravati poticanje mržnje bilo koje vrste. Svaka osoba koja ovo čini, u Ime Mog Sina, nikada ne smije biti podržavana, jer ovo nikada ne može doći od Boga. Moja Krunica se mora moliti što je češće moguće da smrska zlo koje zahvaća svijet u ovo vrijeme kada se okrutnost bilo koje vrste smatra opravdanom.
Čovjekova ljubav prema svom bratu postaje rijetka, a milosrđe među Kršćanima slabi. Vi morate otvoriti svoje oči za Istinu i podsjetiti se što vas je Moj Sin poučio. Jasno je kao dan, jer je zapisano da svijet može čitati u Presvetoj Bibliji.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice