Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Utorak, 1. svibnja 2012., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Ljubav prema svima vama znači da Ja sada ponovno izlijevam Duha Svetog nad čovječanstvo, da ih privučem da otvore srca.
Mnoge će duše uskoro osjetiti u duhu, tijelu i duši kako se Snaga Duha Svetog izlijeva na njih.
To je bitno kako bi se svu Božju djecu probudilo na Istinu.
Sada će neki ljudi vidjeti svijet na drugačiji način.
Tada će sve početi propitkivati. Više neće htjeti ostati robovi gospodarima čiji je jedini cilj nadzirati ih radi vlastite koristi.
Nitko neće moći zanemariti ovaj utjecaj Duha Svetoga.
Cijelo Nebo čeka, kako bi trenutak prosvjetljenja stvorio novu zoru, novi početak.
Laži s kojima ste suočeni skrivaju glavni plan, rođen iz svjetskog saveza, stvoren radi nadzora svih vaših zemalja.
Postati ćete robovi čineći da se vaša Zemlja oslanja na divove kako bi prehranila vaše obitelji. Oni već oduzimaju sve što posjedujete, ali ste slijepi na ovo.
Sada, uz pomoć Dara Duha Svetoga, milijuni će vidjeti kroz ovu masku prijevare i suprotstaviti će se tim zlim masonski nadziranim skupinama.
Taj Dar će vam dati oružje koje trebate kako bi izbacili ovu vojsku sa staze koja vas vodi u propast.
Poslušajte Moj poziv i pripremite se za izlijevanje Duha Svetoga.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Petak, 4. svibnja 2012., 21:05h
 
 
Moja predraga kćeri, kada osjećaš da je teška ova Misija da se uvjeri svu Božju djecu da priznaju Drugi Dolazak i da ga prihvate kao dobru vijest za svu Božju djecu, samo zapamti ovo.
Kao što je svaka pojedina osoba stvorena na Sliku Boga Vječnoga Oca, isto tako na neki način Svjetlo Moga Oca sja u svakoj duši.
Pogledajte u lice svakoga koga sretnete i vidjeti ćete tračak Boga Oca.
To može biti samo pogled, osmijeh, kretnja ili nježnost, ali tu je.
Postoji dobro u svakome, čak i u okorjelim grješnicima. Neke ova dobrota u cijelosti obavija i privlači ljude poput magneta prema osobi blagoslovljenoj ovim Darom. U drugima je poput tračka, ali također prisutna.
Kada pogledate u oči nekoga čije je ponašanje prema drugima okrutno, ipak možete vidjeti tračak nade zbog prisutnosti Božjega Svjetla.
Svjetlo u dušama Božje djece mora se obnoviti Mojim Porukama ljubavi i nade. Što je jače Svjetlo, pročišćenija je osoba.
Što je više ljudi pročišćenih Svjetlom Božjim, pročišćenija će biti Zemlja.
Što više Božje Svjetlo postaje jače u dušama vjernika, iščeznuti će djelo zla, jer tama ne može podnijeti Svjetlo.
Zbog toga se još jedno izlijevanje Duha Svetoga sada daruje širom svijeta.
To je drugo izlijevanje po Snazi Duha Svetoga od 11. svibnja 2011.
Ono prethodi Mome Velikome Božjem Milosrđu i osigurati će da Svjetlo stvara novo shvaćanje u dušama vjernika.
Ovaj Duh Sveti će se spustiti nad cijeli svijet ove Nedjelje, 6. svibnja 2012.
Mnogi će osjetiti mir i ljubav. Ja nalažem svima da mole za ovaj Dar natapanja svojih duša, kako bi osjetili Božju Ljubav i odgovorili na Njegov poziv.
 
Križarska molitva (51) Molitva za Dar Duha Svetoga
 
O dođi Duše Sveti, izlij na moju poniznu dušu Svoj Dar Ljubavi, Mudrosti i Znanja. Ispuni me Svjetlom Istine, da mogu razlikovati Božju Istinu od laži koje šire sotona i njegovi anđeli. Pomogni mi da uzmem baklju i da širim Plamen razumijevanja na sve koje susretnem, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
 
Budite u Ljubavi, Svjetlu i Miru.
Odmorite se i dozvolite Mome Svetome Duhu da siđe na vas.
Ljubim vas.
 
 
Vaš dragocjeni Isus
 
Subota, 5. svibnja 2012., 12:00h
 
 
Moja kćeri, kako je velik dan kada će se Duh Sveti, Svjetlo Moje Ljubavi, izliti nad Zemljom.
To je vrlo poseban Dar. On će otvoriti srca mnogih i pripremiti mnoge duše za Upozorenje.
Moja Ljubav nema granica.
Ne postoji nijedan čovjek, žena ili dijete kojega ću isključiti iz Moje žudnje da svakoga pojedinog čvrsto držim u Mome Zagrljaju. Nijedan grješnik neće biti isključen.
Moji Darovi čovječanstvu su velikodušni i Ja ću nastaviti izlijevati Moje Darove kao odgovor onima koji mole Križarske molitve koje su ti dane, Moja kćeri.
Te molitve su sa Neba i nisu došle iz pera ljudi.
One su za ova vremena i moćno su oružje protiv progona.
Te molitve se čuju svaki put kada dolaze s vaših usana, djeco Moja.
One će vam donijeti divne nagrade.
Prihvatite Moga Duha Svetoga sa divljenjem i sa zahvalnošću.
To je čudo i poslano je svakome od vas sa Mojom Ljubavlju za sve.
Idite sada u miru i ljubavi.
 
 
Vaš Otac 
Svevišnji Bog
 
 
Nedjelja, 6. svibnja 2012., 10:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, mnoga Božja djeca vjeruju kako su oni koji vode svete živote u naklonosti Moga Oca.
Istina je da te duše, svete i posvećene kao što jesu, moraju raditi za spasenje drugih duša.
Druge duše su oni obični ljudi, žene i djeca koji vode užurbane živote s malo vremena provedenoga u molitvi.
Mnogi ne mole niti komuniciraju sa Mnom. Neki ne vjeruju u Boga. Neki vjeruju. Mnoge od tih duša vode dobre živote.
Ponašaju se prema drugim ljudima s ljubavlju i dobrotom u srcu. Stavljaju potrebe drugih ispred vlastitih. Daju u dobrotvorne svrhe. Ljube jedni druge. Ali oni ne idu u Crkvu, ne primaju Sakramente i ne prihvaćaju da Ja, Isus Krist, Postojim.
Vi bi pomislili. zbog toga, da su oni izgubljene duše. U istini oni to nisu.
Oni su Božja djeca i Njegovo Svjetlo sja kroz njih. Oni nisu prokleti. Oni su ljubljeni.
Vremenom, kada im bude pokazan Dokaz Moga Postojanja, odmah će Me prigrliti.
Samo one duše, koje su svjesne uvreda protiv Moga Oca i koje se slade užicima bezbožnih i zlih grijeha, su izgubljene.
Oni koji ne mogu živjeti bez činjenja smrtnih grijeha i čije su duše toliko pocrnjele jer su opsjednuti sotonom, koji trebaju pobjeći iz te užasne tame, oni neće biti dovoljno jaki da to učine.
Njima će biti gotovo nemoguće tražiti Moju pomoć. Oni mogu biti spašeni samo molitvama Mojih svetih i posvećenih sljedbenika.
Mojim suvremenim učenicima daje se ogromna Misija, jednaka, ali hitnija od one koja je dana Mojim Apostolima kada sam Uzašao na Nebo.
Vaša uloga Moji sljedbenici je da pripremite duše za Moj Novi Raj kroz vaše molitve. Molitve ih mogu obratiti.
Moje Milosrđe je tako veliko, da ću Ja oprostiti takvim grješnicima zbog velikodušnosti Mojih vjernih slugu, kroz njihovu patnju i molitvu.
Nikada nemojte zaboraviti moć vaših molitvi. Ta moć je dar vama, kako bi spasili duše svoje braće i sestara.
Zapamtite, Moj Vječni Otac ljubi sve grješnike. Ali događa se velika radost i plaču se suze radosnice, za svakog ocrnjenog i izgubljenog grješnika spašenog iz paklenih vatri.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Nedjelja, 6. svibnja 2012., 19:30h
 
 
Moja predraga kćeri, dolazim usrdno moliti Moje sljedbenike da olakšaju Moju Patnju.
Žestoka je bol i progon koje Mi nanose one sekte koje rade u tajnosti kako bi srušili Svetu Stolicu.
Koliko Mi boli nanose.
Teško je podnijeti prijevaru i okrutnost njihove zavjere protiv Mene.
Ja drhtim kada vidim potpunu mržnju koju u svojim srcima imaju prema Meni.
Sotona je ukrao njihove duše, njihove umove, njihov duh i njihova tijela. Oni su još uvijek Božja djeca, ali ne žele imati ništa sa Mojim Ocem.
Njihovi planovi se sada ostvaruju pred vašim očima, uključujući oči Mojih posvećenih slugu, a ipak, oni to ne mogu vidjeti.
Zli načini na koje se skrivaju, a ipak uspijevaju nadzirati Moju Crkvu slamaju Mi Srce.
Ja ću učiniti sve kako bih ih zaustavio, ali njihove su duše tako crne.
Kćeri Moja, tvoja patnja biti će iskorištena da se pomogne spasiti duše onih koji još možda imaju u sebi iskru ljubavi i koji će odgovoriti na Moj poziv.
Ja vam nalažem da molite za te duše, koje djeluju kao posvećena vojska s malo ljubavi prema Bogu u svojim srcima.
I dalje je nešto Svjetla, Božjeg Svjetla Moga Oca, prisutno u njihovim dušama. Samo im molitva i patnja mogu pomoći.
Oni neće i ne mogu poraziti Moju Crkvu, jer Ja sam Crkva.
Vi, Moji sljedbenici, ste Crkva. Ne mogu se boriti sa onima u Svjetlu, jer bi ih ono zaslijepilo.
S vremenom će shvatiti da imaju samo sekunde da učine konačni izbor.
Molite da prihvate Moju Ruku Milosrđa, umjesto da dozvole da zauvijek budu usisani u vatreno jezero.
Zbog tih duša koje onečišćuju Moju Crkvu Ja ponovno proživljavam bičevanje na stupu svake sekunde dana.
Ja nikada neću počinuti, ako ih ne spasim.
Pomognite Mi. Ja nalažem svim Mojim sljedbenicima da mole za takve grješnike.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Ponedjeljak, 7. svibnja 2012., 18:19h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja ovo kažem Mojim Crkvama širom svijeta.
Znajte da ću Ja uvijek biti na vašoj strani, sve dok proglašavate Moju Presvetu Riječ.
Znaj, Moja Katolička Crkvo, iako si izazvala mučenje kao posljedicu zloga grijeha da te Ja neću nikada napustiti, premda si zgriješila. Ali znaj ovo.
Tvoja Vjera u Mene nije onako jaka kako bi trebala biti. Ne ljubiš Me kako si Me nekoć ljubila.
Sve bogatstvo koje si nakupila udaljilo je Mene, tvoga Krista i Spasitelja od obične Božje djece.
Popela si se do tako uzvišenih visina, da ne mogu dosegnuti do tebe i pružiti ti Moju Ruku Spasa od truleži u tvojoj jezgri.
Moj Petar te je poučio Istini na čijoj stijeni si izgrađena. A što si ti učinila?
Izgradila si debele kamene zidove oko sebe.
To je uzrokovalo nedostatak komunikacije sa onima koje si trebala hraniti Mojim Tijelom i Krvlju, kako bi njihove duše bile ojačane.
Poštovanje koje se od tebe zahtijevalo u dijeljenju Moje Presvete Euharistije izgubljeno je kada si ponizila Moju Prisutnost.
Kada je Drugi Vatikanski Koncil proglasio nova pravila, njih su uvela zle masonske sile iz tvojih hodnika.
Lukavo su izložili nove načine dijeljenja Moje Svete Euharistije koji Me vrijeđaju.
Vaša takozvana snošljiva učenja proglasila su niz laži, uključujući odbijanje priznanja moći Svetoga Mihaela Arhanđela.
On je zaštitnik Crkve protiv sotone. Te sile među vama su to znale. Zbog toga ste zaustavili sve molitve u kojima se tražila Njegova pomoć preda Mnom na Svetoj Misi.
Zatim ste počinili najveću neistinu, da se pakla ne treba bojati. Da je to samo metafora. Jer ta laž, koju su kao istinu prihvatila mnoga Božja djeca, je značila gubitak milijardi duša.
Koliko Me vrijeđate. Od onih poniznih i posvećenih slugu među vama Ja tražim da se vrate Mojim Učenjima.
Nikada nemojte dopustiti da se bogatstvo nakuplja među vama i misliti da je ono prihvatljivo u Mojim Očima.
Bogatstvo, zlato i moć, nakupljeni u Moje Ime, će biti vaša propast. Ne možete zarađivati od Moje Svete Riječi.
Patili ste zbog načina na koji ste Me uvrijedili.
Nikada nemojte misliti da Ja optužujem brojne Svete Pape koji su sjedili na Petrovoj Stolici. Njihova je Misija uvijek bila zaštićena.
Mnogi Pape su bili zatvorenici u Svetoj Stolici, okruženi masonskim skupinama koje ne predstavljaju Boga.
Oni mrze Boga i proveli su pedeset godina šireći neistine o Božjem Milosrđu.
Njihova djela su vodila prema propasti Katoličke Crkve.
To nije bilo slučajno. Bilo je namjerno i lukavo organizirano kako bi se uništila vjera Crkve. Da se uništi štovanje jedinoga pravog Boga kod običnih Katolika.
Zbog toga ćete sada biti odbačeni u divljinu. Nakon Pape Benedikta, Ja ću vas voditi s Neba.
Oh, kako ste Me rasplakali.
Ja pozivam sve Moje posvećene sluge koji znaju Istinu da ustanu i slijede Mene, svoga Isusa, kako bi širili Istinu Mojih Učenja u poniznom služenju.
Vi morate naći hrabrosti i snage da se uzdignete iz pepela.
Iznad svega, odbacite laži koje će vam uskoro predstaviti lažni prorok.
On će spojiti Katoličku Crkvu sa drugim crkvama, uključujući poganske crkve, kako bi postali jedna grozota.
Jedna svjetska crkva bez duše.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 8. svibnja 2012., 00:30h
 
 
Dijete Moje, ova Misija obraća milijune duša koje bi inače bile izgubljene.
Ti nikada ne smiješ osjećati da bi prepreke koje su ti postavljene mogle zaustaviti širenje Duha Svetoga.
Moj Sin je tako zadovoljan sa svima onima koji slijede Riječ koju On u ovome trenutku daje svijetu.
Posvećenost kroz vaše molitve, djeco, spašava tako mnogo izgubljenih duša. Nikada nemojte zaboraviti moć molitve. Zbog vaših molitvi je spriječeno toliko mnogo zla.
Djelovanje skupine jedinstvenoga svijeta je narušeno, a njihovi planovi zbrkani.
Božje Milosrđe je tako veliko, da molitva može ublažiti bilo kakvo zlo u svijetu. 
Svjetlo Svetoga Duha se sada pojačava u Snazi, kako bi sve više duša vidjelo Istinu Gospodnju dok se Ona posvuda obnavlja.
Djeco, morate nastaviti govoriti sa Mojim Ocem i povećati svoju posvećenost Njemu.
Pozivajući Oca, Svevišnjega Boga, u Ime Njegovoga dragocjenoga Sina, On će čuti vaše molitve i odgovoriti.
Trebali biste više zazivati Oca, jer On, Svevišnji Bog, može promijeniti sudbinu svijeta.
Samo preko Moga Sina, Isusa Krista, možete se približiti Ocu. Ovo morate reći:
 
Križarska molitva (52) Molitva Ocu
 
Moj ljubljeni Oče! Obraćam se Tebi u Ime Tvoga premiloga Sina i u spomen na Njegovu Muku na Križu. Svevišnji Bože, Stvoritelju svijeta i svega što postoji, neka naše spasenje bude u Tvojim Svetim Rukama. Prigrli svu Svoju djecu, uključujući one koji Te ne poznaju i one koji Te poznaju, ali se ne osvrću na Tebe. Oprosti nam naše grijehe i izbavi nas od progona sotone i njegove vojske. Primi nas u Svoje Ruke i ispuni nas nadom koju trebamo da bismo vidjeli put Istine. Amen. 
 
Budite u miru.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Utorak, 8. svibnja 2012., 19:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja ti dolazim večeras reći da će se sada pokazati veliki znak Moje Ljubavi i Milosrđa posvuda u srcima vjernika.
Oni će osjećati Moju Prisutnost u svojim srcima na način koji neće moći objasniti i sjediniti će svoja srca sa Mojim.
Ovaj dar će ih ojačati u Mojoj Vjeri i svakodnevno će biti gladni Moje Prisutnosti.
Ja nalažem svoj Božjoj djeci, koja osjećaju kako plamenovi Moje Ljubavi obuzimaju njihove duše, da primaju Moje Tijelo i Moju Krv u Svetoj Euharistiji što češće mogu.
Vi ćete Moji ljubljeni učenici trebati Dar Moga Tijela kroz Svetu Euharistiju kako bi vam dao snagu.
Jer trebati će vam svaki gram snage, dok svjedočite raspadanju Moje Svete i Apostolske Katoličke Crkve.
Moja Sveta Euharistija će biti oskvrnuta, kako sam Ja navijestio prije nekoga vremena.
Napraviti će izgovore kako bi se ovaj Presveti Dar prikazao kao jednostavna gesta u sjećanje na Moje Razapinjanje.
Vrlo skoro će Moja Stvarna Prisutnost biti odbačena, kao dio suvremene Katoličke Crkve koja će uključivati crkve drugih religija.
Jednom kada se to dogodi, ljubav i posvećenost Presvetome Trojstvu će splasnuti i uvenuti.
Umjesto toga, lažni bogovi će zauzeti Njegovo mjesto. Dok će ovo biti teško, vi morate zapamtiti, Ja se nikada neću odreći Moje Crkve na Zemlji.
Moja vjernost je prema Crkvi koju sam Ja osnovao prije nego što sam Uzašao na Nebo.
Crkva na stijeni, koju je osnovao Moj ljubljeni Petar, ne može i nikada neće umrijeti.
Jer sada ću Ja voditi Moju Crkvu na Kraju Vremena i nanovo ću oživjeti davno naviještena proročanstva.
Moja Crkva Ostatka će propovijedati Moja Evanđelja u svakom kutku Zemlje.
Moja Crkva Ostatka će biti nadahnuta Prorokom Henokom i to će stvarati mržnju svugdje gdje se Moja Sveta Riječ bude čula.
Duh Sveti će zapaliti vjeru Moje Crkve Ostatka, koja nikada neće odustati od proglašavanja  Istine Evanđelja, sve do posljednjega daha.
Idite sada i pripremite Moju Crkvu Ostatka, slijedeći Moje upute.
Uvijek se ufajte u Mene jer će sve biti dobro.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Srijeda, 9. svibnja 2012., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, sve više onih koji znaju Moja Učenja prihvaća da Ja sada komuniciram sa svijetom preko ovih Poruka koje su dane tebi.
Snaga Duha Svetoga će probuditi one koji su mrtvi u ljubavi prema Mome Ocu, da okuse Riječ Njegovoga ljubljenoga Sina.
Ja, Isus Krist, želim vam dati ohrabrenje u patnji i kušnjama koje ćete možda iskusiti.
Ta patnja neće dugo trajati.
Moja Ljubav prema vama je tako snažna i Moje Milosrđe toliko veliko, da neću dopustiti mučenja koja vam nanose oni koji žele nadzirati vaše narode.
Već slabi djelovanje masonskih skupina u vašem svijetu.
Vaše molitve su ublažile njihova zlodjela i učinile ih neučinkovitima.
Oni će pokušati uništiti vašu vjeru, ali vi, Moja Crkva Ostatka ćete održati zapaljenim plamen Istine.
Ne smijete se bojati, ako se ufate u Mene.
Samo ufanjem u Mene, svoga Isusa, možete osjetiti mir.
Molim vas, ostanite blizu Mome Presvetome Srcu i ne dozvolite strahu da uništi vaše živote.
Jednom kada Me zavolite i živite život onako kako znate da Ja od vas očekujem, onda morate živjeti svoje živote u ljubavi, molitvi i zadovoljstvu.
Kada patite, ponudite to Meni i idite dalje.
Ne dopustite da bilo što odvrati vaše srce dalje od Mene.
Budite Mi blizu i Ja ću vas zaštititi, voditi vas i odvesti vas u sigurnost.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Spasitelj čovječanstva
 
Četvrtak, 10. svibnja 2012., 15:45h
 
 
Dijete Moje, Moj Sin Isus Krist se sada priprema spasiti što je više moguće Božje djece prije Upozorenja. Jer nakon Upozorenja neće ostati dugo vremena do Slavnoga Povratka Moga Sina.
Ja plačem Suze tuge zbog svećenika unutar Katoličke Crkve koji užasno pate u ovome trenutku.
Ti čisti, izgubljeni i zalutali sluge uhvaćeni su usred poremećaja iz kojega se ne mogu osloboditi.
Zbog grijeha drugih oni trpe mučenje gledajući kako se vjernost Mom Sinu odbacuje na stranu.
Te zle promjene, koje su uzrokovale masonske skupine, su namjerne. Grijesi onih krivih za prekršaje koji su nanijeti nevinim dušama koriste se kao izgovor za mijenjanje zakona kojima se upravlja Crkvom.
Mnogi su zavedeni lažnim osjećajem vjernosti Božjoj djeci.
Koliko Ja patim kada vidim kako se zidovi Katoličke Crkve rastavljaju cigla po cigla, kako bi se oslobodio put novoj crkvi.
Nova crkva, koja će se uskoro pojaviti, neće biti prihvatljiva Mome Sinu.
Umjesto toga, ona će ukinuti Prisutnost Svete Euharistije i Moj Sin će ponovno trpjeti bol Svoga Razapinjanja.
Žrtvu koju je On učinio, da prikaže svijetu ovaj Dar, uskoro će zanemariti i odbaciti.
Umjesto toga, nova crkva neće reći Božjoj djeci da je Euharistija Istinska Prisutnost Isusa, Moga Sina.
Oni će stvoriti novo tumačenje Svete Euharistije i propustiti će zazvati Prisutnost Moga Sina. Hrana Života će umrijeti.
Božja djeca neće biti nahranjena Istinskim Tijelom i Krvlju Moga Sina.
Njihove će duše postati neplodne, bez Prisutnosti Moga Sina i milosti koje On daruje onima koji Ga primaju.
Svećenici imaju dužnost braniti Svetu Euharistiju. Oni moraju biti snažni i nikada ne smiju razblažiti ovaj dragocjeni i Sveti Dar.
Moj Sin ljubi Katoličku Crkvu i zna koliko Ona sada pati. On osjeća Njenu bol.
Moje Bezgrješno Srce je podijeljeno na dvoje, u boli, kada svjedoči namjernom uništavanju ovoga Svetoga Hrama.
Molite, molite, molite Ocu u Ime Njegovoga ljubljenoga Sina kako bi pokazao milost onima unutar Svete Stolice koji žele podijeliti Crkvu i raspršiti Božju djecu u ponore pustoši.
Molim vas, molite ovu Križarsku molitvu (53) za Katoličku Crkvu
 
Križarska molitva (53) Molitva za Katoličku Crkvu
 
O Bože Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, molim Te da daš svećenicima snagu i milosti koje trebaju da im pomognu izdržati progon koji trpe. Pomogni im da se drže Istine Učenja Tvoga Sina, Isusa Krista i da je se nikada ne odreknu, te da ne popuste niti se podlože neistinama oko Prisutnosti Presvete Euharistije. Amen. 
 
 
Vaša ljubljena Majka, Kraljica Zemlje
Majka Spasenja
 
Petak, 11. svibnja 2012., 20:38h
 
 
Moja predraga kćeri, pripreme za Moj Drugi Dolazak prilično su u tijeku.
Mnogo ljudi u svijetu može i biti će spašeno sada zbog molitvi Mojih ljubljenih sljedbenika i odabranih duša.
Mnogo više nego bi ih bilo da nije žrtava onih koji su Mi bliski.
Ja vas žudim sve odvesti u Novu Eru Mira, Novi Raj na Zemlji.
Kada bi one tvrdoglave duše koje odbijaju Moj Poziv iz Milosrđa i koje se trebaju otkupiti u Mojim Očima samo poslušale.
Mnogi vjernici su ravnodušni i nisu spremni ući u Moje Novo Kraljevstvo. Njihova zatvorena i okorjela srca odbijaju Me sada dok Ja govorim.
Oni Mi daju prazna obećanja u Crkvama, a ipak tvrde da Me slijede.
Sada kada posežem i pružam Moju Ruku Milosrđa, da ih primim za ruku, oni Me odguruju.
Tako su sumnjičavi, toliko im nedostaje istinskog shvaćanja o načinu na koji komuniciram s Neba, a tvrde da vjeruju u Moje Božanstvo.
A ipak, oni ne uspijevaju prihvatiti da Ja imam Moć govoriti svijetu kroz Božja Otkrivenja.
Oni propuštaju priliku da prihvate dodatne milosti koje im Ja želim dati da ih dovedem Mome Svetome Srcu.
To je poput sela koje pati od nestašice i nemaju ništa za jesti, dok polako gladuju.
A ipak, Ja stojim uz njih i mogu im pružiti sve potrebno i hranu da ih održim za Vječni Život. Ali oni Me ne mogu vidjeti.
Mnogi Me ne žele vidjeti, jer sumnjaju da bih Ja sada mogao pričati sa njima.
Za one u svijetu koji nemaju vjere ili zanimanja za svijet izvan ovoga, vi, Moji sljedbenici, morate Mi pomoći da ih spasim, da ih prekrijem.
Uskoro će shvatiti da imaju dušu. Tada ću od svih vas zatražiti da proglašavate Moju Riječ, kako bi cijelo čovječanstvo moglo živjeti u Mome Novom Raju.
Molim vas, širite Moju Riječ, Moje Molitve, Moje Poruke i Moja Upozorenja svim dušama, osobito onima koji nemaju vjere, vjerovanja ili znanja o Mome Obećanju da ću se vratiti da sudim živima i mrtvima.
Oni nemaju mnogo vremena, pa vam Ja nalažem da molite za njihove duše.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 12. svibnja 2012., 10:00h
 
 
Dijete Moje, dok rika sotone i njegovih demona postaje glasnija, a jačina njihovih krikova čuje se na Nebu, Ja moram upozoriti Božju djecu da otvore oči.
Pogledajte oko sebe i što vidite?
Nemiri, rasprave, očaj i borba. Sve su to potakli zli duhovi koji okružuju čovječanstvo.
Oslobođeni iz pakla, u velikom su broju. Ni na trenutak neće olakšati svoje mučenje, koje bljuju iz mržnje koju imaju prema Božjoj djeci.
Ti pali anđeli bili su ljubomorni kada je Moj Otac, Svevišnji Bog, stvorio čovječanstvo i svemir.
Njihova oholost i gnušanje doveli su do njihove propasti i odbačeni su u pakao.
Vođeni sotonom, njihova se mržnja pokazala kada sam donijela na svijet Sina Čovječjeg, Spasitelja čovječanstva. Njihova mržnja prema Meni nadilazi sve što je poznato čovječanstvu.
Kraljica svih Anđela, to ih je odvelo u previranja. Znali su da neće biti povratka u Božju Hijerarhiju.
Da bi povrijedili Boga, Moga ljubljenoga Oca, oni žele uništiti ono što je najbliže Njegovom Srcu, Njegovu predragu i ljubljenu djecu.
Zavodeći Njegovu djecu primamljivošću grijeha, oni kradu duše.
Moj Otac neće podnositi ovu zloću i bliži se vrijeme da ovi pali anđeli konačno budu bačeni u vatru. Oni to znaju.
Pod vodstvom sotone oni sada pojačavaju svoje planove i svake sekunde dana, oni uzrokuju pustoš u svijetu.
Božja djeca moraju znati da je njihov plan oteti sve što je dragocjeno Bogu, Svemogućemu Ocu.
Zbog toga oni najprije ciljaju Njegove Svete Crkve na Zemlji.
Kada prodru u Božje Crkve, prodiru u Božju djecu.
Probudite se, djeco, na ovo što se događa pred vašim očima. Morate cijelo vrijeme biti oprezni.
Molite, molite, molite da budete blagoslovljeni milostima kako bi prepoznali zlo kada vam se predstavlja kao dio Božjih planova, a to nije.
Biti će potrebna snažna vjera i prihvaćanje Istine sadržane u ovim Porukama s Neba da bi se ostalo na putu Istine prema Vječnome Životu.
Vječni Život djeco treba pozdraviti, a nikada ga se ne smije odbaciti zbog lažnih obećanja.
Ta lažna obećanja svijetu u ovim vremenima predstavljaju oni koji vode vaše narode, a koji mogu biti pod utjecajem kralja laži.
Idite i otvorite svoje oči djeco i slušajte, propitkujte i razmatrajte sve što vam je predstavljeno u Ime Božje.
 
 
Vaša ljubljena Kraljica Mira
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 13. svibnja 2012., 16:00h
 
 
Moja predraga kćeri, vrijeme je da se shvati kako Moje Poruke nisu tu da bi donijele strah.
One su tu da donesu ljubav. Također se koriste da bi se reklo onima koji čine grijeh ili nepravdu da se moraju otkupiti u Mojim Očima ili će Mi zauvijek biti izgubljeni.
Kako da Ja ne kažem čovječanstvu Istinu?
Kćeri Moja, shvaćam da povremeno osjećaš teret, kao primatelj ovih Božjih Poruka. Nikada ne smiješ dopustiti da strah uđe u tvoje srce, jer on ne dolazi od Mene.
Zar vam nisam rekao da je pred svima onima koji Me ljube predivna Nova Era Mira?
Čega se tu treba bojati?
Je li to briga za vašu budućnost, vašu obitelj ili neznanje o onome što dolazi? Ako je tako, onda morate znati ovo.
Ja vas ljubim sve. Ja želim da se sva Božja djeca sjedine kao jedna Sveta Obitelj, zajedno u ljubavi.
Zbog toga se Ja sada tako puno obraćam vama, kako bih vas sve privukao bliže Meni.
Kako bih osigurao da ćete se svi obratiti i otvoriti svoja srca Ljubavi koju imam za svaku pojedinu dušu na Zemlji, Ja moram upozoriti čovječanstvo na opasnosti s kojima se suočavaju.
Da vas ne ljubim kao što vas ljubim, Ja vas ne bih upozorio.
Moja Ljubav je tako snažna, da je to ljubav nepoznata bilo kojem ljudskom biću, jer nijedan od vas nema sposobnost osjećati ljubav koju Ja imam prema vama.
Moja Ljubav znači da Ja ne želim da Božja djeca pate.
Ja ću okupiti sve vas, koji ćete vidjeti Istinu nakon Upozorenja i pokazati vam Ljubav koju imam.
Vama i svima onima koji Mi pripadaju duhom, tijelom i dušom, biti će dan najizvrsniji dar, koji je izvan vašega shvaćanja.
Novi Raj vas čeka, a Zemlja, za kojom mislite da ćete čeznuti, neće značiti ništa kada vidite Kraljevstvo koje je pripremljeno.
Djeco Moja, mnogo se čemu imate veseliti. Strah je nepotreban.
Umjesto toga, uzmite u obzir da će vam biti dan Vječni Život.
Živjeti ćete u velikom izobilju i nećete željeti ništa.
Boje, mirisi, ljubav koju ćete osjetiti prema svima oko vas, mir u vašim obiteljima, odsustvo straha, vaše duše pune ljubavi Božje i vaša savršena tijela - kako ne biste željeli Moje Kraljevstvo?
Moje Kraljevstvo će postati vaš novi dom kada se Nebo i Zemlja spoje u jedno, a mrtvi, koji su Me prihvatili kao svoga Spasitelja, će uskrsnuti kako bi se pridružili svojim obiteljima, svojoj braći i sestrama u ljubavi i sreći.
Olakšanje koje ćete osjetiti kada svijeta grijeha, u kojemu sada živite, više ne bude, donijeti će radost, spokoj i zadovoljstvo.
Nema više briga, strahova, tjeskoba ili grijeha.
I dalje ćete imati slobodnu volju, ali biti će drugačija. Živjeti ćete potpuno sjedinjeni sa Mnom, u skladu sa Svetom Božjom Voljom Moga Oca. On je strpljivo čekao ovaj trenutak.
Ja strpljivo pripremam svu Božju djecu, kako nijedna duša ne bi bila izgubljena.
Zato, Moja najdraža kćeri, ne boj se.
Patnja neće dugo trajati. Na njeno mjesto će doći dom kojemu svako Božje dijete pripada.
To je Moje obećanje svima vama. Ne budite tužni, uplašeni ili zabrinuti, jer to je potpuno nepotrebno.
Samo Me naučite više ljubiti. Što Me više ljubite, više ćete se ufati u Mene .
Tek tada će vas strah napustiti.
Tek tada ćete doista biti slobodni.
Ja vas sve ljubim. Nikada to ne zaboravite, osobito kada ste zabrinuti za budućnost.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
Utorak, 16. svibnja 2012., 09:10h
 
 
Moja najdraža ljubljena kćeri, Ja te moram obavijestiti da će se uskoro u svijetu raširiti Treći Svjetski Rat.
Moje suze teku ovoga jutra, kao što vidiš.*
Uskoro će se razotkriti Drugi Pečat, kao što je naviješteno Ivanu Evanđelistu u Knjizi Otkrivenja.
Započeti će u Europi.
Uzrok će biti vaš bankovni sustav, a Njemačka će ponovno biti umiješana u ovu tragediju, kao što je bio slučaj i posljednja dva puta.
Kada započne, mnogo toga će biti vezano za spašavanje ekonomije, a katastrofa će utjecati na Grčku, sa mnogo posljedica za Francusku.
Bliski Istok će također biti umiješan u rat, sa Izraelom i Iranom, a Sirija će igrati ozbiljnu ulogu u propasti Egipta.
Kćeri Moja, Ja te budim da ti ovo kažem, ne da te zastrašim, već da potaknem mnogo molitve za Europu u ovome trenutku.
Zbog rata i nedostatka novca većina žetve će biti izgubljena, a to će voditi do otvaranja Trećega Pečata, koji je glad.
Zbog toga Ja sada nalažem svoj Božjoj djeci da pokušaju stvarati zalihe sušene, nepokvarljive hrane kako bi nahranili svoje obitelji. Važno je uzgajati vlastite prinose, ako je moguće.
Zapamtite, međutim, da molitva može ublažiti većinu ove patnje.
Utjecaj ovoga rata će biti taj da će Moja Katolička Crkva biti uvučena u jedinstvenu svjetsku crkvu, u ime sjedinjenja.
To sjedinjenje, ili lažni mir, će postati stvarnost nakon što se pojavi Antikrist kako bi stvorio lažni mir i takozvani kraj rata.
Taj mirovni sporazum uključiti će zapadni svijet, dok Kina i Rusija ne postanu uključeni u svjetska pitanja.
Oni će predstavljati prijetnju "Zvijeri sa deset rogova", Europi i nadvladati će ih uvodeći komunizam.
"Crveni Zmaj", Kina, već je stekla jako uporište u svijetu zbog njihovog nadzora svjetskih financija.
Crveni Zmaj i "Medvjed", koji je Rusija, ne ljube Boga.
Njih vodi Antikrist, koji je sa Istoka i koji se skriva iza zatvorenih vrata.
Kada se ova proročanstva razotkriju, cijeli će svijet vjerovati u ove Poruke. Tada neće biti sumnji.
Molim vas, molite ovu Križarsku molitvu, jer će pomoći razblažiti utjecaj ovih događaja.
 
Križarska molitva (54) Molitva Ocu da se umanji utjecaj Trećeg svjetskog rata
 
O Nebeski Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista koji je strahovito trpio za grijehe čovječanstva, molimo Te pomogni nam u ovim teškim vremenima s kojima smo suočeni. Pomogni nam da preživimo progon kojega planiraju pohlepni vladari i oni koji žele uništiti Tvoje Crkve i Tvoju djecu. Usrdno Te molimo, dragi Oče, pomogni nam da prehranimo naše obitelji i spasi živote onih koji će biti prisiljeni na rat protiv svoje volje. Ljubimo Te, dragi Oče. Smjerno Te molimo da nam pomogneš u vrijeme potrebe. Izbavi nas iz ruke Antikrista. Pomogni nam da preživimo njegov žig, žig Zvijeri, tako što ga nećemo htjeti primiti. Pomogni onima koji Te ljube da cijelo vrijeme ostanu vjerni Tvojoj Svetoj Riječi, da nam tako Ti možeš udijeliti milosti da preživimo dušom i tijelom. Amen. 
 
Kćeri Moja, Ja shvaćam da ove vijesti mogu predstavljati šok, ali zapamtite da će molitva i Pečat Živoga Boga Križarska molitva (33) zaštititi Moje sljedbenike.
Moja Crkva Ostatka, vi Moja djeco ćete preživjeti, iako neće biti lako.
Biti ćete tiranizirani zbog svoga kršćanstva, ali nikada Me nećete prokazati ili odbaciti.
Zbog toga će vam biti dani Darovi. Moj Dar Pečat Živoga Boga učiniti će vas nevidljivima vašim neprijateljima.
Molite ga svaki dan odsada nadalje. Držite ga pred sobom u svojim domovima i neka ga blagoslovi svećenik.
Uskoro počnite svoju pripremu, jer dan propasti Europe nije daleko.
 
 
Vaš Isus
 
*Kada je Marija zapisivala Poruku, vlažna suza je potekla niz Isusovu Sliku pred njom.
 
Utorak, 16. svibnja 2012., 09:00h
 
 
Dijete Moje, molim te, pokušaj ostati jaka u ovoj Misiji za Moga Sina.
Važno je da svi oni koji vjeruju u Istinu Svete Riječi, koja se u ovome trenutku daje svijetu, ostanu mirni.
Tvoja dužnost je odgovoriti na upute Moga ljubljenoga Sina. Molitva i ufanje u Moga Sina donijeti će vaše Spasenje.
Dar Pečata Živoga Boga biti će vaša najveća zaštita u vremenu rata ili sukoba.
Zaklinjući se na vjernost Bogu Ocu, prihvaćanjem ovoga slobodnoga Dara, ostati ćete slobodni.
Nikada ne zaboravite snagu molitve i kako ona može razblažiti utjecaj takvih događaja.
Nažalost, mnogi ovi događaji moraju se dogoditi, jer oni su prorečeni.
Djeco, Ja pozivam sve one koji Mene štuju, svoju Blaženu Majku, da shvate kako je ovo poziv s Neba.
Svi Moji vidjeoci u svijetu će biti upućeni da mole kako bi otklonili opasnosti povezane sa svjetskim ratom.
Morate ustrajati u svojoj patnji i ponuditi je kao dar Bogu Ocu.
Moja svakodnevna Krunica je važna u ovo vrijeme, bez obzira kojoj Kršćanskoj Crkvi pripadate.
Morate Je moliti jer pruža zaštitu onim narodima koji ju svakodnevno mole, u velikom broju.
Molite, molite, molite za Europu u ovo vrijeme i obratite se Mome Sinu i zatražite od Njega snagu, hrabrost i ustrajnost potrebnu da zadržite ufanje u Boga.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Kraljica Neba i Zemlje
Majka Spasenja
 
16. svibnja 2012., 17:38h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja moram naglasiti svima onima koji vjeruju u Mene kako je važno moliti za svaki od vaših naroda.
Kako bi to uspješno učinili, morate osnovati Molitvene Zajednice, posvećene kao "Isus čovječanstvu".
Iskoristite ovu Zajednicu kako bi molili sve Križarske molitve koje su vam dane.
Moja kći, Marija, će urediti da budu postavljene na način koji će vam omogućiti da ih printate gdje god se nalazili u svijetu.
Molim vas, širite Moju Svetu Riječ svim članovima klera.
Neki će odbaciti Moje Poruke.
Drugi će ih prihvatiti s ljubavlju u srcima.
Međutim, najvećim dijelom vi ćete biti ismijani i odbačeni u Moje Sveto Ime.
Patiti ćete kao što su patili Moji Apostoli i biti ćete predmet ismijavanja u nekim dijelovima Moje Crkve na Zemlji.
Te verbalne i nasilne uvrede će biti žestoke i biti ćete povrijeđeni. Ali Ja kažem ovo.
Sjetite se, mržnja pokazana prema vama, dokazati će da doista Ja, vaš Isus, govorim vama s Neba.
Zbog ove patnje, Ja ću vas svaki put iznova podići kada budete oboreni na tlo.
Ja ću vas podići i učiniti vas jačima nego prije.
Zašto Ja to činim? Ja to činim da postanete sposobni i jači da širite Moju Svetu Riječ.
Jer tek tada ćete primiti veće Darove, koje ću vam osigurati Mojim Svetim Duhom.
Zato ustanite i krenite pripremiti svoj narod, kako bi primili štit potreban za izbjegavanje žiga Zvijeri.
Nikada ne zaboravite važnost Pečata Živoga Boga.
Pružiti će zaštitu vama i vašoj obitelji, ne samo u duhu, već također i fizičku zaštitu.
Blagoslovljeni ste primanjem Pečata i vaša je dužnost osigurati da ga što više Božje djece primi.
Zapamtite, Ja stojim uz Moje sljedbenike svake minute i kada obavljaju Moju Misiju primiti će posebne Milosti koje će ih učiniti hrabrima, jakima i odlučnima da spase duše svakoga čovjeka, žene i djeteta u svijetu.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
 
Srijeda, 17. svibnja 2012., 08:50h
 
 
Dijete Moje, Božja djeca će moći zaštititi svoju vjeru, svoju hrabrost i svoju sigurnost tijekom bilo kojega rata, ako nastave moliti Križarsku molitvu Pečat Živoga Boga.
Ovo je jedan od posljednjih i najveći Pečat Zaštite, od svih molitvi danih čovječanstvu i poslanih s Neba.
On je za pomoć da se izdrži sve, tijekom bilo kojega budućeg progona, osobito u vremenima prevlasti i rata.
Ovaj Pečat je naviješten u Ivanovoj Knjizi i sa Njime su povezane mnoge Božje Moći.
Cijenite Ga i koristite Ga da zaštitite ne samo sebe, već i svoje obitelji.
Ovaj podsjetnik je potreban u ovo vrijeme.
Budite u miru.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 18. svibnja 2012., 10:48h
 
 
Moja predraga kćeri, sada znaj da će širenje Moga Duha Svetoga jako uzeti maha u svijetu.
Plamen Istine zanijeti će svijet i ispuniti duše mnogih jednostavnim čuđenjem o Mome Velikome Milosrđu.
Dogoditi će se mnoga obraćenja i tada će Moja Vojska Ostatka ustati kako bi postala moćna sila u bitci protiv Antikrista.
Moja Kršćanska Crkva Ostatka će širiti Sveto Evanđelje u svakome kutku Zemlje.
Vatra će biti bačena na one koji pokušaju nauditi Mojoj Crkvi Ostatka. Jer rijetki će se moći suprotstaviti Istini Moje Svete Riječi kada im bude pokazana.
Toliko će ih mnogo biti, da će narasti na preko dvadeset milijuna.
Izniknuti će vođe među vama i svoju vjeru ćete u određenim mjestima morati nasljedovati skriveni. Voditi ćete Križarsku Vojnu Mojih Učenja i Moje Križarske molitve će biti vaše oružje da porazite neprijatelja.
Stranci će postati bliski, ljudi iz različitih zemalja će se udružiti, a religije razdvojene u prošlosti zbog svojih razlika će se sve ujediniti kao jedna.
Jedna Crkva Ostatka koja će stajati neporažena do uspona Novoga Jeruzalema.
Tada će se dogoditi Moj Drugi Dolazak.
Kada se Moj Novi Jeruzalem uzdigne iz pepela, od tamo gdje su svi oni koji su Mi se suprotstavili mislili da je Moja Crkva na Zemlji izgorjela do temelja.
I onda će to biti to.
Novi Početak.
Nova Era.
Novo Nebo i Nova Zemlja.
Vrijeme da se konačno ostvari Božja Volja Moga Oca.
Ustani sada, Moja Vojsko. Razgranajte se i raširite krila. Nikada ne odstupajte od Istine sadržane u Svetoj Bibliji.
Nikada ne sumnjajte u Riječi sadržane u Svetome Pismu.
Oni među vama, uključujući članove Moje Crkve na Zemlji, koji sumnjate, vi morate otvoriti svoja srca Istini.
Biblija sadrži Svetu Riječ Božju. Biblija sadrži cijelu Istinu.
Ona ne laže.
Ako zaniječete Istinu sadržanu u Njoj, vi niječete Riječ Božju.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist

Četvrtak, 18. svibnja 2012., 15:20h

 
Draga djeco, budućnost leži u Mojim Svetim Rukama.
Došlo je vrijeme da se ostvari novo Kraljevstvo, Kraljevstvo nad kojim će vladati Moj ljubljeni Sin.
Ovo je završna faza, kada se Zemlja priprema da okupi mnoštvo koje ljubi Moga Sina, a koje će s vremenom ljubiti i Mene.
Mnogo toga se mora dogoditi da bude izvršena Moja Božja Volja, a potrebni su molitva, strpljenje i hrabrost.
Ne bojte se Moje Ruke, već ruke onih koji su vaši neprijatelji.
Rašireno je mnogo zla u svijetu i došlo je vrijeme da Ja kaznim one narode koji muče Moju djecu na Zemlji.
Dok bitka počinje, Kuće koje štuju Mene, Boga Oca, će biti obnovljene.
Uskoro će shvatiti kako su odbacili jedinoga pravoga Mesiju kojega sam Ja poslao na Zemlju, Moga Sina Isusa Krista, kako bih svijetu dao Spasenje.
Onda će oni koji vjeruju u Moga Sina i Mene, Svevišnjega Boga, ustati jednoglasno da pripreme tlo za Drugi Dolazak Moga Sina.
Tek kada pročišćenje bude završeno, Moj Sin će se vratiti.
Pročišćenje o kojemu Ja govorim jest kada će dobri biti odvojeni od onih zlih. Oni koji žive svoje živote ispunjene lažima koje im je u duše usadio sotona i dalje imaju vremena da se pokaju.
Ja ću učiniti sve kako bih ih spasio od Zvijeri, jer Ja ne odustajem tako lako od Moje djece.
Ja ću različitim Božjim Posredovanjima koja ću odobriti pokušati njih dovesti u Moje Milosrdne Ruke, kako bih ih spasio.
Ufanje i vjera u Mene je put ka Vječnom Životu.
Samo preko Moga Sina, Spasitelja Svijeta, možete doći k Meni, Ocu Svemira.
Jer da bi došli k Meni, morate biti spašeni od grijeha.
Da bi bili spašeni od grijeha, morate se otkupiti u Očima Moga Sina.
Kao što sam Ja poslao Moga Sina prvi put da vam podari Spasenje, također Ga sada još jednom šaljem da vas spasim po posljednji put prije nego se Novo Nebo i Nova Zemlja spoje da postanu jedno.
Oni koji odbiju prihvatiti Veliko Milosrđe Moga Sina, nakon ove posljednje Križarske vojne za dovođenje Moje djece u Raj, njihovo zakonito naslijeđe, biti će zauvijek izgubljeni.
Nakon ovoga ne može biti povratka.
Nikada nemojte zaboraviti tko sam Ja.
Ja sam Bog Otac i Ja sam vas stvorio.
Ja vas ljubim.
Ja vas želim sve odvesti kući, ali kako Moje Suze teku.
Zato što će biti mnogo onih koje Ja neću moći spasiti, ako se ne okrenu i zatraže od Mene da im pomognem.
Ovaj poziv s Neba je bio naviješten.
Samo Jaganjac Božji, Moj Sin, ima ovlaštenje da vam otkrije događaje koji dolaze.
Samo On može otvoriti Pečate.
On ovo sada čini uz pomoć Sedmoga Anđela, Sedmoga Glasnika.
Otvorite oči i prihvatite da se, napokon, prorečena Knjiga Istine sada otkriva poglavlje po poglavlje pred vašim očima.
Prihvatite Je kao Dar, jer će vam donijeti Vječni Život.
 
 
Vaš ljubljeni Otac na Nebu
Svevišnji Bog
 
Nedjelja, 20. svibnja 2012., 12:15h
 
 
Dijete Moje, što će više Božje djece prigrliti ove Svete Poruke, također će ih više ljudi odbaciti.
Zli će iskušati one najbliže Mome Sinu da okrenu leđa.
Oni će najviše patiti i sumnje će priječiti njihove misli k Istini.
Zli napada one koji najviše ljube Boga.
Kada ih zaslijepi za Istinu, on pobjeđuje.
Oni koji poštuju Mene, Majku Božju, također će biti meta, jer će ih zli odvlačiti od Knjige Istine.
On, zli nikada ne odustaje. On nanosi strašnu muku tim nježnim dušama, kako bi zanijekale Riječ Božju.
Ja usrdno molim sve one koji ljube Moga Sina da čuju Moj poziv. Morate slušati kada vam Moj Sin govori.
Ne odbacujte priliku da pomognete svojoj braći i sestrama da zadobiju Vječni Život koji im je obećan.
Ne dopustite da sumnje koje je usadio prevarant spriječe spašavanje milijuna duša.
Žestoka je protivnost koja će vas od danas salijetati.
Morate pozvati Mene, svoju Majku, da vam pomognem, upravljam s vama i povedem vas pravim putem.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 20. svibnja 2012., 18:10h
 
 
Moja predraga kćeri, reci Božjoj djeci da će Moji proroci u današnjemu svijetu biti odbačeni, baš kao što su bili u početku.
Oni koji danas tvrde da dolaze u Moje Ime, ali koji ne primaju poruke od Boga, biti će prigrljeni i prihvaćeni.
Oni koji proglašavaju Moju Svetu Riječ i prorokuju u Ime Moga Oca, trpjeti će najveće odbijanje.
Svećenici i kler će napadati Moje današnje proroke jer ih je sotona zaslijepio za Moju Svetu Riječ.
Neka svaki čovjek koji pokuša spriječiti prave Božje proroke zna da će počiniti težak grijeh u Božjim Očima.
Posvećeni sluge i oni koji proglašavaju Istinu Mojih Učenja biti će kažnjeni, ako pokušaju sabotirati ovu Misiju.
Oni koji ne vjeruju u Moju Svetu Riječ koja se svijetu daje u ovo vrijeme moraju šutjeti.
Jer ako tako ne učinite i odbacite Mene, smatrat će vas se odgovornima i plakati ćete i usrdno Me moliti da vam oprostim.
Do tada će se šteta koju ste uzrokovali osjetiti tamo gdje će duše biti izgubljene.
Nikada ne odbacujte Moju Svetu Riječ koja vam je dana preko proroka.
Prigrlite je i prihvatite, jer mnogo je posla potrebno da se cijelo čovječanstvo pripremi za Moje Novo Kraljevstvo.
Zapamtite ovo.
Kada čovjek niječe Moju Riječ, to se i očekuje dok sotona luta Zemljom.
Kada Me odani sluga Božji odbaci, to je poput mača koji reže kroz Mene.
To je najbolnije odbacivanje od svih.
Dođite Mi svi. Ako ne vjerujete, onda molite da vam uskoro bude pokazana Istina.
Ako ste u sumnji, obratite Mi se i zatražite od Mene da otvorim vaše srce.
Dopustite da vas Ja ispunim milostima, kako bi Mi pomogli na vrijeme okupiti duše u svakom dijelu svijeta.
Ne vjerujte da se Drugi Dolazak može ili hoće dogoditi bez pomoći Mojih proroka, poslanih da vas pripreme kako bi bili sposobni ući u Moje Kraljevstvo.
Molite da možete razlikovati prave proroke od onih koji ne govore u Moje Sveto Ime.
Jao onima koji trgaju Moje proroke, jer će morati odgovarati zbog uvreda protiv Moga Svetoga Oca, Svevišnjega Boga.
Idite otvorite svoje oči.
Razmatrajte kada vam Ja otkrijem Istinu.
Ne okrećite svoju glavu.
Ne zatvarajte vaše oči.
Vrijeme je za vas da odaberete.
Slijedite Me i pomognite Mi da vodim Moju djecu prema Vječnome Životu.
Okrenite leđa i uskraćujete tim dušama priliku njihovoga otkupljenja u Mojim Očima.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 21. svibnja 2012., 20:15h
 
 
Moja predraga kćeri, bliži se vrijeme da se dogodi Upozorenje.
Još se treba mnogo posla napraviti kako bi se duše pripremile za Moje Veliko Milosrđe.
Ja pozivam sve one koji Me ljube da snažno mole za sveopće obraćenje koje Ja želim.
Mnogi će potrčati u Moje Ruke, dok olakšanje preplavljuje njihove duše, jer znaju da ih Ja, njihov ljubljeni Isus, dozivam.
Mnogi će se boriti protiv Istine kada im bude prikazana. Dokaz koji ću Ja otkriti neće biti dovoljan da zapali i mali plamen ljubavi u njihovim dušama.
Oni su Mi ukradeni, a ipak ne žele biti oslobođeni od onog koji ih je zarobio, Zvijeri koji je proždro njihove duše.
Širi Moju Riječ što brže možeš, kćeri Moja.
Zanemaruj poruge, podsmijehe i ismijavanja onih koji te pokušavaju zaustaviti.
Ustani i proglašavaj Moju Presvetu Riječ pod svaku cijenu.
Oni koji tvrde da govore u Moje Ime i koji te pokušavaju poniziti razapinju Mene. Ne muče tebe, već Mene, svoga ljubljenoga Spasitelja.
Ljudsko mišljenje nije važno. Sve što je važno jesu one duše koje Ja žudim spasiti.
 
Molite Križarsku molitvu (55) pripreme za Upozorenje
 
O moj dragi Isuse, molim Te daj da sva Božja djeca otvore srca daru Tvoga Velikog Milosrđa. Pomogni im da prihvate Tvoje Božje Milosrđe s ljubavlju i zahvalnošću. Osposobi ih da se mogu poniziti pred Tobom i zamoliti oproštenje svojih grijeha, da tako mogu imati udjela u Tvom Slavnom Kraljevstvu. Amen. 
 
Uskoro će mnogi milijuni u svijetu čuti Moj poziv i više će duša moći biti i biti će spašeno.
Nikada ne zaboravite važnost svakodnevnog moljenja Krunice Moga Božjega Milosrđa za spas duša.
Budite u miru i ljubavi.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Utorak, 22. svibnja 2012., 15:20h
 
 
Moja predraga kćeri, uskoro će se otkriti slijedeća faza u ovoj Svetoj Misiji.
Moja Knjiga Istine će se poput plamena brzo širiti cijelim svijetom.
Obraćenje će biti brzo, a Moja Sveta Riječ će se čuti na svim jezicima.
Zauzvrat, sva Božja djeca će širiti Moje Poruke i biti će ispunjeni Duhom Svetim.
Njihove usne će kazivati Istinu i svi će prorokovati na jezicima kako bi se Istina brzo čula.
Biti će ugašena žeđ Božje djece, koja lutaju u stanju zbunjenosti jer su im duše prazne.
Glad za Mojom Prisutnošću biti će zadovoljena kada Ja tim dušama donesem hranu koju tako očajnički trebaju.
Kada se to dogodi, samo rijetke duše u svijetu neće biti svjesne Moga Velikoga Milosrđa.
Uzmite Moj Dar, Moju Svetu Riječ, Moju Knjigu Istine i progutajte Je. Jer bez nje biti ćete poput tijela bez duše.
Kada progutate Moje Riječi Mudrosti ponovno ćete postati potpuni.
Kada ponovno postanete potpuni, biti ćete spremni doći sa Mnom u Novu Eru Mira na Zemlji.
Čekajte sada, Moji ljubljeni sljedbenici, jer Moja Pisana Riječ će biti uskoro sa vama i radovati ćete se sa ljubavlju i mirom u dušama.
Idite dalje svi Moji sljedbenici.
Dajte vi, vaši voljeni i svi vjernici, prorokujte u Moje Ime.
Hodajte sa Mnom dok vas Ja vodim prema Vječnome Životu.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Otkupitelj čovječanstva
 
 
Srijeda, 23. svibnja 2012., 15:38h
 
 
Moja najdraža kćeri, reci svoj Mojoj djeci o ljubavi i zaštiti koje Ja pružam onima koji Me pozovu.
Moja Sveta Riječ na Zemlji konačno se čuje i mnoge su duše spremne učiniti najveći skok vjere kako bi prigrlili Božje Milosrđe Moga Sina, Isusa Krista.
Ne znaju da je ulazak u Novi Raj, Novu Eru Mira, laka stvar.
Podignite pogled i najprije prihvatite da ste Moje dijete.
Priznajte da sam Ja stvorio svakoga od vas, nijednoga od vas slučajno i da ste Moja djeca. Moja Obitelj. Moji Ljubljeni.
Nježnost u Mome Srcu je puna Ljubavi prema svakome od vas.
Mnogi misle da zbog toga jer sam Ja Alfa i Omega, Početak i Svršetak, da Me Moja Moć čini oholim.
Ovo naravno, ne može nikada biti.
Kako prava ljubav roditelja prema djetetu može biti zasjenjena ohološću?
Ja trpim zbog svakoga od vas. Ja plačem zbog onih koji su Mi izgubljeni. Ja ću iskoristiti svaku Moć kako bih doveo Moju izgubljenu djecu natrag u Moju Obitelj, Moje Kraljevstvo.
Zamislite roditelja kojega je njegovo dijete odbacilo. Bol koju Ja osjećam nije zbog Mene, njihovoga Oca, već zbog njih i muke koju će trpjeti, ako ih Ja ne mogu spasiti.
U ovo vrijeme patnja u svijetu je sjedinjena sa patnjom Moga Sina Isusa.
Zašto Ja to činim? Zašto dopuštam patnju? To je zbog grijeha.
Grješnici koji Mi svojevoljno neće doći mogu biti spašeni samo kroz patnju drugih.
Oni koji pate u ovome životu biti će nagrađeni Mojim Darovima u slijedećem životu.
Pomoć slobodno pružena od one djece koja Me ljube moćno je oružje protiv moći dodijeljene sotoni.
Oni koji se bore zajedno sa Mojim Sinom za spas drugih duša mogu spasiti cijelo čovječanstvo.
Sotona ima moć, ali samo onu koja mu je dana - moć koja mu se ne može uzeti do Sudnjega Dana.
Draga djeco, mnogi od vas ne shvaćaju Božje Zakone koji dopuštaju ove stvari. Ali ufajte se u Mene dok vam Ja ovo otkrivam.
Sotona će ukrasti duše Moje djece koja ne vjeruju u Mene ili dobrotu koju Ja pružam Mojoj djeci.
On postaje nemoćan kada grješnici čine žrtve patnjom da spase svoju braću i sestre od odlaska u pakao.
On ostaje nemoćan kada Moja djeca mole za spas tih grješnika.
Molitva je oružje Moje djece koja Mi žele pomoći da spasim cijelo čovječanstvo.
Djeco Moja, okupite se sa Mojim Sinom i pomognite Mi da konačno ujedinim Moju Obitelj.
Pomognite Mi da vas sve odvedem u novu predivnu Eru Mira.
Tek tada može biti izvršena Moja Volja na Zemlji, kao što je na Nebu.
Idite, djeco. Ujedinite se u molitvi.
Radite sa Mnom, svojim Ocem, da pomognete spasiti Moju Obitelj.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Četvrtak, 24. svibnja 2012., 18:30h
 
 
Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Upozorenje, mnogi znakovi će biti otkriveni.
Ja ti ovo govorim kako bih podsjetio svu Božju djecu da se moraju unaprijed pripremiti.
Dvije zvijezde će se sudariti i mnogi će biti uplašeni.
Nemate se čega bojati, jer ovo je najveći Dar koji Ja donosim, kako nijedna duša ne bi bila izgubljena paklenim vatrama.
Zatim će se Moj Križ pojaviti na nebu i nijedna osoba neće propustiti to primijetiti.
Mnogi će pasti u strahu, a osjetit će se velika trešnja, poput potresa.
Zatim će nastupiti tišina.
Uvijek se pripremajte za ovaj dan, kao da će biti sutra. Sada tražite otkupljenje i otkrijte Mi svoje grijehe.
Katolici moraju ići na Ispovijed.
Oni koji nisu katolici moraju moliti Križarsku molitvu (24) koju dajem ostatku svijeta za Potpuni Oprost.
Ovaj Dar Moga Potpunog Oprosta je za svu Božju djecu, svih vjeroispovijesti i pruža veliko čišćenje. Ne odbacujte ovaj Dar. Prihvatite Ga.
Katolicima koji dovode u pitanje Moj Dar i koji su zavidno kritizirali Moj Dar, kažem ovo.
Zar vjerujete da Ja ne bih podario ovaj Sakrament svoj Božjoj djeci?
Morate biti velikodušnoga srca i sretni što Ja to činim. Zar mislite da im ne bi trebao biti dan takav Dar? Ako to mislite, onda Me ne ljubite iskreno.
Pognite svoje glave i hvalite Boga zbog ovoga predivnoga Dara koji je dan čovječanstvu za spas duša.
Zatim, tijekom Upozorenja, svi oni koji se otkupe u Mojim Očima neće trpjeti bol Čistilišta.
Biti će potreseni oni koji vide svoje grijehe kako im se prikazuju viđeni Mojim Očima.
Mnogi će teško prihvatiti koliko su mračne njihove duše.
Oni koji prihvate i pokažu kajanje tražiti će od Mene da im oprostim. I Ja hoću.
Ali nekima neće biti žao i u srcu će braniti zločine koje su počinili, dok se pojavljuju pred Mojim Očima.
Oni se neće pokajati i ošamariti će Me u Lice.
U svakome slučaju, svi grješnici će osjetiti vatre pročišćenja i patnje.
Duljina vremena ovisiti će o težini njihovih grijeha.
Oni koji se udalje od Mene trebaju vaše molitve. Biti će im dano još vremena da Mi se obrate i da zatraže od Mene da im oprostim.
Ali to vrijeme bi moglo biti kratko kao jedan dan ili dugo kao nekoliko godina.
Nitko osim Moga Oca ne zna datum Moga Drugoga Dolaska.
Vrijeme između dva događaja neće biti toliko dugo kao što možda mislite.
Konačno će Moja djeca shvatiti vrijeme u kojemu žive i prihvatiti Istinu.
Oni koji sada znaju Istinu i koji Mi vjeruju imaju dužnost moliti za duše koje neće prihvatiti Moje Milosrđe.
Kćeri Moja, Moja najveća želja je spasiti cijeli svijet, uključujući one koji su Mi izgubljeni.
Sve molitve Mojih sljedbenika, koji se ujedinjuju kao jedan glas, mogu Mi pomoći da to učinim.
Idite u ljubavi. Uvijek se ufajte u Mene, jer vremena je malo, a planovi za Spasenje čovječanstva počivaju u Rukama Moga Vječnoga Oca.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Subota, 26. svibnja 2012., 16:00h
 
 
Ja sam oduševljen što si ponovno sa Mnom. Važno je biti sada blizu Mene, kćeri Moja. Vremena je malo i imaš još mnogo posla za učiniti.
Danas Ja tražim od Mojih sljedbenika, Moja najdraža kćeri, da snažno mole za Moga ljubljenoga Namjesnika Papu Benedikta XVI. On, Moj Sveti Sluga je pod strašnim progonom iza zatvorenih vrata u Svetoj Stolici.
Ja sam ti prije rekao da masonska skupina, koja ima željezni stisak unutar Vatikana, želi da Moj ljubljeni Papa ode. 
I oni ga namjeravaju istjerati sa Petrove Stolice korištenjem nepoštenih sredstava.
On će, kao što sam ti Ja prije rekao, morati pobjeći, jer će imati malo izbora.
Vremena je malo. Moraš snažno moliti da može ostati što je duže moguće, jer čim on ode, uljez, lažni prorok će zauzeti njegovo mjesto.
Kako Moje Suze teku zbog Moje ljubljene Crkve na Zemlji u ovo vrijeme. Svi vi Moji posvećeni sluge, koji prihvaćate Moju Svetu Riječ, onako kako vam je dana u ovo vrijeme, poslušajte Me sada.
Morate ostati vjerni Svetoj Misi i održavati svakodnevne Žrtve. Jer vrlo brzo ćete biti prisiljeni progutati laž.
Svakodnevne Žrtve, u čast Moga Raspeća i promjena vina u Moju Krv i kruha u Moje Tijelo, biti će izmijenjene, iskrivljene, a Ja ću biti ponižen novim zakonima koje će uvesti lažni prorok.
Nikada ne smijete prihvatiti bilo što, a da nije Istina.
Nikada ne smijete prihvatiti krivovjerje unutar zidova Moje Svete Stolice. Ako to učinite, otkloniti ćete se od Mene.
Mnogi od vas će morati prikazivati Svetu Misu tajno i trebati će vam sva hrabrost koju možete dobiti moleći Me i tražeći od Mene da vas učinim jakima.
Promjene će početi u samoj Svetoj Euharistiji. Uskoro će vam biti rečeno da je Sveta Pričest, Moja Istinska Prisutnost, u stvari nešto drugo.
Biti će vam rečeno da znači različite stvari. Ali to je užasna laž.
Sveta Euharistija je Moje Tijelo i Krv, koji su dani vama kako bi Mi omogućili da vas ispunim Mojim Duhom Svetim, da vam dam hranu koju trebate za vaše duše.
Kada dođe vrijeme i vama, Mojim posvećenim slugama, bude pokazano novo suvremeno tumačenje, onda ćete znati da je oskvrnuće već započelo.
Tada ćete se morati pripremiti. Okupite se zajedno i branite Istinu Moga Razapinjanja. Ne prihvaćajte laži, promjene u Svetoj Misi i Svetoj Euharistiji. Jer ako to učinite, onda će Moja Prisutnost biti izgubljena za svu Božju djecu.
Slijedite Me. Ovo je najveći izazov s kojim ćete se ikada suočiti, ali Ja ću vam dati Milosti da razlikujete Istinu od bezbožne izmišljotine čije će prihvaćanje zahtijevati od vas u Moje Sveto Ime.
 
Sada morate tražiti od Mene Moju Pomoć kroz ovu Križarsku molitvu (56). Ona je za svećenike koji traže Zaštitu za Svetu Euharistiju
 
O dragi Oče, u Ime Tvoga premiloga Sina, koji je Sebe žrtvovao na Križu za sve ljude, pomogni mi da ostanem vjeran Istini. Prekrij me Predragocjenom Krvlju Svoga Sina i daj mi milosti da Ti nastavim časno služiti u vjeri i pouzdanju sve do kraja moje svećeničke službe. Ne daj da ikada zastranim od pravoga značenja Žrtve Svete Mise ili pravog načina na koji se Sveta Euharistija predstavlja Tvojoj djeci. Daj mi snagu da Te zastupam i hranim Tvoje stado na način na koji treba biti hranjeno, sa Tijelom, Krvlju, Dušom i Božanstvom Tvoga Sina, Isusa Krista, Spasitelja čovječanstva. Amen. 
 
Molim vas znajte Moji ljubljeni posvećeni sluge, da Ja hodam sa svakim od vas svakoga dana. Ja vas uspravljam. Oslonite se na Mene i Ja ću vas držati blizu Moga Svetoga Srca u ovim vremenima užasne muke unutar Katoličke Crkve.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Nedjelja, 27. svibnja 2012., 18:00h
 
 
Kćeri Moja, tako mnogo Mojih sljedbenika pita zašto mnoga od ovih proročanstava uzrokuju strah u njihovim srcima. 
Mnogi vjeruju da Ja stvaram strah. Ali to nije baš Istina.
Strah koji obuzima mnoge duše je shvaćanje da je ono što Ja govorim Istina.
Poput svakoga dobroga roditelja koji dijete upozorava na opasnosti u životu.
Ponekad opasnosti na koje roditelj upozorava mogu uzrokovati strah. Ipak, strah se odnosi na nadolazeće zlo koje je uzrokovao čovjek. 
Isto vrijedi za zlo u svijetu. Uzrokovao ga je čovjek, koji je pak pod utjecajem prevaranta, sotone.
Proročanstva koja je Bog dao ljudskom rodu, od početka vremena, utjerala su strah u neka srca.
Ipak, uzrokovala su mnogo smijeha u drugim mjestima. To se dogodilo prije nego je Noa počeo graditi Arku. Dok su mu se smijali, rugali i ismijavali ga, oni u strahu učinili su ono što se od njih tražilo. Izgradili su Arku da se spase.
Oni koji su se smijali, ismijavali i odbacili Nou bili su uništeni.
Sva proročanstva koja dolaze od Boga uključuju upozorenja kako bi se čovječanstvo ohrabrilo da bude spremno za takve događaje.
Samo pripremom svojih duša možete izdržati mučenje uzrokovano nadolazećim grijesima čovjeka. 
Onim Mojim sljedbenicima koji pitaju zašto Moje Poruke mogu uzrokovati strah, Ja kažem ovo.
Ne vjerujte lažima, koje je sotona usadio u vaša srca, da Bog nikada ne bi svijetu dao Poruke koje utjeruju strah u srca Njegove djece.
Mnogi od vas, osobito oni koji Me ljube, su se sada otuđili od Moje Svete Riječi.
Jedno od sotoninih omiljenih izrugivanja jest uvjeriti vas da Božje Poruke ne sadrže proročanstva koja uzrokuju strah.
Zasigurno takve poruke mogu doći samo od zloga?
Kako se sotona smije na svoju vlastitu lukavu prijevaru.
Sotona će vas uvjeriti da Moje Poruke dolaze od njega, tako je očajan da vas uvjeri da ne slijedite Moje upute.
Vama, Mojim sljedbenicima, mora biti rečena Istina.
Ja vas moram pripremiti, a to znači unaprijed vas upozoriti na stvari koje će doći, samo kako bih vas zaštitio. Kako bih vas spasio.
Nikada ne slušajte tu laž.
Moje Poruke dane su vam iz Moje Božje Ljubavi, za cijelo stvorenje. Dopustite Mi da vas vodim poput svakoga dobroga roditelja.
Slušajući Me i slijedeći Moje upute o molitvi, Ja ću vas zaštititi.
Strah ne dolazi od Mene. Kada vjerujete u Mene i ufate se u Mene, nećete biti plašljivi, bez obzira koliko vam mnogo zla bude pokazano kroz grijehe čovječanstva.
Jedna stvar koju nikada ne smijete učiniti jest sakriti se i pretpostaviti da će sve biti dobro.
Jer kada učinite tako, odbacujete postojanje zla u svijetu.
Prihvatite da sotona postoji. Vjerujte da molitva može i hoće raspršiti njegove moći.
Zatim ustanite i preuzmite odgovornost, kao sljedbenici Mene, Isusa Krista.
Kada se suočite sa Istinom, dopustite Mi da vas vodim i strah neće ući u vaše srce.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Ponedjeljak, 28. svibnja 2012., 20:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada čovjek dovodi u pitanje Učenja sadržana u Svetoj Bibliji, to je normalna ljudska priroda.
Kada čovjek iskrivljava Učenja u Svetoj Bibliji kako bi odgovarala njegovom vlastitom planu, tada Mene vrijeđa.
Ali kada Moji posvećeni sluge osuđuju dijelove Svete Biblije i bacaju ih na stranu, kao da su bez značaja, niječu Mene, Sina Čovječjega.
Sve sadržano unutar Svete Biblije dolazi od Moga Vječnoga Oca, koji je odobrio svaku pojedinu Riječ preko Svojih imenovanih.
Vjerujte da je Sveta Riječ Božja sadržana u Knjizi Moga Oca i da nijedna riječ nije laž.
Zašto onda oni koji izjavljuju da su učenjaci i stručnjaci u Istini sadržanoj u Svetoj Bibliji dovode u pitanje Moju Svetu Riječ, dok vam Je Ja pokazujem u ovim Porukama?
Moja Istina sada vam se daje, još jednom, da osvježite svoja pamćenja, da se podsjetite na Učenja koja su tamo sadržana.
Moja djeco na Zemlji, znajte da se proročanstva sadržana u Danielovoj Knjizi i Knjizi Otkrivenja još moraju dogoditi.
Znajte da 1000 godina koje se odnose na Knjigu Otkrivenja, znače upravo to.
Da se mislilo da treba biti nešto drugo, onda bi bilo dano drugačije vrijeme.
Moja Crkva, Katolička Crkva, nije objavila svoja vjerovanja, to još nisu učinili.
Moj Ostatak Crkve, preostali izdanci Moje Katoličke Crkve na Zemlji, shvatiti će pravo značenje Moje Ere Mira na Zemlji.
Na Kraju ste Vremena, ali Zemlja će biti obnovljena.
Ja zovem sve vas, Moji posvećeni sluge. Moj Glas je promukao dok vas usrdno molim da odgovorite na Moj Sveti Poziv s Neba.
Ja, vaš ljubljeni Spasitelj, poslao sam vama do sada mnoge proroke i vidjeoce. Oni su pomogli otvoriti vaše misli događajima koji će doći.
Ja sam čekao do sada da proglasim svijetu konačna otkrivenja. Ja sada šaljem Moga posljednjega glasnika, Mariju od Božjega Milosrđa, sedmoga glasnika, da pripremi posljednje poglavlje, dok vam se razotkriva.
Moj Glas je poput grmljavine. Nastaviti će se čuti po cijeloj Zemlji. Neće prestati do dana kada Ja dođem suditi.
Sada Me možete ne slušati. Mnogi od vas će odbaciti Moju Riječ sa drskošću koja Me duboko ranjava.
Drugi će Me zanemarivati, iz straha, jer je tako lakše. Ali uskoro će se promjene o kojima govorim dogoditi. Onda će vam Istina početi svitati.
Ja vas sada pozivam i govorim vam ovo. Ja čekam vaš odgovor, bez obzira bio sada ili u budućnosti.
Ja čekam. Ja ću nastaviti čekati, strpljivo, do dana kada Mi trčeći dođete tražeći Moju Zaštitu.
Ja nikada ne odustajem od Mojih odabranih slugu, onih koje sam najprije pozvao.
Sjećate li se prvoga puta kada sam vas Ja pozvao? Osjetili ste Moj Glas kako govori vašoj duši, nalažući vam da se udružite u jedinstvu sa Mnom. Možete li Me sada čuti?
Zatražite od Mene da vam sada pokažem da vas Ja, vaš Isus, usrdno molim da dođete, ustanete i slijedite Me na ovome posljednjem napornom putovanju prema Vječnom Životu. Ne bojte se Moga Poziva. Ufajte se u Mene i molite ovu molitvu, tražeći od Mene da vam dam da čujete Moj Poziv.
 
Križarska molitva (57) Molitva klera – Isuse daj da čujem Tvoj poziv
 
O moj dragi Isuse, otvori moje uši da čujem Tvoj Glas. Otvori moje srce Svom pozivu punom ljubavi. Ispuni mi dušu Duhom Svetim, da Te mogu prepoznati u ovom vremenu. Ponizno Ti se podlažem u svemu što Ti zatražiš od mene. Pomogni mi da razaznam Istinu, ustanem, odgovorim i slijedim Tvoj Glas, kako bih Ti pomogao spasiti duše cijelog čovječanstva. Tvoja Volja je meni zapovijed. Daj mi hrabrosti da Ti dopustim da me Ti vodiš i da se oboružam na način potreban da bih mogao voditi Tvoju Crkvu prema Tvom Novom Kraljevstvu. Amen. 
 
Zapamtite, Ja Isus Krist, nikada neću dozvoliti da Moji posvećeni sluge odlutaju od Puta Istine. Ja ću stajati na svakom uglu, svakoj aveniji i pokazati vam pravi smjer.
Možda će vam to povremeno biti frustrirajuće. Možda budete zbunjeni. Možda nećete željeti čuti Istinu. Možda budete uplašeni. Ali znajte ovo.
Ja ću vas uvijek ljubiti. Ja ću uvijek biti uz vas.
Ja vas nikada neću napustiti.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Utorak, 29. svibnja 2012., 17:42h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji proroci, Moji glasnici i svi pravi vidjeoci u svijetu ujedinjuju se u duhu kako bi proglašavali Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme.
Oni odabrani za tešku Misiju, kako bi osigurali da su duše cijeloga čovječanstva pripremljene za Moj Drugi Dolazak, podučeni su da pozovu svijet.
Oni će uskoro nalagati hitnu molitvu kako bi pomogli onima koji će patiti u dolazećim ratovima.
Bliži se vrijeme da izbiju ratovi i mnoge nevine duše će biti žrtve u ovim mržnjom ispunjenim užasima protiv Božje djece.
Mnogi će u ovim ratovima biti rastrgani u različitim pravcima i mnogo će zbrke postojati na Bliskom Istoku.
Toliko mnogo manjih ratova će se širiti. 
Toliko mnogo strana u početku razdvojenih u svim pravcima, pretvoriti će se u samo mali broj strana.
Zatim će se veće vojske početi uplitati, a mnogo naroda će se pridružiti.
Kako Moje Suze padaju nad ovim užasnim zlom, vođenim utjecajem sotone, koji želi ubiti što je više moguće ljudi i što je brže moguće.
Molite da ovi ratovi budu oslabljeni.
Molite da Božja djeca kroz svoje molitve mogu otkloniti grozote koje se planiraju poticanjem upotrebe nuklearnih bombi.
Moja najdraža kćeri, sotona će učiniti sve u svojoj moći u ovome trenutku kako bi ohrabrio Katoličku Crkvu da te prokaže i da proglasi ove Poruke krivovjerjem.
Moraš zanemarivati ove napade. Svi oni koji slijede Moja Učenja trebaju samo slijediti svoja srca, jer će im biti lakše razlikovati Istinu.
Da Mojim prorocima nisu dane milosti s Neba da izdrže takav progon, onda se Moja Sveta Riječ, Moje upute za pripremanje sve Božje djece za Moj Drugi Dolazak, ne bi čula.
Da nije tvrdoglave ustrajnosti svih Božjih proroka i Božjih glasnika, od početka vremena, onda bi Božja djeca ostala neupućena.
Jednom kada vam je dano znanje, Moji dragocjeni sljedbenici, nikada se ne smijete bojati, jer slijedite put prema Vječnom Životu. Bilo koji drugi put, bez obzira na veličanstvena, ali bezvrijedna iskušenja koja vas vuku prema svjetovnim raskošima, neće vas voditi prema Meni.
Jer ako i kada, laži o Mojoj Svetoj Euharistiji počnu izlaziti na površinu, morate biti hrabri i otići.
Molite za snagu, odlučnost i hrabrost da Me slijedite na posljednjem Putu prema Spasenju.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Srijeda, 30. svibnja 2012., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, mučenje koje su ti nanijeli oni kojima nedostaje prava poniznost, ali koji izjavljuju da govore u Moje Ime, sada će se pojačati.
Ne slušaj nikakav glas, samo Moj. Ne upuštaj se u sukob i ne odgovaraj onima koji Me vrijeđaju.
Oni su dopustili ljudskoj oholosti da Me zaustavi i kao da samo to nije dovoljno, oni Me progone.
Moj Drugi Dolazak biti će sličan događajima koji su se dogodili tijekom Moga vremena na Zemlji prvi put.
Moja Sveta Riječ će biti dovođena u pitanje, kritizirana, odbijana i zatim odbačena.
Prvi koji će Me odbaciti biti će Moji, one duše koje Me najviše ljube. Oni će stajati na čelu reda kako bi bacili prvi kamen.
Moja Smrtna Borba u Vrtu ponovno se proživljava i udvostručena Mi je bol patnje.
Ja sam mučen grijesima čovječanstva, ne samo onih koji su živjeli u to vrijeme, već i onih koji Me danas odbacuju. Oni koji Me danas odbacuju više Mi nanose bol, jer Ja sam Umro zbog njihovih grijeha. Oni nisu ništa naučili.
Zatim oni koji su Mi se rugali i proboli Mi Oko trnom, najoštrijim u Kruni od Trnja, su oni predstavnici Moje Crkve na Zemlji.
Oni neće prihvatiti Moj Drugi Dolazak niti upozorenja koja im Ja sada objavljujem.
Svaku Riječ izgovorenu sa Mojih Usana gutaju one ponizne duše, poput gladne djece.
A ipak, oni nahranjeni znanjem Istine Mojih Učenja, okreću svoje glave i gledaju u drugom smjeru.
Poniznost više nije prisutna u dušama mnogih Mojih sljedbenika, tako da se oni neće moći okoristiti iz Mojih posebnih Milosti.
Dok ne postanete maleni u Božjim Očima, ne možete Me čuti.
Dok ne odbacite oholost i ponos, nećete osjetiti Moć Duha Svetoga.
Kada Me danas odbacujete, zabijate prvi čavao u Zglob Moje Ruke.
Kada vi, Moji posvećeni sluge, odbacujete Moju Svetu Riječ, koja vam se sada daje, zabijate drugi čavao u Zglob Moje druge Ruke.
Jer one jadne duše koje ne zanimaju Moja Učenja ili Spasenje koje sam dao svijetu Mojom Smrću na Križu, nemaju nikoga da ih vodi.
Oni su ovdje žrtve. Oni nisu vođeni prema Meni. Njima je uskraćena prilika da se pripreme za Moj Drugi Dolazak.
Ja sada pozivam sve Moje sljedbenike da se pripreme. Bitka među vjernicima će uskoro početi. Jedna polovica ne samo da će odbaciti ove Poruke, već će ih pokušati zabraniti.
Druga polovica će ih iskoristiti da obrati druge.
One jednostavne izgubljene duše koje Me uopće ne poznaju, spoznati će Me čim im otkrijem Istinu tijekom Upozorenja.
Njima će biti lakše vidjeti Istinu nego što će to biti onima koji govore da Me ljube, ali Me sada niječu.
Zbog toga morate moliti za milosti koje će vam dopustiti da Me vidite, poslušate Me i da Mi date da vas pripremim za Moj Drugi Dolazak.
Nikada ne vjerujte da će biti lako iskreno Me slijediti, osobito u ovom Kraju Vremena.
Jer ovoga puta, tiha odanost Mojoj Svetoj Riječi neće biti dovoljna.
Biti ćete poput novoga člana bilo koje vojske. Morati ćete vježbati, obnoviti svoje duše i doći Mi preko Sakramenata, prije nego budete dovoljno jaki i hrabri da širite Moju Svetu Riječ.
Širenje Mojih Križarskih molitvi biti će vaš prvi zadatak.
Vi, Moja Vojska, voditi ćete najveći Križarski Rat Moje Svete Misije na Zemlji ikada. U početku će vas biti malo, ali ćete narasti na 20 milijuna.
Molitve i patnja Moje Crkve Ostatka mogu biti dovoljne da spase cijelo čovječanstvo. Nikada ne zaboravite da vaše molitve mogu spasiti duše najtežih grješnika, tako je moćna molitva. Stoga se pripremite da se okupite zajedno. Pripremite se dobro, jer će se činiti napori da vas se zaustavi. Prihvatite pogrdne uvrede koje će bacati na vas.
Znajte da će vam biti predstavljena svakakva vrsta dokaza kako bi vas se zaustavilo u vašoj Misiji. Ali znajte da vas Ja vodim, pokrećem i činim vas snažnima.
Znajte također da ćete vi, Moja Vojsko, biti odgovorni za Spasenje milijuna duša. Duša koje ne bi imale nikakvu nadu.
Dajte da Moja Ljubav dotakne vašu dušu i da vas poveže zajedno kao jedno, u jedinstvu sa Mnom, vašim Isusom.
Dopustite Mi da vas prekrijem Mojom Predragocjenom Krvlju i podarim Moje Darove kako bih vam pomogao da Mi ostanete odani, da bez obzira koliko je snažna kušnja, nikada ne bi zanijekali poziv koji vam upućujem sada.
Ja vas blagoslivljam sve, Moja snažna Vojsko.
Ja ću vas voditi u vašem stupanju prema Novoj Eri Mira na svakom koraku puta.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Otkupitelj čovječanstva
Isus Krist
 
 
Četvrtak, 31. svibnja 2012., 21:00h
 
 
Dijete Moje, sotona i one duše koje je on zarazio ulažu sve napore kako bi potkopali Presvetu Riječ Moga Sina.
Uvijek zapamtite da sotona sadi prva sjemena sumnji unutar srca odabranih duša.
Najgoru osudu izliti će na ove Svete Poruke oni koji su prisno sjedinjeni sa Mojim Dragim Sinom.
Kada sotona to učini, on osvaja duše.
Ne daj mu da to učini, dijete Moje. Otiđi i ne upuštaj se u borbu s njim.
Moj Sin nikada nije branio Svoju Svetu Riječ niti bi ti trebala podleći ovoj kušnji.
Stupanj sotonskog utjecaja raste i širi se cijelim svijetom.
Moja jadna djeca tako pate, a Ja plačem Suze žalosti kada vidim njihov očaj i tugu.
Djeco Moja, molite za mir u ovome vremenu, kako bi se Moja djeca posvuda obratila Mome Sinu za snagu.
Samo Božje Posredovanje, dano kroz milosti koje osigurava vaša molitva, može olakšati vašu bol i patnju.
Moj Sin žudi da Mu se vaše duše obrate, jer samo im On može pružiti utjehu koju trebaju. Ništa drugo neće donijeti olakšanje mučenju kojega sada trpite.
Ja vam nalažem, djeco, da posvetite mjesec lipanj obraćenju čovječanstva i da osigurate da oni traže Spasenje.
Ovaj mjesec nazovite Mjesec Križarskoga pohoda Obraćenja i molite se kao jedan preko Molitvenih Zajednica širom svijeta.
Evo Križarske molitve za Križarski pohod Obraćenja
 
Križarska molitva (58) Križarska molitva za obraćenje
 
O dragi Isuse, zazivam Te da prigrliš svu Božju djecu i da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju. Neka svaka kap Tvoje Krvi prekrije svaku dušu, te je zaštiti od zloga. Otvori srce svima, a naročito okorjelim dušama i onima koji Te poznaju, ali su se okaljali grijehom oholosti. Neka padnu na koljena i mole da im Svjetlo Tvoje Ljubavi preplavi duše. Daj da progledaju i uvide Istinu, neka ih zora Tvoga Božjeg Milosrđa obasja tako da ih prekriju Zrake Tvoga Milosrđa. Obrati sve duše po milostima koje sada od Tebe tražim, dragi Isuse ( navedi osobne nakane ). Molim Te da se smiluješ i prikazujem Ti ovaj post od jednoga dana u svakom tjednu mjeseca lipnja kao zadovoljštinu za sve grijehe. Amen.  
 
Djeco, morate postiti jedan dan u svakom tjednu mjeseca lipnja. 
Morate moliti Moju Krunicu i Krunicu Božjega Milosrđa svaki dan.
Čineći to, djeco Moja, spasiti ćete milijune duša kroz Milosrđe Moga Sina Isusa Krista.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice