Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

Meni

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Srijeda, 1. siječnja 2014., 13:44h
 
 
Moje dijete, molim te ohrabri svu Božju djecu da ustraju tijekom iskušenja koja će doći. Toliki mnogi izazovi čekaju sve kršćane, koji će morati svjedočiti zlom otpadništvu kojim će se pred njima razmetati oni, od kojih će tražiti vodstvo, kako bi živjeli potpune kršćanske živote.
Oni koji će uskoro biti postavljeni, u najvišim rangovima Crkve Moga Sina na Zemlji, neće biti od Boga. Oni neće služiti Mome Sinu i promijeniti će mnoga naučavanja i zakone unutar Crkve. Oni će tako brzo izazvati takve promjene, s mnogim novim knjigama, misalima i poveljama koje će se uvesti, da ćete vi tada znati da su za takva djela bile potrebne godine priprema. Ne bi bilo moguće uvesti takve radikalne promjene u toliko mnogo oblika, da to nije tako. To će biti jedan od prvih znakova gdje možete biti sigurni da je ovo iskrivljeno naučavanje koje će se uskoro uvesti stvoreno s velikom pažnjom. 
Mnogi ljudi neće prepoznati ove promjene u Crkvi, a oni koji hoće, pljeskati će im, jer će umiriti krivnju koju će osjećati zbog svojih grijeha. Konačno, njima će laknuti, jer sada će to značiti da će moći javno proglašavati svoje prihvaćanje svih stvari koje vrijeđaju Boga. Jer, ako Crkva proglasi grijeh prirodnom stvari i dijelom ljudske prirode, onda to znači, zasigurno, da grijeh nije više važan. Zatim, proglašavanjem važnosti brige o siromašnima i gladnima u svijetu, oni će se smatrati svetima u Božjim Očima. 
Kada je Moj Sin javno zanijekan i kada je Njegova Riječ iskrivljena, velika pažnja će se staviti na javna djela milosrđa. To će odvratiti pažnju od stvarnosti. To će stvoriti podjelu i konačno se o Pravoj Riječi Božjoj više neće raspravljati. Kada sve religije budu dovedene pod jedan krov i gdje će se prema stajalištima pogana ophoditi s velikim poštovanjem, onda će se ljudi bojati ustati i proglašavati Istinu. Ako i kada se usude to učiniti, oni će biti optuženi za bogohuljenje.
Dan kada ćete zbog vašeg izjašnjavanja pravim kršćaninom i podsjećanja ljudi na Riječ Božju biti optuženi za krivovjerje, brzo se približava. Istina će biti iskrivljena i Riječ Božja će biti prikazana naopako. Ništa neće biti sređeno. Ništa neće imati smisla u novim pravilima koja će uskoro biti uvedena u Crkvu Moga Sina. Važno je da bez obzira na to koliko bi mogli postati nepopularni, vi morate uvijek ostati odani Riječi Božjoj.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Četvrtak, 2. siječnja 2014., 20:40h
 
 
Moja kćeri, vrijeme, kada će sva javna potvrda onoga Tko Sam Ja, postati samo blijedi plamičak na fitilju svijeće koja je izgorjela do kraja, gotovo je nad vama.
Oni koji kažu da su od Mene, malo će govoriti o Meni. Oni koji su odani Meni, biti će potreseni kada budu vidjeli tolike mnoge koji će Me zanijekati. Vrijeme, kada će vjerni biti odvojeni od onih koji će biti dovedeni u veliku zabludu gotovo je nad vama. U tim nadolazećim danima, slijepi,  gluhi i oni koji neće uspjeti ostati na oprezu na Pravu Riječ Božju okupiti će se u milijardama i prihvatiti lažni nauk – koji nije od Mene.
Kada čujete da se govori o novoj obnovi zavjeta vjere, koja će biti u obliku Sakramenta Potvrde, znajte tada da će to biti ljudska tvorevina. To će biti beznačajno u Mojim Očima. To će prikazati lažni prorok kao dio svoga sveopćeg plana da ujedini sve religije u svijetu. Moje Božanstvo će biti odgrnuto na jednu stranu. Moja Riječ će biti zaboravljena i pokopana, dok će Moja Učenja biti iskrivljena, zato da bi primorali vjerne da prihvate novi oblik takozvane evangelizacije.
Moja Riječ će, međutim, ostati živa, jer oni koji će ostati u Mojoj Crkvi, kako je ustanovljena od početka, neće Me zanijekati. Trojica od četvorice će Me zanijekati. Samo će se Moj Ostatak držati Mene i čuvati Moju Riječ i mnogi od njih će biti zbunjeni. Te jadne duše koje će ostati u Mojoj Crkvi, kada Nju ugrabi novi nauk, neće znati gdje se okrenuti. Njima Ja kažem ovo. Budite jaki. Budite čvrsti. Ne poričite Me. Molite za Moje Vodstvo i nastavite Mi služiti, kao što ste uvijek činili. Kada oni koji tvrde da djeluju za dobro sviju – svih religija – budu tražili od vas da Mene zaniječete, okrenite svoja leđa, jer od vas će se tražiti da prigrlite poganstvo, koje će biti zamaskirano kao Kršćanstvo.
Dok ovi uljezi, neprijatelji Božji, napadaju Moju Crkvu, unutar Njene hijerarhije, Moj Otac će poslati strašnu Kaznu. On će zdrmati svijet i nijedan čovjek, žena ili dijete neće moći zanemarivati ta previranja. Kada Moji neprijatelji napadnu Moje Mistično Tijelo, oni će uzrokovati mnogo štete, mnogo zbunjenosti i odvesti mnoge od Istine. Ali oni nikada neće uništiti Moju Crkvu, jer Moja Vojska Ostatka nikada neće ostaviti Istinu ili biti prisiljena zakleti se na vjernost sotoni ili njegovim posrednicima. 
Mnogi ratovi će se sada povećati i oluje i potresi će se pojačati, dok se Grmljavina Gnjeva Moga Oca ne osjeti posvuda.
Oni Moji neprijatelji, koji hodaju među vama i koji zavode Moju Crkvu, neka znaju ovo. Ja vam nikada neću dozvoliti da osvojite one duše za koje sam Ja dao Moj Život. Vaša drskost će biti kratkoga vijeka, vaša zlodjela zaustavljena, a vaši pokušaji da povrijedite duše koje ste obilježili iznenada će doći kraju. Vi nikada nećete ustati protiv Riječi Božje, bez Božjeg Zahvata koji će se sručiti na vas. Vaša vjernost zlu okončati će propašću za vas i svakoga koga uspijete prevariti. Kada pokušate napredovati prema Vratima Raja kako bi se hvalili svojom vjernošću sotoni, biti ćete pokošeni, okovani lancima i bačeni u ponor i nikakvo Milosrđe vam neće biti pokazano.
Idite sada, svi vi koji ćete svjedočiti ovim stvarima koje će doći i ostanite oprezni cijelo vrijeme. Vi morate nastaviti služiti Meni, jer može biti samo jedan Gospodar.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
Petak, 3. siječnja 2014., 21:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada je proroke od davnina Bog pozivao da proglašavaju Istinu, oni nisu bili – nijedan od njih – pretjerano oduševljeni Kaležom Prave Riječi Božje koja im je dana. Bilo je to tako silno za svakog od njih – od kojih mnogi nisu bili obrazovani o Riječima Pisma – veliki dio onoga što im je dano za njih nije imalo smisla. Ipak, Snaga Duha Svetoga ih je privukla i to im je omogućilo da govore Riječ Božju, točno onako kako im je bila dana. Mnogi su se sakrili u strahu. Neki su otišli. Oni koji su otišli, vratili su se. Kada Bog šalje proroka, to znači da On planira nešto od velikoga značaja. Proroci, glasnici Božji, samo otkrivaju svijetu ono što je nužno za Spasenje duša.
Moja kćeri, neka se zna da će ova Misija biti ona kada će se osjetiti Božji Glas, kao da je grmljavina koja će se osjetiti u svakom dijelu Zemlje. Mnogo toga će biti otkriveno Božjoj djeci prije nego svane Veliki Dan Gospodnji. Nužno je da se ovo dogodi, jer kada On ne bi upozorio čovječanstvo, onda ne bi ispunio Svoje Obećanje koje je dao prorocima – Mojsiju, Danielu i Ivanu. Kada Bog daje obećanje, to se uvijek ispuni.
Nikada se ne bojte pravoga proroka, jer oni govore Riječi koje je u njihova usta stavio Bog, za vaše dobro.
Čuti Riječ Božju koja se danas govori može uzrokovati strah. To može biti silno i uzrokovati određenu količinu tjeskobe. Ipak, bez oživljene Riječi, poslane da ponovno diše i živi među vama, vi bi pronašli prazninu – udaljenost između vas i Boga – preveliku. Praznina se sada zatvara, jer će vam Moje Riječi, koje vam donosi Moj Otac, donijeti utjehu – više radosti nego žalosti, više hrabrosti nego straha i više olakšanja nego plača.
Slušaj ovo pažljivo, Moja kćeri. Ti Me nikada ne smiješ pokušati odgurati kada je sve što Ja želim obaviti vas Mojim Svetim Rukama i privući vas u Moje Srce. Moja Riječ može biti sumorna, Moja Proročanstva teška za čuti i zlodjela čovjeka uznemirujuća za svjedočiti im, ali nikada ne zaboravite da će sve ove stvari proći. One će biti zaboravljene. Imati će malo posljedica. Jer svijet, život pred vama, donijeti će sa sobom veliku radost i smijeh, tako da će se Ljubav Božja osjetiti u svakom mjestu, svakom domu, svakoj duši i svakom srcu. 
Ovo je posljednji dio Moga Plana da spasim Zemlju i svako živo biće. On će predstavljati mnoge poteškoće i kušnje. Čovjekova okrutnost biti će od svega najviše uznemirujuća za izdržati, a odbijanje Mene, Isusa Krista, zadnja kap u Očima Moga Oca. Ipak, ovaj posljednji sukob neće dugo potrajati prije nego što čovjek bude oslobođen strašne mržnje koja postoji u svijetu.
Snagu Neba ne treba podcjenjivati, jer Zahvat Moga Oca će biti presnažan da ga Njegovi neprijatelji izdrže. Zato budite u miru. Prihvatite Božji Zahvat – Njegovo Veliko Djelo Ljubavi, koje vam je dano po Riječi koja dolazi iz usta Njegovih proroka. Sve te stvari su tu da vas zaštite, dovedu bliže k Meni i stvore Novi Početak gdje neće biti kraja.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 4. siječnja 2014., 13:40h
 
 
Moja predraga kćeri, premda se Moje Pravde treba bojati, Ja ću uvijek odgovoriti onima od vas koji usrdno molite za Milosrđe za druge duše. Ja vam obećavam, da kroz molitvu Mojih Križarskih Molitvi i drugih molitvi, u kojima tražite od Mene da pokažem Blagost, Ja ću slušati i postupiti u skladu s tim. 
Moje Milosrđe je beskrajno i prekriva sve grješnike kada oni i ostali traže otkupljenje. Moja Ljubav je beskrajna. Moja Samilost je neprekidna. Neka nijedan čovjek nikada ne posumnja u Moje Obećanje i Moju Želju da spasim svakoga, uključujući Moje neprijatelje. Ja vam nalažem, Moji ljubljeni sljedbenici diljem svijeta – uključujući one koji nisu upoznati s ovim Porukama – da molite, molite, molite za vaše vlastite duše i one od drugih. To uključuje vjernike, nevjernike i one koji ne poznaju Istinu.
Moja Ljubav prema vama je tu da Ju svi vidite, osjetite i živite. Sve što vi trebate učiniti jest odgovoriti onako kako sam vas Ja poučio. Ljubite jedni druge kako vas Ja ljubim. Budite milosrdni kada vas muče, moleći za njih. Budite velikodušni sa svojim vremenom radeći marljivo i moleći da spasite duše onih koji su daleko udaljeni od Mene.
To je Moja najveća Želja. Budite u miru.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 4. siječnja 2014., 13:50h
 
 
Moje dijete, u onome što je prethodilo Rođenju Moga Sina, muke su bile očite u svemu što nas je zadesilo. Pribjegla sam k Elizabeti po utjehu, u znanju da je ona bila blagoslovljena spoznajom, koju joj je dao Duh Sveti. Ja i Moj ljubljeni suprug smo tražili to utočište mira, u vrijeme kada smo bili obuzeti saznanjem onoga što treba doći.
Kada se Moje vrijeme približilo, svaka prepreka, koju je postavio duh zla, bila je stavljena pred nas, na svakom koraku kojega smo napravili. Vrata su nam bila zatvarana pred našim licima; ljudi koje smo poznavali izbjegavali su nas i bili smo odbačeni u divljinu. I tako smo završili bez krova nad našim glavama i u skloništu koje je bilo podobno samo za životinje, dok je Sveti Mesija došao na svijet kao siromah. Nije bilo svečanosti, ni krunidbe, ni priznanja. Tek je nekoliko ljudi ostalo da Me utješi u Mojoj samoći. Ali tada, kada je Moj Sin Rođen, svi osjećaji tjeskobe su Me napustili. Sve što sam osjećala bila je Ljubav Najbožanstvenije Prisutnosti. Mir je konačno vladao u Mome Srcu.
Snagom Duha Svetoga, poslani su nam pomoć i utjeha, premda ih je bilo malo. Iako je Rođenje Isusa Krista bio ponizan i skroman događaj – gdje je samo nekoliko ljudi sudjelovalo – Riječ se širila. Tako djeluje Duh Sveti. Mnogi su očekivali Rođenje. Mnogi su čuli o događaju i onda su mnogi o njemu pričali. Kada se obznanilo da je Isus Krist, Mesija koji je obećan čovječanstvu, Rođen, protivljenje se počelo povećavati. Zlobni napad Heroda i svih njegovih slugu, pokazao je koliko Prisutnost Božja ulijeva strah u srca zlih ljudi.
Od toga dana pa nadalje, Ja sam postala zaštitnica Moga Sina i Moj ljubljeni suprug, Josip, pobrinuo se za našu zaštitu u mnogim prilikama nakon toga. Mi smo proveli mnoge godine bježeći iz jednoga mjesta u drugo. Suočili smo se s toliko protivljenja – s toliko straha, toliko mržnje. To je bio naš usud. Od trenutka kada je Moj Sin pronađen s dvanaest godina kako propovijeda u Hramu, mi smo Ga počeli skrivati. 
Josipova rodbina je sudjelovala, potajno nas izbavljajući i putovali smo mnogo godina. Prvo smo otišli u Judeju, a zatim je Moj Sin odveden u Indiju, Perziju, Egipat, Grčku i Englesku. Gdjegod da smo otišli Prisutnost Moga Sina je činila mnoga čuda, premda se On nikada nije javno predstavljao kao Mesija. On je bio brižno čuvan i puno smo naučili preko Njega. Živjeli smo u miru, ljubavi i skladu i da nije bilo Moga supruga, Josipa, mi ne bismo mogli nikuda otići zaštititi Moga Sina dok nije počela Njegova javna Misija. 
I sada kada je Njegov Drugi Dolazak neizbježan, svaka prepreka će biti postavljena pred Njegov Dolazak. Svaka Riječ iz usta Njegovoga proroka će biti rastrgana i ismijavana. Samo šačica ljudi će biti zainteresirana za Istinu koja okružuje ovu Misiju i mnoga vrata će biti zatvorena pred licima onih koji slijede Njegove upute. Ova Misija je osamljena za tebe, Moje dijete i dana ti je uputa da ostaneš pokorna u svim stvarima koje ti je obznanio Bog.
Pomoć će biti poslana. Pomoć će također izostati kada to bude Želja Moga Sina. Dok se čini da malo njih slijedi ovu Misiju, milijuni drugih potpuno vjeruju u Nju. Jer Riječ Božja će uvijek privući one koji su Njegovi, kroz Snagu Duha Svetoga.
Porođajne muke su počele i porod neće predugo trajati. Uskoro će svanuti rođenje novoga početka i zatim će konačno doći Dan Gospodnji. Djeco, budite u miru, jer sve ove stvari se moraju dogoditi prije nego se Zemlja očisti od grijeha.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
 
 
 
 
Nedjelja, 5. siječnja 2014., 19:34h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Vatra Duha Svetoga ulazi u dušu osobe, prvi odgovor je onaj u suzama. Drugi odgovor je onaj zbunjenosti. Treći odgovor je shvaćanje da je nešto predivno – unutarnje shvaćanje Istine Božje i svega što On želi – preuzelo tu određenu dušu. Odjednom se spušta mir, kao i intenzivno shvaćanje tajne Postojanja Boga – Ljubavi Božje. Sve stvari, koje su u skladu s Riječi Božjom, postaju jasne.
Samo oni koji su predali svoju volju Bogu i koji su odbacili svu ljudsku oholost i razum i koji su Mu prikazali sve ovo sposobni su primiti ovaj Dar Duha Svetoga. Ako postoji i samo trunak oholosti u duši, Duh Sveti nikada neće ući u nju. 
Samo oni koji doista vjeruju da je Bog Svemoguć i da je čovjek ništa i da nije dostojan stajati pred Njim mogu predati svoju volju. Samo onima koji su voljni učiniti sve što se od njih traži, da izvrše Svetu Volju Božju, u skladu s Njegovom Riječju, mogu biti dani Darovi da proglašavaju Riječ koja će imati svaki stvarni utjecaj.
Svaki čovjek koji tvrdi da proglašava Istinu i kaže da ga vodi Duh Sveti, nikada se neće hvalisati svojom vlastitom veličinom. On nikada neće privlačiti pažnju na svoje darove, svoje sposobnosti, svoje znanje, svoju svetost ili svoju poniznost. Jer kada čovjek to čini, u Sveto Ime Božje, on nije blagoslovljen Duhom Vatre – Plamenom koji pobuđuje srca ljudi, kako bi oni odgovorili, s ljubavlju, na Riječ Božju.
Tijekom Moga Vremena na Zemlji, Ja sam pojasnio svima vama da će onaj koji se uzdiže preda Mnom biti odbačen u pustinju. Onaj koji se ponizi preda Mnom biti će uzvišen.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utorak, 7. siječnja 2014., 12:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Riječ će ostati nedirnuta, jer Moji ljubljeni odani sljedbenici diljem svijeta, koji će tvoriti Ostatak Moje Crkve, nikada neće zastraniti od Istine. 
Toliko mnogo Mojih sljedbenika će se pojaviti kako bi tvorili Moju Vojsku Ostatka u svakom narodu u svijetu, uključujući komunističke režime. Duh Sveti je poslan da zaštiti svaki pojedini dio ove male, ali moćne Moje Vojske. Uskoro će svi Moji učenici širiti Riječi proročanstava koja su dana svijetu preko ove Misije – posvuda. Oni će sada izaći i svima širiti Evanđelja, Moju Riječ i Moja Obećanja. Ja nikada neću dopustiti da vjera Mojih sljedbenika oslabi i izblijedi. Međutim, onih duša koje ostanu odane Riječi, kako je dana čovječanstvu u Bibliji, biti će malo.
Moje Svjetlo će sjati poput Sunca na sva ona mjesta gdje Moji ljubljeni učenici odgovore na Moj Poziv u ovo vrijeme. Ovo je Poziv s Neba koji vas poziva da ponesete Moj Križ i slijedite Mene, svoga Isusa, do krajeva Zemlje. Ja želim da šireći se kako bi proglašavali Istinu Presvetoga Trojstva, pomognete Meni da okupim izgubljene, zbunjene, lutalice i one koji Me ne poznaju.
Vi ćete pozvati sve religije i dati im Moju Riječ. Molitvama koje vam Ja dajem, oni će biti blagoslovljeni. Radujte se, vi koji znate da sam to Ja, Isus Krist, Koji vas poziva u ovo vrijeme velike promjene. Vi ste, doista, blagoslovljeni. Znajte da je Moja Ljubav prema vama takva da ću vas Ja voditi, ojačati i dati vam hrabrost lavova u vašoj misiji. Vi ćete govoriti s ljubavlju i rječitošću i Vatra Duha Svetoga će se izlijevati iz vaših usta. Ovaj Dar će privući milijune natrag k Meni. Ja vas sada pripremam, jer vi ćete uskoro svjedočiti najvećoj prijevari koju je sotona ikada nanio svijetu. 
Kada ste od Mene, vi ćete moći braniti svijet od toga da bude zahvaćen obiješću zloga u njegovim posljednjim danima. Vi nećete podbaciti. Vi ćete trpjeti. Vi ćete se suočiti s neodobravanjem, protivljenjem i optužbama za krivovjerje, iako ćete vi samo podsjećati ljude na ono što je sadržano u Svetim Evanđeljima. 
Budite u miru, jer Moji Darovi će vas održati tijekom ove bitke. Vi ste sada spremni, jer Moji neprijatelji, koji su čekali da se odvažno proglase svijetu, uskoro će postati poznati. Onda će to biti vrijeme da Moji konačni Plan za Spasenje čovječanstva bude dovršen.
Ja Sam u vama, s vama i Ja prebivam uvijek u vašim srcima i dušama.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utorak, 7. siječnja 2014., 23:15h
 
 
Moja predraga kćeri, baš kada vjerni budu vapili: „Ne više – ne možemo podnijeti promatrati kako zlo slavi pobjedu nad dobrim.“ sva će bol naglo okončati.
Pročišćavanje od zla zahtijeva da bude dozvoljeno da se ono najprije širi. To je ispit za one ljude sa zlim srcima koji će prvi biti privučeni. Dok poniru u prazninu zla, oni će se ili oduprijeti boli koju će ono stvoriti u njihovim dušama ili će oni sebi dopustiti da budu odvedeni u nove bezdane, sve dalje i dalje od Kraljevstva Božjeg. 
Duše vjernih će biti kušane do ruba i one će biti mučene zbunjenošću koja ih čeka. Mnogi će znati u svojim srcima da se ono što su vjerovali da je istinito i što su držali blizu svojim srcima, više ne smatra Istinom. I zbog toga oni neće moći rasuditi što je od Mene, a što nije. Njihova vjera će biti rastrgana na komade i mnogi će se naći upetljani u ljudski stvoreno novo naučavanje, za koje nikada neće osjećati da je ispravno. Oni će imati osjećaj nemira i mnogi neće moći povjeriti svoje strahove onima koji su određeni kao Moji posvećeni sluge. Oni neće znati kome se obratiti za Istinu.
Oni će morati svjedočiti javnom proglašenju koje će veličati grijeh, kada bude proglašeno da je čovječanstvo slabo – Bog zna da je čovjek, oslabljen grijehom, samo žrtva. Umjesto da moraju svjedočiti grijehu u svoj njegovoj ružnoći, oni će biti prisiljeni kimati glavom njihovim sporazumima i prihvatiti nove zakone, koji će biti uvedeni u Crkvu. Od njih će se očekivati da se poklone i poštuju nove zakone, koji će pozivati sve vas da poštujete čovjekovu osobnost i vaše pravo da budete što želite i da činite što odaberete. 
Kada Moji sljedbenici, koji podlegnu nadolazećoj prijevari, zaniječu Mene, to ne znači da će oni reći: „Ja ne vjerujem u Isusa.“ Ne, to će značiti ovo. Oni će odabrati u koji dio Mojih Učenja žele vjerovati. Zatim će odlučiti s kojim se dijelovima ne slažu. Zatim će reći da bi se Isus složio s ovim novim tumačenjem, da On hoda Zemljom danas. Oh, kako su malo naučili i kako će ih oholost razvući na komade. Kada se kazna spusti oko njih i kada shvate kako su Me uvrijedili, oni će vrištati od straha, kada dođu licem u lice s pravdom koja će ih sustići.
Na taj dan, kada Istina bude otkrivena, samo zbog molitvi Moje Vojske Ostatka, oni koji su na sebe navukli sramotu i koji su se borili protiv Mene, njihovog ljubljenog Isusa, Koji im je samo htio donijeti Milosrđe – oni će biti spašeni.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srijeda, 8. siječnja 2014., 21.15h
 
 
Moja predraga kćeri, mora se obznaniti da ćete svi vi, kada branite Riječ Božju tijekom vremena tame, trebati svaku Milost od Mene, da bi se održali. Kada Me pozovete da ispunim vaše duše s Mojim Posebnim Milostima, biti će vam lakše slijediti Me.
Ja sada ostavljam u baštinu svima vama, hrabrim i odanim dušama, ove posebne Milosti. Kada molite ovu novu Litaniju tijekom vremena velikih kušnji, Ja ću vam podariti predah. 
 
Litanija (6) Dar Milosti
 
O predragi Isuse, moj ljubljeni Spasitelju, 
Ispuni me Svojom Ljubavlju.
Ispuni me Svojom Snagom.
Ispuni me Svojom Mudrošću.
Ispuni me Svojom Ustrajnošću.
Ispuni me Svojom Poniznošću.
Ispuni me Svojom Hrabrošću.
Ispuni me Svojim Žarom.
Amen.
 
Dušama koje mole ovo tijekom vremena progona, znajte da ću Ja izliti ove Milosti na vas. Vi ćete postati smireniji, jači i više hrabriji, dok nosite Moj teški Križ prema vratima Novoga Neba i Nove Zemlje. Još važnije, vi nećete podleći mučenjima s kojim ćete se možda suočiti u Moje Sveto Ime.
Vi ćete hodati nepokolebljivim i dostojanstvenim načinom, dok nastavljate podržavati Riječ Božju. Za svakoga tko odgovori na ovaj Poziv i moli ovu posebnu Litaniju, vi ćete osjećati radost u vašim srcima koja prije nije bila tamo. Vi ćete se također osjećati pouzdano sa znanjem da ste blagoslovljeni Snagom Duha Svetoga i Istina će uvijek vladati u vašim srcima.
Ja sada ljubim i blagoslivljam svakoga pojedinog od vas – u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četvrtak, 9. siječnja 2014., 21:40h
 
 
Moja predraga kćeri, pogledaj oko sebe i što vidiš? Svijet pun proturječja. S jedne strane ćeš vidjeti ljubav, radost i dobru volju. Ali zatim, s druge strane, to će biti osujećeno mržnjom, koju zli ima prema čovječanstvu.
Svaki nemir, žalost, zbunjenost, nedostatak povjerenja, otrov, mržnja i zlo koje vidite da se događaju  u svijetu, znajte da to može doći samo iz jednog izvora. Mučitelj čovječanstva, to je sotona, prouzrokovao je očajnu nesreću među Božjom djecom. Njihova bol zatim postaje Moja i zbog toga zli stvara takvu pustoš – da Me povrijedi.
Moja kćeri, posvuda kamo ideš i svako lice koje vidiš, od ovoga dana, biti će onakvo kakvo ga Ja vidim – svako dijete Božje. Koliko ih Ja sve ljubim, kako se želim brinuti za svakoga od njih – bez obzira na njihove pogrješke ili njihove grijehe. Nema razlike što su učinili da Me uvrijede; Ja ih i dalje ljubim – svakoga pojedinačno. Ja osjećam veliku radost kada vidim kako ljubav isijava iz njih – ljubav koju su primili kao Dar od Moga Oca, Koji ih je stvorio. Njihova ljubav je Moja Ljubav i ona privlači druge duše k njima, a ovo zatim širi Ljubav Božju posvuda. 
Ali kada svjedočim boli i patnji, u svakoj duši, tada njihova bol postaje Moja. Njihova bol može biti razlogom strašne patnje, uzrokovane nedostatkom ljubavi za druge, koja donosi osjećaj očajne osamljenosti. Njihovu samoću i odvojenost također i Ja osjećam i to dalje ražaruje Moju Samilost.
Zatim su tu one duše koje provode sve svoje vrijeme hrleći za stvarima koje ne dolaze od Mene. Oni koji Me odbacuju, potpuno slamaju Moje Srce nadvoje. Kako Ja prolijevam mnoge Krvave Suze za ove duše, jer oni su prerezali pupčanu vrpcu koja ih veže s njihovim Spasiteljem – njihovom jedinom nadom Spasenja. Kada vidiš ove duše, Moja kćeri, ti ćeš osjetiti strašnu tugu u svom srcu, baš kao što Ja osjećam za njih.
Konačno, postoje oni koji govore da predstavljaju Mene, ali koji nisu dostojni obrisati Moje Noge. Njihova mržnja prema Meni uzrokovana je njihovom ljubavi prema sebi. Ipak, bez obzira kako Me često vrijeđaju i zavode Moje stado, Ja i dalje žudim za njihovim dušama.
Moja Ljubav prema čovječanstvu je potpuna. Ja ljubim sve, uključujući one koji čine najopakija djela. Tako će to biti do kraja. Ja ću prigrliti sve duše do posljednjega dana, nakon što svi Moji pokušaji da spasim duše budu iscrpljeni, kada će Mi jedino oni koji potrče u ponor Zvijeri i koji Me odbiju usprkos znanju o tome koliko ih Ja ljubim – biti izgubljeni zauvijek.
Uvijek ljubite jedni druge, pogrješke i sve – na način na koji vas Ja ljubim. Kada zamjerate nekome, sjetite se Moje Ljubavi i šutite. Kada prezirete drugoga, znajte da ta mržnja ne dolazi od Mene. Kada gledate na druge, promatrajte ih kao kroz Moje Oči. Nijednog od njih vi ne biste trebali izbjegavati. Umjesto toga, pokažite samilost onima koji vam se ne sviđaju, uvrijede vas ili vam uzrokuju zlo, jer Ja ih ljubim. Ako ljubite Mene, vi ćete pokazati ljubav svima onima s kojima dođete u dodir.
Ljubav je zarazna, jer dolazi od Boga. Samo dobro može doći od ljubavi.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 11. siječnja 2014., 10:48h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim da svijet zna koliko Ja ljubim čovjeka, jer Ja ljubim čak i najneznatnije, najizmučenije i najnedostojnije. Tko god vjeruje da Ja stavljam ijednog čovjeka ispred drugoga, ne poznaje Me. Ja sam možda naklonjen određenim dušama, osobito odabranim dušama, ali ja ih ne ljubim više, niti manje, od duša potlačenih.
Ja gledam na svaku dušu s Ljubavlju u Mom Srcu. Ja se držim za svakoga od vas, jer vi ste od Mene – od Moga Oca. Premda mogu biti uvrijeđen vašim slabostima i ljut zbog vaših zlih nakana i želja, Moja ljubav prema vama nikada ne umire. Sve grješnike Bog ljubi – bez obzira što su učinili. Bog ima krajnju Moć nad sudbinom svake duše i ta Moć je Njegova.
Ja imam jedini Vlast Suditi. Nijednom čovjeku među vama nije dano ovo pravo. Kada on smatra drugoga krivim za grijeh, on može jedino kazniti tu osobu kroz zadavanje pokore, ne smrću. Nijedan čovjek, sudac, politički čelnik ili član Moje Crkve na Zemlji nikada ne može osuditi čovjeka na smrt, zbog njegovih grijeha – bez obzira koliko zli mogu biti. Nijedan čovjek ne može osuditi drugoga na pakao, jer kada on izjavi da je duša prokleta, on će, u zamjenu, biti proklet, bez obzira koliko je svetih djela možda izvršio u Moje Ime.
Kako puno vremena vi trošite u međusobnom osuđivanju, umjesto prihvaćanja Dara koji vam je dan – Dar ljubavi jednih za druge. Dar Ljubavi kojega vam je svima dao Bog i koji je vaš da ga date na svaki način koji želite – jednom kada je u skladu s Voljom Moga Oca. Ipak, toliki mnogi koji ljube Mene, Isusa Krista, vjeruju da Ja opravdavam koje god djelo koje potpaljuje međusobnu mržnju. Vi, umjesto toga, morate znati da Ja jednostavno želim da ljubite jedni druge i ostanete postojani uz Riječ Božju, koja je sadržana i u Starom i u Novom Zavjetu.
Riječ je vječna – ona se ne mijenja – uopće. Ljudi koji žive u današnjem svijetu nisu drugačiji od onih koji su živjeli tisućama godina prije. Vi možda imate više znanja i više informacija, ali niste veći od ijednog naraštaja koji je došao prije vas. Čovjek je smrtan. Ništa se neće promijeniti u tom pogledu, dok vam Ja ne donesem Vječni Život.
Stanite i razmislite. Moje Upute su i dalje iste kao kada su dane čovječanstvu tijekom Moga Vremena na Zemlji. Jedina razlika sada je, što zbog napretka u znanosti, mnogi ljudi vjeruju da su veći od Boga. Mnogi toliko vjeruju u svoju besmrtnost da su odlučili ne prihvatiti da su stvoreni od Boga. Mnogi misle da imaju moć ponovno napisati Božje Zakone.
Mnogi su odlučili podići novi babilonski hram i kada to načine, on će biti srušen samo jednim udarcem Ruke Moga Oca. Tada će čovjek shvatiti da život može postojati samo s Bogom i za Boga, u skladu s Voljom Božjom. Nema života bez Boga.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedjelja, 12. siječnja 2014., 20:28h

 
Moja predraga kćeri, da nije Mene, Isusa Krista, Koji govorim svijetu u ovo vrijeme, mnoge duše nikada ne bi ušle kroz Vrata Raja.
Tolike mnoge nezahvalne duše više se ne pokoravaju Mojim Zakonima i tako one stvaraju svoje vlastito tumačenje, koje Ja smatram odbojnim. Pravila koja se odnose na Istinu, dana su kao Dar čovječanstvu, kao sredstva koja će omogućiti čovjeku da zasluži pravo na Spasenje. Zar ne znate da ne možete živjeti po svojoj verziji Zakona Božjih i zatim očekivati da uđete u Raj?
 
Čovjekova oholost prevladala je duh poniznosti. Čovjek više ne služi Bogu na način na kojim mu je zapovjeđeno. Umjesto toga, on stvara, iz svoje vlastite mašte, viziju onoga za što vjeruje da je Raj. Danas, nijedan Moj sluga – oni koji su postavljeni da Mi služe – uopće ne spominje postojanje pakla. Sam spomen riječi pakao posramljuje Moje posvećene sluge, jer se boje ismijavanja s kojim bi se morali suočiti od strane sekularnog društva, koje je zavedeno. Pakao je dom mnogim jadnim dušama i koliko Me boli vidjeti kako bezazlene duše poniru u ponor užasa, u trenutku kada udahnu svoj posljednji dah.
Božjoj djeci sada mora biti rečeno o hitnosti molitve za duše koje su slijepe za Istinu. Vrlo brzo će pakao biti službeno proglašen mjestom koje ne postoji. Dušama će biti rečeno da će svoj Božjoj djeci, samo kada žive razborite i dostojanstvene živote – bez obzira da li vjeruju u Boga ili ne, biti dan Vječni Život. Ali to će biti laž. Nema povratka iz pakla. On je za vječnost.
 
Mnoge duše koje su Me pred svijetom odbacivale, i privatno i javno, venu u paklu. Njihovo gorko žaljenje još je gore zbog njihove strašne, bolne patnje i mržnje sotone. Jednom u paklu, sotona im se otkriva u svim njegovim zlim i ogavnim oblicima, a njegova mržnja prema njima ispunjava ih svakoga trenutka. Njihovo gnušanje prema njemu, u sebi – istoj Zvijeri kojoj su odavali štovanje tijekom svojih života na Zemlji – uzrok je većine njihove boli. Ali, njihova odvojenost od Mene i bol tame koju proživljavaju su to što im pričinja najveću muku.
Svaki čovjek koji vam kaže, u Moje Ime, da pakao ne postoji ne zanima se da vam pomogne spasiti vašu dušu. Kada ste uvjereni da pakao ne postoji, onda pogrješno pretpostavljate da je grijeh nevažan.
 
Vi ne možete služiti Meni, ako vjerujete da grijeh ne postoji. Vi ne možete živjeti veličanstveni Vječni Život u Mome Kraljevstvu, ako ne zatražite od Mene da vam oprostim vaše grijehe. Ovo je bit novoga, uskoro uvedenoga naučavanja koje ćete biti prisiljeni progutati. Tada ćete biti zavedeni da zanemarite pripremu vaše duše za Veliki Dan Gospodnji, kada Ja dođem potvrditi  vas kao Moje.
Ja vam govorim ovo kako bih vas upozorio – ne da vas zastrašim. Ja vas molim da prihvatite grijeh kao dio vaših života, ali vam nalažem da nastavite izbjegavati sedam smrtnih grijeha, jer čineći tako, vi ćete biti u Mojoj Milosti. Vi morate uvijek ispovijedati vaše grijehe. Ovo činite svakodnevno. Govorite sa Mnom i zatražite od Mene da vam oprostim. Za one od vas koji ne možete primiti Sakrament Ispovijedi – one koji slijede mnoge vjere i religije - onda morate prihvatiti Dar Potpunog Oprosta koji sam vam Ja dao.*** 
Brinite se za vašu dušu, jer vaša duša je ta koja će živjeti vječno. Vi ćete živjeti na samo jednom od dva mjesta u vječnosti – u paklu ili u Mome Kraljevstvu.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedjeljak, 13. siječnja 2014., 16:56h
 
 
Ja Sam Bog Otac. Ja Sam Koji Jesam. Ja Sam vaš Stvoritelj – Alfa i Omega.
Moja najdraža kćeri, poslušaj Me dok objavljujem da će se Moj Zahvat da spriječim uništenje ljudskog roda uskoro dogoditi.
Kada ne čujete nikakvo zlo – to ne znači da ono ne postoji. Postoji zlodjelo koje se planira da se izazove rat, s jedinim ciljem da se uništi što je moguće više ljudi. Čovjekova sposobnost da ozakoni zlodjela protiv Moje djece, nikada nije bila veća. Čovjekova sposobnost da proizvede tehnologiju, nikada nije bila veća, ali to znanje se zlorabi u velikoj mjeri i planovi da se nadzire svaki dio vaših života u poodmakloj su fazi.
Oni, Moji neprijatelji, žele nadzirati ono što jedete, pijete i sve što činite da promičete Istinu  kakvu Sam vam Ja dao. Do dana dok oni ne budu nadziru vaše zemlje, vaš novac i vaše zdravlje, oni neće mirovati. I dok će ovi planovi postati očiti, oni će također preuzeti sve religije. Budući da toliko mnogo ljudi ne vjeruje u Moje Postojanje, biti će malo protivljenja njihovom podmuklom planu da ukradu duše od Mene.
Kada čovjek vjeruje da može prkositi Bogu, onda on uistinu ne zna Tko Sam Ja. Ako on ne zna Tko Sam Ja, onda ne zna ništa. Njegovo je srce okorjelo, njegov razum otupio i njegova duša smrknuta.
Onaj koji se otklanja od Mene, izgubljen je. Onaj koji se bori protiv Mene s namjerom da ukrade duše Moje djece za Mene, mrtav je, a njegova sudbina je propast.
Ja ću sada  posredovati da zaustavim izvršenje ovih strašnih, zlih zvjerstava. Zatim kada  budem gotov, Ja ću otvoriti vaše oči, trgnuti vaša srca i ispuniti vas čudom. Uskoro ću Ja otkriti Istinu, jer toliki mnogi od vas više u Nju ne vjeruju.
Ja Sam sve što jest i što će biti. Ja Sam vaš Otac, Koji sve zna, Koji sve vidi, Sva Ljubav i Sve Milosrđe. Ja dolazim okupiti vjerne. Moje Vrijeme je uskoro, dok je Milosrđe Moga Sina gotovo nad vama.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utorak, 14. siječnja 2014., 16:53h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Moji sluge, Moji sljedbenici i svi oni koji javno izjavljuju da su od Mene, kažu da Me ljube, to znači dvije stvari. Oni Me ljube jer prihvaćaju Moju Riječ i poštuju Me ispovijedajući Istinu.
Kada Me ljubite, vi morate ostati odani Mojoj Svetoj Riječi. To znači biti poslušan Mojoj Riječi u svim stvarima koje se odnose na Istinu. Kada ispovijedate Istinu Moje Riječi, kao Moji posvećeni sluge, vi morate ostati poslušni Riječi Božjoj.
 
Dok se Moja Crkva drži Božje Riječi, vi morate ostati poslušni Mojoj Crkvi. Ali kada dođe dan kada oni s ovlaštenjem u Mojoj Crkvi više ne budu proglašavali Istinu, onda vi morate ostati poslušni jedino Meni. Jer Ja Sam Crkva. Bez Mene, vašega Isusa, ne postoji Crkva.
 
Kada se dira u Moju Riječ i zatim prilagođava, ona više neće biti Moja Riječ. Vi jedino možete biti poslušni Pravoj Riječi Božjoj. Ukoliko slijedite ljudski stvoreno novo naučavanje, koje će zamijeniti Moju Svetu Riječ u Mojim crkvama širom svijeta, onda će Me zanijekati oni odgovorni za ovo svetogrđe. Ostanite poslušni samo onima koji proglašavaju Riječ Božju, jer ako to nije Moja Riječ onda – ona nije od Boga.
 
Riječ Božja je Svetinja. Nju nikada nitko ne može promijeniti. Poslušnost Mojoj Crkvi je važna. Poslušnost Riječi Božjoj je ono što vas određuje, ako ste kršćanin. Dan kada zamijenite Riječ Božju s ljudski stvorenom zamjenom je dan kada ćete otkazati poslušnost Riječi Božjoj.
Vi jedino možete ostati poslušni u Mojim Očima, u Mojoj Crkvi na Zemlji, ako se držite Istine. Vi se nikada ne smijete strašiti proglašavati Istinu, jer jedino će vas Istina osloboditi.
 
 
Vaš Isus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četvrtak, 16. siječnja 2014., 19:41h
 
 
Moja predraga kćeri, Istina razdjeljuje. Uvijek je to činila. Kada jedan čovjek kaže da poznaje istinu, drugi će ju zanijekati. Ali kada Istina dolazi od Riječi Božje, Ona će uzrokovati najveću podjelu. Mnogi se boje Istine, jer Ona nije uvijek ugodna, a ipak bez Istine biste živjeli u poricanju. Kada živite u poricanju Riječi Božje, vi nikada nećete naći pravi mir u svojim srcima.
 
Kada poznajete Istinu, koja je sadržana u Knjizi Moga Oca, onda poznajete Put Gospodnji i vi morate slijediti ovaj Put do svoga posljednjega daha. Ne zastranjujte od ovoga. Ali ako se u Moju Riječ dira, iznova piše i ruši, zasigurno vi nikada ne bi to prihvatili. To je dobro. Ali, ako vam se nova naučavanja, koja se razlikuju od Moje Svete Riječi, uvedu, unutar krovova Mojih Crkava, što ćete tada učiniti?
Hoćete li prihvatiti laž umjesto Istine? Hoćete li prihvatiti naučavanje koje će biti bezbožno u Mojim Očima?
Odgovor mora biti ne. Vi nikada ne smijete zanijekati Moju Riječ – radi nikoga. Nikoga, čak i ako su odjeveni u lanenu odjeću elite unutar hijerarhije Moje Crkve, siromah, kralj ili princ – svatko tko zahtijeva da prihvatite novo naučavanje koje se odnosi na Moju Riječ, ne dolazi od Mene.
Moja Crkva se diskretno ruši iznutra i svaki se dio razara. Dok se razine ruše, a odani sluge odbacuju – i zatim ih se više ne smatra korisnima – biti će očišćen put da se proglase naučavanja iz pakla. 
 
Jao svećenicima, biskupima i kardinalima koji se usude braniti Riječ Božju, jer oni će najviše patiti. Dok će neki biti izopćeni i optuženi za krivovjerje – premda će se samo zalagati za Pravu Riječ Božju – drugi će biti preslabi. Mnogi jadni posvećeni sluge popustiti će pritiscima da javno optuže Zakone Božje. Ako se ne slože prigrliti naučavanje laži, oni će biti bačeni vukovima. Oni čija će vjera već oslabiti i koji ljube svjetovna dobra i koji imaju strastveni cilj za kojim teže u svojim dušama, biti će prvi u redu da prisegnu na vjernost novome „zavjetu“.
Ova nova i brzo stvorena hijerarhija preuzeti će Moju Crkvu. Oni će objaviti neistine u Ime Božje i uzeti sa sobom mnoge nevine duše vjernika. Zajednicama će da nisu svjesne biti pružen otrovni kalež ničim ispunjen – samo kruhom. Sveta Euharistija više neće ispunjavati njihove duše. Oni će uskoro biti hranjeni homilijama koje će ismijavati Riječ Božju kada budu proglasili ljudska prava najvažnijim naučavanjem. A zatim će oni objaviti najveće krivovjerje, da će čovjeku biti dan Vječni Život bez obzira da li se kaje ili ne za svoje grijehe. Tako će oni uništiti duše milijuna.
Dok oni nastavljaju trgati Moju Crkvu iznutra prema vani, Moji odani svećenici i vjerni sljedbenici će obnoviti Moju Crkvu, ciglu po ciglu. Moja Crkva, vidite, nikada ne može umrijeti, jer Ja to neću dopustiti.
 
Svi svećenici, svi biskupi i svi kardinali koji će biti maknuti s visokog položaja i koji ostanu vjerni Meni, nikada neće napustiti pravedne ili one Moje sljedbenike koji su blagoslovljeni Darom Mudrosti. Zatim, dok lažno znanje bude ispunjavalo srca slabih slugu u Mojoj Crkvi, Dar Duha Svetoga neće samo osvijetliti duše Moje Crkve Ostatka, već će osigurati Svjetlo, za sve one čija su imena u Knjizi Živih, prema Mojim Vratima. 
Nikada prije Moji učenici nisu bili iskušani na način na koji će biti u budućnosti. Njima će biti dana Božja Pomoć koja će im omogućiti da održe blistavim Svjetlo Božje u svijetu, koji će uroniti, polako i bolno, u tamu, uzrokovanu dolaskom neprijatelja, Antikrista.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petak, 17. siječnja 2014., 20:42h
 
 
Moja predraga kćeri, budi u miru svakoga puta kada se suočiš s mnogim preprekama, s kojima se ti i svi Moji sljedbenici suočavate svakodnevno u ovome Djelu za spas duša.
Uvijek se sjetite da sotona nikada neće prestati mučiti ovu i druge misije, koje su istinite, jer dolaze od Boga. Istinite misije, koje Ja danas blagoslivljam i one koje sam Ja blagoslivljao kroz stoljeća uvijek su trpjele zbog protivština.
 
Jedino misije koje uistinu dolaze od Boga, privlače takvu mržnju. Jedino pravi proroci privlače mržnju. Mojsije, Ilija, Noa i Ivan Krstitelj i drugi poput njih privlačili su mržnju, zbog sotoninog utjecaja nad slabim dušama. Jedino Ja, Isus Krist, jedan od stotina proroka tijekom Moga Vremena na Zemlji, privukao sam vrstu mržnje koja Mi je nanijeta. I sada, jedino ti, Moj posljednji prorok, privući ćeš mržnju kakva nije viđena dugo vremena - iako su drugi, poput tebe, trpjeli u posljednje vrijeme.
Kada moraš podnositi protivštine, u Ime Božje, znaj da, kada Presveto Trojstvo daje Riječ čovječanstvu preko proroka, to će biti protivštine najgore vrste. Jedino da nije Božje Pomoći koja ti je dana, ti bi pobjegla u strahu. Moj Otac te štiti, Moja malena i stoga ti moraš stupati naprijed, uvijek u znanju da On želi duše, za svaku riječ koja je izgovorena s tvojih usana, za svaku riječ koja je napisana tvojom rukom i za svaku dušu za kojom posegneš. Sva ova patnja dovesti će Mi još duša.
Budi sigurna da je blizu vrijeme da se Ja vratim uspostaviti Moje Prijestolje i dok se Dan primiče bliže koristiti će se mnogi isplanirani postupci da bi ti se podmetnulo u ovoj Misiji. Svaka laž će ti se predbaciti, svaki kamen baciti, svako mučenje tvoj je usud i svaki neprijatelj Božji će biti postavljen kojim god putem kreneš. Ali, kao Otkupitelj čovječanstva, Ja ću osigurati da se svaka drača pažljivo ukloni, svaki kamen baci na stranu, svaki put raščisti, da bi ti uspjela donijeti Moje Riječi pred svijet, u vrijeme kada ću Ja biti sve, ali zaboravljen.
 
Ja hodam s tobom, Moja kćeri. Ja polažem Moju Ruku na tvoje lijevo rame zato da bih te zaštitio od zla i Ja te vodim na svaki način. Svaka riječ koju izgovoriš u ovoj Misiji dolazi od Mene. Svako djelo koje poduzmeš dolazi od Mene. Svako trpljenje koje podnosiš, Moje je. Tvoja volja je Moja, jer si ju dala Meni i sada Ja potpuno prebivam u tebi. Kada te povrijede, oni vrijeđaju Mene. Kada ti se rugaju, oni niječu Istinu. Kada niječu Riječ, oni niječu Mene, ali kada prihvaćaju Moju Riječ, koja je dana tebi, oni postaju dio Mene tako će i njima isto biti dana Moja Zaštita.
 
Idi sada, Moja kćeri i nikada se ne uznemiruj kada je mržnja pokazana prema tebi u ovoj Misiji, jer ti i svi oni koji čuju Moj Poziv tada nećete biti u sumnji Kome se oni protive. To nisi ti, već Ja, Isus Krist, Kojega oni odguravaju. Kada ste za Mene, sa Mnom, u Meni i govorite Moju Riječ – vi ste uistinu dijete Božje.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 19. siječnja 2014., 14:35h

 
Moja predraga kćeri, koji će čovjek među vama, koji za sebe tvrdi da je Moj sveti sljedbenik i koji se hvali tom činjenicom, uzeti Moj Kalež?
Tko će među vama biti dovoljno snažan da prihvati Moj Kalež Patnje, u svemu što donosi sa sobom? Odgovor je vrlo malo vas. A ipak, osjećate se opravdano kada Me bičujete, preko Mojih odabranih duša koje su svojevoljno prihvatile Moj Kalež.
 
Odabrane duše, ljudi koji imaju vizije, vidjeoci i proroci prihvaćaju Moj Kalež jer Mi daju svoju slobodnu volju, pod Mojim Uvjetima – ne po svojim vlastitim. Kada za sebe izjavljujete da ste sveznajući i dobro upućeni u Moju Svetu Riječ i ne prihvaćate trpljenje koje nose Moji jadni progonjeni proroci, onda  ne poznajete Mene. Ako ne poznajete Mene, onda Me ne možete uistinu ljubiti. Ako ne ljubite Mene, onda ne širite Istinu. Umjesto toga, vi odabirete koji vam dijelovi odgovaraju u Presvetim Evanđeljima i onda ih koristite kao mjerilo da udarate Moje proroke i sve one odabrane duše koje nose Moj žalosni Križ.
 
Kada gazite druge duše, ophodite se prema njima okrutno u Moje Ime, vi ste zaraženi mržnjom. Mržnja dolazi od sotone. Ona ne dolazi od Mene. Kada dođete pred Mene, tijekom Upozorenja – Prosvjetljenja Savjesti – Ja ću vam pokazati koliko ste Me uvrijedili. I dalje, mnogi od vas, krivi za izvrtanje Mojih Riječi Ljubavi u riječi mržnje protiv Mojih proroka, prkosno će stajati preda Mnom. Jer vi ste tako ispunjeni sebeljubljem i ohološću da će čak i Meni, Isusu Kristu, biti teško privući vas k Meni.Vaša mržnja prema drugima odvaja vas od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedjeljak, 20. siječnja 2014., 12:09h
 
 
Moje drago dijete, Bog želi spasiti svaku pojedinu osobu, svake pojedine vjere, kao i one koji niječu Postojanje Njega i Njegovoga Sina, Isusa Krista. Zbog toga ljudi svake dobi, svake kulture i svake denominacije moraju primiti Medalju Spasenja.
Svakoj osobi kojoj se da Medalja, čak i ako ne može biti blagoslovljena, biti će dan izvanredni Dar. Ubrzo nakon toga, Bog će u njih usaditi Milost, uvid u njihovu vlastitu bespomoćnost i svjesnost o Božjoj Svemogućoj Ljubavi. On će prosvijetliti čak i najtvrdoglavije duše i one sa srcima od kamena. Uskoro će oni tražiti Istinu i zatim će zazvati Boga, usrdno Ga moleći da pomogne olakšati njihova srca i da ih ispuni Svojim Velikim Milosrđem.
Ne odbacujte Dar Medalje Spasenja, jer ova posljednja Medalja, koju vam Ja donosim kroz Božje Milosrđe, privući će milijarde duša prema Vječnome Životu. Kada Mi je Moj Otac dao uputu da predstavim svijetu Presvetu Krunicu po Svetom Dominiku, mnogi su Je odbacili. Oni i dalje to čine danas, jer misle da sam Nju Ja stvorila. Ona je dana Meni, kako bi se svatko tko Ju moli mogao zaštititi od zloga. Mojim Posredovanjem su mnogim dušama ostavljene u baštinu posebne Milosti i Zaštita protiv utjecaja zloga.
Ne griješite odbacujući ovu Medalju jer Ona je za cijeli svijet i mnoga čuda će biti povezana s Njom. Oni koji Ju odbace ili pokušaju spriječiti druge da Nju prihvate zanijekati će Spasenje – osobito ateisti, koji su najpotrebitiji Božjega Zahvata. Vi uvijek morate stavljati pred Prijestolje Moga Oca one ljude koji odbacuju Boga i usrdno moliti za Milosrđe za njihove duše.
Molim vas osigurajte da Medalja Spasenja bude pružena što je moguće većem broju ljudi.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
 
 
 
Utorak, 21. siječnja 2014., 15:44h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja Volja će biti ispunjena, kako se bliži kraju vrijeme za čovjekov slobodan odabir da čini ono što je prema njegovoj vlastitoj želji.
Ja sam čovjeku dao slobodnu volju. Ona je Dar. Ja sam ostavio Mojoj djeci u baštinu ovaj Dar, zajedno sa mnogima drugima. Iako oni odabiru slijediti svoju vlastitu volju, više od one koju sam Ja želio za njih, Ja i dalje poštujem njihovu slobodnu volju.
Ja ljubim Moju djecu, bezuvjetno. Ja ih nikada ne bih mogao ne ljubiti, iako Me vrijeđaju na toliko mnogo načina. Slobodna volja, dana čovječanstvu, značila je da su mnoga Moja djeca odvučena od Mene, u korist sjajnih obećanja kojima su svakoga dana kušani, kada žude za ljepotom, bogatstvom, slavom i moći, što ih sve udaljava od Mene.
Ja Sam njihovo Utočište, ali oni to ne shvaćaju. Oni će u Meni naći početak i kraj svega što im može donijeti užitak, mir i ljubav.
Premda je zli iskoristio slobodnu volju, koju sam Ja dao čovjeku, da ih zavede, Ja ću sve grješnike dovesti natrag u Moje Kraljevstvo, kada će shvatiti da ih nije uspjelo ispuniti sve što su tražili da im donese mir. Blizu je vrijeme da Moje Kraljevstvo bude dovršeno. Duše će se, Ja vam Obećavam, osjetiti primoranima da trčeći dođu k Meni, svome ljubljenome Ocu, kada dođe vrijeme. Tada će oni skinuti paučinu sa svojih očiju, okorjele ljuske sa svojih srdaca i tamu u svojim dušama i potražiti Mene.
Moja djeco, uvijek se ufajte u Moju Veliku Ljubav prema svakome od vas, jer kako bi moglo biti ikako drugačije? Vi ste Moji, poput uda, dio Moga Srca. Odgurnuti vas i protjerati vas bilo bi poput gubitka dijela Mene. Zbog toga, kada učinim posljednji Poziv i nakon što su poduzete sve mjere da osvojim vaša srca, požurite. Ja ću čekati. Ja ću vas uzeti i obuhvatiti u Moje Sveto Kraljevstvo, daleko od svega zla. 
Na taj Dan, vi ćete zaboraviti svoju volju i postati će isprepletena s Mojom, jer neće vam biti od koristi, neće vas zanimati, jer kada dođete kući k Meni, mi ćemo biti ujedinjeni kao jedno.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji
 
 
 
 
 
 
Petak, 24. siječnja 2014., 20:05h
 
 
Moje drago dijete, neka se zna da ću se Ja još jednom ukazati u svim Marijanskim špiljama, koje je odobrila Crkva Moga Sina kroz stoljeća.
Ja ću se obznaniti na Svetim mjestima, što će uključiti Lourdes, Fatimu, La Salette i Guadalupe. Ja ću se također pojaviti u Garabandalu. Ova ukazanja će početi ovoga proljeća, kako je Moj Sin naložio. 
Odabrane duše će Me vidjeti sa Suncem iza Moje Glave. Dvanaest zvijezda će okruživati i biti utkano oko Krune od trnja, koju je nosio Moj Sin tijekom Njegovoga Razapinjanja, stavljene na Moju Glavu, kao znak svima da slijede Moj primjer. Moja uloga je voditi svu Božju djecu duž Puta Istine i odvesti ih k Mome Sinu.
Kada se ova ukazanja dogode, neće biti sumnje, osobito među onima koji štuju Mene, da Ja govorim Istinu kada kažem da će uskoro konačni Put, koji će vas dovesti k Mome Sinu, u ovim Posljednjim Vremenima, biti preko Knjige Istine.
Kada slijedite Mene, vašu Majku, Ja ću vas uzeti i voditi vas prema Mome Sinu. Moj Sin je obećao mnoga čuda, kako bi mogao otvoriti vaše oči za proročanstva koja je dao svijetu preko Moje vlastite Misije. Mnogi ne prihvaćaju da Sam se Ja ukazala na ovim posebnim mjestima ukazanja i odbacuju njihovu važnost u Spasenju duša.
Kada se Ja ukažem po posljednji put na ovim mjestima i predstavim se kao Majka Spasenja, tada ćete znati da je ova Misija Moja posljednja i da sva ukazanja vode prema ovom posljednjem, da se svijetu donese Spasenje, koje je pravo stečeno rođenjem svake pojedine osobe.
Radujte se, jer ti dani su blizu i kada čujete za ove stvari, onda znajte da je ovo proročanstvo, kada bude ispunjeno, moglo doći jedino od Mene, vaše ljubljene Majke, Majke Spasenja, Majke Božje.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
 
 
 
Petak, 24. siječnja 2014., 20:19h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Moja Majka učini jedno posljednje ukazanje, na Marijanskim mjestima ukazanja posvuda, vi morate tada znati da će se svijet okrenuti i konačno dotrčati k Meni. Preko Moje ljubljene Majke više duša se dovodi k Meni. Njena uloga je uvijek bila služiti Mi za dobro čovjeka. I sada, uloga Moje Majke, kao Suotkupiteljice, biti će konačno dobro i uistinu shvaćena.
 
Ja ću svakoj duši dati priliku da svjedoči Mome Snažnome Zahvatu, da ih mogu obratiti. Kroz obraćenje Ja mogu spasiti milijune. Obećanje Spasenja Sam dao Ja, a ispunjeno je Mojom Smrću na Križu. Sada, Ja ću okupiti duše koje ću privući k Sebi preko ove Misije i širiti Istinu Moje Riječi posvuda.
Onima kojima nikada nije dana Istina, pružiti će im se po prvi puta. One kojima je dana Istina, ali koji su Ju zaboravili, podsjetiti će ih na Moje Obećanje. One koji poznaju Istinu, ali koji su Ju promijenili zato da bi odgovarala njihovim vlastitim željama, podsjetiti će ih na to da može postojati samo jedna Istina.
Ja čovječanstvu donosim Istinu u vrijeme kada su njihove misli zbunjene, njihove duše rastrgane sumnjom – ali Ja ću umiriti njihove strahove. Jedino Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, imam Moć ovako posredovati. Jedino Ja imam Moć donijeti im mir i uručiti im Spasenje koje im s pravom pripada.
Sve niti ove Misije vuku se zajedno kako bi tvorile oblik. Tada, kada su različiti dijelovi povezani i zajedno složeni, poput dijelova slagalice kada se svi dijelovi počinju spajati, konačna slika će postati jasna. Tada ćete vi naći Moju Prisutnost posvuda – što je sve povezano sa svakom istinitom svetom misijom koju je svijetu podario Moj Otac, dok konačno cijela Istina ne postane jasna svakome.
 
Moj je Otac je obećao da će otkriti svijetu Istinu, preko Knjige Istine, kako je naviješteno prorocima Danielu i Ivanu Evanđelistu. Moj Otac vam donosi Istinu u ovo vrijeme sada, ali On to čini dio po dio, malo po malo dok posljednji dio ne sastavi cjelinu. Tek tada će Knjiga Istine imati smisla. Tek tada će posljednje prepreke biti svladane, kada će većina čovječanstva pjevati i radovati se u očekivanju Moga Drugoga Dolaska. Tek kada se Moja Misija dovrši, Veliki Dan će biti objavljen svijetu.
Budite u miru i znajte da, kada se potpuno ufate u Mene, Ja mogu dovršiti posljednji dio Zavjeta Moga Oca i odvesti vas na Područje Njegovoga Svemogućega Kraljevstva.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
Nedjelja, 26. siječnja 2014., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, nikada nemoj dopustiti da stajališta onih s gorčinom u njihovim srcima protiv ovog Djela, učine da oklijevaš u Mojoj Misiji za duše.
Zar je bitno ako ste ti i Moje ljubljene vjerne duše, koje odbijaju zastraniti od Riječi Božje, odbačeni? Zar je bitno da li vas oni preziru ili ne? Njihova ljudska mišljenja, koja negiraju Riječ, beznačajna su u vašoj težnji za Vječnim Spasenjem. Kada slavite Mene i kada poštujete Moju Svetu Riječ, iskušavati će vas sa svih strana da okrenete svoja leđa Meni.
Toliki mnogi će odbiti ovu Misiju dok im grozna istina ne postane jasna kada budu svjedočili bogohuljenjima, koja će se izlijevati iz usta lažnoga proroka. Kada se netko tko proturječi Postojanju Presvetoga Trojstva usudi nositi odjeću visokoga svećenika pod krovom Moje Crkve i zatim vas pokuša uvjeriti da ono što ste do sada znali kao istinito više nije stanje stvari, tada ćete znati da je duh zla zahvatio Moju Crkvu iznutra.
Kada ste okruženi novim ideologijama, novim naučavanjima i kada vam je rečeno da ljudski rod danas zahtijeva ove promjene, to će biti vrijeme kada se na Božje Želje više ne odaziva. Umjesto toga, kada ljudski stvorena naučavanja, puna zablude i nedostataka, proglase da grijeha više nema, biti će blizu vrijeme da Ja uništim Moje neprijatelje, kako je naviješteno.
Još više vas će se probuditi za Istinu i na strašno nepoštovanje, koje će biti dodijeljeno Meni, Isusu Kristu, u Mojoj Crkvi na Zemlji. Oni vjerni sluge prepoznati će zloću i zatim će mnogi od njih pobjeći. Ali, kada dođe vrijeme i kada ovaj izbor bude stavljen pred sve vas, mnogi će Me, nažalost, napustiti i sudjelovati u poganskim praksama.
Započeo je plan da se otkloni svaki Moj trag. Istina Moje Riječi će biti prognana iz vaših ustava, vaših škola, dok je konačno ne odbiju unutar Moje Vlastite Crkve. Oni od vas koji vjeruju da se ovo nikada ne bi moglo dogoditi – da Bog nikada ne bi dopustio ove stvari – u zabludi su. Ove grozote su dopuštene, u konačnom pročišćenju čovjeka, prije Moga Drugoga Dolaska. Ako ne ostanete na oprezu, bez obzira koliko Me ljubili, biti ćete zavedeni na sudjelovanje u nizu obreda koji neće odavati počast Bogu. Ako oni ne poštuju Mene, onda se morate zapitati, zbog čega je tako? Zašto su ove promjene učinjene i zašto tako iznenada? Odgovor je vrijeme – jer malo ga je preostalo.
Utrka da se osvoje duše, na obje strane, dovesti će do žestoke bitke. Jedna strana će vas uvjeriti da odbacite Riječ Božju u korist zlih praksi koje će idolizirati sotonu. Oni će prevariti čak i one koji su dobro upućeni u Moju Riječ, tako će lukavo biti prikazan njihov razlog da Mene uklone iz Moje Crkve. Druga strana će trpjeti zbog svoje odanosti, ne tek ovim samim Porukama, već Istinitoj Riječi Božjoj koja je dana svijetu u Knjizi Moga Oca.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 

Ponedjeljak, 27. siječnja 2014., 17:18h

 
Moja najdraža kćeri, koliko se ti bojiš kada je to tako nepotrebno. Kada Ja dajem svijetu Dar ove veličine, to je učinjeno iz osjećaja dužnosti koji je potekao iz Moje Velike Ljubavi za svu Moju djecu.
 
Ja vas upozoravam da bih vas sve zaštitio. Ja vam otkrivam dio Sebe u svakoj pojedinoj Poruci koju ti dam za svijet. Tebi, Moja kćeri, Ja pokazujem Moju veliku Čežnju da postanem blizak Mojoj djeci. Ja ti pokazujem Moju Samilost, Moju Radost, Moje Neodobravanje, Moj Gnjev, Moju Ljubav i Moje Milosrđe. Zašto Me se onda bojiš, kada se Ja ovako pružam? Ti se nikada ne smiješ bojati Oca Koji ljubi cijelo Svoje potomstvo, a osobito grješnike koji otvoreno oskvrnjuju svaki Zakon koji sam vam Ja dao zato da bih privukao čovječanstvo u Moju Nježnost.
Djeco, budite spremni prihvatiti Moje Veliko Milosrđe. Otvorite svoja srca da primite Mene, vašeg ljubljenoga Oca. Pripremite se pozdraviti Me i pozvati Me svakoga puta kada se strah uvuče u vaše misli, kada se pokušate složiti sa ovim Porukama. Ove Poruke su jedinstvene. Njih svijetu predstavlja Presveto Trojstvo. Ja ih smatram najvažnijom Misijom na Zemlji otkada sam poslao Moga jedinoga Sina da vas otkupi.
 
Ova Moja Riječ trebala bi biti prihvaćena milostivoga i zahvalnoga srca. Srdačno primite Moje Riječi. Budite zadovoljni saznanjem da sve što Jest ostaje i uvijek će ostati pod Mojom Zapovjedi. Ja Sam sve što jest i što će biti. Sve odluke o budućnosti čovječanstva i sudbini svijeta, koje dolaze ostaju sa Mnom. Ja vas nikada ne bih namjerno uplašio, djeco. Ono što ću Ja učiniti jest pripremiti vas za Moje Novo Kraljevstvo da bi bili dostojni ući u Njega – gdje sve boli i tuge više neće biti.
 
Budite u miru, Moja predivna, željena djeco. Vi ste Mi sve. Ja tu uključujem sve vas. Sve grješnike. Sve one koji Me neće priznati. Sve one koji idoliziraju sotonu. Svu Moju vjernu djecu. One čije su duše zgrabljene. Vi pripadate samo Meni. Ja neću dopustiti da ijedna duša bude zanemarena u ovom Mom posljednjem pokušaju da pripremim svijet za Drugi Dolazak Moga Ljubljenoga Sina.
Nijedan od vas neće ostati nedirnut Mojom Rukom Milosrđa. Dopustite Mi da otvorim vaša srca kako bi bili blagoslovljeni Mojom Rukom.
Recite Mi: „Najdraži Oče, dohvati i dodirni moje tijelo i dušu Svojom Rukom Milosrđa. Amen.“ Ja ću odmah odgovoriti na vaš poziv.
Idite naprijed, Moji maleni i budite u miru, jer Moj Zahvat će biti vaša spasonosna Milost, bez obzira koliko teško bilo nadolazeće razdoblje. Ja ću čekati da otvorim Vrata Moga Novoga Raja, s Ljubavlju u Mome Srcu, dok vas dozivam da dođete k Meni, vašem Ocu.
 
Ja sam strpljivo čekao jako dugo vremena da ponovno okupim Moju djecu u Moju Svetu Volju. Taj Dan je blizu i Moje Srce se raduje u očekivanju trenutka kada se čovjek vraća na svoje zakonito mjesto pored Mene.
 
 
Vaš brižni Otac
Svevišnji Bog
 
 
 
 
 

Utorak, 28. siječnja 2014., 23:15h

 
Moja predraga kćeri, neka nitko ne sumnja da može naći Istinu u Knjizi Moga Oca, Presvetoj Bibliji. Riječ je tamo da Joj svi svjedoče, kako je i bilo stoljećima. Sveta Biblija sadrži Istinu i sve ono što se očekuje od čovječanstva razotkriveno je unutar Njenih stranica.
 
Sve što se izlijevalo iz usta proroka i Mojih Učenika, koje je vodio Duh Sveti, sadržano je tamo. Istina je sadržana unutar Riječi – to jest – Knjige Moga Oca. Zašto onda čovjek propitkuje pravovaljanost Riječi? Sve što je dano čovjeku, za dobro njegove duše, može se naći u Svetoj Bibliji.
 
Duše primaju u sebe Istinu na različite načine. Oni koji su ponizne duše i koji prihvaćaju Riječ Božju ne propitkuju Nju. Drugi Ju prihvaćaju i odbacuju Njene dijelove dok više ne nalikuje Istini. Zatim su tu oni koji nikada neće prihvatiti Riječ, jer ih malo zanima. Oni vide Istinu, sadržanu u Svetoj Bibliji, kao ništa više od narodne predaje.
 
Danas manje ljudi nego ikada vjeruje u Riječ Božju. Oni koji vjeruju uzimaju samo dijelove koji se sviđaju njihovim vlastitim načinima života i odvraćaju se od Božjih Zakona, prema kojima ne osjećaju sklonost. Danas je Istina koja se poučavala samo sjena onoga što je sadržano u Bibliji.
 
Ja vam sada govorim o Istini zbog tri razloga. Prvi je da vas podsjetim na Riječ Istine – koja je sadržana u Knjizi Moga Oca. Drugi je da dodatno potkrijepim činjenicu da ne možete ponovno pisati Riječ Božju. Treći je kako bih mogao nahraniti Božju djecu Riječju Božjom u vrijeme kada će vam, uskoro, biti uskraćena. Ja to sada činim preko Knjige Istine, koja vam je obećana preko proroka. Ako vam Istina ne sjeda dobro onda vi ne prihvaćate Riječ Božju. Ako ne prihvaćate Riječ Božju, onda vas Ja ne mogu odvesti u Moje Novo Kraljevstvo i donijeti vam Spasenje koje Sam vam obećao, kada Sam Umro za vaše grijehe na Križu.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
Srijeda, 29. siječnja 2014., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, ne plačite zbog sebe, već zbog Mene, vašeg Isusa, Koji plače i pati zbog brzine kojom ljudski rod upada u izopačene i grješne živote.
Zbog toga što su tako dugo toliki mnogi odbacivali Moju Riječ, mnogi ljudi nemaju pravac ili iskustvo kada su u pitanju izbori koje čine u svojim životima. Duše koje su odnesene tako daleko od Istine, imaju samo svoje vlastite želje i samopoštovanje da ih vode. Opsjednutost sobom, seksualni nemoral, samozadovoljstvo i težnja za materijalnim dobrima uništava njihove duše. Ništa ih neće niti ih može zadovoljiti. Kada su dosegli dubine grijeha, onda oni aktivno tragaju da ulove duše drugih. To je zbog toga jer je sotona prožderao njihove duše do te mjere da ih koristi kako bi privukao druge duše u svoju zlobnu zamku.
 
Moralnost čovječanstva je potonula do takvih dubina da ovaj duh zla dnevno zahvaća milijune duša. Oh, kako se Moja Bol pojačava i koliko je rada potrebno da se iskorijeni ova zaraza. Doći će vrijeme kada će tek jednoj trećini ljudskog roda biti dana Milost da odgonetne razliku između dobra i zla.
Oni koji srdačno primaju zlo, u bilo kojem obliku, prikazati će ga kao dobru stvar. Uskoro će biti potreban hrabar čovjek da progovori i izjavi: „Ovo je pogrješno“, bez da bude ozloglašen i prezren za ono što će se gledati kao iracionalni ispad.
 
Oh, kako će Božja djeca potonuti. Duše okorjelih srca, s mržnjom prema drugima, nedostatkom samilosti, pohlepom i požudom za nasiljem, brojčano će se povećati. Njima će se diviti u svijetu, a desetljećima prije njih bi se bojalo. Zbog toga Ja moram posredovati da spasim čovječanstvo od samouništenja prije Velikoga Dana Gospodnjega.
 
Sotonin plan je uništiti što je moguće više duša. Moj Plan je zaustaviti ovu zarazu i Ja neću oklijevati pružiti znakove koji su potrebni da vas probude za Ljubav Božju i zbog potrebe da vas se primjereno pripremi za nadolazeći svijet.
Nikada ne odbijajte Ruku Božju. Nikada ne zanemarujte Riječ Božju, jer bez toga vi ste ništa.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
Petak, 31. siječnja 2014., 15:27h
 
Moja draga djeco, neka mržnja prema ovoj Misiji ne uznemiruje vaša srca. Umjesto toga, naklonite svoje glave u zahvaljivanju za Dar Knjige Istine, u ovim zabrinjavajućim vremenima na Zemlji.
Moj ljubljeni Sin, Isus Krist, bio je mučen, preziran i pogrđivan za vrijeme Njegove Misije propovijedanja Istine tijekom Njegovoga Vremena na Zemlji. Oni koji su poznavali Riječ Božju odbili su priznati obećanoga Mesiju, kada je On stajao pred njima. Njegove Riječi su bile potpuno pobijene, ali usprkos tome, nisu bile zanemarene. Kada Bog govori preko Svojih proroka i u slučaju Moga Sina – Pravoga Mesije – čovjeku je nemoguće zanemariti Riječ. Onima koji ne prihvaćaju Riječ Božju, kada se izlijeva iz usta proroka, biti će nemoguće okrenuti svoja leđa. Umjesto toga, njihova mržnja će ih mučiti i neće osjećati ni trenutka mira u svojim srcima.
Tijekom Razapinjanja Moga Sina prema Njemu se okrutno postupalo i bio je mučen, s opakom zlobom koju oni, koji su bili razapeti s Njim istoga dana nisu morali podnositi. Ipak, oni su bili osuđeni zločinci, a jedini zločin Moga Sina bio je da je govorio Istinu. Kada se Istina – Riječ Božja – govori preko proroka, to je dvosjekli mač. Ona će nekima donijeti radost i posebne Milosti, ali drugima će donijeti strah koji može uzrokovati mržnju. Stoga kada vidite mržnju u obliku zlodjela, laži i namjernoga iskrivljavanja Riječi, znajte da ta Misija dolazi od Boga. Mnogi lažni proroci, koji lutaju Zemljom u ovo vrijeme, ne potiču takvu reakciju, jer oni ne dolaze od Boga.
Zapamtite da sotona prezire ovu Misiju, jer će izgubiti milijarde duša zbog Nje. Stoga će biti težak put za one koji Ju slijede. Ja vam nalažem da budete svjesni onih koji govore da dolaze u Ime Moga Sina i zatim izjavljuju da ova Riječ Božja dolazi od sotone. Oni čine jedan od najtežih grijeha hule protiv Duha Svetoga. Molite, molite, molite za ove jadne duše. Ne osjećajte ljutnju prema njima. Umjesto toga, vi morate usrdno moliti za Milosrđe za njihove duše.
Kako bi zaštitila ovu Misiju od sotonine zloće, Ja tražim od vas da počnete moliti ovu moćnu molitvu odricanja od  sotone. Kada molite ovu Križarsku molitvu, najmanje dva puta tjedno, pomoći ćete zaštititi ovu Misiju Spasenja i dovesti više duša u Područje Božjega Kraljevstva.
 
Križarska molitva (132) Odricanje od sotone da se zaštiti ova Misija 
 
O Majko Spasenja, dođi u pomoć ovoj Misiji.
Pomogni nama, Božjoj Vojsci Ostatka, da se odreknemo sotone.
Mi te usrdno molimo da Svojom Petom satreš glavu Zvijeri i ukloniš sve prepreke u našoj Misiji spašavanja duša.
Amen.
 
Djeco, vi morate zapamtiti da nikada nije lako kada pomažete Mome Sinu da nosi Njegov Križ. Njegova patnja postaje vaša, kada iskažete svoju vjernost Njemu. Potpuno se ufajući u Njega i ustrajući u vašemu putovanju da Mu pomognete spasiti duše, postati ćete snažniji. Vama će biti dana hrabrost, jakost i dostojanstvo da se uzdignete iznad ismijavanja, bogohuljenja i iskušenja, koji će biti vaša svakodnevna sudbina do Dana Drugoga Dolaska Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista.
Budite u miru. Potpuno se ufajte u Moga Sina i uvijek pozovite Mene, vašu ljubljenu Majku Spasenja, da vam dođem u pomoć u vašoj Misiji da potaknete Spasenje duša.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
 
 
 
 
 
 

Petak, 31. siječnja 2014., 16:13h

 
Moja predraga kćeri, poslušaj Me sada, dok govorim o nadolazećem Upozorenju. Bez Moga Zahvata, većina svijeta bi se strmoglavila u ponor Zvijeri i nikada ne bi vidjela Svjetlo Božje. Bez ovoga Čuda, milijarde duša bi otišlo u pakao.
Tako da vas onda Ja moram podsjetiti da se morate pripremiti za ovaj Događaj, jer će uzrokovati silnu bol i patnju mnogima. To će biti kao da su se mnogi strmoglavili u najnižu razinu Čistilišta, koja pročišćava dušu moćnom vrućinom i stvara strašan osjećaj kajanja koji uzrokuje bol tijela.
 
Mnoge duše će se radovati. Međutim, čak i one duše koje su Mi bliske također će osjetiti tjeskobu, kada se preda Mnom budu morale suočiti sa svojim prijestupima. No sramota koju će osjećati biti će brzo zaboravljena, jer će ih Svjetlo Moga Milosrđa obuzeti i ispuniti ih Milostima. Duše koje Me uopće ne poznaju biti će hipnotizirane i mnogi će vjerovati da su umrli i da im Ja sudim u posljednji Dan. I oni će se radovati kada im se otkrije Istina. Tada će one jadne i bijedne duše, koje uživaju u svojim grješnim životima, jako trpjeti. Neki će se slomiti i naći se pred Mojim Nogama i zaštititi svoje oči od Moga Svjetla, jer će bol od stajanja preda Mnom, njima samima i bespomoćnima, biti previše za podnijeti. Oni neće zatražiti Moje Milosrđe, jer njihova mržnja prema Meni seže duboko.
 
Konačno, duše koje su se potpuno odrekle Mene i predale zlomu sebe u tijelu i duši trpjeti će veću muku, kao da su se uvukli u dubine pakla. Mnogi neće moći izdržati Moju Prisutnost i pasti će potpuno mrtvi preda Mnom. Drugi će Me pokušati zazvati, ali njih će zli odvući od Mene.
Nakon što se ovaj Moj moćni Zahvat dogodi, međutim, milijarde će biti obraćene i oni će se također pridružiti Mojoj Crkvi Ostatka, da podnesu pokoru za one duše koje su se potpuno odvojile od Moga Milosrđa, zato da bi Mi pomogli spasiti njihove duše.
Sve će biti dobro, jer naposljetku Ja Sam Sav Milosrdan, Sva Dobrota, Sva Ljubav. Onima koji Me ljube biti će dan Dar Moje Ljubavi u izobilju. Moja Ljubav u njima će zapaliti Sliku Moje Muke i to će ih ohrabriti da čine velike žrtve kao naknadu za grijehe izgubljenih duša koje su najpotrebnije Moga Milosrđa.
Pripremajte se uvijek, svaki dan, kao da je Upozorenje sutra, jer će doći nad vas iznenada. 
 
 
Vaš Isus 
 
 
 
 
 
 
Subota, 1. veljače 2014., 19:53h
 
 
Moja predraga kćeri, zbog nevolja koje će ljudski rod morati podnijeti tijekom Pročišćenja, bila bi pogrješka pomiješati bol koju će one uzrokovati, s beznađem. Veliki dio onoga što čovječanstvo uzima kao gotovu činjenicu bit će okrenuto obrnuto i naopako, ali to je nužno. Kada se Pročišćenje iscrpi, nova zora će se pojaviti – odjednom i bez upozorenja – i novi svijet će biti prikazan Božjoj djeci.
Ja tražim, premda će mnogo boli trpjeti oni koji Me ljube, kao i oni koji Me ne ljube, da nijedan čovjek među vama nikada ne povjeruje da nema nade. Umjesto toga, radujte se, jer su pred vama jedino ljubav, radost, mir i sreća u Mom Novom Raju. Kada se svijet očisti od grijeha i što se više moguće duša pročisti, tada ću Ja doći poput Mladoženje, spreman pozdraviti vas. Veliki i Slavni Dan se treba očekivati s radošću, uzbuđenjem i čežnjom, jer Moje Srce će se rastvoriti i ujediniti s cijelim svijetom. 
Novi Početak je unutar vašega dohvata. Podnesite bilo koju bol i patnju kojima sada svjedočite, jer to neće značiti ništa kada dođete u Moje Svjetlo, kada ću vas Ja obuzeti ljubavlju i srećom koje ste iščekivali cijeli svoj život, ali koje uistinu niste dosegli do tada.
Pomognite Mi da dovedem duše koje su Mi izgubljene natrag u Moje Ruke. Molite jedni za druge. Budite radosni. Nadajte se. Budite u miru. Što god se nalazi pred vama, znajte da je Moja Ljubav moćnija od mržnje. Moja Snaga je Svemoguća. Moje Milosrđe je beskrajno. Moje Strpljenje je veliko.
Budite u miru i služite Mi, do posljednjega dana, jer će slijedeći Dan biti početak svijeta koji neće imati kraja i gdje smrti više neće biti.
Ja ljubim i pazim sve vas.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
Nedjelja, 2. veljače 2014., 17:09h
 
 
Moja najdraža djeco, Ja tražim od vas da molite Moju Presvetu Krunicu svakoga dana od sada pa nadalje da zaštitite ovu Misiju od sotonskih napada. Moleći Moju Presvetu Krunicu svakoga dana, vi ćete ublažiti zloću sotone i onih na koje on utječe, kada pokušava odvratiti duše od toga da slijede ovaj posebni Poziv s Neba.
Svi oni različitih vjera moraju također početi moliti Moju Svetu Krunicu, jer će Ona svakome od vas donijeti veliku zaštitu. Presveta Krunica je za svakoga i one koji žele imati koristi od Moje zaštite – Dar koji sam Ja primila od Boga, obraniti duše od zloga.
Toliki mnogi od vas draga djeco će biti mučeni ukoliko ne popustite. Inače, povući ćete se od ove Misije. Neprijatelji Božji iskoristiti će svaku moć koju mogu da vas zaustave. Oni će vas vući, izvikivati psovke prema vama i optužiti vas za zle stvari. Zanemarujte to i dopustite Meni, vašoj ljubljenoj Majci Spasenja, da vam dam utjehu i pružim vam svu zaštitu koju trebate.
 
Tijekom Misije Moga Sina  na Zemlji, On je bio izdan na toliko mnogo načina. Oni su na Njega čekali u selima, s kamenjem u njihovim rukama. Kada je On prolazio, sa stotinama koje su Ga slijedile, oni su bacali ta kamenja na Njega iz zaklona, da nitko ne bi znao tko su bili oni. Oni su Ga mrzili; prijavili su Ga Crkvenim vlastima; širili su zle laži o Njemu i govorili da je pričao zlim jezikom i bogohulio protiv Boga. Ipak, nijedan od njih nije mogao točno objasniti kako je On bio kriv za takve stvari. Zatim su oni provodili mnogo vremena nagovarajući Njegove Učenike da Ga zaniječu. Mnogi od njih i jesu. Zatim, farizeji su upozorili sve one koji su se molili Bogu u hramovima da, ako nastave slijediti Moga Sina, više im nikada neće biti dopušteno biti unutar Božje Kuće. I mnogi od njih su prestali slijediti Moga Sina. Iste te duše plakale su gorke i žalosne suze nakon što je Moj Sin bio Razapet, jer tek tada su shvatili kako su Mu naudili.
 
Isto će vrijediti i za ovu Misiju, koja utire put Gospodnji i put Velikoga Dana za Drugi Dolazak Moga Sina. Učiniti će se svaki napor kako bi se oslabila Crkva Ostatka. Biti će učinjen svaki pokušaj da se oslabi vaša odlučnost. Biti će načinjen svaki plan da vas se potakne da okrenete svoja leđa svom vlastitom Spasenju i Spasenju drugih.
Vi nikada ne smijete dopustiti duhu zla da obeshrabri vaš duh, oslabi vašu vjeru ili vas potakne da zaniječete Moga Sina. Nikada ne gubite pouzdanje u Moga Sina ili Njegovo Obećanje da će ponovno doći kako bi čovjeku donio Novi Početak. On vas nikada neće iznevjeriti. On shvaća koliko je teško svima vama, bol koju podnosite, kao i žrtve koje činite za Njega.
Zapamtite, vi ste Njegovi i kada ste uistinu dio Njega i prepustite se Njemu, vi postajete dio Njegova Svjetla. Svjetlo Božje, prisutno u dušama, izvlači tamu koja je prisutna u drugim dušama. Kada sotona koristi duše na ovaj način, on će učiniti da se njegov bijes spozna i osjeti. Kada su podignuti prigovori protiv ove Misije, koju je Bog blagoslovio, oni nikada neće biti razumni ili smireni. Pokazani bijes će biti jasan znak koliko ovu Misiju sotona mrzi. Zbog toga, svi vi morate moliti Moju Svetu Krunicu svakoga dana, kako bi zaštitili ovu Misiju.
Uvijek se ufajte u Moje Upute, jer Moj Sin je rekao Meni da pomognem svima vama da se nosite s pritiscima koje ćete morati podnositi u Njegovo Ime.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 3. veljače 2014., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, ti ćeš poznati Moje učenike, ne samo po njihovoj vjeri, već po njihovim djelima. Nema svrhe govoriti da Me ljubite, ako ne živite svoju vjeru kroz vaše misli, riječi i djela. Tek po plodovima koje dajete, vi uistinu možete reći da ste Moj posvećeni učenik. Kada kažete da Me ljubite, vi ne možete odbaciti one koji vas pozivaju za pomoć – one koji su strašno potrebiti utjehe. Vi ne izbjegavajte pomoći drugima, koji su progonjeni ili koji su u boli, ako ste uistinu Moji. Vi ne govorite okrutno ili neljubazno o drugoj duši, ako ste vjerni Mojim Učenjima.
 
S druge strane, vi ćete moći jasno prepoznati one koji Mi odaju počast, po plodovima koje donose. Oni se nikada neće bojati proglašavati Pravu Riječ Božju. Oni će uvijek govoriti Istinu; oni nikada neće govoriti loše o drugome i biti će prvi koji će donijeti utjehu bolesnima, potrebitima i onima koji traže Istinu. Oni će uvijek stavljati potrebe drugih ispred svojih vlastitih potreba; pokazati strpljenje kada su osporavani u Moje Sveto Ime i šutjeti će kada trpe progon, zbog svoje odanosti Meni. Oni će uvijek moliti za duše drugih i usrdno moliti za Milosrđe za cijelo čovječanstvo. I dok Ja nalazim veliko olakšanje i utjehu u takvim dušama, Ja samo nastojim privući duše koje su prekrivene velom prijevare, kojeg je uzrokovao utjecaj sotone u njihovim životima, u Moje Milosrđe.
Dok Ja iščekujem Veliki Dan, kada ću vratiti natrag Moje Prijestolje, Ja moram podnositi agoniju gledajući Zvijer, sotonu, kako sjedi na svom prijestolju, njegove ruke oholo odmaraju, noge razdvojene, sa glavom jarca, dok se valja u dodvoravanju koje mu slobodno daju oni koje zavodi. Jarac je znak njegove zaraze, gdje proždire tijela i duše svih koje posjeduje, grijehom seksualnog nemorala. Njegov prvi cilj je okaljati ljudsko tijelo potičući duše da se preko osjetila ponize na svaki način. Njegov utjecaj je posvuda i znak jarca i njegovih rogova biti će vidljiv u svakom pokretu. Njegova oholost će se uskoro vidjeti kroz znakove kojima on potiče svoje sljedbenike da ih razotkrivaju, da prikažu svoju vjernost njemu, u svakom životnom pozivu.
Dok raste broj onih koji slijede sotonu, oni će biti spremni učiniti bilo što da javno očituju svoje obožavanje đavla i svakome tko vjeruje kako je ovo bezopasno, bilo bi pametno da sada prestane. Oni moraju usrdno moliti Mene, Isusa Krista, da im pomognem nadvladati zlu vlast, koja će biti izvršena u svijetu zbog moći koju će sotona upotrijebiti u ovim vremenima.
 
Za svaki čin protivljenja protiv Moje Crkve, Moj Otac će kazniti krivce. Za svaki čin oskvrnuća koje počine unutar Hramova Božjih, oni će jako trpjeti. Ali na dan kada oskvrnu Moje Tijelo, Svetu Euharistiju, velika kazna, u razmjeru kojem nikada prije nije bilo svjedočeno, zadesiti će Moje neprijatelje.
Ja molim sve one koji vjeruju u Mene, svoga ljubljenoga Isusa Krista, da budu svjesni najveće grozote koja se planira u ovo vrijeme da se uništi Božju djecu. Zlim planom da se zavedu duše da zaniječu Boga, prodajući sebe Zvijeri u tijelu i duši, lukavo se upravlja, kroz  svijet rock glazbe, filmova, politike i religije.
Došlo je vrijeme da se zaraza obznani svijetu iz Hrama Božjega. Premda bi mnogi ljudi odbacili takvu grozotu – da im je prikazana na otvoren način – istina je da mnogi od njih neće biti ništa pametniji. Ali kada sotonistički znakovi budu postavljeni unutar crkvi, oni će vršiti utjecaj nad nevinima i bez vaših molitvi, žrtvi i trpljenja, oni će biti oduzeti od Mene.
 
Kada to vrijeme dođe, u budućnosti, te duše neće vjerovati onima od vas koji poznajete Istinu. Zatim, kada se bit Božje Prisutnosti napadne, kroz Njegovu Crkvu na Zemlji, učinci će se osjetiti diljem Zemlje. Tada će se Svjetlo Božje smanjiti, jer će se Prisutnost Božja ugasiti. Samo će tama prožimati.
Ja tražim od vas, Moji vjerni sluge, da vršite svoju dužnost i da ostanete oprezni prema svim stvarima na koje ste upozoreni. Mojim posvećenim slugama, koji će uskoro jasno shvatiti što se događa pred vašim očima, Ja kažem ovo. Po Mojoj Zapovijedi Ja ću vas podučavati o izvršenju vaših svetih dužnosti da bi spasili što više duša možete, ostajući odani Mojoj Riječi i hraneći Moje Stado, dok se Ja ne obznanim na Veliki Dan.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utorak, 4. veljače 2014., 15:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, danas je poseban dan, jer je Meni konačno dan dar tvoga potpunog prihvaćanja ove Misije.
Kada Ja dotaknem srca duša, koje pozivam da proglašavaju Moju Riječ, to je nadvladavajuće za odabranu dušu. Moja Prisutnost potresa, kao što i umiruje. Ona uzrokuje strašno previranje i to zahtijeva potpuno ufanje duše. Zastrašujuće je za sve koji svjedoče Mome Zahvatu, jer on zahtjeva veliku razboritost, zbog sukoba osjećaja koji su stvoreni u duši.
Duša je u početku oslabljena samom silom Prisutnosti Duha Svetoga i tijelo se osjeća teškim. Osjetila su izoštrena, a um je otupljen. Ubrzo nakon toga, javlja se prirodni poriv da se ispita što se događa i mogu se unijeti sumnje. Ali Prisutnost Duha Svetoga je neprobojna i ostati će takva dok se Moja Volja ne izvrši, dok god duša prihvaća ono što se od nje očekuje. Zatim, čežnja za jasnoćom, zajedno s potrebom za ponovnim uvjeravanjem, obuzima dušu. I dok ona traži utjehu i hrabrost, Snaga Duha Svetoga ne može biti zaustavljena, spriječena ili zadržana.
Spremnost duše da sebi dopusti da postane sredstvo Duha Svetoga, zato da bi proglašavala Istinu, znači da je nemoćna utjecati na Riječ, dirati u Nju ili se uplitati u Nju na bilo koji način.
Ljudski razum se bori s Njom, s vremena na vrijeme. Premda je duša umirena Duhom Svetim i više se Nje ne boji, uvijek postoji nada da će se život duše nastaviti kao prije, kada se Misija završi. Ali naravno, to nije uvijek slučaj. Tako da u ovome, Mojoj Misiji da okupim Moju djecu i odvedem ih na sigurno u Moj Svijet bez kraja, nema kraja ove Misije. Ona će ostati na mjestu do posljednjega dana. Sada kada prihvaćaš ovu činjenicu i više ne želiš bilo koji drugi izbor mogućnosti, ti konačno možeš naći mir u svom srcu, Moja kćeri.
Djeco, tek kada konačno prihvatite Moj Dar Knjige Istine svijetu, naći ćete mir u svojim srcima. Tek kada prihvatite da se Ja, Bog Svevišnji – Sve što Jest i što će Biti – obraćam svijetu u ovo vrijeme, moći ćete se potpuno ufati u Mene.
Ja želim da vi prihvatite Istinu, ne sa sumnjom u svojim srcima, već s ljubavlju i ufanjem. Kada to učinite, Ja ću vas preplaviti Mojim Mirom i Ljubavlju. Tek tada ćete biti ispunjeni s radošću i srećom. Tek tada ćete biti slobodni.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
 
 
 
 
 
 
Srijeda, 5. veljače 2014., 15:27h
 
 
Moje dijete, puno je teže dušama koje su jednom poznavale Moga Sina i koje su odlutale daleko od Njega, vratiti se Njemu, nego onima koje Ga nikada uopće nisu poznavale.
Kada iskusite Isusovu Ljubav i zatim Mu okrenete leđa, to stvara veliku prazninu u vašem životu. Više nikada ništa ne može zamijeniti Njegovu Prisutnost. Pa kada Mu se duša pokušava vratiti i premda ih Moj Sin uvijek iščekuje s velikom Ljubavlju i Strpljenjem, ta osoba je i dalje nesigurna kako otvoriti svoje srce.
Ako se osjećate otuđeno od Moga Sina, vi se nikada ne smijete bojati zazvati Ga. Vi nikada ne smijete biti posramljeni pokazati se pred Njim, jer On je Uvijek Milosrdan i oprostiti će svakome grješniku, kada Ga to zamoli duša koja se kaje.
Kada želite zazvati Moga Sina, vi Ga jednostavno morate pozvati da vas odvede u Svoje Milosrđe i ostalo prepustiti Njemu.
Ovdje je posebna Križarska molitva (133)
Poziv za povratak Bogu:
 
Dragi Isuse, oprosti meni, otuđenoj duši koja Te se odrekla, jer sam bio slijep. Oprosti mi jer sam Tvoju Ljubav zamijenio s beskorisnim stvarima koje ne znače ništa. Pomogni mi da skupim hrabrosti da hodam uz Tebe, da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav i Milosrđe. Pomogni mi da ostanem blizu Tvog Svetog Srca i da nikada više ne odlutam daleko od Tebe.
Amen.
 
Oni koji ne poznaju Moga Sina i koji žele biti dovedeni pred Prijestolje Boga, Svevišnjega, moraju moliti ovu
 
Križarsku molitvu (134) Vjerovati u Postojanje Boga:
 
O Bože Svevišnji, pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje. Odbaci u stranu sve moje sumnje. Otvori moje oči za Istinu o životu poslije ovoga i vodi me prema putu za Vječni Život. Molim te, dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost i udijeli mi Dar prave vjere prije nego što umrem.
 
Amen.
 
Ove Molitve, draga djeco, dolaze s velikim Milostima i onima koji ih mole biti će pokazana Istina i njihova srca će biti ispunjena s velikom ljubavlju, koju nikada prije nisu doživjeli na Zemlji do sada. Tada će njihove duše biti pročišćene. 
Idite sada, u znanju da, kada ste bliski Bogu, biti ćete blagoslovljeni Milošću velikoga mira.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
 
 
 
 

 

Četvrtak, 6. veljače 2014., 16:15h

 
 
Moje dijete, kada dođe vrijeme, kada će se svećenici Moga Sina suočiti sa strašnim trpljenjem i podbačajima pravde, oni moraju pozvati Mene. Meni je dana Milost da im mogu dati hrabrost koja će im trebati da nastave služiti Mome Sinu. Ja mislim osobito na svećenike u Katoličkoj Crkvi, jer oni će trpjeti više od bilo kojih drugih sluga Božjih.
Kada dođe dan i kada budu pozvani položiti zakletvu, koja će zanijekati Božanstvo Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, oni nikada ne smiju sumnjati u prave namjere onih koji to od njih zahtijevaju. Kada se od njih bude tražilo da se odreknu značenja Svete Euharistije i da prihvate novo tumačenje, oni će tada znati da je došao čas. To će biti dan kada će nastupiti trulež i posvuda će se svjedočiti raspadanju zidova pod crkvenim krovovima.
Ja želim da svi svećenici, koji će se morati suočiti s ovim žalosnim kušnjama, mole ovu Križarsku molitvu (135) Za obranu Istine:
 
O ljubljena Majko Spasenja, pomogni mi u mom trenutku potrebe. Moli da budem blagoslovljen Darovima koji se Snagom Duha Svetoga izlijevaju na moju nedostojnu dušu, da obranim Istinu u svako doba. Održi me u svakoj prilici, kada se od mene traži da zaniječem Istinu, Riječ Božju, Svete Sakramente i Presvetu Euharistiju. Pomogni mi da iskoristim Milosti koje primam, da čvrsto stojim protiv sotonine zloće i svih onih jadnih duša koje on koristi kako bi obeščastio Tvoga Sina, Isusa Krista. Pomogni mi u mom času potrebe. Za dobro duša, daj mi hrabrost da omogućim Sakramente svakom djetetu Božjem, kada mi to možda zabrane činiti neprijatelji Božji. Amen.
 
Kada ova vremena započnu, vi morate biti spremni nastaviti izvršavati Djelo Božje i nositi Njegov Križ sa izdržljivošću i dostojanstvom, za dobro vaših vlastitih duša i duša sve Božje djece.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja

 

Petak, 7. veljače 2014., 15:50h
 
 
Moje dijete, da Moj Sin, Isus Krist, hoda Zemljom u ovo vrijeme, On bi bio ubijen. Nijedan službenik u Njegovoj Crkvi ne bi Ga prihvatio. On bi postao predmet ismijavanja, zatim bi Ga se bojali i toliko prezirali da bi Ga razapeli, kao i prije.
Ovoga puta Moj Sin dolazi samo u Duhu i po Zapovijedi Moga Oca, On se neće pojaviti na Zemlji kao čovjek, u tijelu. Ja potičem da ova Poruka bude jasna svima, jer mnogi će doći u Njegovo Ime, ali jedan od njih će se uzdići na istaknuto mjesto i reći da je on Moj Sin, ali to će biti laž.
Antikrist će se uzdići i postati tako moćan da će se njegova slika vidjeti posvuda. Biti će podignuti kipovi po njegovom liku i njegovo će se lice stalno pojavljivati na vijestima i TV ekranima širom svijeta. Njemu će pljeskati najmoćniji čelnici, ali tek kada ga otvoreno primi i zatim podrži lažni prorok on će uistinu izvršiti svoj utjecaj nad čovječanstvom.
Da se Moj Sin ponovno objavi u tijelu i zatraži pažnju, oni bi Ga uništili. Antikrist će, međutim, biti primljen u svijet i zamijeniti će ga se s Isusom Kristom.
Svaka riječ sadržana u Bibliji, u svezi Drugoga Dolaska Moga Sina, biti će prilagođena i iskrivljena, zato da bi se uvjerilo svijet da svjedoči povratku Isusa Krista. Neprijatelji Moga Sina, koji se druže s onim Njegovim nevinim slugama u Crkvama Moga Sina posvuda, biti će odvedeni u veliku zabludu. Njihovi vođe će prigrliti Antikrista i poticati duše da mu iskazuju štovanje. Njegov utjecaj će potresti mnoge koji ostanu vjerni Bogu i važno je da štitite svoje duše od njegove hipnotičke privlačnosti.
Medalja Spasenja, kada Ju nosite na sebi, zajedno s drugim Milostima koje Ona obećava štititi će vas od moći Antikrista. Ne griješite, Antikrist će očarati mnoge i smatrati će ga najmoćnijim, najpopularnijim, najkarizmatičnijim i najutjecajnijim vođom svih vremena. Mnogi će vjerovati da je Antikrist vrlo svet čovjek i zbog njegovih veza sa Crkvom Moga Sina, milijuni ljudi će se obratiti na ono za što će vjerovati da je Istina. Ova lažna vanjština svetosti donijeti će suze radosnice svima onima koji nisu imali vjere u svojim životima do tada, niti su vjerovali u Boga. Oni će uvelike hvaliti ovoga čovjeka i pridavati mu zaslugu za spašavanje svojih duša.
U početku će se Antikrist smatrati velikim vođom, privlačnoga, šarmantnoga i ljubaznoga izgleda. Tada će s vremenom on početi pokazivati moći izlječenja i mnogi će ljudi istupiti i tvrditi da ih je on izliječio. Mnogi će također tvrditi da svjedoče čudima u njegovoj prisutnosti. Zatim će se posvuda pojaviti niz lažnih ukazanja, u kojima će se vidjeti slika znaka Duha Svetoga.
Sredstva priopćavanja će stvoriti njegovu božansku sliku i malo njih će se usuditi javno mu se zamjeriti. Zbog njegovog vladanja mnogim jezicima, on će zavarati milione u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Zatim će započeti glasine da je Isus Krist došao po drugi put. Njih će potaknuti oni koji će neumorno raditi za Antikrista šireći laži, dok on konačno ne bude zamijenjen za Moga Sina. Svi ovi događaji zvuče nevjerojatno sada, ali kada se svi oni razmrse pred vama, činiti će se poput prirodnog niza događaja, koje će mnogi smatrati uzvišenima.
Tada, baš kao što svaku zlu neistinu sotona naopako predstavi svijetu, Antikrist će, kroz sotonističke obrede, biti viđen kako uzlazi u Nebo. Moj Sin, prilikom Svoga povratka će biti viđen kako silazi na oblacima – obrnuto od onoga kada je uzašao na Nebo – baš kao što je obećao.
Tada će Antikrist i svi oni koji su ga ropski obožavali biti bačeni u jezero vatre i mir će biti vaš, draga djeco. Jer svi oni koji ostanu odani Istini biti će u treptaju oka uzdignuti u Novi Raj, kada Nebo i Zemlja postanu jedno.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
Petak, 7. veljače 2014., 23:38h
 
 
Moja predraga kćeri, dok se Moje Poruke šire i dok potpaljuju u mnogima potrebu da se obrate Meni, mnogim čudima će biti svjedočeno.
Nevjernici, oni svih vjera i oni koji su se odvojili od Mene zbog svojih grješnih života, obratiti će se. To vam Ja obećavam. Čovjek čije su oči zatvorene, otvoriti će ih. Oni s mržnjom u svojim srcima plakati će suze radosnice kada se podigne breme njihovoga tereta. Čovjek koji Me uopće ne poznaje, prepoznati će Me. Toliki mnogi će doći i zazvati Me i Prisutnost Duha Svetoga će osjetiti mnogi, kada konačno prihvate da Sam Ja posredovao kako bi ih spasio od svega zla.
Moja kćeri, molim te umiri sve one koji se osjećaju ožalošćeno zbog načina na koji se Moje Postojanje u svijetu niječe. Reci im, iako će svaki Moj trag biti uništen, da ću Ja Milošću Božjom nastaviti prosvjetljivati duše onih koji Me zazovu. Ja nikada neću napustiti Moje. Ja nikada neću zanemariti one koji su osamljeni, tužni, uplašeni i nesigurni u tome postoji li Bog ili ne. Jednostavnim odmicanjem njihove oholosti na stranu i tražeći Me za znak Moje Prisutnosti, Ja ću im odgovoriti. Nikada prije Ja nisam posredovao u tako velikoj mjeri kao što to činim sada. Zbog Moje Želje da spasim cijelo čovječanstvo, Ja ću se probiti do srca onih koji su Me do sada nijekali, ako i kada Me zazovu.
Ja iščekujem vaš odgovor. Ja očekujem vašu ljubav i radost, s kojima ću Ja ispuniti vaša srca i duše u trenutku pomirenja, jer to je slatkoća vašega obraćenja. To će biti vrijeme kada otključate svoju dušu i dopustite Svjetlu Božjem da vam donese najveći Dar koji biste ikada mogli zamisliti – Dar Vječnoga Života.
 
 

Vaš Isus

 

 

 

 

 

 

 

Subota, 8. veljače 2014., 16:00h
 
 
Moje drago dijete, baš kako je Duh Sveti, Dar Božji, sišao na Apostole Moga Sina, tako će biti izliven na sve one koji ljube Moga Sina u ovim vremenima.
Moj Otac ima mnoge planove, koje će On sprovesti zato da bi spasio svako pojedino Svoje dijete. Ovi planovi obuhvaćaju mnoge čudesne događaje, uključujući izlijevanje posebne Milosti, otkrivenja koja su vam dana preko ovih Poruka, kako bi se osiguralo da Božja djeca ne zađu duž krivoga puta  i mnogi drugi zahvati. Neki od ovih zahvata biti će u obliku ekoloških kazni. Kada postanu tako stalne, čovjek više neće moći reći da su poplave, potresi, tsunamiji, vulkani i uragani uzrokovani čovjekovim zanemarivanjem Zemlje. 
Bog nadzire Zemlju, jer On ju je stvorio. On će odlučiti o njenoj sudbini – nitko drugi – jer sva Moć pripada Njemu.
Moj Otac će protresti svijet i fizički i duhovno, dok planovi i pakosna djela zloga napreduju u svakome narodu. Svakom činu oskvrnuća protiv Boga biti će odmjereno Njegovom osvetom, koja će posjedovati nepodnošljivu kaznu. Protiv čovjekovog grijeha Moj Otac će se silovito boriti i čovjek nikada ne smije podcijeniti Moć Božju.
Božja Ljubav se nikada ne smije uzimati kao gotova činjenica. On se nikada ne smije promatrati kao da je slab, samo zato jer je nedokučiva Njegova Ljubav prema Njegovoj djeci. Njegovo Milosrđe je veliko i svi oni koji ljube Boga biti će pošteđeni tijekom nevolja koje će biti pripuštene nad čovječanstvo, jer je Bog odbačen na stranu u korist lažnih bogova i ljudske opsjednutosti sa samim sobom.
Molite, molite, molite, jer sve naviještene stvari,  u pripremi za Drugi Dolazak Moga Sina, započet će sada. Događaji će biti brzi, a sotonina vojska će jurišati na Crkve Moga Sina odmjerenim koracima, tako da će malo njih primijetiti. Tada oni neće mariti, jer nedugo nakon toga, oni će imati toliko zavedenih i u svojim kandžama, da više neće morati skrivati svoje prave namjere.
Vi, Moja draga djeco, morate se sada pripremiti, ostati smireni, učinite sve u čemu ste upućeni da učinite i molite. Ostanite zajedno. Dovedite druge duše Istini, snažno molite za obraćenje onih koji ne vjeruju u Boga i za sve one koji vrijeđaju sjećanje na Moga Sina, Isusa Krista.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 9. veljače 2014., 19:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, ne postoji ništa što Ja ne bih učinio za Moju djecu. Nijedna žrtva nije prevelika.
Ja Sam se ponizio kako bih stavio Moje Srce pred njihove noge, a ipak oni će Ga nastaviti gaziti. Ja ponižavam Sebe pozivajući ih preko ovih Poruka, a oni Mi se izruguju i podsmjehuju.
Ja Sam im dopustio da bičuju i ubiju Moga Sina, a oni podcjenjuju Veliku Žrtvu koju Sam učinio za njih, da im dam život i oslobodim ih od robovanja zlome.
Ja Sam ih molio da isprave svoje putove, a oni se ne obaziru na Mene. Ja Sam poslao odabrane duše da govore s njima i da proglase Moju Riječ, a oni su pljuvali u njihova lica.
Ja Sam im poslao kazne, a oni iz njih nisu učili. Umjesto toga, oni su tvrdili da su one bile tek igra sudbine i da nisu imale ništa sa Mnom.
Ja Sam im poslao Moju Ljubav, preko čudesnih Darova koji su dani vidjeocima, ljudima koji imaju vizije, Svecima i prorocima, a samo ih je malo od njih iskoristilo. Upamtite Moje Riječi sada, Knjiga Istine je najveći Dar koji Sam Ja dao svijetu, otkada Sam poslao Moga jedinog Sina da vas otkupi. Ja ostavljam u baštinu ovaj Dragocjeni Dar da bi otvorio vaše srce, oslobodio vašu dušu od njene navezanosti na đavolske napasti i pomogao vas pripremiti za Moje Kraljevstvo.
Moj Moćni Zahvat u ovo vrijeme znači da će brzina kojom će se Moja Riječ širiti, počevši od danas, potresti i iznenaditi mnoge. Kada čujete Moju Riječ, kako se govori na svakom jeziku, što je uključivalo malo organizacije od ljudske ruke, biti će vam dan dokaz Snage Duha Svetoga.
Ja ću osigurati da Moje Djelo opstane. Ja ću prijeći preko svih onih koji pokušavaju zaustaviti Moju Ruku. Ja ću odgurnuti na stranu one koji su vođeni duhom zla i prigušiti zvuk njihovih nevrijednih glasova.
Ja ću, snažnim udarcem Moje Ruke, utišati one koji Me pokušavaju zaustaviti, dok je sve što Ja želim spasiti svaku pojedinu dušu. Ja Sam odlučan ne dozvoliti da ovo Djelo bude zanemareno, jer kada Ja dajem Moje Ovlaštenje Misiji, kao što je ova, možete biti sigurni da je ljudska moć ništa u usporedbi s tim.
Budite spokojni, draga djeco i ufajte se u Mene, vašega ljubljenoga Oca. Moja Ljubav je tako velika da ne može oslabiti, bez obzira koliko strašno griješili. Ja dopuštam ove kušnje, nevolje i zle planove da izbrišu sve tragove Moga Sina, ali samo nakratko. Nikada se nemojte bojati Mojih Planova, jer oni imaju svrhu, a to je da izbrišu sve zlo i svima vama donesu život Slave, u skladu s Mojom Svetom Voljom. Imate se mnogo čemu radovati. Sve što Ja tražim jest da molite i slijedite sve što Sam vam Ja dao, u ovo vrijeme, preko Moje Svete Misije da vam svima donesem posljednji, neprocjenjivi Dar kojega Sam stvorio za vas u Novome Nebu i Novoj Zemlji – Mome Novome Raju – kao što je i trebalo biti kada sam stvorio Adama i Evu.
Uvijek se sjetite Moje Ljubavi prema svima vama, kada se osjećate slabo i ranjivo, jer Ona je tako velika da je izvan vašeg poimanja.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Ponedjeljak, 10. veljače 2014., 15:43h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Vrijeme je blizu i Nebo se priprema za veliku gozbu, kada se Nebo združiva sa Zemljom da postanu jedno.
Mnoge pripreme su u tijeku i Moj ljubljeni Otac planira donijeti mnoge Darove onima koji Ga ne poznaju. Svi Anđeli i Sveci su se združili da mole za sve duše, u nadi da se svim ljudima, osobito onima koji ne znaju za postojanje Raja i pakla, da Istina.
Kada su duše obdarene Riječju Božjom, one je uvijek ne primaju s dobrodošlicom. Umjesto toga, oni se klone Riječi, dok je Ona njihovo jedino sredstvo Spasenja. Zašto je čovjek tako tvrdoglav i zaokupljen vjerovanjem jedino u ono što on želi i jedino u ono što zadovoljava njegov vlastiti ego? Zašto čovjek ne uspijeva vidjeti međusoban odnos između grijeha u svom životu i osjećaja nezadovoljstva kojega osjeća, uzrokovanog njegovim neuspjehom da prihvati da je on ništa? Jedino zbog Ljubavi Moga Oca prema svijetu i svoj Njegovoj djeci, čovjeku je dano toliko mnogo prilika da postane potpun. Ipak, on bi radije živio pola života, gdje je Bog smješten jedino u određenim dijelovima i gdje mu to odgovara.
Ja, Isus Krist, ću ubrzo otvoriti umove onih koji ne priznaju Riječ Božju u ovim Porukama. Ja ću povući za njihova srca i ispuniti ih čežnjom za Istinom. Kada ste ispunjeni neistinama, koje su prikazane lažima i hranjene lažima o grijehu i kako je viđen u Očima Božjim – Ja ću stajati poput prepreke da vas zaštitim. Ja ću osujetiti mnoge, jer ne odustajem olako kada čovjek zanemaruje Dar Duha Svetoga. Ja ću postati poput trna u vašem boku – poput peckanja alkohola kada je izliven na otvorenu ranu. Vrlo malo njih će uspjeti zanemariti Me, ali neće svi prihvatiti Moj Konačni Dar Vječnoga Spasenja. 
Nažalost, mnogi će odbiti Moj Posljednji Poziv i slijediti će Zvijer umjesto toga, a to znači da će postati izgubljeni zauvijek. Zar ne znate da će nakon što se dogodi Moj Drugi Dolazak, vaša duša zauvijek postojati? 
Vi ćete morati odabrati Vječni Život sa Mnom ili vječno prokletstvo s đavlom. Ne postoji ništa između. Svaki čovjek će odabrati put svoga izbora.
 
 

Vaš Isus

Utorak, 11. veljače 2014., 23:41h

 
 
Moja predraga kćeri, koliko je ova Misija narasla i kako će se sada vrlo brzo razvijati, dok se Ja pripremam za Moje Vrijeme da dođem.
Ja sam započeo slijedeći plan da osvijestim svu Božju djecu o velikom novom svijetu koji vas čeka,  a ova priprema će biti u fazama. Prva faza je pročišćenje. To će značiti poremećaje, promjene klime, previranja i strašno otpadništvo, koji će poharati Zemlju. To će se sve dogoditi u isto vrijeme. Zatim, Moja Crkva će pasti i samo će se Ostatak držati Istine i svjedočiti Moju Svetu Riječ.
Ja ću okupiti ljude iz svakoga kutka svijeta – svih Kršćanskih vjera, ponajprije. Zatim ću druge privući k Sebi. Konačno Židovima će biti pokazan dokaz Zavjeta Moga Oca i oni će biti dovedeni u Kraljevstvo Božje, kako je naviješteno. 
Mnogi glasovi sada zaglušuju Moj Vlastiti Glas, ali ipak, oni će zamijetiti jedino Moj Glas, jer Moj Jezik je poput mača, a Moja Prisutnost poput rašlji groma. Kada Ja učinim da se osjeti Moja Prisutnost, to će biti u najskromnijim prebivalištima i podijeljeno s dobrim dušama – plemenitim, kao i oštroumnim. Ja ću objaviti Moju Prisutnost među poganima i po prvi puta, oni će ispitivati svoju buduću vječnost i početi otvarati svoja srca prema Meni. Vidite, nijedna duša neće ostati nedirnuta. Neki Me neće dočekati s dobrodošlicom, ali će znati da Sam Ja tamo.
Moje Vrijeme da učinim da se osjeti Moja Prisutnost, Snagom Duha Svetoga, vrlo je blizu. Ja želim da vi izmirite svoje duše preda Mnom i da budete spremni primiti Mene, jer nećete znati ni vrijeme ni čas. Jedina stvar koju ću vam Ja reći jest da će biti iznenada.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 

Srijeda, 12. veljače 2014., 22:45h

 
 
Moje dijete, kao što će Slika Moga Sina, Njegova Riječ i Njegovo Obećanje da će ponovno doći biti zanemareni, a potom iskorijenjeni, isto tako će biti i sa svakim spomenom Mene, vaše ljubljene Majke.
Uskoro se molitva „Zdravo Marijo“ neće čuti unutar ili izvan Crkve Moga Sina. Mnogo neodobravanja će biti pokazano prema onima koji posjećuju Moja posvećena Svetišta, a Marijanske zajednice će biti prekoravane zbog mnogo razloga, sve bez povoda. Nikakvo priznanje u svezi vjerodostojnosti ukazanja koja uključuju Mene, Blaženu Djevicu Mariju, Majku Božju, neće se čuti. Na svaki spomen Mene uskoro će mrsko gledati novopostavljena okosnica Crkve Moga Sina na Zemlji. Pobožnosti prema Meni će biti zaustavljene u mnogim crkvama, pod nanovo određenim režimom koji će biti uveden u budućnosti. Mene će zaboraviti, a zatim prezreti oni koji tvrde da predstavljaju novu suvremenu sveobuhvatnu crkvu, koja će imati malo sličnosti s Crkvom koju je na Stijeni sagradio ljubljeni Apostol Moga Sina, Petar.
Kada vidite da se svih pobožnostima prema Meni, Svetoj Majci Božjoj, rješava na ovaj način, molim vas budite svjesni da će ova nova pravila biti po nalogu zloga. Zli Me prezire, upravo onoliko koliko Me se boji. On zna da pobožnost duša prema Meni drži podalje njegove zle postupke i da ga moljenje Moje Presvete Krunice muči i čini nemoćnim. S tim nadolazećim danima moraju se suočiti oni koji Me ljube i doći će vrijeme kada će povezanost Crkve s Mojim Svetištima biti prekinuta. Kada se to dogodi, znati ćete da je to zbog toga da se Božja djeca odvoje od Moga utjecaja, koji će u tim vremenima biti potreban, ako vam Ja želim pomoći privući vas k Mome Sinu.
Moja uloga je pripremiti vas za Veliki Dan Drugoga Dolaska Moga Sina. Ja namjeravam nastaviti pozivati Moju djecu, dok taj Dan ne stigne. Ja jedino želim dovesti duše pred Moga Sina, da bi im On dao Vječno Spasenje. Sve je u Spasenju duša, ali zli će učiniti svaki napor kako bi spriječio da se to dogodi.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 

ONI SE RAZMEĆU PRAZNIM RIJEČIMA O ZNAČENJU MOGA DRUGOG DOLASKA 


Srijeda, 12. veljače 2014., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, koliko dugo je čovjek mislio da ću Ja čekati prije nego mu se ponovno obratim prije Moga Drugoga Dolaska? Je li mislio da ću to učiniti godinu dana prije? Mjesec prije? Tjedan prije? Ili je vjerovao da ga neću uopće upozoriti?
Prije Moga Rođenja, svijetu je obećan Mesija. Moj Otac je govorio preko proroka, da bi čovječanstvu bila dana nada, mudrost i Milost da prihvati Riječ Božju, kako bi bili spremni za Moj dolazak. Jesu li oni slušali? Mnogi jesu i pripremili su se za Moje Vrijeme. Nažalost, kada Sam se Rodio nisu bili spremni. Zatim im je Ivan Krstitelj dao Riječ i upozorio ih da se pripreme. Jesu li bili spremni? Ne, jer mu nisu vjerovali. A ipak su mnogi bili spašeni, jer Sam ih Ja Mojom Smrću na Križu, uzrokovanom njihovim odbijanjem Mene, otkupio u Očima Moga Oca.
Toliki mnogi su se borili protiv Moje Misije tada, a ipak su Me slijedili toliki mnogi. Sada se svijet ponovno priprema zbog Ljubavi Moga Oca prema svoj Njegovoj djeci. Ovoga puta biti će još teže. Unatoč njihovoj spoznaji Mene, oni će i dalje odbijati prihvatiti da Bog posreduje i priprema ih preko Njegovoga proroka. Što se dalje udaljavaju od Boga, manje znaju o Mome Obećanju. Oni se razmeću praznim riječima o značenju Moga Drugog Dolaska, jer mnogi od njih, doista, uopće ništa ne znaju o njemu.
Ovoga puta oni će biti ostavljeni s malo mogućnosti osim da vide znakove, kojima će morati svjedočiti, jer Ja ću otkriti sve. Kada Ja kažem da će se nešto dogoditi i kada se dogodi, oni će i dalje nijekati da je proročanstvo došlo od Riječi izgovorenih s Mojih Usana. Kada budu vidjeli da se Zemlja izvrće, trese i druge kazne kako se izlijevaju na njih, oni će i dalje dokazivati da postoji znanstveni razlog za to.
Kada veliko otpadništvo obuzme svijet i slomi Kršćanstvo, u korist poganstva, hoće li reći da je to dobra stvar? Odgovor je da. Stoga, dok Moju Prisutnost toliki mnogi sve manje poštuju, kakvu šansu ima svijet protiv sotone? Zbog toga vas Moj Otac sada priprema, jer On nikada ne odustaje kada priprema Svoju djecu za Svoje Veliko Milosrđe.
Pripremanje čovječanstva će se nastaviti i svijetu će biti dana Istina zato da bi se spasilo čovjeka od konačnog uništenja. Moje Vrijeme je blizu i cijelo čovječanstvo mora izdvojiti vrijeme potrebno da pripremi svoje duše. Vrijeme nikada ne smije biti potraćeno kada se pripremate dočekati Mene. Vi nikada ne smijete odbaciti Riječ koja je dana proroku Božjem. Ako to učinite, šamarate Mene, vašeg Isusa, u Lice.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
 
 
Četvrtak, 13. veljače 2014., 13:43h
 
 
Moje drago dijete, zašto se brineš zbog poteškoća s kojima se moraš suočavati u ovoj Misiji svakoga dana? Zar ne znaš da Sva Moć leži u Rukama Moga Oca, Boga Svevišnjega?
Kada čovječanstvo podnosi konačno čišćenje, možda neće biti ugodno, ali bez njega duše neće biti pročišćene. Ovo je vrijeme kada će duše morati podnijeti bol Čistilišta na Zemlji. Jedino oni koji su pročišćeni i s čistim dušama mogu ući u Novi Raj koji jest Kraljevstvo Božje. Zato umjesto da se bojite, Ja nalažem svima vama da prihvatite Božje Posredovanje u svijetu. Pomirite se s onime što mora biti, što se mora dogoditi i s kojim god radnjama treba da sve vas zaštite od zloće i nepravdi, koje će ljudskom rodu nanijeti oni čija je jedina privrženost samima sebi i onima koji su sotonini zastupnici.
Želja Moga Sina je najprije ujediniti sve one nevine duše koje ne vjeruju u Boga. Moj Sin zna da će Mu se oni koji ljube Boga, ali koji Ga ne prihvaćaju, obratiti s vremenom. On ima pouzdanje u one koji Ga uistinu ljube, ali koji odbijaju Njegovo Posredovanje preko ovih Božjih Poruka, jer i oni će također dotrčati k Njemu. Oni koji Ga ne poznaju i oni koji odbijaju prihvatiti Tko On Jest, su ti zbog kojih On najviše brine. Stoga uvijek zapamtite da će te izgubljene duše biti prve duše za kojima Moj Sin najviše čezne. To su ljudi koji Mu najviše nanose bol; koji Mu uzrokuju strašnu bol i patnju i koji su bili uzrok Njegovih Krvavih Suza, kada je trpio Muku u Vrtu.
Kazne su poslane, ne samo kao ukor za grijehe čovječanstva, već kao sredstvo urazumljivanja čovječanstva i da bi ga dovele na koljena u poniznosti. Kada je čovjek očišćen od svoje oholosti, svoga vjerovanja u vlastitu veličinu i pogrješnog vjerovanja da je njegova moć veća od Božje, onda jedino kroz takvo pročišćenje on može postati dostojnim da stane pred Boga.
Osoba koja je u smrtnom grijehu i koja odbija pokazati pokajanje nikada neće moći izdržati bol Božjega Svjetla. Zato, Djelo je Milosrđa što Bog posreduje zato da bi pripremio tu dušu, kako bi i ona imala udjela u Slavi Božjoj. Zbog Božje Ljubavi i Njegove Darežljivosti, On će dopustiti da se dogode ova teška vremena, koja su već započela. Ne samo zato što želi kazniti Svoju djecu zbog njihove zloće, već da bi osigurao da su dostojna Vječnoga Života.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Petak, 14. veljače 2014., 22:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada čovjek kaže da je obrazovan u znanosti, on će to morati dokazati zato da bi vi vjerovali u njega. Kada učitelj kaže da pozna mnoge stvari, vi ćete znati koliko je dobar, ako možete naučiti od njega. Kada čovjek Božji kaže da zna sve o Bogu, on može pružiti ovu informaciju i vi ćete biti obrazovani. Ali, kada čovjek Božji kaže da je nadahnut Duhom Svetim, vi ćete ga poznati tek po plodovima koje daje, a ne po znanju koje pruža.
Kada je Duh Sveti na Djelu to će ishoditi mnogim plodovima, koji će se prikazati na slijedeći način: Ljudi koji  su privučeni Duhu Svetome biti će privučeni bliže Bogu. Oni će ljubiti druge većom jačinom nego ranije. Oni će dijeliti svoju ljubav. Zatim željeti će provesti više vremena u molitvi, a posebno kada će moliti za duše drugih, prije nego za svoje vlastite nakane.
Ljubav Božja će postati dublja i više osobnija. I dok dopuštaju da ih Duh Sveti obuzme, oni će osjećati hitnu potrebu da se potpuno predaju Volji Božjoj. Oni koji su nadahnuti Duhom Svetim neće pokazati mržnju prema onima koji ih preziru. Umjesto toga, oni će kroz molitvu nastojati moliti Mene da spasim tu dušu.
Ljubav Božja može jedino prodrijeti u dušu Snagom Duha Svetoga. Duša će uvijek osjećati mir i spokoj, usprkos trpljenju koje će neizbježno morati podnijeti, oni postaju sve bliži Meni, svome Isusu.
Ja ne dijelim ljude. Ja privlačim blagoslovljene – one s dovoljno ljubavi, rođene iz dubokoga osjećaja poniznosti prema Bogu – u Moje Sveto Srce. Jednom zaklonjeni unutar Mene, njihova jedina želja jest dovesti Mi duše. Kada oni uistinu postanu Moji, u jedinstvu sa Mnom, oni će biti predmet mržnje. Mržnja koja im je pokazana, nije im važna, jer oni Me neće napustiti, ako je njihova ljubav prema Meni dovoljno jaka. Mogu pasti, s vremena na vrijeme, jer će biti meta ugnjetavanja. Oni će osjećati bol odbacivanja – kao što ju Ja osjećam. Oni će biti ismijavani, ponižavani i nazivani ludama – kao što Sam Ja bio. Oni će osjećati težak teret zbog načina na koji će biti izopćeni – kao što Sam Ja bio. Njihovom znanju i njihovoj mudrosti, koje im je dao Duh Sveti, zlobno će se suprotstavljati, a ipak, ono što kažu u Moje Ime ostati će ukorijenjeno u sjećanju svih s kojima oni dođu u dodir.
Stoga, Moji ljubljeni učenici, mislite na Mene, kao da Ja hodam među vama. Možda Me ne vidite, ne dodirujete Me, niti gledate u Svjetlo Moga Lica, ali znajte da Sam Ja s vama, kao što Sam bio kada Sam hodao Zemljom s Mojim ljubljenim Apostolima. Ja ne tražim pametne, obrazovane ili odlučne zagovornike društva – premda ih srdačno primam i prihvaćam, kao što činim sa svom Božjom djecom. Ja ne tražim odobrenje učenih, uzvišenih među vama, čelnika vaših zemalja ili crkava. Ja ne tražim odobrenje, kojeg čovjek tako žarko želi. Umjesto toga, Ja tražim krotke, ponizne i one koji samo brinu o dobrobiti drugih, povrh svojih vlastitih potreba. Te duše su blagoslovljene Mojom Rukom. Njihova ljubav prema drugima odražava Moju Vlastitu Ljubav. Oni prihvaćaju patnju kao što Ja činim i njima je to od malog značaja. Ti ljudi su okosnica Kršćanstva i Duh Sveti je ukorijenjen u njihovim dušama, za dobro sve Božje djece.
Nikada se nemojte sramiti Dara Duha Svetoga. Patite u tišini kada ste mučeni, kada trpite zle oblike okrutnosti, kada ste oklevetani, vrijeđani ili ismijavani u Moje Ime, jer kada ostanete pognute glave, đavao i sve one nesretne duše koje on koristi da vas muči neće uspjeti u svojim pokušajima da vas odalje od Mene.
Ustanite i proglasite svoju vjernost Meni lakoćom srca i čiste duše i Ja ću vas blagosloviti Darom Mira i Spokoja.
 
 

Vaš Isus

 
Subota, 15. veljače 2014., 17:14h
 
 
Moje dijete, kada obmana obuzme duše pod utjecajem Antikrista, ljudi će biti prevareni mnogim djelima, postupcima i riječima koje će doći od njega. Sladak i umirujući, smirenoga ponašanja, on će samouvjereno opravdati svaki grijeh protiv Boga. Čak i najzlobniji grijeh protiv čovječanstva biti će ljupkim obrazloženjima uklonjen, kao da je nevažan. On će uvjeriti mnoge da je uzimanje života radi dobra drugih i važan dio ljudskih prava. Bogohuljenja, koja će se izlijevati iz njegovih usta, smatrati će se pravednima i ispravnima. On će opravdati sve navodeći Sveto Pismo unatrag. Oni koji će se čvrsto držati svake njegove riječi neće znati dovoljno o Božjoj Riječi da bi mu mogli proturječiti. Zatim on će odavati dojam da stalno moli i proglasiti će da je duhovno nadaren.
Antikrist će tražiti društvo onih za koje se smatra da čine velika djela milosrđa i ulagivati će se onima koji se smatraju svetima u Očima Božjim.
Vremenom će se ljudi obratiti na ono za što će vjerovati da je istinski prosvijetljena jedinstvena svjetska religija, u kojoj će Antikrist igrati veliku ulogu. Zatim on će koristiti svaku demonsku moć, koju mu je dao sotona, da uvjeri svijet kako ima stigme, povezane sa Svecima. Antikrist će iskoristiti svoje takozvane stigme kao sredstvo da uvjeri svijet da je on Isus Krist i da je došao spasiti svijet. Zatim, on će reći da najavljuje Drugi Dolazak, a oni koji padnu pred njegove noge, u divljenju, biti će pometeni s njim od Anđela Gospodnjeg, koji će ih baciti u jezero vatre.
 
 
Vaša Majka
Majka Spasenja
 

 

Nedjelja, 16. veljače 2014., 15:47h
 
 
Moja predraga kćeri, kada mržnja uđe u duše, one se moraju boriti svom srži svoga bića da ju iskorijene. Ako nisu, tada će ona proždrijeti dušu o kojoj se radi i nastaviti ju gristi dok ne bude izjedena. 
Đavao uzrokuje nepovjerenje, nemir, zbunjenost, strah i onda se on neće umiriti sve dok duša koju je naciljao ne postane puna mržnje prema samoj sebi i prema drugima. Mržnja u duši prouzrokuje razaranje među svakom osobom s kojom duša dođe u dodir. Zaražena duša će iskoristiti svaki smišljeni postupak i varku kako bi potakla druge da se veže s njom, dok druga duša ne postane također zaražena i tako se obrazac nastavlja. Mržnja se širi poput virusa i raste jer obuzima i opsjeda dušu, dok se ta duša ne osjeti prisiljeno umnožiti tu mržnju među druge. Tako se počini ubojstvo, zbog mržnje koju čovjek osjeća prema drugome. Mržnja je potaknuta lažima i neistinama i ona nastavlja rasti dok ne preuzme toliko mnogo duša da iz nje može biti odaslano samo zlo. Ništa dobro ne može proizaći iz mržnje, jer ona dolazi jedino od sotone.
Sotona je lažljivac i sije sjemenje sumnje u onim dušama koje ne stražare. On koristi grijeh oholosti, svaki put kako bi unutar duše stvorio mržnju prema drugoj duši. On stvara neslogu među Božjom djecom, koja su slaba zbog istočnog grijeha i ako nisu Moji pravi sljedbenici i ako ne ostanu uz Riječ Moga Oca, pasti će kao žrtve prijevare.
Nikada se ne usuđujte proglašavati djetetom Božjim, s jedne strane, a zatim s druge strane razdijeliti drugu osobu na dvoje. Nikada ne govorite da ste ispunjeni Duhom Svetim s jedne strane, a s druge strane da je druga duša sluga đavla. Nikada ne sudite drugu osobu po onome što vi smatrate grijehom kada ste vi sami iznakazili Moju Sliku. Nikada se ne postavljajte iznad Mene i ne govorite da ste učeniji od Mene, kada slijedite sotonine upute. Oni s očima koje zrcale Moje Vlastite svevideći su i moraju moliti za takve duše, kako bi im se dala Milost da se otrgnu daleko od kandži Zvijeri.
Moj Put prema naprijed postaje još teži. Jedino oni kojima ja podarena hrabrost, koja im je dana Snagom Duha Svetoga, moći će se uspeti njime. Nažalost, mnogi će pasti uz put na veliku radost zloga.
Trnje ove Misije može trgati vaše tijelo i okrutni podsmijesi mržnje mogu probosti vaša srca, ali Ja Sam Onaj Koji hoda ispred vas i Ja Sam, stoga, Onaj Koji preuzima nalet mržnje. Uvijek se sjetite da su napadi na ovu Misiju napadi na Mene. Mržnja prema ovoj Misiji je mržnja prema Meni, Isusu Kristu. Vi ne možete reći da Me ljubite na jedan način i zatim proglasiti vašu mržnju prema Meni na različite načine. Ili ste za Mene ili protiv Mene. Ili Mi vjerujete ili ne. Ako vjerujete u Mene, vi nikada ne smijete progoniti drugu dušu, jer ako to činite, Moj neprijatelj vas je uzeo od Mene i nemate pravo izjavljivati da ste Moji.
 
 
Vaš Isus
 
ODUZMITE DUŠU – ŽIVOT – OD MENE I VAŠ VLASTITI ŽIVOT – VJEČNO SPASENJE – NEĆE VIŠE BITI VAŠE PRAVO
 
Ponedjeljak, 17. veljače 2014., 00:15h
 
 
Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Posljednji Dan Suda, mnoge će Me duše zanijekati i biti će mnogo straha u njihovim srcima. Jer do tada Istina će biti poput kristalno bistroga jezera, bez mrlje. Tako će jasna Istina biti da će biti kao da su zagledani u zrcalo. I što će oni vidjeti? Oni će vidjeti Moje Lice, Moju Žalost, Moju Ljubav, Moje Žaljenje, Moj Gnjev i tada će svjedočiti Mojoj Pravdi, jer u tom trenutku nije moguće okrenuti se natrag.
Vrijeme koje je dano čovječanstvu da se otkupi jest sada. Meni je dodijeljeno ovo vrijeme da pripremim sve vas. Iskoristite ga mudro i vidjeti ćete Slavu Božju. Protratite ga i nikada nećete vidjeti Svjetlo ili Slavu Moga Kraljevstva. Vi ćete, umjesto toga, morati podnijeti vječnu odvojenost od Mene. Vaše jedino društvo će biti čopor vukova – gnjevnih demona – u ponoru – koji je dom Zvijeri. Svi oni koji podlegnu zloći, bez obzira na razmjer, propadati će sve dalje i dalje, daleko od Mene – što više niječete Riječ Božju.
Ovo vrijeme je dano čovječanstvu kako bi se dolično pripremili. Moja Misija je da skinem paučinu s vaših očiju, da bih vam mogao pokazati što morate učiniti kako bih vas Ja primio u Moj Novi Raj.
Ova Misija je možda vaša jedina prilika koja će vam omogućiti da dohvatite Moju Ruku, prije nego uronite u veliku prazninu prijevare. Sotona je proglasio da će nastaviti krasti duše onih koji Ljube Mene. Njegovo jedino usredotočenje, u ovo vrijeme, jest odvući od Mene – one koji Me uistinu ljube. Zbog toga će on položiti svaku sumnju, svaku laž i bogohuljenje u te duše koje žive svoje živote u skladu s Istinom. Kroz njegov utjecaj ti ljudi će Me napustiti. Sotona se oholo ruga Meni sada i svakoga puta kada Ja izgubim dušu zbog njega, on se zaklinje da se nikada neće prestati miješati u svaku Misiju na Zemlji, koju sam Ja blagoslovio da se spase duše.
Vi se nikada ne smijete sukobiti ili Me braniti protiv Mojih neprijatelja. Nikada ne gubite iz vida Presvetu Bibliju. Neka se nijedan čovjek ne miješa u Nju. Ne obraćajte pažnju na one koji vas pokušaju uvjeriti da bi Bog opravdao bilo kakav pokušaj promjene ijedne riječi, ijednog proročanstva, ijedne Zapovijedi, jer to je najveći grijeh. Nikada ne kršite Prvu Zapovijed. Nitko se ne može postavljati iznad Boga.
Tko god među vama griješi, mora se nastavljati vraćati k Meni, uvijek iznova. Nikada se nemojte sramiti dotrčati k Meni. Ne dopustite sebi da budete ispunjeni bilo kakvom vrstom mržnje. Vaš grijeh Ja prezirem – a ipak ga opraštam. Ja vas ljubim i nastaviti ću vas ljubiti. Zbog toga što vas ljubim, Meni je dodijeljeno ovo vrijeme da vas sve združim. Ne dopustite zlu  da vas odvoji od vašeg brata ili sestre. Ne slušajte ništa ili nikoga tko vas pokušava odvući od Moga Djela – ove Misije Spasenja.
Vaša vjernost Meni je važna, jer vi, Moja Vojska Ostatka, biti ćete sredstvo spašavanja ostatka svijeta da ne pretrpi istu sudbinu kao oni koji su odbili slušati Nou. Svatko tko je odgovoran za oduzimanje ijedne duše od Mene trpjeti će zbog ovoga. Moj Gnjev je najgori kada, nezadovoljni usredotočenjem na stanje svoje vlastite duše, vi namjerno pokušavate povesti drugoga sa sobom i daleko od Moje Ljubavi i Moga Kraljevstva.
Vi ste prije upozoreni na posljedice. Sada vas Ja ponovno podsjećam. Oduzmite dušu – život – od Mene i vaš vlastiti život – Vječno Spasenje – neće više biti vaše pravo. 
 
 
Vaš Isus

 

Utorak, 18. veljače 2014., 18:09h
 
 
Moja predraga kćeri, kada se pojača ova bitka za duše, mnogi ljudi će prije svega početi sumnjati u Moje Postojanje, prije nego Me potpuno odbace.
Nova, lažna zamjena za Mene će biti stvorena u umovima svijeta. Moje Ime će biti smjelo korišteno, ali riječi koje će Meni pripisivati neće biti od Mene. Oni će proglasiti da Bog ne dopušta da grijesi čovjeka zamrače Njegov Sud. Prije da će Bog zanemariti grijeh, jer je od maloga značaja, zato što je čovjek slab i uvijek će griješiti, bez obzira na sve. Isus, biti će vam rečeno, oprašta svakome, jer Njegovo Milosrđe nadilazi Njegov Sud. To će biti laž, ali mnogi ljudi će joj povjerovati i neće osjećati obvezu, kakogod, da izbjegavaju grijeh ili da traže oprost, jer će do tada vjerovati da grijeh zapravo ne postoji. Te iste duše su one koje naviše trebaju molitvu. Neka nijedan čovjek nikada ne miješa Moje Milosrđe s Mojim Sudom, jer to su dvije različite stvari.
Moje Milosrđe će jedino biti pokazano svima koji pokažu kajanje za svoje grijehe. Ono neće biti pokazano onima koji oholo stoje preda Mnom, dok nikakav pokušaj nisu napravili sa svoje strane da zatraže Moj Oprost. Kada Ja dođem suditi, svijet će se tresti. A kada se iscrpi Moje Milosrđe, Moja Pravda će se spustiti poput sjekire. Ja ću kazniti zle, kojima nema pomoći.
Čovjek ne smije nikada, ni na trenutak, zanemariti Moje Obećanje. Ja ću doći okupiti svu Božju djecu, ali nažalost mnogi od njih nikada neće ući u Moj Raj, jer će zanijekati Mene, Moje Postojanje i postojanje grijeha.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 20. veljače 2014., 18:39h
 
 
Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Mene da Se objavim, prilikom Moga Drugoga Dolaska, ti nećeš prepoznati svijet, jer će toliko biti promijenjen.
Brzina kojom će čovječanstvo padati u dubine grijeha potresti će te. Svaki ružni tjelesni grijeh će biti vidljiv i mnogi će morati gledati ove grijehe počinjene na javnim mjestima. Vrlo malo srama će pokazivati krivci koji će poput lavova u bjesnilu hranjenja potonuti u najniže dubine izopačenosti, neviđene od dana Sodome i Gomore. Takva će biti zaraženost čovječanstva, koju će donijeti zli, da će se ubojstva činiti posvuda, a samoubojstvo će biti jako rašireno. Dok sotona proždire duše, on će osigurati da svaki Zakon kojega je utvrdio Moj Otac bude prekršen. Hladna srca, jalove duše i opsjednutost lažnim bogovima i zlodusima zamijeniti će ljubav, koja još uvijek postoji u ovo vrijeme u svijetu.
Moje Ime će biti korišteno kako bi se izgovarale psovke i oni će proklinjati jedni druge u svojim srcima. Moja kćeri, Istina može povremeno biti nepodnošljiva, ali pravdu će sručiti Moj Otac nad one zemlje koje oskvrnu Njegovu Riječ. Sve kazne koje sruči Moj Otac dogoditi će se prije Moga Drugoga Dolaska. Gradovi će nestati, zemlje će biti poplavljene plimama Gnjeva Moga Oca, a potresi će biti takvog razmjera da će se osjetiti u više zemalja u isto vrijeme. 
Moja kćeri, već ti je dana informacija o tim gradovima, koji će jako trpjeti. Ti Mi moraš ponuditi svoje suze, kao naknade za grijehe onih čija sudbina leži u tami. Bez tvoje patnje, Ja ne mogu učiniti što je potrebno da spasim te duše. Stoga te molim, budi darežljiva sa svojom boli i Ja ću pokazati Milosrđe, za one koje Mi prikažeš.
Planine će potonuti, jezera će se spojiti s morima i kopno će se smanjiti za jednu trećinu. Padaline, koje će biti istovjetne s Mojim Žalosnim Suzama, zbog mržnje u ljudskim srcima, će biti stalne, dok Moje Suze ne budu obrisane pokajanjem grješnika, koji će biti obraćeni.
Znajte sada da Darovi koje je svijetu dala Moja Majka, kroz stoljeća, moraju biti iskorišteni da se zaštitite. Znajte također da će Medalja Spasenja – snažnije od bilo čega drugog – biti vaša obrana od Antikristovog mamca. Biti će učinjen svaki pokušaj da se zaustavi Medalja Spasenja, ali ništa neće zaustaviti Moći povezane s ovim Darom.
Moji ljubljeni sljedbenici, vi se morate usredotočiti na molitvu u ovim danima i potpuno se ufati u Mene, jer oni koji su Moji biti će zaštićeni i vi ćete biti Moj razlog za pokazati Milosrđe unesrećenima i poganima. Vi nikada ne smijete oslabiti ili odustati, jer ako to učinite, otkriti ćete da se ovim putem prema Meni nemoguće kretati bez Moga Svjetla, koje će biti potrebno na svakom koraku puta, ako želite dovršiti ovo putovanje.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 21. veljače 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, čovjek je ranjivo i slabo stvorenje, ali on je dijete Božje. Zbog duboko ukorijenjenoga osjećaja očuvanja, čovjek će učiniti sve što treba kako bi preživio. U vremenima velike fizičke patnje, djelići snage unutar njega postati će izraženiji. Velika snaga obično će se vidjeti u slabima, gladnima, fizički unesrećenima, progonjenima i onima koji trpe u rukama licemjera. Najslabiji među vama su oni koji će postati najjači, a oni koji misle da su najjači postati će najslabiji.
Ja dijelim slabe, krotke, ponizne i pravedne od onih koji se uzdižu i koji se razmeću praznim riječima o Mojim Učenjima, ali koji proklinju druge u svojim srcima. Ja sada odvajam pšenicu od pljeve i zbog toga će vjera svakoga čovjeka biti iskušana, dok on ili ona ne budu dovedeni do ruba. Ja uključujem sve one koji ne vjeruju u Boga, one koje odbacuju Pravoga Boga i one koji su svoja srca predali Mome neprijatelju – zlome. Svakoj duši će biti dan jednak položaj preda Mnom i svaka Milost će biti dana onima koji Me ne prihvaćaju u ovo vrijeme.
Svijet će biti iskušan po stanju ljubavi koju svaka osoba ima prema drugima, što je pravi odraz i mjera njihove ljubavi za Boga. Vaše je vrijeme ograničeno i kako bi vam bilo moguće da podnesete ovo pokorničko putovanje, vi morate prihvatiti da Božji proroci jednostavno proglašavaju Njegovu Volju, samo zato da bi vi postali Njegovi u tijelu i duhu. Ne opirite se Ruci Božjoj. Radujte se, jer će kušnje, koje je Moj Otac dopustio, donijeti veliko ujedinjenje Njegova Dva Svjedoka na Zemlji – Kršćana i Židova – i od ovih dvoje roditi će se veliko obraćenje. Kada Bog dopušta progon Kršćana i Židova, to je zbog valjanog razloga. Zbog onoga što će oni morati podnijeti, nastati će mnogo obraćenja i milijarde ljudi će vidjeti Slavu Božju, jasnoga duha, gdje nikakva zbunjenost neće poremetiti njihovu radost kada konačno prepoznaju Istinu.
Vrijeme da se Istina vidi onakva kakva jest, uključujući dobro i loše, blizu je. I tada vas ništa više neće povrijediti. Više neće biti odvojenosti od Boga. Ljubav će konačno pobijediti sve. Ljubav je Bog i Njegova Vladavina je za vječnost. Neće više biti mržnje, jer ona će biti mrtva.
 
 
Vaš Isus
 

 

Subota, 22. veljače 2014., 18:35h
 
 
Moja predraga kćeri, iz boli će izaći radost, iz očaja će doći nada, a iz progona će doći sloboda, ako je sve predano Meni u potpuno ufanju i za Slavu Božju.
Svako stvorenje na Nebu, na Zemlji i pod Zemljom kleknuti će pred Gospodinom – svi, bez iznimke. Ali čovjek, slab i pao, ne daje Slavu Bogu – čak ni najpobožniji i najsvetiji – ne uspijevaju se potpuno predati pred Mojim Ocem, preko Mene, Njegovog jedinoga Sina, Isusa Krista. Dok god duh zla postoji u svijetu, čovjek nije dostojan stajati preda Mnom. Vi ne možete kleknuti preda Mnom, kada ste puni vaše vlastite važnosti. Ja vas ne mogu čuti, kada Me isključujete, poput nasilnika ste postali, kada sotona ispunjava vaše misli grijesima osjetila. Jedino oni koji dođu pred Mene čisti, koji su se izmirili sa Mnom, mogu uistinu biti sjedinjeni sa Mnom.
Kada hodate poput kraljeva i naređujete drugima, kada sjedite za zemaljskim prijestoljima, vi nikada ne možete biti Moji sluge. Kada Mi uistinu služite, bez obzira koja je vaša uloga, vi ćete uvijek govoriti Istinu. Vi ćete uvijek znati da kada proglašavate Moju Pravu Riječ, Ona će vam uvijek donijeti dosta kritike. Uskoro, Pravu Riječ više neće govoriti oni koji prodiru u Moju Crkvu u najvišim redovima, pretvarajući se da Me ljube, ali koji Me u stvarnosti preziru. Tada, kako bi vi, vjerni, ostali u Meni i sa Mnom, vi ćete trebati dosta hrabrosti.
Koliki od vas imaju ovu hrabrost? Koliki od vas ćete moći podnijeti progon, koji će se zbiti kada proglašavate Istinu? Stoga vas, teškoga srca, moram obavijestiti da će Me mnogi od vas, koji sada govorite da Me ljubite, izdati - kao što je to Juda učinio. Jer kada je Moja Sveta Riječ izmijenjena, kako bi postala prazna i beskorisna posuda, mnogi od vas će prihvatiti taj lažni nauk. Toliki mnogi od vas će odbaciti ovu Misiju i okrenuti svoja leđa Mome Kaležu Spasenja.
Vi morate moliti ovu Križarsku molitvu da vam pomogne da ostanete odani Mojoj Riječi.
 
Križarska molitva (136) Da očuvam Tvoju Riječ
 
Najdraži Isuse, pomogni mi da čujem Tvoju Riječ. Živim Tvoju Riječ. Govorim Tvoju Riječ. Pružam Tvoju Riječ. Daj mi snage da održim Istinu, čak i kada sam progonjen, jer tako činim. Pomogni mi da očuvam živom Tvoju Riječ, kada je guše Tvoji neprijatelji. Daj da osjetim Tvoju Hrabrost kada sam pao. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab. Daj mi Milost da ostanem dostojanstven, kada na me nasrću vrata pakla, jer ostajem vjeran Tvojoj Presvetoj Volji. Amen.
 
Svaki demon iz pakla proklinje ovu Misiju, Moju posljednju na Zemlji. Biti će potrebna velika žilavost, ogromna hrabrost i duboka ljubav za Mene, vašega Isusa, da bi ostali vjerni Meni. Najslabiji će prvi pasti. Mlaki će biti slijedeći i tada jedino oni koji ostanu čistoga srca i neustrašivi ostati će uspravni. 
 
 
Vaš Isus
 
 KADA SE ČOVJEKOVA VOLJA SUKOBI S VOLJOM BOŽJOM, VELIKA BOL SE PODNOSI NA OBJE STRANE
 
Nedjelja, 23. veljače 2014., 16:03h
 
 
Moja predraga kćeri, kada se čovjekova volja sukobi s Voljom Božjom, velika bol se podnosi na obje strane. Čovjeku je Moj Otac podario Dar slobodne volje i kao takav on je slobodan činiti izbore koje želi u životu, a Bog se nikada neće miješati u ovaj Dar s Neba. Međutim, onima koji žele potpuno služiti Meni, s namjerom da Mi pomognu spasiti duše drugih i koji dar svoje slobodne volje daju Meni, biti će im vrlo teško putovanje.
Kada Mi date svoju slobodnu volju, da učinim što je potrebno za Spasenje duša, patnja koju ćete podnositi biti će vrlo oštra. Budući da vaša volja tada više ne pripada vama, ljudskoj prirodi kao takvoj, to znači da će doći do borbe između čovjekove slobodne volje i Volje Božje. Mnogi ljudi, koji Me ljube i žele vršiti Volju Božju u svojim životima, uvijek će se boriti. Kako bi zadovoljila Volju Božju, duša mora odbaciti sav osjećaj oholosti i potrebu da zadovolji svoje vlastite osobne želje. Vi možete jedino stvarno služiti Bogu, ako se potpuno ufate u Njega i ponudite sve svoje kušnje i nevolje Njemu, za dobro svih. 
Kada dobronamjerni ljudi, koji služe Bogu i pokušavaju živjeti svoje živote kako je On zapovjedio, otpadnu od Milosti, oni osjećaju sram. Posramljeni što su izbjegavali Boga i što su Ga iznevjerili sebičnošću, osjećajima vlastite vrijednosti ili oholosti, oni tada skrivaju svoja lica od Svjetla Božjeg. Kada su prosvijetljene Istinom, te duše mogu, odjednom i bez upozorenja, početi sumnjati u svoju vjeru. Jednoga trenutka oni ljube Boga svim svojim srcem i nude se potpuno Njemu na brigu, a slijedećega trenutka se odijele od Izvora Svjetla. Tada ta osoba, korištenjem ljudskoga razuma, kazuje Bogu što je spremna učiniti kako bi služila Bogu i to će obično biti po njezinim vlastitim uvjetima. Da, duša može reći Bogu: „Ja ću Ti služiti, ali pod uvjetom da mi podariš ovu milost i onu.“ Zar ne znate da ne možete služiti dvojici gospodara, jer postoji samo Jedan Bog i On zapovijeda. Bog je Gospodar svega što jest i što će biti. Čovjek je tu da bi služio Bogu, ali ipak će Bog učiniti sve što može kako bi pružio utjehu Svojoj djeci.
Kada otkrijete da počinjete sumnjati u Boga ili da gubite pouzdanje u Njegovu Ljubav ili Njegovo Obećanje, onda morate moliti ovu Križarsku molitvu, koja će biti poznata kao Molitva Obnove.
 
Križarska molitva (137) Molitva Obnove
 
O Bože Svemogući, O Bože Svevišnji, pogledaj na mene, Svoga poniznog slugu, s ljubavlju i sažaljenjem u Svom Srcu. Obnovi me u Svom Svjetlu. Podigni me natrag u Svoju Milost. Ispuni me Milošću, da Ti se mogu ponuditi u poniznom služenju i u skladu s Tvojom Presvetom Voljom. Oslobodi me od grijeha oholosti i svega što Te vrijeđa i pomogni mi da Te ljubim s dubokom i trajnom željom da Ti služim sav moj život u vijeke vjekova. Amen.
 
Molim vas zapamtite da je vrlo lako okrenuti leđa Bogu i potrebna je samo jedna osoba da ubaci sumnju u vašu dušu o Božjoj Dobroti i Njegovom Velikom Milosrđu za svu Njegovu djecu.
Potrebna je velika hrabrost i otpornost da se ostane odan Riječi Božjoj, ali bez traženja Milosti da Mu se dolično služi, vi to nećete moći sami učiniti.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Nedjelja, 23. veljače 2014., 16:28h
 
 
Moje dijete, dok god postoji sotonina vladavina na Zemlji, Istina će uvijek biti zatajena.
Od Smrti Moga Sina na Križu, svaki pokušaj širenja Njegove Riječi osujećen je. I, otkada se Kršćanstvo širi, pojavile su se mnoge pukotine i Nauk kojega je propisao Moj Sin, Isus Krist, preko Svojih Učenika, prerađen je. U Istinu se uvijek uplitalo, ali usprkos tome, Riječ Božja i dalje ostaje živa u svijetu, a Prisutnost Moga Sina, kroz Svetu Euharistiju, održavana je.
Istina, s obzirom na postojanja sotone i stvarnosti pakla, zatajivana je kroz mnoga desetljeća i to je imalo štetni utjecaj na Spasenje čovječanstva. Svako spominjanje pakla je ukinuto, a čovjek je zaveden u lažni osjećaj sigurnosti. Stoga sada, danas, nekolicina ljudi vjeruje u postojanje đavla ili ponora pakla. Ova laž je bila bič čovječanstva i kao posljedica toga mnoge duše su izgubljene, jer je pakao zanijekan. Smrtni grijeh se više ne smatra stvarnošću i stoga se ne čini nikakav pokušaj da ga se izbjegne. Oni koji služe Mome Sinu, Isusu Kristu, u Njegovim Crkvama, imaju dužnost pripremiti duše, kako bi bile dostojne ući u Kraljevstvo Nebesko. 
Pakao se može izbjeći shvaćanjem posljedica smrtnoga grijeha, a ipak se nijednom riječju ne spominje. Duše su izgubljene jer nikada nisu ispravno podučene kako izbjeći grijeh i tražiti pokajanje. Kako bi postali dostojni da uđete u Kraljevstvo Moga Sina, vi morate provoditi svoje vrijeme živeći svoje živote u skladu s Riječi Božjom. Molim vas, ne zanemarujte Istinu, jer ako to činite, vi ćete biti izgubljeni.
Molite, molite, molite da čovječanstvo prihvati postojanje sotone, jer dok to ne učini, ono nikada neće uistinu prihvatiti Obećanje Otkupljenja Moga Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 24. veljače 2014., 16:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji neprijatelji nisu unutar hijerarhije lažnih religija. Mnoge takve duše ne poznaju bolje i oni će Me prihvatiti kada im se Ja objavim. Oni koji će upravljati najvećim otpadništvom, iz redova Moje Vlastite Crkve na Zemlji, najopasniji su od svih.
Nisu svi, koji dolaze odjeveni kao Moji sluge, od Mene, ali znajte ovo. Moj Čas je blizu i neposredno prije Moga Drugog Dolaska pošast otpadništva će se spustiti i proždrijeti Moju Crkvu na Zemlji. Baš kada oni vukovi u janjećoj koži zavaraju svijet da povjeruje da Kuća Božja prihvaća svaku vjeru, uključujući one koji niječu Mene, Isusa Krista, oni će vas uvjeriti da će ova grozota biti najveća evangelizacija koju je svijet ikada vidio. I u svojoj brazdi će navući na sebe Gnjev Božji. Dok će svijet i sve njegove religije biti uvučene u ovu novu, lažnu crkvu, njima će biti pripremljen put da oholo dotjeraju čovjeka bezakonja.
Dok će trpjeti oni od vas koji ostanete oprezni na Moje Upozorenje i oni koji će prkosno ostati odani Mojoj Riječi, Ja ću vam također dati snagu da podnesete ovaj žalosni događaj. Ti uljezi, koji su krivotvorili svoj put u Moju Crkvu, zaveli su mnoge i nastaviti će zavoditi milijune, uključujući sve Kršćanske vjere, kao i one koji Me uopće ne štuju. Svi ti prevaranti će širiti krivovjerje i s vremenom će izgraditi jednu religiju za svijet. Nijedna druga vjera neće se trpjeti, osim novog lažnog nauka – nauka iz pakla. Kršćani i Židovi će biti dvije vjere iz kojih će biti postrojen Ostatak.
Kada Moja Proročanstva nanesu suze na vaše oči, znajte da ćete zato što vas Ja blagoslivljam, kroz ovu Misiju, čeličnih živaca i s čvrstom odlučnošću, ostati vjerni Meni, svome Isusu.
Vi, Moja Dva Svjedoka na Zemlji, morate zadržati svoj stav. Odolite bilo kakvoj napasti da se okrenete od Mene i ustrajte u svojoj ljubavi prema Meni u svako doba. Moja Crkva Ostatka će biti izgrađena i izvan ove Misije, kao i unutar nje. Oni od vas koji odbijate ovu Misiju sada, ali koji Me istinski ljubite i vi ćete biti privučeni u Moju Vojsku Ostatka na Zemlji. Na dan kada se ovo dogodi, vi ćete shvatiti da je Knjiga Istine bila, doista, Dar s Neba da vam pomogne u vašem posljednjem putovanju prema Mome Kraljevstvu i Vječnome Životu. Tek tada ćete se radovati i biti neustrašivi, jer ćete imati sve potrebno pouzdanje da date Slavu Bogu.
 
 

Vaš Isus

 
 
Utorak, 25. veljače 2014., 13:50h
 
 
Moja predraga kćeri, naviješteno je da će mržnja čovječanstva prema Bogu doseći neviđene razmjere u posljednjim vremenima. Ljudi tada neće moći razlikovati između dobra i zla. Mnogo zbunjenosti će ih iskvariti i tu će vladati, unutar njih, tama duše, koja će im donositi malo mira.
Bog će biti zanijekan. Ja, Njegov jedini Sin, ću biti izrugivan, a Moje Božanstvo će biti odbačeno. Svi koji Me ljube će biti napastovani da bi se okrenuli od svega čemu sam ih Ja poučio. Svaka osoba, koja niječe Mene, pokušati će opravdati svoj razlog zašto tako čini. Njihovi razlozi će biti ovo. „Isus – reći će oni – je samo osoba za pokazati, prorok, poslan da poduči ljude Istini.“ Oni će ubrzo povjerovati da je Moje Božanstvo bilo laž i da je jedino privrženost Bogu – Bogu Dobrote – sve što je potrebno za sve religije, kako bi bile ujedinjene kao jedna.
'Bog' kojega će oni proglašavati neće biti Moj ljubljeni Otac. Umjesto toga, oni će štovati lažne duhove, prerušene u anđele Božje. Dok se svijet raduje, zajedno s Kršćanima koji ostanu vjerni Meni i Židovima koji će ostati odani Mome Ocu, Vrijeme za Moj Drugi Dolazak će nastupiti tako iznenada da će malo njih biti spremno. Tada će progonitelji biti ušutkani, zli uništeni, a oni čija su imena u Knjizi Živih, će se ujediniti i živjeti život vječne slave.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 26. veljače 2014., 16:26h
 
 
Moja djeco, slušajte Mene, dok vas Ja Pozivam i očitujem Moju duboku i trajnu Ljubav prema svima vama. Usred iskušenja, tuge, okrutnosti, zloće i svakako radosti i mira, Ja Zapovijedam svime.
Vrijeme je sazrelo da se Pročišćenje pojača, ali ništa, jedino dobro, doći će od tih vremena. Mislite na ta vremena kao da je bolesno dijete prikovano uz krevet i oboreno bolešću, koja ga čini slabim, nemoćnim, s nedostatkom snage, hranjivih tvari i s vrlo visokom groznicom. On se neće oporaviti dok groznica ne nestane, a ipak, upravo ga groznica oslobađa bolesti. 
Pročišćenje čovjeka je naviještano i Ja ga dopuštam, kako bih oslobodio čovječanstvo od bolesti, koja pustoši srca i duše onih koji Me ne poznaju uistinu. Podjele u svijetu će se povećati, prije nego konačno budu iscrpljene. Ratovi, nakon što buknu i unište, nestati će i vladati će mir. Otpadništvo će obuzeti mnoge duše, ali nakon toga većina Moje djece će vidjeti Istinu i dotrčati k Meni, po ljubavi koju će iskusiti za Mog ljubljenog Sina, Isusa Krista.
Moje Stvaranje će postati savršeno kada sotona i svaki demon, koji truje Zemlju, budu protjerani. Svjetlo će postati sjajnije, Savršenost izgubljenog Raja će biti obnovljena u svojoj prijašnjoj Slavi, a čovječanstvo će postati Jedno u Meni.
Mom Obećanju da vas vratim u Raj, kojega sam stvorio za svakog pojedinog od vas, čak i prije nego što ste udahnuli svoj prvi dah, uskoro će se svjedočiti. Svakome od vas je dano ovo pravo stečeno rođenjem. Pripremite se. Vi ćete biti privučeni u Moj Raj kroz ljubav, koju ću Ja staviti u vaša srca i po Milostima koje će vam biti podarene u vašim dušama. Nijedna duša među vama neće moći reći da vam Ja nisam dao svaku priliku, svaki znak, svaki predah. Molite da budete imali miline prihvatiti veličanstveni život, kojega sam pripremio za vas, svijeta bez kraja.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog

 

Četvrtak, 27. veljače 2014., 14:48h
 
 
Moje dijete, postoji mnogo mržnje protiv ove Misije Spasenja, jer zli ne želi prepustiti ijednu dušu Bogu. Kada Bog govori preko proroka, to stvara bijes u paklu. Zli čini svaki napor kako bi utišao Riječ Božju, u tim okolnostima. On, sotona, učiniti će sve moguće da zatruje ljude protiv bilo čega što će spasiti duše čovječanstva.
On će širiti mržnju dok duše, koje su ispunjene njegovom mržnjom, ne postanu njegovi svojevoljni posrednici, dok više ne budu nadzirali što rade. Ispunjeni njegovim bijesom, njima će biti nemoguće osjećati ljubav u svojim srcima prema onima za koje vjeruju da su njihovi neprijatelji. Tada će početi mrziti sebe i što više griješe protiv Boga, biti će ispunjeni strašnom mukom. Konačno, kada mržnja ovakve vrste preuzme duše, one će biti nemoćne osloboditi se od sotone. Mnogo molitve je potrebno za takve duše. Ako duša huli protiv Božje Riječi, ona će se suočiti s borbom protiv Zvijeri, tako žestokom, da će ona učiniti nemogućim da se oslobode od njegove moći. Njihova kletva protiv Boga postaje njihovo prokletstvo i ništa ne može biti učinjeno za njih u toj fazi.
Duše, koje su ispunjene mržnjom, ne govore Riječ Božju, jer to ne može biti. Mržnja se nikada neće izlijevati s usana onih koji uistinu ljube Boga. Vi nikada ne smijete podcijeniti moć sotone, jer on može uhvatiti u zamku bilo koju dušu, bez obzira koliko je dobra. U početku, on, zli, biti će vrlo uvjerljiv kada ispunja žrtvu sa svojim lažima. On će čak stvoriti duhovni osjećaj da Ja, Majka Božja, govorim sa dušom. On će iskoristiti ljubav duše prema Bogu da usadi osjećaj bijesa prema onome što duša spoznaje kao zlu radnju, djelo ili riječ. On zarobljava duše koje mogu, ponekad, biti odane sluge Božje. Ali jednom kada duša dopusti zlome da ju ispuni bilo kakvim oblikom mržnje, on ili ona će uvidjeti da je nemoguće osloboditi se njega. Jedino molitva i velika djela pokore i poniznosti mogu ga otjerati. Nakon nekog vremena, duša će znati da ju nešto muči, kada ljutnja, nelagoda, tjeskoba i potpuni nedostatak mira preuzmu dušu. Zli se neće umiriti dok se duša konačno ne okrene protiv Boga i huli protiv Njega.
Djeco, vi se nikada ne smijete vezati za one koji stavljaju sumnje u vašu dušu o Božjoj Savršenosti. Kada se vežete s onima koji proklinju Boga, postati ćete zaraženi. Kada to činite, vi ćete, isto tako, biti ispunjeni mržnjom, kakvu nikada prije niste osjetili. Zatim ćete trebati veliku pomoć i posredovanje, prije nego mognete biti dostojni ponovno stajati u Prisutnosti Božjoj.
Zanemarujte bilo kakav oblik mržnje, jer ona nikada ne bi mogla doći od Boga. Postoji samo jedan izvor iz kojeg se mržnja razvija, a to je sotona. Vežite se uz sotonu i one čija srca on ispunja mržnjom, onda će se ovaj otrov uliti u vašu dušu. Zanemarujte ovakvu okolnost. Šutite. Molite za one duše koje mrze druge. Vi morate moliti Moju Svetu Krunicu da bi se zaštitili od ove napasti.
Ja vas upozoravam na ove stvari, jer je sotonina moć tako jaka u ovo vrijeme, dok pokušava ukrasti duše svih onih ljudi širom svijeta koji vjeruju u Moga Sina, Isusa Krista i onih koji su odani Meni, Njegovoj ljubljenoj Majci. Molim vas poslušajte Me, u ovo vrijeme, moleći ovu molitvu da vas zaštiti od mržnje.
 
Križarska molitva (138) Zaštita od mržnje
 
O Majko Spasenja, zaštiti me od svake vrste mržnje. Pomogni mi da šutim, kada se suočavam s mržnjom. Održi me jakim u mojoj vjernosti Isusu Kristu, kada sam najslabiji. Zatvori moje usne. Pomogni mi da okrenem svoja leđa onima koji me vežu riječima koje niječu Učenja Tvoga Sina ili onima koji mi se rugaju zbog moje vjere. Moli za te duše, draga Majko, kako bi odbacile sotonu i osjetile mir Tvoje Ljubavi i Vladavinu Duha Svetoga u svojim dušama. Amen.
 
Ljubav i jedino Ljubav dolazi od Boga. Mržnja dolazi jedino od sotone. Nema ničega između. Nema sredine. Vi ste ili za Moga Sina ili protiv Njega.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 

Petak, 28. veljače 2014., 21:42h

 
Moja predraga kćeri, Ja dajem Mojoj Vojsci Ostatka i svima onima koji nikada ne odstupaju od Moje Svete Riječi vlast nad narodima, kada otpadništvo zaslijepi sve u ime ujedinjenja.
Vama će biti dane velike Naklonosti, velike Milosti i moć da vodite vjerne, slabe i one koji postanu izgubljeni u jalovoj pustinji. Vi ćete postati Istinski Duh, jedini preostali Ostatak Duha Gospodnjega, u crkvi, koja će biti lišena Moje Svete Prisutnosti. Moja Prisutnost će prebivati samo u onima kojima će biti dano ovlaštenje da govore Riječ Božju i vode žedne duše na Izvor Života.
Kada se lažni glasnici, koji govore da primaju riječi i zapovijed s Neba, uskoro uzdignu, oni će postati poput prinčeva na prijestolju, koje će uskoro biti razotkriveno u novom hramu grozote. Ovo novo, vladajuće središte dičiti će se svojim vlastitim pobožnim slugama, vračevima i onima koji su ispunjeni duhom tame – koji će se svi dodvoravati Antikristu. Svijet će se pokloniti, kleknuti na oba koljena i obožavati Zvijer. Nijedna mrvica čiste ljubavi neće ostati u njihovim srcima – ali znajte ovo. Kada odsiječete svoju desnu ruku od Boga, vi ćete se svojom lijevom rukom rukovati sa Zvijeri, koji će vas povući i proždrijeti u svom zlom stisku. Kada otvorite svoju dušu zlome, on će ući u nju i nikada vam neće dati trenutak mira. Zbog vaše slobodne volje, vi ćete se pokušati boriti s njim, ali nećete biti dovoljno snažni.
Naprijed će se probijati Moj Ostatak, neustrašiv i obilježen Svjetlom Moga Lica, dok okuplja milijune s četiri kraja Zemlje, da im donesu Istinu. Oni će propovijedati Evanđelja, proglašavati Moju Riječ i nikada neće odstupati od Istine. Oni će biti prezreni, ismijavani, progonjeni, izdani – čak i od onih koji su im najbliži – a ipak, nikada neće skloniti pogled s Mene.
Svijet neće dočekati s dobrodošlicom Istinu, kada je zaveden lažnom pobožnošću i zadovoljenjem koje osjeća, jer će do te faze grijeh biti zanijekan u svim svojim oblicima. 
U svakom ratu može biti samo jedan pobjednik. Kada se čovjek bori protiv Boga, on će uvijek propasti. Kada staje na stranu prevaranta, on će biti odbačen i nikada neće vidjeti Svjetlo Moga Lica.
Moli, Moj ljubljeni Ostatku, za one koje će Antikrist zavarati. Ja želim da te duše budu dovedene pod Moju Zaštitu. Oni Me neće tražiti, ali preko vaših molitvi, Moj će Otac posredovati, kako bi oni došli pod Moje Veliko Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Nedjelja, 2. ožujka 2014., 20:14h
 
 
Moja predraga kćeri, postoje trenuci borbe kada se ljudi mogu osjećati bespomoćno. Postoje trenuci tragedije kada se osjećaju uplašeno. I postoje trenuci kada čovjek očajava i sva nada iščezne iz njegovog života. Zatim postoje trenuci bijede kada se čovjek odvaja od onih koje ljubi – kada osjeća da je život jednostavno pretežak da ga podnosi. Ja kažem onima koji podnose takvu bol da Me pozovu i zatraže od Mene, svoga Isusa, da uzmem svu njihovu patnju. Prikažite Mi sve svoje kušnje, kada vam postanu preteške za podnijeti. U tom trenutku, kada predate svoju strašnu muku, Ja ću podići oblak koji potamnjuje vašu dušu i koji zbunjuje vaš um. 
Nikada se ne prepuštajte patnji. Nikada nemojte osjećati da je sve beznadno, jer jednom kada imate Mene, vi imate sve. Ja Sam vaš oslonac u ovome životu i jedino vam Ja mogu pomoći. Čovjek uvijek mora nastojati preživjeti, boriti se protiv nepravde, čuvati krepost i nikada se ne bojati proglašavati Istinu. Ali kada vam ono čemu svjedočite donosi veliku bol i patnju, zbog nepravdi, jedino vas Ja mogu održati tijekom takvih nevolja.
Ništa što svijet može ponuditi ne može vam donijeti pravu utjehu u vremenima vaše potrebe. Jedino Ja, Isus Krist, mogu vam podariti mir duha i snagu i hrabrost da izdržite mržnju, nepravdu, progon i odijeljenost. Ja moram biti vaš prvi izbor u trenutku vaše potrebe, kada Me morate zazvati. Jedino ću vam Ja donijeti spokoj, mir i slobodu od tjeskobe, jer Ja Sam Ljubav i kada ljubav prebiva u vašoj duši, vi možete učiniti bilo što.
 
 

Vaš Isus

 
 
Ponedjeljak, 3. ožujka 2014., 23:37h
 
 
Moja predraga kćeri, misli na Mene s ljubavlju u svom srcu, jer jedino kroz Ljubav, Ja govorim svijetu, preko Knjige Istine.
Na zapovijed Moga Oca, Ja okupljam svu Njegovu dragocjenu djecu, kao jedno s Njim i u Njemu. Ljubav je ta koja dopušta ovaj Božanski Zahvat. Moj Otac podnosi Bol, Gnjev, Nestrpljenje i Nezadovoljstvo zbog mrlje grijeha, koja kvari duše svakoga od Njegove djece. Ali Njegova vječna Ljubav za svakoga od vas je ta koja održava ražareno Svjetlo Božje na Zemlji.
Bez ovoga Svjetla, postojala bi samo tama, ne samo duhovna, već i na samoj Zemlji. Dnevno svjetlo ne bi postojalo. Sunce ne bi sjalo, niti bi mjesec osvjetljivao noć. Zvijezde bi nestale. Ipak, svi ovi Darovi ostaju na mjestu zbog Ljubavi Božje. Kada je ova Ljubav uzvraćena, ona donosi veliku radost Mome Ocu, jer On zna da, kada je duh ljubavi prisutan u dušama, on može nadvladati svu tamu duše.
Ljubav može poraziti svaki jad koji ljudski rod pretrpi. Međusobna ljubav će uništiti zlo. Ljubav prema Bogu će uništiti sotoninu moć nad čovjekom. Vjernost Zapovijedima Božjim usavršiti će dušu i zauzvrat, onda, spasiti ljudski rod od progonstva i odvojenosti od Boga.
Kada je Svjetlo Božje zadržano u vašim srcima i kada je Ljubav Božja jednih za druge prisutna u vašim dušama, tada svako zlo može i biti će pobijeđeno. Kada ljubite Boga, vi ćete osjećati duboki mir u sebi, jer kada pokažete vašu ljubav prema Njemu, On će vas ispuniti Svojim Milostima. Vi se uvijek morate utješiti u moćnoj Ljubavi, koju Bog čuva u Svom Srcu za svakoga od vas. Tko god da ste, bez obzira kakvu ste Mu nedaću uzrokovali i bez obzira kako su zli vaši grijesi, On će vam oprostiti – uvijek. Sve što morate učiniti jest zazvati Ga, tražeći od Mene, Njegovoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, da posredujem u vašu korist kroz pomirenje.
Dođite Mi sa svojom molitvom i recite: „Isuse, odvedi me pod Svojom Zaštitom k mome Ocu i donesi mi Vječno Spasenje.“
Kada dođete k Meni, s iskrenim kajanjem u svojoj duši, vaše će biti Kraljevstvo Nebesko.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 4. ožujka 2014., 17:00h
 
 
Moja predraga kćeri, važno je da se ljudi posvuda po svijetu okrenu i zatraže od Mene da ih zaštitim od pošasti rata u ovo vrijeme.
Ratovi će eskalirati, dok se ne proglasi Veliki Rat, a zatim će najveći neprijatelj, a to je komunizam, prouzročiti veliko previranje među svim narodima. Moć i glad za njom, rođena je iz sebičnosti. Oni koji teže za moću s vremenom neće imati ništa, kada budu morali stati preda Mnom. Oni koji progone slabe i ranjive trpjeti će svoj vlastiti progon, trostruko od onoga kojega su nanijeli drugima.
Ti ratovi će završiti previranjem. Životi će biti izgubljeni, ali tada će rat na Istoku biti okidač još većeg rata. Kada se ovaj rat dogodi, milijuni života će biti izgubljeni. Kada se sve čini beznadnim, čovjek mira će se pojaviti i zatim će se svjedočiti početku kraja.
Moj Život, Moja Prisutnost, osigurati će da se nada, ljubav i molitva nastave, kako bi se olakšala bol Božje djece tijekom tih vremena. Svi ratovi, Ja vas uvjeravam, biti će kratki. Svi ovi strašni događaji će biti kratkoga vijeka, ali znajte da kada se dogode, trajanje svega što je određeno da bude, biti će u Rukama Moga Oca.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 4. ožujka 2014., 21:25h
 
 
Moja predraga kćeri, zapamti da Bog uvijek sudi u korist potlačenih. On nikada neće uzvisiti one koji sami sebe uzvisuju. Za svakoga čovjeka koji je uzvišen, najmanji od najmanjih u vašem svijetu biti će uzvišen u Mome Kraljevstvu. Tlačitelji u vašem svijetu će postati potlačeni na Dan Posljednjeg Suda.
Ja Sam Svemilosrdan. Ja ne tražim osvetu. Ja vas ne korim prikazujući prijestupe koje ste činili drugima, mržnju koju ste nanijeli drugima ili oštar način kojim ste sudili drugima. Tako je velika Moja Ljubav, da ću vam oprostiti svaki grijeh, osim vječnoga grijeha, koji proklinje Riječ Božju. Ja ću vam uvijek oprostiti, bez obzira koliko razapinjete Mene ili Moje sluge, poslane da vas otkupe. Od Moga Razapinjanja čovječanstvo nije svjedočilo Mome Zahvatu kao što je sada, dok vam donosim Knjigu Istine.
Vrijeme je sada blizu, dok Ja okupljam sve narode za konačno sjedinjenje. Ja ću uzeti one koji su Moji, po njihovim postupcima, njihovim riječima i njihovim djelima, u novi početak, koji će postati novi svijet, Novi Raj. Moje Kraljevstvo će biti vaše. Ja ću okupiti Moj narod, iz svakog kutka Zemlje. Neki će biti Moji, dok će drugi biti kažnjeni za svoju zloću. Oni koji su pozvani, kao i oni od vas koji su odabrani od početka vremena, biti će poput lavova. Hrabrost će vam biti dana s Neba i trebati će te ju da savladate mržnju koja će biti pokazana protiv vas.
Molim vas, nikada se ne bojte Mojih neprijatelja. Zanemarujte njihov otrov. Njihovi glasovi mogu grmjeti i njihovo vrištanje može biti zaglušujuće, ali oni nemaju moć nad vama. Ako ste doista Moji, onda vas vatre pakla nikada neće nadvladati. 
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 6. ožujka 2014., 13:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada ljudi pokušavaju potaknuti druge da zgriješe, oni to čine na različite načine, koji se možda ne čine očiglednima.
Napast da se zgriješi je zavodljiva i žrtvi će uvijek biti teško povući se. U slučaju krađe, grješnik će biti privučen velikom nagradom, koja će biti njegova, ako pristane ukrasti. U slučaju fizičkoga napada i tjelesnih ozljeda nanijetih drugima, žrtva će biti zavedena mržnjom, koja mu je prikazana kao dobra stvar. On će biti uvjeren da jednostavno sudjeluje u kazni, koja je nužna u ime pravde. U drugim slučajevima, žrtva će biti privučena da počini grijeh i neće vidjeti ništa loše u tome, jer će mamac biti tako privlačan. 
Grijeh i napast da se sudjeluje u činu uvijek će biti prikazani kao dobra stvar, bezopasna i u mnogim slučajevima promatrati će se kao ispravna. Zlo će se smatrati dobrim, a dobro će se smatrati zlim. Svaka stvar u kojoj sotona sudjeluje, a osobito kada iskušava čovjeka, sa svakim zamislivim razlogom da okrene svoja leđa Bogu, biti će naopaka. Gdjegod je sotona prisutan biti će zbunjenosti. Ništa neće biti kako bi trebalo biti. Ništa dobro ne može doći od njegove zaraze. Duše koje sudjeluju u njegovim nacrtima tijekom i nakon što je grijeh počinjen trpjeti će od dubokog uznemirenja savjesti. Važna pouka ovdje je izbjegavati situacije gdje ste suočeni s napašću. Da bi to učinili, vi morate moliti za snagu da ostanete u stanju Milosti. 
Neka nijedan čovjek nikada ne povjeruje da ima dovoljnu snagu volje da izdrži pritiske koje mu postavlja zloduh. Kada to vjerujete, pasti ćete iznenadno i neočekivano. Vi morate ostati na oprezu, svakog trenutka vašega dana, jer nikada ne znate kada je zli na djelu. On je vrlo lukav i vrlo oprezan. Mnogi nemaju pojma kako sotona djeluje, ali jedna je stvar jasna. On vam neće donijeti ništa drugo osim jada i žalosti. Vi stoga morate moliti molitvu Svetom Mihaelu svakoga dana.
 
Sveti Mihaele, Arhanđele, brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavlovim budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo: i Ti, Vojvodo Vojske Nebeske, sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom Krepošću u pakao strovali! Amen
 
Sotona i svaki demon, koji luta Zemljom, vrlo naporno rade da bi vas odveli od Mene u ovo vrijeme – više nego u bilo koje vrijeme otkada sam Ja hodao Zemljom. Vi morate usredotočiti svoj pogled na Mene i slušati Me, da vas Ja mogu nastaviti štititi.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 8. ožujka 2014., 13:37h
 
 
Moja predraga kćeri, Moć Duha Svetoga je najjača u ovo vrijeme u svijetu, preko ovih Poruka. Dok je mržnja, koju sotona osjeća prema čovječanstvu diljem svijeta, postala jača, također se pojačala i Moć Duha Svetoga i s velikom snagom će udariti u srž zla.
Uvijek se sjetite da je bitka, koja postoji između Boga i sotone, za duše ljudi. I dok je svaku moć i Milost Moj Otac izlio nad čovječanstvo – zli čini svaku zlu radnju i djelo nad dušama. Mnogi ljudi su neosjetljivi na ono što se događa i nažalost mnogi se voljno predaju sotoni otvarajući svoje duše i dopuštajući mu da uđe u njih. 
Može potrajati neko vrijeme prije nego se sotona stvarno pokaže unutar duša i onima koji stalno traže pomirenje preko Mene, Isusa Krista, biti će dane Milosti da mu se suprotstave, zato da ne podlegnu djelima koja mogu dovesti do potpune izopačenosti. Ja nalažem svima vama da molite za duše koje postaju žrtve sotoninim zlim nacrtima i namjeri. Molim vas da molite ovu molitvu:
 
Križarska molitva (139) Za snagu da se porazi zlo
 
Dragi Isuse, zaštiti me od zla đavla. Zakrili mene i sve one koji su slabi i nezaštićeni u njegovoj prisutnosti. Daj mi hrabrost da ga odbijem i pomogni mi da izbjegnem svaki njegov pokušaj da me veže na bilo koji način, svakoga dana. Amen.
 
Molim vas da ne zanemarujete Moje Upozorenje o opasnostima vezanja s đavlom, podliježući njegovim zlim postupcima. Kada oponašate njegove osobine, koje uključuju laganje, samoopravdavanje, nanošenje boli drugima i klevetanje svoga bližnjega, tada ćete znati da vas je prožderao i jedino će biti da ćete preko Mene i Milosti koje vam pružam, moći uzmaknuti stisku kojega će držati nad vama.
Uvijek zazovite Mene, Isusa Krista, kada znate u svom srcu da preko utjecaja đavla postajete nečisti u Mojim Očima. 
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 9. ožujka 2014., 17:25h
 
 
Moja djeco, vi ćete uvijek biti pod Mojom zaštitom kada pozovete Mene, Majku Spasenja, tijekom ove Misije. Ja Sam službenica Božja i Moja uloga je služiti Mome Sinu, Isusu Kristu i pomoći Mu u Njegovoj potrazi za dušama, koja će pokriti cijelu Zemlju. Nijedan narod On neće isključiti. Planovi Moga Sina, da pripremi svijet, uključuju svaku rasu, narod, vjeroispovijest i svaki čovjek, žena i dijete biti će svjesni da On dolazi pomoći im. On čini to zbog duboke Ljubavi, koju Bog čuva u Svome Srcu za Svoju djecu.
Mnogi ljudi, koji ne nasljeduju nikakvu religiju, neće moći zanemariti Posredovanje Moga Sina, Isusa Krista u svijetu. Oni će biti nadvladani i nesposobni shvatiti, u početku, izvanredno duhovno iskustvo koje će osjećati, u svakoj niti svojih srdaca i duša. Kakva radost će Upozorenje biti za mnoge ljude, jer će donijeti sa sobom dokaz Postojanja Moga Sina. S ovim Darom, mnogi će biti ispunjeni mirom kojega nikada prije nisu osjetili, kao i s velikom čežnjom da budu u Isusovom društvu.  
Premda će sve sumnje o Postojanju Moga Sina pobjeći od misli onih koji su slijepi za Istinu Riječi Božje – mnogi će trebati duhovno vodstvo čim se otkrije Istina Upozorenja. Nakon Upozorenja će doći velika želja da se da slava Bogu. Ovo će biti razdoblje velikih iskušenja; jer će neprijatelji Božji učiniti sve moguće da uvjere svijet da se Upozorenje – Prosvjetljenje Savjesti – nije dogodilo.
Kada Bog ponižava sam sebe da pozove Svoju djecu i kada ih moli da Ga slušaju, to je jedno od najvećih Djela Velikodušnosti s Njegove strane. Djeco, prihvatite Upozorenje dragovoljno, jer će za mnoge ono biti uže spasa kojeg trebaju da bi živjeli u svijetu bez kraja. Nikada ne odbijajte velika djela ili čuda s Neba, jer ona su za dobro svih, kako bi Spasenje bilo podareno masama, a ne samo nekolicini.
Uvijek zahvalite za Veliko Milosrđe Moga Sina. Čuli ste koliko je On Velikodušan i uskoro ćete svjedočiti obilju Njegovoga Milosrđa, koje će obuhvatiti svijet.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 10. ožujka 2014., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, vrlo brzo ćeš čuti brojne proglase varalica koje su se uvukle u Moju Kuću na Zemlji. Krivovjerja koja će dolaziti izlazeći iz njihovih usta i po njihovim djelima dovesti će do novih zakona, koji blate Riječ Božju i koji će se nametnuti svima onima koji su vjerni Riječi.
Sakramenti će postati malobrojni, a broj Misa će se povući dok ne postanu rijetko održavane. Biti će učinjen svaki izgovor, ali sve to će prikriti pravi razlog iza njihovih motiva. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, svjedočite svemu što je Moja ljubljena Majka navijestila u La Saletteu i Fatimi. Vi morate shvatiti da je plan oskvrnuti svaku Crkvu Božju, prije nego Antikrist sjedne na prijestolje u Mome Hramu, u svoj njegovoj zloj slavi. Oni koji zahtijevaju odgovore biti će zanemarivani i kasnije ismijavani jer se usuđuju propitkivati one koji tvrde da vode Moju Crkvu na Zemlji.
Svaki grijeh u Očima Božjim naposljetku će biti odbačen. Ne samo da će grijeh biti odbačen, već će biti prikazan u svakom zlom obliku na Mom Žrtveniku. Poništenje grijeha će biti viđeno u indoktrinaciji dječjeg obrazovanja. Djeca će posebno biti prisilno hranjena krivovjerjima. Biti će im rečeno da, ako ne prihvate ova učenja, da će biti krivi za oštro osuđivanje onih koji grijeh proglašavaju dobrom stvari. Djeca će biti podučavana da nikada otvoreno ne proglašavaju Riječ Božju u prisutnosti drugih, zbog straha da ne budu optuženi da su protiv ljudskih prava.
Svakom pokušaju da se promiče moralnost, na bilo koji način, među mladima, nasilno će se suprotstaviti i osuditi ga. Kršćani i oni koji javno proglašavaju svoje pravo da provode Kršćanska Učenja biti će nadvladani i utišani. Njihove riječi će postati šapati i ljudi će se sramiti priznati da su Kršćani. I dok će prava nekršćana biti podržana, prava ateista će biti ona koja će biti proglašena od najviše važnosti. Kao što sam vam Ja rekao, mržnja prema Kršćanima uzdići će se izvan Moje Crkve. Potom, iznutra, ona će biti rastrgana komad po komad dok ništa ne preostane osim ljuske. Opeke i žbuka će i dalje biti na mjestu, ali Moja Crkva na Zemlji kakvu poznajete promijeniti će se izvan vašeg shvaćanja.
Moj narod je Moj narod – oni koji će podržavati Svetu Riječ Božju i koji nastavljaju koristiti Svete Sakramente, koje će vam učiniti dostupnima Moji odvažni i hrabri posvećeni sluge, koji Me nikada neće napustiti.
Kada čujete da se Moja Riječ – sadržana u pisanoj Riječi i prenošena stoljećima u Knjizi Moga Oca – propitkuje i analizira, sa željom da Ju se nanovo piše, onda morate znati ovo. Ja ne odobravam takvo krivovjerje. Ja osuđujem te izdajnike zbog duša koje će odvesti s pravog puta. Vi, također, nikada ne smijete slušati ikoga tko vam govori da zaniječete Moju Riječ.
Uskoro ćete vidjeti kako se mijenja u vašim zemljama i crkvama svaki zakon, kako bi dočekali s dobrodošlicom svaku vrstu grijeha i ozakonili to. Oba zakona će se skupa zajedno stopiti kao jedan sve dok se naposljetku o Riječi Božjoj ne bude raspravljalo niti Je se pridržavalo. Zahtijevati prava Kršćana bit će jednako kršenju zakona i bit će kažnjivo na mnogo načina. Oni od vas koji ne vjerujete da su ove stvari moguće, onda ćete, nažalost, svjedočiti ovim stvarima u vašem vlastitom životnom vijeku, kako je i naviješteno.
Koliko vas će ostati odano Mojoj Riječi? Mojim Učenjima? Ne mnogo. Ipak, oni koji sada govore da Me poštuju i koji su posvećeni Mojoj Crkvi bit će prvi koji će svoja leđa okrenuti Istini.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 11. ožujka 2014., 20:39h
 
 
Moje drago dijete, kada sam rodila Moga Sina, to je značilo da sam ne samo porodila Sina Čovječjega, Spasitelja Svijeta, već i donijela novi početak. Svijet je bio otkupljen rođenjem Moga dragocjenoga Sina i čovječanstvu je dan vrlo poseban Dar. Taj Dar je bio odbačen, ali čovječanstvo i dalje ima koristi danas, jer su toliki mnogi prihvatili Istinu.
Rođenje Moga Sina navijestilo je rođenje Njegove Crkve na Zemlji, jer su oboje rođeni od Mene, tek službenice Gospodnje. To ću biti Ja, Žena odjevena Suncem, koju će protjerati Zmija, zajedno s Crkvom Moga Sina, u pustinju. Svaki trag Mene, Majke Božje, biti će izbrisan. Ukazanja, koja su pripisana Meni, biti će ismijavana i neprijatelji u Crkvi Moga Sina poučiti će ljude da odbace sve vjerovanje povezano s njima. Tada će Crkva Moga Sina biti odbačena, zajedno s onima koji su istinski sljedbenici Krista. Svete Mise će prestati i dok se sve to bude događalo, Zmija će raspršiti svoje sluge i oni će zahtijevati svoja sjedala u svakoj Kršćanskoj Crkvi. Takva će biti veličina ovoga preuzimanja vlasti  da će mnogi ljudi, pravi vjernici, biti tako zapanjeni da će biti previše uplašeni ustati i prigovoriti oskvrnuću kojemu će morati svjedočiti, zbog straha za svoje živote.
Tijekom ovoga vremena, Ostatak Moga Sina će se okupiti u svakom narodu, širom svijeta i voditi izgubljene i zbunjene, tijekom ovog strašnog razdoblja zaraze. Ovoj Vojsci će biti dana velika moć nad zlom, kojemu će se svjedočiti u onome što su nekoć bile Crkve Moga Sina. Oni će, Snagom Duha Svetoga, propovijedati Istinu – Prava Evanđelja – Pravu Riječ, koja je dana svijetu u Svetoj Bibliji. Bibliju će otvoreno osporavati uljezi u Kršćanskim Crkvama i oni će stavljati u pitanje svako Učenje, koje upozorava na opasnost grijeha. Oni će iskrivljavati Njene sadržaje i predstaviti novu crvenu knjigu, s glavom jarca umetnutom na njenoj naslovnici, skrivenom unutar znaka križa.
Izvanjskom svijetu nevjernika to će se činiti kao revolucija i to ona koja će ih očarati i biti privlačna onima koji odbijaju Postojanje Boga. Velike proslave će započeti u mnogim narodima. Oni će dočekati s dobrodošlicom proslavu slobode od svih moralnih obaveza u ime sveopćeg jedinstva i proslave ljudskih prava.
Svjetlo Prisutnosti Moga Sina držati će visoko, poput svjetionika oni koji će voditi Vojsku Ostatka Moga Sina. Ovo Svjetlo će nastaviti privlačiti duše, posvuda, usprkos širenju poganstva kroz sve crkve, sve vjeroispovijesti, s izuzetkom dvoje svjedoka – Kršćana i Židova, koji ostaju odani Božjoj Volji.
Zatim će svanuti veliki dan i nakon što se završe tri strašna dana tame, veliko Svjetlo će se pojaviti nad Zemljom. To Svjetlo će okruživati Moga Sina i Sunce, koje će biti u svojoj najjačoj snazi, spuštati će se nad svijet – oboje u isto vrijeme. Nijedna osoba neće propustiti svjedočiti ovome nadnaravnome prizoru. Grmljavinu objave će čuti svi kroz svaki oblik komunikacije koji je poznat čovjeku. Stoga, će svi iščekivati veliki događaj, ali oni neće znati vrijeme, sat ili datum. I zatim će oni, čija su imena upisana u Knjizi Živih, biti okupljeni.
Molite, molite, molite da svijet ne odbaci pripremu, koja je potrebna prije nego čovječanstvo bude moglo vidjeti Svjetlo Lica Moga Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Srijeda, 12. ožujka 2014., 21:08h
 
 
Moja predraga kćeri, kada se čovjek odvoji od Mene, Ja ću ga slijediti do krajeva Zemlje kako bih ga privukao natrag k Sebi. On Me može vrijeđati, činiti strašne grozote i ići tako daleko da obožava sve što je zlo, uključujući da napravi od sebe roba đavlu, ali Ja nikada neću odustati.
Ja ću posredovati u njegovom životu na mnoge načine. Ja ću uvesti pravu ljubav u njegov život; Ja ću otvoriti njegovo srce za ljubav prema drugima; Ja ću pokrenuti njegovu savjest; Ja ću mu dozvoliti da pati od ruke drugih – samo kako bih ga učinio poniznim i stoga otvorenijim Meni, Isusu Kristu. Ja ću mu dopustiti da vidi jednostavnost svijeta u svoj njegovoj veličanstvenoj ljepoti, kako ga je stvorio Moj Otac, da ga odvučem od neistina, koje uništavaju njegov život. Ja ću mu pokazati preko male djece, važnost stavljanja potreba onih koji se na njega oslanjaju ispred njegovih vlastitih. Ja ću mu donijeti smijeh, pokazati mu velika djela ljubaznosti, preko čistih duša i pokazati ću mu primjere njegove vlastite slabosti, kako bi znao da nije veći od Boga. Ja mogu dopustiti da se on razboli, ako će ga to učiniti da se preda Meni i tada će u takvim slučajevima Moje Milosrđe biti najjače. Jer takve duše su one koje će se najvjerojatnije okrenuti k Meni i onda ih Ja hoću i mogu spasiti.
Koliko sam napora učinio Ja, vaš ljubljeni Isus Krist, da odvedem svakoga od vas u zaštitu Mojih Ruku – Moje Utočište. I koliki se mnogi od vas i dalje okreću na drugu stranu i zanemaruju Me.
Ja posredujem preko poruka, koje su dane pravim prorocima i vidjeocima i one su obratile milijune. Ja šaljem znakove; Ja izlijevam Milosti s Neba; Ja vam donosim Darove preko Svetih Sakramenata i milijuni su se obratili. Nažalost, nedovoljno ih se okrenulo k Meni i zbog toga Ja neću počinuti dok ne budu iscrpljeni svaki znak, svako čudo, svaki Dar, svako proročanstvo i svako posredovanje, prije nego dođem suditi.
Biti će to tužan dan, ako oni koji odbijaju Moje Darove i Moje Posredovanje budu morali stajati preda Mnom na Veliki Dan i ako Me i dalje niječu. Čak i tada, kada im dam priliku da svoju oholost stave na jednu stranu i dođu Meni, oni će i dalje odbijati. U tom trenutku, neće postojati ništa više što mogu učiniti da im donesem Vječni Život, jer oni Ga neće dočekati s dobrodošlicom. Možda se čudite zbog čega je tako i stoga ću objasniti.
Kada đavao iskušava dušu, potrebno je neko vrijeme prije nego što on zadobije jako uporište unutar osobe. Ali jednom kada ju proždre, on zapovijeda svakim pokretom koju osoba čini – kako razmišlja, kako se obraća ljudima, kako griješi i vrstu grijeha kojoj želi da se duša prepusti. Najveći utjecaj koji sotona ima nad njima jest da ih uvjeri da je Bog zao. Sotona će uvjeriti dušu da je on Bog i da je Bog, u stvari, zli. Tako će te duše biti uništene zastranjenim lukavstvom i manipulacijom đavla. Tako će te duše postati mračne, da će stajanje u Mome Svjetlu biti neizdrživo bolno za njih i oni će skrivati svoja lica od Mene. Moje Suze će do tada stati, ali Moja Žalost će biti beskrajna.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 13. ožujka 2014., 20:45h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja Zaštita je upravo sada proširena na svu Moju djecu u svijetu koja Me ljube. Ja to činim u izobilju, zbog prijetnji s kojima se suočava čovječanstvo tijekom ovoga vremena u povijesti.
Vi, Moja djeco, morate moliti za svakoga od onih koji su Mi izgubljeni. Ja čeznem za njima. Ja tražim njihovu ljubav. Ja tugujem zbog njih. Ja čekam dan kada će shvatiti Moj Zavjet, kojega sam stvorio u početku. Jer ovo je posljednje razdoblje – posljednje poglavlje u ispunjenju Moje Svete Volje. Po Mome Zavjetu Ja sam dao čovjeku vrijeme koje je potrebno da dođe pameti i da prizna sebi što on jest i što on nije. Čovjek je stvoren Mojom brižnom Rukom, na Moju Vlastitu Sliku. Ja sam preplavio njegovu dušu s Mojom Ljubavlju, dao sam mu potpunu slobodu, kroz Moj Dar slobodne volje i slobodnog izbora. Ja nikada nisam htio da čovjek uzvraća svoju ljubav zbog straha od Mene. Ja sam jedino htio da Me on ljubi, kao što Sam Ja ljubio njega. Ja Sam stvorio Moje Anđele prije čovjeka, da Mi služe, ali zbog Moje Ljubavi za njih i njima je dan Dar slobodne volje.
Zbog Luciferove izdaje, čovjek je trpio. Njega, Lucifera, Ja sam ljubio i bio Mi je omiljen. Njemu su ostavljeni u baštinu izvanredni darovi i moći i mnogi su Anđeli služili pod njim. Kada sam stvorio čovjeka, Lucifer je pobjesnio od ljubomore. On nije mogao podnijeti da bih Ja mogao ljubiti Moju djecu do tako velike mjere i stoga je krenuo odvojiti Mene od Moje djece. On je iskušavao Adama i Evu i to je značilo da su oni, svojom vlastitom slobodnom voljom, zanijekali Moju Moć i mislili – isto kao i Lucifer – da bi mogli doseći Moju Moć i zahtijevati dio Moga Božanstva.
Lucifer, zajedno sa svojim vjernim anđelima – od kojih su svi počinili zvjerstva protiv Moje djece – tada i sada – bačeni su u ponor zauvijek. Ali zbog njihove slobodne volje – koju sam Ja dao slobodno i s Ljubavlju prema čovječanstvu, Ja ju nikada nisam zatražio natrag. Stoga sam Ja načinio Zavjet da njihove duše osvojim natrag, preko Mojih Planova da ih otkupim. Oni su primili ogromne milosti od Mene. Ja sam poslao proroke da ih upozore na opasnosti popuštanja napastima đavla. Ja sam im dao Deset Zapovijedi da ih vode i da im pomognu živjeti u skladu s Mojom Voljom. Ja sam im poslao Moga jedinoga Sina, uzetog od Moga Vlastitoga Tijela, da im donese slobodu od pakla. Oni ne bi to prihvatili, ali Njegova Smrt na Križu je bila prekretnica u Mome Planu Konačnoga Zavjeta.
Knjiga Istine je posljednji dio Moga Posredovanja, prije Posljednjega Dana, kada ću Ja združiti svu Moju djecu i vratiti natrag u Raj, kojega sam, ponajprije, stvorio za njih. Oni koji slušaju Istinu i koji ostanu odani Mojoj Svetoj Riječi naći će veliku milost kod Mene. Oni koji to ne čine i dalje će nalaziti milost kod Mene, kroz živote koje vode, ljubav koju pokazuju drugima i čistoću njihove duše. Ja ću ih primiti, jednom kada priznaju da prihvaćaju Ruku Milosrđa, koju će prema njima ispružiti Moj Sin.
Posljednja faza ispunjenja Moga Zavjeta će biti bolna. Zbog utjecaja sotone i njegovih demona, mnogi će ljudi biti zavedeni u obožavanje njega i svih njegovih slugu koji hodaju među vama. Ja ću dopustiti patnju duša i nevolje, koje će podnositi mnogi nevini ljudi, ali samo nakratko. Tada ću Ja izbrisati Moje neprijatelje s lica Zemlje. Ja vam obećavam, draga djeco, da ću olakšati vašu bol, žalost i strah, ostavljajući vam u naslijeđe moćne Milosti i Blagoslove. Vi ćete biti zaštićeni krugom Moje Hijerarhije Anđela.
Kako bi zatražili od Mene da riješim vaš strah i tugu i da vam podarim slobodu od progona, molim vas da molite ovu molitvu.
 
Križarska Molitva (140) Zaštita Hijerarhije Anđela
 
Najdraži Oče, Bože svega Stvorenja, Bože Svevišnji, podari mi Milost i Zaštitu preko Tvoje Hijerarhije Anđela. Osposobi me da se usredotočim na Tvoju Ljubav za svako od Tvoje djece, bez obzira kako Te vrijeđali. Pomogni mi da bez straha u mome srcu širim novosti o Konačnom Zavjetu, da se svijet pripremi za Drugi Dolazak Isusa Krista. Podari mi Svoje posebne Milosti i Blagoslove da se uzdignem iznad progona, kojega mi je nanio sotona, njegovi demoni i njegovi posrednici na Zemlji. Nikada mi nemoj dopustiti da se bojim Tvojih neprijatelja. Daj mi snagu da ljubim moje neprijatelje i one koji me progone u Ime Božje. Amen.
 
Djeco, vi morate ostati jaki u ovo vrijeme. Nikada ne slušajte mržnju i otrov, koji će prekriti Zemlju, zbog nadolazeće zaraze. Kada ih zanemarujete, možete Mi služiti na najkorisniji način, bez ikakve zlobe u vašim srcima.
Pripremite se jer će mnogo gnjeva izbiti u svijetu, koji će biti usmjeren na Mene, Boga Svevišnjeg i Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista. Molite za one koji će biti uvučeni u prazninu laži, koja neće donijeti ništa osim žalosti za njih.
Ostanite u Meni, sa Mnom i za Mene.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji

Subota, 15. ožujka 2014., 20:10h

 
 Moja predraga kćeri, dok se otpadništvo uzburkava Mojom Crkvom, najveći ispit od svih biti će stavljen pred sve one koji služe Meni unutar Nje. Krize unutar Moje Crkve na Zemlji značiti će da će mnogi svećenici trpjeti od strašne dvojbe. Vjera mnogih od njih već je uzdrmana i oni će morati odabrati da li žele ili ne prihvatiti novi zamjenski nauk, koji će zamijeniti Riječ ili će ostati odani Pravoj Vjeri. Čak i najposvećeniji među njima biti će svladani bučnim glasovima uljeza i počet će propitkivati važnost Mojih Učenja u današnjem svijetu, gdje grijeh više neće biti proglašavan kao bilo što značajno.
Priprema se put za posijati sjeme i sotonin sin će uskoro biti spreman prigrliti novu, lažnu crkvu. Moja Crkva će trpjeti razdoblje strašne tame i Moje Razapinjanje će podnositi svaka duša koja ostane odana Meni. Moji neprijatelji će davati poletne i bitne izjave, zahtijevajući da sve što vrijeđa Moje Sveto Ime bude proglašeno prihvatljivim u očima Moje Crkve. Vrlo malo njih iz klera će se boriti protiv oskvrnuća zbog grijeha kukavičluka, ali znajte ovo. Ako oni budu sudjelovali u lažnim žrtvama, lažnim sakramentima i lažnim učenjima, koja će zatim pokušati nametnuti Mojim odanim sljedbenicima, Ja ću proglasiti da više nisu dostojni stajati preda Mnom.
Većina štete, koja će biti nanijeta običnim ljudima, biti će od ruku onih koji su u Moju Crkvu ušli s lažnim sredstvima. Kada vam kažu da Moje Tijelo znači nešto drugo nego Moje fizičko Tijelo, tada znajte da sveta pričest, koju ćete primiti, neće biti od Mene. Vi im nikada ne smijete dopustiti da promijene značenje Svete Euharistije. Tek kada Sveta Euharistija bude potpuno ukinuta, Antikrist će ući u Moju Crkvu. To je dan kada ćete znati da će se politički svijet sjediniti s Kršćanskim crkvama posvuda i da Ja više neću biti Prisutan u njima. Moja Crkva, međutim, nikada ne može umrijeti pa će stoga Moj Ostatak održati Moje Svjetlo sjajnim i Moju Prisutnost živom, a mnogi će morati potražiti skrivene Crkve i one Moje posvećene sluge koji Milošću Božjom, Moju Crkvu uspijevaju očuvati nedirnutom.
Nikada nemojte pretpostaviti da će se sotonin sin, Antikrist, pojaviti napadno ili poput zlog diktatora, jer to neće biti njegov način. Umjesto toga, on će imati mnogo prijatelja. Njega će voljeti mnoge vlade kao i neprijatelji unutar Moje Crkve, koji će pljeskati svakom njegovom pokretu, glasno, dok mu ne bude dan počasni položaj u Mojoj Crkvi. Kardinali, biskupi i drugi članovi Moje Crkve neprestano će govoriti o njemu i hvaliti ga u svojim homilijama. Njegova moć zavođenja će biti tako velika da će biti hipnotizirajuća. On će kroz nadnaravnu sotoninu moć privući sve one koji odlučuju u Mojoj Crkvi, dok se, s vremenom oni ne budu klanjali pred njim kao da je on Ja.
Preko slavohlepnih članova klera, koji će pasti u svojoj vjeri, ali koji su unatoč tome blagoslovljeni Darom Svetoga Reda, Antikrist će zadobiti dodatnu moć. On će izvući od ovih jadnih zabludjelih Mojih izdajnika, posljednji dio moći iz Moje Crkve, dok za njega ne bude spremno da u nju uđe kao njen novi vođa. Sve vrijeme tijekom ovog razdoblja tame, Moji neprijatelji će, na umirujući i očaravajući način, imati izvanrednu sposobnost da prikažu laži kao da su Istina. Jedino oni koji nastave moliti za zaštitu i koji odbace sotonu na svaki način na koji su poučeni moći će umaći iz pandži Antikrista.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 16. ožujka 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada je Riječ postala Tijelo, Mojim Rođenjem, to je značilo da se Sveta Riječ Božja utjelovila, kao što je naviješteno u Knjizi Moga Oca.
Riječ Božja je vrlo jasna i Ona se ne mijenja. Ona će trajati vječno. Svatko tko trga Riječ Božju i izmjenjuje Ju kako bi odgovarala njemu ili drugima kriv je za krivovjerje. Kada sam Ja došao na svijet, Božja djeca – a osobito Njegovi učeni sluge u Njegovim Hramovima na Zemlji – znali su proročanstva sadržana u Knjizi Moga Oca. Nije bila tajna da Moj Otac šalje Svoga Mesiju da otkupi čovječanstvo i ova činjenica je bila poučavana u hramovima i bila je uključena u svakom čitanju Svetoga Pisma. Sve što dolazi od Moga Oca je Istina. On  ne laže. Riječ Božja je uklesana u kamenu. Ono što je Moj Otac rekao u početku, dogoditi će se. Ono što je On obećao biti će ispunjeno, bez obzira da li čovječanstvo prihvaća tu činjenicu ili ne. 
Moj Otac je dao svijetu Svoju Riječ, zatim Svoje Tijelo, Rođenjem Mene – Njegovog jedinoga Sina Isusa Krista – a zatim je obećao čovjeku Vječno Spasenje. Svaka Riječ sadržana u Svetoj Bibliji, kako je dana u svom izvornom obliku, uključujući Knjigu Otkrivenja, Istina je. Stoga, Obećanje Moga Oca svijetu, da će ponovno poslati Svoga Sina –  samo ovoga puta da sudi živima i mrtvima  – nikada ne smije biti odbačeno. Razdoblje prije ovoga Velikoga Dana biti će burno, a pojedinosti vremena koje prethodi Mome Drugom Dolasku sadržane su u Knjizi Otkrivenja, kako je Anđeo Gospodnji kazivao Ivanu. Govoriti da prihvaćate jedan dio Knjige Moga Oca, a drugi ne, znači nijekanje Riječi Božje. Vi ne možete prihvaćati jedan dio Istine i proglasiti da je preostali dio Riječi Božje laž. Knjiga Istine je naviještena Danielu, a zatim je u dijelovima dana Ivanu Evanđelistu. Veliki dio onoga što je sadržano u Knjizi Otkrivenja tek se treba otkriti. Mnogi ljudi se boje Njenog sadržaja i kao takvi će ih pokušati zanijekati, jer Istina je gorka pilula za progutati. A ipak, Istina, kada je prihvaćena, nešto je što možete shvatiti puno lakše, jer s njom dolazi jasnoća. Jasnoća znači da se možete lakše pripremiti i s mirom u vašoj duši i radošću u vašem srcu, jer znate da Ja dolazim obnoviti svijet. Vi ćete znati da će Raj, kojega je stvorio Moj Otac za Svoju djecu, njima konačno biti vraćen u svoj svojoj izvornoj Slavi.
Nijedan čovjek ne može uistinu shvatiti Knjigu Otkrivenja, jer nije svaki događaj zabilježen do pojedinosti ili slijedom, niti je tako trebalo biti. Ali znajte ovo. Možete biti sigurni da je ovo razdoblje kada sotonina vladavina umire i dok on dostiže kraj, on će nanijeti svaku kaznu Meni. On će to učiniti prokopavajući Moju Crkvu na Zemlji iznutra. On će ukrasti duše od Mene i oskvrnuti Moje Tijelo, Svetu Euharistiju. Ali Ja Sam Crkva i Ja ću voditi Moj narod. Sotona ne može uništiti Mene, jer to je nemoguće. On može, međutim, uništiti mnogo duša zavodeći ih da povjeruju da je on Ja.
Baš kao što je svijet bio pripreman za Moj Prvi Dolazak, također se i sada priprema za Moj Drugi Dolazak. Vi koji Mi se suprotstavljate u Mojim Nastojanjima da spasim duše i koji prihvaćate Moje neprijatelje, znajte ovo. Vi nikada nećete poraziti Moć Božju. Vi nikada nećete uništiti Riječ. Vi nikada nećete oskvrnuti Moje Tijelo, a da vam bude dozvoljeno da ostanete stajati.
Kada se proročanstva, koja su sadržana u Knjizi Otkrivenja, otkriju, vi nikada ne smijete očajavati, jer budite sigurni da Ljubav Božja prema Njegovoj djeci znači da će On oštro postupati sa Svojim neprijateljima i nastojati dovesti svu Svoju djecu, koja priznaju Mene, Njegovoga jedinoga Sina, u Njegovo Božansko Utočište Mira. I dok će neprijatelji Božji ukrasti duše mnogih, kroz oličenje šarma i prijevare, mnogi će ljudi sipati prezir na Pravu Riječ Božju.
Vi koji ste blagoslovljeni vidom, ne bojte se Mojih neprijatelja, već Gnjeva Božjeg, dok se spušta na one koji pokušavaju ukrasti duše onih koji nisu ništa pametniji o tome što se događa.
Božja Ljubav je Svemoguća i Njegova Vjernost preživljavanju svake osobe je beskonačna. Ali Njegova Kazna nad Njegovim neprijateljima je oštra kao da je konačna.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 18. ožujka 2014., 16:20h
 
 
Moja predraga kćeri, neka se nijedan čovjek ne posrami progona s kojim će se suočiti jer brani Mene kao Kršćanin. Vi se nikada ne smijete bojati progona u Moje Sveto Ime, jer kada otkrijete da vam zamjeraju jer govorite Istinu, tada znajte da ste Moj pravi sluga.
Jedino oni koji su u Meni i sa Mnom trpe ismijavanje ili mržnju u Moje Ime. Oni od vas koji ste uistinu Moji i kada predajete svoju volju kako bi postala Moja, najviše ćete trpjeti. Vi uvijek morate shvatiti da kada je mržnja protiv bilo kojeg Moga sljedbenika najveća, možete biti sigurni da je tu Moja Prisutnost najjača. Daleko je bolje podnositi bol u Moje Ime nego da vas grješnici veličaju jer činite zlo u Mojim Očima. 
Moji najdraži sljedbenici, dopustite da vas uvjerim da vas Moja Ruka vodi svakoga dana u ovoj Mojoj posljednjoj Misiji na Zemlji. Moja Riječ će uzbuditi vaše duše i duše svih onih milijardi koje će vas slijediti – jer uskoro će svijet čuti Moj Glas. Neka nijedna prepreka ne stoji na vašem putu kada govorite o Meni; kada podsjećate ljude na Moja Učenja i kada podsjećate Moje posvećene sluge na njihovu obvezu da ostanu odani Mojoj Riječi, sadržanoj u Svetim Evanđeljima.
Kada budu tražili od vas da Me odbacite, bilo kroz Svetu Euharistiju ili kroz izmijenjenu verziju Svete Biblije, vi morate to odbiti učiniti, otvoreno i bez srama. Vi morate braniti Riječ odbijajući prihvatiti laži u Moje Ime. Kako bi se zaštitili od progonitelja, koji će nanijeti zločine protiv Moje Crkve i svih onih koji ostanu odani Riječi Božjoj, molim vas da molite ovu Križarsku molitvu.
 
Križarska molitva (141) Zaštita od progona
 
Dragi Isuse, brani me u mojoj bitci da ostanem odan Tvojoj Riječi pod svaku cijenu. Čuvaj me od Tvojih neprijatelja. Zaštiti me od onih koji me progone zbog Tebe.
Sudjeluj u mojoj boli. Olakšaj moju patnju. Uzdigni me u Svjetlu Tvoga Lica, do Dana kada ponovno dođeš da svijetu doneseš Vječno Spasenje. 
Oprosti onima koji me progone. Upotrijebi moju patnju kao naknadu za njihove grijehe, kako bi mogli naći mir u svojim srcima i dočekati Te s kajanjem u svojim dušama na Posljednji Dan. Amen.
 
Idite i tješite se u nadi da ću Ja odvesti sve Moje neprijatelje i one koji progone bilo koga od vas u Moje Ime u Utočište Moga Velikog Milosrđa.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 19. ožujka 2014., 16:05h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja spominjem Moje neprijatelje, Ja uvijek mislim na one koji svojim podmuklim sredstvima pokušavaju ukrasti duše od Mene. Ja osobito mislim na one koji koriste vanjštinu svetosti da namjerno zavedu duše na grijeh. Kada netko pokušava zavesti drugu dušu da povjeruje u neistine o Mojoj Svetoj Riječi, koja je svijetu dana preko Knjige Moga Oca, onda je on Moj neprijatelj.
Najveću bol koju Ja podnosim je od ruku onih koji tvrde da su Moji posvećeni sljedbenici i koji se hvastaju svojim znanjem o Meni. Kada ti ljudi pokušavaju povrijediti druge i ne misle ništa o načinu na koji ih opominju u Moje Ime, onda je to najbolnije za Mene. Ja pronalazim duše koje su Mi bliske i privlačim ih na mnoge načine prema Meni, a ne uključujem samo one koji su već dio Moje Crkve na Zemlji. Ja tražim uvijek najprije one koji su se razasuli, koji su izgubljeni i koji ne mogu vidjeti. Oni su prve duše koje Ja tražim i oni su ti koji, u pogrešnim rukama, mogu biti i biti će zavedeni.
Ja tražim od vas da se uvijek sjetite onih naroda, onih religija, onih bez ikakve vjere u Mene – uvijek – u vašim molitvama. Molim vas da ih dočekate s dobrodošlicom, kao što bih Ja. Nikada im ne pokušavajte nametnuti svoja mišljenja ili ih zastrašivati u Moje Ime. Uvijek do njih doprite s ljubavlju i velikodušnošću, jer oni su Mi jednako važni kao najposvećeniji među vama. Bez obzira do koga dopirete, znajte da nijedan među vama nije više zaslužan od drugoga, jer ste svi grješnici.
Sva Božja djeca će, s vremenom, svjedočiti konačnoj Istini Njegovoga Plana da ispuni Svoj Zavjet. Svi će znati Istinu i onda će im biti lakše prihvatiti Moju Ruku Milosrđa. Na taj Dan, ljudi svih religija, vjeroispovijesti, boje i narodnosti vidjeti će dokaz Moga Postojanja. Oni koji odbace granice koje su postavili između sebe i svoga Stvoritelja, plakat će sa zahvalnošću, jer će konačno svjedočiti Ljubavi Božjoj. I, dok planirate i pripremate se za nadolazeća vremena, bez obzira kakve su prepreke postavljene pred vas u ovome stupanju prema Vječnome Spasenju, znajte da će Moji neprijatelji biti najoštrije kažnjeni.
Oni koji Me proklinju bit će prokleti. Oni koji se bore protiv Plana Moga Oca da spasi duše, biti će poraženi. A one koji progone Božju djecu i stoje na putu Gospodnjemu progonit će, njih same, sluga kojemu su se zakleli na vjernost. Ništa neće stajati na Mome Putu, jer to je nemoguće. Snagom Božjom, svaki neprijatelj će biti uništen i svi oni koji proglašavaju riječi, djela i djelovanja Antikrista, bit će odbačeni i Božje Kraljevstvo će tada biti potpuno.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Četvrtak, 20. ožujka 2014., 21:42h
 
 
Moja predraga kćeri, svijet je na rubu mnogih ratova, a oni će se mnogo odraziti na brzinu kojom će Crkva buknuti. Tijekom svakih konačnih mirovnih pregovora, koji će se dogoditi nakon mnogo krvoprolića i uništenja, mnogi ljudi će se osjećati bespomoćno, osamljeno, uplašeno i bez ikakvog stvarnog vodstva. Zbog slabih veza u svijetu politike, svijet će biti najranjiviji. Zbog toga će se uzdići strašna vojska kakva nikada prije nije bila viđena. Dok se svijet bude lomio, tako će isto i mnoge crkve. Tada će kada se sve bude činilo beznadnim, ujedinjena skupina koja se sastoji od političkih čelnika i vođa Kršćanske Crkve, biti stvorena pod jedinstvenom svjetskom organizacijom – iz koje će izniknuti nova grozota – nova jedinstvena svjetska religija. 
Svi ovi događaji će se dogoditi u fazama. Vaša dužnost, Moji ljubljeni sljedbenici, jest prema Meni, dok vas Ja vodim, jer postoji samo jedan put prema miru i sigurnosti, a taj je preko Mene, Isusa Krista. Ja ću vas voditi kroz trnje, bol i užas grozote pustoši. Biti ćete sigurni kada se držite Mene.
Budi snažna, Moja ljubljena kćeri, tijekom tih teških kušnji, jer ću Ja, kroz tvoju snagu i hrabrost, moći pokazati Put Istine, kada svijet bude okrenut naopako zbog zloće koja je uzrokovana ljubavlju prema moći i korupciji, koja će izazvati te ratove i zatim Veliki Rat.
Brzo napredujte i osigurajte da posvećujete svoje živote molitvama i za zaštitu Moje Crkve na Zemlji. Moji Darovi će zaštititi svakoga od vas, a Ja ću uvijek odgovoriti onima koji Me traže, u ovom vremenu velikog previranja koje nadolazi. Kada se ti događaji razviju, Moja Vojska na Zemlji će narasti. Oni koji se suprotstavljaju ovoj Misiji slijediti će Me, jer u to vrijeme oni više neće moći nijekati Istinu – kada otkriju da će i oni trpjeti progon s kojim će se Kršćani posvuda suočiti, kada budu morali podnositi vladavinu Zmaja. Njihova jedina nada će biti da slijede Mene, svoga Isusa, u toj fazi, jer jedino preko Mene oni će moći doći u Kraljevstvo Moga Oca.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 22. ožujka 2014., 14:00h
 
 
Moja predraga kćeri, smrti se nikada ne smijete bojati, ako prihvaćate Moju Smrt na Križu. Smrt je samo prolazan trenutak iz ovoga svijeta u Kuću Kraljevstva Moga Oca. Bojati se smrti znači nijekati Moje Milosrđe, jer Ja ću spasiti svaku dušu koja Me priznaje i koja traži od Mene da joj oprostim njene grijehe.
Jednom kada je Moj Otac stvorio dušu, ona traje zauvijek. Ona će imati Vječni Život, ako Mi duša dopusti da ju zatražim. Inače, ona će pripadati sotoni, ako Me duša zaniječe, kada zna Tko Sam Ja.
Smrt duše na Zemlji je prirodna kao rođenje. Kada duša napušta tijelo i dođe k Meni biti će ispunjena obiljem Milosti i obuhvaćena u Obitelj Moga Oca – Njegovo Kraljevstvo, koje je ispunjeno s velikom ljubavlju, radošću i srećom, koje se nikada ne mogu postići na Zemlji. Mnogi od vas, koji ste iskusili ljubav, radost i sreću u svojim životima, samo ste primirisali malen zalogaj okusa Vječnoga Života. Vi se uvijek morate boriti, s radošću u svojim srcima, za trenutak kada ćete ući u Kraljevstvo Moga Oca, jer njega treba srdačno primiti – ne ga se bojati.
Ako se morate suočiti sa smrću ili ako se onaj koga volite mora suočiti sa smrću, tada se uvijek okrenite k Meni, svome Isusu, da pomognem. Kada to učinite, Ja ću vas podići u duhu, obrisati vaše suze, protjerati sav strah iz vaših srdaca kada molite ovu molitvu.
 
Križarska molitva (142) Priprema za smrt
 
Moj najdraži Isuse, oprosti mi moje grijehe. Očisti moju dušu i pripremi me da uđem u Tvoje Kraljevstvo. Podari mi Milosti da se pripremim za moje sjedinjenje s Tobom. Pomogni mi da savladam bilo kakav strah. Podari mi hrabrost da pripremim moj duh i moju dušu, tako da sam dostojan stajati pred Tobom. Ja Te ljubim. Ja se ufam u Tebe. Ja Ti dajem sebe u duhu, duši i tijelu za vječnost. Neka Tvoja Volja bude moja i oslobodi me od boli, sumnji ili zbunjenosti. Amen.
 
Ja prihvaćam sve duše koje mole ovu molitvu, bez iznimke. Moje Milosrđe je prošireno, osobito na duše koje se suočavaju sa smrću, ali koje ne vjeruju u Mene, kada mole ovu molitvu tri puta dnevno, u svojim posljednjim danima.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Nedjelja, 23. ožujka 2014., 11:30h
 
 
Moja predraga kćeri, važno je proširiti ljubav, koju svatko od vas ima prema svojoj obitelji, izvan vašega doma. Ja nalažem svima vama da promatrate one koje znate, one koje ne znate, vaše neprijatelje, kao i one bliske vama, kao što bi činili da su oni vaša rođena braća ili sestre. Toliki mnogi ljudi su zaboravili kako ljubiti druge, kao što Sam Ja ljubio vas. Nije lako ljubiti neznance, ali Ja vam kažem – budite dobri prema drugima i pokažite im poštovanje, čak i ako vas odbacuju. Iznad svega, vi im morate pokazati milosrđe. Vi morate brinuti za potrebe drugih kao da sam vas Ja izravno poslao da se brinete za njih.
Kada sam vam Ja dao Moju Riječ, Moja Želja je bila da sve duše budu spašene. Kako bi bile spašene, vi ne smijete biti sebični i brinuti se samo za svoje vlastite duše. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, imate dužnost drugima dijeliti Darove koje vam Ja sada donosim, preko ovih Poruka. Dijelite Moju Ljubav s drugima, a osobito svojim neprijateljima. Molite za sve one koji trebaju Moje Posredovanje. Ophodite se prema njima sa strpljenjem. Kada im dajete Moje Darove, Moje Molitve i Zaštitu Pečata Živoga Boga, onda se morate povući i dati im vrijeme da se obrate Meni.
Ja vas ne podučavam da prisilite ljude da prihvate Knjigu Istine. Njihovom slobodnom voljom biti će njihov vlastiti izbor da li hoće ili neće htjeti slušati Mene. Uvjerite te ljude da ću Ja, Isus Krist, učiniti svaki Zahvat da osvojim njihove duše. Najslabiji među njima će odgovoriti, na neki način, na Moj Poziv. Oni koji imaju mržnju u svojim dušama prema Meni otkriti će, u nekoj fazi, omekšavanje svojih srdaca i neće shvatiti zašto je tako. Stoga vi uvijek s ljubavlju i strpljenjem morate dovoditi duše k Meni. 
Što Mi vrijedi ako je pred Mene doveden čovjek koji se povlači i opire? To je beskorisno. Križarske molitve, koje Sam Ja dao svijetu, tako su snažne, da ću Ljubavlju Božjom, dušama svih onih za koje molite pokazati veliku Ljubav, Suosjećajnost i Milosrđe. Sve što vi trebate učiniti jest dati im molitve i zatim tražiti od Mene da privučem te duše k Sebi. Jer Ja nikada ne odbijam grješnika koji je najpotrebniji Moga Milosrđa.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Ponedjeljak, 24. ožujka 2014., 15:33h
 
 
Moja najdraža kćeri, glad, koja će zahvatiti svijet kada se otvori Treći Pečat, neće biti ograničena na nedostatak hrane za tijelo. Glad o kojoj Ja govorim će biti izgladnjivanje duha, kada svaki trag Istine bude izbrisan od neprijatelja koji prodiru u Crkvu, koju je na Zemlji stvorio Moj Sin, Isus Krist, u jedinstvu s Njegovim Tijelom.
Uskoro će Istina postati zbunjujuća, a Duha Svetoga će zamijeniti duh zla. Oni koji će širiti novi oblik lažne evangelizacije biti će odgovorni za uskraćivanje Hrane Života Mojoj djeci. Kada ste gladni Istine, imati ćete malo za prehranit svoju dušu i onda ćete, s vremenom, upasti u poganstvo. Ja posredujem na svakom koraku procesa kojim ćete biti vođeni u zabludu. Ja ću učiniti svaki napor i kroz Milosrđe Moga Sina Ja ću mnogim Njegovim posvećenim slugama donijeti Milosti koje trebaju da bi razlikovali Istinu od izmišljotine. 
Dok vas odvraćam od neprijatelja, mnogima će od vas biti teško ostati odani Riječi Božjoj. Vi ćete biti mučeni sumnjama, nedostatkom hrabrosti da se držite Svete Riječi i strahom da budete proglašeni izdajnikom Crkve. Bitka za duše će biti jako silna i žestoka kao što je bila tijekom Vremena Moga Sina na Zemlji. Do najveće poteškoće će doći od strane svetih slugu Moga Sina zbog neuspjeha u otkrivanju prijevare unutar svojih vlastitih redova. I tako, zbog svoje mlake vjere i nedostatka razlučivanja, oni će mnoge svoje kolege klerike odvesti u tešku zabludu, kako je naviješteno.
Ja vam proglašavam da je vremena malo. Neće vam biti dodijeljeno vrijeme koje je potrebno da privučete svu Moju djecu u Milosrdne Ruke Moga Sina. Vi koji ste povlašteni time da vam je dana Milost da priznajete Dar Knjige Istine, mnogo će se, stoga, očekivati od vas. Vašom vjerom i ufanjem u Mene, vašeg ljubljenog Oca, pomoći ćete voditi Moju djecu natrag, tako da spremno prihvate Zahvat Upozorenja, kada Moj Sin prigrli svijet u Zrake Njegovoga Velikoga Milosrđa. 
Ta vremena su nad vama i vrijeme je da uzmete svoje oružje i borite se da Prava Riječ – Istina – bude sačuvana. Bez Istine nema života.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
Utorak, 25. ožujka 2014., 15:30h
 
 
Moja draga djeco, kada Me je Bog odabrao kao Majku Njegovoga Jedinorođenoga Sina, bilo je to tako da bih Ja mogla dati slavu Bogu služeći Mu donoseći na svijet dugo iščekivanoga Mesiju. Ja Sam tada bila jednostavno ponizna službenica, kao što Sam i sada.
Uvijek se sjetite da kada služite Bogu, u Njegovome Planu da donese Vječno Spasenje svijetu, jednostavno ste Njegov sluga. Služiti Bogu zahtijeva duboki osjećaj poniznosti. Ne može biti na nijedan drugi način. Ova Misija, posljednja koju je odobrio Moj Otac u Svom Planu, da donese konačno Spasenje Svojoj djeci, privući će milijune duša da Mu služe. Oni će doći iz svakoga kuta Zemlje. Mnogi neće biti svjesni svoga poziva, dok ne budu molili Križarske molitve. Moljenjem Križarskih molitvi, Duh Sveti će oduševiti te duše i tada će one biti spremne nositi Križ Moga Sina.
Ako uistinu služite Mome Sinu i dođete Mu u pomoć, kako bi On donio Spasenje svakome grješniku, onda ćete morati prihvatiti težinu Križa. Kada služite Mome Sinu, ali se kasnije žalite zbog patnje koju vam to donosi, to će uzrokovati slamanje prepreke koja vas štiti od zloga.
Sotona nikada neće uznemiravati one koji slijede lažne vidjeoce ili njihove sljedbenike, jer zna da oni ne donose ploda. On će, međutim, u slučaju istinskih Misija, napadati sa žestokom okrutnošću. On će koristiti slabe duše, ranjene grijehom oholosti, da napadne prave učenike Moga Sina. Za one koji odgovaraju Meni, Majci Spasenja, njegova mržnja će biti najočitija kada Moja Medalja Spasenja bude dostupna po svem svijetu. 
Medalja Spasenja će obratiti milijarde duša i stoga će zli učiniti svaki napor, kako bi je zaustavio. Vi ćete vidjeti, kroz takve napade, čisti otrov koji će se sipati od zloga i svakog njegovog posrednika, jer on ne želi da ova Medalja bude dana Božjoj djeci. Djeco, vi nikada ne smijete pokleknuti pred pritiscima ili pred zloćom, koja će se širiti od onih koji su otpali od Moga Sina. Učiniti to znači predati se sotoni. Umjesto toga, vi morate zamoliti Mene, vašu ljubljenu Majku, da vam dam snagu da nastavite i da zaštitim Misiju Spasenja u ovo vrijeme obljetnice Navještenja.
Vi morate moliti ovu Križarsku molitvu (143) Za zaštitu Misije Spasenja
 
O Majko Spasenja, zaštiti ovu Misiju, Dar od Boga, da donese Vječni Život svoj Njegovoj djeci posvuda. Molim Te posreduj, u naše ime, preko Svoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, da nam da hrabrosti da izvršavamo naše dužnosti služenja Bogu u svako doba, a osobito kada patimo zbog toga. Pomogni ovoj Misiji da obrati milijarde duša, u skladu s Božanskom Voljom Božjom i da obrati one kamenog srca u brižne sluge Tvoga Sina. Daj svima nama, koji služimo Isusu u ovoj Misiji snagu da nadvladamo mržnju i progon Križa i da primimo patnju koja dolazi s njim, velikodušnog srca i s potpunim prihvaćanjem onoga što bi moglo doći. Amen.
 
Moja draga djeco, nikada nemojte dopustiti da strah od služenja Bogu stane na put vašeg proglašavanja Njegove Svete Riječi. Strah dolazi od sotone – ne od Boga. Hrabrost i snaga, združene s poniznošću i željom da se bude uz Volju Božju, mogu jedino doći od Boga. 
Ja zahvaljujem danas, na ovu obljetnicu Navještenja, Mome ljubljenome Ocu, Svevišnjem Bogu, za Dar koji je dao svijetu kada je zatražio od Mene da iznesem Njegovog predragoga Sina zato da otkupi čovječanstvo i odvede svijet u Njegovo Vječno Kraljevstvo.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Srijeda, 26. ožujka 2014., 14:52h

 
Moja predraga kćeri, Ja pozivam sve Moje sljedbenike, diljem svijeta, da se sjedine kao jedan u Meni, da bi molili za duše onih koji su se odvojili od Mene. Ja osobito pozivam Moje Križarske Molitvene Zajednice posvuda i sve one koji su odgovorili na Moj Poziv, preko Knjige Istine, da ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Ostavite po strani vaše razlike – ako se dogode; zanemarujte podjelu, ako se pojavi i ne obraćajte pažnju na mržnju koju prema vama pokazuju sotona i duše koje je zaveo, jer ovo je Moja posljednja Misija u pripremi za Moj Drugi Dolazak.
Vi morate shvatiti svrhu Moga Plana da otkupim svijet, preko Knjige Istine. On je za spas svih duša, posvuda, bez obzira tko su, u što vjeruju, kako griješe, što rade jedni drugima i kakva mišljenja imaju. Oni su Moji. Ja sam njihov. To će uvijek biti tako. Ja ih ljubim sve. Tako je jednostavno. Ne može biti drugačije.
Kadgod ste progonjeni u Moje Ime, uvijek se uzdignite iznad toga i molite za duše koje vas proklinju, jer Moje Srce se slama zbog njih. Ja strašno patim za takvim dušama. Dovedite ih Meni, da otvore svoja srca Mojoj Ljubavi prema njima. Pomognite Mi da posegnem do njihovih žalosnih i slomljenih duša i njihovih okorjelih srdaca, jer bez Mene i Moga Zahvata oni će uvenuti i umrijeti. To nije Moja Želja. Dođite, svi vi. Ja pozivam one koji su u Meni i sa Mnom. Ja pozivam one koji Me ne poznaju uistinu, ali koji misle da jesu. Ja pozivam one koji su nevjerni Mojim Učenjima. Ja pozivam one koji odbacuju ovu Misiju i koji je proglašavaju lažnom. Nemojte Me napustiti, jer Ja vas nisam napustio. Ne bojte se Mene, jer Ja nisam vaš neprijatelj i Ja čeznem za vašom dušom, kako bi bili dio Mene i onda ćete naći mir u svome srcu.
Moje Vrijeme je sada, dok vas vodim, otvaram vaša srca i podsjećam vas na Istinu Moje Riječi, koja se nikada ne mijenja. Vrijeme za Moj Dolazak je blizu i važno je da pripremite svoje duše i duše onih s kojima dolazite u dodir. Moj dolazak će biti iznenadan i nećete biti unaprijed upozoreni. Nemojte zanemarivati svoje duše, jer morati ćete biti spremni vidjeti Svjetlo Moga Lica kako bi mogli ostati stajati preda Mnom, ako želite ući u Moje Kraljevstvo. 
Ja ću vas uvijek ljubiti kada Mi služite svim svojim srcem. Ja ću vas uvijek ljubiti kada Me odbacujete, osuđujete ovu Misiju ili klevećete druge u Moje Ime, jer vi ne znate što činite. Kada Dan dođe Ja ću vas pozvati, jednog po jednog i onda vas odvesti u Moje Ruke da vam dam utjehu koju trebate. Jer na taj Dan, Ja ću ujediniti sve koji Me ljube i proglasiti ću da su Vrata otvorena kako bi propustila svu Božju djecu, iz cijeloga svijeta, uključujući one koji su umrli i koji će uskrsnuti – kao jedno u Meni. Tada će Volja Moga Oca biti ispunjena, konačno.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 27. ožujka 2014., 14:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Želja je da Moji sljedbenici, uključujući Kršćane svih denominacija, provode više vremena u Mome Društvu u ovo vrijeme.
Bez obzira koliko vjerujete da ste blizu Mene, zli će učiniti svaki napor da vas iskuša svakom vrstom opačine. Nijedan među vama nije toliko snažan u svojoj vjeri da može izdržati utjecaj duha zla. Vi morate nastojati provoditi više vremena u molitvi, svakodnevno i koristiti to vrijeme da izgradite oko sebe oklop potreban da vas zaštiti, ako želite ostati odani Meni. Propust razgovora sa Mnom, kroz molitvu i Sakramente, učiniti će vas slabim, nesigurnim u vašu ljubav prema Meni i tada ćete sebe ostaviti otvorenima za sumnje o Mojim Učenjima, Mojim Obećanjima i Mojoj Moći. Iskušenja s kojima ćete se suočiti, uzrokovana pojavom užasa koji će biti nanijet Mojim pravim sljedbenicima, koji će ostati žestoko odani Svetoj Riječi Božjoj, biti će vrlo teška.
Bog vam je dao slobodnu volju, kao vaše prirodno pravo po rođenju, a ipak, ti uljezi koji će zauzeti Moju Crkvu, pokušati će Ju oduzeti od vas. Vi ćete biti prisiljeni prihvatiti neistine, vama prikazane pod krinkom novih tumačenja Svetih Evanđelja i ako se usudite osporiti iste, biti ćete protjerani u nemilosti. Toliki mnogi od vas, kukavičlukom, sljepoćom i zabludjelom posvećenošću onima za koje vjerujete da vode Moje stado, naći ćete se kako prihvaćate lažni nauk.
Lažni nauk, koji će biti uveden, biti će pažljivo prikriven ljupkim riječima. Način da se prepozna da on ne dolazi od Mene biti će trostruk. On će prvo stavljati potrebe grješnika, tumačeći da morate moliti kako bi uzdigli prava čovjeka da griješi pred Gospodinom. Drugo, od vas će se tražiti da izjavljujete kako je grijeh prirodna stvar i da se nikada ne smijete bojati budućnosti zbog njega – da Bog nikada neće odbaciti grješnika i da će sva Njegova djeca ući u Raj. Treće, biti će vam rečeno da Sakramenti moraju biti prilagodljiviji od svojih početaka u Kršćanstvu kako bi privukli pogane koji zaslužuju da se pobrine za njihova ljudska prava u Očima Božjim. Kada se ove stvari dogode, to će značiti samo jednu stvar. Čovjek će predstavljati, na žrtvenicima Mojih Crkava posvuda, svoje tumačenje, koja mu pravila koja je utvrdio Moj Otac odgovaraju, a koja ne. On će tada očekivati da se Bog pokloni pred njegovim zahtjevima. On će u biti, zapovijedati Bogu jer će vjerovati da je on veći od Mene.
Ja ću odbaciti te duše od Sebe, jer one više neće moći sebe proglašavati Kršćanima. Dopuštajući sebi da ih zastrašuju pogani, oni će postati poput pogana. Nema mjesta u Mome Kraljevstvu za one koji se ne predaju Meni na način na koji Sam ih poučio, kada Sam hodao Zemljom. Uvidjeti ćete da je teško, u nadolazećim godinama, da ostanete vjerni Mojim Učenjima, jer oni koji tvrde da predstavljaju Mene, odvesti će vas u tešku zabludu, kako je naviješteno. Budite oprezni. Pazite se onoga što će se od vas tražiti da prihvatite, kao zamjenu za Moju Svetu Riječ. Oni s pravom pronicljivošću, koju im je dala Snaga Duha Svetoga, odmah će znati kada se te stvari dogode. Drugi neće biti blagoslovljeni, jer oni nisu obraćali pažnju na sve što Sam ih poučio. Oni će se naći u vrlo mračnom i osamljenom mjestu, bez Moje Prisutnosti da Osvijetli put Istine. To vrijeme se primiče vrlo blizu.
 
 

Vaš Isus

 
Subota, 29. ožujka 2014., 14:30h
 
 
Moja predraga kćeri, znanstvenici će učiniti svaki napor u sljedeće dvije godine kako bi pobili Postojanje Boga. Oni će neistinito tvrditi da čovjek može održati život na drugim planetima, odvojeno od Zemlje. Zemlja je jedini živući dio svemira kojega je stvorio Bog za Svoju djecu. Ali to nije jedini razlog da će te tvrdnje biti izrečene kako bi se pokazalo da Bog ne Postoji. Oni će proglašavati čovjekovu veličinu; njegovu inteligenciju i njegove napretke u znanosti, kako bi razbili stajalište da je čovjeka stvorio Bog. Najveća uvreda će biti kada budu izjavili da je čovjek stvoren čudom znanosti. Oni će ići tako daleko kako bi dokazali da je čovjek nepobjediv, a ipak neće imati odgovor na to što se događa nakon što se dogodi fizička smrt tijela, s kojom se svaki čovjek mora suočiti. Taj dio će zanemariti oni koji lažu i koji niječu Boga.
Oni će ismijavati svakoga tko proglašava vjerovanje u Postojanje Raja ili u njihovog Pravog Stvoritelja, Boga Svevišnjega. I tijekom svih tih javnih izjava, protiv Istine, nijednu riječ neće izgovoriti oni koji tvrde da vode Moju Crkvu. U posljednjim danima, religija će postati pogansko shvaćanje, kada će obožavanje Zemlje, Sunca, mjeseca i zvijezda postati zamjene, kada oni odaju počast Bogu.
Većina svijeta će se okrenuti poganstvu i donijeti smrt svojim dušama. Unatoč svakog Zahvata Moga Oca, oni će se okrenuti na drugu stranu. Zbog toga je Moj Otac obećao svijetu Knjigu Istine, razjašnjenje Knjige Otkrivenja, da spasi vaše jadne duše. Čovjek je tvrdoglav. Čovjek je ohol, tašt i što više napretka učini u znanosti, on manje zna i više se otklanja od Istine.
Obratite pažnju sada na Moju Riječ, jer uskoro će iz Mojih Crkvi na Zemlji biti postepeno opozvano, korak po korak, sve čemu Sam vas Ja poučio. Riječ će biti oduzeta od vas, ali Ja vas nikada neću napustiti, jer ću uvijek ostati s vama, vodeći vas, učeći vas i ispunjavajući vas Mojom Ljubavlju. Vi ćete uvijek biti u Mome Srcu i zbog vaše ljubavi prema Meni Ja ću moći spasiti one koji su izgubljeni. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, Moja ste veza s Božjom djecom i kroz vaše molitve Ja ću nastojati ujediniti svijet. Zbog toga nikada ne smijete očajavati, čak i kada se sve čini beznadno. 
 
 

Vaš Isus

 
Nedjelja, 30.ožujka 2014., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, ti nikada ne smiješ uzimati zdravo za gotovo Moje Riječi tebi, jer one su ti dane kao Čin Velikoga Milosrđa. One nisu dane svijetu zato što je čovjek dostojan, već prije zato jer je gladan Riječi.
Svaki Dar dan čovjeku, posredovanjem Moje Majke, od Moje Smrti na Križu, bio je da pomogne svim grješnicima da se pripreme za Veliki Dan. Moja Majka je odgovorila Božjoj Volji Moga Oca kada je Rodila Mene, Spasitelja i Otkupitelja svijeta. Ona je zauzvrat određena za posrednicu između čovjeka i Božanske Pravde Boga. Njena Uloga je posredovati u korist grješnika, zato da bi ih upozorila i pripremila ih da prime Mene, Njenoga Sina, na posljednji Dan.
Svako pojedino ukazanje Moje ljubljene i Blagoslovljene Majke, koje se dogodilo u svijetu, bilo je po Ovlaštenju Moga Oca. Sve što je Ona navijestila sada će se dogoditi, a sve što je proglasila zaboravila je većina Mojih posvećenih slugu, koji su odabrali zanemariti Njena upozorenja.
O jao onima koje je odabrao Gospodin da Mu služe u posljednjim danima, jer oni neće biti budni na Moj Poziv. Gluhi i slijepi, oni će slijediti razvodnjenu verziju Knjige Moga Oca i umjesto ploda za kojega su pozvani da ga daju, samo truo plod će se izliti iz njihovih usta. Bahati i drski, oni su zanijekali posredovanja Moje Majke, Njena ukazanja i Njen Poziv da ih okupi, kako bi ih dovela u mudrost Nebeske Hijerarhije, gdje Istina vlada kao Kralj. Istina ih je mimoišla i umjesto toga da padnu na koljena u čistoj poniznosti pred Prijestoljem Božjim, oni slijede pravila čovjeka – grješnog čovjeka – koji ne poznaje Istinu Obećanja koja je dao Bog Svome narodu.
Današnji svijet je možda učinio veliki napredak u medicini, u tehnologiji i u znanju, ali oni su zamijenili mudrost onoga što je potrebno da uđu u Moje Kraljevstvo za novac, bogatstvo i moć. Sve stvari ovoga svijeta – novac, moć, imetci, moćni položaji u vladi – ništa su u Mojim Očima. Ja ih mogu obrisati samo jednim zamahom Moje Ruke. Poštovanje prema ljudskom znanju i napredak u znanosti su bezvrijedni, jer ne dolaze od vas – oni su darovitosti dane čovjeku od Boga, zbog Njegove Ljubavi prema Njegovoj djeci. Da ih On oduzme od vas, zajedno sa svim materijalnim ugodama koje imate, s čime biste onda ostali? S ničim.
Oni koji Me uistinu poznaju ne bi se brinuli o ničemu, jer oni znaju da kada su Moji, zadobiti će olakšanje jedino kada se potpuno ufaju u Mene, jer oni znaju da ih Ja nikada ne bih ostavio da se sami uzdržavaju. Zašto onda tražite stvari koje nisu od Mene – stvari koje vas nikada neće ispuniti? Što više odbacujete Mene i tražite prazna obećanja, više ćete se osjećati osamljenima, jer dolazi vrijeme kada ću razdvojiti kukolj od pšenice.
Jedini izbor koji možete učiniti jest postati pravo dijete od Boga, bez Kojega ste ništa. Nije od važnosti tko ste, koji položaj imate u ovome životu, koju ulogu imate. Jedino zato jer vas Bog ljubi, biti ćete spašeni. Nijedan čovjek nije dostojan stajati preda Mnom. Nijedan čovjek nije tako čiste duše da može postići svetost. Nijedan među vama ne može biti uzdignut u Moje Kraljevstvo po svojim zaslugama. Jedino zbog Moga Milosrđa ćete postati dostojni živjeti Vječni Život.
 
Vaš Isus

Ponedjeljak, 31. ožujka 2014., 14:00h

 
Moja najdraža kćeri, došlo je vrijeme kada će čovjek, koji je griješio i kvario se u Mojim Očima, tako dugo, potonuti u konačne dubine izopačenosti, kada će nastojati uništiti sve Moje što je sveto.
Sav život dolazi od Mene. Život duše je Moj. Život tijela također je Moj. Neka se nijedan čovjek ne miješa u nijedno – da Ja ne bih oduzeo njegov vlastiti život. U to možete biti sigurni. Svaki oblik života, koji je iznesen Mojom Rukom, biti će ubijen rukama zlih ljudi. Oni će oduzeti život od onih u utrobi i proglasiti to oblikom ljudskoga prava. Vi, Moja djeco, nemate pravo uništavati život Moje djece – niti prije niti nakon rođenja – a ako to činite, onda ćete trpjeti strašnu kaznu. Bez pomirenja i propustom pokajanja za ovaj grijeh grozote, Ja ću vas uništiti, kao i one zemlje koje potiču ovo zlo. Kada uništavate svoj vlastiti život, vi Me vrijeđate, jer on ne pripada vama i jedino Ja imam pravo dati život i oduzeti ga, u Moje Vrijeme. Dirajući se u život tijela, vi se miješate u Moje Božanstvo i Ja nikada neću stajati po strani i zanemariti takvu uvredu Mome Stvaranju.
Kada oduzimanje života nije dovoljno, čovjek će nastrano napasti život duše, donoseći smrt Mojoj Svetoj Riječi, koju će gaziti dok ne smrvi svaki dio, kako bi ona postala poput šljunka pod njegovim nogama. Tada će čovjek, ohol i pun svog vlastitog, iskrivljenog pogleda na svoje sposobnosti, pokušati tražiti novi planet kako bi našao novi dom za čovječanstvo, premda je to nemoguće. Dar samoga tla, na kojeg sam Ja postavio čovječanstvo, više se neće smatrati dostatnim za čovjekove potrebe. I tako će se nastaviti – ovo stupanje prema samouništenju. Čovjek će biti začetnik svoje vlastite propasti. On će sustavno uništavati sve što je Meni sveto.
Dar Života, kojega Sam Ja dao svakom Mom stvorenju, od Mene će ukrasti čovjek, bez trunke kajanja. On će opravdati svaki dio svoje ubilačke namjere, proglašavajući oduzimanje života dobrom stvari. Smrt pobačajem je najveća uvreda od svih i Ja upozoravam čovječanstvo da će Pravda biti Moja, jer Ja vam više neću dopuštati da Me proklinjete na ovaj način.
Potresi će pogoditi vaše gradove i za svaki narod koji opravdava oduzimanje života, vi ćete osjetiti trag  Moga Gnjeva, dok udaram u vaša žalosna i mržnjom puna srca. Oni koji traže pokajanje za ovaj prijestup biti će pošteđeni, ali znajte da nijedan narod među vama neće izmaknuti ovoj kazni.
Smrt Moje Crkve se neće dopuštati, dok će čovjek, zajedno s lažnim vođama koje ropski slijedi, uništavati Sakramente i ponovno ih stvarati da bi oni nestali. Ja ću porušiti vaše hramove i vaše crkve dok nastavljate vaše oskvrnjivanje Tijela Moga Sina. Vi ste Ga bičevali, rugali Mu se i progonili Njegove sljedbenike – dok Ga divljački niste ubili, kada ste Ga razapeli. Još uvijek, niste naučili. Vaš nedostatak poniznog služenja, Onome Tko vam je dao Život, donio Otkupljenje i Koji vas sada pokušava pripremiti za Veliki Dan, gadi Mi se.
Ja Sam Žalostan. Ja Sam Snužden i Ja Sam Gnjevan, jer ste konačno uspjeli u ubijanju svakog oblika života kojega Sam vam Ja dao. Ja govorim i o životu tijela i o životu duše. Život kojega Sam vam Ja dao više nije dovoljan, stoga ću ga Ja uzeti natrag u Posljednji Dan, od onih od vas koji su Mi ga bacili natrag. Dok se nastavlja vaš čin rata protiv Mene, Stvoritelja Svijeta, svega što jest, Ja ću dopustiti da vaša zlodjela uništenja traju još vrlo kratko vrijeme.
Ja vam sada dajem vrijeme da ispitate grijehe čovječanstva protiv svega što Ja držim svetim, kako bi mogli okajati grijehe svijeta. Posljednja bitka je započela i mnogo života – Dara života kojega Sam Ja stvorio – će uništiti čovjek. I zbog toga ću Ja kazniti svijet.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
 

Utorak, 1. travnja 2014., 21:00h

 
Moja predraga kćeri, ponekad brzina i rast ove Svete Misije mogu biti silni. Važno je da se Moja Riječ čuje u svim zemljama i da su Križarske Molitvene Zajednice osnovane u svakome narodu, a posebno u zemljama gdje se Mene ne štuje.
Nikada nemojte dopustiti da jačina ove Riječi zasjeni razlog zbog kojeg Ja moram doprijeti do svijeta. Ja želim da čak i najokorjelije duše, koje nemaju želju dopustiti Duhu Svetome da dotakne njihova srca, poslušaju i čuju što Ja govorim i da shvate Moje Obećanje.
Moj Plan Spasenja nije očuvanje najvjernijih – on je za svakoga, uključujući one čije vam se pocrnjele duše možda gade. Zbog ovih jadnih duša Sam Ja plakao Krvave Suze u Getsemanskom Vrtu. Oni su bili duše gorčine, izgubljenosti – ljubavnici Zvijeri, koje je preda Mnom prikazao sotona. On Mi je pokazao kako će Me mnogi i dalje odbijati, usprkos Mog darivanja Bogu Moje Voljnosti i Moje Želje da otkupim svijet Mojom Smrću na Križu. Moja Bol za ove duše je mučna, a ti Moja kćeri nikada ne smiješ zanemarivati Moju Želju da doprem do nevjernika. Bez obzira koliko si prezrena; popljuvana i proklinjana, ti se moraš uzdići nad mržnjom, koja će se uvijek obrušiti na ovu Misiju i dovesti Mi te duše, bez obzira na cijenu. Dovedi Mi Moje ljubljene sljedbenike, a zatim one koji Me ne poznaju ili one koji Me ne mogu spoznati. Zatim Mi dovedi duše onih koji Me mrze. To mora biti cilj svakoga od vas. Kada Mi dovedete te jadne, žalosne duše, Ja ću im ostaviti u naslijeđe velike Milosti, da bi ih privukao u Moje Milosrđe.
Kada pogledate oko sebe i vidite duše onih s kojima dolazite u dodir, koji su zaboravni na Moj Plan da ću ponovno doći, vi morate doprijeti do njih i posvetiti ih Meni. Vi ćete Mi donijeti veliku utjehu i radost kada to činite, jer tada Ja mogu učiniti sve da posvuda ujedinim duše.
Idite i množite se, jer put je pripremljen. Malo je vremena prošlo otkada Sam Ja prvi put pozvao svijet, preko ove Misije. Ipak, bilo je to naporno putovanje i sada će se svi putovi još dalje dijeliti i razgranati da nijedan narod ne bi bio isključen, takvo je Moje Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 2. travnja 2014., 16:27h
 
 
Moje dijete, obraćenje, koje je obećao Moj Otac, počet će ovoga mjeseca i širit će se diljem svijeta Snagom Duha Svetoga. Duše će biti pošteđene i Moj Sin će pokazati veliko Milosrđe najokorjelijim grješnicima.
Mnogi ljudi, koji nemaju vjere u Boga i žive svoje živote kao da ne postoji Vječni Život, biti će prvi ljudi kojima Moj Otac želi da se pokaže Svjetlo Istine. Ti ljudi su vrlo ljubljeni i njihov nedostatak vjerovanja bit će zamijenjen ljubavlju i čežnjom za pomirenjem s Isusom Kristom, Kojega su oni napustili. Duše onih koji su počinili strašan grijeh i koji su zaraženi utjecajem đavla, biti će slijedeće. Njima će biti dane velike Milosti, a Milosrđe Moga Sina će probosti njihova srca, tako iznenada da će njihovo obraćenje biti trenutno. Tako će neočekivano to Čudo biti, da će mnogi sjesti i slušati ih, kada oni počnu širiti vijesti Evanđelja. 
Zbog obraćenja najnesretnijih još mnogo više duša može biti i bit će spašeno. Tada će biti na svima onima koji već slijede Istinu, da li žele ili ne žele ostati vjerni Mome Sinu i Njegovim Učenjima. Te duše će najviše trpjeti, jer one su od Boga i zbog toga će zli učiniti svaki napor kako bi ih mučio sumnjama o Istini. To su duše koje će biti odvučene od Moga Sina i one koje zli najviše priželjkuje.
Za zaštitu vjere Kršćana posvuda, molim vas da molite ovu Križarsku molitvu.
 
Križarska molitva (144) Za zaštitu Kršćanske Vjere
 
O Majko Spasenja, molim Te posreduj u ime duša Kršćana po svem svijetu. Molim Te, pomogni im da očuvaju svoju vjeru i da ostanu vjerni Učenjima Isusa Krista. Moli da imaju snagu uma i duha da se drže svoje vjere u svako doba. Posreduj, draga Majko, u njihovo ime, da otvoriš njihove oči za Istinu i da im daš Milost da raspoznaju svaki lažni nauk, koji im je predstavljen u Ime Tvoga Sina. Pomogni im da ostanu odani i vjerni sluge Božje i da se odreknu zla i laži, čak i ako moraju trpjeti bol i ismijavanje zbog toga. O Majko Spasenja, zaštiti svu Svoju djecu i moli da svaki Kršćanin slijedi Gospodinov Put, do svoga posljednjeg daha. Amen.
 
Djeco, Isus ljubi svakoga. On će se uvijek boriti da vas zaštiti od štete i On će posredovati na najizvanrednije načine da vas zaštiti od svakoga zla, u danima tame, koje ćete morati izdržati u Njegovo Ime. Ufajte se u Mene, svoju ljubljenu Majku, jer Ja ću posredovati u vaše ime da vas dovedem bliže Mome Sinu tijekom nadolazećih kušnji.
Hvala vam što odgovarate na ovaj Poziv s Neba.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
Majka Božja
 
 
 
Četvrtak, 3. travnja 2014., 17:11h
 
 
Moja predraga kćeri, ljubav je jedan od najmoćnijih Darova od Boga. Dok god ljubav raste, ljudski rod može preživjeti. Ljubav nadilazi sve zlo, podjelu i mržnju, jer ona je od Boga, Koji je Svemoguć i nikakva sila zla ne može ju potpuno uništiti.
Kada je duša istinski blizu Mog Srca, Ja ću je ispuniti s ljubavlju. Ja ću zahvatiti tu dušu ovim Darom i zbog toga će njima biti nemoguće mrziti drugu osobu, uključujući one koji ih muče. Ljubav, kada je prisutna u duši, koristi Bog kako bi privukao druge duše k Sebi. Ona se koristi da donese radost i utjehu onima u potrebi i onima koji trpe. Ona je Milost, međutim i dodijeljena je onim odabranim dušama da bi ju dijelile s drugima, za Slavu Božju. Oh kakvu Mi radost donose te duše kada, bez uvjeta, prihvaćaju Ljubav od Mene. Kada dočekaju s dobrodošlicom Moju Prisutnost, otvorenih srdaca i dopuste Mi da preplavim njihove duše, ove duše postaju Moje posude i poput dobrog vina one će ispuniti i zadovoljiti duše onih koji su žedni Moje Prisutnosti.
Ljubav je način na koji se  Ja obraćam  svijetu, do Velikog Dana kada ću doći vratiti natrag Moje Kraljevstvo. Kada je istinska ljubav prisutna, Ja Sam tamo. Kada nema ljubavi, Moja Prisutnost je povučena. Mnogi Me ljudi isključuju i zato su nesposobni osjećati puninu Dara Ljubavi, kako bi trebalo.
Ja obećavam svima vama da ću širiti Dar Moje Ljubavi kroz ovu Misiju. Moja Ljubav će biti prepoznatljivo obilježje i svi oni koji odgovore na Moj Poziv će biti zaogrnuti Mojom Ljubavlju, kada mole ovu Križarsku molitvu:
 
 
Križarska molitva (145) Ispuni me Tvojim Darom Ljubavi
 
Najdraži Isuse, ispuni mene, praznu posudu, s Darom Tvoje Ljubavi. Preplavi moju dušu s Tvojom Prisutnošću. Pomogni mi da ljubim druge kao što Ti ljubiš mene. Pomogni mi da budem posuda Tvoga Mira, Tvoga Spokoja i Tvoga Milosrđa. Otvori moje srce uvijek za potrebe drugih i daj mi Milost da oprostim onima koji Tebe odbacuju i koji su se ogriješili o mene. Pomogni mi da kroz primjer  širim Tvoju Ljubav, kao što bi Ti učinio da si na mome mjestu. Amen.
 
Ja ću dodirnuti duše svih koji Mi dopuste da uđem. Ljubav će vam donijeti vječnu sreću. Prihvaćajući Moju Ljubav, bez pitanja i otvorenog srca, donijeti ćete Mi veliku radost. Moj Dar je sada vaš i Ja želim da ispred sebe stavljate Dar Ljubavi u svemu što činite, od sada pa nadalje. Na ovaj način ćete pomoći poraziti mržnju, koja zaražava čovječanstvo i koja dolazi od sotone. S ovim Darom Ljubavi, Ja izlijevam, posvuda oko vas, poseban Blagoslov; Blagoslov koji je jedinstven i snažan, kojega ćete osjećati kada molite ovu molitvu, a posebno u Križarskoj Molitvenoj Zajednici, koja je posebno važna u ovoj Mojoj Misiji Spasenja.
 
 

Vaš Isus

 
Petak, 4. travnja 2014., 23:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Bog nije otkrio proročanstva čovjeku da bi izazvao senzaciju. Ona su dana da se čovječanstvo pripremi za svoju budućnost u Mome Kraljevstvu, kako bi mogli biti unaprijed upozoreni na moguće opasnosti za svoje duše. Svaki Zahvat po Zapovijedi Moga Oca, u vašim životima, jest za vaše vlastito dobro i za dobro drugih duša.
Moja Proročanstva koja su dana tebi, Moja kćeri, su dobrano i uistinu započela. Uljezi su preuzeli nadzor iznutra i oni će nastaviti obmanjivati svijet uvjeravajući da novi nauk – onaj na kojemu su napravljene promjene u odnosu na postojeći Sveti Nauk, kojega je utvrdio Bog – može biti prilagođen kako bi odgovarao životima svih ljudi i svih religija. Čuvajte se riječi „ekumenski“ ili svakog pokušaja da uzmu Moju Crkvu na Zemlji i liše Je Njenoga Božanstva.
Onaj koji se miješa u Liturgiju nije Moj istinski sluga, a ipak, upravo to će se dogoditi. I što će Moji posvećeni sluge učiniti? Oni će pognuti svoje glave, uzdignuti svoje ruke u veličanstvenom slavljenju novog lažnog nauka i zanijekati sve što sam Ja dao svijetu. Njihova ljubav prema svjetovnim stvarima; njihova želja da im se dive i njihove uzvišene težnje će ih lišiti njihovih zavjeta. Oni će postati izdajnici i okrenuti će Mi svoja leđa. Oni će milijune Katolika odvesti u tešku zabludu, a Moje Crkve će izgubiti svoju Svetost. Ubrzo nakon toga, kada je jezgra Moje Crkve oskvrnuta, oni će okupiti sve druge Kršćanske vjere i zasnovati nove ekumenske sekte, što će voditi javnom proglašenju koje će zanijekati postojanje pakla. Zatim, radeći unatrag, upravo u suprotnom smjeru od Istine, svim vjernicima će biti rečeno da je grijeh u oku promatrača i da ga je zbog izvornog grijeha nemoguće izbjeći. Stoga, biti će vam rečeno, to nije nešto oko čega se morate brinuti. Sam grijeh će biti ponovno definiran. Jednom kada se to dogodi, sav osjećaj morala će umrijeti. Kada se moral više ne bude smatrao važnim, onda će grijeh postati jako raširen. Grijeh će se širiti, povećati, dok se društvo ne sruši, a za one koji će ostati odani Mojoj Crkvi – Pravoj Crkvi – to će biti prizor užasa kojem će svjedočiti. 
Ljudi će se hvaliti grijehom, otvoreno se razmetati svojim nedostatkom moralnosti, a nova svjetska religija će kazivati da vas grijeh nikada neće sprječavati ili štetiti vam u Očima Božjim. Bog na kojega će oni misliti jest sotona, ali oni vam to nikada neće reći. Da bi Mi se rugali, oni će vam predstaviti Antikrista koji će biti oduševljeno primljen, jer će mu lažni prorok pljeskati i obožavati ga. Antikrist će učiniti sve što proturječi Mojim Učenjima, ali on će to učiniti s karizmom i šarmom. Milijuni će ga obožavati. On će biti sve što Ja nisam. On će prevariti tolike mnoge, da će mu biti lako voditi Božju djecu u krivovjerje i grozotu pustoši.
Ja vas sve pripremam za taj dan. Mnogima od vas je vrlo teško čuti ove vijesti, ali to je Istina. Istina će osloboditi vaše duše od smrti. Borite se protiv Istine i ništa dobro neće od toga doći – jedino očaj. Spriječite druge da ostanu odani Mojoj Crkvi, potičući ih da slijede krivovjerje, koje će uskoro svijetu nanijeti Moja Crkva, iznutra, i biti ćete bačeni lavovima. Oni koji silom uništavaju duše drugih, suočiti će se sa najvećom kaznom od Moje Ruke. 
Prihvatite Istinu i pripremite se. Slijedite Mene i Ja ću vas sigurno voditi u Moje Kraljevstvo. Slijedite Zvijer i on će vas i one koje povedete sa sobom odvesti u vatre pakla zauvijek. 
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 5. travnja 2014., 18:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim dati hrabrost i odvažnost svakome od vas kojima je dan Dar razlučivanja da prepoznate Moj Glas, dok Ja govorim svijetu preko ovih Poruka. 
Dok vi, Moj Ostatak, stupate naprijed, ujedinjeni s Mojom Crkvom na Zemlji, uskoro ćete vidjeti kako se mnogi ljudi udaljuju od Svetih Sakramenata. To će biti uznemirujuće za vas, a zatim će postati mučenje, zato što će oni uskoro biti oskvrnuti i neće više biti isti Sakramenti koje sam Ja dao svijetu. Vi nikada ne smijete gubiti vrijeme, ako uistinu vjerujete da Ja govorim s vama. Idite – okupite Moje svećenike i one koji odgovaraju na Moj Poziv. Zatim se pripremite za godine koje nadolaze, kako bi oni mogli hraniti Moje stado Hranom Života, kada neće ostati traga od Moje Prisutnosti.
Kada se sve što je od Mene i od onoga Tko Sam Ja iznese iz Mojih Crkava, sve što će preostati će doći iz svega što Ja nisam. Utjelovljeni đavao će ući u Moju Crkvu i on će zaraziti svakoga tko se pokloni pred njim i obožava ga. On će proždrijeti duše za vječnost, a vi morate ostati na oprezu u svako doba, zbog tih vremena koja nadolaze. Ne ostavljajte se otvorenima krivovjerju, koje će napasti Moju Crkvu i iznutra i izvan Nje. Vi se sada pripremate, stoga morate slijediti sve što ću vam Ja reći, da možete sačuvati Moju Crkvu, onoliko koliko možete, od Mojih neprijatelja.
Moj konačni Plan da okupim Moju Crkvu u Moje Utočište uskoro će biti otkriven. Kada vam Ja dajem upute, trebati ćete veliku snagu i ustrajnost, jer vaš neprijatelj će biti Antikrist – a njegova će vojska, nažalost, po veličini biti veća od Moje. I tako, ovo će biti obeshrabrujuće za vas – ali znajte ovo. Ona iza sebe neće imati Snagu Božju i nikada vas neće savladati, kad ostanete vjerni Mojoj Riječi.
Budite u miru i očekujte Moje Upute.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Ponedjeljak, 7. travnja 2014., 19:15h
 
 
Moja predraga kćeri, sjeme je posijano i svaka pojedinost plana, da se svijet pripremi za Antikrista, dovršena je. Svaka promjena, kojoj ćete svjedočiti u svijetu politike i Mojoj Crkvi na Zemlji povezana je – kako svaki pokret načinjen među narodima – tako i svaki zakon koji se suprotstavlja Zakonima Božjim. Nije slučajnost da se uvode takvi zakoni, diljem svijeta, takvom brzinom kao što je to sada, jer oni su pažljivo priređeni.
Nove, iznenadne objave, u svezi uspostavljanja veza između Države i Crkve, gdje njihovi zakoni postaju isprepleteni, doći će do vas. Oni koji pokušavaju podržati Riječ, unutar Mojih Crkava, bit će utišani protjerivanjem. Nikakvo milosrđe neće biti pokazano onima koji pokušavaju braniti Moju Crkvu, jer će Moji neprijatelji suprotno proglasiti istinitim. Vi, Moji sljedbenici, biti ćete proglašeni krivovjercima zbog neposlušnosti novim pravilima koje će uskoro utvrditi Moja Crkva. Biti će vam rečeno da Moja Crkva ne može pogriješiti i zato, čak i kada podržavate Istinu, biti ćete odvojeni. Moja Crkva nikada neće pogriješiti. Moji odabrani vođe nikada neće pogriješiti, ali kada se uljez domogne moći, vi ga ne smijete slijediti kada bude proglašavao da je Istina laž.
Vi ćete znati, Snagom Duha Svetoga, kada svane taj dan. I na taj dan, vi morate slijediti Mene, svoga Isusa. Molite za Moju Hrabrost, kako bih vas mogao održati, jer ćete trebati čelične živce da ostanete odani Meni, kada svijet bude prisiljen potpuno pasti pred Antikristom, u potpunom predavanju slobodne volje.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 8. travnja 2014., 20:20h
 
 
Moja predraga kćeri, oni koji su Moji neprijatelji nisu oni koji ne vjeruju u Mene. Ne, to su oni koji dobro znaju Tko Sam Ja, ali koji Me mrze. Ne razumiju svi zašto Me mrze, ali mogu se podijeliti na dva tabora.
Prva skupina ne voli Istinu. Oni uživaju sudjelovati u grješnim željama, opravdavati svaki zao čin i djelo i zadovoljavati jedino svoje vlastite strasti, nauštrb potreba drugih. Oni brinu jedino za sebe i oponašaju svaku osobinu đavla. Zatim su tu oni koji znaju Tko Sam Ja i Što Sam Ja, ali koji Me potpuno odbacuju, u korist sotone, pod čijim su čarima postali zarobljeni. To su ljudi koji će učiniti ne samo sve što je suprotno onome čemu sam ih poučio, nego će Me i uvijek vrijeđati, u svakoj prilici.
Baš kao što sotonsko obožavanje uključuje znakove, ovi Moji izdajnici će Mi se rugati, postavljajući takve zle znakove đavla preda Mnom. Za svaki obred u kojem sudjeluju, zato da bi obožavali sotonu, oni će oskvrnuti Moj Križ i sve što ima veze s Mojom Mukom. Prepoznat ćete te izdajnike po njihovim znakovitim gestama koje vrijeđaju Moje Božanstvo. Uskoro, oni od vas, s očima koje mogu vidjeti Istinu moći ćete razlikovati između onih koji Mi istinski služe i onih koji tako ne čine.
Oni posvećeni sluge koji su Mi vjerni, štovati će Me tijekom Velikoga Tjedna, svojim poniznim gestama, uključujući ležanje ničice pred Mojim Svetim Križem i stavljanje svojih usana s čvrstim poljupcem na Moje Noge. Njihovo središte ću biti samo Ja, Isus Krist, Moja Smrt na Križu i Moje Obećanje da otkupim čovjeka od grijeha. Ali znajte ovo. Od Velikoga Tjedna ove godine, pojavit će se pukotine i značenje Moga Razapinjanja će biti iskrivljeno. Nova tumačenja će biti predstavljena vjernima, a laži će se izlijevati iz usta Mojih neprijatelja. Mojoj Muci će se rugati na profinjene načine i to neće biti odmah očito. Ali kada se žarište premjesti od Moje Smrti na Križu i kada se čudne geste dogode u Mojim Crkvama, znati ćete da je to početak razaranja Moje Crkve na Zemlji.
Kada sotona napada čovječanstvo, njegov prvi cilj će uvijek biti na obitelji, jer obitelj predstavlja sve što je od Moga Oca. On će uništiti brakove, promijeniti značenje onoga što brak jest, poticati pobačaj, zavoditi ljude da počine samoubojstvo te će podijeliti i rastaviti obitelji. Tada će uništiti i razbiti Moju Obitelj – Moju Crkvu na Zemlji, jer to se zakleo da će učiniti Meni u posljednji čas. On je već počeo razarati Moju Crkvu i neće se zaustaviti sve dok se ne bude srušila na hrpu pred Mojim Nogama. Moj Otac je dopustio razaratelju, u liku Antikrista, da to učini, ali on može ići samo do jedne granice. Moja Crkva je Moja Obitelj i premda će veliki dio Božje djece otići da bi slijedili preustrojenu lažnu crkvu, mnogi će se i dalje držati Mene i zato Moja Crkva – Moje Tijelo – ne može umrijeti.
Molim vas ne napuštajte Me, Moji ljubljeni sljedbenici. Vi ne smijete podleći ovoj opakosti. Ako Me ljubite, morate se sjetiti svega čemu Sam vas Ja poučio. Ne prihvaćajte ništa novo, kada se radi o Mojoj Svetoj Riječi. Ja nikada ne bih opravdao nijednu riječ koja nije došla s Mojih Svetih Usana. Niti bi vi trebali. Ili ste za Mene ili protiv Mene. Prihvatite bilo kakvo novo tumačenje Moje Riječi, koja je sadržana u Svetom Pismu i vi ćete Me izdati. Jednom kada to učinite, progutati ćete potpuno novi nauk koji će uništiti vašu dušu. Ja vas ljubim i ako vi Mene istinski ljubite, vi ćete uvijek ostati odani Mojoj Riječi, koja se nikada neće promijeniti.
Svatko tko kaže da dolazi u Moje Ime – bio on posvećeni sluga, vođa u Mojoj Crkvi ili prorok – i proglašava Moju Riječ da je laž, nije od Mene.
 
 

Vaš Isus

 
Srijeda, 9. travnja 2014., 15:30h
 
 
Moje drago dijete, kada je Juda Iškariotski izdao Moga Sina, Isusa Krista, to je imalo dalekosežne posljedice. Budući da je on bio jedan od najbližih saveznika Moga Sina i kao član Njegovih dragocjenih Apostola, njegova izdaja je bila veoma bolna za Moga Sina. Budući da je on, izdajnik, došao iz Djelokruga Moga Sina, to je značilo da su se sumnje uvukle među onima koji su bili nesigurni o tome da li je Moj Sin bio ili nije bio, uistinu, Pravi Mesija. Sumnje su se širile i mnogi od Njegovih Apostola i sljedbenika osjećali su se zbunjenima, izgubljenima i uplašenima. Oni su znali da će jednom kad Ga uhvate Njegovi neprijatelji, Istina biti propitkivana i zatim zanijekana. Oni su također znali da, ako bi javo branili Moga Sina, također bi trpjeli i mogli bi završiti podnoseći istu kaznu koja je Njemu odmjerena. Također su znali da ne bi mogli imati hrabrosti prkosno stajati nasuprot Njegovih neprijatelja, zbog straha od ismijavanja.
Tako će izdaja Moga Sina, unutar Njegove Crkve na Zemlji, biti ista. Moga Sina će izdati još jedan Juda i to jedan s velikom ovlasti unutar Njegove Crkve na Zemlji. Kada se dogodi ova druga najveća izdaja otkada je Juda Iškariotski prodao Moga Sina za trideset srebrnjaka, ona će natjerati ljude svake rase, naroda i Kršćanske vjere da propitaju Istinu. Ta izdaja će također imati dalekosežne posljedice, jer će dovesti u pitanje svaki pojedini pogled na Božanstvo Moga Sina. Kada se to dogodi, Istina će se srušiti. Na njeno mjesto će se uzdići mrtvo tijelo, trulo do srži, bez ikakvoga znaka života. Biti će uzdignut mrtvi nauk odjeven u sve lažne osobine koje će se povezati s Mojim Sinom, ali neće donijeti nikakvoga ploda. Ipak, činiti će se poput novoga obraćenja.
Pravo obraćenje dolazi od ljudske ljubavi za Boga, ojačane Snagom Duha Svetoga i njihovom, vlastitom, slobodnom voljom. Ovaj novi nauk će biti nametnut svijetu, bez vaše slobodne volje. Odbijte ga i neprijatelji Moga Sina će vas kazniti. 
Oni koji izdaju Moga Sina u posljednjim danima, neće imati života. Oni koji Ga ne izdaju, zauvijek će živjeti u Slavi Božjoj.
 
 
Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 
 
Četvrtak, 10. travnja 2014., 17:22h
 
 
Moja predraga kćeri, kako se Moje Srce slama zbog teške prilike Mojih posvećenih slugu i teških kušnji s kojima će se morati suočiti zbog Mojih neprijatelja. Moj najcjenjeniji biskup će biti predmet strašnog izostanka pravde. Tada, kada bude ozloglašen, mnogi od Mojih posvećenih slugu će biti pozvani na odgovornost, ako se usude izustiti pritužbe protiv novih zakona, koji nisu od Mene i kojima će morati svjedočiti kako se uvode u Moje Crkve.
Mnogi posvećeni sluge će nestati i biti zatočeni protiv svoje volje. Drugi, koji će pobjeći od neprijatelja, biti će progonjeni i stoga će morati planirati za te nadolazeće dane, vrlo oprezno. Nedugo nakon toga, Antikristov portret će visjeti na svakome žrtveniku, dok će svaki trag Moga Lica, Moga Križa, Svetaca i Sakramenata nestati bez traga. Ova diktatura će biti poput onih kojima ste svjedočili prije, u narodima gdje su ljudi ugnjetavani. Od štovatelja u ovoj novoj svjetskoj religiji će se očekivati da kleknu pred slikom Antikrista. Ovi štovatelji će sebe blagoslivljati ispred ove grozote, ali to neće biti Znak Križa kojeg će učiniti – biti će to pomoću znaka ruke. Svi oni koji se klanjaju Zvijeri će postati njegovi robovi i okrenuti će se na one koji odbijaju obožavati ga. Oni će izdati čak i članove svojih vlastitih obitelji i predati ih na kaznu, takva će biti moć koju će Zvijer vršiti nad njima.
Ja ću predati u naslijeđe svakome od vas, a osobito Mojim posvećenim slugama, oblik zaštite protiv moći Zvijeri i upućivati ću vas na svakom koraku puta, duž ove staze koja uznemiruje. Ja ću vam poslati Moje hrabre sluge, vjerne biskupe, svećenike i druge posvećene sluge – sve Moje – koji će Mi nastaviti služiti. Oni će biti blagoslovljeni Darovima koji će vam pomoći da ostanete u Meni i za Mene, kako bi mogli podnijeti pritisak do dana kada ću Ja doći spasiti Moj narod i odvesti ih u Moje Kraljevstvo. Ne bojte se ovih vremena, jer ona neće biti teška, ako prihvatite Moju Ruku Milosrđa i naučite se ufati u Mene, potpuno. Ja vas Blagoslivljam danas, u Ime Moga Oca i ostavljam u naslijeđe svakome od vas Moju Snagu, Hrabrost i Izdržljivost, jer ćete ih trebati, ako želite ostati pravi Kršćani, odani Mojoj Svetoj Riječi.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 11. travnja 2014., 15:22h
 
 
Moje drago dijete, sedam palih anđela će napasti ovu Misiju i pokušati će zavesti Božju djecu od toga da ostanu odani Njegovoj Vojsci Ostatka. Onima koje zavode, oni će izgledati kao anđeli Svjetla, kada su, u stvari, sve osim toga.
Sotonina moć je vrlo snažna, a njegova prisutnost u svijetu je očita kada on izabire sve svoje poklonike kako bi ih potaknuo da se razmeću njegovom prisutnošću. On to čini kroz glazbu, religije, koje nisu od Moga Sina Isusa Krista i preko onih koji se postavljaju iza takozvanih posvećenih zajednica, koje obožavaju Zvijer i njegovo carstvo na Zemlji.
Djeco, vi uvijek morate slijediti Moga Sina, svime čime vas je On poučio tijekom Njegovog Vremena na Zemlji. Njegova Sveta Riječ je nepovrjediva i Ona je sve što morate znati, ako ćete slijediti Njegov Put prema Vječnom Životu. Vi morate ostati usredotočeni na vašu želju da zadobijete Vječni Život i stoga živite svoje živote kako vam je pokazao Moj Sin. Nikada ne prihvaćajte bilo što, što baca sumnje na Njegovo Božanstvo. Čovjek koji se usuđuje proglašavati neistine o Mome Sinu nema Dara Duha Svetoga i zato je nedostojan određivati sve što Moj Sin jest.
Moj Sin je vaš Božanski Spasitelj, Koji Se ponizio kako bi postao čovjek. Kada je Rođen, Riječ je postala Tijelo i tako je Isus Krist bio čovjek, u svakom pogledu. Isus je bio poput vas u svim stvarima, osim  u grijehu, jer to bi bilo nemoguće. Sin Božji je poslan kako bi otkupio čovječanstvo i svakoga od vas spasio od smrti, koja dolazi od ropstva sotoni. Njegovo Božanstvo je Svemoguće, Sva Dobrota, Sve Nedokučivo i zanijekati Njegovo Božanstvo jest zanijekati Moć Božju. Kada to činite, vi iskazujete svoju vjernost đavlu.
Djeco, vi morate moliti ovu Križarsku molitvu i zazvati Mene, vašu Majku, da vas zaštitim od obmana koje će biti postavljene pred vas, zato da bi vas se potaklo da zaniječete Moć Božju.
 
Križarska molitva (146) Zaštita protiv obmane
 
Draga Majko Spasenja, zaštiti me s Milošću zaštite protiv obmana koje je stvorio sotona da uništi vjeru Kršćana. Zaštiti nas od onih koji su neprijatelji Božji. Očuvaj nas od laži i krivovjerja, iskorištenih da oslabe našu ljubav za Tvoga Sina. Otvori naše oči na neistine, obmane i svaki pokušaj kojega bi mogli susresti da nas potakne da zaniječemo Istinu. Amen.
 
Hvala vam što odgovarate na Moj Poziv da vas upozorim na veliku obmanu koja će se uskoro spustiti nad Crkvu Moga Sina na Zemlji.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

 

Subota, 12. travnja 2014., 15:42h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Bog posreduje u svijetu, preko Svojih odabranih proroka, Riječ je poput Mača. Ona siječe ravno do srca i uzrokuje dvostruku reakciju unutar duše. S jedne strane, ona pruža veliki uvid i shvaćanje, ali s druge, ona može biti teška za prihvatiti. To je zbog toga jer Istina nikada nije laka kada Ju se prima, jer može biti bolna.
U svijetu u kojem sotona vlada kao kralj, Istina će uvijek pokazivati ružnu stranu. Ona će uzrokovati muku u srcima mnogih. Zloća gotovo uvijek dolazi urešena oličenjem boja, ali kada ju se liši svih njenih privlačnih slojeva, ono što ostaje je vrlo ružna srž.
Mnogim ljudima je teško prihvatiti da su određena djela ili postupci zli, zbog obmane đavla. Svaki oblik zloće, stvoren sotoninom rukom, pažljivo je prikriven, da ga se lakše opravda u umovima nevinih, koji će bez grižnje savjesti prihvatiti tako podlu obmanu. Oni neće biti ništa mudriji. Kakvu nadu, možete se zapitati onda, čovjek ima kada ga zavede Antikrist, koji će biti ljubljen i obožavan zbog svojih velikih djela milosrđa? Odgovor je molitva. Vaša nada leži u vašim molitvama, jer kada molite za oslobođenje od zla, Ja ću odgovoriti na vaš poziv.
Moja Ljubav i vaša vjera, udruženi, postat će Mač Spasenja, kojim one nevine duše, koje će Zvijer lako zavesti, mogu biti spašene i tada će Kraljevstvo biti Moje. Ja dolazim uskoro povratiti Moje Zakonito Prijestolje i zbog toga vi nikada ne smijete gubiti nadu.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 13. travnja 2014., 19:00h

 
 
Moja predraga kćeri, Moja Želja je da se oni koji Me ljube, istinski poprave kroz Dar Pomirenja, tijekom Velikoga Tjedna. Kada Mi pokažete iskreno kajanje za svoje grijehe, Ja ću izliti na vas poseban Dar Prihvaćanja, u skladu s Mojom Svetom Voljom. Ja vam nalažem da se ufate u Mene, u ovo vrijeme u povijesti, kao nikada prije, jer ako pažljivo slušate, Ja ću moći učiniti da Moju Riječ čuju svi – uključujući one koji Me uopće ne poznaju.
Kada su Me progonili Moji neprijatelji, oni su išli vrlo daleko kako bi Me osramotili. Oni su iskaljivali svoj bijes na mnogim nevinima i mučili su ljude za koje su vjerovali da Sam Ja. Oni su širili laži o Mojim Apostolima, pokušavali su Me posramiti na mnoge načine i prepuštali se izljevima bijesa kada Me nisu mogli tjelesno napasti. Oni bi me ubili, da su Me uhvatili prije Velikoga Petka – da Se Ja nisam zaštitio. Njihova mržnja, njihove laži, kleveta koju su širili o Mojoj Misiji i njihove lažne optužbe protiv Mene, širili su se u svaki grad i selo, prije dana kada Me je konačno izdao jedan od Mojih.
Otrov, koji se izlijevao iz usta Mojih neprijatelja, došao je od zmije, koja je zarazila njihove duše. Oni su ga oponašali na svaki način – oni su vrištali u divljem bijesu protiv Mene, premda su njihove optužbe bile lažne i beznačajne. Oni su pljuvali na Moje Apostole, mučili Moje Učenike, kao i one nesretne ljude koje su zamijenili za Mene. Oni su pokušali okrenuti druge koji nisu čuli za Mene, protiv Mene i govorili su zle stvari protiv onih koje nisu mogli uvjeriti da Me odbace. Svaki đavao iz utrobe pakla Me je mučio tijekom Mojih posljednjih tjedana na Zemlji, kada je Moja Riječ probola srca mnogih i obratila tisuće.
Kada je Moja Prisutnost bila najsnažnija, mržnja se pojačavala i urlici onih koji su Mi se suprotstavljali bili su poput onih od divljih životinja. Ljudi koji su se pridružili zajednicama farizeja, da Mi nanose kaznu, postali su jednako loši poput onih koji su ih potakli na zao bijes nad Mojom Osobnošću. Ja Sam bio optužen da sam nečist u Tijelu i Duši. Oni su rekli da je Moja Riječ došla od nečistih duhova. Rekli su da Ja lažno svjedočim protiv Mojsija i da Me je poslao zli da iskvarim njihove duše. Oni su zanemarivali Ljubav koju sam širio, obraćenje na to da ljube jedni druge, koje sam stvorio među njima i čuda koja Sam izveo. Dok su skandirali bestidnosti protiv Mene, stajali su uspravno i oholo i u isto vrijeme su hulili protiv Boga, oni su izjavljivali da govore u Njegovo Ime. Upravo ovako sotona zavodi ljude.
Oni koji su bogohulili protiv Mene, tijekom Moga Razapinjanja, ne žive u Mome Kraljevstvu, jer su pretrpjeli najgoru kaznu. Moj Otac će uništiti svakoga tko kaže da Ja govorim glasom sotone. Stoga oni od vas, koji tvrdite da je Moj Glas glas od zloga, znajte da će vaša patnja biti gora od smrti. Vaši jezici više neće sipati otrov koji je sotona stavio u vaše duše; vaše oči više neće vidjeti, jer vi želite jedino tamu – i tako neka bude. Vaše uši nikada neće čuti slatkoću Moga Glasa, jer vi odbijate slušati – i tako neka bude. Vaše srce nema ljubavi i stoga nikakvu ljubav više neće osjećati, jednom kada isključite Ljubav Božju. Vaše riječi će biti vaša propast i kada optužite Mene, vašeg Gospodina Boga, Spasitelja i Otkupitelja sveg čovječanstva, da govorim zlo – one se više neće čuti. One će umrijeti.
Moj Gnjev u ovo vrijeme, protiv licemjera koji lutaju svijetom pretvarajući se da dolaze od Mene, iznad podnošljivosti je i Moja Kazna će zadesiti svakoga od vas tko pljuje na Mene. Dalje od Mene – imate malo utjecaja na Mene. Ja ću vas odbaciti.
Kada čujem krikove onih opsjednutih, s mržnjom sotone u svojim dušama, kako se usuđuju javno proglasiti svoju vjernost Meni, Ja se osjećam mučno. Oni Mi se gade i nisu bolji od onih koji su se borili s mnoštvom kako bi zabili prvi čavao u Moje Tijelo.
Kako se bliži Veliki Petak, oni koji Me muče i pokušavaju izbrisati sve Moje tragove jako će trpjeti na taj dan. Na taj dan, kada trpite Moju Bol, koja vam je dana da vas prizove pameti, znati ćete da vas Ja pozivam. Ja to činim ne zato jer zaslužujete i jednu mrvicu Moje Naklonosti, već zato jer vas ljubim – unatoč svemu. Na taj dan, Ja vas molim da Me zazovete kako slijedi:
„Isuse, oprosti mi zbog boli koju sam nanio Tvome Tijelu, Tvojoj Riječi i Tvome Božanstvu.“
Ja ću odgovoriti i pomoći vam da dođete k Meni, s Ljubavlju i Radošću u Mome Srcu.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 15. travnja 2014., 20:15h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Moji ljubljeni sljedbenici slave Veliki Petak, oni se moraju sjetiti kako se Moja Ljubav širi na ljudski rod.
Oni koji su Me progonili, a zatim ubili, bili su puni mržnje i imali su kamena srca. Ja Sam Umro za njih, usprkos njihovoj mržnji i trpio Sam veliku Agoniju da bi oni mogli biti otkupljeni. Ipak, toliki mnogi ljudi danas Mene mrze i preziru, u tako velikom razmjeru, da vi, kada bih Ja otkrio zlo koje razara njihove duše, ne bi mogli ustati.
Protiv Mojih pokušaja da pripremim svijet, preko Knjige Istine, boriti će se Moji neprijatelji, posvuda. Gori napadi će dolaziti od sotonističkih zajednica, od kojih mnoge nastupaju kao Kršćani, kako bi iskalile svoj gnjev, pretvarajući se da brane svoju vjeru. Takav je način na koji sotona koristi svoje dobrovoljne žrtve da napadne Moje Djelo. Kako su jadne njihove duše i koliko sam Ja tužan, jer Me nastavljaju izdavati, bacati blato na Mene i širiti laži o Mojoj Riječi, u nastojanju da ukradu duše od Moga Milosrdnoga Srca.
Ja plačem Suze Muke, tijekom ovoga tjedna; jer vremena je malo i Ja znam da bez obzira koliko snažno Ja pokušavao, ipak će Mi mnoge duše okrenuti svoja leđa. Zašto Me te duše toliko mrze? Odgovor je jer uopće nemaju ljubavi za Mene. Mnogima od njih je zastrašujuće da ne može biti isprana mržnja koju osjećaju prema Meni u svojim srcima. Toliko ih je opsjeo zli, da svaku minutu svoga vremena provode proklinjući Me.
Velika većina ljudi više ne vjeruje u Mene – mali je broj onih koji vjeruju, u oceanu duša čija se veličina proteže s jedne strane Zemlje na drugu. Ali Ja vam obećavam da ću okupiti što više duša mogu i zbog Ljubavi koju imam za vas proširiti ću Moje Milosrđe čak i među onima koji Ga ne zaslužuju. Kako Ja primam dobre, brižne i one čiste duše, koji dolaze pred Mene. Oni Me ispunjavaju velikom radošću. Oh kako oni ublažuju Moje Rane. Koliko Mi donose olakšanja od tuge koju podnosim zbog Mojih jadnih grješnika, koji nemaju pojma koliko je velika radost koju Sam im Ja obećao u Mome Novome Kraljevstvu. Tolike mnoge duše će, nažalost, odbaciti ključ kojega Sam im dao za Vječni Život – a zbog čega? Život bez značenja, život pun uzbuđenja i praznih obećanja. Izmoren život teškim radom, koji ne donosi život – samo onaj koji završava u prahu. Ja Sam vaš Život. Ja vam donosim Život. Kada prihvatite Moju Smrt na Križu i priznate Moje Uskrsnuće, vi nikada nećete pretrpjeti smrt.
Vama, ovom naraštaju, Ja kažem ovo. Vi, koji ste sa Mnom, nećete pretrpjeti smrt – čak niti tjelesnu smrt. Oni koji Me izdaju, grijehom, kada vam Istina bude dana, nećete imati život. Stoga se vi Moji ljubljeni sljedbenici nikada ne smijete bojati ove Misije. Ja ću vas uzeti i obasuti sa svim Darovima, koje je Moj Otac željan udijeliti svima vama, dok On konačno okuplja Svoju djecu u Kraljevstvo koje vam je obećao kada je poslao Mene, Svoga jedinoga Sina, da spasim vaše duše Mojom Smrću na Križu. Križ je vaša veza za Vječni Život. Nikada nemojte napustiti Križ. Moja Smrt je bila vaš pravac ka Vječnome Životu. Bez Moga Križa, smrt će vladati onima koji Ga odbacuju.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 17. travnja 2014., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Uskrsnuće od mrtvih se dogodilo s razlogom. Ono se nije dogodilo samo da bi dokazalo Moje Božanstvo onima koji nisu prihvatili Tko Sam Ja bio. Do toga vremena, duše koje su umrle nisu mogle ući u Raj. One su morale čekati. Ali čim se Moje Uskrsnuće dogodilo, dan im je novi Život u Mom Kraljevstvu. Moje Uskrsnuće je dušama donijelo Vječni Život, a smrt stoga više nije mogla imati vlast nad ljudskim rodom.
Moje Uskrsnuće će uistinu biti očito prilikom Mog Drugog Dolaska, jer tada će sve one duše koje su umrle u Meni i za Mene također biti uzdignute od mrtvih i biti će im dan Vječni Život. One će ustati u tijelu i duši, u savršenom jedinstvu s Voljom Božjom i oni će živjeti u Mom Novom Kraljevstvu, kada će nestati stara Zemlja i Nebo i nastati će Novi Svijet. Moj Novi Raj će postati Svijet bez kraja – kao što je naviješteno. Svi oni koji ljube Boga i koji prihvaćaju Moju Ruku Milosrđa ući će u Moje Slavno Kraljevstvo. To je bilo Obećanje koje Sam Ja dao, kada Sam zamijenio Moje zemaljsko Tijelo u smrti, da bih vama svima dao Vječni Život. Ne zaboravite da što Bog obećava, On će uvijek ispuniti. Što je Bog navijestio svim Svojim prorocima dogoditi će se, jer On ne govori jedno, a misli drugo.
Kada je Bog rekao Ivanu da će se svijet razdijeliti u posljednjim danima i da će Njegov Hram biti uništen, On nije lagao. Vladavina onih koji žele uništiti Riječ Božju je započela i vremena za sva ona proročanstva, kako su naviještena Danielu i Ivanu, nad vama su. Moje Obećanje da ću doći i odvojiti jarce od ovaca uskoro će postati stvarnost. Čovjeku će biti dana svaka vrsta pomoći, kroz Posredovanje s Neba i mnogo prilika da učini konačni izbor. On će ili slijediti Mene ili zaostati.
 
 
Vaš Isus

Petak, 18. travnja 2014., 23:24h

 
Moja predraga kćeri, svijet će se ponovno dići, iz pepela, iz krvoprolića. Ja ću, obećavam, obrisati Antikristovu pošast s lica Zemlje. Ja ću uništiti neprijatelje Božje i one koji su odgovorni za donošenje jada, nepravde i patnje Božjoj djeci. 
Zlo, koje danas obuzima čovječja srca, u svakom dijelu svijeta, poprima različite oblike. U njegovom surovome obliku, ljudi su mučeni, ubijani i oštro kažnjavani. Zatim na druge načine, ljudi moraju podnositi velike nevolje, uključujući nedostatak hrane, nedostatak stambenog prostora i strašno siromaštvo, dok njihovi vođe proždiru svako pravo koje je njihovo. Zatim postoje nepravedni zakoni, koji su nakloni moćnima, čine bogate ljude bogatijima, a siromašne ljude siromašnijima, gdje se malo milosrđa ili ljubavi pokazuje onima koji su u velikoj potrebi. Konačno, postoji progon Kršćana – Mojih sljedbenika – širom svijeta. Oni su prezreni, više od ikoga drugoga i strašno trpe u Moje Ime. Kršćane mrze sljedbenici zloga, koji koristi svoje posrednike da ih utiša na različite načine. Mnogi njihovi planovi uključuju cenzuru ili pravo da otvoreno izjave svoju vjernost Meni. I dok će vlade, danas, nepokolebljivo braniti prava svake druge vjeroispovijesti ili građansko pravo, one neće naginjati pravima Kršćana.
Kršćanima će uskoro biti zabranjeno nasljedovanje njihove vjere na javnim mjestima, u školama, na fakultetima i konačno u Hramovima Božjim. Možete reći – zasigurno je to nemoguće – spriječiti Kršćane da slijede svoju vjeru, u njihovim vlastitim crkvama? To će se zbiti na najlukaviji način, kada će milijuni biti zavedeni, s malo obraćene pažnje, dok se svaki pojedini detalj Riječi, kakav je sada, bude promijenio, ali to će proći tiho. Jedino oni koji obraćaju pažnju vidjeti će promjene i nakon nekog vremena će postati prihvatljivo otvoriti sve Kršćanske Crkve da prime sve vjere, uključujući one koje ne vjeruju u Mene. Međutim, neće svi oni koji slijede vjere, koje ne štuju Trojedinoga Boga, biti prisiljeni u novu jedinstvenu svjetsku crkvu. Ne. Biti će to Kršćani, navedeni da obožavaju poganstvo, koje će biti pažljivo predstavljeno kao nova crkva i koje će prigrliti novi oblik „zajedništva“ – crkve za svakoga – gdje Ja, Isus Krist, neću biti istaknut.
Od ove godine, Moji Križevi će početi nestajati i dok Moje Crkve i oni koji govore da Mi služe, budu govorili o važnosti humanizma, nećete čuti govora o važnosti predavanja Meni, Isusu Kristu, vašemu Spasitelju. Vi stoga nećete biti pripremljeni za Vječno Spasenje. Važnost slijeđenja Moga Puta prema Mome Ocu neće se spominjati, niti će se raspravljati o važnosti Svetih Sakramenata. Umjesto toga, govoriti će vam se o važnosti brige za potrebe i blagostanje drugih, što će biti iskorišteno kao zamjena za štovanje Mene. Ja Sam Crkva. Moje Tijelo je Moja Crkva, ali s vremenom ću biti potpuno potjeran u stranu. Vaše glave će biti ispunjene neistinama. Biti će vam rečeno za svaku vrstu puta, koji je potreban da vas približi Bogu. Ali svaki put, za koji će vam biti rečeno da njime idete, biti će u suprotnome smjeru.
Znajte sada da postoji samo jedna Istina. Postoji samo jedan Put prema Bogu, a taj je preko Mene, Isusa Krista. Ne postoji drugi put.
 
 
Vaš Isus
Nedjelja, 20. travnja 2014., 17:40h
 
 
Moja najdraža kćeri, kada Sam poslao Moga Sina da otkupi čovječanstvo, svijet Ga je odbacio, kao što su učinili s prorocima koje Sam poslao prije Njega.
Dok se Ja sada pripremam poslati Moga Sina, drugi i posljednji put, da okupi Moju djecu i dadnem im Vječni Život, oni će također odbiti ovo Veliko Djelo Milosrđa. Ja Sam, kroz Svoju Riječ, čovjeku dao Istinu, a on Nju ipak odbacuje. Kako lako oni zaboravljaju. Koliko su slijepi, jer Ja Sam rekao svijetu da ću im donijeti Moje Kraljevstvo – Novi Svijet bez kraja – ali oni nisu stvarno razumjeli što će značiti njihovo naslijeđe. Neće svi prihvatiti Milosrđe Moga Sina i stoga Ja podsjećam svijet na ono što dolazi, kako bi prišli i prihvatili Moje Kraljevstvo.
Biti će velikog otpora Moje djece prema mnogim čudima koja ću Ja pokazati svijetu, prije Dolaska Moga Sina. Biti će puno govora, ali Moji neprijatelji će osigurati da Moja djeca budu zavedena, kako ne bi pripremili svoje duše za Slavni Život kojega Sam pripremio za svakoga od vas.
Kao što je Moj Sin Uskrsnuo od mrtvih trećega dana, isto tako će Se Objaviti trećega dana, nakon tri dana tame, prilikom Svoga Drugoga Dolaska. Ja želim da budete svjesni ovih tri dana tame, kako ih se ne bi bojali. Posvećene svijeće će pružiti jedino svjetlo koje ću Ja dozvoliti, kako bi se dopustilo onima koji Me ljube da vide i iščekuju, s radošću, Dolazak Moga Sina.
Ne bojte se Moje Ljubavi prema vama ili Snage koju posjedujem, jer zbog vašeg vlastitog dobra Ja dopuštam da se sva zbivanja dogode u danima koji vode do Velikoga Dana. Ja dopuštam Mojim neprijateljima da lutaju Zemljom. Ja dopuštam uništavateljima da zavedu čovjeka, jer tako ću iskušati vjeru onih koji su blagoslovljeni Istinom. Ali znajte ovo. Oni koji izdaju Riječ Božju biti će bačeni u divljinu. Oni koji napadaju i kažnjavaju Moje posvećene sluge, koji ljube Moga Sina, biti će oštro kažnjeni. Ja ću dopustiti da se zavedu slabi i oni lako povodljivi, kako bi se – kada se ostvare Moja Proročanstva koja su dana tebi, Moja kćeri – pokajali i potražili Mene.
Djeco, Ja vas pripremam, da se ispuni Moja Volja i kako bi vi živjeli u Mome Kraljevstvu, zašto ste i rođeni. Svijet u kojem živite gubi svoj sjaj, zbog zloga i njegovoga utjecaja. Zemlja je zaražena grijehom, u ovom trenutku više nego ikada prije i grijeh će sada porasti, čemu će svjedočiti svaki pojedini od vas, s pravom vjerom. Biti će potrebno podsjećati vas na Istinu svakoga dana od danas – Uskršnje Nedjelje – jer bez Nje, vi ćete lutati i postati izgubljeni.
Malo vas će odbiti novu jedinstvenu svjetsku crkvu i zato će Moje Posredovanje biti brzo. Ja ću vas povući prema Sebi, držati vas uzdignutima, kada bol otpadništva postane neizdržljiva i spasiti ću vaše duše kojim god sredstvima izaberem, radije nego da vas preotmu Moji neprijatelji. Ja želim da s ljubavlju promatrate one koji se bore protiv Moga Sina, zbog ove Njegove Misije da pripremi svijet za Svoj Drugi Dolazak. Ja tražim da vi molite Mene, vašeg Vječnoga Oca, da pokažem Milosrđe prema svima koji pokušaju ometati Moju Ruku, Moju Velikodušnost, Moju Moć i Moje Božanstvo, ovom posebnom Križarskom molitvom.
 
Križarska molitva (147) Bože Oče, pokaži Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina
 
O Bože, moj Vječni Oče, ja Te molim da pokažeš Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina. Ja molim za duše onih koji pokušavaju uništiti Tvoje proroke. Ja usrdno molim za obraćenje duša, koje su Ti izgubljene i molim Te da pomogneš svoj Svojoj djeci da pripreme svoje duše i poprave svoje živote, u skladu s Tvojom Božjom Voljom, u očekivanju Drugog Dolaska Tvoga ljubljenog Sina, Isusa Krista. Amen.
 
Idite, Moja djeco i pripremite sve one koji su vam znani, prikazujući posebne molitve Meni, vašem Vječnom Ocu, za Moje Veliko Milosrđe.
Ja ljubim sve vas. Ja Sam Sav pun Ljubav, Sav Strpljiv i iščekujem vaš odgovor. Nikada nemojte misliti da neću čuti vaše molitve, jer vaši glasovi su ugoda u Mojim Ušima i veliku Mi radost donosi vaša ljubav prema Meni. Ne postoji ništa što ne bih učinio za Moju djecu. Ništa.
Budite u ljubavi i radosti, jer možete biti sigurni da Sam Ja Sav Milosrdan.
 
 Vaš ljubljeni Otac
 
Ponedjeljak, 21. travnja 2014., 15:56h
 
 
Moja predraga kćeri, dušama je vrlo teško, čak i onima s velikom vjerom, da usklade svijet u kojem žive s onim Moga Kraljevstva.
Svijet, kako se nalazi, nespojiv je s Mojim Kraljevstvom, a to znači da je onima od vas koji Me poznate i koji Me istinski ljubite povremeno teško, živjeti svoje svakodnevne živote. Ljubiti Mene znači slijediti Moja Učenja i pozivati Me da vam oprostim vaše grijehe. To je jedini način na koji možete postati dio onoga Tko Ja Jesam. Vi ne možete postati dio Moga Kraljevstva dok ne priznate Istinu i prihvatite da, dok grijeh postoji, svijet ne može biti savršen. Dok god čovjek čini sve u skladu sa svojom vlastitom slobodnom voljom, kada je stalno u kušnji da se prepusti svojim vlastitim sebičnim potrebama, on će ostati rob.
Kada živite život u skladu s Riječi Božjom, vi ćete moći vidjeti svijet onakav kakav jest. Vi ćete svjedočiti čudu koje je Čudo Zemlje, koju je stvorio Moj Otac. Ali, vi ćete također vidjeti kako je čovjekova slabost njega odvojila od Boga. Dok god je to slučaj, svijet kakvoga poznajete ne može ponovno biti uzdignut do svoje prijašnje Slave. Zbog toga ćete jedino naći pravi mir kada Ja ponovno dođem da vas uvedem u Raj Moga Oca od početka stvorenog za vas.
Početak i svršetak svijeta će postati kao jedno. Neće biti Raja, ni Čistilišta ni Zemlje – postojati će samo dva entiteta. Moje Kraljevstvo – gdje život nikada neće završiti, za one koji Mi dopuste da ih okupim u Mom Srcu i pakao za one koji se neće okrenuti k Meni. Sve stvari će biti u skladu s Mojim Milosrđem i Svetom Voljom Moga Oca, Koji ljubi svu Svoju djecu. On želi spasiti svakoga i kroz Mene. Ja ne mogu prisiliti one koji ne žele biti dio Moga Kraljevstva ili one koji odbijaju sve Moje napore da im donesem predivnu veličanstvenu vječnost, da Me slijede. Ne zanemarujte Moje Molbe da pomognete ovim jadnim dušama. 
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 22. travnja 2014., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, bez obzira koliko je teška ova Misija, Istina mora prevladavati u svako doba.
Koja je korist, ako je Moja Riječ iskrivljena? Kakvom smislu ona služi? Kada je Moja Riječ i sve što Ja Jesam i Biti ću prilagođeno da odgovara čovjekovom planu, onda ona postaje neistinitost. Što Moja Smrt na Križu znači, ako nije bila da vas otkupi od grijeha? Usprkos okrutnosti Moje Smrti na Križu, značenje za Kršćane je jednostavno. Ja Sam vas otkupio od grijeha, ali tek kada zatražite od Mene da to učinim. Ako ne zatražite, Ja vas ne mogu otkupiti.
Ako ne prihvaćate Mene, Isusa Krista, onda nećete moći tražiti Moje Milosrđe. Ako ne tražite Moje Milosrđe, onda ću Ja stajati pred vama i moliti vas da to učinite, tako je Velika Moja Ljubav prema vama. Ja ću stajati poput siromašnog Kralja pred vama, grješnikom. Ja ću vam otkriti Istinu, dok vaše oči konačno ne budu otvorene i tada ćete vidjeti. Oni od vas koji vide Istinu tada će ispružiti svoje ruke prema Meni i Ja ću vas odvesti u Utočište Moga Srca. Stoga, baš kao što oni koji Me poznaju i koji će biti spašeni, imaju prednost, isto tako ću Ja dati prednost svim dušama, svih religija i svih vjeroispovijesti, pokazujući im Istinu prije nego dođe Moje Vrijeme.
Uvijek se sjetite Moje Jednostavnosti. Ja vas poučavam Istini na jednostavne načine. Ja Sam vas naučio da ljubite jedni druge kao što Sam Ja vas ljubio. Ako ljubite jedni druge i ophodite se jedni prema drugima kao što sam vam pokazao, vi ćete biti Moji. Ako ne pokažete ljubav i poštovanje prema drugima, već jedni druge sudite u Moje Ime, onda ne možete reći da ste Moji. Moja Učenja nisu zamršena. Ona to ne moraju biti, jer ljubav je u biti svega što sam Ja učio. Bez ljubavi jednih prema drugima u vašim srcima, onda Me istinski ne možete ljubiti. Kada zaniječete ljubav, uvijek ćete Me nijekati. Kada zaniječete Moju Riječ, onda Ljubav Božja ne može rasti u vašemu srcu.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 23. travnja 2014., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, mnogo ljudi pogrješno vjeruje da Moja Upozorenja čovječanstvu stvaraju osjećaj očaja i nepotrebne brige. To je razumljivo, ali znajte ovo. Budućnost svijeta koji ima doći je zapanjujuća, Slavna na svaki način. Raj, koji je pripremljen za vas, ispunio bi vas strahopoštovanjem, čuđenjem i velikim osjećajem uzbuđenja, kada bih vam otkrio tek jedan letimičan pogled na njega. Zbog toga što čovjek ima strah od nepoznatog i nedostatak pouzdanja u Moje Obećanje da ću donijeti svakome od vas Vječni Život, teško je mnogima koji se pokušavaju pripremiti za Moje Kraljevstvo.
Moji ljubljeni sljedbenici, Moji dragocjeni maleni, molim vas znajte da Ja neću dopustiti da vi koji dolazite u Moj Novi Raj trpite bol fizičke smrti – to je Moj Dar ovom blagoslovljenom naraštaju. Ovaj prijelaz iz svijeta, u kojem danas živite, u Moj Novi Raj biti će u treptaju oka; tako je Moja Velika Ljubav za vas. Prije toga Velikog Dana, Ja vas moram pripremiti, kako bi svi vi naslijedili Moje Kraljevstvo. Ja vas ne moram provesti kroz ove kušnje, koje sada podnosite i one koje će tek doći – to je istina. Međutim, zbog mnogih ljudi koji Moju Riječ i Moje Milosrđe uzimaju zdravo za gotovo, Ja ih moram pripremiti. Kako vas mogu pročistiti, ako vas ne podsjetim na Istinu? Jedino će vas Istina osloboditi okova koji vas vežu za zloga, koji će vas odvući od Mene, u svakoj prilici koju dobije. On zna da, ako ne odgovorite na Moj Poziv da osigurate svoje zakonito naslijeđe u Mom Kraljevstvu, on će pobijediti. Tada vi, koje je on zaveo, nećete uspjeti pomiriti svoju dušu s Mojim Božjim Milosrđem.
Jedino oni koji Me slijede prema Raju, na svakom koraku, uspjeti će u stjecanju Vječnoga Spasenja. Molim vas budite strpljivi. Pazite na Moj Poziv. Ne odgurujte Me dok pokušavam doprijeti do vas preko ovih Poruka. Naučite se ufati u Mene, kroz Moju Svetu Riječ, koja vam je već poznata u Knjizi Moga Oca.
Kada govorim o zlu, Ja vam jednostavno otkrivam obmanu s kojom ćete se suočiti. Problem u svezi obmane jest da vas ona zasljepljuje za Istinu i uzrokuje da se udaljite vjerujući u uvjerenje koje će vas uvući u lažni nauk. Ako nisam Ja, Isus Krist, Onaj Kojega se štuje u ovom novom naučavanju, onda možete biti sigurni da ono nije dano od Duha Svetoga.
Dopustite vašim srcima da budu spokojna, neka vaše povjerenje bude poput onoga u djeteta i samo Me ljubite, na način na koji Ja vas ljubim. Nikada se ne odupirite Mom Milosrđu, nikada se ne bojte Mene, nikada ne osjećajte gnjev prema Meni, a osobito kada trpite u ovome životu. Jer uskoro ću vas Ja dovesti doma. Čim svane Veliki Dan, svijet će biti rođen, a novi i predivni život čeka vas i vaše voljene. Svi vi ćete biti vezani za Mene, bez neprijatelja na vidiku – bez straha, opasnosti ili patnje bilo kakve vrste. Stoga, zašto se bojati Mog Kraljevstva? Ono će vam donijeti sreću i ljubav koju ste tražili tijekom cijelog svog životnog vijeka na Zemlji – ali koji nikada nije bio istinski ispunjen, bez obzira koliko ste nastojali napredovati prema tim darovima.
Moj Najveći Dar vama jest Vječni Život. Iščekujte Moj Dar, bez straha. Umjesto toga, s ljubavlju i očekivanjem iščekujte Moje Novo Kraljevstvo, jer mnogo se čemu treba radovati.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 24. travnja 2014., 16:45h
 
 
Moja predraga kćeri, sada su blizu vremena kada će Moja Crkva grijehe čovjeka smatrati beznačajnima i bezazlenima u Mojim Očima.
Grijeh nije nešto što Ja smatram slabošću ili manom. Grijeh je nastao zbog tih dviju osobina, ali događa se zbog postojanja sotone. Moja Crkva će uskoro umiriti Moje sljedbenike dovodeći ih u zabludu da prihvate laž kako je grijeh tek metafora, koja se koristi kao znak Božjoj djeci da ih nagoni da ostanu na putu koji je Bogu ugodan. Grijeh vas ne bi trebao činiti da se osjećate odvojeni od drugih, reći će oni. Grijeh, reći će oni, nije uistinu važan, jer Bog je Sveopraštajući. Da, Ja sam Sveopraštajući i opraštam svaki grijeh – osim vječnoga grijeha – čim grješnik pokaže kajanje i kada učini napore da odbaci sve napasti kako bi izbjegao ponavljanje toga grijeha. Vi ne možete tražiti od Mene da oprostim grijeh kada živite po tome grijehu. Ubojica, koji ubija, sakati i usmrćuje, ne može tražiti od Mene da mu oprostim, dok nastavlja ubijati i nema namjeru prestati sa svojim zločinima. Kakva je korist da tražite od Mene da vas otkupim od grijeha, ako prije svega ne prihvaćate da griješite?
Grijeh je uzrokovan slabošću i Ja opraštam grješniku koji se uistinu kaje. Kada grješnik više ne vjeruje da je kriv za grijeh, on postaje ukorijenjen u duši. Primiče se vrijeme da se proglasi da grijeha više nema. Kada to vrijeme dođe, biti će velikog olakšanja i slavlja, jer za ono što se nekoć smatralo grijehom u Mojim Očima više se neće misliti da je tako.
Grijeh će se smatrati prirodnom stvari i to onom koju bi svi trebali prihvatiti. Neće vam biti rečeno da samo ljubite grješnika, kao što Ja činim. Ne. Biti ćete potaknuti da prihvatite kako grijeh ne postoji. Sve ovo će voditi do konačne izdaje Moga Božanstva, kada će svijet obožavati sebe, svoje sposobnosti, svoju inteligenciju, dok ne proglasi svoju veličinu, izravno prkoseći Bogu, Vječnome Ocu. 
Oh kako će mnogi biti vođeni u zabludu, očaj i prijestup. Moja Crkva će biti iskorištena da se proglasi krivovjerje u Moje Sveto Ime. Oni zabludjeli će je okrenuti obrnuto i naopako, a nijedan dio ovih promjena neću narediti Ja, Isus Krist. Duh Sveti neće vladati nad grozotom i biti će velika zbunjenost, velika tuga i osjećaj bespomoćnosti od strane onih koji će ostati odani Učenjima Moje Crkve. Uobičajena učenja se neće više dopuštati. Zatim, kada se sruši sve što se smatra svetim, biti će zrelo vrijeme da čovjek propasti zauzme svoju stolicu u Mojoj Crkvi.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 26. travnja 2014., 13:42h
 
 
Moja najdraža kćeri, sile zla jačaju svakodnevno, jer će se čas Velikoga Milosrđa Moga Sina spustiti bez upozorenja.
Oni ljudi, među vama, koji ne prihvaćaju Moga Sina, biti će obuhvaćeni svakom Zrakom Njegovoga Milosrđa, tako iznenadno, da će malo vas shvatiti što se izlilo na vas, takva će biti Sila Njegove Božanske Prisutnosti. Oni od vas, s mržnjom u svojim srcima, osjetiti će veliku bol i muku. Vi ćete iskusiti, tri puta više, istu bol koju ste nanijeli Mojoj djeci, jer nemojte griješiti, Upozorenje je oblik Suda. Vi ćete svjedočiti boli i jakom trpljenju, koje biste podnijeli kada bi bili bačeni u vatre pakla. Mnogima od vas će Upozorenje biti izuzetno bolno. Ipak, vi morate dočekati s dobrodošlicom Moj Dar, jer bolje je da sada pretrpite ovu duhovnu bol, nego u vječnim plamenovima. 
Ja vas nastojim pripremiti, preko Moje Blagoslovljene Misije, da ne bih izgubio nijednu dušu. Mojoj posljednjoj Misiji na Zemlji – gdje sam dao vlast u liku Presvetog i Blagoslovljenog Trojstva -  žestoko će se protiviti, dok nastavlja svoje putovanje da spasi duše prije Velikoga Dana. Nijedna druga Misija, od Razapinjanja Moga Sina, neće se toliko mrziti kao ova. Jao onima od vas koji se suprotstavljate Meni, vašem Vječnom Ocu, jer ako budete pljuvali u Moje Lice, prljavog jezika, Ja ću vas kazniti.
Ja neću dopustiti, još dugo, mržnju i svetogrđa, koja vi zavedeni grješnici predbacujete Meni. Kada Me pokušate zaustaviti, u Mojoj Težnji da sve vas spasim od zloga, trpjeti ćete jako, zbog duša koje će Mi biti preotete zbog vas. 
Moje Božanstvo neće biti satrveno, niti će Dolazak Moga Sina biti zaustavljen. Nitko nema moć da to učini. Čovjek koji se pokušava postaviti između grješnika i Mene, Vječnoga Oca, s namjerom da zavodi te duše da zaniječu Moju Riječ biti će zaustavljen.
Ja Sam Istina. Ja Sam Početak i Ja Sam Svršetak. Moja Ljubav za svu Moju djecu je velika, ali jao grješniku koji navlači Moj Gnjev kada se pokušava uzdići iznad Mene. Ja ću zgnječiti glave posvećenih slugu ohola srca koji kradu duše od Mene preko krivovjerja. Ja ću uništiti one čija će djelovanja zavesti duše u tešku zabludu. Ni na jedan trenutak ne smijete pogrješno tumačiti Moje Upozorenje, jer kada sam Ja pokrenut da posredujem u spašavanju duša, oni Moji neprijatelji će biti satrti do zemlje. 
Moje Moćno Posredovanje je započelo i uskoro će rijetki od vas koji čujete Moj Glas preko ovih Poruka ponovno posumnjati, jer ćete svjedočiti svakome proročanstvu sadržanome u Mojoj Knjizi Istine.
Idite i budite zahvalni za Moje Veliko Milosrđe. Prihvatite Moja Posredovanja, jer će ona pomoći dovesti svijet k pameti. Jedino će nakon pročišćenja čovjek moći istinski poslušati Moj Glas.
 
 
Vaš Vječni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Nedjelja, 27. travnja 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Plan da spasim cijeli svijet i odvedem svakog pojedinog od vas u Utočište Moga Srca je dovršen i svi dijelovi su točno postavljeni, kako bi savršenstvo Moga Obećanja došlo do ostvarenja.
Postoje mnoge tajne vezane za Moje Božanstvo, koje čovjek, bez obzira koliko je upoznat s duhovnim stvarima, ne može nikada istinski shvatiti. Mnoge Tajne Moga Kraljevstva su nepoznate čovjeku, a Moj Otac je otkrio čovječanstvu samo ono što je toliko želio. Čovjeku je dano znanje i Istina, kako bi mogao poštovati Boga i služiti Mu, najbolje kako može. Čovjek je obaviješten, preko proroka, kako se mora pridržavati Deset Zapovijedi, kako bi se osiguralo da ne upadne u zabludu. Zatim, da bi dokazao Svoju Ljubav prema svijetu, On je postao čovjekom i preko Mene, Svoga Jedinorođenoga Sina, Isusa Krista, čovjeku je točno pokazao što čini dobro, a što čini zlo. Ja Sam otkrio Istinu, premda samo djelić onoga što je Moj Otac želio, za čovjekove potrebe. Ali čovjek je bio tako ponosit, ohol i častoljubiv, da nije htio znati Istinu, jer mu nije odgovarala.
Farizeji su zatvarali svoje oči, gledali na drugu stranu i proglasili Me čovjekom, koji je izgubio Svoj razum i govorio u zagonetkama. Oni nisu imali sposobnost čuti Istinu, iako su Moja Učenja jednostavno neprestano ponavljala Riječi, Pouke i Zapovijedi sadržane u Knjizi Moga Oca. Hodali su duž uskog puta, ne gledajući ni lijevo ni desno, dok su slijedili svoju vlastitu verziju služenja Bogu. To su činili pobožnom vanjštinom, kloneći se slabih, siromašnih i neobrazovanih, dok su slavili Boga. Oni su Me izgnali i njihovi istomišljenici danas će to učiniti, ponovno, dok u nadolazećim godinama budu nastavljali sa svojim vlastitim naukom kojega je stvorio čovjek.
Tako sada vidite, za sve za što čovjek tvrdi da poznaje, on zna vrlo malo o Putu Gospodnjem. Ono što mu je dano je prihvaćeno, ali samo dijelovi Istine koji mu odgovaraju. Na primjer, Ja Sam uvijek upućivao Božju djecu da ljube jedni druge, ali to nisu uspjeli učiniti. Koliki od vas leže ispruženi preda Mnom i pretjerano Me slave u zahvaljivanju, a zatim kleveću svoju braću i sestre? Neki od vas idu tako daleko govoreći Mi kako su oni zli ljudi, umjesto da pokažu ljubav i oprost.
Čovjek će uvijek biti slab, jer je nemoguće da ljudsko biće bude savršeno. Ali zašto prihvatiti Moja Učenja s jedne strane, a zatim ih zanijekati s druge? Nikada ne podliježite iskušenju osuđivanja drugih u Moje Ime, jer nemate ovlaštenja to činiti. Nikada se ne uzdižite preda Mnom, kada blatite ili omalovažavate drugo ljudsko biće, u isto vrijeme. To Mi je uvrjedljivo. Da bi prihvatili Istinu, vi morate biti bez zlobe, oholosti, samopravednosti ili sebičnosti. Vi morate odbaciti svoj plašt oholosti, jer to je osobina đavla i Ja ju nalazim odbojnom.
Molim vas zapamtite Moja Učenja i živite svoje živote u skladu s onim što Sam vam rekao. Kada su vam srca uznemirena, puna muke ili mržnje, vi uvijek morate tražiti Moju pomoć. Jer ako to ne učinite, onda će vas prožderati taj osjećaj očaja i mržnje. Vi morate prihvatiti činjenicu da ćete uvijek podlijegati grijehu, ali također znajte da morate pokazati istinsko kajanje, prije nego osjetite bilo kakav mir ili spokoj u svojoj duši.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 27. travnja 2014., 23:20h
 
 
Moja draga djeco, dopustite Svjetlu Božjem da siđe na vas, jer su planovi da se pripremi svijet za Drugi Dolazak Moga Sina, Isusa Krista, dovršeni. Sve stvari sada će biti u skladu sa Svetom Voljom Božjom i Ja od vas tražim da iskoristite molitvu kao svoje najveće oružje, jer će se pojačati bitka za Božju djecu. Za razliku od prijašnjih ratova, bitka za duše će biti vrlo zbunjujuća, jer će neprijatelj biti doživljen kao prijatelj, dok će istinska Kristova Crkva biti proglašena neprijateljem.
Kako ćete snažni morati biti, ako želite postati pravi Kršćanski vojnik. Vi nikada ne smijete pokleknuti pred pritiskom da izgovarate prostote, za koje će tražiti od vas da u njima sudjelujete, u javnosti i pred žrtvenicima Moga Sina. Kada budete vidjeli kako se ljudi uzdižu na moćnim položajima, u Hramovima Moga Sina, a koji zahtijevaju da se poklonite u štovanju pred njima, ali gdje nema znaka Križa, tada pobjegnite, jer ćete biti odvedeni u zabludu. Vi ćete znati da je došlo vrijeme da Antikrist uđe u Crkvu Moga Sina, kada Svetohraništa budu prilagođena i u mnogim slučajevima zamijenjena drvenim inačicama.
Djeco, molim vas budite svjesni da će mnogi od vas okrenuti svoja leđa Istini, jer ćete uvidjeti da vam je Istinu gotovo nemoguće prihvatiti. Dani koji vode do dolaska Antikrista će biti dani velikih proslava, u mnogim crkvama, svih Kršćanskih i drugih denominacija. Sva pravila će biti promijenjena; Liturgija ponovno stvorena; Sakramenti izmijenjeni; dok konačno Misa ne bude više slavljena u skladu sa Svetim Naukom. Do tada i na dan kada Antikrist oholo zasjedne na svoje prijestolje, Prisutnosti Moga Sina više neće biti. Tada, od toga dana pa nadalje, onima koji ljube Moga Sina će postati teško ostati odani Njemu, kao što bi trebali, jer će svaka grozota biti prikazana pred vama. Kada vas dosta smetnji okruži i kada postane uvreda propitkivati novu hijerarhiju, biti ćete u kušnji da odustanete i prihvatite jedinstvenu svjetsku religiju, zbog straha od gubljenja prijatelja i obitelji.
Božja Vojska – Ostatak – će rasti i širiti se, a Križarske molitve će pružati veliku snagu svima. Moj Sin će posredovati i pronijeti vas kroz izazove koji nadolaze, a vi ćete znati da će Njegova Moć biti ta koja će vam dati hrabrost i ustrajnost. Jer jedino snažni među vama će ostati odani Svetoj Riječi Božjoj, ali čak i da je Vojska Ostatka samo djelić veličine u odnosu na vojsku Zvijeri, Bog će ju ispuniti snagom lava. On će ojačati slabe i dati im velike Milosti. On će oslabiti moć onih koji će postati poklonici Antikrista. Svi ovi događaji će se činiti zastrašujućima, ali uistinu, ti događaji mnogima će se činiti kao nova era jedinstva i mira u svijetu. Ljudi će pljeskati novoj jedinstvenoj svjetskoj crkvi i reći: „kakvo je veliko čudo stvorio Bog.“ Oni će biti u velikom strahopoštovanju prema ljudima, unutar Crkve i izvan nje, koji su ostvarili takvo jedinstvo. Velikom zahvalom i čašću biti će obasuti ti ljudi i onda će biti pozdravljeni glasnim pjevanjem, kao i posebnim znakom prepoznavanja, na svakom javnom okupljanju.
Biti će radosti, proslava i počasnih svečanosti, gdje će krivovjerci biti nagrađeni velikim priznanjima. Vidjeti ćete veliko bogatstvo, jedinstvo među različitim vjeroispovijestima i ophođenje prema časnim ljudima poput živućih svetaca – sa svima osim jednoga. Taj jedan na kojega mislim jest Antikrist i oni će vjerovati da je on Isus Krist.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Utorak, 29. travnja 2014., 09:00h
 
 
Moja predraga kćeri, mnogi se mogu pitati kako Bog, Svemogući Otac Stvoritelj svega što Jest i što će zauvijek biti, može patiti. Istina je da je Moj Otac, savršen u svemu što može biti, ispunjen Ljubavlju. Budući da je On Stvoritelj Ljubavi, kada je odbačen, to uzrokuje Žalost u Njegovome Srcu.
Božja  djeca su odbacila Njegov Veliki Dar Raja, preko grijeha Adama i Eve, kada su otpali od Njegove Milosti. Umjesto toga, dopustili su sebi da budu zavedeni lukavom prijevarom, koju je pred njih postavio zli. Kako je Moj Otac patio zbog ove izdaje tada i kako On i dalje pati zbog grijeha izdaje u današnjem svijetu. Ništa se nije promijenilo, osim Čuda Otkupljenja, kojega je On ostavio svijetu u baštinu, kroz Moju Žrtvu za čovječanstvo.
Ljubav Moga Oca prema svima vama je tako velika da je Njegova Žalost, koja je uzrokovana čovjekovom sljepoćom i odbacivanjem Njegovoga Velikoga Milosrđa, također Njegov Dar čovječanstvu. Zbog Njegove Žalosti, On žudi za dušama i kao takav će posegnuti i doseći čak i nevjernika koji se najviše protivi. Onima, koji ne vjeruju u Boga, ali koji žele dokaz i bilo kakav znak koji će im donijeti utjehu u njihovoj bijedi, Ja kažem ovo. Ja, Isus Krist, došao Sam prvi put, ne samo da spasim one koji su prihvatili Istinu – Ja Sam došao spasiti one koji su bili nesposobni povjerovati u Boga. Isto to činim sada. Dok će se vjernici međusobno boriti, raspravljajući da li jesam ili nisam Ja, Isus Krist, Onaj Koji se obraća svijetu u ovo vrijeme, Ja vam obećavam ovo. Ja ću vam, iz Moje Ljubavi za vas, dokazati da Sam doista Ja Koji govorim sada i da Me je još jednom poslao Moj Otac da vas spasim.
Ovoga puta Ja dolazim obnoviti Zemlju, ponovno uspostaviti Moje Kraljevstvo na Zemlji – Raj kojeg je stvorio Moj Otac za Adama i Evu. Taj Dan će uskoro svanuti i prije nego dođe vrijeme, Ja ću prosvijetliti vaš duh, tijelo i dušu. Ja ću vas zaprepastiti Mojom Moći – Mojim Božanstvom, ali vi ćete osjetiti  takav val ljubavi da ćete biti ostavljeni bez sumnje, da ovo može doći jedino od Mene. To je Moje Obećanje. Za djecom Božjom, koja Ga ne poznaju, niti vjeruju u Njega, Ja ću najprije posegnuti. Većina njih će dotrčati k Meni, jer neće imati unaprijed zaključenih misli, koje mogu nastati od previše znanja o duhovnim stvarima. U isto vrijeme, Ja ću posegnuti za onim dušama koje su u velikoj tami, koje su očajne, izgubljene i opterećene velikom žalošću u svojim srcima. Zato kada budete spremni čuti Moju Riječ koja je ovdje sadržana, znajte da Moje Poruke nemaju za cilj samo one koji Me ljube – one su dane da se dođe do vas.
Ja vam dajem mir. Ja vam donosim velike vijesti, jer Ja Sam urezao veličanstvenu budućnost za vas, gdje smrt neće imati moć nad vama. Ja iščekujem taj Dan s velikom radošću. Molim vas čekajte sa strpljenjem i ufanjem, jer kada Ja otvorim vaše srce, vaših briga više neće biti.
 
 

Vaš ljubljeni Isus 

 
 Četvrtak, 1.svibnja 2014., 23:30h
 
Moja predraga kćeri, Moje obećanje da ću ponovno doći bit će ispunjeno u životnom vijeku ovog naraštaja. Mnogi ljudi u svijetu, u ovo vrijeme, zaboravni su na proročanstva koja su sadržana u Presvetoj Bibliji u svezi Velikog Dana Gospodnjeg. U pripremi za ovo vrijeme, Moj Otac Me je uputio da vas obavijestim da je određen datum Mog Drugog Dolaska, ali jedino Bog, Vječni Otac, zna ovaj datum. Čak ni Ja, Njegov Jedinorođeni Sin, nisam upućen u ovaj datum – jedino da će biti uskoro.
Ponajprije će se trebati zbiti mnogi događaji, prije velike obnove, ali znajte da će se oni događati munjevito  i u brzim sljedovima. Oni koji se boje Velikoga Dana, umjesto toga, moraju se ufati u Mene i moliti za duše onih koji će činiti sve što mogu da se suprotstave Meni u Mojoj Potrazi za dušama. Moj Plan je dovesti čak i najtvrdoglavije među vama u Moje Kraljevstvo, jer Ono je za svijet. Moje Kraljevstvo će doći, jer to je Božji Plan i dovršiti će Posljednji Zavjet, u skladu sa Božanskom Voljom Božjom.
Molite, s velikodušnošću u svojim srcima, za duše onih koji najviše trebaju Moje Milosrđe i Ja ću ih prekriti sa Svojom Predragocjenom Krvlju. Sve što je bilo na početku biti će ispunjeno na kraju i tada će postojati svijet bez kraja. Sve počinje i završava s Mojim Ocem.
Ništa neće spriječiti Moj Drugi Dolazak. Nijednom čovjeku, koji Mi se suprotstavlja ili koji pokušava odvući duše od Mene, neće biti dozvoljeno da Mi prkosi, jer kada Ja dođem, svi Moji neprijatelji će biti odbačeni. Ja ću spasiti slabe, bojažljive, one koji se kaju, krivovjernike, pogane, lažljivce, kradljivce, ubojice – sve grješnike. Nitko od vas nije izuzet od Moga Milosrđa. Ja ljubim sve vas.
 
 
Vaš Isus
      
Petak, 2. Svibnja 2014., 19:00h
 
 
Moje dijete, kada ljudi čuju riječ 'apokalipsa', ona im može zadati strah u njihovim srcima. To je zato jer je malo njih uistinu upućeno o tome što ona znači. Ova vremena su naviještena, kao posljednji dio Plana Moga Oca da ujedini svijet i oslobodi ga od stiska zla, koje ga je smrtno stiskalo tako dugo.
Najvažniji znak da je vrijeme blizu biti će neposredno prije Drugog Dolaska Moga Sina, kada će Njegovo Razapinjanje biti cijelo iznova proživljeno. Ovo će biti znakovi. Baš kao što je On bio mučen, isto tako će biti i Njegovo Tijelo – Njegova Crkva na Zemlji – kroz pokvarenost i zarazu. Zatim baš kako je trnje bilo stavljeno na Njegovu Glavu, isto tako ono će biti stavljeno na glave vođa Njegove Crkve. Ruke Njegovih posvećenih slugu će biti probodene, kao na Križu, kada više ne budu od koristi u nadolazećim vremenima, kao sredstva Svetih Sakramenata. Baš kao što su čavli prodrli u Noge Moga Sina, isto tako će onim pravim Božjim slugama biti zabranjeno voditi duše uzduž pravog Puta Gospodnjeg. Razapinjanje Crkve Moga Sina na Zemlji će se nastaviti, dok Ona ne umre i na taj dan, Tijelo Moga Sina, Isusa Krista, više neće biti Prisutno u Svetoj Euharistiji. Kada se uništi Crkva Moga Sina, kojim će onda putem hoditi Njegovi sljedbenici? Zato osim ako ne slijedite Put Moga Sina, vi nećete biti sposobni naći vaš put u Njegovo Kraljevstvo.
Kada se preuzme Crkva Moga Sina i neprijatelj zasjedne na prijestolje, vi uvijek morate ostati odani Mom Sinu. Vi ovo nećete moći učiniti, ako prihvatite zakone sekularnog svijeta, koji su zamjena za Istinu.
Knjiga Istine, zajedno sa Križarskim molitvama, držati će vas usredotočene na Moga Sina. Njegovi odani posvećeni sluge će vas hraniti s Hranom Života, kada Ju se nigdje neće moći naći. U to vrijeme, vi ćete moći brojati mjesece kao da su tjedni i tjedne kao da su dani, jer na zvuk trublji Novi Jeruzalem će se izdići iz pepela i progon će biti gotov.
Apokalipsa će sva biti u zauzimanju Crkve Moga Sina na Zemlji od strane Njegovih neprijatelja. Biti će to borba za duše. Kazne će se ticati Božjeg Upozorenja čovječanstvu, da otvori svoje oči za Istinu. Vojska Ostatka će pomoći održati živim plamen ljubavi za Moga Sina i u isto vrijeme donositi dušama veliku olakšicu od kazni, koje bi ih inače zadesile, kada ne bi bilo Milosrđa Moga Sina. 
 
 
Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 
Subota, 3. svibnja 2014., 15:50h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja tražim od ljudi da se ufaju u Mene, to je za mnoge ljude vrlo teška stvar za učiniti. Mnogima je teško ufati se u Moju Ljubav prema čovječanstvu, kada se oslanjaju na svoju vlastitu vjeru, kako bi se potpuno predali Meni. Samo onda kada se u potpunosti predate Mojoj brizi, možete se osjećati sigurno, zaštićeno i mirno.
Moja Ljubav, kada Ju vi tražite, prekriti će vas kada pružate svoje ruke i dozivate Me kao malo dijete. Djeca polažu cijelo svoje povjerenje u svoje roditelje, kada su mali. Oni jedino znaju razliku između toga što osjećaju da je dobro i što osjećaju da je loše i stoga se oni potpuno oslanjaju na odrasle, da ih zaštite. Djeca ne razmišljaju dvaput da potrče svojim roditeljima po utjehu u potrazi za utočištem. Vjera djeteta je jaka. Ono ne ispituje, jer doista vjeruje da će naći sigurnost u rukama brižnog roditelja.
Ja Sam Onaj Kojemu treba vjerovati, jer sve što se zatraži od Mene biti će učinjeno, ako je za dobro duše. Tražite i primit ćete, to nije prazno obećanje koje Sam Ja dao. Ja uživam u Djelima obasipanja Mojih Darova nad svakog pojedinog od vas. Kada Me tražite da vam pomognem, Ja čujem, osjećam i odgovaram svemu što poželite. Dajte Mi priliku da vam dokažem Moju Ljubav za svakoga od vas. Dajte Mi da vam pokažem dokaz Moga Posredovanja. U ovo vrijeme postojanja, Ja, Isus Krist, učiniti ću vidljivom Moju Prisutnost u svemu što tražite od Mene. U ovo vrijeme, Ja ću vas osposobiti da osjećate Moju Prisutnost, da svjedočite Mojim Velikim Djelima Posredovanja u vašim svakodnevnima životima i da shvatite moć vaših molitvi. Jer ovo su dani velikih čudesa, koje Ja ostavljam čovječanstvu u baštinu, više nego u bilo kojem vremenu otkada Sam Ja hodao Zemljom.
Kada uistinu polažete sve svoje ufanje u Mene, Ja mogu činiti velika čudesa da vam donesem, ne samo olakšanje od patnje, već da vas privučem čak i bliže Moga Svetog Srca. Kada dijete zna da ga roditelj ljubi, ono osjeća sigurnost saznanjem da je zaštićeno. Znajte da ufajući se u Mene, Ja štitim sve vas i Ja ću preplaviti svaku dušu s dubokim osjećajem mira kojega nigdje drugdje nećete naći na ovoj Zemlji.
Dođite danas k Meni i zazovite Me da vam pomognem – bez obzira kakve brige možda imate. Molite ovu posebnu molitvu, svakoga puta kada ste u nevolji i Ja ću odgovoriti svaki put.
 
Križarska molitva (148) Dođi mi u pomoć
 
O moj Isuse, pomogni mi u mom vremenu velike nevolje. Drži me u Svojim Rukama i odvedi me u Utočište Svoga Srca. Obriši moje suze. Dopusti mi da se smirim. Podigni moje raspoloženje i ispuni me Svojim Mirom. Molim Te, udijeli mi ovu posebnu želju (navedi je ovdje…). Dođi mi u pomoć, tako da je moja molba ispunjena i da moj život može postati miran i u jedinstvu s Tobom, dragi Gospodine. Ako moja molba ne može biti udijeljena, onda me ispuni s Milošću da prihvatim da je Tvoja Sveta Volja za dobro moje duše i da zauvijek ostanem vjeran Tvojoj Riječi, dobrostivog i velikodušnog srca. Amen.
 
Uvijek Me pozovite, kada god ste žalosni ili u potrebi za pomoć, a Ja obećavam da će vam se dati znak da Sam Ja odgovorio na vaš vapaj Meni, vašem ljubljenom Spasitelju.
 
 
Vaš Isus               
 
Nedjelja, 4. svibnja 2014., 16:23h
 
 
Moja draga djeco, kada je Bog slao proroke u svijet, oni su bili tek glasnici. Oni su bili poslani da priopće Istinu - Riječ Božju.
Kroz stoljeća, mnoga Božja djeca su krivo tumačila ulogu proroka. Neki su počeli obožavati proroke, umjesto da samo prihvate Riječ Božju i podaju slavu Bogu. Oni su stvorili bogove od proroka i poruke koje su dostavljali svijetu – uključujući one od Moga Sina, Isusa Krista – postale su manje važne nego proroci koji su ih dostavljali.
Djeco, proroci Božji, Anđeli Božji, ljudi koji imaju vizije i vidjeoci nisu bili vrijedni ovog obožavanja. Oni su svi bili obični ljudi s malim ili nikakvim znanjem o Božjim stvarima, zbog čega su bili odabrani. Poruke su te koje su bitne, a glasnici su jednostavno kanali Riječi. Riječ Božja, dana preko proroka, nikada ne smije biti odbačena u stranu, dok je prorok uzdignut na prijestolje kojega je sam stvorio.
Riječ Božja nikada ne smije biti zanemarena. Slika Božja nikada ne smije biti zamijenjena slikama Njegovih proroka ili Svetaca koji su zadobili Njegovu naklonost. Vi možete tražiti od Svetaca i proroka da posreduju u vašu korist, ali vi ih nikada ne smijete obasipati hvalom, koja mora biti namijenjena Bogu, Stvoritelju svega što je Nebesko. Isto vrijedi i danas. Vi najprije morate štovati Boga i staviti Ga ispred svega što jest. Vi se morate držati Riječi, Koja je utvrđena na početku i nikada ne zastraniti od Nje, jer Ona nikada neće, niti može biti izmijenjena. Božja Riječ je konačna.
Učenja Moga Sina su bila obznanjena čovječanstvu kada je On hodao Zemljom. Ona su jednostavno objasnila Riječ u više pojedinosti, ali ona nikada nisu zastranila od Istine. Danas je čovjek još uvijek isti kao kada je Moj Sin došao prvi put. Čovjek je i dalje slab, lako ga se poljulja i ostaje grješnik danas, kao što je bio i tada. Ako vam ijedan prorok ili čovjek, koji tvrdi da govori u Ime Božje, kaže da Riječ mora biti prilagođena kako bi odgovarala čovjekovim suvremenim potrebama, onda vi morate biti na oprezu. Ako vam se kaže da Riječ doista znači nešto potpuno drugo, onda je nemojte prihvatiti. Čovjek, uključujući one koji služe Bogu, nema ovlaštenje uplitati se u Istinu.
Kada čovjek tvrdi da je božanski nadahnut i zatim izmjeni Riječ da odgovara sekularnom svijetu, vi mu ne smijete vjerovati. Bog nikada ne bi dopustio da Njegova Riječ bude izmijenjena ili krivo tumačena kako bi odgovarala čovjeku. Upamtite, kada obožavate proroka i obasipate ga hvalom, vi vrijeđate Boga. Kada prihvaćate promjene onoga što je sadržano u Presvetoj Bibliji, koje proturječe Riječi Božjoj, onda se odvajate od Istine. Kada prihvaćate neistinitosti kao sredstva za služenje Bogu po svojim vlastitim uvjetima, onda odvajate sebe od Boga.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
 
Ponedjeljak, 5.svibnja 2014., 16:10h
 
 
Moja predraga kćeri, svima koji slijede Moj Glas preko ovih Poruka nastavit će se davati veliki blagoslovi, dok će njihova izdržljivost biti ispitana na načine koji nisu poznati još od dana kada su Kršćani trpjeli u Srednjem Vijeku. Svakome od njih će se rugati zli, koji koristi slabe i ohole duše, da poduzme napade na one koji su blizu Mene. Svaki pokušaj će biti učinjen, i vidljivo i nevidljivo, da se kleveće ovo Moje veliko Djelo.
Kako se progon bude pojačavao, znaj da je smanjena moć sotone i sve što će on učiniti je da će nastaviti bacati kamenja, širiti laži i pokušavati od Mene odvući duše. On će na različite načine uspjeti u odvlačenju duša od Mene. On će koristiti ljude koji imaju vizije da napadne ovu Misiju i to će prouzrokovati veliku zbrku.
Kada čovjek nastavlja padati i Riječ Božja nije više prihvaćena, u svojoj potpunosti, onda će Nebo uvijek posredovati. Vjerujte Mi dok vam Ja sada govorim – ovo je Moja Misija i ako vam se drugačije kaže, tada možete biti sigurni da vas vode u zabludu. Moje obećanje je da do kraja ostajem odan djeci Božjoj i dok duša potpuno ne odbaci Ruku Božju. Ja ću probijati naprijed i osigurati vas sa svim Darovima koje Ja ostavljam u baštinu da vas zaštite od Mojih neprijatelja, koji dolaze k vama kao vukovi odjeveni u ovčje ruho. Moji Darovi će biti velika suprotnost od onoga što će svijetu dati neprijatelji Božji. Knjiga Istine će biti velika suprotnost novoj lažnoj knjizi – punoj ljudski stvorenog, manjkavog nauka, koji će opravdati grijeh – koja će uskoro biti nametnuta svijetu. Pečat Živoga Boga će vas zaštititi protiv žiga Zvijeri, a Medalja Spasenja protiv krivovjerja koja će izlaziti iz usta Mojih neprijatelja, koji će osvajati Moju Crkvu na Zemlji.
Naravno, sotona prezire ovu Misiju i on će koristiti, čak i dobre duše – koje će zbog osjećaja krive odanosti onim Mojim posvećenim slugama, koji su izgubili vjeru i koji Mi uistinu ne služe, jer više ne znaju kako – da udari Moju Svetu Riječ. Vi ne smijete dopustiti sebi da budete poljuljani. Ne budite poput onih koji su došli prije vas – onih koji su Me odbacili kada Sam hodao Zemljom.
Ja vam dajem Moju Riječ da će svaki dokaz koji želite biti vaš – uskoro. Ja vam dajem Moje obećanje da Ja sada dolazim jedino da vam donesem Spasenje, u vrijeme kada će Moji neprijatelji učiniti svaki pokušaj da vama, kao djetetu Božjem, zaniječu vaše od Boga dano pravo na Spasenje.
Ne napuštajte Me, kada znate u vašim srcima da Sam to Ja, Isus Krist, Koji sada govorim. Ne pokušavajte od Mene odvući duše, ako ste u bilo kakvoj sumnji o tome Tko Sam Ja. Ne vrijeđajte proroke Božje ili ćete uvelike patiti. Ne borite se protiv Plana Moga Oca da pripremi svijet za Moj Drugi Dolazak ili ćete navući na sebe gnjev Moga Oca. Budite zahvalni. Budite velikodušni i prihvatite s ljubavlju i radošću, da je dan svijetu ovaj Dar Posredovanja, jer je on za vaše vlastito dobro i za dobro svake živuće duše.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 6. svibnja 2014., 20:02h
 
 
Moja predraga kćeri, razlog zbog kojega je Moja Riječ odbačena od mnogih je taj da je Istina poput trna u boku onih kojima je neugodno javno proglašavati Moja Učenja.
Čovjek, koji vjeruje da je sloboda izražavanja više važnija od prianjanja uz Riječ Božju, hoda vrlo opasnim putem. Svaki čovjek, koji vjeruje u svoje pravo da očituje svoja stajališta kao da su nepovrjediva, kada odobravaju grijeh, Moj je izdajnik.
Kolikim ljudima je dopušteno da vjeruju u grješna djela, u ime pravde? Takvi ljudi, koji vam propisuju zakone, uključujući one koji upravljaju vašom Crkvom, željeli bi da vjerujete da pravo na slobodu izražavanja nadilazi svaki Gospodinov Zakon, čak i kada ono veliča grijeh.
Grijeh prikriva mnoga područja i u današnjem svijetu je svaki pojedini grijeh uklonjen obrazloženjima, proglašavajući pravo svake pojedine osobe da čini što joj odgovara. Dok nitko od vas nema pravo suditi ikoga u Moje Ime, nitko od vas nema pravo proglašavati grješna djela kao dobru stvar.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 6. Svibnja 2014., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, neka niti jedan čovjek ne sumnja, ni na trenutak, da bi Bog dopustio Svojoj djeci da otpadnu od Njega, bez da učini sve što je u Njegovoj Moći da ih spasi.
Vama je dano toliko mnogo Darova, preko proroka, još od početka. Mnogi proroci su ponavljali iste poruke stalno iznova, a ipak mnogi od njih su bili ili zanemareni ili ismijani. Mnogi su bili progonjeni ili pogubljeni. Zašto Riječ Božja izaziva takvu mržnju? Nije Riječ Božja ta Koja izjeda duše slabih ili onih koji su otpali od vjere. Ne. Tako odgovara sotona kada Bog podigne Svoju Ruku u spremnoj kazni za zloga, tada on napada opako. On zna da se Riječ Božja, kada je dana Njegovim prorocima, širi tako brzo, Snagom Duha Svetoga i kada se to dogodi, snaga zloga je oslabljena i zato je njegova osveta nasilna.
Kada se Duh Sveti izlije na ljudski rod, na ovaj način, pali anđeli će se uzdići – s mačevima spremnim da probodu svakog Mog sljedbenika, na svaki način koji mogu. Vi morate prihvatiti takvu mržnju prema Mojoj Riječi i prepoznati ju kao ono što ona je – pokušaj da vas se odvede od Istine. Svakom Mom Apostolu, svakom proroku i posvećenom slugi koji prianjaju uz Istinu – Svetu Riječ Božju, gorko će se suprotstaviti sile zla. Ovo je uvijek bio slučaj. Vi, međutim, nikada ne smijete dopustiti da mržnja prema Meni, Vašem Isusu, priguši vaš duh, jer baš u tom trenutku Ja Sam uistinu Prisutan u vašoj duši. Trpite u Moje Ime i Ja ću vas uzdići u slavnom jedinstvu sa Mnom, u Mom Kraljevstvu Koje dolazi. Nanesite patnju drugima, u Moje Ime, bez obzira koliko vjerovali da je to opravdano i Ja ću vas odvojiti od Mene zauvijek.
Moja Upozorenja, dana vama, sada, jesu da vas podsjete na to što Sam poučavao, kada toliki mnogi od vas danas nemaju pojma, uopće, što znači služiti Meni kao Kršćanin.
 
 

Vaš Isus 

 
Srijeda, 7. Svibnja 2014., 23:43h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja pozivam duše da Me slijede, to ima za posljedicu pomiješanost osjećaja, od toga da su radosne do velike boli. Jer kada Ja u dušama budim Vatru Duha Svetoga, to će donijeti velike blagoslove, ali one će postati ispunjene osjećajem tuge.
Kada Ja biram koje duše zavrjeđuju Moje Darove, one će iskusiti osjećaj pripadnosti Meni, ali će također osjetiti nešto izvanjski prema svijetu u kojemu žive. Oni će svoje bližnje braću i sestre vidjeti u novom svjetlu. Bit će više osjetljivi na ljepotu Božjeg Stvorenja, kada gledaju u lica drugih, jer će vidjeti Prisutnost Božju. Svaka duša koju susretnu odisat će Prisutnošću Božjom, bez obzira koliko su daleko mogli otpasti u Njegovim Očima. Oni će također biti ispunjeni silnom suosjećajnošću, koju jedino roditelj može osjetiti za svoje vlastito dijete. Osjetit će iznenadnu i pojačanu ljubav za tu osobu, koja će ih začuditi i zaprepastiti. Međutim, oni će također biti svjesni tame koja se skriva u dušama, spremna da ih proždere. Odabrana duša će odmah znati, u tom trenutku, što je to što se očekuje od nje, jer tada će potrčati k Meni, moleći Me da pomognem spasiti te duše koje su u opasnosti od uranjanja u stanje tame, tako će ona biti uplašena za tu dušu.
Duša žrtva, odabrana duša, odriče se svega što je izvanjsko u njenom životu i čineći tako, daje veliku slavu Bogu. Patnja koju odabrana duša mora pretrpjeti, oslobađa druge duše od vječnog prokletstva i, kao posljedica, postaje najviše tražena meta sotone i njegovih posrednika. Takve duše podnose Moju Muku, kao Dar Bogu, jer jednom odabrane, većina njih ne može okrenuti leđa Bogu nakon toga. Postoje one, međutim, koje su odabrane, ali koje odbijaju Moj Kalež. Vi morate moliti za ove jadne duše, jer njihov nedostatak hrabrosti, u nošenju Moga Križa, vodit će ih u jednom od dva smjera. Oni će podnositi unutarnju patnju, jer će uvidjeti da im je teško zbližiti se sa Mnom. Zatim, oni će postati zadubljeni u sekularni svijet, zato da bi pobjegli od njihova poziva i to im neće donijeti ništa – samo osjećaj lažne nade.
Kada se brižna duša moli i ponizi preda Mnom, ona umiruje Ljutnju Moga Oca. Ovo tada razblažuje udar Kazni Moga Oca na svijet. Ako bi odabrana duša, koja je progonjena zbog svoje ljubavi za Mene i kada je neizdržljivo, samo rekla : „Isuse uzmi moju patnju i učini s njom što Ti odgovara.“, tada bih ju Ja obasuo izvanrednim Milostima. Duša bi postala otporna na zlo i tada postala neustrašiva. Zbog njenog potpunog ufanja u Mene, ona bi se tada uzdigla do savršenosti duše i zadobila mirno i staloženo ponašanje. Toliko mnogo žrtve je uključeno, ali kada takve duše sve predaju Meni, u potpunoj poslušnosti i odbiju da se vežu s neprijateljem Moje Riječi, to će ishoditi spasenjem mnogih duša.
Ja koristim duše žrtve da dovedu druge k Meni, koji drugačije nikada ne bi bili spašeni. Ovakvim postupkom, jedino, te duše žrtve i mogu i hoće okajati duše milijuna ljudi, koji su presjekli pupčanu vrpcu sa Mnom. Nikada se ne bojte previše za duše u tami, u ovo vrijeme, jer Moje odabrane duše žrtve u svijetu su u velikom broju upravo sada. Njihova mirnoća dovodi duše, koje su izgubljene, natrag u Moje Utočište.
 
 
Vaš Isus 
 
Četvrtak, 8. svibnja 2014., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, pogledaj oko sebe i vidjet ćeš mnoge ljude koji žive bezbrižne živote. Vidjet ćeš smijeh, radost i veliko prijateljstvo i znat ćeš da to jedino može doći od Boga. Mnogi ljudi, čim spoznaju Istinu, prigrlit će Me otvorenih i zahvalnih srdaca i tada ćemo biti jedno.
Moj Plan je da okupim sve i natopim ih s velikom ljubavlju, radošću i srećom. Ja ću uživati u Mome Novom Kraljevstvu i biti će mnogo smijeha, radosti i ljepote, također kao i u Vječnom Životu. Ljubav će zračiti iz svakog pojedinog stvorenja, svake pojedine duše i život će biti savršen. 
Kada se brinete o budućnosti svijeta, zapamtite što Sam vam Ja rekao. Sve će biti dobro, jednom kad Ja dođem da vas okupim, u novi  svijet bez kraja. Nema potrebe brinuti se, jer Bog ljubi sve vas. Što se tiče duša koje žive oskudan i žalostan život, one će biti prve okupljene, ako prihvate Tko Sam Ja. Onima koji su u strašnoj tami, bit će dane izvanredne Milosti da očiste svoje duše, tako da Ja mogu oslabiti stisak zloga nad njima i odvesti ih u sigurnost Moga Milosrđa. Ovo je bitka i bit će teška borba, ali Moć Presvetoga Trojstva bit će upotrijebljena i duše će biti prosvijetljene, tako da one neće poginuti.
Ja ću uzdići važne vođe među vama i s širenjem Vojske u svakom narodu, vi ćete rasti i povesti sa sobom većinu Božje djece u Novi Raj. Gledajte u Mene s pouzdanjem i ne bojte se Moje Ljubavi, jer vi morate znati da vas Ja nikada ne bih drage volje preplašio, jer kada Ja obznanim Moju Prisutnost, ispunit će vas s velikim čuđenjem i radošću. Ja vas uvjeravam, nema potrebe za strahom, jer Ja Sam Ljubav, Ona Sama. Ljubav će vas umiriti i kada se suočite sa Mnom, vašim Isusom, vi ćete biti obuzeti osjećajem trenutne prisnosti, koja je prisutna samo kada vaše srce postane isprepleteno s Mojim.
Kako Ja ljubim sve vas i kako žudim za vašim dušama.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Petak, 9. svibnja 2014., 17:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, Ja Sam stvorio svijet, jer je to bila Moja Volja. Moja Volja je uvijek postojala i uvijek će postojati. Moja Volja će biti izvršena, sa ili bez volje čovječanstva. Slobodna volja, dana čovjeku Mojom Rukom, bila je zlorabljena i to je ishodilo odvajanjem između čovjeka i Mene, Vječnog Oca. Dokle god čovjek ima Dar slobodne volje, to znači da jedino oni koji odaberu doći k Meni, preko Moga Sina, Isusa Krista, mogu postati dio Mene – opet potpuni.
Kada se čovjekova volja protivi Mojoj Volji, to ishodi gorkim rvanjem, jer jedino Moja Volja može prijeći preko svega što jest. Moja Božja Volja nadzire sve što Ja dopustim, sve što Ja dozvolim, jer Ja ću uvijek prihvatiti slobodnu volju koju Sam dao čovjeku, jer Ja ne uzimam natrag što Sam dao. Ponekad čovjek, svojim vlastitim slobodnim izborom, uzrokuje strašnu bol u svijetu i jako Me vrijeđa svojom pohlepom i sebičnošću. Ipak, Ja se ne uplićem u čovjekovu volju, jer jedino on može odlučiti hoće li ili neće poželjeti učiniti što Moja Volja želi. I dok Ja neću pokušavati oduzeti slobodnu volju, slobodan izbor ne znači da čovjek može Meni nalagati svoju volju, preko onoga što je Moje.
Mojoj Božjoj Volji se nikada ne smije protiviti, jer čovjek nikada ne može svladati Moju Volju. Kada to čini, uvidjet će da je nemoguće suprotstaviti se Meni bez trpljenja posljedica. Jedino Ja odlučujem o ishodu života i smrti, jer to je jedino na Meni da odlučim. Kada Ja donosim odluku da izvršim Moje Planove da zaštitim Svoju djecu, ni jedan čovjek nema moć prijeći preko toga. Ako se čovjek pokuša uplitati u Moje Darove za svijet, što uključuje život u svim njegovim oblicima, onda će on, ne samo pasti, nego će za posljedicu trpjeti.
Neka Me ni jedan čovjek ne pokušava zaustaviti u Mom Planu da dovršim Moj Sveti Zavjet.
Neka niti jedan čovjek ne huli protiv Mene ili stane na put Mojoj Volji, da ne bi bio iznenadno odbačen.          
Neka Me nijedan čovjek ne pokušava zaustaviti od davanja Vječnog Života dušama ili će njegov vlastiti život nestati. Kada Mi se pokušavate suprotstaviti, nikada nećete uspjeti. Kada čovjek nastavlja nijekati Moju Riječ i boriti se s Mojim Božanstvom, posljedica će biti jedino nemir, propast, gubitak života i strašne kazne. Zbog ovoga, kada se od duše zatraži da posluša Mene ili Moje Upute i svojom slobodnom voljom prihvati ove zahtjeve, uvidjet će da je nemoguće protiviti se Mojoj Volji.
Ti, Moja kćeri, pokušavala si se boriti s Mojom Voljom – iako si se već predala Meni. Od sada ćeš znati da je to od male koristi, jer jedino ono što je naloženo od Mene, na Moj vlastiti način, može biti učinjeno.
Djeco – Ja Sam vaš Otac. Ja Sam vaš Stvoritelj. Jedino Ja znam što vam budućnost donosi, ali bit ćete utješeni da znate da su svi Moji Planovi dovršeni. Jedino kad je vaša volja sjedinjena s Mojom, Moje Kraljevstvo može biti potpuno ostvareno i konačno dovršeno. Samo tada će svi sukobi između čovjeka i Mene, vašeg Vječnog Oca, biti završeni. Tada će zavladati mir, u novom svijetu koji ima doći – svijetu tako savršenom da nikada neće završiti.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog 
 
 
Subota, 10. svibnja 2014., 17:30h
 
 
Moja predraga kćeri, nije na tebi da sada shvatiš, ali znaj da ću Ja uzdići čovjeka, unutar Moje Crkve, koji će ustati i proglašavati Istinu. On će to činiti u vrijeme kada nijedan drugi kardinal, biskup, svećenik ili bilo koji Moj posvećeni sluga neće imati hrabrosti tako činiti. Kada novi lažni nauk proguta Crkvu, mnogi unutar Nje će znati u svojim srcima kako će on biti pogrješan. Oni će biti zabrinuti, ali previše uplašeni da podignu svoje glasove. Oni će biti tako brojčano nadmašeni, od onih čija je vjera slaba, da će spremno prihvatiti bilo kakvo krivovjerje koje se nametne djeci Božjoj, u Moje Sveto Ime.
Čovjek kojega ću Ja uzdići je hrabra duša i mnogima će laknuti kada on progovori. Kada on to učini, još mnogo više njih će se uzdići i progovoriti i tako spašavati mnoge duše. Kada on bude uzdignut, Ja imam druge planove o združivanju svih onih vjera koje ne prihvaćaju Mene, Isusa Krista, kao Sina Božjega. Svi ovi Božji Planovi su navješteni i milijuni i milijuni ljudi diljem svijeta će tada shvatiti Istinu. Oni će zatim rasti i Ja ću ih blagosloviti, da mogu okupiti zajedno sve vjeroispovijesti, s jedinom svrhom da se osigura proglašavanje Istinite Riječi Božje. Vjera će se tada širiti, tako da će Moju Riječ sadržanu u Svetim Evanđeljima, propovijedati čovjek, žena i njihovi sinovi i kćeri, na sve četiri strane svijeta. Oni će prorokovati, otkrivajući svijetu ove Božje Poruke i Moja Prisutnost će ih prekriti da im da snagu i hrabrost koju će trebati.
Tako moćan će biti ovaj Moj naraštaj, u širenju Istine, da će se mnogi od onih koji su bili zavedeni i koji su vođeni putem velike zablude, okrenuti i doći trčeći k Meni. Oni će se širiti tako brzo, da će se  obratiti milijuni duša zbog svakog krivovjerja koje je učinjeno protiv Mene. Ja ću najprije privući pogane, jer im nije dana Istina i tako svijet neće sumnjati u to kako će Moje Posredovanje biti moćno. Zatim, Ja ću privući zajedno sve druge vjere i jasno će im biti pokazano da je samo jedan put do Moga Oca, a to može biti jedino preko Mene. I dok Ja budem privlačio milijune duša prema Meni i Istini o tome Tko Sam Ja, milijuni drugih duša će biti privučeno ljudski stvorenoj religiji, koju je osmislio i stvorio duh zla.    
Veliki plan zloga je razrađen koliko je i jednostavan, a to je donijeti prokletstvo što je moguće većem broju duša, uništavajući njihovu vjeru u Mene, Isusa Krista. Oni će to činiti niječući Istinu. Dok će nova religija proždirati duše, kroz laži, Ja ću zadobivati trostruko više od toga, osiguravajući da djeca Božja ne zaborave Istinu.
 
 

Vaš Isus

 
Nedjelja, 11. svibnja 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja najdraža Želja je da donesem ljubav, mir i sreću svoj Božjoj djeci. Ja nikada ne želim osvetu, bez obzira kako su zla ljudska djela. Niti tražim da uzrokujem poniženje ikome, iako oni mogu poniziti druge u Moje Ime. Nikada ne tražim da uništim čovjekov ugled, kada je on uzrok velikog uništenja u svijetu. Ja ne tražim zle da ih lako uništim. Moja jedina Želja je da ih sve spasim. Ja žudim za dušama svakog pojedinog Božjeg djeteta. Ja ih neprestano tražim. Pokušavam ih privući k Sebi. Ja čak svakodnevno tražim one koji ne prihvaćaju Moje Postojanje. Činim da Moju Prisutnost osjete u svojim životima, ispunjajući njihove duše s ljubavlju prema drugima, pobuđujući dobrotu unutar njih, da mogu pobijediti negativne misli, postupke i djela.
Neke duše su prirodno osjetljive na Mene i Ja uživam u njihovom velikodušnom odazivu i nježnosti srca. Drugi imaju prepreku između sebe i Mene, tako da Mi je teško dodirnuti njihove duše. Ali, Ja ću nastaviti pokušavati dosegnuti te duše na mnoge različite načine, dok ne budem mogao otvoriti njihova srca za Moć Božje Ljubavi.
Ljubav je pokretačka snaga koja vodi svim dobrim stvarima. Ljubav je prisutna u svakom djetetu Božjem od trenutka kada je ono rođeno. Božji Dar Ljubavi pomaže čovječanstvu da nadvlada zloga. Kada Bog posreduje i poveća ljubav u duši, On to čini da obrani Svoju djecu protiv zloće đavla. Ljubav je snažnija nego mržnja, ali mržnja je ustrajna. Sotona, pun mržnje prema čovječanstvu, nema ljubavi bilo kakve vrste, osim za sebe samoga. On truje čovječanstvo usađujući mržnju u duši koja je oslabila zbog grijeha. Mržnja pronalazi spreman dom u dušama koje su ljubomorne, pune oholosti, osamljene i zbunjene. Sotona nikada neće  dušu napastovati s mržnjom, prikazujući je duši onakvom kakva je. Umjesto toga, on će napastovati dušu kroz grijeh oholosti, uvijek kao njegov prvi način djelovanja. Duša će biti vođena u vjerovanje da mora nanijeti uvredu, jer njegove vlastite potrebe to nalažu, jer on zna najbolje i jer čini dobru stvar.              
Božja Ljubav se širi među svom Njegovom djecom u ovo vrijeme. On to čini iz Svoga Milosrđa. On će povećati ljubav u srcu čovjeka da pomogne čovječanstvu da se bori protiv mržnje koja će se uskoro pojačati u svijetu, kada čovječja srca postanu hladna poput kamena.
Ja tražim da molite ovu Križarsku molitvu da tražite Božju Ljubav u ovo vrijeme.
 
Križarska molitva (149) Tražiti Božju Ljubav
 
O Isuse, ispuni me Ljubavlju Božjom. Ispuni me sa Tvojim Božjim Svjetlom i preplavi me s ljubavlju koju ja trebam da širim sjeme Božjeg Milosrđa među svim narodima.
Dopusti da širim Tvoju Božju Ljubav među svima onima s kojima dolazim u dodir. Širi Svoju Ljubav tako da Ona osvijetli sve duše, sve vjere, sva uvjerenja, sve narode – poput maglice koja zanosi svu Božju djecu u jedinstvo. Pomogni nam da širimo Božju Ljubav da bi Ona mogla pobijediti sve zlo u svijetu. Amen.
 
Uvijek izjednačite ljubav s Prisutnošću Božjom. Znajte da jedino ljubav može dovesti duše k Meni. Znajte da jedino ljubav može doći od Boga. Jedino ljubav ima moć donijeti mir, zadovoljstvo i jedinstvo među narodima. Mržnja dolazi od sotone i gdje god da joj svjedočite , vi morate moliti gornju molitvu da tražite Božju Ljubav. Upamtite, ljubav će pobijediti sve, jer dolazi od Boga.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 13. svibnja 2014., 8:50h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja velika radost je gledati Moje ljubljene sljedbenike, koji su odgovorili na Moj Poziv da mole Križarske molitve, koje će  Snagom Duha Svetoga spasiti milijarde duša.
Ja ću upotrijebiti Križarske molitve da obnovim i pročistim duše čovječanstva, u isto vrijeme dok obnavljam lice Zemlje. Velika obnova će biti dovršena, sva u isto vrijeme, da bi svijet bio spreman i dostojan primiti Mene, Isusa Krista, kao Spasitelja Koji se vratio.
Baš kao što narodi s dobrodošlicom dočekuju člana kraljevske obitelji, mnoge pripreme će biti potrebne prije nego kralj stupi svojom nogom na njihovo tlo. Vi nikada ne bi dopustili da kralj koji dolazi u posjetu, stigne kada je sve u neredu, raspadu ili gdje su ulice prekrivene nečistoćom. Zato će predstavnici takvih zemalja osigurati da su primjereno odjeveni i  pripremljeni da susretnu dostojanstvenike koji su u posjeti. Oni će proći znatnu teškoću da pripreme veliku dobrodošlicu i odabrat će predstavnike za koje smatraju da su dostojni primiti kralja koji je u posjeti. Konačno, oni će pripremiti veliku svečanost da proslave dolazak kralja i na veliki dan će rasporediti ljude uzduž ulica i pjevati velike hvale. Oni će počastima obasipati monarha koji je u posjeti i njegovu pratnju. Tako će biti na Veliki Dan Gospodnji kada Ja, Isus Krist, dođem suditi.
Ja ću doći iznenada na zvuk trublji i na mili zvuk Zbora Anđela. Nebo će biti zatamnjeno na tri dana, neposredno pred Moj povratak. Zatim će biti osvijetljeno mnoštvom boja koje čovjek prije nikada nije vidio. Ja ću biti vidljiv svakom čovjeku, ženi i djetetu, svake dobi i bit će velikog zaprepaštenja, ali i velikog uzbuđenja. Ljudi neće vjerovati svojim očima i mnogi će biti oboreni – drugi će plakati suze olakšanja i radosti. Mnogi će biti nespremni i naći će se tako nadvladani ovim događajem da će prolijevati suze žalosnice, jer će znati u svojim srcima kako su odbacili Pravog Mesiju i koliko su nedostojni da uđu u Moje Kraljevstvo. Ali, Ja sada kažem ovim ljudima. Na taj Dan, vi morate pozvati Mene i tražiti da vam oprostim. Onda ćete i vi biti uzeti u Moje Novo Kraljevstvo.
Kao i svaki kralj koji je u posjeti, Ja tražim one među vama, koji Me ljubite, da se pripremite za ovaj Veliki Dan. Ufajte se u Mene, pripremite svoje duše, molite za Spasenje svih duša i dođite odjeveni, spremni, čekajući – kao što mladenka čeka mladoženju. Na taj dan, vi, Božja djeca, pridružit ćete se Meni, kao jedan u Svetom Jedinstvu s Mojim Ocem, za početak novog svijeta i Slavnog Doba koje vam je obećano od početka.
Budite u miru. Pripremite se s ljubavlju i jednostavnošću za ovaj Veliki Dan. Ne bojte ga se. Dočekajte ga s dobrodošlicom. Čak iako ste u velikoj tami, Ja ću vas povesti u Moje Svjetlo. Sve što trebate učiniti je ispružiti svoje ruke prema Meni i Ja ću vas prigrliti kao Moje.  
  
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 14. svibnja 2014., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Milosti koje Ja darivam svijetu će obratiti nevjernike u Moje odane sljedbenike. Oni će biti trenutno obraćeni i past će na tlo preda Mnom u brižnom služenju.
Oni koji su Me izdali, kroz svoje živote i koji su Me odgurnuli, istupiti će i usrdno Me moliti da ih prihvatim kao Moje. One koji kuju zavjeru protiv Moje Riječi, međutim, bit će najteže spasiti. Jer oni su više svjesniji nego oni koji zanemaruju značenje Moje Riječi, a ipak Ju svjesno pokušavaju ponovno ispisati da odgovara njihovom oholom samopoštovanju. Pored sveg njihova znanja oni ne vide Istinu, jer Ju odbijaju vidjeti. Oni neće proglašavati potpunu Istinu i umjesto toga će Ju preraditi, zato da bi zavarali druge.
Neki ljudi su se okrenuli protiv Mene, jer vjeruju da je njihov poziv da služe Meni urodio time da im je darovano prosvjetljenje. Oni misle da imaju ovlast, koja im je udijeljena Snagom Duha Svetoga, da prilagode Moja Učenja kako ne bi uvrijedili suvremeno društvo. Njihova oholost će biti njihov pad i njihovom padu od Milosti će svjedočiti mnogi koji će se osjećati prevareno, jer su bili vođeni u zabludu. Drugi među njima znaju točno što rade, jer nisam Ja onaj kojemu služe – nego zlome. Oni se namjerno ubacuju među vas zato da bi uništili Istinitu Riječ Božju. Oni se neće pokajati, niti će prihvatiti Moju Ruku, jer vjeruju lažima Zvijeri koji je Mojim neprijateljima kroz stoljeća obećavao njegov raj koji ima doći. I oni su odabrali vjerovati u ovu razrađenu varku, zbog svoje pohlepe i ambicije. U vrijeme kada shvate Istinu, bit će bačeni u ponor. Ovo su tek neki od nesretnika i zavedenih koji će zanijekati postojanje đavla, onoga što on jest i postojanje bezdana u kojemu će on prebivati u vječnosti.
Ja upozoravam svu Božju djecu da će slijedeći zle postupke, odbacujući Riječ Božju i čineći smrtni grijeh, izazvati kaznu. Svatko tko vam kaže drugačije, zavodi vas. Ipak, Ja ću spašavati pokajnike sve do posljednje sekunde, toliko mnogo žudim da spasim svakoga od vas.
Moja Ljubav, Moje Milosrđe, Moja Samilost će biti vaša spasonosna Milost. Ja vas ne želim uplašiti, ali vam moram reći Istinu. Dolazeći k Meni – bez obzira koja su vaša uvjerenja, na samome kraju – Ja ću vas okupiti kao Moje. Nikada ne zaboravite ovo Obećanje. Ja obećavam da ću posegnuti za vama u dubinama vašega očaja.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Petak, 16. svibnja 2014., 16:05h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja tražim od svih vas koji Me ljubite, da posvetite Mom Srcu duše svih onih koji odbijaju Moje Milosrđe. Ja tražim da Mi dovedete nevjernike koji neće prihvatiti Moje Postojanje i one koji bi, čak i da Ja osobno stanem pred njih i dalje odbacivali Mene. Ove okorjele duše primaju utjehu u drugim oblicima duhovnih težnji, jer Me odbijaju prihvatiti. Kada bi prihvatili Istinu, oni bi pronašli veliki unutarnji mir kojeg ni jedan drugi oblik duhovnog bavljenja ne bi mogao donijeti. Oni koji ne vjeruju u Mene ili u Onoga Koji Me je poslao, nikada neće ispuniti svoje duše mirom.
Jedino Ja, Isus Krist, mogu donijeti pravi mir u vaša srca, jer Ja Sam bio poslan od Onoga Koji vas je stvorio da vas dovedem k Njemu. Preko Mene ćete naći Mog Oca. I kada se Otac ujedini s djecom koju je On stvorio, vladat će mir. Bez Mira Božjega, nikada ne može biti sklada na Zemlji. Kada ne bude mira, vi ćete znati da je to uzrokovano nedostatkom poniznog služenja Bogu.
Oni koji su učeni o Mojoj Presvetoj Riječi nikada ne smiju zaboraviti da kojegod znanje možda imate o Meni, ono nikada ne smije biti korišteno protiv Mene. Pod time mislim da vi morate vjerovati u Mene Tko Ja Jesam. Prihvatite Me poniznog srca. Nikada ne dopustite oholosti da zasjeni vašu odanost prema Meni. Onaj koji je mekog i nježnog srca, ljubi Mene. Ja Sam prisutan u onome koji ljubi sve – bez obzira na njihovu rasu, vjeru, spolnost ili boju. Ja Sam u svima koji žive svoje živote kako Sam ih Ja poučio. Ja Sam također prisutan u onima koji Me ne poznaju, ali koji oponašaju Moje osobine.
Kada Sam hodao Zemljom, Ja se nikada nisam hvastao Mojim znanjem – Ja Sam jednostavno kazivao Istinu. Nikada nisam klevetao; progonio ili prekoravao one koji Me ne bi slijedili. Ja nikada nisam govorio zlo o bilo kome. Prihvaćao Sam Božju djecu i svaki prijestup kojeg su očitovali prema Meni. Ja nikada nisam rekao da bih žrtvovao Svoj Život za nekoliko odabranih. Ne, Ja Sam dao Sebe za svakoga, a posebno za okorjele grješnike. Nikada nisam birao jednog čovjeka preko drugoga. Ja nikada nisam obasipao hvalama jednoga, a klevetao drugoga, jer bi to bilo nemoguće.
Ja Sam tražio da širim Istinu, u nadi da bi se Moja Riječ čula. Donio Sam mir mnogim nemirnim dušama koje su imale poniznosti da Me slušaju. Ja Sam bio odlučan, ali pravedan prema svima onima koji su Me mučili zbog svoje mržnje i zlih jezika. Ja Sam izgonio demone iz duša koje su se uzdizale protiv Mene i davao Sam velike Darove onima u velikoj patnji. Ja Sam zanemarivao izrugivanja od takozvanih svetih ljudi onog vremena, koji su voljeli samo sebe. Bog nikada nije imao prednost u njihovim životima, tako su bili zauzeti potragom za svojim vlastitim potrebama. Ali duše koje Sam Ja najviše tražio su bile one koje nisu vjerovale u Boga. One su dospjele do Mene i nisu shvaćale zašto su privučene K Meni. Došle su k Meni svojom vlastitom slobodnom voljom, ali su mnoge dovedene k Meni preko onih duša koje su znale Tko Sam Ja bio i Tko Me je poslao. Zbog ovoga, Ja Sam izlio na njih posebne Milosti i one su bile trenutno obraćene.        
Danas, dok govorim s vama prije Velikog Dana, Ja želim da Mi dovedete duše nevjernika, Vi morate to učiniti kroz molitvu i molitvom ove Križarske molitve (150) Da se spase duše nevjernika
 
Dragi Isuse, ja Te molim da spasiš sve one koji Te odbijaju priznati, ne svojom vlastitom pogrješkom. Ja prikazujem Tebi moje trpljenje, da Ti dovedem duše onih koji Te odbacuju i za Milost koju ćeš Ti izliti na cijeli svijet. Smiluj se njihovim dušama. Povedi ih u Svoje Nebesko Utočište i oprosti im njihove grijehe. Amen.
 
 Vaš Isus
 
Subota, 17. svibnja 2014., 15:54h
 
 
Moje drago dijete, kada Moj Sin podjeljuje posebne milosti Božjoj djeci, to znači onda da postoji odgovornost koja se očekuje od strane primatelja. Za svaki Blagoslov, draga djeco, kojeg primite od Moga Sina, vi uvijek morate zahvaljivati Bogu. Kada Moj Sin dariva nebeske Milosti duši, mnogo se očekuje od te osobe. Svaka duša tada mora živjeti svoj život u skladu s onim što ju je naučio Moj Sin. 
Moj Sin čini da se osjeti Njegova Prisutnost kada je On pozvan. Što je više duša otvorena Njegovoj Ljubavi, više će on ili ona postati bliži Njegovu Presvetom Srcu. Međutim, kada se duša uzdiže pred Mojim Sinom, dok traži Njegovu pomoć, ništa neće dobiti od Njega. Bog ljubi ponizne duše. On ih obasipa velikim Milostima. Što više Milosti oni prime, više Njega će biti prisutno u njima. Zatim, kada Njegova Prisutnost postane primjetna, ta ista duša će biti predmetom mržnje. Đavao je privučen dušama koje su u Svijetlu Božjem. On će potom koristiti svako sredstvo da ponizi odabranu dušu i obično to radi varajući slabe duše, koje iskorištava, da poniznim dušama nanese bol i patnju. 
Nažalost, mnogi ljudi koji vole Mene, Majku Božju, dolaze k Meni moleći Me da sudjelujem u uništavanju drugih duša. Ove duše, kažu Mi, zaslužuju Božju Kaznu. Kada traže od Moga Sina da provede sud na takve duše, zbog mržnje koja leži u njihovim srcima, njihove molitve nikada neće biti uslišane. Kako možete ljubiti Mene, štovati Moga Sina i založiti svoju vjernost Istini kada mrzite druge? Oh, kako je zlo lukavo kada proždire svete duše koje su dopustile oholosti da ih omete. Jednom kada oholost zahvati dušu, ona odmah gubi svoje svjetlo. Što tamnija postaje, to se odmiče sve dalje od Svjetla Božjega.  
Kada tražite od Mene da posredujem u vašu korist, s Mojim Sinom, vi uvijek morate doći k Meni s obiljem ljubavi u svojim srcima. Nikada ne smijete proklinjati druge kada tražite Božji Blagoslov, jer se to Njemu gadi. Mržnja ne igra nikakvu ulogu u Nebu.
Dođite k Meni, draga djeco, jedino s ljubavlju u svojim srcima za vaše neprijatelje i na sve vaše molitve će biti odgovoreno u skladu s Božjom Svetom Voljom.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
 
Nedjelja, 18. svibnja 2014., 19:15h
 
 
Moja predraga kćeri, sva proročanstva koja su ti dana sada će početi teći – kap po kap, dok se sve ne izlije brzo kao voda koja brzo ide iz slavine. Slučajevima, postupcima i djelima povezanima s Mojom Crkvom na Zemlji, uskoro ćete svjedočiti. Oni koji navode omalovažavajuće tvrdnje o Mojoj Svetoj Riječi, bit će utišani, tako zaprepašteni će biti događajima koji imaju doći.
Sve što dolazi od Mene, dolazi od Moga Oca. Kada Moj Otac kazuje pojedinosti o budućim zbivanjima kao dio Njegove Misije da spasi duše, budite sigurni da će se oni dogoditi. Dok započinje novo razdoblje korjenitih preustrojstava u Mojoj Crkvi, mnoge nekršćanske skupine će biti prihvaćene. I dok primam sve duše, Ja nikada neću dopustiti da Moja Riječ – na Kojoj je izgrađena Moja Crkva – bude gurnuta u stranu. Oni koji ne prihvaćaju Mene, jer ne vjeruju u to Tko Sam Ja, bit će srdačno primljeni u Moj Dom. Bit će im pokazana svaka gostoljubivost; prema njima će se ponašati s velikom susretljivošću; darivati s darovima, a ipak će odbiti priznati svoga Domaćina. Zatim će oni s vremenom koristiti Moj Dom da časte poganske bogove kao znak poštovanja, za kojega će svijetu reći da je jedino pravedno. Kršćanima će biti rečeno da bi Bog očekivao od njih da srdačno pozdrave nevjernike u Crkvi. Da će načini koji štuju Mene, morati biti promijenjeni da ne bi uzrokovali uvredu ovim posjetiteljima. Uskoro, Moj Dom više neće pripadati Meni, jer će se malo raspravljati o Mojoj Istinitoj Svetoj Riječi.
Nove riječi, za koje će vam reći da dolaze s Mojih Usana, koristit će Moja Crkva na Zemlji da srdačno dočeka tuđince u Mom Domu. I dok Ja tiho sjedim u kutu, oni će divlje dotrčati u Moju Crkvu; odnoseći blaga i sve znakove koji su povezani sa Mnom, Mojom ljubljenom Majkom i Postaje Križnog Puta. Moj Dom će biti ogoljen od svega što Mi je bilo drago, a uljezi će zauzeti prostor unutar. On će postati mjesto čudnih spomen svečanosti; novih i neobičnih molitvi, a nova knjiga će zamijeniti staru. Ovo će se nastaviti dok Ja ne budem prisiljen napustiti Moj Dom, jer će biti neprikladan za Moju Svetu Prisutnost. Svim Mojim nevinim sljedbenicima će izgledati da vide ono za što će vjerovati da je pokušaj modernizacije Katoličke vjere.
Uskoro, Ja više neću imati ključ Mog Doma, jer će Mi i to također oduzeti. Ja ću tada načiniti Moj Dom u srcima Mojih vjernih posvećenih slugu, Mojih ljubljenih sljedbenika i onih čija će srca biti otvorena za Mene. Moj Dom je vaš. Moj Dom je za svakoga. Ali kada Ja primam pogane u Moj Dom, to im ne daje za pravo da prisiljavaju Božju djecu da prihvate njihove običaje ili dopuste da se odvijaju njihove svečanosti u Kući Gospodnjoj.
Vi nikada ne smijete dopustiti da vaša Vjera bude korištena na ovaj način ili da se s njom pogađa, zato da bi se dozvolilo poganima da okaljaju Moj Dom.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 20. svibnja 2014., 11:14h
 
 
Moja predraga kćeri, čovjek koji ne vjeruje u zlo, ne vjeruje u grijeh. Onaj koji izjavljuje da je zlo u umu promatrača, sposoban je prihvatiti zlo pod svakom krinkom i konačno će postati neosjetljiv na njega. 
Kada je zanemareno zlo, sotona je postigao veliku pobjedu, jer kralj laži ide vrlo daleko da preruši zlo i on to obično čini predstavljajući dokaze koji promiču snošljivost u društvu. Kada se ljudska inteligencija koristi za dokazivanje svim razumskim razlozima za ispričavanje zla, ove duše, krive za širenje takvih neistina, postaju glavne mete zloga. Jednom kada mu duša dopusti ući, veliki varalica će uvjeriti svoju žrtvu da se oni ponašaju u dobroj vjeri i za dobro svijeta, kada opravdavaju zlodjela koja su protiv Boga. Zli je prouzročio takvu prijevaru da će mnogi ljudi, koji više ne vjeruju u sotonu ili zlo koje je proširio diljem svijeta, postati nesposobni razlučiti razliku između onoga što je dobro i onoga što je loše. Ovi ljudi će raspravljati i davati svako razumno gledište da promiču nemoral u svim pogledima. Zatim će oni ozloglašavati čovjeka koji su usudi braniti moralnost. Takav je smjer čovječanstva u današnjem svijetu. Kada se odbaci postojanje zla, tada se niječe postojanje sotone. Tada kralj laži i svaki Moj neprijatelj zadobiva snagu, a njegove dobrovoljne žrtve, koje će se ponašati kao njegovi govornici, postaju neosjetljivi na Božje Milosti.      
Kada Moja Crkva na Zemlji odbacuje sotonu, onda vrlo malo može biti učinjeno za one koji su doista zaraženi zlim. Kada Moja Crkva niječe postojanje Zvijeri ili vječni ponor u kojega su bačeni on i svi pali anđeli, tada ćete znati da Istina nije otkrivena Božjoj djeci.
Ako ljudi ne znaju o opasnostima koje sotona nanosi dušama, onda se oni neće moći naoružati protiv zla. Kada se ovo dogodi, Istinska Učenja Božja se neće više prihvaćati onakvima kakva jesu.
Vrijeme se ne mijenja u Mom Kraljevstvu. Sotona je najveća pošast ljudskog roda i njegova zaraza je smrtonosna. Tako oprezan da se sakrije, on je gospodar prijevare, jer on će uvijek predstaviti dobro kao zlo, a zlo kao dobro. Jedino oni čije su oči uistinu otvorene za Boga, shvatit će prijetnju koju on predstavlja u Spasenju svijeta.
 
 
Vaš Isus 
 
Srijeda, 21. svibnja 2014., 20:40h 
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Otac želi da sva Njegova djeca pokažu ljubav i milosrđe jedni prema drugima. Grijeh se širi tako brzo, kao izravna posljedica grijeha oholosti, da je zaraza, posebice među onima koji tvrde da su Kršćani, potražila mnoge duše koje su jednom bile blizu Mog Svetog Srca. 
Sotona i svaki demon kojeg je on poslao da uništi čovječanstvo, prouzročili su mnogo podjele u svijetu. Oni pokušavaju narode i zajednice dovesti u spor jedne s drugima. Teroristički napadi će uzeti više maha, ali najozbiljniji znak će biti u obliku progona Kršćana. Nikad prije Kršćani nisu bili tako poniženi – njihovo pravo na vjersku slobodu smanjeno i prekršeno njihovo pravo da ostanu vjerni Riječi – kao što će to biti sada.
Kršćani neće biti meta samo Mojih neprijatelja, nego će se okrenuti jedni protiv drugih. Skupine koje će promicati krivovjerja protiv Svete Biblije, tražit će one koji će ostati čvrsti u Vjeri. Oni će ih javno prekoravati, ismijavati njihovu odanost Istini i tražiti svakog Mog posvećenog slugu koji se usudi dovesti u pitanje njihovu izdaju Mene, Isusa Krista.
Zli se bori protiv Mene, u ovo vrijeme, u strašnom bijesu, jer zna da je Moje Vrijeme gotovo nad vama. Prepoznajte svaki oblik progona protiv vas, kao Kršćana, istinitog vidjeoca, proroka ili posvećenog sluge, onakvim kakav je. Vulgaran i zao napad na Mene, vašeg ljubljenog Isusa Krista. Upamtite, Moji ljubljeni sljedbenici, vi se nikada ne smijete predati pred progonom, zbog vaše ljubavi za Mene. Molite za one jadne duše koje su dopustile da se zlo izlije iz njihovih usta. Budite strpljivi i smireni kada svjedočite progonu protiv Kršćana, jer jedino Moje Božanstvo je Vječno. Zli postupci, djela ili krivovjerje protiv Mene, nestat će u trenutku. I jedino oni koji su uistinu za Mene, naći će mir i Spasenje.
Molite za vaše progonitelje i vaše mučitelje, jer kada tako činite, vi smanjujete moć zloga.
 
 
Vaš Isus 
 
Četvrtak, 22. svibnja 2014., 15:26h
 
 
Moja draga djeco, patnja koju Moj Sin podnosi, zbog grijeha čovjeka, pojačava se u ovo vrijeme. Mržnja protiv Njega i Njegove Presvete Riječi – sadržane u Presvetoj Bibliji – očituje se u srcima mnogih ljudi i to uključuje lažne religije, koje ne priznaju Trojedinog Boga, kao i one koji javno izjavljuju da su Kršćani.
Svaki grijeh koji je počinjen, vrijeđa Moga Sina i svaki smrtni grijeh se osjeća kao opak udarac nanijet na Njegovo Tijelo. Za svako počinjeno djelo krivovjerja, to je kao da je još jedan trn utisnut u Krunu Boli, koju On već podnosi. Dok se pojačava patnja Moga Sina, u vrijeme kada će se nijekati svaki grijeh protiv Boga, tako će se pojačati i patnja istinskih Kršćana.
Dok je patnja strašna stvar i dok je bol onih koji brane Njegovu Riječ iznad podnošljivosti, to može biti način da se postane više prisniji s Mojim Sinom. Ako prihvaćate patnju kao blagoslov, radije nego da je vidite kao prokletstvo, vi ćete shvatiti kako ju Moj Sin koristi da porazi moć zloga. Kada prihvaćate bol, pogrde i ismijavanja, što možete uvijek očekivati kada idete u jedinstvu s Mojim Sinom, mnoge Milosti su vam dane. Ne samo da će vas takva bol ojačati, nego će vam Moj Sin otkriti Njegovu Samilost za druge, čije grijehe On može isprati zbog vaše žrtve za Njega.   
Toliko mnogo ljudi ne shvaća da kada razvijete bliskost s Mojim Sinom i kada On prebiva u određenim dušama, da će to uvijek imati za posljedicu bol onima koji pristaju ponijeti Njegov Križ. Moj Sin jedino može uistinu uroniti Sebe u duše koje su otvorene za Njega i koje nisu ohole, zle ili sebeljubljive. Ali čim se On potpuno nastani u takvim dušama, Svijetlo Njegove Prisutnosti će osjetiti mnogi s kojima oni dođu u doticaj. Oni će privući druge da postanu učenici Moga Sina. Oni će također postati mete zloga koji će se snažno boriti da ih odvuče od Moga Sina. Kada zli ne uspije dovesti u napast ove duše, njegova bitka protiv njih će postati još i žešća i on će zaraziti druge zato da bi njih napao; pogrđivao ili klevetao.
Važno je da svi Kršćani ostanu na oprezu prema planovima koje je sotona skrojio da proždre duše onih koji ljube i služe Mome Sinu. On traži ove duše više nego ikoje druge i nikada neće biti zadovoljan dok one ne podlegnu njegovim napastima.
Kao Kršćani, vi se morate pripremiti da se borite za svoju Vjeru, jer sve što je drago vašem srcu bit će ogoljeno, sloj po sloj. Morate potražiti Sakrament Pomirenja kao nikada do sada, jer bez njega ćete uvidjeti da vam je nemoguće izdržati zarazu koja je zavladala u svijetu, u ovo vrijeme protiv Kršćana.              
Podsjetite sebe, draga djeco, svemu što vas je Moj Sin poučio, jer Njegova Riječ će se osporavati sve dok ne bude neprepoznatljiva. Dođite i molite Mene, vašu ljubljenu Majku, Majku Spasenja, da molim za svakog pojedinog od vas da bi mogli ostati vjerni Istini, moleći ovu molitvu da obrani vašu Vjeru.
 
Križarska molitva (151) Za obranu Vjere :
 
O Majko Božja, Bezgrješno Srce Marijino, Majko Spasenja, moli da ostanemo vjerni Istinitoj Riječi Božjoj u svako doba. Pripremi nas da branimo Vjeru, da podupiremo Istinu i da odbacimo krivovjerje.
Zaštiti svu Svoju djecu u vremenima nevolje i daj Milosti svakome od nas, da budemo hrabri kada smo kušani da odbacimo Istinu i da se odreknemo Tvoga Sina.
Moli Sveta Majko Božja da nam se dade Božje Posredovanje, da ostanemo Kršćanima u skladu sa Svetom Riječi Božjom. Amen.
 
Vi ste pojedinačno blagoslovljeni s velikom hrabrošću kada molite ovu Križarsku molitvu. Budite u miru, Moja djeco, da ljubite i služite Mom Sinu, Isusu Kristu.  
  
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Petak, 23. svibnja 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, dođite, svi vi koji ljubite Mene i donesite Mi svoju ljubav, jer Ja Sam u velikoj potrebi za utjehom. Ja Sam vaš Isus, Sin čovječji, Spasitelj svijeta, a ipak Ja plačem. Svaku Milost koja je čovjeku ostavljena u baštinu, vratile su Mi natrag nezahvalne duše. Moje velikodušno Srce je otvoreno, pa vas mogu sve privući k Sebi, ali vi se okrećete. Čak i oni od vas koji Me ljubite, ne dajete Mi svoje vrijeme. Umjesto da razgovarate sa Mnom, vi jedni s drugima pričate o Meni. Previše priče o Tajni Božjih Planova i o onome što ima doći, može uzrokovati smetnju i zbunjenost. Previše razglabanja i takozvanih umnih rasprava odvlači od Mene.   
Vi ne morate shvatiti Putove Gospodnje – vi ih jednostavno morate prihvatiti. Ja nikada nisam tražio od vas da shvatite Tajnu Mog Božanstva, jer duše koje Me uistinu ljube, voljet će Mene zbog toga Tko Sam Ja, a ne što Ja donosim. One neće tražiti slavu za sebe. One neće razviti svoju duhovnost tek da bi zadobili uporište u Mom Kraljevstvu. Oni nikada neće koristit svoje znanje o Meni na hvalisav način da osvoje bodove. Duše koje će prebivati u Meni su duše koje ne traže ništa, ono što jedino traže je za dobro vlastite duše i za dobro drugih.
Kada kažete da predstavljate Mene, vi ne pričate i ne vičete o tome koliko kažete da Me poznajete. Vi jednostavno morate pokazati ljubav prema drugima i slijediti Moja Učenja s dušom koja je ispražnjena od oholosti. Dakle, ako ste uistinu Moji, vi ćete provoditi manje vremena pokušavajući odrediti što Sam vam Ja rekao; što Sam vas Ja naučio i što Sam Ja obećao. Ja tražim da dođete k Meni i provedete više vremena u tihom razmatranju sa Mnom. Kada to činite, Ja ću vam jasnije otkriti Sebe i vi ćete znati u svojim srcima što stvarno znači istinski Mi služiti.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Subota, 24 svibnja 2014., 21:20h
 
 
Moja predraga kćeri, glavni razlog što toliko mnogo ljudi danas, a posebno mladi, ne žele upoznati Mene je zbog njihovog prenaglašenog zanimanja za same sebe. Opsjednutost sobom i želja da se ugodi samo svome „ja“ i željama, značila je nedostatak stvarne ljubavi jednih za druge i malo milosrđa je prisutno u takvim dušama. Kada se oni odvajaju od drugih, u težnji za ispunjenjem samih sebe, oni ne mogu ljubiti svog bližnjeg. Kada ne vole svoga bližnjeg, oni ne mogu ljubiti Mene.
Odvojenost od Boga nikada nije bila tako raširena. S malo ljubavi u njihovim srcima, zlo nalazi dobru okolinu u kojoj se može ukorijeniti. Jednom kada je zlo usađeno, u dušama koje postaju laka žrtva, rast će i brzo se širiti. Što se dalje širi, manje ljubavi će biti u duši, a mržnja prema drugima će biti usađena u njoj. Uskoro, mržnja, ljubomora, zavist, škrtost i pohlepa će postati zajedničke osobine koja ujedinjuje suvremeno društvo, dok konačno ne postanu usklađene, dok duše ne budu osjećale ništa. Praznina duha vodi k velikoj opasnosti, jer zli je pametan i koristit će duše u toj fazi da pokrene rat protiv Prisutnosti Božje u svijetu. Kada svijet postane opsjednut samim sobom i bude zahtijevao svaku vrstu prava za koju se smatra da je važnija od velikodušnog davanja samoga sebe – tada ništa dobro ne može doći od ovoga.   
Kada Lucifer nije poslušao Moga Oca, oholost je bila ta koja ga je vodila prema njegovoj propasti. Oholost i ljubav prema sebi, kada sve ostalo dolazi na drugo mjesto, vodit će prema konačnom padu ljudskog roda. Neposluh prema Bogu je povećan u ovo vrijeme. Tako malo poštovanja se može vidjeti prema Njegovim Zapovijedima i to je značilo da čovjek neće poslušati ni jednu od Deset Zapovijedi. Kada Prvu Zapovijed prekrši Moja Crkva na Zemlji – posljednja utvrda Mog Oca nad Njegovom djecom – svijet će svjedočiti najgoroj kazni još od potopa.
Čim poganstvo zahvati Moju Crkvu, to će označiti posljednje poglavlje.  
Kada Božja djeca vole sebe i lickaju se pred Njim, On plače gorke Suze. Ali, kada je On u srcima svih zamijenjen poganstvom i lažnim bogom, Njegov Gnjev će biti kakav još nije bio.
 
 
Vaš Isus 
 
Ponedjeljak, 26. Svibnja 2014., 16:22h
 
 
Moja najdraža kćeri, doći će vrijeme kada će molitva Vjerovanja, koja priznaje Tko Sam Ja, biti promijenjena da časti lažne bogove.
Kada se uvede jedna svjetska religija, to će biti učinjeno oprezno, da se ne da dojam da se više ne poštujem Ja, Vječni Otac. Ako se ne poštujem Ja, onda će ova nova molitva postati grozota i ne smije se nikada moliti, ako Moja djeca žele ostati sa Mnom i ako žele Vječni Život. Mnogo bolje je da šutite nego da izgovorite jednu riječ hule, koju će se uvesti u sve crkve posvuda, koje štuju Mene, vašeg Oca i koje prihvaćaju Moga Sina, Isusa Krista, vašeg Spasitelja.
Riječi, koje štuju Moje Ime i  Ime Moga Sina, bit će iskrivljene, a izrazi, koji se odnose na Moga Sina, uključivat će izraze kao „Isus od Svjetla“. Ova nova molitva će isticati nadmoćnost čovjeka, njegovu odgovornost da osigura dobrobit njegovog brata i da srdačno dočeka, kao jedno, sve religije da štuju Boga. Sve što se odnosi na Moga Sina, način na koji se On trebao štovati, bit će zamijenjeno ovim novim naslovom koji će dati Njemu. Svijetu će se reći da poštuje ljepotu Zemlje; čuda svijeta koja je stvorio Bog, Koji je jedan za sve i Koji prihvaća svaku vrstu slavljenja. Ovo će biti vrijeme kada će svijet biti združen u jedan svijet kao poganska religija. Stoga jer će mnogi religijski izrazi raširiti ovu novu vjeru, trebat će onih koji su blagoslovljeni s razlučivanjem, da uistinu shvate što se događa.
Kako uzaludni će biti njihovi napori, jer oni koji nanose ovu tamu na Moju djecu, trpjet će zbog svog odbacivanja njihovog Stvoritelja. I kada se ova molitva uzme kao nova vrijednost, nanijet će se druga grozota – uvođenje krivotvorene Riječi, koja neće donijeti ništa osim trulih plodova.
S vremenom će biti napravljen poseban znak koji predstavlja novog boga kojega je stvorio čovjek, tako da će se činiti onima koje se zamole da ga nose, da oni čine dobru stvar u pokazivanju složnosti jednih prema drugima. Sve ove stvari, njima će se reći, su za dobro svih, gdje je vaša prva obveza tražiti savršenstvo čovjeka. Ovo je važno, reći će vam oni, prije nego se možete susresti s Bogom. Vi ne možete činiti Božju Volju, ako ne tražite pravdu da oslobodite čovječanstvo od ropstva vjerskog progona, siromaštva i ratova. Fokus će biti na svim stvarima koje imaju veze sa Mojim Stvaranjem - Zemljom; narodima; ljudima i političkim vladarima. Sve će biti uvezano zajedno kao jedno, zato da bi se, reći će oni, bolje služilo Bogu. Sve čemu će oni služiti će biti kralju laži koji će sve ove stvari izvršiti. I dok će svijet pljeskati ovim naoko naprednim uspjesima u svjetskim stvarima, čovječanstvo će biti prisiljeno u poganstvo. Poganstvo će sa sobom donijeti užasnu tamu duše. Zatim, za sve što je podignuto protiv Mene, Ja ću odgovoriti njihovim grozotama – nad Zemljom po kojoj hodaju; vodom koju piju; brdima na koja se penju; morima koja prelaze i kišom koja hrani njihove usjeve.
Bitka između moćnih, oholih i zlih među ljudima i Mene, njihovog Vječnog Oca, njihovog Stvoritelja, bit će jedna teška borba.
 
 
Vaš Vječni Otac
Svevišnji Bog
 
Srijeda, 28. svibnja 2014., 8:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Obećanje da ću ponovno doći bit će ispunjeno. Ništa ne može spriječiti Moj Drugi Dolazak, ali oni koji znaju Tko Sam Ja i koji rade za Moje protivnike otvorenih i voljnih srca, još uvijek vjeruju da mogu uništiti duše prije ovog Velikog Dana.
Moji neprijatelji, znajte ovo. Ja mogu vidjeti vaše duše. Ja mogu vidjeti koje zlo prebiva u vašim srcima. Mogu također vidjeti dobrotu koja u vama leži usporedo. Poslušajte Me dok vam otkrivam Istinu o tome što ima doći.   
Ako Me ljubite, vas će ohrabriti da to ne činite.
Ako vjerujete u Moja Učenja, zatražit će od vas da vjerujete u novu lažnu zamjenu.
Ako vjerujete da se Ja obraćam vama, preko ovih Poruka, zli će vas uvjeravati da ove Poruke ne dolaze od Mene. Bit ćete napastovani zato da izdate Mene i vi ćete to činiti progoneći Moje sluge koji podržavaju ovu Misiju. Vi ćete postati izdajnici ove Misije i kao takvi, bit ćete jednako krivi kao oni koji su bili odgovorni za predaju Mene Mojim krvnicima.
Ako Me ne poslušate, tada je to na vama i Ja vas neću smatrati odgovornima, jer nikada neću siliti Moju Volju nad vama. Mnogo bolje je da Me zanemarite i slijedite Moja Učenja, nego da nanosite patnju drugima.
Sada kada je započeo Moj Plan da spasim milijarde duša, znajte da ću Se Ja uzdići iznad volje ljudi koji Mi se suprotstavljaju. Ništa – ni riječi – ni djelovanja – ni postupci – ni zloća bilo koje vrste – ne mogu Me zaustaviti u Mojoj čežnji da spasim čovječanstvo. Oni koji stoje na putu Gospodinu bit će bespomoćni i na kraju će s tugom ležati prostrti ispred Mene, na Dan kada dođem suditi.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 29. Svibnja 2014., 00:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada su Moji Apostoli došli k Meni, jadikujući i plačući suze razočaranja,  zbog načina na koji se s okrutnošću odnosilo prema Njima u Moje Sveto Ime. Ja Sam im rekao ovo.
Nikada se ne bojte zbog odbacivanja u Moje Ime.
Nikada ne budite uplašeni zbog urlikanja zloga, koji bjesni kroz usta onih koji mu služe.
Nikada ne osjećajte strah, kada vas se smatra odgovornima u Moje Ime. Ali kada vas izdaju oni koji su vam bliski, znajte da Sam Ja taj Kojega su udarili u Lice.
Kada Me čovjek izdaje, on griješi protiv Mene. Kada izdaje Božje proroke, on izdaje Trojedinoga Boga i zbog toga će jako patiti.
Kada Posredovanje Trojedinoga Boga odbace duše koje se protive najvećoj Moći s Neba, one će morati podnijeti nemir u svojim savjestima. Ovaj nemir ih nikada neće napustiti, osim ako izmire svoje duše sa Mnom, njihovim Isusom. Odbaciti Mene, kada duše znaju da Sam to Ja, Isus Krist, Koji govori, vrijedno je žaljenja. Ali prkositi Trojedinom Bogu, uplićući se u Božju Intervenciju, u Njegovoj zadaći da spasi duše, imat će za posljedicu  brzo kažnjavanje od strane Moga Oca.
Čovječanstvo se može podsmjehivati, propitkivati i razmatrati Moju Riječ, dok Se daje sada, ali kada se usude iskušati i spriječiti Mene u spašavanju duša, izdajući Moje Povjerenje i protiveći se Mom Milosrđu, tada im neće biti iskazano Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 31. svibnja 2014., 8:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Ljubav gori kao pećica za svakog pojedinog od vas. Raspirena je čak na još veću širinu, zbog zlog utjecaja koji je nametnut čovječanstvu. Svaka vrsta prijevare nadvila se nad duše u ovo vrijeme povijesti, zbog utjecaja đavla u svijetu, dok se nastavlja konačna bitka za duše.
Svaki muškarac, žena i dijete iznad dobi od sedam godina borit će se da razlikuje između dobra i zla. Mnogi će odobravati zlodjela i govoriti da su opravdani čineći tako. Oni koji priznaju kao da su dobre zle riječi, djela i postupci, koje im je u njihova srca usadio prevarant, neće osjećati kajanje.
Svaka duša, bez obzira na njeno vjerovanje, rasu, boju ili okolnosti, lutat će naokolo u zbunjenosti o tome što je dobro u Očima Božjim, a što je proglašeno lošim. I dok će mnoštva, u zabludi, pljeskati grijehu u svakoj pojavi, ni jedan trunak zadovoljstva u svojim dušama neće imati oni koji Me izdaju. Oni koji ne zastrane od Istine, svega što dolazi od Mene će biti ozloglašeni. Ali kada provedu vrijeme u Mom društvu, oni neće mariti, jer Ja ću u njih usaditi unutarnji mir, koji neće biti uzdrman.
Ja obećavam svima vama, uključujući one koji su slabi i koji podliježete lažima koje vam je usadio sotona, da Ja nikada neću odustati od vas. Ja ću vas privući; ispuniti s Mojom Ljubavlju kad god Mi dopustite da vas povučem k Sebi. Moja Ljubav nikada ne vene; nikada ne uzmiče; nikada ne umire. Bez obzira što ste učinili. Ali budite svjesni da je vaša duša ta koja je konačna nagrada i zli nikada neće popustiti u svojoj potrazi da vas pridobije.
Moja Ljubav je tako snažna da čak i kada vi izdate Mene, Ja ću, u vašoj savjesti osigurati da ste svjesni svoje pogrješke. Zbog ovoga ćete osjećati osjećaj gubitka, jer kad ste što učinili u ime pravde, za što znate u svojim srcima da je loše - nećete osjećati ništa osim žalosti. To je prilika da pozovete Mene, vašeg Isusa, s molitvom, da vam pomogne u vašem trenutku bespomoćnosti.
 
Križarska molitva (152) Pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti
 
Dragi Isuse, pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti. Oslobodi me od grijeha i otvori moje oči, moje srce i moju dušu za prijevaru đavla i njegovih zlih putova. Ispuni me Svojom Ljubavlju kada osjećam mržnju u mom srcu. Ispuni me Svojim Mirom kada osjećam žalost. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab. Spasi me od zatočeništva u kojem sam se našao, da bih mogao biti slobodan i sigurno čuvan u Tvojim Svetim Rukama. Amen.
 
Moja Ljubav je vječna. Vaša duša je vječna. Moje Kraljevstvo je vječno kao i kraljevstvo zloga.
Kada ste krivi za strašan grijeh, vi se morate boriti svake pojedine sekunde da se odmaknete od opasnosti i težiti da ostanete odani Meni u svako doba. Najlakši način da ovo učinite je da ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Sve što vas udaljuje od toga da ljubite jedni druge, ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 31. svibnja 2014., 16:20h
 
 
Moje drago dijete, Ja želim pozvati roditelje djece i mladih ljudi, diljem svijeta, da ih posvete Mom Bezgrješnom Srcu.
Moj dragocjeni Sin, Isus Krist, želi da Ja to učinim, jer će ih On prekriti sa Svojom Predragocjenom Krvlju i tako ih čuvati sigurnima. On želi da vi, draga djeco, učinite to jer će njima udijeliti velike Milosti. Ovaj Dar Zaštite za djecu zapovjedio je Moj ljubljeni Otac. Preko Svoga Sina, Isusa Krista, On obećava velike Milosti i ona djeca koja su Mi prikazana bit će zaštićena od utjecaja duha zla.
Moj Sin će učiniti sve što je potrebno da ujedini sve obitelji u Njegovom Novom Raju, a posvećujući vašu djecu Meni, Majci Spasenja, velika Zaštita će se dati svakoj obitelji čija djeca će imenom biti prikazana Meni.
Moja Ljubav za Božju djecu je vrlo posebna, jer Ja Sam Majka sve Božje djece. Preko Mene, Majke Spasenja, duše posvećene Meni će biti spašene kroz Milosrđe Moga Sina. Ove duše neće biti kušane prijevarom, koju će svijetu predstaviti Antikrist.
Vi morate moliti ovu molitvu jednom tjedno, pred slikom Mene, vaše ljubljene Majke i blagosloviti se sa Svetom Vodom, prije nego ju izmolite. 
 
Križarska molitva (153) Dar Zaštite za djecu :
 
O Majko Božja, Majko Spasenja, ja tražim da posvetiš duše ove djece ( navedi ih ovdje … ) i prikažeš ih Svom ljubljenom Sinu. Moli da Isus, Snagom Njegove Predragocjene Krvi, prekrije i zaštiti ove malene duše sa svakom vrstom zaštite od zla. Ja Te molim, draga Majko, da zaštitiš moju obitelj u vremenima velikih poteškoća i da Tvoj Sin naklono pogleda na moju molbu za ujedinjenje moje obitelji u jedno s Kristom i udijeli nam Vječno Spasenje. Amen.
 
Idite i budite zahvalni za Ljubav koju Bog ima za Svoju djecu. Velika Milost i Blagoslovi će biti dodijeljeni svakom djetetu i mladoj osobi čija imena vi prikažete Meni za posvećenje Mome Sinu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
Četvrtak, 3. lipanj 2014., 18:22h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Namjera je da donesem obraćenje svakom narodu u svijetu i da to učinim brzo. Moja Ljubav za vas sve je tako velika da ću Ja, čak i u slučajevima gdje vlada zbunjenost u srcima onih koji Me ne poznaju, posredovati na načine koji su do sada nepoznati čovječanstvu.
Moj Mir će biti dan svakoj duši koja vidi Svjetlo Istine. Moja Ljubav će im donijeti mirnoću duha koju takve duše nikada nisu uistinu upoznale. Duh Istine će biti Moj Dar za svijet i čovječanstvo koje ne priznaje Mene. Jedino tada čovjek može biti otvoren Božjem Posredovanju, koje je pod zapovijedi Mog ljubljenog Oca, tako da On može zagrliti svako Svoje dijete.
Ljubavi Božjoj će uskoro svjedočiti jalove duše – duše koje čvrsto ostaju zatvorene za utjecaj Duha Svetog. Plamen Duha Svetog će poput mača sjeći kroz njihova srca i izliti na njih prirođeno shvaćanje o tome kako je dragocjena svaka duša u Očima Božjim. 
Duh Istine će probuditi duše onih koji niječu Mene, koji sipaju prezir na one koji vjeruju u Mene i one koji vjeruju u svoju vlastitu nepobjedivost. On će dotaknuti srca bahatih, ponositih, oholih, kao i neuke, okorjele grješnike koji imaju mržnju u svojim srcima, kao i ponizne. Nitko od vas neće biti isključen od ovog velikog Čuda. Ja Sam obećao Mom Ocu da ću tragati za svakom dušom za koju Sam žrtvovao Svoj Život. I hoću. Jer kakvog smisla je imala Moja Smrt, ako je značila čak za samo jednog grješnika da ne može biti spašen? Ja dolazim uskoro da pripremim sve vas za Moje Spasenje. Radujte se, jer Moje Vrijeme je blizu.
Idite, Moji ljubljeni sljedbenici i ostanite u ljubavi, nadi i iščekivanju Mog velikog Milosrđa. Ja ću ispuniti Moje Obećanje svakom pojedinom od vas i vi ćete žeti nagrade Mog Kraljevstva, ako s poniznošću prihvatite Moje veliko izlijevanje Ljubavi.
 
 
Vaš Isus 
 
Srijeda, 4. lipnja 2014., 14:13h
 
Moja draga kćeri, Spasenje jedino može dati u baštinu Moj Sin, Isus Krist, dušama koje prihvaćaju Njegovo Božje Milosrđe.
Medalja Spasenja, međutim, izvanredan je Dar s Neba, dan svijetu zbog velike Ljubavi koju Moj Sin ima za svu Božju djecu. Kroz Moći koje su Mi dane, po zapovijedi Mog Vječnog Oca, ova Medalja će biti pouzdana za Spasenje milijardi duša. Ovo je postalo moguće, jer čim duša prihvati ovu Medalju otvorenog srca, to će ishoditi obraćenjem.
Moja Uloga kao Suotkupiteljice, u pomaganju Mom Sinu u Njegovom velikom planu da ujedini svakoga i da im da Vječni Život, je potvrđena. Kao Majci Spasenja, sve Moći koje su dodijeljene Meni da smrskam zmijinu glavu, značile su da će njegova moć brzo oslabiti. Zbog toga on, zli, prezire ovu Medalju i koristiti će svaku dušu koju zarazi da viče bestidnosti i da se bori protiv Nje. Vi morate zanemariti duh zla u svako doba i moliti se Meni, vašoj ljubljenoj Majci, na ovaj poseban dan, u godinama koje nadolaze, za posebne Milosti. Ja proglašavam ovaj dan, 04. lipnja 2014., Svetkovinom Majke Spasenja. Na taj dan, kada molite ovu molitvu, Ja ću posredovati u korist svih duša za Dar Spasenja, posebno za one koji su u velikoj duhovnoj tami duše.
Križarska molitva (154) Molitva na Svetkovinu Majke Spasenja:
 
O Majko Spasenja, ja stavljam danas pred Tebe, na ovaj dan, 04. lipnja, Svetkovinu Majke Spasenja, sljedeće duše ( navedi imena ). Molim Te, daj meni i svima onima koji štuju Tebe, draga Majko i koji šire Medalju Spasenja, svaku zaštitu od zloga i onih koji odbacuju Milosrđe Tvog ljubljenog Sina Isusa Krista i sve Darove koje On ostavlja u baštinu za čovječanstvo. Moli, draga Majko, da svim dušama bude udijeljen Dar Vječnog Spasenja. Amen.
 
Djeco, upamtite što Sam vam rekla, uvijek pozovite Mene, vašu Majku, da vam dođem u pomoć u vremenima velike potrebe. Ja ću uvijek posredovati, u vašu korist, da vam donesem mir i utjehu u svako doba, u vašoj potrazi da postanete bliži Mom Sinu.
Ovaj dan, Svetkovina Majke Spasenja, bit će posljednji dan dodijeljen Meni, Majci Božjoj. Radujte se, jer se svi Anđeli i Sveci ujedinjuju u ovo vrijeme, zbog duša koje će sada biti zaštićene od zloga i onih čija će sudbina sada biti pokoj s Mojim Sinom.
 
 
Vaša ljubljena Majka            
Majka Spasenja
 
Petak, 6. lipnja 2014., 23:15h
 
 
Moje drago dijete, neprijatelji Moga Sina će svijetu uskoro predstaviti zlu knjigu, koja će imati broj jedan ugrađen u njenom omotu, u crvenoj i crnoj boji, s glavom jarca skrivenoj u njenom dizajnu. 
Onima koji neće shvatiti o čemu se radi, ova knjiga će biti predstavljena kao važno izdanje koje će ujediniti svijet. Smatrat će se najvećim izvorom u nastojanju oko svjetskog jedinstva i poticat će sve one koji ju čitaju da se prilagode novom načinu razmišljanja; novom načinu vjerovanja u sebe; da budu dobri prema sebi; da bi se mogli ujediniti kao jedno s drugima koji slijede ovaj put prema slavljenju sebe. Ova knjiga će postati nauk za ujedinjenje svih naroda; svih religija; sve politike; svih pravila i ekonomskih stajališta. Koristit će se da se stvori novo jedno-svjetsko društvo, bez vjeroispovijesti koje štuju Moga Sina, Isusa Krista. Bit će dio školskih programa i sve vlade će biti potaknute da usvoje njenu filozofiju kao dio ustava njihovih zemalja.
Broj jedan će biti korišten kao znak u novoj knjizi i ljudi će nositi značke, zato da bi javno pokazivali svoju vjernost ovom jedinstvenom svjetskom savezu. Sve će biti spremno, tako da kada se uzdigne Antikrist, za knjigu će se vidjeti da igra ulogu u njegovoj diktaturi. Knjiga će odobravati svaki lažni nauk; sve laži u Očima Božjim; neistine i opasnu filozofiju koja će voditi u veliku zabludu sve one koji prihvaćaju njen sadržaj. Ljudska sposobnost razlučivanja dobra i zla će oslabiti zbog nje. Njihova moralnost će biti dovedena u pitanje i poganstvo, prerušeno u religiju koja srdačno prima sve, bit će lukavo utkano u svakom odlomku.
Mnogi ljudi će željeti kupiti ovu knjigu, jer će ju proglasiti da je kao zapanjujući napredak u svijetu politike. To će postati knjiga koja promiče oblik komunizma, ali će se smatrati kao nešto s jedinstvenom duhovnošću koja će dotaknuti srca mnogih. Bit će sve suprotno Istinitoj Riječi Božjoj. To će biti knjiga koja će izaći da evangelizira svijet vjerovanjem u važnost humanizma. Ona će veličati čovječanstvo; ljudsku inteligenciju; čovjekov napredak; čovjekovu veliku znanstvenu snagu i važnost nadziranja svih zemalja na isti način.
Sve je pripremano da se osigura da se Antikrist srdačno dočeka usred velikih proslava. I ne griješite, ovu knjigu će osmisliti on koji će sebe proglasiti kraljem svijeta. I svi ljudi će biti uzbuđeni zbog novog svijeta; novog početka i novog vođe. Vremenom će biti primljen s knjigom krivovjerja u Crkvu Moga Sina. I kada on zasjedne na prijestolje u novom hramu, svi će se odnositi prema njemu kao prema Kristu. Ubrzo nakon toga, on će zavarati svijet da povjeruje da je on Moj Sin, Isus Krist.
To će biti vrijeme mnogih velikih suza - suza koje će biti prolivene s Neba, zbog prijevare koja će uključiti mnogo ljudi. Sve ove pripreme su započele i tako se Bog također priprema boriti se za one koji padnu pod utjecaj Antikrista. Dobro se pripremite, draga djeco, jer ćete trebati svu pomoć s Neba da vam pomogne održati se tijekom vremena koja nadolaze. 
Idite naprijed u nadi, jer to razdoblje će biti kratko, jer Bog neće dozvoliti Zvijeri da vlada ništa dulje nego što treba, u skladu sa Svetim Pismom. Ufajte se, nadajte i budite zahvalni jer vam je sada dana Istina, jer tako ćete se moći pripremiti. Zahvaljujte uvijek Bogu za tolika Smilovanja, jer On je tako Darežljiv da što Ga više zovete preko Njegova ljubljenog Sina, više će On oslabiti utjecaj takvih kušnji.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
Subota, 7. lipanj 2014., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Duh Istine koji prevladava Mojom Crkvom na Zemlji, mora biti održavan, njegovan i čuvan od strane onih Mojih svetih slugu kojima Sam povjerio brigu za svu Božju djecu.
Svećenici u Mojoj Crkvi će se uskoro suočiti s izazovima, što će značiti da će mnogima biti vrlo teško podržavati Moju Riječ. Sve što nije od Mene predstavit će im izdajice među njima.  
Koliko Ja žudim za njima da im donesem utjehu i kako ću učiniti sve u Mojoj Moći da ispunim njihove duše Vatrom Duha Svetoga. Ja ću učiniti to da oni ostanu oprezni, smireni i bez sumnje kada ih se zatraži da sudjeluju u nauku koji neće biti od Mene. Oni, kao čuvari Moje Riječi, moraju biti spremni da ostanu odani Meni. Ali bit će uvjeravani da slijede novo tumačenje Moje Riječi i to će voditi do velike zablude. Ako oni budu vodili nevine duše i one koji su posvećeni Meni u zabludu i u činjenje hule, bit će krivi za prihvaćanje nauka pakla. Zbog toga, oni će saznati kako je to osjetiti Gnjev Mog Oca.
Svećenici, koji su Moji, trebat će obnoviti svoje zavjete ljubavi, milosrđa i čistoće, ako će ostati u Stanju Milosti, zato da služe Meni kako su se obvezali da će činiti u Moje Ime. Nažalost, moć zla, koja će prevladati protiv njih, bit će takva da će pritisak izvršen nad njima za mnoge jednostavno biti pretežak za izdržati. Drugi će prigrliti novi nauk i postat će dio uskoro proglašenog novog jedinstvenog svećenstva - gdje više neće služiti Trojedinom Bogu. Oni će tada voditi u otpadništvo mnoge duše. Samo malo njih će ostati vjerno Meni i oni će tješiti one Kršćane koji nikada neće zastraniti od Istine. Oni koji Me izdaju, sami će biti žrtve Antikrista i njegove vojske, koji će ih progoniti na način koji će značiti da ako ne učine savez sa Zvijeri, oni će biti odbačeni poput kriminalaca i bit će optuženi za zločine slične izdaji.
Vjerni će tješiti jedni druge i Mojom Milošću bit će im dani Darovi od Boga, potrebni da se zaštite od progona, uključujući Pečat Živoga Boga koji će im omogućiti da prevladaju protivštine s kojima će se suočiti kada se s Kršćanstvom bude postupalo okrutno. Oni koji su za Mene i u Meni osjećat će veliku hrabrost u svojim srcima, jer će biti sposobni razlikovati Duha Istine od duha zla. I sve tijekom ovog vremena, vjeru klera će pogaziti najveći neprijatelj Boga koji je ikada hodao Zemljom - Antikrist. On će ih zavesti i uvući ih u veliku mrežu prijevare i očaja. Njegov utjecaj nad njima će biti poput velike tame koja će se spustiti nad njih i ugasiti Svjetlo njihovih duša, a mnogi će nakon toga prodati svoje duše sotoni.
Svi ovi događaji zvuče kao da će biti velike buke, poput praska grmljavine, ali Zvijer neće tako djelovati. Ne, njegovu misiju će se vidjeti kao veliku evangelizaciju svijeta, koja će se očitovati na mnoge načine. Činit će se vrlo privlačnom, tako da neće samo oni moji posvećeni sluge, svjetionici Božji, odabrani da vode k svetosti Njegov narod na Zemlji, biti oni koji će pasti kao žrtve prijevare. Neprijatelji Božji će također prigrliti novi evangelizacijski pokret, koji će biti najavljen u fazama i ne uz previše buke, jer bi to samo stvorilo previše pitanja.    
Uvest će se donošenje novih zakona, što će se činiti da poboljšava živote siromaha svijeta. Zatim, stvorit će se jedinstvo zemalja preko njihovih banaka, poslova, saveza kao udruženja u zbivanjima budućih ratova, politika i konačno, religije. Koraci su već započeli i plan je usklađen već preko sedam godina i do velikih detalja.
Sve što tražim od vas je da ostanete na oprezu i da se molite za sve Moje svećenike, da bi zadržali Milosti koje Sam im Ja udijelio zato da bi služili Meni i da mogu zadržati Istinitu Vjeru.
Jedino je Istina vječna.
Jedino Istina Moje Riječi će održati život - život duše kao i život ove Zemlje. 
Laži, predstavljene kao Istina, dolaze od sotone koji je osuđen za vječnost. Oni koji ga slijede, usvajaju njegove postupke i postaju njegove sluge, uronit će u tamu i staviti sebe u veliku opasnost.
Jedino Istina će vas spasiti. Ja Sam Istina. Slijedite jedino Mene, jer ništa drugo vam ne može donijeti ljubav, mir, vječnu radost ili sreću. Jedino slijedeći Mene i Moju Svetu Riječ - kako Sam Ju Ja dao svijetu, gdje nije bilo uplitanja u Nju - možete biti spašeni.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 8. lipnja 2014., 14:45h
 
 
Moje dijete, mogu li zamoliti one koji slijede ovu Misiju da mole za ovu Misiju. Vaše molitve su zatražene da se zaštiti ovo Djelo od svih zlih zamki i dijela zloga, preko onih koji mu služe i štuju njega. Nikada prije nisu bile potrebnije vaše molitve nego što su u ovo vrijeme. Rad zloga protiv ove Misije Spasenja je pojačan i njegova mržnja raste. Ako ne zamolite Boga da rasprši njegovu mržnju i utjecaj nad čovječanstvom, njegova djela će uspijevati i uništit će duše, čija će jedina nada Spasenja biti kroz Darove koje Bog daje Svojoj djeci.
Ja tražim od vas, draga djeco, da molite za sve one koji su posvetili svoje živote Božjem Pozivu i za ovu Misiju. Ovu molitvu treba moliti za sve Božje proroke, ljude koji imaju vizije i svete sluge, da mogu nastaviti služiti Njemu dok On ispunja Posljednji Zavjet.  
 
Križarska molitva (155) Za zaštitu Misije Spasenja:
 
O najdraža Majko Spasenja, čuj naš poziv za zaštitu Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece. Mi molimo za one koji prkose Volji Božjoj u ovom velikom trenutku povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih. Molimo Te pomogni osloboditi one duše koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove oči za Istinu.
O Majko Spasenja, pomogni nama jadnim grješnicima da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa Krista.
Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona. Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri nas s Darom postojanosti naše vjere, svakog puta kada smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju, do kraja naših dana sada i zauvijek. Amen.
 
Moja ljubljena djeco, vi svakoga dana morate prikazivati svoje molitve Mom Sinu, za zaštitu ove Misije protiv mržnje sotone. Kada to činite, svaki Blagoslov će vam biti dan. Oni od vas koji su u mogućnosti, molim prikažite Mise što češće možete, za Božjeg Proroka Mariju od Božjeg Milosrđa i za sve Božje sluge, da bi kroz Božje Milosrđe sve duše bile ujedinjene s Njim u Njegovu Kraljevstvu, zauvijek.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Ponedjeljak, 9. lipnja 2014., 21:42h

 
Moja predraga kćeri, koliko žudim doprijeti do onih koji su izgubili vjeru i onih koji više ne vjeruju u Mene, kao i do onih neukih.
Ove Poruke su za svijet – ne samo za odabrane, koji Me pozdravljaju sa svakom počašću i čije su duše ispunjene ljubavlju za Mene. Ja ljubim svakoga, ali se oslanjam na vjerne da šire Riječ Božju, tako da zapale vatru Moje Ljubavi u onim okorjelim, zatvorenim srcima.
Ako ljubite Mene, vi ćete drugima činiti sva dobra dijela kojima Sam vas Ja poučio. Ponašat ćete se prema drugima kao što Sam Ja ljubio vas. Bit ćete strpljivi s onima koji vas preziru, jer nosite oznaku Kršćanstva. Prigrlit ćete slabe: naučiti ih Mojoj Ljubavi u svemu što govorite i činite. Biti Kršćanin znači održavati Moju Riječ na svaki način. Nikada ne smijete zaboraviti da je Moja Ljubav Božja. Moje Božanstvo je bez premca i Moć Duha Svetoga je nepobjediva kada je prisutna u svakom Djelu koje je Moje. Moja Djela su moćna i rasti će i širiti se poput snažnog udara vjetra s brzinom koja je izvan vašeg poimanja. Zato, kada se obznanim Mojim Riječima – Mojim Porukama za svijet – ako prigrlite Mene, Ja ću pokazati veliko Milosrđe svima onima koji dobrovoljno uzmu Moj Kalež. Kada prihvatite Darove koje vam dajem i koristite ih kako Ja želim, za dobro drugih, onda će se dogoditi velika čuda obraćenja. Moja Ljubav, kada Ju prihvatite od Mene, širit će se do drugih. Kada drugi prime vašu ljubav, oni će također prepoznati odakle dolazi.
Moja Ljubav, kada je usađena u vašim dušama kroz Moć Duha Svetoga, dovest će vas na koljenima ispred Mene, gdje ćete plakati za srećom. Ne griješite; vi ćete odmah prepoznati Ljubav Božju, kada probode vaše srce Snagom Branitelja. Tada ćete shvatiti Moć Ljubavi, jer Ja Sam Ljubav. Ja Sam Moć kojom svaki demon, svaki pali anđeo i sam sotona padaju na tlo u muci, jer nemaju moć nada Mnom.
Kada dopustite Mojoj Ljubavi da ispuni vaše duše, vi ćete također imati moć u sebi da porazite svaku vrstu zla u svijetu. Moja Ljubav uništava moć sotone i svih njegovih demona. Moja Ljubav će biti vaše oružje protiv zloće s kojom ćete se morati suočiti jer govorite u Moje Ime. Prihvatite Moju Ljubav i uvijek ljubite Moje neprijatelje. Ne mrzite Moje neprijatelje, jer to je upravo ono što zli želi da vi učinite, da može širiti mržnju. Ljubav, kada se širi, umnaža ljubav u drugima kao što i mržnja umnaža sumnju, strah i ljutnju. Ljubav je jedini način da se pobijedi mržnja. Ako Ljubav dolazi od Boga mržnja Ju ne može pobijediti.
Ja vam želim dati Križarsku molitvu da vas zaštiti od mržnje. 
 
 
Križarska molitva (156) Zaštita od mržnje
 
Dragi Isuse, daj Mi Svoju Ljubav i otvori moje srce da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav. Neka Tvoja Ljubav zasja nada mnom kroz Moć Duha Svetoga, da mogu postati svjetionik Tvog Milosrđa. 
Okruži me Svojom Ljubavlju i neka moja ljubav za Tebe ublaži svaku vrstu mržnje s kojom se susrećem kada širim vijesti o Tvojoj Riječi. Izlij Svoje Milosrđe na nas i oprosti onima koji Te odbacuju, vrijeđaju Te i koji su ravnodušni prema Tvom Božanstvu i daj im Dar Ljubavi. 
Neka Tvoja Ljubav zasja u vremenima nesigurnosti, slabe vjere, u vremenima kušnji i trpljenja, a Snagom Duha Svetoga, pomogni meni da donesem Istinu onima koji su najpotrebniji Tvoje Pomoći. Amen.
 
Moji dragi sljedbenici, vi ćete trebati Moju Zaštitu više nego ikada kako ova Misija raste. Moja Ljubav će vas uvijek prekrivati i Ja ću se obznaniti preko Moje Riječi, Milosti Duha Svetoga i po obraćenju, putem molitve, koje će ova Misija Spasenja donijeti svijetu.
Nikada ne sumnjajte u Moje Božanstvo ili Moć Božju, jer bez Mene ste ništa.
 
Vaš Isus 
 
 
Utorak, 10. lipanj 2014., 12:05h
 
 
Moja predraga kćeri, ljudi mogu pitati zašto je važno da se Sveta Misna Žrtva čvrsto podupire pod svaku cijenu? Misa je središnja točka Moje Prisutnosti - Moje Istinske Prisutnosti u svijetu. Moja Prisutnost donosi i Život i Svjetlo. Donijet će Život duši i ispuniti je jedinstvenom Milošću. Sa sobom će donijeti Svjetlo - Moje Svjetlo - koje je snažnije nego sunce. Tračak Mog Svjetla je dovoljan da obasja mjesto koje je u tami. Dok god se održava Sveta Misa u velikoj slavi na žrtvenicima Mojih Crkava, bit će života. Bez Nje će biti tama. Kada Ja nisam prisutan, nema Svjetla. Bez Mog Svjetla nema ničega osim tame duše. Nema mira. Nema ljubavi. Nema nade. Nema života.  
Kakva god vam se nova pravila nametnu u ime evangelizacije i suvremenosti, u Moje Ime, znajte da ako Moja Euharistija nije više štovana, kao što bi trebala biti i kako je zamišljeno da bude, možete biti sigurni da neće proći dugo prije nego Ona sasvim nestane. Na dan kada se ovo dogodi biti će tama koja će se spustiti na Zemlju. Vi je nećete vidjeti, ali ćete ju osjetiti u hladnim srcima ljudi, jer do tada će se čovječanstvo promijeniti. Jednom kada se umanji Moja Prisutnost, vrata pakla će biti otvorena i Antikrist će uzeti Moje Mjesto u Mojoj Crkvi. On će biti taj koji nije od Mene, koji će sjesti na prijestolje koje je zakonito Moje. I pred njim će Moja Crkva ležati prostrta, pred njegovim nogama. To će biti najveća izdaja Mene, Isusa Krista, od kada Me je Juda predao Mojim neprijateljima da budem razapet. 
Moja Crkva je ta koja će prva biti progonjena i oni koji su slabi u vjeri će se pokloniti Zvijeri. Ljudi koji će tvrditi da predstavljaju Moju Crkvu - su ti koji će Me ponovno razapeti. Kada uljez proglasi da je on Ja, počet će otkucavati sati i tada će zaglušujućim zvukom razdvajanja neba i zvucima grmljavine biti obznanjen Moj Povratak. Svijet će tada shvatiti Istinu Mog Obećanja o povratku da konačno povratim Moje Kraljevstvo i donesem jedinstvo Mojoj Crkvi, Mojoj Istinskoj Crkvi - onima koji su ostali odani Meni, kroz sve kušnje i nevolje.
Ništa ne može nadvladati protiv Moje Crkve, jer pod Mojim Vodstvom i uputama, Ona će ostati neprobojna protiv Zvijeri i svih onih izdajnika koji će Me izdati za svoju vlastitu korist.
Počujte sada Moje Obećanje. Sve što Sam vam rekao da će se dogoditi, dogodit će se. Sve što Sam vam obećao, ispunit će se. Sve što je Moje, vaše je. Vi svi pripadate Meni. Držite se Mene iz sve snage, jer bez Moje Zaštite, vi ćete pasti u zabludu, a to bi slomilo Moje Srce. Nikada Me ne napuštajte zbog njega koji vas mrzi. Ja vas nikada neću napustiti, jer vas previše volim. Ja vas povlačim k Sebi, a vi se još uvijek povlačite. Zašto? Od čega ste u strahu? Zar ne znate da ste Moji i da je ovo vaše prirodno pravo po rođenju? Oslonite se na Mene, Moji ljubljeni sljedbenici, jer uskoro ćete se osjećati izgubljeno i nećete znati gdje se okrenuti. A Ja ću čekati da vam donesem Moju Ljubav i pružim vam utjehu.
Dođite. Ne bojte se Mene. Ja dolazim jedino s ljubavlju da vam donesem Moj Mir.
Moje Svjetlo vam donosi vid.
Moja Ljubav vam donosi nadu.
Moje Srce vam donosi utjehu.
Moje Ruke vas liječe.
Moje Oči vas vide.
Moje Rane vas privlače.
Moje Tijelo vas hrani.
Moja Bol je vaša.
Vaše bol je Moja.
Moje Milosrđe će vas spasiti.
Moja Riječ je vaš put do Mog Kraljevstva.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 11. lipanj 2014., 12:25h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja Želja je da svatko pojedinačno od vas odgovori na Poziv Presvetog Trojstva u ovo vrijeme. Moć Presvetog Trojstva je iznad uplitanja čovjeka i pomoću Milosti Moje Ljubavi, Ja dopirem do čovječanstva da proglasim Istinu.
Ne bojte se vašeg Oca, jer Ja Sam vaš i vi ste Moji. Sva Moć je u Mojim Rukama i činim velike iznimke zato da ujedinim svijet. Mnoge duše su ravnodušne prema Meni. One Me izbjegavaju, niječu Moju Prisutnost i vrijeđaju Moje Božanstvo stavljajući lažne bogove, napravljene od lijevanog zlata, prije Mene. Sve što je načinjeno od gline bit će zamijenjeno obnovljenim postojanjem. Ništa na ovoj Zemlji nije vječno. Sve se vraća natrag u prah. Sve što je vječno, nije od vašega svijeta, Ja Sam stvorio čovjeka na Moju Sliku. Ja udahnjujem život i dan vam je dah i Ja Sam taj Koji će ga oduzeti. Sve počinje i završava sa Mnom i ni jedan čovjek ne može niti će određivati kako ću Ja ujediniti Moju djecu. Taj zadatak je Moj – ne vaš. Moji Planovi da spasim duše – dobre, loše i zle, neće biti uništeni. Oštećeni možda, ali nikada uništeni, jer sve što Ja kažem će biti i sve što želim će se dogoditi. 
Ja poznam svakoga od vas, jer ste rođeni iz Moje Ljubavi. Kakve god su vam okolnosti, one su nastale iz Božje Providnosti i postoji razlog za sve. Oni od vas koji Me ne poznaju – vi ste također Moji, jer Ja Sam vas stvorio. Vi se niste razvili od vrste. Vjerovati u to je varati sebe i služi jedino kao sredstvo, koje je usadio prevarant u vaša srca, da zaniječete Mene. Niječući Mene, vašeg Vječnog Oca, vi niječete Vječno Spasenje. A niječući Istinu o Mom Postojanju, vi ćete odvojiti sebe od života vječne slave.
Sve Milosrđe je Moje. Ja obasipljem Mojim Milosrđem one čija su srca čista; koji imaju ljubavi u svojim dušama, jer su Mi dopustili da uđem u njih. Glavna prepreka za primanje Vječnog Života je oholost čovječanstva. Oholost je jedina, najveća prepreka da se sjedinite sa Mnom. Vi možete znati Mene, preko Moga Sina; shvaćati Moju Riječ, ali vi ne živite ono čemu ste poučeni. Ljubav dolazi od Mene. Kada postoji oholost u duši, ljubav umire u njoj i zamijenjena je mržnjom. Oholost dolazi od sotone i ona Mi se gadi, baš kao što je i jadna.
 Dozvolite Mi da vas ljubim prihvaćajući Moju Riječ i Darove koje Sam dao svijetu preko najveće Žrtve Smrti Mog Sina na Križu. Ja Sam vam dao život. Ja Sam vam dao Sebe, kroz  Objavu Mog Sina. Ja Sam ponizio Sebe, u poniznosti pred vama, zato da bih porazio grijeh oholosti. Ja Sam vas poučavao preko Proroka. Dao Sam vam Dar slobodne volje, ali ste ga zloupotrijebili da zadovoljite vaše vlastite požude i želje. Dar slobodne volje ima dvojaku ulogu – dati vam slobodu da odabirete, da ne dolazite k Meni iz straha već iz ljubavi i poraziti moć đavla. Vaša slobodna volja je ta koju sotona najviše priželjkuje i on će koristiti svaku varku da vas uhvati, da je predate njemu. Kada duša učini ovo, kroz grijeh oholosti, nasljedovanjem new age-a i okultnoga ona postaje zarobljena od strane zloga. On će tada svaku svoju pojedinu osobinu očitovati u dušama koje su mu predale svoju slobodnu volju. Vi ćete ih poznati po njihovom ponašanju. Ali jedan znak da je njihova slobodna volja dana zlome je kada ove duše neprestano traže da se javno rugaju Mom Sinu, Isusu Kristu i Njegovoj Majci, Bezgrješnoj Djevici Mariji, Majci Svijeta. Sotona ih prezire oboje.
 Ako, umjesto toga, vi koristite slobodnu volju koju Sam vam Ja dao, za dobro vaše duše i da ljubite jedni druge, to je snažno sredstvo kojim ćete oslabiti snagu sotone. Ali, duše koje su dale Meni, preko Moga Sina, Isusa Krista, dar svoje slobodne volje su one koje daju najmoćniji dar od svih. Preko ovih duša ću Ja poraziti zloga i biti će sredstvo preko kojeg mogu spasiti duše koje su se potpuno odvojile od Mene.
 Ovo je Moje Obećanje. Ja ću spasiti duše čak najbeznadnijih slučajeva, zbog žrtve onih koji su Mi dali dar svoje slobodne volje, preko Mog Sina, Isusa Krista.
 
 
Vaš Vječni Otac 
Svevišnji Bog 
 
 
Petak, 13. lipanj 2014., 22:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Vrijeme je vrlo blizu i zbog toga, vrlo je važno da se pripremi svaka pojedina osoba u svijetu, kao da će biti uzete iz ovoga života u bilo kojem trenutku. Ne zanemarujte Moj Poziv, jer će oni koji se ne uspiju pripremiti za Veliki Dan biti ostavljeni u velikoj muci.
Na dan Moga Drugog Dolaska, kojem će prethoditi Upozorenje kada ću dokazati svijetu Tko Sam Ja, vi morate biti spremni. Ja dolazim zbog sviju vas da vas povedem u sjajan novi i slavni Raj. Ja nikoga ne želim izuzeti. Svatko od vas je dragocjeno dijete Božje. Oni koji nisu svjesni svog podrijetla, odmah će znati Tko Sam Ja. Jer će to izniknuti iz usađenog ljudskog instinkta, baš poput djeteta koje je odvojeno od svog naravnog roditelja, znati će svoje vlastito tijelo i krv, čak i ako je bio potreban cijeli život da se ponovno ujedine jedni s drugima. Osjećat će se prirodno, a za one koji imaju toplo srce, konačni trenutak će biti ispunjen s razveseljujućom ljubavlju. Nemate se čega bojati.    
Vi koji odabirete vjerovati u lažne bogove i koji ne priznajete Trojedinog Boga, vi Me nećete spremno prihvatiti, jer ste Me uvijek odbacivali. Ipak, Ja ću vas privući k Sebi i zagrliti vas. Moć Božja će sići nad vas, kroz Dar Duha Svetoga i uvidjet ćete da je teško okrenuti leđa Meni. Stoga, svi vi koji Me vidite, uključujući one koji su Me odbacili u ovom životu, većina vas će shvatiti Istinu u toj fazi. Vi ćete Mi dopustiti da vas povučem u Moje Svete Ruke.
Ja ću vas sve podići, u trenutku, u treptaju oka, u Moje Novo Kraljevstvo. I tada će započeti početak kraja. One duše koje obožavaju Zvijer i koje su sotoni predale sebe u tijelu, duhu i duši i koje su postale njegovi dobrovoljni posrednici, neće se imati gdje okrenuti, nigdje sakriti i bit će ostavljene bez ikakve pomoći, jer će ih sotona napustiti. Jer će do tada sotona biti bačen u ponor, a njegova moć će potpuno iščeznuti u tom trenutku. Tim dušama Ja kažem ovo. Čak i u toj fazi, Ja ću vam pokazati Milosrđe. Morate Me zazvati i reći: 
„ Isuse, pomogni mi. Isuse, oprosti mi sve moje grijehe.“
i Ja ću vas, također, uzdići u Moj Novi Raj.
Ja ću spasiti svaku dušu koja Me pozove prije nego se zatvori nebo; planine uruše i more poplavi Zemlju, a zatim će Nebesa nestati zajedno sa starom Zemljom. Uzdići će se Moj Novi Raj, Novo Nebo i Zemlja, baš kakvi su stvoreni za Adama i Evu i svi će se radovati. Jer to će biti najveći dan otkada je Bog stvorio Adama i Evu. Nikada ne gubite nadu i upamtite Moje Riječi za vas sada.
Moje Milosrđe je tako veliko da će biti spašeni čak i oni koji su svoje duše prodali sotoni, ako žele tako, dozivajući Me na Posljednji Dan. Oni također mogu živjeti Vječni Život velike slave, sa svom Božjom djecom. Ovaj Novi Raj je vaše zakonito naslijeđe. Ne rasipljite Ga zbog lažnih i praznih obećanja sotone.
Ja vas sve ljubim. Uvijek držite Moju Ljubav zaključanu u svojim srcima i Ja ću vas uvijek štititi od zla.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 14. lipanj 2014., 12:40h
 
 
Moja predraga kćeri, samo je jedan Bog - Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti - sve različite Osobe u Jedinstvu. Nisu tri razdvojene jedinke, jer Mi Smo Jedno - Bog Otac, Stvoritelj svega;  Bog Sin, kako se On objavio živeći među vama i Bog Duh Sveti, dan čovječanstvu kao Dar po Kojemu Istina napunja vaša srca znanjem, novim životom i Snagom Moje Ljubavi.
Kada dolazite k Meni, vi dolazite k Mom Ocu. Kada vas pozove Duh Sveti, On dolazi od Oca. Sve dolazi od Boga. Nikada ne smijete štovati bilo kojeg drugog boga, već Trojedinoga Boga. Ali znajte ovo. Da bi znali Oca, vi morate priznati Boga Sina, jer bez Mene, Isusa Krista, vi ne možete znati Oca.
Bog ljubi svu Svoju djecu, ali Njegova djeca ne ljube Njega kako bi trebala. Pa dobro, jer će preko Mene postati dio Moga Novog Kraljevstva na Zemlji. Zatim su tu oni koji slijede zloga i koji mu svjesno daju dar svoje slobodne volje. Tada oni više nemaju nadzor nad svojim djelima, jer ih zli duhovi u njima koriste zato da pridobiju druge ranjive duše. Te duše ne štuju Boga - umjesto toga oni časte sotonu. Ja se obraćam vama da mi pomognete spasiti ove jadne, nesretne duše, jer one više ne mogu spasiti svoje vlastite duše svojim slobodnim izborom. Ja želim da vi kroz vaše molitve usrdno molite za oslobođenje duša u zatočeništvu, tako da one dođu opet k Meni.
 
Križarska molitva (157) Za duše u zatočeništvu
 
O dragi Isuse, oslobodi one duše koje su robovi lažnih bogova i sotone. Pomogni nam preko naših molitvi da im donesemo oslobođenje od boli opsjednutosti. Otvori vrata njihovog zatvora i pokaži im put prema Kraljevstvu Božjem, prije nego ih kao zatočenike sotona odvede u ponor pakla. Mi Te molimo, Isuse, da prekriješ ove duše Snagom Duha Svetoga, da bi oni potražili Istinu i pomogni im da pronađu hrabrost okrenuti svoja leđa zamkama i zloći đavla. Amen.
 
Problem s kojim se susreću duše koje obožavaju lažne bogove jest da se ostave otvoreni za duha zla koji treba samo mali djelić njihove slobodne volje, da ih zarazi. Lažni bogovi vode duše u strašnu opasnost. Najveća opasnost s kojom se suočavaju je da oni vjeruju da su takve prakse prirodne, zdrave za njihov duh i način kojim mogu naći mir i spokoj u svojim životima. Sve što će naći jesu bol i tuga.
Upozoreni ste na opasnosti nasljedovanja okultnoga i praksi new age-a, jer one nisu od Mene. Samo slijedeći Mene Isusa Krista vi možete imati Vječni Život. Suprotno od života je smrt. Smrt tijela ne znači prestanak vašeg postojanja. Vaše postojanje je za Vječnost. Vječni Život dolazi jedino kroz Mene. Vječna smrt dolazi od sotone.
 
 
Vaš Isus  
 
 
Subota, 15. lipnja 2014., 9:30h
 
 
Moja predraga kćeri, razmjer do kojeg Sam Ja zanemaren, odbačen i omražen, van spoznaje je većine ljudi.
Postoje skupine i sekte koje su posvećene obožavanju sotone i koje čine strašna zvjerstva, pod vodstvom njega koji Me mrzi. Jadni grješnici koji su uključeni, prodali su svoje duše đavlu i za izvana su izvor zabave, ali počujte Me sada. Oni imaju samo jednog gospodara i taj gospodar ima veliku moć nad njima, jer su mu dali dar svoje slobodne volje. I baš kao što sotona prezire ljudski rod, on koristi ove duše, premda one uistinu ne shvaćaju ovu činjenicu. Njihova mržnja prema Meni je jaka kao i prema onima koji služe Meni, Isusu Kristu.
Posljednja bitka za duše će se vojevati u svakom dijelu svijeta i bit će to ove skupine koje će se vrlo snažno boriti da odvuku ljude od Mene i konačnog Spasenja kojega Ja donosim Božjoj djeci. Zato jer Ja ljubim sve - uključujući one koji su žrtvovali svoje živote i svoje pravo na Vječno Spasenje zbog praznih obećanja kralja laži, Moja obveza je da nadvladam sve preprjeke, da doprem do njih da ih mogu spasiti.
Ja ću srušiti hramove ovih sekti i zaustaviti ih u njihovim zlodjelima protiv Božje djece. Oni koji su oslobođeni ovog zatočeništava mržnje, naći će Me kako čekam, Ja obećavam. Zbog svake pojedine duše koja dođe k Meni iz ovih skupina, tražeći mir - Ja ću obratiti deseterostruko od njihovog broja. Ja ću poraziti đavla i povući ću Božju djecu, bez obzira što su učinili, natrag od ruba ponora pakla.
Nikada se ne bojte snage duha zla, jednom kad se potpuno pouzdate u Mene. Moja Moć, Moć Božja, Početka i Svršetka, nikada neće biti uništena. Ali bilo koji čovjek koji se usuđuje pokušati uništiti Moć Božju, znajući posljedice i koji odbija sve Moje napore da spasim njegovu dušu - on će patiti za vječnost.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 15. lipnja 2014., 14:25h
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Plan da otkupim čovječanstvo i da otkrijem Moje Novo Kraljevstvo uspijeva, kao što je naviješteno. Svijetu ću donijeti veliki Dar i vama kojima se ovo čini silno i zastrašujuće, znajte ovo. 
Ja Sam nježan, pun ljubavi i strpljiv i sve će biti učinjeno po Svetoj Volji Moga Oca, Koji ne želi nanijeti bol i muku bilo kojem Svom djetetu, bez obzira koliko su pocrnjele njihove duše. Kad bi ovako bilo, On bi uništio svijet i uzeo samo odabrane u Novi Raj. I tako je Moj Otac čekao i čekao, dok svjetsko stanovništvo nije dosegnulo svoj najveći broj. On je započeo posljednji dio Svoga Plana da spasi čovječanstvo, tako da bi mnoštvo moglo biti spašeno odjednom.
Ovog Plana se ne smijete bojati ili mu se protiviti, jer je konačna nagrada ona koja će vama svima donijeti najveću slavu. Vi mu se ne smijete opirati; ne smijete ga ismijavati ili ga odbaciti, jer ćete vječno žaliti takvu odluku. Neka se ni jedan čovjek ne upliće u Volju Božju. Da bi spasio mnoštvo, Moj Otac neće oklijevati da kazni one koji stoje na Njegovu Putu da spasi milijarde duša. I dok je Njemu dragocjena svaka duša i dok će posredovati na svaki način da prizove duše njihovoj pameti, On će uništiti one koji su odgovorni jer Mu odvlače milijune duša. Ne sumnjajte da će oni patiti zbog ovoga i neka se zna da ćete prepoznati ove duše po njihovim djelima i zatim po njihovoj kazni. Njihova kazna će započeti na Zemlji u ovo vrijeme, u nadi da će vidjeti Istinu. Propuste li to, Moj Otac će ih ukloniti.
Moć Božja se očituje na Zemlji u ovo vrijeme, a vi ćete vidjeti kako će ove strane isplivati u bitci za duše. Ona će uključivati one koji Mi istinski služe; one koji Me nisu upoznali i one koji jesu, ali su odabrali služiti drugom gospodaru koji nije od Mene. Jedini pobjednici će biti oni kojima će, Milosrđem Božjim, biti dani Ključevi za Kraljevstvo Božje.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 16. lipnja 2014., 17:27h
 
 
Moja predraga kćeri, oni od vas koji ne žele da Ja razgovaram s vama, znajte ovo. Vaša slobodna volja znači da ste vi slobodni odabrati prihvaćate li ili ne prihvaćate što Ja kažem i što Ja želim. Vjerovali ili ne vjerovali – to je vaš izbor i što god odlučili, Ja vam nikad neću suditi zbog ovoga.
Ali vi nikada ne smijete suditi druge u Moje Ime. Pod ovim Ja mislim na osuđivanje onih koji Me odbacuju, kao i onih koji prihvaćaju Moje Posredovanje. Ni jedan među vama nema pravo proglašavati drugu osobu da je zla ili kriva zbog zlodjela. Oni od vas koji oštro sudite – one ljude za koje vjerujete da su krivi, krivi za zlodjela ili krivovjerje – nemate ovo pravo. Morate šutjeti i moliti za one za koje vjerujete da su unesrećeni. Jedino Ja, Isus Krist, imam Moć suditi čovječanstvu.
Kada ponižavate drugu osobu u Moje Sveto Ime, vi ste krivi za grijeh i Ja ću imati ovo protiv vas. Kada vrijeđate druge svojim jezikom, Ja ću vas utišati. Kada povrijedite ugled druge osobe, drugi će sumnjati u vaš vlastiti ugled. Gadi Mi se licemjerstvo i kada ste krivi za klevetu, izvršenu u Moje Ime, onda nanosite veliku sramotu ne samo sebi već i Mom Svetom Imenu. 
Svaki čovjek koji nanosi bol drugoj osobi i otvoreno ispovijeda da govori u Ime Božje, vara samo sebe. Oni koji kažnjavaju druge i kažu da samo izvršavaju zapovijedi, zbog svoje predanosti i posvećenosti Bogu, nisu od Mene. Sramite se, jer Me ne poznajete. I dok se međusobno borite – Kršćanin protiv Kršćanina – pogani među vama napadaju Crkvu. Neprijatelj djeluje vrlo mudro. Njegov lukav plan je stvoriti neslogu unutar Moje Crkve i dok slabi prava odanost prema Meni, vrata su se otvorila da se omogući poganima da oskvrnu Moje Crkve i Svetu Euharistiju.
Neka se srame oni od vas koji znate Istinu – Moju Svetu Riječ danu vama u Presvetom Pismu. Svaka Žrtva je bila učinjena za vas; Proroci Božji koji su vam poslani su bili zlostavljani, progonjeni i ubijani; ljudi koji su imali viđenja, vidjeoci i Sveci – svi štovani, jedino nakon njihove smrti, ali koje ste mučili kada su priopćavali Moju Riječ i zatim Moja Osobna Žrtva – kada ste Me Razapeli. Što sada činite? Vi dopuštate onima koji časte lažne bogove da odaju počast njima na Mojim Žrtvenicima, koji su namijenjeni da štuju Mene. Da li bi ovi pogani dozvolili vama da činite isto u njihovim hramovima?
Povijest se ponavlja. Pogani su preuzeli Crkvu Moga Oca i oni su bili izbačeni. Kada oskvrnete Moju Crkvu i Moje Tijelo, vi više niste prikladni da služite Meni i Ja ću otjerati svakog Mog posvećenog slugu koji Me izda na ovaj način. Vaši grijesi su crnji od onih kojima služite u Moje Ime, jer vi ćete sa sobom nositi duše koje Mi otmete. Vrijeme je za vas da odaberete. Ili prihvatite Mene, Isusa Krista, kakav Ja Jesam, a ne onakvog kakvog bi željeli da Ja budem ili Me zaniječite. Nema sredine.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
Utorak, 17. lipnja 2014., 22:23h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Vojska Ostatka se okupila u velikom broju i raširila se u svakom dijelu svijeta. Moji poznaju Mene i po Snazi Duha Svetoga, Ja Sam se objavio kroz Moć Mojih Riječi sadržanih u ovim Svetim Porukama.
Moja Riječ će brzo privući k Meni one koji su već blagoslovljeni Duhom Svetim. Za ove duše nema sumnje. Duh Sveti će, preko Mojih Riječi, privući one koji se najviše protive i dok su možda nesigurni u tome da li Sam to doista Ja, Isus Krist, Koji ih poziva da odgovore na Moj Poziv, oni će s oprezom doći prema Meni. Konačno, potpuno će me prigrliti. Zatim su tu oni koji vjeruju u Mene, ali koji ne prihvaćaju da ih Ja dozivam. Oni će također s vremenom odgovoriti na Moj Poziv. Ali što je Moj Poziv? Da li je on jednostavno da dokažem Sebe? Ne, jer to je nepotrebno. Moj Poziv je da vas okupim da bih vas pripremio, kako bi Mi svi Kršćani pomogli u Mom Zahtjevu da spasim čovječanstvo. Preko Mojih ljubljenih učenika ću učiniti da se mnogo toga dogodi.
Moja Misija je da spasim duše i Ja ću to učiniti koristeći čovjekovu slobodnu volju. Volja Božja je dati život i dovesti svu Božju djecu pod Njegovu zaštitu. Božanskom Voljom Božjom, sve duše mogu biti spašene, ali put do Vječnog Spasenja je u slobodnoj volji, koju je čovjeku dao Bog. Vašom slobodnom voljom će svatko od vas odabrati svoju budućnost. Vas se neće prisiljavati da prihvatite Milosrđe Božje, ali će se tražiti od vas da slijedite Mene. Ja vam nikada neću zapovjediti da učinite ovo, jer vaše je pravo – pravo na vašu slobodnu volju – da vi odlučite za sebe što želite činiti.
Neki ljudi će mudro odabrati, jer će znati što Ja nudim, put Istine – Put do Vječnog Života. Neki ljudi će nerazumno odabrati i slijediti krivi put. Oni će činiti ovako jer neće uspjeti shvatiti Istinu, Riječ Božju. Dopustit će dražima velikih materijalnih privlačnosti, požude i užitaka da ih odnjišu daleko od Mene. Oni ne vjeruju u život poslije smrti i ne osjećaju kajanje za svoje grijehe koje su počinili ispunjajući svoje vlastite, sebične želje. Ipak, ako im se pokaže Istina i drugi ih potaknu da poslušaju Riječ Božju i Moje Obećanje za budućnost, oni se mogu promijeniti. Oni mogu prebivati u Mom Kraljevstvu preko Dara Obraćenja. 
Stoga je Moj Poziv potaknuti sve duše da traže Istinu. Njihovom slobodnom voljom – i to mora biti njihov vlastiti izbor – oni će dozvoliti Meni, njihovom ljubljenom Isusu, da ih spasim. Ja sada pozivam sve Kršćane da uzmete vašu bojnu opremu i stupate naprijed kako bi Mi pomogli okupiti one duše koje su raštrkane i izgubljene. S vašom pomoći, Ja mogu potaknuti sve duše svakog uvjerenja, rase i boje da dođu k Meni. Kada doprete do njih, Ja ću vas prekriti sa velikim Darovima Duha Svetoga da bi mogli uspjeti i dovesti k Meni izgubljene duše za kojima čeznem svake sekunde.
Volja Božje jest spasiti svakoga. Ali slobodnom voljom čovjeka, koji odabere stupiti naprijed u Moj Zagrljaj, svojim vlastitim, slobodnim izborom, Božanska Volja Božja će biti ispunjena kako bi trebala biti. Pođite svi vi i poučavajte Istinu Svetih Evanđelja. Svijet je gladan Istine Moje Riječi. Moju Riječ se više ne poučava na način kako bi trebalo. Ljudima mora biti dana Istina – zbog toga Sam Ja dao svoj Život. Bez pristupa Istini – Mojoj Svetoj Riječi – vi ne možete odabrati ispravan put do Vječnog Spasenja. 
Zbog ovoga Ja sada dolazim, da vam donesem Istinu. Da vas dozovem pameti, da ste pripremljeni, spremni i u iščekivanju Velikog Dana, bez straha, muke ili brige u svojim srcima. Kada Me prihvatite i potpuno se ufate u Mene, vi ćete biti u miru.
 
 Vaš Isus 
 
Srijeda, 18. lipnja 2014., 14:51h
 
 
Moja djeco, slijedite Mene, Majku Spasenja i uzmite Me za Ruku dok vas vodim duž puta Istine do Mog Sina. Mojim Posredovanjem će mnogi od vas pronaći snagu da hodate ovim trnovitim i kamenjem ispunjenim putem do Vječnog Spasenja.
Draga djeco, da bi uistinu spoznali Mog Sina, potrebna je velika ustrajnost. Vi morate otvoriti svoj duh, svoje srce i svoju dušu, bez traga sumnje ili oholosti, prije nego budete sposobni vidjeti. Kada vam se otkrije Istina u vašim srcima, morate se držati toga, jer to će biti sredstvo kojim ćete biti oslobođeni.
Za svaki korak kojeg napravite da dođete bliže Mom Sinu, vi ćete napraviti dva koraka unatrag, zbog načina kojim će vam se smijati zli. On nikada neće prestati pokušavati odvući vas od Krista, jer on je to učinio svojom opakom misijom da vas odvuče u suprotnom smjeru. Zato kada padnete duž vašeg putovanja, vi se morate ponovno ustati i početi sve ispočetka. Svaki put kada učinite korak unatrag, znajte da će sve na što sotona utječe uvijek biti obrnuto – suprotno svemu onome što Moj Sin ostavlja u baštinu ljudskom rodu. Vi ćete stoga trebati veliko strpljenje, ali jednom kad savladate svaku zapreku, vi ćete ubrzano hodati duž puta prema Mom Sinu. Svaka smetnja, kada se savlada, učinit će vas snažnijima u vašoj vjeri. I kada vaša vjera postane jaka, ništa vam neće stajati na putu da postanete istinski učenik Isusa Krista.
Idite u miru, draga djeco i dopustite Meni, Majci Spasenja, da vam pomognem da postanete jači u svojoj ljubavi za Isusa Krista, jer bez Njega nikada nećete naći mir i utjehu koju tražite u ovom životu ili budućem životu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 19. lipnja 2014., 13:48h
 
 
Moje dijete, Čudesa koja je zapovjedio Moj Vječni Otac uskoro će se obznaniti u svim dijelovima Zemlje. Ova Čudesa će se suprotstaviti svakom ljudskom promišljanju, znanstvenoj spoznaji i iskustvu. Zemlja, Sunce i Mjesec će reagirati tako da će proizvoditi vrlo neuobičajene spektakle i mnogi će znati da su jedino mogući Rukom Božjom. Ova Čudesa će se događati kroz razdoblje od tri godine i dogodit će se s razlogom. Ona su tu zato da pomognu raspaliti vjeru čovječanstva da bi shvatili da sve nadzire Ruka Božja.
Kada čovjek počini zla djela i postupke, Bog ih može presresti. Ljudima je teško shvatiti bitku između zloga i Boga. Kada se dogode nepravde, one su dozvoljene iz raznih razloga, ali glavni proizlazi iz potrebe za pročišćenjem. Ovo se može činiti nepravedno, ali ovo nije na čovjeku da shvati, dok mu se ne udijeli Dar Spoznaje koji dolazi od Duha Svetoga. Kad su duše pročišćene, one će početi razumijevati način na koji Bog djeluje zato da bi doveo Svoju djecu u stanje kada Ga mogu prepoznati. 
Čudesa o kojima Ja govorim će uključivati velika Djela Božja, koja će obuhvaćati tragedije koje će biti otklonjene i to će se činiti nemogućim sa znanstvenog stajališta. Ona će također uključivati velike znakove na nebu; kretanje Zemlje i boja povezanih s prirodom.
Moja Osobna uključenost u ova Čudesa će se vidjeti preko znakova koje ću postaviti na mjestima Mojih ukazanja diljem svijeta. Ne bojte se ovih Čudesa, jer ona su Dar od Boga. Budite zahvalni za Njegovo Milosrđe; jer nema zadatka tako teškog da ga On ne bi poduzeo da osigura da se ljudski rod razbudi da bi Ga prihvatio. Ovo je Volja Božja, jer On ljubi svakoga od vas.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Subota, 21. lipnja 2014., 15:40h
 
 
Moje drago dijete, Moj osobni Život na Zemlji je bio proživljen kroz Mog Sina, Isusa Krista. Moju Dušu je na Nebu stvorio Moj Otac, Bog Svevišnji i Moje Rođenje je bilo izvanredan Dar za čovječanstvo. Bog Me je poslao s jedinom namjerom da donesem na svijet dugo iščekivanog Mesiju. Rođenje Mog Sina je bilo čudesno i od trenutka kada je On udahnuo Svoj prvi dah, Moja jedina želja je bila da služim svakoj Njegovoj potrebi.
Ja Sam štovala Mog Sina i priznavala Ga s velikom poštovanjem. Njegovo lijepo, pobožno ponašanje je bilo ubrzo očito u tri mjeseca od Njegova Rođenja. Njegov Osmijeh je bio blistav i unatoč Njegovoj mladoj dobi; Njegove prodorne plave Oči su imale izvanrednu dubinu i zrelost. Ja Sam znala da Sam tamo da Mu služim na svaki način, ali On Mi je pokazao veliku Ljubav u vrlo ranoj dobi. Ova Ljubav nije bila tek ljubav koju bi dijete imalo za svoju majku – ona je bila više od toga. On Me je smirivao; milovao Moje Lice kadgod Sam postajala zabrinuta zbog opasnosti s kojima Smo se morali suočiti Mi i Moj Muž, Sveti Josip.
Poslije odlaska u Egipat, bilo Mi je teško opustiti se i ostala Sam na oprezu za svaku moguću prijetnju ili opasnost, što je značilo da Sam noću spavala nekoliko sati. Čak i prije nego se Moj Sin obznanio, bile su Mi jasne opasnosti s kojima bi se On trebao suočiti u budućnosti. Njegove Ruke uvijek ispružene prema ljudima s ljubavlju i prijateljstvom. Kao dječak, On je privukao mnoge, iako nisu imali predodžbu Tko Je On bio. On je također navukao neopravdane prijekore od prijatelja i ljudi koje je poznavao. Bio je mučen i ismijavan, a i Ja Sam također bila oštro prekoravana od mnogih. Od dana kada je Moj Sin Rođen, Božja Prisutnost je prema Našoj maloj Obitelji privukla dobre kao i one s tamnim dušama. Moja Ljubav prema Njemu je bila vrlo snažna. Ja Sam Ga ljubila zbog toga Tko Je On bio, ali Sam Ga isto tako ljubila kao Majka i ta ljubav se nastavlja do ovog dana.
Ja Sam bila nekako previše skrbna prema Mom Sinu i kada Sam Ga izgubila na putovanju iz Jeruzalema, Ja Sam bila prestravljena. Moj osjećaj gubitka se osjetio u svakom dijelu Mene i nisam se mogla umiriti dok Ga nisam našla. Tog dana, kada Sam Ga našla kako odraslima govori i propovijeda u Hramu, Ja Sam shvatila da Mu trebam služiti od tog trenutka pa nadalje i biti poslušna svakoj Njegovoj Želji.
Da bi uistinu služili Mom Sinu, najprije Ga morate ljubiti. Da bi ljubili Mog Sina, najprije Ga morate poznavati. Poznavati Mog Sina znači proučiti Njegovu Riječ i shvatiti što je On rekao Svojim Učenicima tijekom Njegovog vremena na Zemlji. Jedino kroz Njegovu Riječ vi možete poznavati Isusa Krista. Ako prihvaćate Njegovu Svetu Riječ, onda Mu možete služiti. Vi Mu ne možete služiti ako ne poštujete Njegovu Riječ ili ne činite sve čemu vas je On poučio. Poslušnost Riječi Božjoj je temeljna, ako želite živjeti poput istinskog Kršćanina. Ako propovijedate Njegovu Riječ, onda morate nasljedovati ono što je propovijedao Moj Sin – da ljubite jedni druge; da činite drugima ono što očekujete da i vama učine; da štujete Boga kroz Svete Sakramente kao što vas je On poučio. 
Vi Bogu nikada ne smijete diktirati svoju želju da promijeni Svoju Riječ, jer nemate to pravo. Podložnost Mom Sinu može biti postignuta jedino ako ostanete poslušni Njegovim Učenjima. Idite u miru da ljubite i služite Gospodina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
Ponedjeljak, 23. lipnja 2014., 1:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja danas donosim velike Blagoslove tebi i svim Mojim ljubljenim sljedbenicima. Moje Srce puca ljubavlju za sve vas. Ja shvaćam da vaše putovanje služenja Meni može biti povremeno vrlo teško, ali želim da znate da vas Ja vodim svake sekunde. Nema ni jedne kušnje s kojom biste se mogli suočiti, koja ne može biti savladana. Stoga, ako se osjećate bespomoćno i ustrašeno, ne smijete se predavati i kada se pouzdate u Mene, sve će se činiti lakše.
Usporedite Me s majkom koja se mora odvojiti od svog djeteta pri rođenju i koja nikada više ne može vidjeti ovo dijete tijekom svog života. Majka nikada neće zaboraviti to dijete i svaki dan provodi žudeći za svojim tijelom i krvlju, u nadi da će se ponovno ujediniti sa svojom bebom u nekom trenutku. Svakog dana je to dijete u njenim mislima; ona se moli za njegovo ili njeno dobro i osjeća neprestanu bol, duboko u njenom srcu, zbog svog gubitka. Ništa je više neće zadovoljiti, dok ona još jednom ne zagrli to dijete u svojim rukama. Ona ima veliko strpljenje, veliku nadu i duboku čežnju da dođe licem u lice s djetetom koje je iznijela iz svoje utrobe i ne mari za godinama u međuvremenu. Sve što je njoj važno je da ona i njeno dijete ponovno postanu potpuni – jedno isprepleteno s drugim.
Ja Sam poput svakog roditelja koji mora podnijeti takvu muku. Čekanje je za Mene tjeskobno. Ali osjećaj gubitka, kao onaj davno izgubljenog djeteta koje se odbija vratiti roditelju, najveći je od svih. Bol koju Ja osjećam, kada Me odbacuju Božja djeca, neprestano Mi je mučenje. Ja ću učiniti sve da privučem ove duše u dubinu Mojih Grudi. Koristit ću druge duše – njihovu braću i sestre koji Me žele utješiti – u Mojoj potrazi da probudim njihove usnule duše. Ja trebam Moje ljubljene sljedbenike, braću i sestre ove izgubljene djece Božje, da se rasprše diljem svijeta i okupe Moju obitelj.
Mi se moramo ujediniti protiv duha tame koji će ovim dušama učiniti gotovo nemogućim da otkriju Istinu o njihovom rođenju. Ovim ljudima se treba reći njihovo pravo po rođenju; njihovom naslijeđu i Njihovom Vječnom Spasenju. Jer blizu je vrijeme kada će sva Istina biti otkrivena. S vašom pomoći, Moji ljubljeni sljedbenici, oni će doći k Meni, natrag u Moju obitelj, gdje ćemo se konačno ujediniti kao jedno. Kako je i trebalo biti.
Ja vas ljubim sve s velikom nježnošću i radujem se kada na Moj Poziv odgovorite s ljubavlju u svojim srcima.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 25. lipnja 2014., 23:37h
 
 
Moja predraga kćeri, nema potrebe da ljudi zaustave sve svoje uobičajene svakodnevne radnje kada obećavaju vjernost Meni. Ja nisam Bog koji zapovijeda da padnete pred Moje Noge, na štetu vaših dnevnih obaveza. Ja se ne razmećem; ne stojim veličanstveno, oholog ponašanja, da vladam ljudskim rodom, niti diktiram vaš svaki pokret ili vas pokušavam gušiti s podložnošću prema Meni. To nisam Ja, jer Ja Sam došao kao ponizni sluga da oslobodim čovjeka od vezanosti za đavla. 
Ja Sam vas došao spasiti i Ja ponovno dolazim da dovršim Moj Plan Spasenja. Ja Sam ovdje da vam služim. Došao Sam privući vas k Sebi i dok uživam u vašoj ljubavi prema Meni i vremenu koje Mi posvećujete, Moja namjera je da učinim to na način koji vam ne uzrokuje pretjeranu tjeskobu. Dok primam vrijeme koje dajete Meni i molitve koje Mi prikazujete, vi i dalje trebate živjeti svoje živote kako bi hranili i odijevali sebe i svoje obitelji. Sve što tražim je da živite vaše živote na način koji je potreban kako bi služili Meni. I dok se produbljuje vaš odnos sa Mnom, vi ćete osjećati snažnu želju da razgovarate sa Mnom kroz vaše misli i riječi.
Ja tražim da se prema drugima odnosite s poštovanjem koje pokazujete Meni. Ne raspravljajte i ne srdite se s drugima zbog Mene. Ipak, nikada ne opravdavajte djela ili riječi onih koji Me vrijeđaju – samo molite za njih. Dok raste vaša ljubav za Mene, vaš odnos sa Mnom će postati više prisan. Kada se to dogodi, to će biti vrijeme kada ćete na sebe navući ljutnju onih čija je vjera slaba. Očekujte da će se to dogoditi i ne uznemirujte se niti se žalostite, jer kada ste u jedinstvu sa Mnom, tada će vas mrziti zbog toga. Budite strpljivi s ovim ljudima. Budite ljubazni. Budite pristojni. Ne mučite se raspravljajući, jer sve što kažete neće izmijeniti stvar. Umjesto toga, pokažite im značenje Kršćanstva s ljubavlju odgovarajući na mržnju. 
Ne prekidajte veze s onima koji vas mrze zbog Mene. Umjesto toga, molim vas da molite za njih. Vi morate pokušati održati ravnotežu u svojim životima kada ste u jedinstvu sa Mnom. Dok Ja priželjkujem vaše društvo, Ja također želim da ljubite one koji Me trebaju, ali me ne mogu vidjeti; koji nemaju srca da Me prihvate ili one koji nemaju pojma o tome što znači Vječni Život. Vaša obveza je prema Meni i Moja Želja je da mudro koristite svoje vrijeme da ljubite ove duše. 
Vašim riječima, djelima, djelovanjem i molitvama, vi ove duše možete i hoćete dovesti k Meni.       
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 26. lipnja 2014., 14:00 
 
 
Moja predraga kćeri, nikada ne smiješ vjerovati da će biti lako prihvaćena Moja Riječ koja je dana svijetu preko ovih Poruka. Oni koji ih ne prihvaćaju, od vremena do vremena će se boriti s time da žive ove Poruke i sve što Ja tražim od njih. Umjesto da žive Poruke i urede svoje živote u skladu s njima, oni će podvrgnuti sumnji i ispitivati svaku Riječ koja dolazi s Mojih Svetih Usana. Kada bi se umjesto toga držali Mojih Učenja, koja se nikada nisu promijenila, tada bi Mi bolje služili.  
Nitko od vas nije sposoban shvatiti Božje Zakone, koji su došli od Mog ljubljenog Oca. Kada pokušavate ispitivati Misterij Božanstva Svetog Trojstva, vi nećete uspjeti, jer nije sve za vaše znanje. Bilo tko od vas koji vjerujete da shvaćate događaje koji vode do i nakon Moga Drugog Dolaska, morate znati ovo. Ja otkrivam određene događaje samo da vam pomognem pripremiti vaše duše. Moja Otkrivenja vam nisu dana da uzrokuju senzaciju, prepiranje ili mržnju među vama, jer nikada ne bih uzrokovao takvu zbrku. Zbrka proizlazi od nedostatka pouzdanja u Mene i goruće ljudske znatiželje, što je shvatljivo. Vi jednostavno morate ostati vjerni Mojoj Svetoj Riječi – to je sve što tražim.
Ja Sam živio jednostavan život kada Sam hodao Zemljom. Na jednostavan način Sam poučavao Moju Riječ, da bi svi mogli razumjeti Moja Učenja. Pokazao Sam odbojnost prema onima koji su izjavljivali da predstavljaju Boga i čija je dužnost bila da osiguraju štovanje Deset Zapovijedi. Ipak, ovi učeni ljudi, prepuni oholosti, nosili su halje ukrašene draguljima i hvastali se svojim položajem u Hramu Božjem. Tako su bili zaokupljeni svojim djelima proglašavanja, zapovijedanja; prekoravanja siromaha, poniznih i neukih; da su zaboravili jednu važnu činjenicu. Njihova uloga je bila da služe Bogu. A da bi služili Bogu, oni su trebali služiti Njegovu djecu. Umjesto toga, oni su zahtijevali poštovanje; tražili dodvoravanje i priželjkivali položaje moći jedni od drugih u hijerarhiji koja je postojala u Hramovima. Ni u jednoj fazi nisam poticao senzacionalizam, iako je Moja Riječ donesena mnoštvu, mada na vrlo jednostavan način, prouzročila prepiranje. Jer jedino Riječ Božja, Koja je jednostavna i iskrena, može razljutiti na takav način. Za mnoge ljude Istina uzrokuje podjelu, jer se ne mogu suočiti s Njom. Ipak, samo Istinom – Riječju Božjom - vi se morate baviti. Istraživati Moju Riječ ili raspravljati oko značenja Istine i senzacionalizirati Riječ Božju, trošenje je vašeg vremena. Mnogo bolje je da služite Meni služeći druge u Moje Ime.
Ne plašite se Istine; ne odbacujte Ju; ne napuštajte Ju i ne stvarajte od Nje nova tumačenja. Istina ostaje ista kao što je oduvijek bila. Moja Riječ je Moja Riječ. Što Ja kažem, bit će. Ne može se uplitati u Božju Volju. Prihvaćajući Istinu, Ona će donijeti jasnoću misli; mir vašim dušama i želju da budete poslušni Mojoj Riječi – kako je dana – u svako doba. Nema ničega što bi Joj mogli nadodati, jer Ona će ostati netaknuta za vječnost. 
 
 
Vaš Isus 
 
Petak, 27. lipnja 2014., 22:11h
 
 
Moja predraga kćeri, ti nikada nećeš tako lako prepoznati djelo sotone u svijetu, jer on je vrlo lukav. On će rijetko otkrivati svoje postupke na način na koji bi ljudi ispitivali njegov utjecaj. Svojom vladavinom diljem Zemlje, on je išao tako daleko uvjeravajući svijet kako on ne postoji. Rijetko ćete vidjeti Istinu, jer je zamaskirana preko onih ljudi koje on koristi da uvjeri ljude kako Bog ne postoji.
Cilj đavla je prevariti ljude da povjeruju kako su svijet i postojanje ljudskog roda krajnji cilj. Njegova najveća pobjeda je bila uvođenje humanizma, a posebno sekularnog humanizma.
Humanizam, takozvana želja za brigom oko potreba ljudskog roda kroz ukinuće socijalne nepravde, je manjkav. Oni koji usvajaju humanizam u svojim životima, čine to kao zamjenu za vjerovanje u Boga i razumljivo je zašto to čine. Nažalost, mnoge religije su stvorile odmetnike, na čije ponašanje nije utjecao Bog. Njihova mržnja prema drugima i njihova smrtonosna namjera je primijenjena u Ime Božje, kada je zapravo sam sotona taj koji nadahnjuje  svaki njihov pokret. On to čini da odvuče ljude od Boga. Ove tamne duše čine strašne nepravde i koriste Ime Mog ljubljenog Oca da izvrše zlodjela. Tada oni opravdavaju ova djela u ime njihove religije i uzrokuju da mnogi ljudi odbacuju svu vjeru u Boga.
Sekularni humanizam, dok odobrava sve dobre stvari u ime socijalne pravde, vrlo je privlačan onim dušama koje su nježnog srca, jer su njihove namjere dobre. Nažalost, kada prigrle ovaj nauk, oni govore da je Stvaranje svijeta bilo slučajnost, uzrokovano prirodom. Ali ovo je neistina, zato što je Moj Vječni Otac stvorio svijet. Ni jedan znanstvenik nikada neće biti sposoban objasniti Stvaranje svijeta, jer ovo znanje nikada neće biti obznanjeno čovjeku.
Odbaciti natprirodno i Božansko Postojanje Boga znači da vi odbacujete moralne smjernice koje potječu od Boga. Ovo znači da moralnost, duboki osjećaj što je ili nije ugodno Bogu, ne može biti održiva, a to vodi k tami. Umjesto toga, čovjek će postati usredotočen jedino na svoje fizičke potrebe, a zanemarit će svoju dušu. Na samrti, njegova duša koju on odbija prihvatiti kao Dar od Boga koji daje život i dalje neće prihvaćati Božje Milosrđe. Mnoge od ovih duša će se u toj fazi potpuno odvratiti od Božjeg Milosrđa.
Kada se podijeli i padne, Moja Crkva će prigrliti humanizam s velikim oduševljenjem. I kao posljedica, Ona će odvući sve te duše u manjkavo tumačenje Istine njihova postojanja. Svijet će tada prigrliti ovaj novi oblik crkve – crkve koja je zabrinuta socijalnom nepravdom – i neće biti rečena ni jedna riječ o važnosti Spasenja vaše duše. 
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 28. lipnja 2014., 15:03h
 
 
Moje najdraže dijete, najveća prijevara, koja će se spustiti nad čovječanstvo, doći će iz unutrašnjosti Crkve Moga Sina na Zemlji i bit će huškana od Njegovih neprijatelja koji su Je proželi nastranim značenjima. Sotona će ući u Crkvu Mog Sina i znakovi će se jasno vidjeti od strane onih koji imaju Duha Božjega čvrsto usađenog u svojim dušama. 
Vjera svetih slugu Moga Sina će biti uzdrmana, jer će se mnogi osjećati primorani napustiti Ga preko djela svetogrđa. Od mnogih jadnih, nesretnih slugu će se tražiti da prisegnu na vjernost novoj zakletvi i oni će biti previše uplašeni da odu, iako će mnogi znati u dubini svojih srdaca, da će to biti pogrešno.
Mnoga nova pravila će se uvesti u Crkvu Moga Sina na Zemlji, dok će tisuće pridošlica prisezati u Crkvi i neće biti vjerodostojni, jer neće imati Istinskog Kristovog Duha u svojim srcima. Oni će ući u Crkvu i svjedočiti će novoj jedinstvenoj svjetskoj religiji koja neće štovati Mog Sina, Isusa Krista. Ne samo da Mu neće služiti, njihova obveza će biti služenje potrebama humanizma koji će, u samoj svojoj biti, nijekati Postojanje Nadnaravnog Božjeg Stanja i sve za što se On zauzima.
Kler, koji je svoje živote jednom obećao Bogu, bit će uvučen u ovu veliku prijevaru, a za posljedicu će izgubiti Istinsku Vjeru. Oni neće promicati važnost Spasenja duša što je omogućila Smrt Moga Sina na Križu. Križ je središte Kršćanstva. Postoji samo jedan Križ i po Križu će se vidjeti prvi vidljivi znakovi izdaje Moga Sina. Uvest će se novi oblici križeva koji će vrijeđati Znak Križa i što on znači u srcima ljudi.
Nevjernici koji se do sada nisu zanimali za Kršćanstvo, bit će privučeni u takozvanu novu jedinstvenu svjetsku crkvu. Zajedno sa svim drugim religijama koje ne potječu od Istine, oni će se rugati i podsmjehivati djeci Božjoj koja će ostati vjerna Riječi Božjoj.   
Istinska Crkva će postati Ostatak i ova Vojska će se ujediniti diljem svijeta da bi postali sveci posljednjih dana i bit će ovlašteni od Duha Svetog kako bi branili Istinu. Na njih će se pljuvati; smijat će im se i optuživati ih da su radikalni, baš kao što je Moj Sin, Isus Krist, bio optužen za krivovjerje kada je hodao Zemljom da propovijeda Istinu. 
Zahtijevat će se velika hrabrost da bi se ostalo vjerno Riječi Božjoj, jer će vas se optuživati za zlodjela. Oni, neprijatelji Božji, reći će da je vaš zločin taj da širite neistine o ovoj grozoti. Sve što dolazi od Boga će se proglasiti da je laž, dok će istina, za koju će oni reći da je predstavljena novom jedinstvenom svjetskom religijom, biti laž.
Duh Sveti će, međutim, prekriti one koji šire Sveta Evanđelja i Moj Sin će vas prekriti i zaštititi. Budućnost preživljavanja ljudskog roda i pravo na Vječni Život, koji je obećan svakom muškarcu, ženi i djetetu, ostat će na vašim ramenima. Ostatak će biti taj koji će održati ražarenim Svijetlo Božje, u svijetu koji će biti uronjen u tamu.
Mnogi od vas će biti osporavani i duh zla će vam usaditi laži u srca, da bi vas odvratio od Istine. Nažalost, mnogima od vas će biti previše teško da ostanete vjerni vašim uvjerenjima i bit ćete u iskušenju da svoja leđa okrenete Mom Sinu.  
Da osigurate da ostanete jaki, hrabri, spokojni i u miru, dok na svoja ramena uzimate Križ Mog Sina, vi morate moliti ovu Križarsku molitvu. Za mnoge od vas kojima je teško prihvatiti da se ove stvari imaju dogoditi, doći će dan kada ćete moliti ovu Križarsku molitvu (158) tri puta dnevno, jer će pritisci, koji će vas prisiliti da zaniječete Mog Sina, biti nadvladavajući.
 
Križarska molitva (158) Zaštiti me od jedinstvene svjetske religije
 
Dragi Isuse, zaštiti me od zla nove jedinstvene svjetske religije koja ne dolazi od Tebe. Očuvaj me na mom putovanju prema slobodi, duž puta do Tvog Svetog Kraljevstva.
Drži me u jedinstvu s Tobom kadgod sam mučen i prisiljen progutati laži koje šire Tvoji neprijatelji da unište duše. 
Pomogni mi da izdržim progon, da čvrsto ostanem uz Istinitu Riječ Božju protiv lažnih nauka i drugih svetogrđa koja bih mogao biti prisiljen prihvatiti.
Darom moje slobodne volje, povedi me u Vladavinu Tvog Kraljevstva, da me osposobiš da ustanem i proglašavam Istinu kad Ju se proglasi da je laž.
Nikada mi ne dopusti da posrnem, oklijevam ili bježim u strahu, unatoč progonu. Pomogni mi da čvrsto i postojano ostanem uz Istinu dok god živim. Amen.
 
Idite, Moja djeco i prihvatite da će se ove stvari dogoditi, ali znajte da ćete vi, ako ostanete odani Mom Sinu, pomoći spasiti one duše koje će biti uvučene u zabludu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Nedjelja, 29. lipnja 2014., 20:20h

 
 
Moja predraga kćeri, bilo koji čovjek koji se skriva iza vjere da nanese zlo ljudima drugih religija, ne dolazi od Mene. Religije koje prikrivaju mržnju i ozloglašavaju druge denominacije, ne služe Bogu.
Kada ljudi koriste Mene, Isusa Krista, kao štit iza kojeg se sakrivaju, u svojoj potrazi za ubojstvom i klanjem nevinih, to je najveće svetogrđe. Ljudi, koji vjeruju u Boga, moraju znati Tko je Bog; što je On rekao svijetu i kako je poučio Svoju djecu preko Deset Zapovijedi da bi Mu služili. 
Bog je Ljubav. On ne odobrava mržnju bilo kakve vrste. Ako i kada vidite ljude da koriste izliku vjere da nanesu bol drugima, iz bilo kojeg razloga, morate znati da to nema nikakve veze s ljubavlju prema Bogu. Mržnja dolazi od sotone i on širi svoj otrov među vjerskim radikalima, zato da bi iskalio svoj bijes protiv Boga. Uvlačeći se u one koji imaju iskrivljeno shvaćanje Tko Sam Ja, on je uspio u širenju mržnje prema Bogu. Ljudi će tada pitati: “Kako je  Bog mogao dopustiti takvo zlo u Svoje Ime?“ Odgovor je da će se zlo uvijek naći na mjestima gdje se štuje Bog, jer zli pažljivo bira takva mjesta da osramoti bilo koju religiju koja štuje Boga. Njegovim djelima, ljudi će se tada okrenuti od Boga i Njega će kriviti za svako zlodjelo, počinjeno od strane onih koji tvrde da Mu služe.
Mržnja je oprezna u svom prerušavanju. Uobičajeno će se predstaviti preko onih koji govore da predstavljaju Boga, kako bi se vidjelo da neprijateljima Božjim donose pravdu. Vidjet će se kao „glas zabrinutosti“ i njena osuda onoga što želi da svijet vjeruje da je zla stvar. Crkve raznih denominacija, diljem svijeta, iznutra su proželi neprijatelji Božji. Cilj je osramotiti Ime Mog Vječnog Oca. Kao ishod, uzdigla se, u svim kutovima svijeta, duboka sumnja i pomanjkanje pouzdanja u Boga. Prirodna pretpostavka je da su Božji predstavnici poticali zlo u Njegovo Ime i stoga je vjera u Boga krhka. Zbog ovoga je svijet uronio u mržnju, podmitljivost i ratove, jer plan sotone je uništiti svaku religiju koja štuje Istinskog Boga. Oni koji uzrokuju ova zla nemaju ljubavi u svojim dušama. 
Vi nikada ne smijete odbaciti Boga zbog zlodjela onih koji lažno tvrde da Mu služe. Ako to učinite i odmaknete se od Boga zbog ovoga, pali ste na laži koje sotona želi da progutate. Nikada ne sudite druge zbog njihovih uvjerenja – dobrih ili loših. Nikada ne sudite Mog Vječnog Oca ili Mene, Isusa Krista, Njegovog ljubljenog Sina za grijehe koje su počinili oni koji služe Njegovim Crkvama. Čovjek je i uvijek će biti, grješnik na ovoj Zemlji. Grijeh će uvijek biti čovjekovo prokletstvo, dok Ja ponovno ne dođem. Ali optužiti Boga za grijeh je toliko strašno svetogrđe, koliko je nemoguće. 
Probudite se na činjenicu da sotona postoji i da je on oprezan u sakrivanju ove činjenice, tako da može nasamariti duše da proklinju Boga, Stvoritelja svega što Jest i što će ikada Biti. Uskoro će se sva ova zvjerstva okončati i sva Slava će biti Moja. Neće proći dugo prije nego sotona bude uništen, a ljudski rod će biti sposoban jasno vidjeti Tko Sam Ja i Slavan Život kojega ću donijeti pri Mom Drugom Dolasku. 
Morate ostati na oprezu za sve što će se predstaviti u Moje Sveto Ime, jer ćete uvidjeti da sve ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 30. lipnja 2014., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, vi, Moji dragi sljedbenici, morate znati da vrata pakla nikada neće nadvladati Moju Crkvu, iako će veliki dio Moje Crkve na Zemlji biti srušen, kako je navješteno. Ali, Istina nikada ne može umrijeti. Moja Riječ nikada neće umrijeti, niti će zaboraviti Moja Učenja oni koji su u istinskom jedinstvu sa Mnom.
Jedino oni koji ostanu vjerni Mojoj Riječi mogu reći da su dio Moje Crkve na Zemlji. Oni koji odobravaju bilo kakvo uplitanje u Sveta Evanđelja ili promjenu Mojih Učenja neće više moći tvrditi da Mi služe. Ako bi se Moji sveti sluge usudili proglašavati drugu mogućnost nauka spram onoga koji je dan čovjeku preko Mojih Apostola i Proroka, prije Mog vremena, oni će odmah biti izbačeni.
Ja upozoravam sve one koji prihvaćaju bilo što, što se smatra svetim - ali što je oblikovano ljudskim rukama i stvaranjem - i koji to prihvaćaju kao Moje, Ja ću vas izbaciti, jer se više nećete moći zvati Mojim slugama. I ako bi vodili duše u zabludu, vaša će kazna započeti u vašem vremenu i nastaviti će se dugo nakon što umrete.
Moj Gnjev vam nije poznat, jer mu još morate svjedočiti. Ali znajte ovo. Vi koji ćete Me izdati već znate tko ste, jer je vaša vjera već oslabila. Mnogi od vas ste već pali i vaša slabost će biti vaša propast. Vi ćete Me izdati; zanijekati i prigrliti Moje neprijatelje, jer vi ćete biti tako zahvaćeni novom religijom – sekularnim humanizmom, koji će doći kao vuk odjeven u ovčje ruho da vas proždre - da ću Ja biti zaboravljen. Vaša težnja i želja da ugodite onim Mojim neprijateljima koji će se uzdići do velikih visina, unutar redova Moje Crkve - zaslijepit će vas za Istinu. Ovo će biti uzrok vaše smrti i svih onih koje ćete povući u veliku zabludu. 
Kada Moja Crkva obrnuto okrene Moja Učenja; naopako i unatrag, vi ćete tada znati da je došlo vrijeme da Antikrist zauzme središnju pozornicu. Oni koji štuju Zvijer će potpisati svoju vlastitu smrtnu osudu i Mojim neprijateljima će predati svoju slobodnu volju, Sveti Dar od Boga. Jednom kada položite zakletvu ovom novom, lažnom nauku, vi ćete biti krivi za Moje razapinjanje i vaša kazna će biti oštra.
Možete pitati, zašto bi bili kažnjeni zbog svoje poslušnosti vašim starješinama? Odgovor je jednostavan. Kad ste prisegnuli Meni, vi ste pristali podržavati Istinu. Kada prekršite ovu zakletvu, zbog svoje poslušnosti onim Mojim neprijateljima koji dolaze, onda nisam Ja, Isus Krist, Kojem ćete služiti.
Vi možete jedino podržavati Istinu, jer Ja Sam Istina. Zaniječite Istinu i niječete Mene. Kada niječete Mene, kao sluga Božji, nećete više biti dostojni upućivati Božju djecu prema njihovom Vječnom Spasenju.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Utorak, 1. srpnja 2014., 20:50h
 
 
Moja predraga kćeri, ljubav koja isijava iz Mojih učenika koji Me slijede u ovo vrijeme, sveobuhvatna je. Svijetlo, koje je zapaljeno među vama, je to koje održava Moju Ljubav koja se osjeća posvuda gdje Sam Ja štovan. Duh Sveti se nastavlja izlijevati nad Moju Crkvu na Zemlji, dok se Ona bori protiv napasti i nevolja s kojima se suočava svakog dana.
Duh tame, međutim, nastavlja teško pritiskati narode, dok svaki napor čine posrednici zloga da s lica Zemlje zatjeraju svaki Moj trag, Moju Riječ i Moju Pravu Crkvu. Budite uvjereni, bez obzira koliko je težak vaš teret, da Sam Ja s vama, hodam uz vas i pomažem vam da nadvladate nedaće, na svakom koraku vašeg putovanja. Vaša vjera će biti kušana kao nikada prije; vaša hrabrost vas može povremeno napustiti; vaša ustrajnost može biti iskušana do njenih granica i vaše prihvaćanje Istine osporavano. Podbadat će vas; rugat vam se i ismijavati, sve će to biti uzrokovano zlodjelima onih koje sotona koristi za borbu protiv Mene, Isusa Krista. Ali ništa neće uništiti Moju Crkvu – Moje istinske sljedbenike.
Oni koji ostanu poslušni Božjoj Riječi, onako kako Ona postoji odavno, nastavit će Me predstavljati na Zemlji. Moja Zaštita će vas prekriti kao nevidljivo pokrivalo i vaša vjera nikada neće oslabiti, jednom kada se budete borili s Božjim Mačem.
Ostanite vjerni Meni i Moje Svjetlo će nastaviti sjati nad ljudskim rodom. Moje Obećanje je da će Moja Crkva ostati nedirnuta, premda manja nego što je sada, dok ne svane Veliki Dan Gospodnji.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 2. srpnja 2014., 16:40h
 
 
Draga djeco, kada bi čovječanstvo svjedočilo veličanstvu Mog Sina, Koji sjedi na Nebeskom Prijestolju, s desna Vječnog Oca, oni bi sagnuli glave u sramoti i kajanju.
Anđeli i Sveci u Nebu se klanjaju, štuju i s velikom ljubavlju obasiplju Mog Sina, Isusa Krista. Na Zemlji je vrlo malo poštovanja pokazano Njemu Koji je pretrpio strašnu Smrt da spasi ljudski rod od grijeha. Kako Nebo plače u ovo vrijeme povijesti, dok se posvuda čini svaki pokušaj da se Zemlju riješi svakog znaka koji predstavlja Mog Sina. Nisu zadovoljni progonom javnog izlaganja Presvetih Križeva, uskoro će postati protuzakonito izjaviti da slijedite Isusa Krista.
Vrlo malo snošljivosti će se pokazati prema Kršćanima koji ostanu vjerni Riječi i koji slijede Božji Put. Čak i oni sveti sluge koji izjavljuju da služe Isusu Kristu će biti preslabi da brane Kršćanstvo i oni će dopustiti sebi da ih se prisili na prihvaćanje ovih zakona. U mnogim slučajevima, izdajice među njima će olakšati ukinuće Križa i Istine Kršćanstva. Vremenom će se svi oni klanjati lažnom nauku, zajedno s drugim vjerama koje neće doći od Boga. Zato jer će odabrati put zablude, svojom vlastitom slobodnom voljom, ovo znači da će oni odbiti prihvatiti Božje Milosrđe i sami sebe će osuditi na tamu.
Vi nikada ne smijete izdati Mog Sina iz bilo kojeg razloga, jer On je Put Istine i samo vam On može donijeti Vječno Spasenje.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 3. srpnja 2014., 16:40h
 
 
Moja najdraža kćeri, čovjek upravlja svojom vlastitom sudbinom, jer mu je dana sloboda izbora, kao Dar od Mene. 
Neki biraju ispravan put prema Mom nebeskom Kraljevstvu, koji je preko Mog Jedinorođenog Sina, Isusa Krista. Drugi biraju nerazborito. Zbog čovjekovih darova, koji uključuju razum, znanje i slobodnu volju, mnogi postanu oholi. Drugi traže laži i velike materijalne darove, koje svijet omogućuje, dok im konačno ne postanu važne samo njihove trenutačne želje. Držeći se sebičnih djela i postupaka; postajući opsjednuti sobom i tražeći osobno ispunjenje, na račun drugih, oni osuđuju sebe na grijehe koji će ih zarobiti.
Odbijajući prihvatiti Dar Vječnog Života, kojeg Ja donosim svima vama, u kojem ćete imati udjela u Mom Kraljevstvu, vi, draga djeco, odvojit ćete se od Mene za Vječnost. Ja dolazim posredovati u ovo vrijeme jer je zaokupljenost samim sobom u svijetu iskorijenila svu ljubav u vašim srcima za Mene. Ja dolazim da vam donesem Istinu; znanje o Mom Kraljevstvu i podsjetnik na dvije mogućnosti s kojima ćete biti upoznati. Prva mogućnost je prihvatiti Moju Ruku Milosrđa i živjeti slavan Život, sudjelujući u Božanskom Životu Mog Novog Kraljevstva. Druga mogućnost je da izaberete vječnu tamu i postanete robovi bezdana, gdje će sotona ostati zauvijek. 
Toliki mnogi od vas odbijate Moju Ljubav, znanje koje Sam vam Ja dao kroz Moju Svetu Riječ i upozorenja koja su vam dana preko proroka. Ne vjerujte da je svijet danas išta drugačiji od vremena na Zemlji do sada. Čovječanstvo se nije promijenilo. Grijeh je i dalje vaše prokletstvo i samo boreći se protiv neprijatelja - koji vam donosi jad i tugu – vi ćete postati sposobni prihvatiti Život Kojeg Sam stvorio za vas.
Poslušajte sada dok vas podsjećam na Moje Obećanje. Ja Sam stvorio Vječni Raj, koji vam pripada. On će vam omogućiti Vječni Život tijela i duše. On vas čeka. Ne rasipajte svoje nasljeđe. To će Mi slomiti Srce ako tako učinite, a vi ćete žaliti ovu odluku zauvijek.
Počujte sada Moj Poziv, jer Ja ću poslati svaki znak; svako Čudo i svaku Milost, da bi razbudio vaša izmorena srca, dok u vama ne pokrenem Spoznaju Istine.
Ja Sam Istina. Uzmite Me za Ruku i slijedite Me. Sav Život dolazi od Mene.
 
 
Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji 
 
Subota, 5. srpnja 2014., 17:46h
 
 
Moja predraga kćeri, dozvolite Mi da donesem velike Blagoslove za svijet danas, dok svakom narodu darivam Duha Ljubavi, kroz Snagu Duha Svetoga.
Ovaj Dar Ljubavi će obuhvatiti mnoge, uključujući one koji Me ne prihvaćaju i svijet će svjedočiti velikim djelima milosrđa. Kada čujete za takva čudesa, kada će narodi pomagati drugim narodima koji su u velikoj potrebi, onda to prepoznajte kao znakove s Neba.
Moja Ljubav će privući mnoge dok se širi preko ovog Mog Posebnog posredovanja, u ovo posebno vrijeme. Poslušajte Me, Moji ljubljeni sljedbenici, jer želim da znate da kada molite za mir, Ja vam dajem Moj Mir. Kada molite za Ljubav da nadvladate mržnju, Ja ću vam dati Moju Ljubav. Kada molite da povećate svoju vjeru, Ja ću na vas izliti Moju Ljubav i vaša vjera će rasti. Kada raste vaša vjera, vi ćete primjerom širiti Moju Riječ. Kada drugima pokažete ljubav, bez uvjeta, vi hodate u Moje Ime. Po vašim djelima, drugi će slijediti vaš primjer.
Čovjek odgovara na ljubav s ljubavlju, baš kao što mržnja rađa mržnju. Da nadvladate mržnju, vi uvijek morate odgovoriti s ljubavlju, jer ljubav slabi duha zla. Da je dovoljno ljudi pokazalo međusobnu ljubav, u svakom pogledu svojih života, onda mržnja ne bi cvjetala.
Moja Ljubav raste među vama. Uzmite Ju sa sobom i širite Ju, jer će svima dati Život, uključujući one koji Ju najviše trebaju.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 6. srpnja 2014., 14:25h
 
 
Moje dijete, Moje vrijeme, kao Majke Spasenja, kada ću blisko surađivati s Mojim ljubljenim Sinom, Isusom Kristom, u Njegovom posljednjem djelu Spasenja čovječanstva, čvrsto je utvrđeno.
Ja ću, od ovoga dana pa nadalje, činiti sve što se traži od mene da Mu odgovorim dok On posreduje u stvarima svijeta, da otkrije Svoje Milosrđe.
Put Spasenja je vrlo težak, jer nikada nije lako oči slijepih otvoriti za Istinu. Nema ničega više razočaravajućeg za svjedočiti nego onim jadnim dušama koje ne mogu vidjeti, jer to odbijaju. Čovjekova tvrdoglavost je velika prepreka i zbog ovog, velika djela molitve i žrtve se traže od sviju onih koji su blagoslovljeni Božjim Svjetlom u svojim srcima. Darežljivost vaše slobodne volje, dok prinosite Mom Sinu dar kojeg On želi, će biti ta koja će omogućiti Duhu Svetom da se spusti na one duše koje su u velikoj potrebi Milosrđa Mog Sina.
Može biti veliki izazov proglašavati Istinu, samo vašom vjerom. Ali dok su mnogi ljudi odani Mom Sinu, oni nemaju dar pronicljivosti. Slijepa vjera u Boga je veliki Dar i dan je onima koji su nježnog srca i bez ega. Uzdignite se stoga, draga djeco i pripremite za veliku bitku za duše. Bit će to najveći zadatak, čak i za najjače među vama. Dopustite Meni, vašoj Majci, da vas vodim u vremenima koja nadolaze, jer Ja Sam vaša Odvjetnica i Isus Krist Mi je dao velike Milosti da bi vas Ja mogla povesti sa Mnom duž Puta velike Slave.
Idite u miru da ljubite i služite Bogu. Vama koji Ga slijedite, kao mala djeca, biti će dodijeljena svaka Zaštita.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 

Utorak, 8. srpnja 2014., 16:00h

 
Moja draga djeco, zar ne znate da je preko Božje Ljubavi za sve vas, On dopustio Meni da proglašavam Njegovu Presvetu Riječ pri svakom Mom Ukazanju, kao Majke Božje, koje se dogodilo u svijetu.
To je bila Želja Mog ljubljenog Sina, Isusa Krista, da se Ja obznanim svijetu, tako da se mogu dogoditi obraćenja prema Istini. I tako će biti u svim Mojim Svetištima, diljem svijeta, da će Bog objaviti Istinu prije nego svane Veliki Dan Gospodnji. Svi se morate ujediniti da Bogu date slavu u svim Mojim Svetištima, tako da bi On, u Svom Milosrđu, izlio velike Milosti čak i na najnedostojnije duše, jer one su te koje On najviše traži.
Nisu samo dobro poučeni po pitanju Svetih Evanđelja ti za koje On, Moj Sin, želi da dođu k Meni. Ne, to su oni koji osjećaju prazninu u svojim srcima, kada bez obzira koliko tražili unutarnji mir, oni ga ne mogu naći. Mnogi ljudi tragaju za srećom, mirom i radošću u ovom životu i rijetko to nalaze. Oni ne mogu nikada naći istinski mir, ako ne mogu naći ljubav. Jedino ljubav za druge može vas dovesti bliže k Bogu, jer bez ljubavi vi nikada nećete naći Prisutnog Boga.
Ja tražim od vas, draga djeco, da dođete k Meni, Majci Spasenja i zatražite od Mene da molim da bi vas Bog mogao ispuniti sa Svojom Ljubavlju. Kada molite ovu molitvu, Ja ću moliti Svog Sina, da odgovori na vaš poziv. Tražite ljubav i iskažite ljubav koliko god je imali u svojim srcima za druge i dijelite ju. Kad to činite, Moj Sin će vas ispuniti s toliko ljubavi da ćete tada biti spremni podijeliti ju među vama. Ljubav će iskorijeniti mržnju. Ako osjećate bilo kakvu vrstu mržnje za drugo ljudsko biće, tada morate usrdno moliti Mog Sina, Isusa Krista, da vas oslobodi ove zaraze.
 
Križarska molitva (159) Molba za Božju Ljubav:
 
O Majko Spasenja, ja Te molim da posreduješ u moju korist, dok Ja usrdno molim za Božju Ljubav. Ispuni moju dušu, praznu posudu, s Božjom Ljubavlju tako da kad se Ona izlijeva da se izlije na duše kojima se ja borim pokazati samilost.
Po Božjoj Snazi, ja molim da sam oslobođen od bilo kakvih osjećaja mržnje koje mogu gajiti prema onima koji izdaju Tvog Sina.
Ponizi me u duhu i ispuni me s darežljivošću duše tako da ja mogu slijediti Kristova Učenja i širiti Njegovu Ljubav u svakom dijelu mog života. Amen 
 
O ljubavi se govori kao da ju je lako osjetiti, ali za mnoge ona traži veliku poniznost lišenu sveg ega. Bez snižavanja sebe pred Bogom, nećete osjetiti Njegovu Ljubav. A bez Ljubavi Božje, vi ne možete rasti. Jedino s Ljubavlju Božjom u svojim dušama možete širiti Riječ Božju.
Bez Njegove Ljubavi, riječi koje govorite u Njegovo Ime, bit će jalove i lišene života.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Srijeda, 9. srpnja 2014., 15:48h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Uputa svima onima koji Me štuju je da snažno mole zbog nemira koji će uskoro izbiti u svijetu. Mnogi događaji će se nizati, svi povezani podjelama uzrokovanim vjerskom mržnjom i pohlepom. Ali kada prezir prema Meni, što je već očito u svijetu, dolazi iznutra Moja Vlastita četiri zida, onda ćete znati da je vrijeme blizu. Jer kada proklinju Mene i progone one koji Me ljube, onda će oni svjedočiti Mom posredovanju koje će biti poput groma iz vedra neba.
Mnogi će pomiješati Moje dobrovoljno prihvaćanje progona, što će uvijek biti sudbina onih koji Me slijede, sa prihvaćanjem zlih stvari i voljnošću da se dozvoli ovim stvarima da rastu. Ali to će biti pogrešno. Sva ljubav dolazi od Mene. Sve zlo dolazi od sotone. Kada se to dvoje sudari, veliki raskol će se razotkriti. Zlo ne može rasti kada se Ja dignem protiv njega. Čak i sam sotona može širiti otrov samo prema Volji Božjoj.
Zlo, koje zagađuje svijet, bit će uništeno. Ne sumnjajte u ovo. Vi morate, međutim, prepoznati zlo onakvim kakvo je, jer će ga sotona uvijek predstavljati kao da je dobra stvar. Njegov smišljen plan je predstavljati iskrivljen pogled na Moja Učenja i u njega uključiti velike prijevare, koje će prepoznati jedino oni u čijim dušama počiva Duh Božji. Toliki mnogi šire različite verzije Mog Nauka i stvaraju svoja vlastita tumačenja i to mnoge zbunjuje. Kada Me razapinju oni koji izjavljuju da Me poznaju, mučeći one koji Mi služe, tada znajte da oni nisu od Mene – jer kako mogu biti?
Budite u miru, jer sve što trebate znati je sadržano u Mojoj Svetoj Riječi. Moja Riječ je vrlo jednostavna, laka za razumjeti, ali ne tako laka za živjeti. Živite po Mojoj Riječi i ljubav će biti pokretačka snaga svake riječi koju izgovorite; svakog djela kojeg učinite i svake geste koju ste napravili. Kada se ne svjedoči ljubav, s usana onih koji izjavljuju da su sveti, onda to nije Riječ Božja koju slušate. Umjesto toga, vi slušate ljudsko tumačenje koje je manjkavo.
Bilo što što ne izvire iz Mog Božanstva, nije od Mene.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Nedjelja, 13. srpnja 2014., 16:27h
 
 
Moja predraga kćeri, Božja djeca se mogu usporediti s pupoljcima cvijeta. Pupoljci, zbog prehrane iz zemlje u kojoj se nalaze, razvijaju se i rastu. Ali, ako zemlja nije plodna, pupoljci ne mogu procvjetati u zrele cvjetove koji oduševljavaju oko promatrača.
Ako je tlo bogato, cvijet će biti zdrav. Ako su ga izrešetale bube, onda cvijet neće procvjetati. Čak i zdravo tlo, ako je zaraženo otrovom, ne može proizvesti zdravu, životnu biljku. Ako Božja djeca ne slušaju Riječ Božju, ne primaju Istinu i neposlušni su Božjim Zapovijedima, oni će biti prazni i neće imati duhovnog mira. Samo dopuštajući sebi da čujete što obećava Riječ Božja, vi možete rasti ili naći mir.
Mnogi ljudi, zbog laži koje sotona širi diljem svijeta, zato da prevari duše, nađu se izgubljenima i bez duhovnog života. Život se jedino može zadobiti prihvaćajući Mene, Isusa Krista, kao svoga Spasitelja. Čak i to po sebi nije dovoljno. Vi se također morate sjetiti što Sam vas Ja poučio. Znati što Sam Ja poučavao po sebi nije dobro, ako ne ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Kada ustanete i ponosno proglašavate da ste Moj učenik, zatim ako ne pokažete ljubav prema drugima i učinite drugima kao što bi očekivali da se vama učini, vi ste licemjer.
Ako Me poznajete, vi ćete ljubiti druge, bez obzira na grijehe za koje su krivi. Nikada nećete suditi druge u Moje Ime, jer to nije vaše pravo.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 15. srpnja 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, svijet Me je napustio, kako je naviješteno i nanijeta je najveća izdaja Mome Tijelu.
Moja Riječ je potpuno rastrgana i mnogi od onih koji kažu da znaju Moja Učenja bit će nesvjesni progona koji će biti nanijet Mojoj Crkvi. Kao što Sam Ja bio proklinjan tijekom Mog Razapinjanja od onih koji su se oholo hvalili svojom izvrsnom mudrošću o Mojim Putovima, tako će Me odbaciti i sada, kada drugi put dolazim utvrditi Moje Kraljevstvo.
Nezahvalne duše, bez jednostavnosti ili poniznosti, nikada neće prihvatiti glas onih za koje smatraju da su nedostojni izgovarati Istinu. One nikada neće prihvatiti Istinu, jer kada prihvate laži u Moje Ime, neće biti mjesta u njihovim srcima za Duha Božjega da natopi njihove duše. Umjesto da pripremaju čovječanstvo za Moje Veliko Milosrđe – Dan kojega Sam obećao svijetu – oni će Mi okrenuti svoja leđa. Oni neće prepoznati Božje Znakove, poslane da otvore njihova srca i priprave ih za Mene, zbog njihovih oholih i okorjelih srdaca. Oni će također činiti sve što je u njihovoj moći da zaustave Riječ Božju da dopre do svakog grješnika u svijetu i zbog toga im nikada neću dopustiti da ovo zaborave.
Onaj koji Mi izgubi dušu, gubi svoju vlastitu. Onaj koji zapriječi Moj Put, neće se sam imati kuda okrenuti. Onaj koji se zaklinje protiv Volje Božje, bit će proklet. Što ste uistinu naučili od Mene, ako se ne možete sjetiti Istine Mog Obećanja da ću ponovno doći? Moje Kraljevstvo će doći na Zemlju kao što je na Nebu, a oni koji nisu uspjeli razumjeti što Sam rekao, neće biti ništa pametniji. Oni će rasuti Milosti koje im Ja sada šaljem i sami se zatvoriti u zatočeništvo takve tame da će na Veliki Dan biti zaslijepljeni Mojim Svijetlom. 
Moje Vrijeme je uskoro i toliko Ja mogu činiti da vas pripremim. Moja Ljubav ostaje Velika kao što je Milosrdna, ali vi također morate pomoći sami sebi, jer nije lako postati dostojan Mog Obećanja o Spasenju.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 17. srpnja 2014., 17:17h
 
 
Moja predraga kćeri, najveća bol koju moraju podnijeti oni koji Me ljube je tama duše. Što se više sjedinjujete sa Mnom i u Meni, više ću Ja patiti u vama. Jer kada Ja prebivam u vašoj duši, više ćete morati podnijeti boli zbog ovoga.
Kada duša postane dio Mene, u potpunom jedinstvu i kada preda svoju volju Meni, više će Moja Prisutnost biti očita u toj osobi. Privući će na sebe mržnju drugih, osjećat će Moju Vlastitu tugu jer će svjedočiti nepoštenju, nepravdi i zloći zbog grijeha u svijetu. Njeni osjećaji će postati izoštreni, njeno shvaćanje duhovnih stvari – nastalo kao posljedica trpljenja sa Mnom – otkrit će mnoge stvari koje će probuditi u njoj dublje shvaćanje bitke koja postoji između Boga i sotone.
Ona će shvatiti što je obuzelo njenu dušu, njeno tijelo i njene osjećaje, ali ovo ne znači da će joj to biti lako prihvatiti. Ljudski razum je nesposoban shvatiti sve što je od Mene ili sve što dolazi od Mene. Ali ako će se osloniti na Mene i prihvatiti da svako dobro dolazi od Mene, tada će Mi omogućiti da rastem u njoj, za dobro svih.
Ja mogu postići velike stvari kada Mi dopustite da prebivam u vašoj duši. Tolikim ljudima može biti dan Moj Dar Milosrđa kada dopustite Mojoj Ljubavi da se širi na ovaj način. Preko duše žrtve Ja mogu posredovati da spasim duše drugih. Uvijek prihvatite da kada Ja ponudim Dar Trpljenja da on donosi velike nagrade čovječanstvu kao cjelini. Moje Milosrđe je Moj Dar vama. Prihvatite različite načine na koje Ja djelujem, s ljubaznošću, jer će bol jedinstva sa Mnom biti kratkotrajna.
Prihvatite Me kakav Jesam, a ne kakav vi mislite da bih Ja trebao biti. 
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 18. srpnja 2014., 15:52h
 
 
Moja najdraža kćeri, svijet je Moj i Ja pripadam svoj Mojoj djeci. Ja Sam vaš.
Moje potomstvo će se suočiti s velikim previranjem, dok Ja šaljem Moje Anđele da izvedu Moje vjerne i sve zlo će uskoro biti protjerano. Moje neprijatelje, Ja ću uništavati dok se svaki trag od boli i tuge, koje trpi čovječanstvo, ne izbriše. Nema više suza, nema više žalosti, nema više boli, jer je sva Moć Moja. 
Moj Plan je već u tijeku, iako će njega biti svjesni malo ljudi. Ali Ja vam kažem ovo. Obrišite vaše suze. Ne bojte se Mog Posredovanja, jer Moja Volja će biti pridružena volji Moje djece – uskoro. Kada se utvrdi Moja Volja, mir će vladati, ne samo u vašim srcima, već i na Zemlji kao što je na Nebu. Ufajte se u Mene. 
Ne bojte se Moje Ruke, jer će patiti samo oni koji me u potpunosti odbace. Ja ne želim osvetu i Ja ću prodrijeti u srca čak i onih koji Me proklinju. Moje Milosrđe znači da će ih vrlo malo htjeti biti odvojeno od Mene, kada Se Ja obznanim preko Moga Sina, Isusa Krista. Slabi će postati jaki. Plašljivi će postati hrabri i onima s mržnjom u svojim srcima će biti ulivena Moja Ljubav.
Ja ljubim i želim svu Moju djecu i zbog ovoga ću Ja povratiti Moje Kraljevstvo s najmanje moguće patnje.
Molim vas, pouzdajte se u Mene, potpuno. Jer blizu je dan kad će na Zemlji vladati jedino Svijetlo Mog Božanstva i sav mir će biti vaš.
 
 
Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji 
 
 
Nedjelja, 20. srpnja 2014., 16:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada je svijet pod duhom tame, postaje vrlo teško za one koji vjeruju u Mene, Isusa Krista, da ostanu vjerni Mojoj Riječi. Kada se Moja Crkva koleba, onda će se vjerni osjećati razočaranima sa svim onim što Sam Ja poučavao i mučit će se u svojoj vjeri.
Nije Moja Želja da vi skrećete svoju pažnju s Riječi Božje, a kada to učinite, vi nećete naći Moju Prisutnost. Kada se ne drži uz Moju Riječ i kada si dopuštate da vas se odvede u lažni osjećaj sigurnosti – kada je grijeh odgurnut kao da nema posljedice - onda ćete uvidjeti da je teško ostati vjeran Mojim Učenjima.
Ustanite svi vi i poslušajte Moj Glas sada dok vam Ja govorim ovo. Sve što Sam vas Ja poučio, da je Sveto, bit će rastrgano na komadiće. Mnogi od vas će uvidjeti da je zbunjujuće kad tolika mnoga Učenja, koja Sam dao Mojoj Crkvi, uskoro budu odbačena kao da nisu za ova vremena. Nadolazeća Vremena s kojima se suočavate će donijeti mnogo muke, jer vam neće biti dane upute po kojima je Moja Crkva bila izgrađena. Građevina će propadati, vjera Mojih posvećenih slugu će oslabiti, iznad vaše sposobnosti shvaćanja i sva Istina će biti razorena. Ljudski stvoren nauk neće nahraniti vašu dušu. Samo Ja, Isus Krist, mogu vas nahraniti Vjerom koja će vas pripraviti da Me slijedite. Što god vam se kaže, uvijek morate ostati vjerni Meni, jer ću Ja uvijek ostati odan vama.     
Kad se odvojite od Mene, Ja ću neprestano stajati blizu vas, pokušavajući vas privući natrag k Meni. I premda je moguće da odlutate i prilagodite svoje živote prihvaćajući neistine, Ja vas nikad neću napustiti. I kada ste potpuno izgubljeni, Ja ću vas naći i vratiti vas natrag u Moje Kraljevstvo. Ja vas nikad neću napustiti, premda ćete vi napustiti Mene.  
 
 

Vaš Isus

 
 
Ponedjeljak, 21. srpnja 2014., 14:23h
 
 
Moja draga djeco, kad Sam stvorio svijet, bilo je to da podijelim Moje Postojanje sa svakim od vas. Moja Ljubav je bila podijeljena i tada se dogodilo da je svijet postao jedno u Meni. Moji Anđeli su se ponovno radovali u Mom novo ustanovljenom Kraljevstvu i Moja Ljubav se širila iznad Moga Područja, jer Sam Ja želio da tako bude.
Dok je Moja Ljubav bila prekorena, Ja Sam znao da će Moja Žalost biti nadoknađena kada Ja obnovim Zemlju kako bih okončao grijeh. Moje Vrijeme je uskoro kada će svi živjeti u skladu s Mojom Voljom. Moja Sveta Volja će biti prisutna u srcima Moje djece. Svi će ponovno biti radosni. Do ovog Velikog Dana, nastat će mnogo boli od strane čovjeka, jer je grijeh prouzrokovao takvo odjeljenje od Mene. 
Dok god postoji grijeh, čovjek će trpjeti napasti koje su mu nanesene od onoga koji Me mrzi. On, zli, će se predstaviti kao da Me voli, kao da mu je stalo do vas i nastavit će utjecati na svakoga od vas, sve dok Ja ne pošaljem Mog Sina da vas okupi u Svoje Svete Ruke. Budite hrabri, Moji maleni, jer će Moje Slavno Kraljevstvo uskoro biti vaše i vi ćete, zajedno s vašim obiteljima, živjeti u Mojoj Svetoj Volji. Kada se Moja Božja Volja ostvari među vama, svijet koji se sastoji od Neba i Zemlje će postati jedno. Kada smo Mi jedno, neće više biti boli ili tuge, jer će grijeh biti potpuno iskorijenjen.
 
 
Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji
 
Utorak, 22. srpnja 2014., 16:50h
 
 
Moja draga djeco, Moj Sin, Isus Krist, nije ljubljen od čovječanstva kao što je nekada bio. Ravnodušnost prema Njegovom Postojanju se razvila u odbojnost prema svemu Tko On Jest, svemu što On predstavlja i svemu što je On obećao. Ovo Mi je nanijelo mnogo boli i žalosti.
Dok otpadništvo raste i širi se, On, Isus Krist, će biti odbačen od svakog naroda, dok oni koji Ga ljube i koji slijede Njegova Učenja, ne budu onemogućeni izjaviti svoju vjernost prema Njemu, bez da trpe ismijavanje, izrugivanje i klevetanje. Oni koji su Mu odani neće moći proglašavati Istinu, ako ne provedu vrijeme u molitvi, usrdno Ga moleći da im pomogne da savladaju protivljenja s kojima će se morati suočiti svakog dana.
Da bi ostali vjerni Isusu Kristu, vi Ga morate bezuvjetno ljubiti. Ljubiti Ga uistinu, veliki je blagoslov i također je Dar od Boga. Vi čija je ljubav oslabila prema Mome Sinu, Ja tražim da primite ovu molitvu.
 
Križarska molitva (160) Pomogni mi da Te više ljubim
 
O Isuse moj, Spasitelju svijeta, pomogni mi da Te više ljubim. Pomogni mi da rastem u mojoj ljubavi prema Tebi. Ispuni moje srce s Tvojom Ljubavlju i Samilošću, da bih mogao zadobiti Milosti da Te ljubim na način kojim Ti ljubiš Mene.
Ispuni moju nezahvalnu dušu s dubokom i stalnom ljubavlju za Tebe i za sve što Ti predstavljaš. Snagom Tvojih Milosti, pomogni mi da ljubim mog bližnjega kao što Ti ljubiš svako dijete Božje i da pokažem samilost prema onima koji su potrebni Tvoje Ljubavi i koji nemaju vjeru.
Sjedini me u jedinstvo s Tobom, da mogu voditi Kršćanski život, kojemu si nas Ti poučio Svojim primjerom tijekom Tvog Vremena na Zemlji. Amen.
 
Ljubite Mog Sina, djeco i On će širiti Svoju Ljubav, da svako dijete Božje bude privučeno Njegovom Velikom Milosrđu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja  
 
Srijeda, 23. srpnja 2014., 17:04h
 
 
Moja predraga kćeri, pouzdanje je vrlo pogrješno shvaćen izraz, kada se povezuje s Mojim odnosom prema vama. Pouzdati se nije laka stvar za učiniti, jer čovjek je grješnik i može, u bilo koje vrijeme, iznevjeriti pouzdanje čak među onima koje on voli. 
Za pouzdati se u Mene treba veliki napor od strane duša. Kada se ufate u Mene, to mora biti slobodno od bilo kakvih uvjeta ili vaših vlastitih uvjeta. Kada kažete da Me ljubite, mnogo etapa je uključeno. Prva etapa je ona o vjerovanju i ljubavi prema svemu što Sam Ja Poučavao i zbog toga Tko Sam Ja. Druga je nadahnuta ljubavlju prema Mojim Učenjima i dubokom suosjećajnošću prema Meni. Treća etapa se događa kada ste u potpunom jedinstvu sa Mnom, kada osjećate Moju Ljubav, Moju Bol, Moju Žalost i shvaćate – ne znajući zašto - što znači biti istinsko dijete Božje. To znači priznanje da Sam Ja Početak i Svršetak i da sve dolazi od Mene.
Kad Me ljubite otvorenog srca, poput onog u djeteta, vi ćete Me ljubiti bezuvjetno. Vi ćete znati da ću vam Ja doći upomoć kada se sve čini beznadno, znati ćete da je Moja Ljubav prema čovjeku neprestana, bez zlobe, bez pristranosti i da ni jednog grješnika neću odbaciti- bez obzira što su učinili. U to vrijeme, nećete imati preostalih sumnji oko Mog Božanstva i potpuno ćete se predati Meni. Sve ćete prepustiti Meni, iako ćete, bez sumnje, trpjeti od ruku ljudi kada Me ljubite na ovakav način.
Zbog toga što će Moje Svijetlo sjati u vašoj duši, oni koji Me odbacuju će činiti sve što mogu da vas ponize; izrugaju; muče i da vam otežaju život, jer ne griješite, Kršćani su uvijek bili prezreni i nastavit će ih se progoniti, baš kao što su Mene, do Posljednjeg Dana.
Ufajte se u Mene i Ja ću olakšati vaš teret i dok možda trpite verbalne napade, od onih koji vas mrze zbog Mene, vi ćete biti u miru. Molim vas da molite ovu molitvu kadgod se osjećate odvojenima od Mene i Ja ću vam doći upomoć. Ja ću vas ispuniti Mirom kojeg se ne može, niti će se ikada moći naći bilo gdje u ovom svijetu.
 
Križarska molitva (161) Za pouzdanje i mir:
 
Isuse, ja se ufam u Tebe. Pomogni mi da Te više ljubim. Ispuni me smjelošću da se predam u potpunom i konačnom jedinstvu s Tobom. Pomogni mi da raste moje pouzdanje u Tebe tijekom teških vremena. Ispuni me Svojim Mirom.
Dolazim k Tebi, dragi Isuse, kao dijete, slobodan od svih svjetovnih navezanosti; slobodan od svih uvjeta i predajem Ti moju volju da činiš s njom što vidiš da je prikladno za moje vlastito dobro i dobro drugih duša. Amen.
 
 

Vaš Isus

Četvrtak, 24. srpanj 2014., 16:48h

 
 
Moja draga djeco Božja, nikada ne smijete zaboraviti koliko ste posebni u Božjim Očima, jer On vas sve voli bezuvjetno. Koliko vas ljubi, izvan je vašeg poimanja. On se osmjehne kada se vi osmjehnete. On se smije kada se vi smijete. On plače kada ste uništeni od boli i tuge i postaje bijesan kada trpite progon od ruku drugih.
U ovo vrijeme povijesti, kada mržnja preplavljuje narode posvuda i kada nevine muče, ugnjetavaju i ubijaju, Njegova Ruka će dosegnuti i kazniti zle. Kada čovječanstvo prkosi Bogu,  pokazujući nepoštovanje prema Božjim Zakonima, a posebno nepoštovanje prema životu drugog ljudskog bića, Njegova Kazna će progutati svijet. Onaj koji pokazuje nepoštovanje prema ljudskom životu, ne priznaje Boga niti Njegovo Božanstvo. 
Bog je Stvoritelj i Začetnik Života – On ga daje i jedino On ima Vlast oduzeti ga. Oh, koliko je žalosti u ovo vrijeme u Njegovom Nebeskom Kraljevstvu, zbog ove agresije koju zli potpiruje protiv Njegovog Stvorenja. 
Vi morate moliti Boga da olakša patnju koja je u svijetu uzrokovana od ljudi čija su srca hladna, srdita i puna mržnje. Oni koji zlostavljaju druge trebaju vaše molitve. Molim vas da molite ovu molitvu da zaštitite slabe i nevine i da olakšate užas kojeg čovjek mora trpjeti u ovo vrijeme.
 
Križarska molitva (162) Za zaštitu slabih i nevinih
 
O Bože, Svemogući Oče, molim Te da zaštitiš slabe i nevine, koji trpe od ruku onih s mržnjom u svojim srcima. Olakšaj patnju koju podnose Tvoja jadna, bespomoćna djeca. 
Daj im sve Milosti koje trebaju da se zaštite od Tvojih neprijatelja. Ispuni ih hrabrošću, nadom i milosrđem, da bi u svojim srcima našli oproštenje za one koji ih muče.
Ja Te molim, dragi Gospodine, moj Vječni Oče, da oprostiš onima koji se suprotstavljaju Zakonu Života i pomogni im da vide koliko njihova djela Tebe vrijeđaju, tako da oni mogu promijeniti svoje putove i potražiti utjehu u Tvojim Rukama. Amen.
 
Djeco, molite, molite, molite za zaštitu onih koji trpe zbog svoje vjernosti Bogu, Vječnom Ocu i za one koji su žrtve okrutnih i besmislenih ratova.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
Subota, 26. srpnja 2014., 19:59h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja Sam došao kao Kralj, ali sada, danas, Ja vas dozivam kao siromah, jer u Meni nema ni trunke oholosti, jer bi to bilo nemoguće.
Ja s čežnjom dozivam Božju djecu, da bih u njihovim okorjelim srcima mogao probuditi tračak ljubavi - ljubav rođenu od Mog Vječnog Oca, ali koja leži uspavana i zaboravljena. Ja, Isus Krist, također Sam zaboravljen, iako ne postoji ni jedna osoba u svijetu koja nije čula za Mene. Oni Me poznaju, ali zaboravljaju Tko Sam Ja. Neki znaju Moje Ime, ali im ne znači ništa. Neki Me ljube, ali su prezauzeti da bi razgovarali sa Mnom, osim što povremeno kimaju glavom priznavajući Me. Drugi su čuli za Mene, ali Ja Sam jednostavno ikona u njihovim očima, nešto iz prošlog doba - prorok, možda, koji je možda bio istinit, a možda i nije. Za druge duše koje malo razumiju duhovne stvari, Ja ne Postojim. Ja Sam izmišljotina mašte, stvorenje stvoreno u mislima gorljivo odanih ljudi koji se hvataju za slamke, u nadi da će novi svijet postojati nakon ovoga. Dozvolite Mi da vas uvjerim - Bog je Bog. Čovječanstvo je stvorio Moj Vječni Otac, jer je ono bilo dio Njegova Plana za cijeli svemir. Sve je Bilo, Jest i Bit će po Zapovijedi i Volji Njega Koji Je i Koji će Biti. Svi se klanjaju pred Bogom, uključujući Njegove neprijatelje, u svijetu Stvaranja Moga Oca. 
Dok čovjek postaje više ropski predan svemu što vidi, dodiruje i osjeća svojim osjetilima - njegova duhovnost će postati ogoljena. Kad vjerujete da sve počinje i završava s ovim svijetom, vi govorite da Ja ne Postojim. Vi niječete Mene, Sina čovječjeg, poslanog da vas spasi od varke đavla. Ja Sam od Mog Oca. Ja Sam bio dio Njegovog velikog Božjeg Plana. Mi smo svi jedno, ali vi, Moja ljubljena djeco, živite u pustinji lišenoj života i u neznanju o tome što znači Moje Božanstvo. Moje Kraljevstvo je savršeno i stvorio ga je Moj Otac. Ljudski rod je bio savršen, dok nije bio uništen najvećim grijehom u Očima Mog Oca - grijehom oholosti. Budite oprezni spram grijeha oholosti, jer se on razvio zbog Luciferovog sebeljublja. Lucifer, najviši među Hijerarhijom Mog Oca, vjerovao je da zbog toga što je imao slobodnu volju da je mogao činiti što je poželio, ali on ovo nije shvatio. Njemu nije dan samo Dar slobodne volje, već i povjerenje Mog Oca. Moj Otac je pokazao potpuno povjerenje u sve Svoje Stvorenje. Nažalost, ovo nije bilo uzvraćeno.
Kada je povjerenje izigrano, to je obično zato jer je krivac dozvolio oholosti da upravlja njegovim mislima, duhom i djelima. Jednom kad se oholost postavi u vašu dušu, vi ćete odmah stvoriti odmak između vas i Njega Koji vas je stvorio iz ničega, tek šakom punom praha. On vas je oblikovao i dao vam Darove. Oholost je najveća prijetnja čovječanstvu, jer vas uvjerava da imate više znanja nego Bog. Ako to vjerujete, onda niste dostojni govoriti ni u Njegovo Ime ni uopće. A kada govorite, vi ćete stvoriti okruženje u kojem će svi grijesi biti prihvaćeni kao da su dobra stvar. Kada se to dogodi, vi ne samo da ćete zavarati druge, već ćete zavarati same sebe.
 
 
Vaš Učitelj
Vaš ljubljeni Isus 
 
Nedjelja, 27. srpnja 2014., 15:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Mir će uskoro biti tvoj i svih koji služe Meni, Isusu Kristu, u ovom životu, koji je svijetu dan Snagom Mog ljubljenog Oca.
Ja blagoslivljam sve vas koji pokušavate ostati vjerni Mojoj Riječi, a posebno sve one koji su Je gladni. Dok možda mislite da su ljudi svih drugih religija, uključujući one koji ne vjeruju u Mog Vječnog Oca ili one koji ne prihvaćaju Mene, Isusa Krista, Spasitelja svijeta, izgubljeni, to je netočno. Svaka duša koja pokušava potražiti duhovno savršenstvo i koja može biti neuka o Istini, ljubljena je od Mog Oca, Koji je Sav Pun Ljubavi, Svemoguć i Savršen u svemu što čini. 
Ljudski rod je nesavršen zbog grijeha, a ipak je svaki čovjek stvoren na Sliku Njega Koji mu je dao život. Kao takvi, svaki muškarac, žena i dijete će postati savršeni, i u tijelu i u duši, ponovno, jednom kada se zloća grijeha iskorijeni. Kada se potjeraju neprijatelji Božji i kada nesavršenost tijela i duše ne bude više stvarala prepreke između čovjeka i Boga, svi će biti Jedno s Mojim Ocem. Novo Kraljevstvo, koje se sastoji od Neba i Zemlje, postat će jedno. Čovjek će postati jedno u Bogu, preko Mene, Njegovog Jedinorođenog Sina i njegov Plan za svijet će biti dovršen.  
Nikad se ne možete osjećati potpunima, jer dočim postoji grijeh, on uzrokuje odvojenost od Boga. Ali, doći će vrijeme kada će se izbrisati sva žalost koja šteti Zemlji. Ljubav i sreća će ju prekriti i savršeni svijet će zamijeniti sve što je uprljano i iskvareno. 
Jedino tada će sve Božje Stvorenje postati ponovno potpuno.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Ponedjeljak, 28. srpnja 2014., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada gledam na Božju djecu, Moje Srce puca od ljubavi koja je nježna, kako prema novorođenčetu, tako i prema čovjeku od njegovih 100 godina. Nema razlike. Vi ste svaki dijete Božje, brižno satkani u utrobi vaše majke, u skladu sa Svetom Voljom Moga Oca. Vidite, sve što je bilo stvoreno od početka do kraja, bilo je i uvijek će biti u skladu sa Svetom Voljom Božjom. Tako, bez obzira tko ste, od kakvih nevolja trpite, kakvo poniženje morate pretrpjeti kada ste odbačeni od društva zbog vaše rase, vjere, spola ili boje kože – znajte da ste svi dragocjeni u Božjim Očima. Grijeh je jedino što vas odvaja od Njega.
Progonjeni među vama su oni koji dozivaju Moju Ljubav i Moju Patnju. Vaša patnja je Moja. Ja tražim usamljene i pogođene, koji trpe strašnu diskriminaciju – odbačenost od svojih zajednica – i Ja ih privlačim prve k Meni. Oni su ti, prvi na koje izlijevam Moje Veliko Milosrđe. Ako su vas drugi odbacili i odnosili se s okrutnim prezirom u ovom životu, onda znajte da Sam Ja s vama. Vama je dan Križ Kalvarije i vi ste blagoslovljeni, bez obzira što vi mislili. Vaš usud je Moj usud. Ja Sam trpio zbog pristranosti tijekom Mog Života na Zemlji. Ja Sam bio ismijavan, klevetan i optužen da Sam nemoralan, lažljivac i krivovjernik.
Ne bojte se, jer kad ste optuženi, nepravedno, za takve zločine, vi ste Moji - posve Moji. I Ja Sam vaš.
 
 
Vaš ljubljeni Isus 
 
 
 
Četvrtak, 31. srpnja 2014., 15:50h
 
 
Moja predraga kćeri, svaki čovjek koji ima vizije, vidjelac ili prorok, koji dolaze od Mene, uskoro će se suočiti s velikim kušnjama, onakvima kakve nikada prije nisu morali iskusiti. Mnogi, koji prepoznaju njihovu istinitost i koji su im bili vjerni, okrenut će im svoja leđa i bit će odbačeni na stranu, dok duh tame obavija narod za narodom, gdje će nestati ljubavi i milosrđa. Čovjek protiv čovjeka, zemlja protiv zemlje, čovjek protiv Boga.
Ova razdoblja previranja će biti uznemirujuća za mnoge i vaš jedini izvor utjehe i snage će dolaziti od Mene, ali samo ako Me potražite. Ja Sam vaša Stijena; Stijena koja je neprobojna; Stijena koja se ne može raspasti; Stijena koju ćete prigrliti kada ništa čvrsto ne bude na mjestu u kućama koje daju utočište Mom Duhu. Građevine, koje su sagrađene da Me štuju, srušit će se. Neke će biti pretvorene u druge zgrade koje će biti korištene za druge svrhe, ali ne za štovanje Mene.
Ja Sam Stijena na kojoj je sagrađena Crkva i Ja ću ostati na mjestu za vječnost. Mnogi su došli tražeći Me i Ja Sam im dao Život. Drugi su došli, ali Me nisu mogli naći jer je njihovim tvrdoglavim srcima nedostajalo ljubavi i velikodušnosti. A sada, dok će biti osporeno sve što Sam vas Ja poučio i uzdrman temelj na kojem je sagrađena Moja Crkva, izvan vašeg poimanja, Ja ću još uvijek ostati na mjestu. Čvrst kao Stijena koja Ja Jesam i vi ćete doći k Meni tražiti utjehu, snagu i ohrabrenje. Ja ću odgovoriti svakome od vas, izlijevajući velike Milosti, koje su rezervirane za vas, za vremena koja nadolaze. Ja Sam Crkva. Ja Sam prisutan u Crkvi. Građevina je napravljena od kamena, ali Ja Sam Stijena na kojoj je sagrađen temelj Moje Crkve. Ja se nikada ne mijenjam. Ja se nikada ne prilagođavam novim načinima, jer Ja Sam kao što Sam uvijek bio i bit Ću. Ja Sam Vječan.
Moja Crkva će ostati stajati, jer Ja Sam Crkva do kraja vremena. 
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Subota, 2. kolovoza 2014., 10:16h
 
 
Moja predraga kćeri, slijediti Me na ovom, Mom posljednjem putovanju da ispunim Zavjet Mog Oca, može se usporediti sa skupinom penjača koji se uspinju na planinu. Znajte da je ovo visoka planina, težak teren i pun prepreka koje će predstavljati probleme čak i najiskusnijim planinarima, dok će donijeti iznenađujuće i neočekivane zavoje i preokrete na svakoj razini i iza svakog zavoja. Onima koji se pouzdaju u ono što Ja kažem i slijede Me otvorenog i voljnog srca, ovo putovanje će biti lakše nego drugima. Međutim, mnogi koji su sigurni na početku ovog putovanja mogu koračati prebrzo i činiti velike skokove u pokušaju da se popnu do vrha. Ovo su ljudi koji će najteže pasti i njihov pad do dna će biti najbolniji.
Drugi koji nisu iskusni penjači, ali koji slijede jasne upute koje im je dao Onaj Koji ih vodi, u mnogim slučajevima će prvi doći do vrha. Njihovo povjerenje, njihovo strpljenje i njihova voljnost da dosegnu vrh pod svaku cijenu, osigurati će im veliku snagu i oduševljenje koje će ih održati u njihovom usponu do vrha. Oni koji redovito ne zastaju i ne piju da utaže svoju žeđ, dehidrirat će i onima koji zaborave uzeti hranu sa sobom bit će nemoguće povratiti svoju snagu.
Svaki korak ovog putovanja predstavlja nove izazove, opasne zavoje i stijene koje je gotovo nemoguće prijeći. Trebat će vrlo snažna osoba zdrava duha i tijela da ostane u redu uspinjanja do vrha. Bit će ometani od drugih koji su izgubili vjeru u svoje vlastite sposobnosti da upravljaju svojim usponom na planinu i oni će stalno pokušavati da ih odvuku od njihovog zadatka.  
Zatim će tu biti drugi, ljubomorni na one koji čine velike korake naprijed, koji će pokušavati podmetati penjačima, postavljajući zamke i druge prepreke pred njih zato da bi ih usporili. Ove razočarane i ljubomorne duše će učiniti sve što mogu da zaustave odlučne i posvećene penjače od dosezanja vrha. Oni će stvoriti laži da iskušaju i uvjere one na njihovom putovanju da stanu – da odu, zbog straha od velikih opasnosti koje ih možda čekaju. Oni će im reći da vođa planinara nije sposoban da ih dovede do vrha i zbog ovoga će biti u velikoj opasnosti, ako bi bili odveć nerazboriti da nastave ono za što će reći da je opasno i teško putovanje.
I tako će se nastaviti ovo Moje Putovanje, sve do Dana kada ću Ja ponovno doći. Mnogi su pozvani, ali malo ih je odabrano da ostanu vjerni Meni. Neki su pozvani i slijede Me. Zatim Me izdaju. Njihova mržnja prema Meni je najgora od svega, jer oni su ti koji Mi dovode duše duž ovog putovanja prema Spasenju. Ali kad podlegnu napastima sotone, koji sije strašne laži u njihove duše, oni će biti ti koji će odvući duše od Mene.
Jedino oni s poniznom dušom, nježnog srca – lišeni zlobe, oholosti i ega, uspjet će u dosezanju vrha planine. Kada taj dan svane, oni koji su otišli od Mene i koji su Me izdali, neće imati gdje otići, jer više neće biti puta koji je vodio do uzvisine.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 5. kolovoza 2014., 14:16h
 
 
Moja predraga kćeri, sada kada se proširila Istina o onome što ima doći, obraćenja su slijedila Mene posvuda gdje su moljene Moje molitve za čovječanstvo. Moj Ostatak će rasti i množiti se, kao i Moji neprijatelji. Gdje Moja Vojska pođe, neprijatelji ovog Djela će je slijediti, neumorno. Boreći se, udarajući i bljujući otrov, poznat ćete ih po zlu koje izlazi iz njihovih usta. Moje vlastite ćete poznati po načinu na koji će biti ponižavani u Moje Ime.
Nikad ne smijete gubiti hrabrost suočavajući se s mržnjom. Vi morate shvatiti tko je na djelu u ovim slučajevima i ne priznavati mu pažnju, jer ga tada samo ovlašćujete. Utjecaj zloga na Božju djecu se očituje i potvrđuje podjelama koje razdvajaju narode; ubojstvima; progonu i pokušajima učinjenim da se izbriše Kršćanstvo.
Mnogi ljudi se izjašnjavaju Kršćanima, ali Me ne ljube. Vrijeđaju Me i nanose Mi veliku sramotu. Oštro osuđuju druge i ne osjećaju krivnju ni kajanje kada kleveću druge – jedino goruću želju promicanja mržnje. Kukavice, svi koji se kriju iza vela vjerske pobožnosti i usuđuju se izjavljivati da li je ili nije drugo ljudsko biće dostojno služiti Mi. Oni se usuđuju diktirati drugima njihovu spoznaju o tome što oni misle da znači biti Kršćanin, dok su puni mržnje za Mene. Nikada ne smijete imati posla sa čovjeka s mržnjom u njegovu srcu, kada on kaže da govori u Moje Ime. Zanemarite ga. Molite za njega. Jer ako Me uistinu ljubite, pokazat ćete samilost prema svakome. Nećete suditi drugome; klevetati ga; širiti laži o njemu i zatim se usuditi reći da ste od Mene. Dalje od Mene. Uskoro ćete doći pred Mene i tražit će vas se da položite račun za svoja djela. 
Kršćanstvo je živa sila koja održava svijet. Ja Sam Svjetlo koje je razdvojilo noć od dana i bez Mene, vi bi ste se valjali u tami. Dođite sa Mnom, kako Sam vas Ja pozvao – ili uopće ne.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Srijeda, 6. kolovoza 2014., 13:00h
 
 
Moja draga djeco, budite pozorni na one koji vas progone u Ime Mog Sina, Isusa Krista, jer će oni biti oprezni u sakrivanju iza oličenja svetosti. Zli se nikada neće predstaviti kakav je zaista, jer je on previše lukav. On će, umjesto toga, preko duša na koje utječe prići vama u licu ljubavi i mnogi će pasti na ovu prijevaru. Riječi koje on koristi mogu se činiti umirujuće i privlačne, ali one će ostaviti neugodan osjećaj u vašoj duši.
Kada se daju Poruke za svijet po zapovijedi Mog Vječnog Oca, one vam nikada neće stavljati zahtjeve. One nikada neće dati ljudsku moć nekome nad vama da vas ohrabre da obećate vjernost bilo kojoj živućoj osobi. Sva Slava mora biti za Boga. Nijedan čovjek vam ne može obećati Spasenje, jer ono može doći jedino od Boga. Možete pripremiti vaše duše kao što ste poučeni od Mog Sina, Isusa Krista i primati Sakramente. Možete prihvatiti Darove Milosti koje vam se daju preko Mene, Bezgrješne Djevice Marije, ali ne trebate odobrenje od nikoga da bi ste bili dostojni služiti Mom Sinu, u ovoj ili bilo kojoj drugoj Misiji, odobrenoj u Nebu.
Pazite se neprijatelja Mog Sina, jer su oni posvuda, čineći sve u svojoj moći da zaslijepe čovječanstvo za Istinu Obećanja Mog Sina da će ponovno doći. On će se vratiti uskoro, a tada će se obznaniti Istina i sve što je On obećao će doći na svjetlo. Do velikog Dana Gospodnjeg, vi se morate usredotočiti samo na Mog Sina i položiti sve svoje pouzdanje u Njega. Moj Sin nije poslao nikoga da vas odvrati od ovih Poruka, zadnjih njihove vrste, i bilo tko tko tvrdi drugačije ne dolazi od Njega. 
Ufajte, ufajte, ufajte se u Milosrđe Mog Sina. Poslušajte ono čemu vas je poučio – sve je sadržano u Svetoj Bibliji. Njegova Riječ je jednostavna. Nije komplicirana. Samo slijedite Njegova Učenja, koje traju preko 2000 godina i tada ćete naći mir.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
Četvrtak, 7. kolovoza 2014., 23:40h
 
 
Moja predraga kćeri, da nije Mog Strpljenja, Moja Kazna bi sada bila nanijeta na nepravedne koji muče Moju Crkvu na Zemlji.
Mržnja protiv Kršćanstva je vama nanijeta na tri načina. Prvi je opće otpadništvo koje predvode Moji neprijatelji koji zavode svijet da odbaci sve ono što je od Mene, bacajući Me u pustoš i ostavljajući Me da trunem. Drugi dolazi zbog racionalizma i ljudskog uplitanja u Moju Riječ, koju šire proučavatelji Moje Riječi koji nisu ispunjeni duhom Istine, ali koji su, umjesto toga, ispunjeni samopravednošću, koja je hranjena ohološću. Vjeruju da su tako dobro upućeni u tumačenje Mojih Učenja da će oni dodati nove dodatke i prilagoditi što Sam Ja učio da odgovara njihovim vlastitim, sebičnim potrebama. I zatim, tu su oni čija su srca od kamena - hladna, bezosjećajna i ispunjena dubokom, snažnom mržnjom prema Meni i bilo kome tko nasljeduje Kršćanstvo i to ne skrivaju.
Utjecaj đavla se očituje na toliko mnogo načina da će čovjek, sam, biti nesposoban oduprijeti se zahtjevima koje su mu izradile sve ove tri skupine koje će ga pokušati zaustaviti u proglašavanju Istinite Riječi Božje. Moja Riječ, reći će oni, uzrokuje toliko mnogo uvrijede da Ju treba smatrati politički nekorektnom i tako će ovo biti dano kao glavni razlog da se korjenito izmjeni lice Kršćanstva. Samo jednostavni ljudi, čija je ljubav prema Meni nalik onoj kao u male djece, bit će odani Meni, jer će ostali biti previše zauzeti provodeći izmjene koje se odnose na tumačenje Moje Riječi. I sve tijekom ovog vremena, svećenici koje Sam Ja pozvao da svjedoče za Istinu pripremat će se da očuvaju Istinu.
Skrivanje Istine će uzrokovati strašnu tamu. Promijeniti Ju izrugivanje je Mojem Razapinjanju. Predstaviti zamjenu za Istinu je potpuno nijekanje Mene. Ipak, najveći krivci će biti oni koji se hvale svojim znanjem o Meni - njihova svetost prikriva neistinitosti i njihove riječi i djela vas nikada neće privući k Meni, jer Duh Sveti neće biti prisutan u njihovim dušama. Kada Duh Sveti nije prisutan oni će - ovi izdajnici Moje Riječi - navući tamu u drugima koji će oduševljeno prigrliti njihove laži. Sve ove neistine će nositi znak zloga - znak oholosti - ulaz u pustinju. Jednom kada se ova vrata otvore, sve druge nepravednosti će poteći i duše svih koji potpadnu pod krivovjerje postat će puste. 
Bez Istine ćete živjeti u svijetu gdje vam ništa što čujete neće donijeti mir.        
Bez Svjetla Moje Prisutnosti neće sijati Sunce - postat će tmurno i slabo, a zatim će doći magla, dok rukom smrtnog čovjeka – konačno više ne bude davalo svjetlo, tako da oni koji imaju oči i koji odbijaju vidjeti neće više vidjeti, dok će vidjeti oni koji gledaju i prihvaćaju Duha Božjeg.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 8. kolovoza 2014., 21:15h
 
 
Moje dijete, dok se nad Kršćanima diljem svijeta nastavlja progon, ismijavanje i podrugivanje, također budite svjesni da će se oni razdijeliti među sobom. Svatko pojedini po svome; svatko po svojoj vlastitoj želji i svatko po svom vlastitom tumačenju o tome što uistinu znači služiti Mom ljubljenom Sinu.
Dok su ljudi zastrašeni terorom od ruku bezbožnih ljudi, po kojem Kršćani moraju živjeti svoje svakodnevne živote, oni moraju znati da je ovo tek jedan oblik mučenja kojeg moraju pretrpjeti oni koji proglašavaju Isusovu Riječ. Svaki pokušaj potkopavanja Kršćanstva rade vlade, organizacije za ljudska prava i druge sile koje tvrde da promiču dobrobit čovječanstva. Humanizam će postati zamjena za Kršćanstvo gdje ni spominjanje Boga neće biti izrečeno.
Humanizam, racionalizam kojeg koristi zli da potakne ljude na korištenje znanosti za potkopavanje Božanstvo Mog Vječnog Oca, prožderati će svijet. Izvana, njegovi umirujući zvukovi će uvjeriti bilo kojeg čovjeka koji u svom srcu nema ljubavi za Boga, da je više poželjan nego Istina. Uvjeriti čovjeka da je humanizam nadmoćniji spram Riječi Božje krajnji je cilj neprijatelja Mog Sina. Humanizam pruža lukavu zaštitu izdajicama u Crkvi Moga Sina, koji žele biti viđeni kao da su puni ljubavi, brižni i glasni o potrebama drugih. Oni će propovijedati o humanizmu i svim njegovim praznim obećanjima s propovjedaonica u Kršćanskim Crkvama dok, zapravo, neće biti spomena o važnosti Spasenja vaših duša. Grijeh će biti odbačen kao način izbjegavanja sukoba u svijetu, ali se neće priznati kao stvarna stvar. Najveća prijevara svih vremena se spustila i uskoro ćete svi vi uvidjeti da je teško ostati vjeran Istini. Istina donosi shvaćanje i ostvarenje toga što treba učiniti da se postigne istinski mir i ljubav u vašoj duši. To znači da ćete spoznati Ljubav kao i Pravdu Božju. Također znači da ćete biti svjesni Božjeg Milosrđa.
Kada se iskorijeni svaki spomen grijeha i kada Crkva Mog Sina više ne upućuje na važnost Spasenja vaše duše, vi ćete tada znati da su vremena nad vama i da je blizu Vrijeme Mog Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Subota, 9. kolovoza 2014., 17: 43h
 
 
Moja predraga kćeri, dok oluje bjesne i dok mir izbija znaj da se bliži vrijeme za Moje Posredovanje da udari. Čovjek će vidjeti nered posvuda gdje pogleda i neki će reći da je vrijeme blizu. Dok ne vidite da izbijaju ratovi u različitim dijelovima svijeta i kako su se nova učenja nakupila i raširila među duhovno izgladnjelima, koji će biti prvi koji će ih zgrabiti kao pčele med, jedino tada ćete biti sigurni u velike promjene koje će ubrzati Drugi Dolazak.
Oblaci će se sakupiti prije oluje i oluja će bjesnjeti prije nego se posljednji grom sruči s neba. Znakovi postaju jasniji onima s očima koje mogu vidjeti, ali ostali će jednostavno vjerovati da je malo pravednosti u svijetu – previranja su kao i prije – kao što su uvijek i bila. Ali znajte da će se dogoditi navještena proročanstva i da će im svjedočiti mnogi prije Velikog Dana.   
Ne mučite vaša srca, ne raspravljajte o Meni niti Me pokušavajte nadmudriti, jer to neće služiti nikakvoj drugoj svrsi osim što će uzrokovati strah koji će zatrovati vaša srca. Muči Me da svjedočim podjelama u svijetu; boli Me da vidim zloću koja vodi ubijanju nevinih i patnji koja se nanosi slabima. Boli Me kad vidim tolike mnoge u tami, koji plaču suze žalosnice, jer ne vjeruju u budućnost. Oni ne vjeruju u Moje Obećanje da ću povratiti Moje Kraljevstvo i da ću čovječanstvu donijeti Slavu. Oh kako Me ovo žalosti i kako čeznem da tim dušama donesem utjehu Moje Ljubavi i Mir koji želim utisnuti u nutrinu njihovih duša.
Kada razdor koji pogađa svijet, naraste u svojoj jačini, vi morate spustiti sve vaše oružje i napustiti svaki obrambeni čin kojega ste postavili pred Mene zato da bi zaštitili sebe i zatim Me dozivajte u ovoj molitvi. 
 
Križarska molitva (163) Spasi me od progona
 
O Isuse sačuvaj Me od boli progona u Tvoje Ime.
Učini me dragim Tvome Srcu.
Oslobodi me oholosti, pohlepe, zlobe, ega i mržnje u mojoj duši. 
Pomogni mi da se uistinu predam Tvom Milosrđu.
Odagnaj moje strahove.
Pomogni mi da rasteretim moju bol i odagnaj sav progon od mene, da bih Te mogao slijediti poput malog djeteta, u spoznaji da su sve stvari u Tvom Nadzoru.
Oslobodi me od mržnje iskazane od svih onih koji izjavljuju da su Tvoji, ali koji Te zapravo niječu.
Neka me ne bičuju njihovi oštri jezici niti me njihova zlodjela okrenu s Puta Istine.
Pomogni mi da se usredotočim samo na Tvoje Kraljevstvo koje dolazi i da s dostojanstvom ustrajem protiv bilo kakvih uvreda koje bi mogao podnijeti u Tvoju korist.
Donesi mi mir duha, mir srca, mir duše.
Amen.
 
Molim vas da ostanete smireni dok oluje dobivaju na snazi, jer ako se potpuno ne pouzdate u Mene, vi ćete se spoticati i vaša bol, dok svjedočite zlu prerušenom kao dobro, postati će nepodnošljiva. Ufajte se u Mene. Nikada ne zastranjujte od Mojih Učenja i molite s predanošću vaše duše, bez zlobe, što se očekuje od vas kao Mojih sljedbenika. Kada tako činite, bit ćete oslobođeni i ništa vas više neće mučiti.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 10. kolovoza 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri strujanja su se okrenula i u njihovim tragovima će doći mnoge promjene kako je naviješteno. Ne budi plašljiva, jer Ja Sam ti, mnogo puta, dao Moju Riječ da će sve završiti Mojim Velikim Milosrđem koje će svaku dušu podići u Svjetlo Moje Ljubavi i Samilosti. Bojte se jedino Moje Pravde, ali kada se otpusti znajte da će biti za dobro drugih i da je to dopušteno za Spasenje svijeta. Ja provodim kazne jedino da zaustavim mržnju od širenja i da probudim u onim dušama, pocrnjelim mrljom grijeha, bilo kakvu ljubav koja bi se još mogla zadržati u njima da bi mogli doći k Meni.
Zašto čovjek, a posebice posvećen čovjek, vjeruje da on zna više od Mene? Da je pametniji od Onoga Koji ga je stvorio? Da njegova razumska procjena svih stvari koje su od Mene može iskorijeniti Moju Prisutnost? Čovjekova oholost i ponos na njegovu vlastitu smjelost će biti njegova propast. Čovjek nema nikakvu moć, jedino onu koja leži u njegovoj duši. Vjera, kada je čista, snažna je stvar i kroz vjeru, i vjeru jedino, Ja, Isus Krist, donosim vam nadu, ljubav i radost. Jedino Ja mogu ovlastiti čovjeka s velikim darovima, ali ako Me on ne traži to, Ja mu ih ne mogu nametati nad njegovom slobodnom voljom.
Tražite i primit ćete. Šutite, usana čvrsto zatvorenih i Ja vam ne mogu odgovoriti jer ne dolazite k Meni. Uvijek Mi se obratite i tražite Me za svaku milost, jer Ja ću svaki put odgovoriti na vaš poziv. Ne okrećite leđa Meni i govorite – sve će biti uredu, život će se pobrinuti za sebe. Život se mora zavrijediti. Vječnost je Dar od Boga i dan je onima koji ga traže. Nažalost, mnogi će protratiti svoju mogućnost Vječnog Života, jer vjeruju da je čovječanstvo moćnije od bilo kojeg Boga koji možda postoji ili ne. I tako će oni određivati svoju sudbinu i okrenut će svoja leđa Vječnom Životu zbog grijeha oholosti, tako su tvrdoglavi.
Oni su Me zanijekali u svojim životima na Zemlji i zanijekat će Me kada stanem pred njih, ispruženih ruku, na Veliki Dan. Oni će se okrenuti i odšetati u lavlji brlog u kojem neće nikada naći minutu mira.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Ponedjeljak, 11. kolovoza 2014., 19:36h
 
 
Moja predraga kćeri svijet je preplavljen novim oblikom duhovnosti čiji je sadržaj vjerovanje u nadmoćnije biće – onoga kojega zovu krist – ali to nisam Ja, Isus Krist, na kojega oni misle. Sotona, u liku Lucifera, prema kojem se odnose kao Kralju Svijetla, nije obožavan kao zli entitet već kao onaj koji za Boga izvodi djela. Ova ideologija je omiljena tajnim sektama koje su postavljene da unište Kršćanstvo. Mnogi će biti uvučeni u okultno i magijske prakse jer traže uzbuđenje. Jednom uvučeni, oni će postati pijuni i s vremenom, opsjednuti od zloga.
Mnogi ljudi su gladni duhovnog zadovoljstva i traže mir. Bilo koja ideologija, koja tvrdi da će im donijeti samoostvarenje, mir, spokoj i dublje razumijevanje njihove čovječnosti će im biti privlačna. Mnogima, međutim, biti će gadljivo slijediti Mene, Isusa Krista, jer Me je društvo osudilo do dna Zemlje. Ipak, oni će biti uljuljani kada se hrane lažnim naukom da sve ceste vode prema Bogu. Ovo je laž, jer vi jedino možete doći do Boga, preko Mene, Njegovog jedinorođenog Sina, Isusa Krista.   
Ja Sam Jedan u Njemu Koji je stvorio sve stvari. Postoji samo jedan Bog i Ja, Isus Krist, Sam Riječ Koja je Tijelom postala, da bi čovječanstvo ponovno postalo potpuno. Bez Mene vi nikada ne možete biti ispunjeni, ni u ovom životu niti u sljedećem.
Svijetu će biti rečeno da je sloboda najvažniji cilj za kojim treba težiti – sloboda pod svaku cijenu. Ali istinski štovati Boga znači gubljenje svoje mogućnosti da služite samo svojim vlastitim interesima i kao takvo, Kršćanstvo će biti omraženo jer će se smatrati preprekom osobnoj slobodi. Služiti Bogu, bilo kojem Bogu, postati će cilj mnogim ljudima koji traže Istinu. Ali kada čovjek bude smatrao sotonu da je božanstvo, Bog – u Njegovoj neizmjernoj Pravdi – uništit će one koji štuju Zvijer. Zvijer koja se krije među elitom i moćnima daje veliku moć onima koji šire laž da Ja, Isus Krist, ne postojim. To je najveće prokletstvo koje je nanijeto čovječanstvu od sotone i zbog čovjekove slabosti on pada na laži koje izlaze iz usta zlobnika.
Samo je jedan Bog. Samo je jedan put prema Bogu. Ni jedan drugi put, bez obzira kako vam se blistav može predstaviti, ne može vas voditi prema Ocu, jedino onaj koji ide kroz Mene, Isusa Krista, Spasitelja svijeta.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 13. kolovoza 2014., 14:39h
 
 
Moja draga djeco, vrijeme ispunjenja proročanstva iz La Saletta i Fatime je vrlo blizu. Vi se ne smijete bojati ovih vremena već ih radije prigrlite, jer morate znati da će se Zavjet Mog Oca konačno izvršiti kako je i trebalo biti. Antikrist će, konačno, preuzeti svoje sjedište u Crkvi Mog Sina na Zemlji i ništa neće spriječiti da se ovo dogodi. Mnogi će zanijekati proročanstva, koja Sam Ja otkrila svijetu i oni će to učiniti na svoju propast. Oni koji odbijaju prihvatiti upozorenja koja su dana svijetu i koji slijede neprijatelje Božje, stavit će svoje duše u opasnost i zbog ovih zabludjelih duša Ja tražim od vas da žarko molite.    
Bitka za ljudski rod i za Spasenje sve Božje djece se vodi trenutno i veliko zlo je nanijeto svima onima koji čvrsto stoje uz Istinu svega onoga što je Moj Sin otkrio svijetu. Vi nikada ne možete uzeti jedan dio Njegove Riječi ili Svete Biblije, a zatim je odbaciti u korist nečega što će vam učiniti da se osjećate ugodnije. Istinu nikada nije lako prihvatiti jer ona može pogoditi strahom u srca čak i najodvažnijih i najhrabrijih Kršćana. Istinu se uvijek odbacuje i kada se trnje postavilo na Glavu Mog Sina, Isusa Krista, svećenici i starješine su u to vrijeme molili u hramu dajući slavu Bogu dok su njihove kohorte proklinjale Njega kad je On Umro na Križu. Tako je bilo tada i tako će biti kada svijet uđe u odmazdu protiv Riječi Božje i okrene Je naopačke i naglavce. Ja vas usrdno molim, draga djeco, da prihvatite Istinu jer će Ona biti sredstvo po kojem ćete lakše stupati prema Kraljevstvu Nove Ere. Bez priznanja onog što vam je sada rečeno, mnoge duše će upasti u zabludu i prigrliti Zvijer. Oni će odustati od svakog pojedinog ljudskog prava i slobode kada budu obožavali neprijatelje Moga Sina dok, konačno, ne predaju svoje duše zlome.
Strah od Istine može voditi ogorčenosti, jer može biti vrlo teško progutati Je. Ogorčenost vodi ljutnji, a ljutnja vodi mržnji. Mržnja protiv ove Misije, i svake druge Misije prije Nje, pojačat će se i oni koji ljube Mene, Majku Božju, bit će potaknuti da Je zaniječu. Kako Me žalosti kada se Moje Ime koristi da se vrijeđa Riječ Isusa Krista, jednog i jedinog Spasitelja čovječanstva. Zbunjenost će se iskaliti na Mojim Marijanskim zajednicama tako da će one početi sumnjati u upozorenja koja Sam Ja bila upućena da predstavim svijetu u La Salettu i Fatimi. Ljudi će izbjegavati ono što Sam Ja rekla i vjerovat će da su dana proročanstva za drugo vrijeme u dalekoj budućnosti.     
Dok svi nemiri izbijaju i kad se Nauk sadržan u Knjizi Mog Oca iznova napiše i predstavi svijetu kao da je istinit, samo oni sa istinskim razlučivanjem će shvatiti Istinu. Vi se morate jako moliti za opstanak Crkve Moga Sina, Njegovog Tijela na Zemlji, tako da On ne bude odbačen i bačen psima. Kada taj dan dođe, Pravda Božja će posredovati i čovječanstvo će shvatiti, konačno, kako je to biti uronjen u tamu. Dan kada će se ugasit Svjetlo Gospodnje je vrijeme kada će sve stvari biti ispunjene kako je prorokovano.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
Srijeda, 13. kolovoza 2014., 16:03h
 
 
Moja predraga kćeri bijes sotone nikada nije bio tako jak dok on nanosi trpljenja svake vrste nad Božju djecu, u svakom dijelu svijeta. Što je veći nered, to je veća njegova prisutnost i utjecaj. Ali on je nemoćan samostalno i samo preko svoga utjecaja kojeg on učvršćuje nad onima koji su otvoreni za njega, on može uzrokovati takve đavolske progone. Što više duša zarobljava, to je veći progon i on više muči. Kada ljudi koji su Mi odani dopuste njemu da uzrokuje zbunjenost i očaj u njihovim srcima, otrov koji se izlijeva vani najgore je vrste. Tada se oni okreću jedni protiv drugih, bore se i razdvajaju dok ne unište jedni druge.
Uvijek budite oprezni spram podjela kojima svjedočite u svijetu, bilo to u politici, religiji ili među Mojim sljedbenicima, jer će one uvijek biti ukorijenjene u skloništu Zvijeri čija je vladavina nad čovječanstvom došla kraju. On, međutim, neće stati ni jednu sekundu u svom planu da uništi svu vjernost Meni, Isusu Kristu.
Jedino kada vi prihvatite Moju Riječ, kakvu vam Je sada dajem, pronaći ćete milost da Me zamolite da vas vodim preko ovog krivudavog minskog polja. Ni jedan među vama nije dovoljno jak u svojoj vjeri da se bori s utjecajem zla. Bez dnevne molitve, kada molite za Moju Pomoć, nećete moći ostati blizu Mene. Ali kad vam Ja udijelim takve milosti, vi ćete postati hrabri i imati ćete snagu da ostanete vjerni Meni. Jedino tada Istina će vas održati. 
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 14. kolovoza 2014., 15:00h
 
Moja predraga kćeri, Ja želim da se obznani da će oni koji ometaju Božju Volju u Njegovom Planu da spasi duše navući na sebe gnjev Moga Oca.
Kada je čovjeku dan veliki dar, Božjom Voljom Mog Vječnog Oca i zatim ga baci natrag, Moj Otac plače. Ali kada čovjek pokušava zaustaviti, oštetiti ili se umiješati u Moj Plan da dovršim Zavjet Mog Oca da donese Spasenje svijetu, on će zbog ovoga uvelike trpjeti. Kada čovjek vjeruje u svoju vlastitu moć nad onom od Boga, on će postati bespomoćan. I kada čovjek zagrli Mene, kao što je Juda učinio, kaže da Me voli, poljubi Me u Obraz i zatim Me izda, on nije ništa bolji od onoga koji Me je predao Mojim krvnicima.
Ja donosim čovječanstvu velike Milosti u ovim vremenima. Ja donosim čovjeku velike Darove kroz ovu Misiju i što on čini? On pljuje u Moje Lice, tako pun ljubomore, prkosa i mržnje koju ima u svojoj duši. Oni koji ovo čine biti će preplavljeni velikom tugom, proizašlom iz osamljenosti, onakve kakvu nikada prije nisu iskusili. Oni će trpjeti bol odvojenosti od Boga u ovom životu na Zemlji i kada se to dogodi, oni će znati da je ovo uzrokovano njihovom izdajom Mene, Isusa Krista, njihovog jedinog Spasitelja. Oni će, međutim, također shvatiti punu veličinu Mog Velikog Milosrđa jer, dajući im ovo trpljenje na Zemlji, Ja im dajem priliku da se pokaju i da ponovno postanu potpuni. Kada prihvate Moju Volju, s dostojanstvom, Ja ću im donijeti Život u Mom Novom Kraljevstvu.
Probudite se svi vi i shvatite da je Moja jedina Želja da vas oduševim u Mojim Rukama punim Ljubavi. Ja nisam vaš neprijatelj – Ja vas ljubim i čeznem za vama s čežnjom koju vi niste sposobni shvatiti. Ja šaljem proroke ne da bih vas uplašio, već da bih objavio Istinu, da bih mogao donijeti Vječno Spasenje svima vama, a posebno onima koji su najnedostojniji od svih.   
Dođite. Poslušajte Moj Poziv – Moj Plan će biti postignut bez obzira koliko mu se protivite. Puna Istina onoga što je to što vam je potrebno da bi zahtijevali natrag vaše pravo na naslijeđe koje vam je Bog dao, obznanit će se uskoro. Kada Ja dođem s ovim vijestima, vi ih morate primiti sa dobrodošlicom ili ćete izgubiti svoju dušu.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Subota, 16. kolovoza 2014., 20:15h
 
 
Moja draga djeco, mnogi ljudi traže Mog Sina, Isusa Krista, u svojim životima, u neko vrijeme. Kada duša otkrije Mog Sina, to je putovanje različitim putovima i različitim fazama koje se mora proći. Kada postajete bliži Mom Sinu, to će biti rvanje i stoga ovo morate prihvatiti. Dok Mu se približavate, vi ćete postati više nalik Njemu i Njegove će vam Osobine postati dobro poznate. Vi možda nećete fizički susresti Mog Sina, ali ćete Ga upoznati na svaki način. Vi ćete osjetiti Njegovu Ljubav. Njegova Bol će postati vaša. Njegova blagost će biti podijeljena s vama i radost koju On doživljava, zbog Njegove bezuvjetne Ljubavi prema čovječanstvu, postat će vaša. Njegovo Strpljenje će biti usađeno u vašu dušu i Njegova Riječ će u vama biti ukorijenjena s razumijevanjem koje će vam dati Duh Sveti.
Kada uistinu ljubite Mog Sina vi ćete postati ponizni poput Njega i s gorućom željom da Mu služite, bez obzira na cijenu. Neke duše s vremenom dosegnu duhovni put savršenstva, ali one neće dovršiti ovo putovanje ako ne predaju sve svoje pouzdanje Bogu. Ako se duša spotakne duž puta, njoj će biti dane milosti da se podigne i nastavi na svom putovanju. Ali ako se duša natječe s Mojim Sinom i smatra sebe vrijednom da izazove Riječ Koja je Tijelom postala, onda će se ona odvojiti od Boga. 
Osoba koja nađe Isusa u ovom životu na Zemlji i koja Mu vjerno služi, imat će mir. Malo što na ovom svijetu će ju ikada zadovoljiti ponovno. Ako se duša, koja je postala prisna s Mojim Sinom, potom odvoji od Njega, ona će iskusiti strašnu bol. Nakon što Ga je spoznao i živio u Njegovom Srcu, ova bol odvojenosti od Mog Sina je najgora bol koju čovjek poznaje.          
Kada ste u napasti da osporite Kristova Učenja ili kada ste zastrašivani da Ga odbacite na bilo koji način, znajte da vam ništa na ovom svijetu neće donijeti mir, ljubav ili radost koji dolaze od Njega.  
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Subota, 17. kolovoza 2014., 17:18h
 
 
Moja predraga kćeri, neka ne bude podjele među Mojim Sljedbenicima u ovoj misiji za spas duša, jer to je želja onoga koji Me mrzi. Kada se dijele Moji ljubljeni Kršćanski sljedbenici i kada se bore jedni protiv drugih u Moje Ime, to Mi donosi veliku žalost. Moja tuga je pogoršana kada oni koji proglašavaju Moju Riječ tada Ju zaniječu uzrokujući zlo drugima, na okrutne načine, zato da bi nanijeli otrov.
Sva Božja djeca su jednaka u Mojim Očima. Znajte da dobri među vama nisu otporni na napasti sotone, dok oni očajni i s mržnjom u svojim srcima nisu otporni na Moje Darove. Svaki od vas je grješnik. Ne dolazite pred Mene ikada da Mi govorite da neka duša nije vrijedna Mene. Ne prokazujte drugu osobu preda Mnom i ne tvrdite da je zla; jer tko ste vi nego samo grješnik u Mojim Očima?
Svijet je pun ljubavi. Ali je također pun mržnje i ravnodušnosti prema Meni, Isusu Kristu, zbog postojanja grijeha. Tek kada se iskorijeni grijeh, svijet će postati potpun. Stoga vi morate brinuti o svojim vlastitim dušama ponajprije, a zatim moliti za druge. Kada tako činite, Ja ću obasuti Moje Milosrđe nad sve vas. Kada čovjek uzdiže sebe ispred Mene i govori loše o drugom čovjeku, on će zadnji doći pred Moje Sjedište Pravde, dok će prvi doći čovjek koji se ponižava preda Mnom.
Kad ćete uistinu prihvatiti Moja Učenja? Zašto kažete da ste od Mene kada prema drugima pokazujete mržnju? Nikada nećete postati dostojni Mog Kraljevstva sve dok ne odbacite krinku samo-pravednosti i vaš oklop od oholosti.
 
 
Vaš Isus 

Ponedjeljak, 18.kolovoza 2014., 18:47

 
Moja draga ljubljena kćeri, dok Božja djeca svjedoče razdorima u svijetu i groznim zločinima počinjenima u ime pravde, onda znaj ovo. Zlo začinje zlo. Što učinite drugome, isto će biti učinjeno vama. Moja Pravda je dio Mene i dok je Moje Milosrđe preobilno, Moje Kazne, kada zadesi nezahvalne i zlobne ljude, treba se bojati.
Ja ne nanosim štetu nijednom čovjeku jer to nije ono što dolazi od Mene. Ali kada se zlo nanosi Božjoj djeci i kada se zloća širi, Ja ću izliti Moju Pravdu i neka nijedan čovjek ne sumnja da su ova vremena nada vama. Zloća proizlazi iz grijeha. Duša koja podlegne grijehu uvijek se mora što prije pokušati otkupiti u Mojim Očima. U suprotnom grijeh se gnoji i ako dvojite koliki stisak sotona ima nad dušama koje su ispunjene mržnjom i nasiljem, onda morate znati kako je iznimno teško osloboditi ovakve duše od njegove vlasti. 
Jednom kada sotona zarazi dušu, on će stalno mučiti tu osobu, sve dok njene misli, njena djela i njene radnje ne budu u jedinstvu sa zlim. Zaražena duša, konačno, postaje opsjednuta i jedino Ja, Isus Krist, mogu osloboditi tu dušu, kroz egzorcizam. Duša može vrlo brzo postati opsjednuta, međutim mogu biti potrebne godine kako bi je se oslobodilo od stiska zmije. Dakle, kada se Moja Kazna osjeti to će biti kako bi se iskorijenilo zlo i kaznili počinitelji koji kradu živote drugih. Ja ću kazniti one koji oduzimaju život tijela i život duše. Ni jedan zločinac neće biti nevidljiv Mojim Očima koje sve vide. 
Tako puno znate o Mojoj Ljubavi. Nemate sumnje o tome kako je veliko Moje Milosrđe. Međutim čovjek smrtnik ne poznaje Srdžbu Božju jer ona nije nešto o čemu vam se govorilo. Srdžba Božja je stvarna. Zar vi vjerujete da bi On dopustio sotoni da uništi njegovu djecu, a zatim sjeo i promatrao? Zar vjerujete da On ne bi kaznio duše koje udovoljavaju svakom sotoninom hiru i želji? Dobre duše, iako mogu postradati, imat će život. Dok zle duše mogu živjeti, one neće imati života.
Svijet je na rubu velike promjene i sve što je Bog navijestio dogodit će se. Sve što je On rekao da će se dogoditi, dogodit će se. I premda Sam vam dao proroke da vas upozore, vi ipak niste slušali. Vi ste odbacili mnoge privatne objave dane svijetu kako bi se čovječanstvo pripremilo. I dalje niste slušali. 
Vi morate moliti da razina uništenja u svijetu bude ublažena, jer kada bi vidjeli što donosi vrijeme pred vama vi bi pali pred Moje Noge moleći za Milosrđe. Oni koji nisu uspjeli održati Riječ Božju živom u Mojim Crkvama na Zemlji bit će odgovorni za gubitak mnogih milijuna duša, koje bi inače bile spašene. 
Sramota neka je vas koji Me zovete svojim, dok proglašavate dio Istine s jedne strane, a proklinjete Me s druge. Bol i tuga koju Trpim zbog grijeha i odvojenosti čovjeka od njegovog Stvoritelja, dolazi kraju, jer Moje Vrijeme je sada. U konačnoj bitci za duše, dok zlo eskalira, znajte da će Božja Kazna biti deset puta ono što su zlobni ljudi nanijeli svojoj braći i sestrama. 
Ne bojte se Moje Ljubavi već Moje Pravde. 
 
 
Vaš Isus 
 
 
 
 
Četvrtak, 21. kolovoza 2014., 16:25 
 
 
Moja draga djeco, kada čovjek progoni drugog čovjeka i uzrokuje mu trpljenje, Duh Božji ne može ostati u toj duši, jer zli je onaj koji se nastanjuje u njoj. Kada čovjek progoni drugoga, čini mu štetu, bilo duhovnu ili fizičku i potom opravdava svoja djela govoreći kako on brani Riječ Božju, znajte da je ovo najveći grijeh jer to vrijeđa Božanstvo Božje. 
Nijedan čovjek nema ovlaštenje da naudi drugom čovjeku u Ime Božje jer to nikada ne bi moglo biti opravdano ili dopušteno od Moga Sina, Isusa Krista. I dok se nesreće u svijetu umnažaju, tako će i svaki zločin biti opravdan od onih koji su krivi za strašan grijeh protiv Krista. Oni će dati svaki izgovor da opravdaju svoja zlodjela i nijedan od njih neće izbjeći kazni u Božjem Planu Otkupljenja. Čovjek koji nanese zlo drugoj duši morat će dati odgovor za svoje grijehe protiv Boga, Njegovog Stvaranja i svakog Njegovog djeteta.
U ovo vrijeme velikog zavodništva, kada je grešniku teško razlučiti dobro od zla, vrlo je važno prisjetiti se Riječi Moga Sina, Isusa Krista. Neka onaj koji je bez grijeha baci prvi kamen. Osoba koja uzrokuje strašna trpljenja drugima biti će suđena u skladu sa njegovim ili njenim djelima. 
Vi morate, u ovo vrijeme, moliti za čovječanstvo i za milosti da uočite razliku između grijeha, koji se čine protiv čovječanstva i onih protiv Boga. Grijeh je grijeh, ali kada su zlodjela počinjena u Božje Sveto Ime onda će teške posljedice uslijediti kao plod toga. Kako se mržnja širi također će se i Ljubav Božja širiti preko krotkih i poniznih duša, jer one nose baklju Spasenja nasuprot dnu tame. Samo zbog Milosti Božje čovjek može biti spašen od grijeha i preko onih duša koje ljube Boga bez uvjeta mogu biti otkupljene duše koje griješe. 
Vi morate moliti, moliti, moliti za grješnike posvuda, jer njih tama zasljepljuje za Istinu. Bez Istine, svijet će uroniti u potpunu tamu. Molite da se vi, Moja draga djeco, mognete oduprijeti ružnoći koju grijeh donosi u vaše živote. Molite za one koji progone Božju djecu kako bi oni u svojim srcima mogli pronaći i drugima pokazati ljubav i suosjećajnost. 
Molite za Spasenje duša, a osobito onih koje su dopustile mržnji da potamni njihova srca i koje su najpotrebnije Božjeg Milosrđa.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Subota, 23. kolovoza 2014., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, dva znaka će biti očita kada se podigne mnoštvo odabranih duša da Mi pomognu u povratu Mog Kraljevstva na Zemlji. Prvi znak se odnosi na uznositost duša u Mojoj Crkvi na Zemlji, kada će ljudsko promišljanje, inteligencija i ambicija uništiti istinsku vjeru Mojih posvećenih slugu. Ponos i oholost, povezane s urođenom težnjom da se iskusi dublja vjera, koja će im uvijek biti upravo izvan njihova domašaja, dovest će do lažne crkve tame. Stvorit će oholu hijerarhiju koja će izroditi neistine i jalovu vjeru.
Drugi znak se odnosi na poniženje tijela kada će se ljudsko tijelo – sveti Dar od Boga – poniziti samo na sredstvo koje se koristi za svjetovno obožavanje, gdje mu se ni malo poštovanja neće pokazati. Nedostatak morala će dovesti do nedostatka poštovanja ljudskog tijela uključujući obeščašćenje tijela kada će se koristiti kao sredstvo za sudjelovanje u teškim djelima grijeha tijela. Nedostatak poštovanja za ljudski život će također značiti da će ubojstvo postati tako uobičajeno da će mnogi, u konačnici, postati potpuno neosjetni na strahote fizičke smrti od ruku zlih ljudi.
Pročišćenje čovjeka se nastavlja jer bez trpljena dobrovoljnih duša, mnogi ljudi bi bili izgubljeni. Jedino tada, kada se sve stvari učine nepodnošljive, onim dušama s Pečatom Živoga Boga će biti dano olakšanje od njihovih trpljenja koja će uništiti čovječanstvo, uključujući grijeh, ratove, glad i bolest. Vi nikada ne smijete zanemariti ratove – premda mogu biti mali – jer će se oni proširiti. Nikada ne zanemarujte nedostatak istinske vjere u Mojoj Crkvi, jer ovo će se također proširiti. Nikada ne zanemarujte mržnju među narodima, koji koriste religiju kao sredstvo da nanose teror svojim neprijateljima, jer će se ovo također proširiti da se muče duše onih koji Me ljube. Nikada ne zanemarujte mržnju prema Božjim vidjeocima ili odabranim prorocima, jer ako oni mrze ove duše onda oni mrze Mene. Ne smijete dozvoliti njihovim zlim jezicima da vas iskušavaju da se pridružite njima u njihovim opakim pokušajima da zagluše zvuk Mog Glasa. Ako tako učinite, onda ćete i vi postati zaraženi kao što su oni.
I dok se događaju svi ovi nemiri, Ja ću naoružati Moje Anđele i odabrane da biju boj s onima koje Me odbijaju. Zatim baš kada svijet izgubi svaki trunak dostojanstva poznat čovjeku, Zvijer će otvoriti ponor i tada će se svaki neprijatelj Božji ubaciti u Moju Crkvu. Ali u skladu s čovjekovom voljom će biti da li je ili nije spreman nositi se sa takvim nepravdama.
Oni koji ustanu i brane Volju Božju bit će ispunjeni velikim Milostima i po njihovoj vjeri će biti okajani grijesi onih odveć tvrdoglavih ili odveć plašljivih da se odupru svemu što proturječi Riječi Božjoj. Kad se povećaju svi zli užasi i kada čovjek shvati da on nema sposobnost da se bori ili da kontrolira takvu zloću, on se mora obratiti Meni i reći:
 
„Isuse oslobodi nas bespomoćne grješnike od Tvojih neprijatelja.“
 
Jedino tada Ja mogu posredovati da umanjim utjecaj nasilja, ubojstva, mržnje i ratova koje je uzrokovao grijeh čovjeka. Obratite se Meni svakoga dana i zazivajte Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji se pružaju prema Meni.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 24. kolovoza 2014., 17:00h
 
 
Moja draga djeco, Ja vas molim da molite za mir u svijetu, jer će vrlo skoro mnoge zemlje biti uključene u ratove koje će biti teško zaustaviti i mnogi nevini životi će biti uništeni.
Mir za kojeg vas Ja tražim da molite od Mog Dragog Sina je da umanji utjecaj mržnje, zasijan u srcima zabludjelih koji nanose strah drugima. Mir, kada se izlije na Zemlju, Snagom Božjom, donijet će uvid o tome kako se prema drugima morate ponašati s ljubavlju i poštovanjem, bez obzira na vaše različitosti.
Ja vas tražim da molite ovu Križarsku molitvu, molitvu Mira svakog pojedinog dana za vaše narode.
 
Križarska molitva (164) Molitva Mira za narode
 
O Isuse podaj mi mir.
Podaj mir mom narodu i svim onim zemljama rastrganima zbog rata i podjela.
Zasij sjemenje mira među onim okorjelim srcima koja u ime pravde uzrokuju patnju drugima.  
Daj svoj Božjoj djeci Milosti da prime Tvoj Mir, tako da ljubav i sklad mogu rasti; tako da ljubav za Boga trijumfira nad zlom i da duše mogu biti spašene od iskvarenosti neistinama, okrutnostima i zlim težnjama.
Neka mir vlada nad svima onima koji svoje živote posvete Istini Tvoje Svete Riječi i onima koji Te uopće ne poznaju.
Amen.
 
Neka mir bude vaš, draga djeco i upamtite da bez ljubavi prema Bogu vi nikada ne možete naći pravi mir.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 24. kolovoza 2014., 17:15h
 
 
Moja najdraža kćeri, da li čovjek doista pozna razmjere Moje Ljubavi prema Mojom djeci? Da li zna da uz ljubav može doći strašna bol? Ljubav koja je čista može dovesti do velike boli, kada je ova ljubav odbijena.
Ja ljubim Moju djecu, Moje Stvorenje, Moje Tijelo i Krv. Zbog ovoga Ja osjećam veliku bol zbog načina na koji grijeh stvara odvojenost između Moje djece i Mene, njihovog Vječnog Oca. Ja plačem kada vidim mržnju jednih prema drugima, koja se može zagnojiti u njihovim srcima. Ja plačem kada svjedočim grijesima požude, ljubomore, oholosti, pohlepe i njihovu želju da nadmaše jedni druge, te bol i muku koje nanose jedni drugima.
Kada oni oduzimaju Život kojega Sam čovjeku ostavio u nasljedstvo, Moja Bol je toliko velika da Ja jecam, s takvom mukom, da sa Mnom cijelo Nebo prolijeva suze žalosnice. Moje Vrijeme je uskoro i kada čujete da ratovi; pošasti; glad i potresi rastu u učestalosti, znajte da će to biti čas kada ću Ja reći – dosta!    
Ja ću protjerati zle u samo jednom dahu; ubojice jednim šapatom i Moje neprijatelje u treptaju oka. Zatim ću objaviti čas, vrijeme da Moj Sin povrati Svoje Zakonito Kraljevstvo.
Ja ću obrisati vaše suze; ujediniti svijet i donijeti mir; protjerati one koji su progonili Moju djecu i dovesti u Svjetlo Mog Kraljevstva one koji su trpjeli u Moje Ime, jer će oni biti uzvišeni u Mom Novom Kraljevstvu na Zemlji.
Pripremite se Moja djeco, jer će radosni Život u Mom Novom Raju uskoro biti vaš. Trpljenje na ovoj Zemlji će se ugasiti i suze žalosnice će zamijeniti suze radosnice. Ovo je Moje Obećanje. Zato kada se osjećate da ne možete više podnijeti, znajte da se bliži vrijeme svanuća Nove Ere.
 
 
Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji
 
 
Ponedjeljak, 25. Kolovoza 2014., 19:05h
 
 
Moja predraga kćeri, kada osoba kaže da Me ljubi, ona će učiniti sve u skladu s Mojom Svetom Voljom. Ona će staviti sve u Moje Svete Ruke i ona će zaboraviti svoje vlastite potrebe i želje. Zatim će reći Meni: „Isuse, sve što ja govorim i činim je u skladu s Tvojom Svetom Voljom – čini sa mnom u skladu s Voljom Božjom.“
Čovjek koji živi u Meni i Ja u njemu predat će sve u skladu s onim što Bogu daje Slavu. On neće imati sebičnih pobuda; ni skrivenih želja da udovolji sam sebi i činit će sve što može, u ovom životu, da je u potpunom jedinstvu sa Mnom. On će Mi predati svaku misao; svaki pokret; svaki korak i svako djelo, tako da Ja mogu djelovati u njegovoj duši. On će se potpuno ufati u Mene i znati će da će sve što Ja činim, sve što Ja dopuštam i sve što izvršim kako bih pročistio Zemlju, imati samo jedan cilj, a taj je da se Bogu da Slava.
Čovjek, sam, nikada Mi ne može dati takav dar osim ako ne dopusti Mom Duhu Svetom da prebiva u njemu. Jedino tada se on može uzdići do savršenstva koje će ga preobraziti, tako da njegovo srce i duša postanu isprepleteni sa Mnom. Tada Ja mogu, Mojim Božanstvom, stvoriti velika čudesa u toj duši koja će, ufajući se u Mene u potpunosti, i dalje zadržati njeno pravo dano od Boga – a to je njena slobodna volja.
Dopuštajući Meni, Isusu Kristu, da prebivam u vama, zahtijevati će veliku žrtvu s vaše strane. Vi morate odbaciti svaku uznositu misao; svaku slabost i svaku mrvu samosažaljenja. Kada dođete k Meni i zatražite da vas vodim, tada će bilo kakvo trpljenje koje je bilo vaša sudbina prije biti odbačeno. Ništa vas neće mučiti. Vi ćete bit nesposobni osjećati mržnju prema drugima, uključujući one koji vam nanose veliku bol ili žalost. Lako ćete opraštati, nećete zadržavati ljutnju u vašim srcima, jer u kakvim god da ste možda okolnostima, vi ćete vidjeti stvari onako kako ih Ja vidim. 
Da se pripremite za Život u Meni, vi se morate podsjetiti da sve što je dobro dolazi od Boga. Čovjek, po svom vlastitom intelektu i odluci, nikada ne može zadobiti mir, sve do dana kada sebe ponudi Bogu, u duhu, tijelu i duši. Nudeći Meni, Isusu Kristu, dar svog potpunog pouzdanja, Ja ću prebivati u toj duši i ona će postati dio sve Moje Slave. Ja ću uzdići takve duše. Kakva radost će preplaviti njihova srca! Strah od nepoznatog neće ih više mučiti. Na ovaj način ću pripremiti svijet za Moju Veliku Slavu – Moje Novo Slavno Kraljevstvo, gdje će se sav život živjeti u skladu s Voljom Božjom, na Zemlji kako je na Nebu.
Kada Moja Volja postane čvrsto ukorijenjena u dušama onih koji žive svoje živote u skladu sa svakom Mojom željom, one nikada više neće iskusiti mržnju u svojim srcima, bilo koje vrste. Jer ovo bi bilo nemoguće. Ja Sam nesposoban za mržnju i ako Mi je dopušteno živjeti u vašoj duši, onda ništa ne može ostati u vama što ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus  
 
Četvrtak, 28. kolovoza 2014., 20:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja poznajem Moje i oni znaju Mene. Oni također znaju one koji su od Mene, baš kao što znaju one koji ne dolaze od Mene.
Oni koji su od Mene nježnog su srca, puni ljubavi za sve grješnike uključujući Moje neprijatelje i puni poniznosti, jer oni znaju da su ništa bez Mene. Njihove duše su bez zlobe, kivnosti, mržnje i oni trpe zbog ovoga. Oni sjaje poput svjetionika, njihove duše su pune Svjetla Božjega. To je ovo Svjetlo kojeg sotona i svaki pali anđeo cilja sa svakom vrstom napasti. To su duše koje zli najviše traži i u vremenima, koja nadolaze, oni će lažima biti poljuljani. Neki će otpasti od Istine u potpunosti. Drugi će Je se držati, ali će se boriti da tako čine, dok oni koji imaju Milost Božanske Volje Božje u svojim srcima, nikada neće napustiti Istinu. 
Svijet će se pretvoriti u veliko bojno polje, gdje će vladati zbrka i duše koje su od Mene su te koje će se suočiti s najvećim kušnjama. Želja sotone je da odvede od Mene one koji Me poznaju. To su duše koje su najbliže Mom Srcu, jer one predstavljaju najveću nagradu. Takvim dušama, ako upadnu u zabludu, razmetati će se preda Mnom Moj najveći neprijatelj. Meni će se rugati zbog njihove izdaje i Ja ću plakati gorke suze žalosnice za ovom jadnom djecom Božjom. Ali znajte ovo. Ja ću se boriti za ove duše. Ja ću posredovati na načine koji će zadiviti svijet, tako da ih mogu istrgnuti iz kandža prijevare i one će znati kada Ja to činim. Na taj dan, Ja ću ih ponovno pitati: „ Jeste li od Mene ili niste? “. Tada će one znati da Sam Ja i Ja ću ih povratiti i odvesti u Moje Novo Kraljevstvo. Oni koji ostanu jaki zbog svoje nepokolebljive vjere u Moju Svetu Riječ vodit će one koji su od Mene. Bit će to zbog ovih duša – Moga Ostatka – da će se Moje Milosrđe širiti dalje i izvan onoga što je vidljivo oku.
Ja sada pozivam one koji Me poznaju. Ja želim da živite svaki dan kao da ne postoji sutra. Ufajte se u Mene. Tražite Moju zaštitu i zazivajte Me zbog posebnih Milosti na vašem putovanju prema Mojoj Novoj Eri Mira. Ja ću vam doći u pomoć svakoga puta i izliti na vas izvanredne Milosti. Tada se nećete bojati ničega, jer ćete znati da Ja hodam s vama. Ja ću držati vašu ruku dok vas vodim prema Utočištu Moga Mira i Moje Velike Slave.
Dođite k Meni i ne bojte se, jer Moj Veliki Dan će osvanuti neočekivano i iznenada i nećete pustit ni jednu suzu više, jer ćete biti ujedinjeni s Božanskom Voljom Boga za Vječnost.
Prihvatite Moju Ljubav, Moje Blagoslove i Moje Veliko Milosrđe, jer kada tako činite vi uistinu možete tvrditi da ste od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 29. kolovoza 2014., 14:25h
 
 
Moja draga djeco, neka se nitko od vas nikada ne plaši ovog Nebeskog posredovanja u ovoj Misiji Spasenja. Umjesto toga, budite zahvalni za Božje Veliko Milosrđe i Njegovu neizmjernu Ljubav prema ljudskom rodu. Vi morate dati Slavu Bogu, u spoznaji da sve počinje i završava s Njim. Nema sredine. Mislite o životu kao o razdoblju između rođenja i Novog Slavnog Kraljevstva koje čeka sve vas, ako prihvatite Božje Obećanje da će se Njegov jedinorođeni Sin, Isus Krist, vratiti da povrati Svoje Kraljevstvo.
Toliki mnogi ne vjeruju u Njega Koji ih je stvorio. Oni bi mogli svjedočiti Njegovoj Ljubavi, a ipak i dalje ne vjerovati da Ljubav dolazi od Boga ili da je Bog Ljubav. Oni koji prihvaćaju postojanje zla ne vjeruju u Božju Ljubav niti prihvaćaju postojanje zloga. Jedino oni koji uspijevaju savladati zlo, u svim njegovim oblicima, doista shvaćaju moć koju zlo ima nad ljudskim riječima, postupcima i djelima. Jedino kada je duša oslobođena od utjecaja zla može biti potpuno slobodna. Istinska sloboda može biti postignuta jedino kada prihvatite Istinu. Ako ne prihvatite Riječ Koja je Tijelom postala, a to je Moj Sin, Isus Krist, onda nikada nećete biti slobodni.
Djeco, vi se morate boriti protiv zla u svim njegovim varavim oblicima, ali nije jednostavno jasno ga ustanoviti. Sotona je kralj laži. On je prevarant koji uspijeva uvjeriti svijet da on ne postoji. On uvijek predstavlja Istinu kao da je zla stvar i on će uvjeriti slabe među vama da se zlo uvijek može opravdati. Vi nikada ne smijete dozvoliti sebi da budete prevareni, jer je Istina dana svijetu i sadržana je u Knjizi Mog Oca. Sve što zastranjuje od Istinite Riječi Božje mora se izbjegavati. Ne slušajte one koji vam govore da je zlodjelo dobra stvar ili da se mora prihvatiti zbog vremena u kojima živite. 
Ljudski rod se nije promijenio. Grijeh se nije promijenio. Sve što se promijenilo je čovjekovo opiranje da prihvati Boga kao svog Stvoritelja.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja

 

 
Subota, 30. kolovoza 2014., 18:15h
 
 
Moja predraga kćeri, čvrstoća u trpljenju dovodi duše bliže k Meni i Ja zbog toga nagrađujem takve kušnje. Nikada ne podcjenjujte kako Moja Prisutnost u duši prolazi neopaženo od zloga, koji se brzo privuče onim dušama kod kojih je Moja Prisutnost najjača. Prihvatite trpljenje u Moje Ime i shvatite da Sam Ja njegov povod. Da Ja nisam prisutan, zli bi vas zanemarivao.
Milosti, kojima Ja obasipam one koji me najviše ljube i koji su otpustili svaki oblik sebeljublja i oholost, uključuju Dar razlikovanja. Ovo je vrlo poseban Dar od Neba i blagoslovljeni su oni koji imaju milost razlikovati Istinu, jer oni su ti koji nikada neće biti poljuljani krivim tvrdnjama. Oni od Vas kojima je dan ovaj Dar dovest ćete Mi duše. Ali za svaku dušu koju Mi dovedete i zbog vaših molitvi i trpljenja, zli će vas pokušati zaustaviti. Znajte da će Slava Božja, koja je prisutna uz vas, navući strašan otrov i bit ćete proklinjani u Moje Ime od onih slabih duša koje su poput hrane za sotonu i svakog demona kojega je on otpustio da uništi duše na Zemlji.
Budite u miru i znajte da je sva Moja Moć upravljena da spasi duše, kada podržavate Istinu - Riječ Božju - unatoč nedaćama. Zbog svake duše koju Mi dovedete, Ja ću obasuti više Milosti na vas i tako će se to nastaviti. Ne obazirite se na viku protivnika, jer ljudsko mišljenje ne znači ništa u Mom Kraljevstvu. Vi morate uvijek gledati jedni druge kao kroz Moje Oči. Zar vam nisam ovo rekao prije? Zar ne razumijete najosnovniju pouku, kojoj Sam vas Ja poučio tijekom Mog Vremena na Zemlji? Ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Ako ne možete ljubiti svoje neprijatelje, onda će vam biti teže doći bliže Meni. Ako stavite sebe prije drugih, onda ne možete govoriti da Me bezuvjetno ljubite, jer da je tako, vi bi rekli Meni:
"Isuse, Ja nisam dostojan stajati pred Tobom, ali čini sa mnom što hoćeš, jer ću Ja činiti kako želiš."
Idite svi vi i podsjetite se o tome Tko Sam Ja. Jedino kada živite vaše živote u skladu s Mojim Učenjima onda možete zaista reći da ste od Mene. Nikada ne možete uzeti jedan dio Moje Riječi i javno je objavljivati, a zatim zanijekati druge dijelove. Onima koji proglašavaju svoju nadmoćnost nad drugima, i koji predstavljaju svoje iskrivljene verzije Moje Riječi, i kada to dovodi do odvlačenja duša od Mene, Ja kažem ovo. Na dan kada Ja uskratim Moju Prisutnost svijetu bit će to čas kada će moćni i oholi plakati suze gnjeva, a zatim očaja, jer će tada znati kako je njihova prevara uzrokovala pad mnogih duša i Gnjev Božji će učiniti da dršću. Bit će plača i škrgutanja zubima. Ali tada se oni neće imati kamo okrenuti. Oni neće imati nikoga da im odgovori, jer oni nikada neće vidjeti Moje Lice.
 
 
Vaš Isus 

Ponedjeljak, 1. rujna 2014., 20:05h

 
Moja predraga kćeri, Moj Duh je vrlo mnogo prisutan u Mojoj Crkvi na Zemlji u ovo vrijeme, dok se Moji neprijatelji ljutito dižu protiv Nje. Oni mogu bičevati Moje Tijelo Koje je Moja Crkva; oni mogu sipati prijezir na Istinitu Riječ Božju; mogu se rugati Putovima Gospodnjim, ali oni nikada neće nadvladati Moju Crkvu. Moja Crkva se sastoji od onih koji proglašavaju Istinitu Riječ Božju i koji Božjem narodu pružaju Sakramente, kako su ih ustanovili Moji Apostoli. Samo oni koji ostanu vjerni Mojim Učenjima, Mojoj Riječi, Mom Tijelu i Svetoj Žrtvi Mise, kako je bila pokazana od Mene, mogu reći da su od Moje Crkve. Moja Crkva, kakva je sada, bit će srušena - Njene zgrade uništene i preuzete, Moji posvećeni sluge izbačeni na ulice, gdje će morati prositi, a prakticiranje Žrtve Svete Mise će biti ukinuto. Ipak, Moja Crkva će ostati netaknuta, iako će postati vrlo mali Ostatak onoga što je nekoć bila. 
Sveti Duh Božji će voditi Moju Crkvu kroz previranje s kojim će se morati suočiti i tako će Istina preživjeti. Svaki Moj neprijatelj će pokušati uništiti Moju Istinsku Crkvu. Zatim će Ju zamijeniti s lažnom. Stvorit će nova pisma, nove sakramente i mnoge druge hule u Moje Sveto Ime. Ali, Moja Crkva Koja je Moje Tijelo i Moji istinski sljedbenici će ostati kao jedno u Svetom Jedinstvu sa Mnom. Zatim, kada se učini da je uništena, izgorjela do temelja, žar Moje Crkve će i dalje svjetlucati do dana kada Ja dođem ponovno. Na taj dan, kada Moja Crkva, obnovljena i rasplamsana u velikoj slavi, bude uzdignuta i kada cijeli svijet proglasi da je to jedna Istinita Crkva - Novi Jeruzalem - svaki dobar čovjek će piti iz Njenog Kaleža. Sve što je bilo u početku bit će i na kraju. Sav Život kojeg je Bog stvorio bit će obnovljen, kao što je bio kada je Raj bio stvoren za ljudski rod.
Moj Duh je živ i nikada ne može umrijeti, jer Ja Sam Vječni Život - Darovatelj svega što čovjeku treba da živi život gdje smrti nema mjesta. Uvijek se ufajte u Moć Božju, kada se sve čemu svjedočite u svijetu može činiti nepošteno, okrutno, nepravedno i povremeno zastrašujuće. Moja Moć će obaviti svijet i Moja Ljubav će ujediniti sve one s ljubavlju u njihovim srcima. Ja ću protjerati sve zlo i kada Moje Strpljenje bude iscrpljeno, Ja ću odbaciti Moje neprijatelje. Ja Sam ovdje. Ja nisam otišao. Ja vas vodim sada ovom trnovitom stazom prema Mom Slavnom Kraljevstvu. Jednom kada taj dan dođe, kada objavim Moj Drugi Dolazak, sve suze će prestati. Sva tuga će doći do nenadanog kraja, a na njenom mjestu će biti ljubav, mir i radost koje vam jedino Ja, Isus Krist, mogu dati.
Ustrajte Moji maleni. Molite, molite, molite tako da ljubav može preživjeti u svijetu i za mir, da bude podaren svim onim jadnim, trpećim nevinima koji su rašireni diljem svijeta u zemljama poharanim ratom. Sva Božja djeca pripadaju Meni i Ja ljubim svaku dušu, svaki narod i svakog grješnika. Ja vam donosim Dar Mojih Križarskih molitvi, tako da moleći ih, vi ćete Mi pomoći da spasim što više duša mogu.
Idite u miru i ljubavi.
 
Vaš Isus
 
 
 
Utorak, 2. rujna 2014., 15:40h
 
 
Moje drago dijete, moraš reći Mojoj djeci da Bog nikada neće napustiti Svoje, jer to nikada ne bi moglo biti. On ljubi svu Svoju djecu, bez obzira koliko tuge nanose Njegovom jedinom Sinu, Isusu Kristu. 
Moja zaštita će pokriti svaku dušu koja proglašava Riječ Božju i Snagom Božjom, Ja ću smrskati glavu zmiji u svim njenim pojavama. Ja ću biti Odvjetnica koja će otkrivati laži koje izlaze iz usta Zvijeri i svijet će svjedočiti nerazumnim lažima koje će on širiti među onima koji dopuštaju sebi da postanu njegove dobrovoljne posude, u potpunom podlaganju njegovim bezbožnim postupcima. Kralj laži će nastaviti odvlačiti duše od Istine i on, prevarant, nikada neće popustiti sve do posljednjeg časa.
Kada se laži koriste da ljude odvrate od Istinite Riječi Božje, Ja ću se umiješati da otkrijem Istinu. Čovječanstvo će imati dva izbora - ostati vjerni Istini ili prihvatiti laži kao zamjenu za Nju. Zbunjenost će poharati srca ranjivih, slabih i onih koji u svojim dušama nemaju Duha Božjega. Ovako će se odvijati bitka za duše, kada će ljudi ili vjerovati u laži ili u Istinu.
Ja donosim velike poruke Milosrđa Moga Sina i Ja Sam sredstvo u Spasenju duša. Ni jedna duša neće biti isključena iz ove Misije Spasenja. Vi morate moliti da čovjek odgonetne laži, koje šire neprijatelji Moga Sina da bi ga odvratili od Istine, Svjetla i Ljubavi Mog Sina. Ufajte se u Mog Sina i pokazat će vam se Njegovo Veliko Milosrđe. Vjerujte u Obećanje Mog Sina da će opet doći i imat ćete Vječni Život. Ne dozvolite lažima da vas prevare, jer ako to učinite, bit će vam teško ostati vjernima Mom Sinu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 4. rujna 2014., 23:03h
 
 
Moja predraga kćeri, sva proročanstva naviještena tako davno i koja su dana Božjim prorocima, vidjeocima i ljudima koji imaju viđenja, javno kao i kroz privatne objave, sada će se otkriti.
Sumnjičav čovjek će propitkivati istinitost Riječi Božje, ali kada bude svjedočio svemu što je naviješteno u Knjizi Otkrivenja, on će se utišati, jer kada ovi događaji zahvate čovječanstvo, jedina utjeha koju će on naći je ako Me potraži. Kada je vaše srce puno tuge, zbog zlodjela koja vrše bezbožni ljudi protiv Božje djece, vi ćete plakati suze žalosnice. Tada ćete vidjeti koliko daleko se zlo može proširiti u dušama onih čija su srca sačinjena od kamena. Kada vidite koliko malo obzira i poštovanja ovi Božji neprijatelji imaju prema ljudskom životu, vi ćete konačno shvatiti koliku moć sotona vrši nad čovječanstvom. U svojim posljednjim satima, sotona koji se očituje u dušama koje on ispunja sa svojim odvratnim postupcima, pokazat će svijetu kolika je jačina njegove mržnje prema ljudskom rodu.
Za svaku ispriku koju čovjek dade da opravda zlo, počinitelji zlodjela će razotkriti mržnju koju imaju u svojim srcima prema Božjoj djeci. Oni će izvršavati zvjerstva u Ime Boga i neće imati ljubavi u svojim dušama. Oni množe mržnju i većina njih ne shvaća zašto je njihova mržnja prema drugima tako jaka. Dok mnogi ljudi ne vjeruju u postojanje zloga, vi morate znati da je on nesposoban oduprijeti se otkrivanju samog sebe kroz one koje je zarazio. Njegova tlapnja se širi sve dok ne proždere svaki narod, svaku slabu dušu i moćne vođe, čija će ih ljubav prema ambiciji otvoriti njegovom utjecaju. 
Uskoro ćete vidjeti kako se događaju zlodjela u svakom dijelu vašeg društva, u mnogim narodima i na različite načine. Sotona traži duše, njegov tek je proždrljiv i njegova volja nemilosrdna. Kad se njegova mržnja doista očituje u duši, ovim ljudima će biti nemoguće sakriti svoja djelovanja. Jedino u ovim prilikama mnogi od vas mogu zaista vidjeti zloga onakvim kakav on uistinu jest, a to je kroz djela takvih jadnih duša koje su se podložile njegovoj volji.
Nikada ne smijete biti zadovoljni sobom kada zla djela i postupci, uključujući ratove i nemir, izbiju u svijetu. Tada su vaše molitve najpotrebnije.
 
 
Vaš Isus

Petak, 5. rujna 2014., 20:45h

 
Moja predraga kćeri, neka se zna da smrt nema moć nad onima koji su Moji, čija ih je vjera očuvala sve do njihova posljednjeg daha. Ove duše nemaju straha od fizičke smrti, jer znaju da tada počinje Vječni Život. Ja iščekujem takve duše otvorenih ruku i oni poput male djece trče prema Svjetlu Moje Ljubavi. Ja ih grlim i vodim u Moje Kraljevstvo, iščekujući svaku takvu dušu u prisutnosti Hijerarhije Anđela i svih Svetaca – tada nastupa velika radost.
Ja ih ponovno ujedinjujem s njihovim obiteljima i mnogo je radosti, ljubavi i uzbuđenja. Nema više suza. Ne ostaju sjećanja na trpljenja koja su podnijeli na Zemlji. Sve brige, žalosti i očaj su izbrisani i zaboravljeni, u trenutku. Smrt otvara vrata za one koji umiru u stanju Milosti dok počinje novi Život. Za svaku dušu koja je primljena u Moje Kraljevstvo, postoje različite razine i svakome je dodijeljena njegova nagrada, utemeljena na Slavi koju je duša dala Bogu. 
Za duše koje umiru u stanju grijeha, znajte da Sam Ja Sve Milosrdan i nakon njihova pročišćenja, oni će biti primljeni u Moje Kraljevstvo. Uvijek se molite za takve duše, jer one ne mogu moliti za sebe u toj fazi. Vaše molitve će biti uslišane i Ja ću iščekivati ove duše raširenih i brižnih ruku. Važno je da svako dijete Božje shvati jednu važnu stvar o životu poslije smrti. Vi morate moliti Mene, vašega Isusa, da vam oprostim; vaše padove; vaše slabosti i vaše bezakonje, prije nego umrete, jer je Moje Milosrđe tada najveće. Ako ne vjerujete u Boga, vi odbacujete Vječni Život. Bez ljubavi za Boga, ljubav ne može biti vaša nakon smrti. Ja Sam Ljubav i bez Mene nećete osjećati ništa osim boli. Odvojenosti od Boga bi se trebalo bojati. Ako se osjećate zbunjeno oko Mog Postojanja, onda Me jednostavno trebate moliti da vam pokažem znak Moje Ljubavi i Ja ću odgovoriti.
Ne odvajajte se od Mene. Ako to učinite, bit će velikoga plača i nikada nećete biti utješeni, jer vam Ja neću moći pomoći. Moje Kraljevstvo će vam dati Vječni Život, ali Me morate moliti za Moju Pomoć moleći ovu molitvu.
 
Križarska molitva (165) Za Dar Vječnog Života
 
Isuse pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje. 
Daj mi znak tako da Ti moje srce može odgovoriti. 
Ispuni moju praznu dušu s Milošću koju trebam da moj duh i moje srce otvorim za Tvoju Ljubav. 
Smiluj mi se i očisti moju dušu od svega što sam krivo učinio u svom životu. 
Oprosti mi jer sam Te odbacio, ali molim Te da me ispuniš ljubavlju koju trebam, da postanem dostojan Vječnog Života. 
Pomogni mi da Te upoznam, da vidim Tvoju Prisutnost u drugim ljudima i ispuni me s Milošću da prepoznam Znak Božji u svakom prekrasnom Daru kojega si dao ljudskom rodu. Pomogni mi da shvatim Tvoje Putove i spasi me od odvojenosti i boli tame koju osjećam u mojoj duši. Amen.
 
Ne dozvolite da vas ljudska oholost, umne analize ili mišljenja poljuljaju u Istini. Kao dijete Božje vi ste Mi vrlo dragocjeni. Ne dozvolite Mi da vas izgubim. Dođite. Ja Sam ovdje. Ja Sam stvaran. Dopustite Mi da vašu dušu ispunim s Mojom Prisutnošću. Jednom kad se to dogodi, uvidjet ćete da je teško zanemariti Me.
Ja vas ljubim sve. Ja vas blagoslivljam. Ja iščekujem vaš odgovor.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 6. rujna 2014., 16:00h
 
Moja predraga kćeri, Moja Mudrost je Božjeg Porijekla i čovjek je nesposoban shvatiti širinu toga Tko Sam Ja. 
Ja čovječanstvu pružam dovoljno spoznaje, dane kroz Dar Duha Svetoga. Moja Učenja su bila dana svijetu u jednostavnom obliku tako da bi svaki čovjek mogao shvatiti Istinu. Mudrost od Boga nikada nije komplicirana i dana je da čovjek primi potrebnu jasnoću, da svoju dušu pripremi za Moje Kraljevstvo. Ljubav je čista. Ljubav je jednostavna. Istinska ljubav je uzvraćena. Moja jedina Želja je da duše odgovore Mojoj Ljubavi da bi oni, osnaženi Darom Duha Svetoga, trenutno shvatili što se zahtijeva od njih, tako da bi mogli biti dio Mog Kraljevstva. 
Ja vam šaljem glasnike da bi dobili jasnoću da shvatite. Međutim, Istinu nije lako prihvatiti u vašim svakodnevnim životima zbog zbrke koja postoji. Mojoj Riječi se neprestano proturječi, ponovno promatra, ponovno analizira, ponovno procjenjuje i pogrješno shvaća tako da ovo otežava ostajanje pri Istinitoj Riječi Božjoj. Kada otvoreno izjavljujete da vjerujete u Moju Riječ, Moja Učenja i Moje Sakramente tada ćete, uskoro, biti ismijavani zbog ovoga.
Mnogi samozvani učenjaci Crkve će uskoro sumnjati u Moj Istiniti identitet i Postojanje Presvetog Trojstva. Oni će koristiti sjajne dokaze da vas zaslijepe za Istinitu Riječ Božju i koristiti svaki oblik teološkog dokaza da dokažu da su sve religije iste. Oni će uskoro odbaciti Istinu - Riječ Božju. Oni će oskvrnuti Riječ Božju kompliciranim i proturječnim naucima i oni koji idu u Crkvu neće biti ništa pametniji dok budu hranjeni besmislicama. Moja Riječ će biti daleko skrivena i ostavljena da kupi prašinu. Uvijek upamtite da se Moja Riječ mora shvatiti onako kako Je dana. Pojedinosti Mog Božanstva i Tajna Božja nisu otkriveni čovječanstvu, jer to ne treba biti sve dok ne počne Nova Era Mira. Uskoro će doći čovjek i reći vam da vam otkriva Istinu o Mom Postojanju i pojedinosti Mog Drugog Dolaska. On će očarati svijet. Zatim će tvrditi da je on Ja. Mnogi će mu povjerovati jer nisu uspjeli shvatiti Riječ kako je utvrđena u Svetom Pismu. 
Ja, Isus Krist, doći ću opet suditi živima i mrtvima i ovo se neće, niti se može dogoditi na ovoj Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 7. rujna 2014., 19:30h
 
 
Moja draga djeco, budite oprezni zbog znakova vremena, kada će Antikrist zauzeti svoje mjesto u Crkvi Moga Sina na Zemlji, tako da vam to bude jasno za vidjeti.
Ne vjerujte, ni na trenutak, da će Antikrist zakoračiti u Crkvu Moga Sina i nasrtljivo je preuzeti, silom. Nadahnut i vođen prevarantom osobno, Antikrist će zauzeti mjesto jer će biti pozvan da tako učini. 
Sve prilagodbe u Crkvenim misalima će se uskoro obznaniti i razlog kojega će dati je da odgovaraju suvremenom svijetu, da moraju postati sveobuhvatni, zato da bi se prilagodili drugim denominacijama i religijama. Čim se promjene Istinita Riječ Božja i Učenja Mog Sina, Isusa Krista, oni će postati jalovi, jer oni neće odražavati Istinu koju je Moj Sin dao svijetu.
Antikrist će postati omiljen zbog svojih političkih vještina ponajprije. Zatim će okrenuti svoju pažnju prema različitim religijama, ali njegova glavna pažnja će biti na Kršćanstvu. Krist je njegov najveći neprijatelj i predmet njegove mržnje, pa će njegov konačni cilj biti uništenje Crkve Moga Sina. Crkva će postati naga na različite načine prije nego se njega, Antikrista, zamoli da se uključi. On će biti uključen odlukom učinjenom u planu da se pokrene nova jedna svjetska religija. Sve ove promjene – gdje će Crkva biti javno pozvana na ujedinjenje svih religija – dogodit će se prije nego Antikrist preuzme svoje mjesto na Prijestolju Mog Sina na Zemlji. Tada će biti očišćen put Zvijeri da slobodno ušeta u Crkvu Moga Sina, gdje će mjesto obožavanja biti dodijeljeno njemu. Konačno, bit će najavljeno da će on postati vođa jedinstvenog svjetskog poretka i dogodit