Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Nedjelja, 1. srpnja 2012., 15:45h

 
Moja predraga kćeri, kako Me grijeh pritišće u ovom trenutku i kako trpim muku odbacivanja.
Moja se Glava slama poput trnja na Mojoj Kruni, kao što Glava Moje Crkve, Moj Sveti Namjesnik na Zemlji, trpi bol kroz progon koji podnosi od ruke svojih neprijatelja.
Moja Crkva na Zemlji, Moje Tijelo na Zemlji, je jedno. Razapinjanje je pripremljeno.
Nauk Moje Crkve, kao što su Moja Učenja na Zemlji trgali na komade oni farizeji i oni koji su mislili da znaju Riječ Moga Oca više nego Ja, uskoro će biti razbacan na komade.
Svi morate moliti za Moju Crkvu na Zemlji. Morate uvijek zapamtiti da ne postoji nijedno drugo učenje osim onoga kojeg sam Ja proglasio tijekom Moga vremena na Zemlji.
Sve što je Istina nikada neće biti promijenjeno, jer ako bude, vi ćete biti prisiljeni progutati laž.
Kćeri Moja, nikada nemoj dopustiti onima koji su nastavili odbacivati Moju Riječ u ovo vrijeme da obeshrabre tebe ili Moje sljedbenike od pomaganja Meni da spasim Moju Crkvu na Zemlji.
Jer jednom kada neprijatelj napadne Moju Crkvu, morate se ujediniti i osigurati da su Evanđelja proširena do krajeva Zemlje.
Sakramenti Svete Ispovijedi, Krštenja, Ženidbe i Svete Euharistije moraju biti očuvani. Čak će i njima biti teško pristupiti.
Moji posvećeni sluge koji Me ljube moraju sada započeti pripremu. Vrlo brzo će vam biti zabranjeno da pružate takve Darove Božjoj djeci.
Vrijeme za pripremu je započelo.
Dopustite Mi da vas poučavam, vodim i da vam pomognem da dovedete Moju Crkvu Ostatka do vrata Raja.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Ponedjeljak, 2. srpnja 2012., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, važno je da Moji sljedbenici ostanu strpljivi.
Budućnost se nikada ne smije požurivati.
Planovi koje je odredio Moj Vječni Otac, razvijati će se prirodno Božjom Providnošću.
Vrijeme koje vam je pruženo da Mi pomognete pripremiti čovječanstvo za Moje Veliko Milosrđe, je dragocjeno. To je vrijeme u kojemu će mnogi biti spašeni vašim molitvama.
Nada, vjera i ljubav za Mene, vašega ljubljenoga Isusa, održati će vas u vašoj Misiji.
Kada budete svjedočili zločinima pred sobom, kada sve što stoji Meni u čast bude uništeno, onda ćete znati da se vrijeme bliži.
Morate zapamtiti da se ove stvari moraju dogoditi i da je vaša dužnost, kao dijela Moje Vojske boriti se i oduprijeti se neprijatelju.
Moja Vojska će biti opremljena Božjim Darovima i zajedno sa Sobom, Ona će povući one koji su u tami.
Pripremi treba vremena. Molitva vas dovodi bliže Mome Presvetome Srcu i preplavljuje vaše duše kisikom kojeg trebaju da prežive nadolazeću bitku.
Dok jačate sa milostima koje vam Ja dajem, postati će vrlo lako identificirati vaše neprijatelje koji mrze sve za što se Ja zauzimam. To će vam zadati bol, rane i ljutnju, ali morate ostati dostojanstveni u Moje Ime u svako doba.
Kada ste izazvani u Moje Ime, morate odgovoriti s ljubavlju. Nikada ne pokušavajte analizirati Moje Poruke, jer to ne trebate činiti.
Moja Riječ je Moja Riječ. Nijedan čovjek ne može braniti Moju Riječ, jer je uklesana u kamenu.
Svaki čovjek koji pokušava prekršiti Moju Riječ ili Je klevetati, neće uspjeti, jer su nemoćni protiv Moje Svete Riječi.
Sada kada spoznajete Moj Glas, morate znati za bol koju možete očekivati da ćete podnositi kada proglašavate Moju Riječ u ovim vremenima.
Spomenite Moje Ime danas, čak i među takozvanim kršćanima i nastaje neugodna tišina.
Otvoreno govorite o dobru i zlu i ismijavati će vas.
Ukažite na to kako grijeh može uništiti vašu djecu i oni će vas pitati - što je grijeh?
Danas mnogi ne znaju što je grijeh. Mnogi prihvaćaju grijeh kao normalan dio, prihvatljivu osobinu, u svojim životima.
Sretni su što odobravaju grijeh, jer im to daje slobodu da teže drugim užicima, idoliziraju lažne bogove i zadovoljavaju svoje žudnje.
Ne, oni ne žele slušati, jer im to ne odgovara.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, biti ćete viđeni kao opsjednuti ljubavlju prema vjeri i ljubavlju prema Bogu, što danas donosi malo ploda u očima slijepih.
Zbog toga se morate pripremiti. Zbog toga morate biti jaki. Upravo za ove duše ćete trebati moliti i pomoći Mi da ih spasim.
Dopuštati da vas takve duše uznemire, povrijede ili uvrijede gubitak je vremena.
Odgovorite s ljubavlju i dostojanstvenom tišinom.
Nikada se nemojte bojati proglašavati Mene, ali nikada Me nemojte nametati dušama na takav način da će bježati od vas. Umjesto toga, dovedite Mi ih svojim molitvama i patnjama.
Ja te blagoslivljam, Moja snažna hrabra Vojsko.
Ja te ljubim.
Ja hodam s vama sa svakim korakom kojega poduzmete, da Mi dovedete duše.
 
 
Vaš ljubljeni Isus Krist
 
 
Utorak, 3. srpnja 2012., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada ti Ja šaljem kušnje, poput duhovne suše, moraš naučiti prepoznati ih kao takve.
Također ti moraš prihvatiti da, kada trpiš takvu duhovnu sušu, to je sa razlogom.
Mnoge duše žrtve vjeruju da je patnja jedna od dvije stvari.
Najprije, postoji izvanjski progon kojega ćeš trpjeti zbog svoje Misije.
Zatim postoji fizička patnja, slobodno pružena Meni, kao dar, za spas milijuna duša.
Zatim je najgora patnja od svih duhovna praznina, gdje ne možete osjetiti ni mrvu ljubavi za Mene, vašega Isusa, gdje vas nikakva količina molitava ne može osloboditi od zatvora pustoši.
Pokušavajte što hoćete, molitva će postati mučna.
Pokušavajte što hoćete da osjetite ljubav i samilost za Mene i voditi ćete borbu.
To je oblik duhovne napuštenosti, gdje se čini da sam Ja tako daleko da više ne možete dosegnuti do Mene.
Ono što ne znate je ovo.
To je Dar, Milost od Mene. To vas uzdiže u Mojim Očima, a kušnje i patnje koje podnosite sam Ja dopustio zbog vaše plemenite i čiste ljubavi da spasite ocrnjele duše.
Možda se čini nepošteno, ali što bliže dođete Mome Presvetome Srcu, vi više trpite Moj vlastiti progon zbog grijeha čovječanstva.
Samo oni s čistim poniznim srcem, bez osobnog obzira za sebe, kada Mene stavljaju ispred svega na ovoj Zemlji, mogu izdržati Moju bol.
Takve duše sam Ja pažljivo odabrao i one će raditi sa Mnom, svojim darom patnje, da Mi pomognu u Mome Planu Spasenja.
Nikada se ne boj, kćeri Moja, da ja nisam tamo. Možda nećeš osjetiti Moju Prisutnost, vidjeti Me ili osjetiti duboku ljubav za Mene kao što bi obično osjećala, ali Ja sam uz tebe.
Uvijek se ufajte u Mene, Moji ljubljeni sljedbenici, čak i kada vam je teško moliti.
Ufajte se u Mene kada osjećate čežnju za Mnom, koja ne može biti zadovoljena ili utažena, bez obzira koliko snažno pokušavali razgovarati sa Mnom.
Kada se to dogodi, znajte da sam Ja mnogo bliže nego što uviđate.                                                                                                                                                                      
Znajte da u ovim vremenima Ja uzdižem vas da postanete pravi vojnik, pravi borac u Mojoj bitci za spas duša.
Ja vas ljubim. Nikada ne odustajte. Nikada se ne osjećajte razočarano, jer Ja uvijek idem s vama. 
Doći će dan kada će patnja biti zaboravljena. Na njenom mjestu će biti radost koja će bujati svijetom i koja će jedino biti moguća zbog vaših žrtava za svu Božju djecu koja trebaju vašu pomoć.
 
 
Vaš Isus

Srijeda, 4. srpnja 2012., 12:50h

 
Dijete Moje, oni koji su svjedočili čudima Mojih ukazanja na Zemlji znati će da će uskoro izaći na vidjelo vrijeme naviještenih tajni i proročanstava.
Djeco, ja se objavljujem u svijetu već dulje vrijeme, da pomognem pripremiti vas za veličanstveni povratak Moga Sina.
Moj vas Sin sve priprema preko vidjelaca i proroka, kako bi bili dostojni primiti Njegov Dar Vječnoga Života.
Nikada se ne smijete bojati budućnosti, ako vjerujete u Moga Sina, jer On je Kruh Života i imati ćete predivnu novu budućnost.
Što god se dogodi u svijetu, djeco, morate znati da Svevišnji Bog upravlja.
Zmija ima malo moći protiv Moga Oca.
Zmijinu moć pojačavaju samo oni koji padaju u zamku grijeha i iskušenja koje on stavlja na njihove putove.
Čovjek postaje zatvorenik kada griješi, jer slabi njegova snaga odupiranja drugim grijesima i uvredama protiv Moga Oca.
Onda on nastavlja griješiti dok ne bude obuzet tamom koja je tako gusta da ne može pobjeći od nje, bez obzira koliko snažno pokušavao.
Djeco, sada ste dužni, iz svoje ljubavi prema Mome Sinu, pomoći tim jadnim dušama.
Samo im vi možete pomoći i spasiti ih, jer mnogi neće moći pomoći sami sebi.
Vi ste vojnici koje Moj Sin treba u ovo vrijeme. Kroz vašu ljubav prema Njemu On će podariti izgubljenim dušama milosti, kada prizovete Njegovu pomoć svojim molitvama.
Evo Križarske molitve da se spase grješnici.
 
Križarska molitva (64) Spasi moju braću i sestre
 
O moj najdraži Spasitelju Isuse Kriste, primi na dar moje molitve i žrtve kao pomoć za spasenje moje braće i sestara iz zatvora tmine u kojemu se nalaze. Dopusti mi da pomognem spasiti njihove duše. Molim Te da im oprostiš njihove grijehe i molim Te da ispuniš njihove duše Duhom Svetim, kako bi potrčali u Tvoje Ruke, zaklon koji očajnički trebaju da ne bi bili zauvijek izgubljeni. Predajem Ti samoga sebe za takve duše u poniznom služenju i zahvalnosti. Amen. 
 
Djeco, jedno ste sa Mojim Sinom.
Vaša ljubav Mu donosi veliku utjehu, a vaše žrtve i molitve pomoći će Mu da dovede cijelo čovječanstvo u sigurnost Njegovoga Novoga Raja na Zemlji.
Tek tada Sveta Obitelj Svevišnjega Boga može se ponovno ujediniti i živjeti u miru u vijeke vjekova.
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Četvrtak, 5. srpnja 2012., 15:30h

 
 Moja najdraža kćeri, pomogni Mi u Mojoj tuzi, dok plačem zbog sve Moje djece koja odbijaju prihvatiti da Postojim.
Kako Ja žudim za njima.
Kako Ja plačem zbog njihovih jadnih duša.
Tako inteligentni i pametni gledano po ljudski, ne uspijevaju shvatiti Istinu onoga tko sam Ja.
Ja Sam Početak.
Ja Sam Stvoritelj svega što jest.
Ja sam njihov Otac, iako Me odbacuju.
Kada bi samo mogli vidjeti Istinu.
Kada bi Mi samo dopustili da dotaknem njihova srca, kako bih im pokazao Moje predivne i veličanstvene planove koji ih čekaju.
Mnoge od tih duša Me ne poznaju, ne svojom vlastitom krivnjom.
Tim dušama će biti pokazana Istina, kako bi odabrali Moj Put.
Zatim oni kojima je dana Istina, ali koji su dopustili da ih ljudsko razmišljanje i veličanje ljudske inteligencije oslijepi, sada su Mi izgubljeni.
Mnoge takve duše će se obratiti, ali mnogi će odbiti Kalež Spasenja kojega će im donijeti Moj Sin.
Djeco Moga Srca, Ja vas usrdno molim. Pomognite Mi da spasim Moju dragocjenu djecu.
Moje Suze teku u ovo vrijeme i Ja tražim od vas da Mi ih dovedete Božjim Milosrđem Moga Sina.
Tako mnogo ovih duša uključuje mladu djecu, koja Me prkosno i javno odbacuju, kako bi pokazali drugima koliko su pametni.
Pretjerano poštovanje prema ljudskoj inteligenciji iskušenje je koje je u duše Moje Djece utjerao neprijatelj.
Zvijer proždire duše Moje djece i oni nemaju pojma što im on čini.
Tako mnogo palih anđela uvjerava čovječanstvo da je ljudska inteligencija nepogrješiva.
Kada čovječanstvo vjeruje ili uvjerava sebe, da poznaje Božji Zakon Stvaranja, upalo je u zamku prijevare.
Nijedan čovjek ne može objasniti kako sam Ja stvorio svemir ili čovječanstvo, bez obzira kako pokušavali, jer to je nemoguće.
Kada će naučiti?
Kada će vidjeti da ona Moja djeca, čiste, jednostavne i ponizne duše koja Me prihvaćaju, shvaćaju jednostavnu Istinu?
Oni ne trebaju dokaz, jer osjećaju Moju Ljubav u svojim čistim srcima koja ostavljaju otvorenima, kako bih Ja mogao preplaviti njihove duše Božjim Milostima.
Ja Sam vaš Bog, vaš Stvoritelj i vaš Naravni Otac.
Moja djeca Mi moraju doći preko Moga ljubljenoga Sina i svojom slobodnom voljom. Ja ih ne mogu prisiliti.
Vama, djeco Moja, dana je moć da pomognete spasiti njihove duše.
Svima vama koji odgovarate na Moju molbu da spasite svoju braću i sestre molitvom i žrtvom biti će dodijeljene posebne milosti.
Moja Moć je beskonačna.
Moja čuda, povezana s patnjom i molitvama Moje djece, biti će iskorištena da se spase izgubljene duše od vječne smrti.
Ja vas ljubim, Moja ljubljena djeco.
Dođite i pomognite Mi da ujedinim Moju dragocjenu Obitelj i pomognite Mome Sinu da porazi Zvijer prije nego ukrade još više Moje djece.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog 

 

Petak, 6. srpnja 2012., 16:15h
 
 
Moja predraga kćeri, ostavljeno je vrijeme kako bi ove Moje Svete Poruke svijetu čula svaka duša, mlada i stara, u svakom narodu.
Mnoga Božja djeca će stati i slušati Moje upute, ako im bude dan pristup ovim Porukama.
Znaj sada da su promjene već počele kao što je prorečeno, kada usjevi više neće donositi ploda kao prije i kada godišnja doba više neće biti ista.
Te promjene su od Ruke Moga Vječnoga Oca, dok On donosi nove zakone Zemlje koje će svi ljudi primijetiti.
Ništa u svijetu čime upravljaju prirodni zakoni neće ostati kao što je bilo.
Mora će se uzdići, vode će se izlijevati, Zemlja će se tresti i tlo će postati neplodno.
Moj Otac će nametnuti Veliku Kaznu kako bi zaustavio širenje grijeha, koji je izvor velike tuge za Njega.
Oni narodi koji prkose Njegovim Zakonima mnogo će patiti. Uskoro će shvatiti da se njihovi grijesi više neće podnositi i biti će kažnjeni.
Njihova kazna je zbog toga da ih se spriječi da zaraze druge duše i ako ne promijene svoje zle postupke, biti će prisiljeni to učiniti Božjim Posredovanjem.
Kćeri Moja, ti moraš sada brzo širiti Moju Riječ, dok se Upozorenje približava.
Mnogim narodima se mora dati Knjiga Istine, kako bi se pripremili za Moj Drugi Dolazak.
Vrijeme Moga Drugoga Dolaska će biti nakon Upozorenja.
Kazne, koje će provesti Anđeli sa Neba po zapovijedi Moga Oca, započele su u fazama. One će se nastaviti pojačavati dok grijeh nastavlja bujati.
Bitka je započela, a rane faze se mogu vidjeti u mnogim Zemljama.
Svi ćete svjedočiti urušavanju klime, koje će se obrušiti na Zemlju dok ona jeca u boli zbog pokvarenosti grijeha.
Potresi će se pojačati i narod za narodom će patiti sukladno mrlji grijeha koja kvari njegovu jezgru.
Vođe koje slijede Antikrista neće pobjeći Oku Mog Oca i oni će biti uništeni.
Moj Otac kažnjava one koji sada vode bezbožne vlade, kako bi spasio Svoju djecu od njihovoga zlog stiska.
On neće stajati po strani i gledati dok ti vođe, koji slijede Antikrista koji u ovo vrijeme ostaje skriven, uništavaju Njegovu djecu.
Jedna trećina Zemlje će biti uništena dok anđeli izlijevaju vatru sa četiri strane Neba.
Onda će mnogi znati da je nešto pogrešno i da je uzrokovano Gnjevom Moga Oca.
Ipak, mnogi i dalje neće naučiti. Nakon Upozorenja, mnogi će se obratiti. Ipak, mnogi neće, čak i kada im bude dan dokaz stanja njihovih duša.
I dalje će idolizirati lažnu privlačnost koju im kako misle Zemlja može pružiti. Samo će ovoga puta njihove žudnje i ti materijalni idoli koje obožavaju postati još bestidniji i zločestiji. Svi njihovi grijesi, vidljivi onima koji mogu vidjeti ono što jesu, postati će tako ružni, da će rijetka Božja djeca moći podnijeti to gledati.
Svaki mrski grijeh će biti javno prikazan iz prijezira prema Bogu.
Svaki čin će oboriti grješnika u takve dubine, da će se ponašati poput životinje.
Svako poštovanje prema ljudskom tijelu će nestati, a razmetati će se svim zlim žudnjama da svijet vidi, bez ikakvog srama u svojim dušama.
To su sotonini zatvorenici. Svi oni su djeca Božja, ali izgubiti će svoje duše u korist Zvijeri.
Kazne su dio Božjih planova da očisti Zemlju kako bi pročistio i grješnike i tlo kojim hodate.
Tek kada je Zemlja pročišćena, može se dogoditi Moj Drugi Dolazak.
Molite, Moji sljedbenici, za hrabrost i jakost da se suočite sa kaznama.
Nikada ih se ne smijete bojati, jer vi ćete Moja Vojsko moliti za njih, za te narode i pomoći u potrebnom pročišćenju za obraćenje čovječanstva.
Pečat Živoga Boga će zaštititi svakoga od vas.
Zbog ljubavi koju Moj Otac ima prema svoj Svojoj djeci mora ih kazniti, jer ako On to ne učini, oni će stupati naprijed, nesvjesno, prema vratima pakla.
 
 
Vaš Isus
 

 

Subota, 7. srpnja 2012., 15:30h
 
Moja predraga kćeri, kada Ja zatražim od čovječanstva da sluša Moj Glas, ranjava Me kada oni koji Me ljube kažu da Ja nikada ne bih govorio na taj način.
Kada bi samo slušali, Moje bi se Srce uzdiglo i mnogo više duša bi bilo spašeno.
Moje Božje Usne preko ovih Poruka pružaju pripremu za Moj Drugi Dolazak.
Priprema za Moje Rođenje također je unaprijed objavljena preko proroka, kako bi se upozorilo Božju djecu na dolazak Mesije.
Zašto Moji učenici na Zemlji odbijaju prihvatiti da bi Moj Otac poslao Svoje proroke kako bi navijestili Moj Drugi Dolazak?
Kako malo oni doista znaju o načinu na koji Moj Otac priprema čovječanstvo za velike događaje.
Moj kler, Moji posvećeni sluge, moraju sada čuti Moj poziv, jer trebam njihovu pomoć. Ipak, mnogi neće odgovoriti. Oni će Me odbiti, preko Mojih Poruka.
Oni će shvatiti Istinu, ali tek kada bude prekasno.
Kćeri Moja, nikada se nemoj bojati objaviti Moje Poruke, uključujući one koje su ti čudne ili zastrašujuće.
Oni možda neće slušati, ali njima se mora dati Božja Riječ.
Nije na čovjeku da ti naređuje da prestaneš priopćavati Svetu Božju Riječ.
Začepi uši i zanemaruj prijezirna mišljenja, jer to nije važno.
Ja ovo kažem onima koji se nazivaju kršćanima, a preziru Moju Poruku.
Kidajući Moju Riječ, smatrajući Moje Poruke uvredljivima i ismijavajući Moju Riječ, presjekli ste sponu koja vas veže za Moje Srce.
Ne možete prihvatiti Moje Poruke jer mislite da Me znate i da prepoznajete Moje Riječi kada su izgovorene. Zapravo ste postali plijen prevaranta, koji vas je zaslijepio za Istinu.
Još jednom Ja vas sve pozivam da zazovete Mene, svoga ljubljenoga Isusa i dopustite Mi da otvorim vaša srca.
Dopustite Mi da vas ispunim Snagom Duha Svetoga, kako biste Me prepoznali.
Svećenicima, Ja vas molim da shvatite kako je došlo vrijeme da se otkriju Danielova proročanstva i da Ja, Jaganjac Božji, otvorim Pečate u Knjizi Otkrivenja.
Sjetite se Moga Obećanja.
Ja ću doći ponovno suditi živima i mrtvima.
Razotkriti će se Moje obećanje da ću donijeti Vječni Život onima koji su Mi odani.
Morate biti sigurni da ste se ispravno pripremili za ovaj Veličanstveni Događaj.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 8. srpnja 2012., 17:17h
 
 
Moja predraga kćeri, veliko otpadništvo o kojem sam Ja govorio sada dobiva na brzini u svijetu.
Ovoga puta se širi poput vela nad Moju Svetu Crkvu na Zemlji i zamračuje njen vid poput guste magle.
Ovo je vrijeme za veliko razdvajanje Moje Crkve na dva tabora.
Na jednoj strani ćete imati Moje ljubljene posvećene sluge koji slijede Moja Učenja i koji nikada ne zastranjuju od njih.
Na drugoj strani su oni svećenici i druge vođe u Mojim Kršćanskim Crkvama koji su pod utjecajem suvremenog života i koji će oskvrnuti Moje Zakone.
Oni podliježu pritiscima ljudi koji zahtijevaju da pokažu snošljivost u Ime Božje kroz mijenjanje Božjih Zakona kako bi odgovarali ljudskim zahtjevima.
Oni su puni oholosti, drskosti i svjetovnih težnji. Njima neće biti važno, ako promijene Svete Sakramente kako bi odgovarali grješnom programu djelovanja.
Ne, oni će omogućiti da se odvratna djela čine u Crkvama Moga Oca, a sve u ime građanskih prava i snošljivosti.
Oni će odobriti grijeh i vrijeđati će Me razmećući se takvim grijesima ispred Mojih Svetih Svetohraništa, očekujući od Mene da progutam takva zlodjela.
Uskoro će ukinuti Sakramente da svima udovolje.
Umjesto njih oni će održavati slavljeničke proslave i druge oblike zabave.
To će postati Nova Svjetska crkva koja će se hvaliti impresivnom građevinom u Rimu, ali koja neće štovati Boga.
Ona će biti izgrađena sa tajnim sotonskim simbolima da ih svi vide i obožavati će Zvijer.
Svaki grijeh, mrzak Mome ljubljenom Ocu, biti će javno poštovan i milijuni ljudi će prihvatiti njihove zakone nemoralnosti kao dostojne u Očima Božjim.
Moji posvećeni sluge koji ostanu odani Meni morati će održavati tajne Mise ili se suočiti sa zatvaranjem.
Oni će ojačati i ispunjeni Duhom Svetim, nastaviti će hraniti Božju djecu Hranom Života.
Oni moraju osigurati da svima onima koje oni vode bude ponuđena zaštita Pečata Živoga Boga.
Sada je vrlo blizu vrijeme da bude izgrađen novi hram u čast Zvijeri.
To će biti izgrađeno pod diktaturom Antikrista, koji će uskoro ući na svjetsku pozornicu kao čovjek mira.
Okupite se, svi Moji sljedbenici, što prije možete. Moji svećenici koji prepoznajete Moj Glas, morate započeti svoje pripreme kako bi osigurali da Moja Crkva na Zemlji može snažno izdržati nadolazeći progon.
Vremenom će utočišta biti spremna za vas da ih koristite, jer Ja poučavam već neko vrijeme Moje sljedbenike da osiguraju da služe vašoj svrsi.
Ovaj progon će biti kratak i proći ćete kroz njega, iako će biti bolan.
Budite upozoreni. Nova Svjetska Religija će se izvana činiti dobrom i svetom organizacijom punom ljubavi i samilosti.
Ona će odisati veličanstvenom slikom snošljivosti i veličati će svaki grijeh poznat Bogu. Ona će iskriviti svaki grijeh, tako da se čini prihvatljivim u Božjim Očima.
Ali morate znati da Mi se takva grozota gadi i jao onima koji slijede ovaj opasni put prema vječnom prokletstvu.
Grijeh će uvijek biti grijeh u Mojim Očima.
Vrijeme ovo ne mijenja. Nova pravila, koja odgovaraju ljudskoj žudnji prema grješnim težnjama, Ja nikada neću prihvatiti.
Pripremite se sada za ovu veliku prijevaru, jer dogoditi će se vrlo uskoro.
 
 
Vaš Isus
 

Ponedjeljak, 9. srpnja 2012., 23:00h

 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim pripremiti za Upozorenje sve Moje sljedbenike sada, na način koji neće samo pomoći njima, već i njihovim voljenima.
Nije dovoljno pokajati se zbog straha. Potrebna je pokora.
Svi vi Moji sljedbenici, poslušajte sada Moje upute da pripremite svoje duše za Upozorenje.
Morate početi razmatrajući o svim prijestupima za koje ste krivi protiv sebe i svojih bližnjih.
Katolici među vama moraju primati Sakrament Svete Ispovijedi svaka dva tjedna, ako žele ostati u stanju Milosti.
Na ovaj način će vaša bol tijekom Upozorenja biti blaga i imati ćete snagu da pomognete svojoj braći i sestrama koji će trpjeti strašnu bol i krivnju, dok se pokušavaju pomiriti sa prosvjetljenjem svoje savjesti.
Oni među vama, koji su kršćani ili drugih vjera i koji vjeruju u ove Poruke, moraju moliti molitvu koja vam je dana kroz Križarsku molitvu (24) Potpuni oprost grijeha
Morate moliti ovu molitvu sedam dana zaredom i Ja, Isus Krist, ću vam udijeliti oprost.
 
O Moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju granice. Nismo zavrijedili žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi. Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju vojsku u propovijedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju. Častimo Te! Slavimo Te! Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao dar Tebi za spasenje duša. Ljubimo Te, Isuse! Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili. Amen.
 
Sada vam Ja ostavljam u baštinu posebnu molitvu koju morate moliti za one jadne duše koje bi mogle umrijeti od šoka tijekom Upozorenja i koje mogu biti u smrtnom grijehu.
 
Križarska molitva (65) Za one u smrtnom grijehu
 
O dragi Isuse, Spasitelju čovječanstva, po Tvom Božjem Milosrđu, ja zagovaram blagost prema svim onim jadnim dušama u grijehu koje bi mogle biti uzete sa ovoga svijeta za vrijeme Upozorenja. Oprosti im njihove grijehe i po uspomeni na Tvoju Muku, ja Te molim udijeli mi ovu posebnu milost u naknadu za njihove grijehe. Prikazujem sebe Tebi, svoj duh, tijelo i dušu kao pokoru za Spasenje njihovih duša i da budu privedene u Vječni Život. Amen.  
 
Moji sljedbenici, Upozorenje će biti veliki događaj Spasenja, gdje ću Ja dokazati svijetu Moje Božje Milosrđe.
Svaka živa osoba na svijetu vidjeti će svoju dušu i znati u mnogim slučajevima po prvi put, da je ima.
Sada ima još malo vremena i morate se početi pripremati.
Ne zaboravite Moje upute da imate hrane koja će trajati deset dana, blagoslovljene svijeće i posvećene predmete u svome domu.
Ufajte se u Mene i radujte se, jer će mnoge duše biti spašene.
Ja neću otkriti datum, ali vi znate što mora biti učinjeno.
Kada vaši grijesi budu otkriveni, morate tražiti od Mene da vam oprostim i pokloniti se u poniznoj zahvalnosti za ovaj Božji Dar, koji je vaša karta za Vječni Život u Novom Raju na Zemlji.
Zapamtite, ne postoji nijedan grijeh, bez obzira koliko ozbiljan, koji ne može biti oprošten kada se pokaže pravo kajanje.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist

Srijeda, 11. srpnja 2012., 19:30h

 
Moja predraga kćeri, podnosiš Moju bol u ovom trenutku, dok Ja plačem zbog broja Božje djece koja umiru u stanju smrtnoga grijeha.
Tako je bolno dok još jednom podnosim strašne rane koje su Mi nanijete tijekom Moga Razapinjanja.
Kćeri Moja, važno je da shvatiš što ti se događa, jer moraš se pripremiti kako ćeš se nositi sa ovom Misijom kada ti uzrokuje takvu patnju.
Zlostavljanje koje podnosiš, u Moje Ime, je za očekivati.
Kada je u prošlosti bilo koja odabrana duša priopćavala Moju Svetu Riječ svijetu, trpjela je poniženje kao i ti sada. Bili su ismijavani, zlostavljani, činilo ih se budalastima i još gore, optuženi su da su podmukli, kao da su govorili laži.
I Ja sam bio nazvan lažljivcem. I Ja sam bio ismijavan. Rekli su da sam varalica, uljez i da sam protiv Riječi Božje.
Pronalazili su svakakav izgovor da bi dokazali da sam varalica.
Čak su iskoristili Svetu Riječ Boga, Moga Vječnoga Oca, da pokušaju dokazati i da dokažu da ono o čemu sam Ja govorio niječe Sveto Pismo.
Svatko može reći da predstavlja Riječ Božju. Rijetki su koji kažu da primaju Riječ Božju, ozbiljno shvaćeni. Obično ih se zanemaruje.
Ali oni koji kažu da govore u Moje Ime, ali to ne čine, a koji namjerno šire laži, obično su pozdravljeni s pljeskom i prihvaćeni zbog podmukloga utjecaja sotone.
U slučaju pravoga proroka, takva je Snaga Moga Glasa, da će izazvati vrlo snažnu reakciju. U takvim slučajevima ljudi će ili prigrliti Moju Riječ s ljubavlju prema Istini ili će Me potpuno zanijekati.
Oni koji Me prihvate osjetiti će kako Moja Ljubav dotiče njihove duše na način koji će tako raspaliti njihova srca, da ne može biti povratka natrag.
Oni koji Me odbacuju neće Me zanemarivati. Umjesto toga, ismijavati će Me i omalovažavati Moju Riječ sa zlobnošću koja je u suprotnosti sa kršćanskim vrlinama koje izjavljuju da imaju.
Oni će Me zanijekati govoreći da Moja Sveta Riječ proturječi Riječi Božjoj, kao što su to činili kada sam hodao Zemljom.
Ne uspijevaju shvatiti zašto Moja Riječ stvara tako snažnu reakciju. U iskušenje ih je doveo sotona, a to ne znaju. Opustili su se i dopustili mu da zamrači njihovu ljubav prema Meni.
Nitko neće zanemariti Moju Riječ. Ne mogu. Jer u svakom slučaju, Ona izaziva reakciju, bilo onu ljubavi ili onu mržnje.
 
 
Vaš Isus

Četvrtak, 12. srpnja 2012., 10:50h

 
 
Moja predraga kćeri, ne daj da bilo koji čovjek podcijeni utjecaj koji će Upozorenje imati na cijelo čovječanstvo.
Upozorenje će za mnoge biti zastrašujući događaj, kada će se činiti da je došao kraj svijeta.
Mnogi će svjedočiti onome što će se činiti kao katastrofalan događaj, kada će se dva kometa pojaviti kako bi se sudarili i eksplodirali blizu Zemljine površine.
Plamenovi vatre će se činiti kao da je vulkan eruptirao na nebu i mnogi će biti uplašeni.
Zrake crvene vatre Zrake su Moje Krvi, Zrake Moga Milosrđa, koje su dane svima vama kao Dar takve veličine da nijedan čovjek neće moći shvatiti što se događa.
Mnogi će osjetiti kako vatra gori njihovim tijelima, kao da ih vrelina sunca nadvladava.
Unutra će osjetiti goruću vrelinu, dok im osjećaj spoznaje ne omogući da svjedoče neobičnom prizoru svojih duša.
Mnogi će osjetiti da se Zemlja trese, kao da je potres.
Tlo će se tresti, uvijati i mnogi će pasti, grabeći sve što mogu radi zaklona.
A ipak, tlo se neće otvoriti i progutati ih. Jer to nije fizički potres, već nadnaravni.
Prije nego se ovo dogodi, vremenski obrasci će eruptirati.
Moj Križ će se pojaviti nakon eksplozije na nebu.
Mnogi će plakati gorke suze kajanja i tuge i trpjeti će bol poniženja zbog svojih grijeha.
Drugi će vrištati i proklinjati, jer neće moći izdržati prosvjetljenje, Božji znak, zbog tame svojih duša i odupirati će se Svjetlu Moga Milosrđa.
Oni će jaukati u boli vatre pakla, kada im Moj Znak Milosrđa pokaže sudbinu koja ih čeka, ako se ne pokaju i promijene svoje putove.
One dobre duše koje Me ljube će također patiti, jer će mnogi od njih također biti okaljani grijehom, ali oni će primiti trenutno Odrješenje. Oni će također biti poniženi kada im bude pokazan njihov grijeh oholosti.
Mnogi će ostati u kući nekoliko dana nakon toga i mnogi će se morati brinuti sami za sebe zbog nedostatka službi. Zbog toga se vi morate pripremiti.
To će također biti razdoblje patnje, kada će duše trpjeti bol Čistilišta kada se njihovo pročišćenje dogodi. Na taj način će mnogi iskusiti otkrivenje stanja svojih duša i postati će poniženi na način na koji to nikada prije nisu doživjeli.
Toliko mnogo ljudi će prihvatiti što se dogodilo i znati će da im je dan veliki Dar Mojih Milosti i Moga Božjega Milosrđa.
Obraćenje će biti sveopće i stupnja nikada svjedočenog od Moje Smrti na Križu.
Milijarde će se obratiti Bogu jer će Istina postati vidljiva.
Oni će točno znati što će se dogoditi na Sudnji Dan i znati će kako spasiti svoje duše jer ih je Moja Ljubav obuhvatila.
Oni mogu ponovno postati potpuni u duhu, duši i tijelu.
Moj Križ će biti dokaz Moga iskazivanja Moga Božjega Milosrđa, obećanoga tako davno čovječanstvu. Vidjeti će se na nebu po cijelom svijetu.
Mirnoća će se spustiti na Zemlju, kao posljedica ovoga čina Božjega Posredovanja koje je dano Božjoj djeci da ih probudi iz njihovoga drijemeža.
Ali pali anđeli će napasti svu Božju djecu svojom privrženom vojskom, koja će odbiti Moj Kalež Spasenja.
Tako ogorčeni, sa srcima od kamena i zaraženi mrljom sotone, boriti će se protiv onih koji ljube Boga.
Njihova brojnost se neće moći mjeriti s onima koji slijede Istinu, a ipak njihova mržnja će ih nadahnuti da kuju zlodjela koja će uništiti ovaj mir i spokoj.
Oni će osmisliti plan da bi uvjerili svijet da je ovaj događaj doista bio, svemirska slučajnost za koju će reći da je znanstvenici mogu dokazati. Mnogi će nažalost tada vjerovati da se o tome radi i mnoga Božja djeca će se vratiti starim grješnim životima koje su vodili.
Onda će započeti bitka za duše i trebati će neko vrijeme dok to ne dostigne konačni sukob, kada će Moj Drugi Dolazak okončati zlo.
Moji dragi sljedbenici, ne dopustite da ova otkrivenja donesu strah.
Umjesto toga, pripremite se za ovaj veličanstveni događaj i dopustite svojim dušama da ga prigrle.
Prihvatite ovo predivno Božje Djelo da ojača vašu odlučnost i da širite Moju Ljubav dalje među vašom obitelji i prijateljima.
Budite ponosni zbog svojih povezanosti sa Mnom, vašim Isusom i pomognite Mi da spasim one duše koje će odbiti prihvatiti Moje Milosrđe.
Idite. Pripremite se. Radujte se, jer vrijeme se bliži.
Ja vas ljubim.
 
 
Vaš Isus

 

Petak, 13. srpnja 2012., 16:25h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji sljedbenici trebaju znati redoslijed događaja jer, shvaćajući to, biti će osnaženi znanjem kako bi mogli pomoći ublažiti Kaznu.
Upozorenje se događa kao posljednje sredstvo Moga Vječnoga Oca kako bi stavio Božje Svjetlo, Svjetlo Istine, u srca čovječanstva.
Bez Njega bi većina čovječanstva bila odbačena u pakao, jer ne bi bili dostojni Kraljevstva Moga Oca.
Ovo je Božje Djelo Velikoga Milosrđa, da se sva Božja djeca otrgnu od zla i da ih se odvede u njihovu zakonitu baštinu.
Zbog velike tame koja u ovo vrijeme prekriva Zemlju, gdje je Božje Svjetlo samo tračak, ovo Božje Djelo je nužno.
Ono će razdvojiti dobre od onih koji se utapaju u grijehu, ali koji će se tvrdoglavo držati Zvijeri i sve slave na Zemlji koju im on obećava. To je gubitak vremena za takve jadne duše, jer moraju znati da je njihovo vrijeme na Zemlji kratko.
Zemlja će biti zamijenjena Novim Rajem gdje neće moći ući, ako odbace Moje Djelo Ljubavi i Milosrđa.
Mnogi će ostati u tami. Mnogi će se odmah obratiti. Ako se većina čovječanstva pokaje, onda Velika Nevolja neće biti tako teška.
Svjetski rat neće imati isti utjecaj, ako se većina ljudi pokaje nakon Upozorenja.
Nakon svjetskoga rata doći će do gladi, a zatim do zaraza. Ipak, molitva može ublažiti kaznu.
Molite snažno da bi rat i kazna koja ga slijedi, mogli biti ublaženi i otklonjeni. Samo vjera čovječanstva i odanost Meni, vašem Bogu Spasitelju, može ovo postići.
Kćeri Moja, neću Ja, tvoj Isus, prouzrokovati te strašne žalosti. Njih će stvoriti zli grijesi čovjeka, čija je žudnja za moći, novcem i nadzorom svijeta radi vlastite koristi nezasitna.
Dok će mnogi Moji sljedbenici strpljivo i željno čekati Moj Drugi Dolazak, biti će još više zbrke.
Mnogi će istupiti i tvrditi da su Ja, Mesija i ljudi će biti prevareni.
Zapamtite što sam vam Ja rekao, Ja ću se vratiti na Zemlju kao što sam je napustio kada sam uzašao kroz oblake.
Zanemarite svakoga tko tvrdi da je Ja, u tijelu, jer to se neće dogoditi.
Moji će sljedbenici biti jaki zbog svoje ljubavi prema Meni i moraju se usredotočiti na jednu želju koja će Mi, ako bude ispunjena donijeti radost i utjehu. To će biti Misija za spas duša, svih duša, prije nego Ja ponovno dođem.
Zapamtite da će odanost Meni biti ključ Spasenja i svijeta budućnosti koja neće imati kraja, jer to će biti Novi Raj koji svakome od vas pruža Vječni Život.
 
 
Vaš ljubljeni Isus

Petak, 13. srpnja 2012., 23:05h

 
Moja predraga kćeri, moraš znati da se uloga proroka razlikuje od one vidjelaca.
Prorok će uvijek biti izopćenik, mrziti će ga, bojati ga se i izolirati ga.
Prorok će uvijek raditi sam, kao da je bačen u pustinju. Jedini plod unutar neplodne pustinje biti će Glas Božji.
Kćeri Moja, kada se osjećaš osamljeno i napušteno, znaj da su se tako osjećali proroci u prošlosti. Mnogi su proroci osjećali težinu Misije koja im je bila pripravljena.
Većina njih je znala da nisu dostojni priopćavati Svetu Božju Riječ, ali prihvatili su Božji Poziv sa Neba, jer su bili poslani.
Budući da su poslani u svijet, oni su instinktivno znali dužnosti koje su morali ispuniti, a ipak, to nije bilo lako.
Svaka riječ koju su izgovorili bačena je natrag u njihova lica.
Svaka riječ trgana na komade u sinagogama i hramovima, osnovanima da se štuje Bog. Mnoge su odbacili vlastiti ljudi i nisu se mogli vratiti svojim rodnim mjestima.
Mnogi su postali nomadi i nikada nisu mogli naći mjesto gdje bi bili primljeni kao izgubljeni sin. Umjesto toga, radili su, živjeli i ostajali sami, bez ikoga kome se mogu obratiti.
A ipak znali su u svojim srcima, da ih vodi Bog i nisu osjećali strah dok su govorili Njegovim Glasom.
Milosti koje su im dane omogućile su im da budu jaki. Nikada nisu posrnuli u predavanju upozorenja Božjim ljudima, proročanstava i Božje Riječi.
Nije im bilo važno što su bili ismijavani, jer su znali da je Božja Istina hrana života.
Bez Istine, Božja djeca ne bi imala sredstva da prepoznaju naviještena proročanstva. Niti bi mogli prihvatiti Zakone koje je utvrdio Bog za dobro čovječanstva.
Odbijeni, ismijavani, odbačeni i smatrani čudacima, kao što sam bio Ja tijekom Moga vremena na Zemlji, oni su i dalje predavali Riječ Božju. Njihove riječi žive zauvijek. Nikada neće umrijeti, jer govorili su Riječ Gospodina, Svevišnjeg Boga.
Tako će biti i sa tobom. Ostati ćeš sama, poput glasa u divljini.
Zanemariti će te mnogi dijelovi Moje Crkve na Zemlji. 
Razlika ovoga puta je da će se ova proročanstva razotkriti u tvome životnome vijeku, a Istina će biti dokazana ovome naraštaju.
Oni će tada vjerovati, kada budu svjedočili dokazu Upozorenja.
Proročanstva Pečata, dok ih Ja otvaram i tebi otkrivam sadržaje, također će dokazati da Ja govorim svijetu preko tebe, sedmoga Anđela, sedmoga glasnika.
Slušati će te, a ipak, Ja ti nalažem da šutiš i da ne komentiraš one koji te ispituju ili te izazivaju.
Ti još ne shvaćaš značenje Poruka. S vremenom hoćeš. U međuvremenu, nemaš ovlaštenje da braniš Moju Riječ.
Biti će učinjen svaki pokušaj da te obmanu na odgovor, u nadi da ćeš posrnuti svojim nedostatkom znanja. Stoga moraš ostati tiha, izolirana i anonimna, dok ti Ja ne dam uputu.
Sada bi trebala shvatiti zašto si drugačija od vidjelaca. To je zato jer si prorok, prorok Kraja Vremena.
Ova Misija je zaštićena s Neba i ne može biti uništena.
Budi u miru i razumijevanju, kćeri Moja.
 
 
Tvoj Isus
 

Subota, 14. srpnja 2012., 15:15h

 
 Moja predraga kćeri, tako mnogo religija u svijetu slijedi krivi put, čime otežavaju Božjoj djeci da postignu Vječni Život.
Vječni Život je jedino postao moguć Mojom Smrću na Križu.
Moj Otac, koji je poslao Mene, Svoga Jedinoga Sina, kao žrtveno Janje, omogućio je cijelom čovječanstvu da postigne Spasenje i Vječni Život.
Vječni Život je dan kao dar Adamu i Evi. Zatim, zbog mrlje grijeha i neposluha, on je oduzet.
Umjesto njega, čovjek je postao smrtan, njegovo tijelo nečisto, njegov život u fizičkom obliku nesavršen, a Zemlja je postala jadna imitacija bogate i raskošne Zemlje stvorene za Adama i Evu u Rajskom Vrtu.
Bog, Moj Vječni Otac, tada je podario Spasenje onima koji su prihvatili Mene, Njegovog Jedinorođenog Sina, kao put prema Njegovom Novom Raju.
Moj Otac vas može prihvatiti samo preko Mene.
Nije dovoljno vjerovati u Oca, jer oni koji odbacuju Njegovoga Sina odbacuju Spasenje.
Zapamtite da tako mnogo Božje djece, svojim neznanjem, ne priznaju Mene, Spasitelja čovječanstva. Ali zbog Moga Velikoga Milosrđa, Istina će im biti pokazana Božjim Posredovanjem.
Oni su svi jednaki u Očima Mog Oca i On želi ujediniti sve takve duše u Svojim Njedrima. On ih sve ljubi. 
Kada oni vide dokaz, prihvatiti će da im je Svevišnji Bog, dao dar Vječnoga Života kroz Moju Žrtvu na Križu. Na ovaj način svi će se klanjati jednom Bogu.
Jer postoji samo jedan Bog koji je stvorio svakoga od vas.
Sada idi, kćeri Moja i pomogni osigurati da Moje Poruke budu dane svim vjerama, svakome narodu i svakome od Božje djece.
Uključujem i one pogane i one sa srcima od kamena.
Nije važno ako te pljuju ili odbiju slušati, moraš im dati Moje Poruke.
Bilo koji čovjek ili sljedbenik Mene, Isusa Krista, koji ne može prihvatiti da Ja želim priopćiti Svetu Riječ Božju svim religijama, nije pravi kršćanin.
Tako mnogi su odbacili ove Moje Poruke svijetu jer Ja obuhvaćam cijelo čovječanstvo i svaku drugu religiju, uključujući ateiste.
Nemate pravo pretpostaviti da Bog, Moj Vječni Otac, ljubi samo vas, istinske kršćane.
Blagoslovljeni ste i ljubljeni, ali bez obraćenja cijeloga čovječanstva Moj Otac neće postići pobjedu koju želi, da ujedini svu Svoju djecu.
Vi, Moji sljedbenici, imate veliku odgovornost, zbog Dara Istine koji vam je dan.
Vaša je dužnost širiti Moju Svetu Riječ kako bi doveli one jadne duše koje ne znaju za Moje Postojanje, u Kraljevstvo Božje.
 
 
Vaš Isus
 

Nedjelja, 15. srpnja 2012., 15:45h

 
 
Dijete Moje, bol koju je trpio Moj Sin i Njegovi Učenici tijekom vremena Njegove Misije na Zemlji istovjetna je onoj koju će trpjeti Njegovi sljedbenici, dok se On priprema ponovno doći.
Tijekom vremena Moga Sina na Zemlji, On se suočio s ogromnim preprekama. Vrlo malo njih je bilo spremno slušati Ga u Njegovoj vlastitoj zajednici.
Prema Njemu su se ponašali prezirno i gledali su ga s visoka oni koji su upravljali hramovima i sinagogama.
Ipak, s dobrodošlicom su Ga dočekali jednostavni ljudi i Njegova je Riječ prihvaćena jer su mogli vidjeti Istinu o kojoj je On govorio.
Njegova Riječ je stvorila strah i nesigurnost u mnogim mjestima, ali malo ih je moglo zanemariti mudrost Njegovih Učenja.
Moj Sin je stvorio podjelu, iako to nije bila Njegova namjera.
Njegovo jednostavno držanje značilo je da je malo njih moglo prihvatiti činjenicu da je On bio Sin Božji.
Mnogi su pitali kako Sin Čovječji može biti tako običan jednostavan čovjek?
Zanijekali su Ga, jer su mislili da će Mesija biti veličanstven, ponosan i da će zahtijevati pažnju najviših crkvenih redova.
Moj Sin nije mogao zadobiti poglavare crkve u to vrijeme da Ga slušaju. Njihova oholost spriječila ih je u slušanju Istine.
Isto će se dogoditi sada, dok Moj Sin priprema svijet za Svoj Drugi Dolazak.
Crkva Moga Sina na Zemlji neće slušati ovaj put, a ipak, znaju kako su se ponašali prema Mome Sinu prvi put.
Ovaj put Njegova Sveta Riječ, koja je dana tebi, proroku Kraja Vremena, neće biti prihvaćena u Crkvi Moga Sina na Zemlji.
Crkva Moga Sina će se oglušiti na Dar Prorokovanja. Oni poriču proroštvo, jer ne žele slušati.
Na učenike Moga Sina će nasrnuti oni nadležni u Katoličkoj Crkvi i optužiti će ih da su lažni.
Iako se Učenja Moga Sina nikada nisu mijenjala, naći će pogrješku u Njegovoj Svetoj Riječi koja im se sada daje.
Oni će proglasiti da su ove Poruke proturječne Riječi Božjoj.
Djeco, morate uvijek zapamtiti da Moj Sin nikada ne bi mogao proturječiti Svojoj Crkvi na Zemlji, jer On je Crkva.
Istina je i dalje kakva je uvijek i bila.
Morate slijediti Riječ Božju, jer Glas Moga Sina je odbačen i zanemaren baš kao što je bilo prvi put.
Nemojte dopustiti da vam bude uskraćen Dar Njegovoga Spasenja, posljednji čin Njegovoga Milosrđa na Zemlji.
Tako je strpljiv bio Moj Sin, tako dugo vremena. Istina je dana čovječanstvu po Muci Moga Sina na Križu.
Ona je učvršćena preko svih onih odabranih duša koje su prosvijetljene Snagom Duha Svetoga kroz stoljeća.
Sada je došlo vrijeme da Moj Sin ponovno dođe i samo oni koji prepoznaju Njegov Glas, zbog Dara Duha Svetoga, slijediti će Njegove upute.
Crkva će, kao što je učinila tijekom vremena Moga Sina na Zemlji prvi put, odbaciti Njegovu Riječ, dok se On priprema za Svoj Drugi Dolazak.
Oni neće uspjeti prepoznati Ga ili prihvatiti Ga.
Oni nisu ništa naučili.
Molite da one hrabre duše unutar Crkve koje prepoznaju Njegov Glas, imaju hrabrosti povesti svu Božju djecu prema Vječnom Životu u ovom presudnom trenutku u povijesti.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Nedjelja, 15. srpnja 2012., 17:45h

 
(Poruka primljena tijekom Klanjanja Svetoj Euharistiji)
 
Moja najdraža kćeri, Mojoj djeci je teško da ostanu slobodni od grijeha zbog kletve koju im je nanijela ruka zmije.
Nikada doista Ja ne očekujem da Moja djeca budu potpuno slobodna od grijeha, jer to je nemoguće.
Važno je da svatko tko poznaje Učenja Crkve Moga Sina na Zemlji traži pokajanje za svoje grijehe što je češće moguće.
Pokajanjem će biti lakše ostati u stanju milosti, a to će stvoriti zapreku daljnjem iskušenju.
Moja djeco, uskoro ćete svjedočiti velikim vječnim promjenama u svijetu. One će se dogoditi nakon što se dogodi Upozorenje.
Premda će mnogi zanemariti ove Poruke s Neba, važno je da se oni koji ih prihvate kao Riječ Božju pripreme.
Vi ste karika u Mome Štitu protiv neprijatelja i preko vaše vjere Ja ću vas uzdići i zaštititi vas protiv progona.
Zbog vaše ljubavi prema Mome Sinu, Isusu Kristu, Ja ću moći spasiti onu djecu koja ne mogu podnijeti Svjetlo Božje.
Vaša posvećenost u ljubavi, patnji i molitvama biti će njihova spasonosna milost od vatri pakla. Ne bojte se za sebe, već za one koji ne samo da ne mogu vidjeti, već koji i odbijaju vidjeti vremena u kojima danas živite.
Pripreme su dovršene i vrijeme je sazrelo da započnu promjene, jer Ja neću dozvoliti Zvijeri da ukrade duše.
Ovo posredovanje, obećano čovječanstvu tako davno, dogoditi će se vrlo brzo, a zatim će započeti bitka za spas Moje djece.
Ne bojte se Moje Ruke, jer kada se spusti, biti će upotrijebljena da kazni one koji pokušavaju uništiti Moju djecu.
Ja ću ih zaustaviti u obmanjivanju duša.
Ja ću ih zaustaviti u njihovoj ubilačkoj namjeri i Ja ću uništiti njihove lažne crkve, njihove zle kultove, njihove lažne idole, njihove gradove i njihove narode, ako nastave odbijati Ruku koja ih hrani.
Upozoreni su. Vi, Moja ljubljena djeco, ćete pomoći Mome Sinu da ih spasi.
Nikada se ne bojte, jer oni sa Pečatom Živoga Boga nisu samo zaštićeni, već su im dane milosti da brane Riječ Božju, kako bi što većem broju duša bio dan Dar Života.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 

Ponedjeljak, 16. srpnja 2012., 15:15h

 
 
Moja predraga kćeri, vrijeme je da se pripreme svi Božji svećenici, biskupi i svi oni koji vode Moju Svetu Katoličku i Apostolsku Crkvu na Zemlji.
Jer bliži se vrijeme da progon Moga ljubljenoga Namjesnika, Pape Benedikta XVI, dosegne svoj vrhunac.
Vrlo brzo on će biti prisiljen napustiti Vatikan. Zatim će doći vrijeme kada će se Moja Crkva podijeliti, jedna strana protiv druge.
Ja pozivam sve Moje posvećene sluge da se sjete svojih presvetih zavjeta.
Nikada ne napuštajte svoju Misiju. Nikada ne napuštajte Mene. Nikada ne prihvaćajte laži u zamjenu za Istinu.
Morate od Mene tražiti da vam pomognem u nadolazećim teškim vremenima. Morate ustati, ujediniti se i slijediti Me.
Molite za snagu koju trebate ovom posebnom Križarskom molitvom.
 
Križarska molitva (66) Molitva klera: Pomogni mi da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi
 
O dragi Isuse, pomogni da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi u svako doba. Daj mi snagu da mogu održati Istinu o Tvojoj Crkvi uslijed protivština. Ispuni me milošću da dijelim Svete Sakramente onako kako si nas Ti naučio. Pomogni mi da hranim Tvoju Crkvu Kruhom Života i da ostanem vjeran Tebi, čak i kada mi to zabrane. Izbavi me od okova prijevare s kojom ću se možda morati suočiti, kako bih naviještao istinitu Božju Riječ. Prekrij u ovo vrijeme sve Svoje posvećene sluge Svojom Predragocjenom Krvlju, da bismo ostali hrabri, odani i nepokolebljivi u svojoj vjernosti Tebi, našem ljubljenom Spasitelju, Isusu Kristu. Amen. 
 
Ne budite obeshrabreni, Moji ljubljeni posvećeni sluge, jer ovaj razdor je prorečen i mora se dogoditi u konačnoj bitci za duše.
Ja vas ljubim i sada ću Ja biti s vama dok hodamo trnovitim putem prema Kalvariji, kako bi se još jednom ostvarilo Spasenje za sve duše.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 

Utorak, 17. srpnja 2012., 16:00h

 
 
Moja predraga kćeri, tvoja Misija mora obuhvatiti svu Božju djecu. Posebno žudim za dušama mladih i onih koji dopuštaju da ih ljudska inteligencija ogluši za Istinu Moga Postojanja.
Mlade duše su Mi drage i Ja plačem zbog načina na koji mnogi od njih nisu nikada poučeni Istini. 
Njihovi roditelji, od kojih mnogi ne vjeruju u Boga, odveli su ih u bezdan tame.
Svjetlo koje oni traže je ono koje im je donijelo lažno svjetlo svega što sjaji. Zavedeni su glazbom, odjećom i zabavom, sve stvoreno da stimulira osjetila.
Oni Me ne poznaju. Mnogi nikada nisu čuli za Mene, niti koju nadu Ja predstavljam u njihovoj potrazi za budućom srećom.
Lucifer, pali anđeo u višoj Hijerarhiji Serafima Moga Oca, bio je talentirani glazbenik.
Kao sotona u današnjem svijetu, on iskušava Moje mlade nježne duše kroz glazbu.
Glazba je njegovo oružje uništenja i on koristi svaku vrstu da privuče male nevine duše u svoju mrežu prijevare.
Glazba je veliki Dar Božji. Ona se također koristi da bi se prikrila zla vjernost zlome preko tekstova koji štuju Zvijer. Vrlo rijetke mlade duše shvaćaju moć glazbe ili kada se koristi na pogrešan način.
Molim vas, Ja vam nalažem da Mi pomognete spasiti njihove malene duše.
Dovedite ih Meni. Nikada ih ne prisiljavajte. Umjesto toga, posvetite mladu djecu Meni ovom molitvom.
 
Križarska molitva (67) Sačuvaj moju djecu od kralja laži
 
Dragi Isuse, ja Te molim sačuvaj moju djecu od kralja laži. Ja posvećujem ovu djecu ( navesti imena ) Tvom Svetom Srcu i molim Te da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju i tako obasjaš njihove duše, te ih primiš u sigurnost Svojih Ruku punih ljubavi, da budu zaštićeni od svakoga zla. Molim Te otvori njihova srca i ispuni im duše za vrijeme Prosvjetljenja savjesti Tvojim Svetim Duhom, da budu očišćeni od svake ljage. Amen.
 
Molitva za ateiste tijekom Upozorenja
 
Oni od vas koji kažete da ste ateisti, poslušajte sada Moje obećanje. Ja vas ljubim i Ja nikada neću odustati od Moje bitke kako bih vas spasio od kandži prevaranta, sotone, koji vas osljepljuje za Istinu.
Kada vrijeme dođe i kada budete vidjeli svoje grijehe pred svojim očima tijekom Upozorenja, molim vas da izgovorite ove riječi:
Isuse, pokaži mi Istinu i izbavi me od zla. Doista mi je žao zbog mojih grijeha i molim Te da me sada uzmeš i pokažeš mi Svjetlo Svoga Milosrđa. Amen.
Nikada više nećete biti zbunjeni, ako izgovorite ovu molitvu. Breme će biti podignuto s vašega srca i biti ćete doista u miru.
Sjetite se ovih riječi kada dan dođe.
Ja vas neću napustiti. Ja ću vas držati i osjetiti ćete Moju Ljubav kako buja vašim tijelom i zatim će vam biti dan dokaz za kojim ste čeznuli.
 
 
Vaš Isus
 

Utorak, 17. srpnja 2012., 23:18h

 
 
Moja predraga kćeri, vrijeme sada brzo ide. Ja vas sada sve pripremam već neko vrijeme.
Vi, Moji sljedbenici, znate što morate činiti. Vaša vlastita Ispovijed je važna i morate Ju pokušati imati jednom tjedno od sada.
Budite u miru. Ja sam zadovoljan zbog načina na koji slijedite Moje upute. Molim vas da se vraćate Mojim Križarskim molitvama i da se usredotočite na molitve da bi spasili duše drugih.
Jednom kada se Upozorenje dogodi, biti će dosta meteža.
Ljudi će posvuda biti poniženi na način koji nije uobičajen.
Mnogi će biti previše uznemireni da bi se odmah vratili na svoje radno mjesto. Ljudi na moćnim položajima, u vladama, ispitivati će svoje zakone.
Oni koji su ubojice i kriminalci u vašim zajednicama osjećati će užasnu tugu i očaj i mnogi će okajati svoje grijehe.
Moji svećenici i Moji drugi posvećeni sluge odmah će znati da ove Poruke dolaze s Mojih Božjih Usana.
Tada će ustati i slijediti Moje odane sljedbenike da Mi pomognu pripremiti svijet za Moj Drugi Dolazak.
Neki među njima znati će da im Ja govorim, ali nedostajati će im hrabrosti da otvoreno proglašavaju Moju Presvetu Riječ.
Vremenom će im biti dane milosti da održavaju Moje Sakramente, kada shvate da će biti oskvrnuti. Zatim će im biti dan dokaz ovih proročanstava.
Mnogi će roditelji morati usaditi, u svoju djecu stariju od 7 godina, važnost molitve i pokajanja od tada. Roditelji, vi imate dužnost poučiti svoju djecu Istini.
Njihova će srca biti otvorena Mojoj Ljubavi nakon Upozorenja i morate ih nastaviti voditi u duhovnim stvarima.
Osigurajte da držite Svetu Vodu u svojim domovima i Benediktinski Križ, od sada, zajedno sa Pečatom Živoga Boga koji visi u vašem domu. Sve će to zaštititi vašu obitelj.
Slijedite Moju uputu i sve će biti dobro.
Kćeri Moja, moraš sada ići i osigurati da se Knjiga Istine što je brže moguće objavi. Važno je da bude dana onim dušama koje nemaju pristup kompjutoru.
Ne boj se, jer Ja ću te voditi i poslati ti pomoć kako bih osigurao da je poslana širom svijeta.
Idi u miru. Idi u Ljubavi. Ja sam uvijek s tobom.
Ja stojim uz tebe svakog trenutka dana, vodeći te čak i kada to ne shvaćaš. Ja sam u tvom srcu.
 
 
Tvoj ljubljeni Isus
 
 
Srijeda, 18. srpnja 2012., 18:15h
 
 
Dijete Moje, Ja plačem u ovom trenutku zbog načina na koji su Božja djeca uplašena ili posramljena proglasiti svoju ljubav prema Njegovom Sinu Isusu Kristu.
Mnogi u današnjemu svijetu, koji ljube Moga Sina, srame se otvoreno javno proglašavati Njegovo Ime, zbog straha da ih se javno ne ukori.
Današnje takozvano tolerantno društvo poprijeko gleda kada kažete da vjerujete u Isusa Krista, Sina Čovječjega i da vjerujete u Njegova Učenja.
A ipak, mnogi se nikada ne dvoume o korištenju Njegovoga Svetoga Imena, mnogo puta u tijeku dana, kada izgovaraju psovke.
Njegovo Ime se često govori, ali ne na način na koji bi trebalo.
Toliki mnogi se boje biti otvoreni u svojoj ljubavi prema Mome Sinu, u svijetu koji poprijeko gleda Kršćanstvo.
Dvije trećine svijeta prezire Kršćanstvo.
Kršćani su tiranizirani, prezreni i često progonjeni, poput nijedne druge religije u svijetu. 
Božji izabrani narod, Židovi, također pate i bili su progonjeni na najnehumaniji način zbog toga tko su. Odabrani rod, uskoro će biti obraćeni i dočekati će sa dobrodošlicom Mesiju, drugi put, iako Ga nisu uspjeli prihvatiti prvi put.
Djeco, vi se nikada ne smijete bojati proglasiti svoju ljubav prema Mome Sinu. Kada iskazujete svoju ljubav prema Njemu otvoreno i bez straha, mnogi će ljudi slušati. Zatim, što više proglašavate Njegovu Svetu Riječ, postati ćete više samopouzdani.
Zatim ćete primiti više milosti da vam daju snagu da napravite slijedeći korak.
Nakon nekog vremena, neće vas brinuti što drugi misle o vama. A ipak, mnogi će biti zadivljeni vašom iskrenošću i mnogi će htjeti znati više o Mome Sinu.
Sada je vrijeme da se govori o Milosrđu Moga Sina što je moguće većem broju ljudi.
Mora im biti rečeno o Njegovom Božjem Milosrđu, najvećem Daru Upozorenja, koje će se vidjeti diljem cijeloga svijeta. Zatim, nakon toga, oni će znati Istinu i još mnogi će htjeti čuti ove Poruke s Neba.
Hvala ti, dijete Moje, što odgovaraš na Moj poziv.
 
 
Tvoja ljubljena Majka na Nebu
Majka Spasenja

Četvrtak, 19. srpnja 2012., 07:00h

 
 
Moja predraga kćeri, veliki plan, da se obmani Božju djecu, kuje se da bi se uništio dokaz Moga Postojanja.
Uskoro će mnogi istupiti, zamaskirani kao Moji posvećeni predani sluge, da bi pokušali uništiti vjerovanje u Mene, vašega ljubljenoga Isusa.
Oni će početi ispitujući Moje Rođenje, čistoću Moje Majke i Moje Uskrsnuće od mrtvih.
Oni će demonizirati sve ove stvari kao lažne i predstaviti će ono što nazivaju dokazom kako bi osigurali da što je više moguće kršćana postane sumnjičavo u vezi Moga Života na Zemlji.
Oni će stvoriti laži o Mome Razapinjanju i iznositi tvrdnje o Mojoj moralnoj naravi.
Zatim će početi napadati relikvije, ispitivati ih i pokušati ih razotkriti kao ništa više od praznovjerja u mislima kršćana.
Zatim je tu Torinsko Platno, tkanina koja je prekrivala Moje mrtvo Tijelo u grobnici. Oni će konačno zanijekati da je istinito i promicati laži.
Reći će da su Moje Ruke preduge i to će ispitivati. A ipak, ne uspijevaju shvatiti mučenje koje je Moje Tijelo moralo trpjeti tijekom Moga Razapinjanja. Moje Ruke su istrgnute iz Svojih Zglobnih Čašica tijekom Moga Razapinjanja i kao takve ih otisak na Torinskom Platnu pokazuje.
Zatim će oni pokušati dokazati da se Uskrsnuće nikada nije dogodilo. Sve laži, reći će. Tako su očajni da izbrišu sve Moje tragove.
Zatim će oni pokušati oduzeti svima onima koji se obrate tijekom Upozorenja Svete Sakramente i Svetu Bibliju.
Oni će zabraniti Bibliju u većini mjesta.
Zatim će uvesti novu lažnu knjigu, za koju će reći da proglašava važnost međusobne ljubavi.
Oni će iskoristiti ljubav koju kršćani imaju u svojim srcima, Dar od Boga, da bi utjecali na njih da prihvate poruke takozvane ljubavi.
Ljubite jedni druge, reći će. Sada ljubite religije jednih i drugih. Ujedinite se kao jedna religija i pokažite pravu ljubav prema svojoj braći i sestrama.
Sebeljublje će biti osnovna poruka.
Najprije ljubite sebe i biti će vam lakše ljubiti svoga bližnjeg, biti će njihova poruka i to će biti najveća laž koju će vas, Moji sljedbenici, natjerati da progutate.
Sebeljublje ispred drugih vrijeđa Boga.
Ono je sebično. Ne slušajte laži. A ipak, tako će uvjerljivi biti, da će mnogi povjerovati ono što im je rečeno i slijediti će vođu ove Jedinstvene Svjetske Religije poput janjadi na klanje.
Prodirući u toliko mnogo naroda, mnoge Vlade će odobravati Novu Svjetsku Religiju.
Oni će nemilosrdno iskorijeniti Kršćanske Zakone.
Zatim će oni stvoriti zakone koji će zabraniti sve religije, osobito Kršćanstvo.
Zatim će oni kazniti one koji ne odgovaraju na njihove zahtjeve.
Komunizam će biti u srži svega ovoga zla.
Ne zbog toga što komunizam promiče ateizam. Već zato što promiče mržnju prema Bogu.
Rusija i Kina biti će na vlasti u mnogim narodima, počevši s Europom.
Europsku Uniju, zvijer sa deset rogova, proždrijeti će druga zvijer, nemilosrdnija i snažnija.
Zatim će komunizam uzeti maha, prije nego se proširi posvuda.
Ovo razdoblje neće dugo trajati. Biti će kratko.
Vaše molitve će ublažiti utjecaj, ali ovo je naviješteno i razviti će se.
Molite, molite, molite za obraćenje cijeloga svijeta tijekom Upozorenja.
Ako se većina duša obrati, onda veliki dio Velike Nevolje može biti i biti će olakšan.
 
 
Vaš Isus
 

Petak, 20. srpnja 2012., 17:46 

 
Moja predraga kćeri, tri i pol godine preostale u razdoblju Nevolje počinju u prosincu 2012.
To je razdoblje kada će se Antikrist pojaviti kao vojni junak.
Njegova duša je predana sotoni koji posjeduje svaki dio njega.
Moći koje će on posjedovati znače da će ga se s vremenom gledati ne samo kao čovjeka mira, već će ljudi misliti da je on Ja, Isus Krist, Spasitelj čovječanstva.
Oni će također, s vremenom, vjerovati da je Antikrist poslan da bi navijestio Drugi Dolazak.
Mnoge siromašne duše će stoga dragovoljno prihvatiti njegov žig, žig Zvijeri. 
Jer on je Zvijer u svakom pogledu, zbog načina na koji će se sotona očitovati u njegovom tijelu.
On će izvoditi čuda na nebu.
On će liječiti ljude. 
On će biti na čelu Nove Svjetske Religije, te će on i lažni prorok koji će predvoditi ljusku Katoličke Crkve na Zemlji blisko surađivati kako bi prevarili svu Božju djecu.
Svijetu će uskoro biti predstavljena najpodmuklija laž koju čovječanstvo u ovom trenutku ne može pojmiti.
Vama kojima je dana Knjiga Istine, ove Moje Svete Poruke koje upozoravaju čovječanstvo na ove stvari, znajte ovo.
Toliko profinjen će njihov plan biti, da će mnogi biti prevareni vanjskom ljubavlju koju će oni predstaviti svijetu kao dio svog zlog plana. 
Antikrist i lažni prorok, među sobom, već završavaju planiranja svoje opake vladavine i prva stvar koju će oni postići će biti pojačavanje rata na Bliskom istoku.
Antikrist će biti ključni čovjek koji vuče konce u pozadini. Tada će izići i biti viđen kao posrednik mirovnog plana.
Tada će svijet pasti pod njegovu opsjenu. 
U međuvremenu će lažni prorok osvojiti moć unutar Katoličke Crkve.
Uskoro će biti uvučena u Novu Svjetsku Religiju, paravan za obožavanje sotone. Obožavanje sebe će biti osnovni cilj ove odvratnosti i uvođenje zakona koji se odnose na dvije stvari.
Ukidanje Sakramenata i ukidanje grijeha.
Sakramenti će istinski biti dostupni samo od onih svećenika i drugog Kršćanskog klera koji ostanu vjerni Meni. Oni će dijeliti ove Sakramente u posebnim crkvama u izbjeglištvu.
Ukidanje grijeha će biti predstavljeno kroz uvođenje zakona koji će nalikovati na podržavanje snošljivosti. 
Oni uključuju pobačaj, eutanaziju i istospolne brakove. Crkve će biti prisiljene dopustiti istospolne brakove i svećenici će biti prisiljeni da ih blagoslove u Mojim Očima.
Tijekom tog vremena oni će nastaviti izgovarati svoj oblik Svete Mise. Njihov prinos Svete Euharistije, u kojem će oskvrnuti Hostiju, održavati će se u katoličkim crkvama.
Moje Prisutnosti neće biti ne samo u takvim misama, već je neće biti ni u samim crkvama gdje Me obeščašćuju.
Sve ove stvari će biti vrlo zastrašujuće Mojim sljedbenicima. Više nećete biti u mogućnosti dobivati Sakramente osim od svećenika Ostatka Moje Crkve na Zemlji.
To je razlog zašto vam Ja sad dajem Darove, poput Potpunog Oprosta za odrješenje vaših grijeha. To nije zamišljeno da zamijeni Čin Ispovijedi kod katolika.
Bit će to način na koji možete ostati u stanju milosti.
Iako će se milijarde ljudi obratiti tijekom Upozorenja, ova proročanstva će se i dalje ispunjavati. No, mnogo ih se može ublažiti kroz molitvu kako bi se umanjile patnje i progoni.
Vi, Moji sljedbenici, zapamtite da ste zaštićeni  u svako doba Pečatom Živoga Boga.
Vi morate širiti Pečat i dati ga što većem broju ljudi.
Molim Vas da shvatite da vam Ja govorim ove stvari da vas pripremim, tako da možete spriječiti duše koliko god je moguće od prihvaćanja žiga Zvijeri.
Sotona će iskoristiti moć opsjednutosti u tim dušama koje uzmu žig i biti će ih jako teško spasiti.
Biti će te upućeni svaki korak puta, Moji sljedbenici, kroz ovu Misiju. Ne smijete dopustiti da strah uđe u vaša srca, jer ću vas Ja ispuniti hrabrošću, snagom, izdržljivošću i pouzdanjem da podignete svoje glave visoko dok stupate naprijed u Mojoj Vojsci.
Zapamtite da sotona ne može pobijediti u ovoj bitci, jer tako ne može biti.
Samo oni s Pečatom Živoga Boga i oni koji ostanu odani i postojani prema Bogu mogu pobijediti.
 
 
Vaš Isus. 
 
 
 
 
 
 
 
Subota, 21. srpnja 2012., 15:15h
 
 
Moja predraga kćeri, oni među vama, Mojim sljedbenicima, koji se brinu o nadolazećim vremenima, moraju znati da sva Moć leži u Rukama Moga Vječnog Oca.
Njegova jedina želja je spasiti svu Svoju djecu od kandži Zvijeri.
Nažalost, Zvijer, sotonu, odbacuju oni nevjernici kao plod mašte.
On i njegova vojska demona su posvuda, kušajući Božju djecu da griješe u svojim mislima, djelovanjima i djelima svake sekunde dana.
Moj Otac ne želi samo spasiti duše svakog pojedinog od Svoje djece, On ih želi zaštititi od Antikristovog progona.
Moć da se otklone, ublaže i oslabe ove kušnje leži u vašim rukama, Moji sljedbenici.
Vaše molitve mogu ublažiti većinu ove patnje, koju planira sotonska vojska u godinama koje dolaze.
Onima koji se ponovno vrate putovima Gospodina, Svevišnjeg Boga, biti će dane milosti da pomognu zaustaviti većinu ovog ružnog i zlog plana, kojega priprema ova bezbožna skupina protiv svojih bližnjih braće i sestara.
Ljubav Božja će obasjati sve one koji zatraže od Moga Oca da zaustavi Antikrista od nanošenja užasne patnje čovječanstvu.
Vi morate snažno moliti da on bude brzo oboren zajedno sa lažnim prorokom.
Vama, Moji sljedbenici, će biti dane posebne Litanije Križarskih molitvi da razbijete i oslabite njegovu moć.
Ovo se mora moliti svakodnevno nakon Upozorenja, a u idealnom slučaju, tijekom Klanjanja Svetoj Euharistiji.
Ove Litanije su stvorene da unište Antikrista i njegovu vojsku. Biti će moćna sila i ako se dovoljno duša ujedini u svojim molitvama, biti će sredstvo u ometanju većine planova koje smišljaju Antikrist i lažni prorok.
Prva litanija će vam biti dana ubrzo.
Ostanite jaki i ufajte se u Moju Ljubav prema vama, jer nije Moja želja vidjeti vas kako patite.
Sve što Ja želim jest ujedinjenje cijelog čovječanstva u Novoj Eri Mira koja dolazi.
To je sve na što se vi trebate usredotočiti. Sva patnja će biti izbrisana i zaboravljena kada se otkrije ova Nova Era.
Budite strpljivi. Ufajte se u Mene i znajte da je Ljubav koju Moj Vječni Otac ima prema Svojoj djeci nesavladiva i vama nepojmljiva.
Ljubite i ufajte se u Njegovu veliku Ljubav i znajte da je Moć Moga Božjega Milosrđa tako snažna, da će se milijarde obratiti kada ono obuhvati cijelo čovječanstvo.
Tada će Snaga Duha Svetoga, koja će bujati u većini duša Božje djece, postati nepodnošljiv teret Antikristu.
Njemu će biti teško probiti štit Božje Vojske.
Zbog toga vi nikada ne smijete odustati od nade. Bitka za duše bi mogla biti skraćena i ublažena, ako se dovoljno duša obrati i čini kako ih Ja poučavam.
Ja vas ljubim sve i nadam se da se uvijek ufate u Mene.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 22. srpnja 2012., 19:00h

 
 Moja predraga kćeri, mnoge odabrane duše trpe veliku patnju u ovo vrijeme, dok su njihova srca isprepletena sa Mojim radi pošasti grijeha.
Ovo ujedinjenje patnje, koje sada doživljavaju mnogi vidjeoci, proroci i duše žrtve, je zbog spasenja duša onih koji će umrijeti u smrtnom grijehu tijekom Upozorenja.
To je patnja poput nijedne druge i pomoći će poraziti neprijatelja tijekom Upozorenja.
Kćeri Moja, ti moraš nastaviti objavljivati Moje Poruke, iako ti je to bolno u ovo vrijeme.
Nemir u svijetu će se brzo pojačavati i ne samo da će izbiti ratovi, već će se i svjetska banka pokušati dočepati nadzora nad većinom svjetskih valuta.
Kaos će prevladavati, a ekološki preokreti će nadoći, dok se Ruka Moga Oca spušta da kazni čovječanstvo zbog njihovih slabosti i robovanja grijehu.
Moji sljedbenici, vaše molitve su spriječile mnoge nesreće koje bi inače uništile gradove i narode.
Nikada ne smijete odustati od molitve. Ustrajnost i odanost Meni, vašem Isusu, olakšati će situaciju.
Morate ostati jaki tijekom ovoga vremena razdora jer vrlo brzo će se sve promijeniti.
Usprkos zloći sotonine vojske, rastuća vjera Moje Vojske će im odoljeti i zaustaviti ih u njihovim pokušajima da unište Moju Crkvu.
Nikada se ne osjećajte razočarano ovom Misijom, čak i kada se ponekad čini beznadnom. Moje Milosrđe je veliko. Moja Ljubav obuhvaća svu Božju djecu.
Vi ćete pobijediti u ovoj bitci za duše i neće puno proći prije nego se pojavi Novi Svijet, bez kraja. 
Ovo je vaša budućnost, budućnost svijeta kojoj morate težiti. Sotonini dani su skoro gotovi.
Radujte se, jer uskoro će patnja biti zaboravljena.
 
 
Vaš Isus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Ponedjeljak, 23. srpnja 2012., 16:36h

 
 
Dijete Moje, dolina suza koja napaja svaki narod na toliko je mnogo načina naviještena mnogo puta.
A ipak, oni nisu slušali upozorenja koje sam dala vidjeocima tijekom stoljeća.
Neki od onih koji znaju obećanja Gospodinova, koji je rekao da će se ponovno vratiti da vlada u svijetu bez kraja, mogu prepoznati znakove.
Većina ljudi neće, jer ne poznaju Evanđelja.
Djeco, ova vremena su jako teška i zbunjujuća. Ja, vaša ljubljena Majka, pružam vam zaštitu protiv sotone, ako bi Me samo zamolili.
Odobrena Mi je Moć da ga satrem. Ako zazovete Moju pomoć, Ja vam mogu olakšati muku.
Dijete Moje, njegov utjecaj postaje jasan mnogima od vas koji otvarate svoje oči.
Njegova zloća se obznanila u mnogoj Božjoj djeci.
Ubojstva, besmislena ubijanja, ratovi, pohlepa, progon, nemoralnost i rašireni grijesi koji krše svaku Božju Zapovijed, koju je Mojsije propisao, tu su da ih svi vidite.
Oni koji imaju malo vjere ili govore da to nije važno moraju znati za štetu koju sotona nanosi vašoj duši.
On je poput bolesti koju je teško liječiti. Jednom kada vas obuzme, vodi do drugih bolesti, čak i gorih od prve, tako da jedan lijek nije dovoljan.
On truje dušu, duh i tijelo tako brzo, da je vrlo teško osloboditi se.
Djeco, ne shvaćate koliko je on moćan i osvetoljubiv. Kada zarazi dušu, neće ju pustiti na miru, tako da dotična duša gotovo gubi svoj um.
U nekim slučajevima te duše više ne nadziru svoje vlastite porive.
Kao Majka sve Božje djece, Ja imam Moć da vam pomognem spasiti dušu.
Kao Majci Spasenja, Mome posljednjem Imenovanju s Neba, dajte da vam pomognem.
Morate moliti Moju Svetu Krunicu svaki dan za zaštitu i sotona će pustiti vas i vaše ljubljene na miru.
Nikada ne podcjenjujte ovu molitvu, jer sotonina se moć smanjuje čim ju izmolite.
Djeco, Božja Moć je ostavljena u baštinu onima koji zazovu Moga Sina, Isusa, da vam da snagu da proživite ova vremena. Ne može vam biti dana, ukoliko ju ne zatražite.
Evo slijedeće Križarske molitve koju morate moliti kako bi tražili zaštitu protiv sotone.
 
Križarska molitva (68) Zaštiti me od utjecaja sotone
 
Majko Božja, Majko Spasenja, prekrij me Svojim Presvetim Plaštem i zaštiti moju obitelj od utjecaja sotone i njegovih palih anđela. Pomogni mi da se sve vrijeme ufam u Božje Milosrđe Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista. Podržavaj me u mojoj ljubavi prema Njemu i ne dopusti da se ikada udaljim od Istine Njegova Učenja, bez obzira kolikim napastima bio izložen. Amen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Molite, molite, molite uvijek za zaštitu protiv zloga, koji uzrokuje užasnu bol, štetu i jad u vašim životima.
Ako ne zatražite, ne možete primiti ove milosti.
Ufajte se u Mene, svoju Majku, u svako doba, jer Moja je uloga pomoći Mome Sinu da spasi duše sve Božje djece.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Kraljica Zemlje
Majka Spasenja
 

 

 
Utorak, 24. srpnja 2012., 17:39h
 
 
Moja predraga kćeri, blizu je vrijeme da posljednje tajne Boga Svevišnjega budu otkrivene cijelom svijetu.
Tvoj glas, kćeri Moja, konačno će dovršiti Božji Plan na Zemlji, da se otkrije Istina Moga Drugog Dolaska.
Ti, kćeri Moja, si sedmi anđeo poslan da pripremi Božju djecu kako bi obnovili svoju vjeru da bi bili spašeni.
Dok otkrivaš tajne unutar sedam pečata koje Ja, Isus Jaganjac Božji sada otvaram, razbjesniti ćeš mnoge.
Bezbožne laži koje čine oni koji se pretvaraju da su sluge Moje Crkve, biti će razotkrivene  zvukom tvoga glasa.
Svako zlodjelo sotoninih sljedbenika koji se usude proglasiti sebe Mojim sljedbenicima biti će razotkriveno. Svaka laž razgolićena, da je svi vide.
Nova lažna Crkva, koju je stvorio Antikrist, biti će prikazana kakva jest.
Svaki pokušaj učinjen da se prevari Božju djecu biti će prikazan obrnuto, dok se pojačava bitka za spas čovječanstva.
Svi će svjedočiti izgovorenim bogohuljenjima onih koji ne govore u Moje Sveto Ime, iako neće mnogi prihvatiti Istinu Božju dok se sada daje svijetu.
Riječi, tako dugo skrivene i ušutkavane do samoga kraja, sada teku sa Mojih Usana.
Nijedan čovjek neće biti isključen iz Istine. Svima će biti pokazana Prava Riječ, dok se Ja ponovno pripremam da spasim čovječanstvo od vječnog prokletstva.
Proročanstva dana Ivanu, neotkrivena do sada, predstavljaju se u ovo vrijeme da probude svijet.
Evanđelja će se još jednom, nakon toliko dugo, širiti diljem svijeta.
Slijepi će ponovno vidjeti.
Nijemi će govoriti, a Istina će poput meda teći s njihovih usana.
Gluhi će slušati, a Istina će im donijeti utjehu koja je tako dugo nedostajala u njihovim životima.
Otpadništvo će se srušiti, a ranjene duše, gladne Istine, konačno će Ju prihvatiti raširenih ruku.
Moć Božja će se sada objaviti u svakom kutku.
Budite sigurni da će okot sotone i njegovih sljedbenika učiniti sve što mogu kako bi spriječili da se Knjiga Istine da svijetu kroz Ljubav Božju.
Oni će biti bespomoćni protiv Nje, iako se neće tako činiti.
Nebesa sada iščekuju vrijeme da se okupi cijelo čovječanstvo za Moj Slavni Povratak.
Nikada Me ne napuštajte. Dočekajte Me s dobrodošlicom dok vas pripremam za Moj Slavni Drugi Dolazak.
Povedite svoju obitelj sa sobom i dođite u Moj Zagrljaj, dok Se pripremam umotati vas u zaštitu Mojih posebnih milosti s Neba.
Ja dozivam sve vas da prepoznate ovaj posljednji poziv, preko Moga Sedmog Glasnika, kojemu je dano ovlaštenje da otkrije sedam truba, sadržaje sedmog pečata, dok se Anđeoski kor priprema da se otkriju proročanstva.
 
 
Vaš Isus
 

LJUBAV JE BOŽJI ZNAK. BEZ OBZIRA KOJU RELIGIJU ILI VJERU SLIJEDITE, LJUBAV MOŽE DOĆI SAMO OD BOGA.

Srijeda, 25. srpnja 2012., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim razgovarati o Ljubavi i kako, bez Nje, svijet ne bi mogao preživjeti.
Bog je Ljubav. Ljubav dolazi od Boga.
Tamo gdje nađete Ljubav, odmah osjećate Prisutnost Božju.
Gotovo svatko u svijetu osjeća ljubav u nekoj fazi. Ljubav oslobađa dušu i njena čistoća vam daje pogled na dubinu Ljubavi koju Bog ima prema svakom od Svoje djece.
Ljubav pobjeđuje smrt.
Ljubav pobjeđuje zlo.
Ljubav je vječna. Nikada ne može umrijeti, jer dolazi od Boga i trajati će vječno.
Kada zli napada Ljubav u ovom životu, djelovanjem preko duša, ona pati, vene i može biti zamijenjena ravnodušnošću ili ponekad mržnjom.
Samo ljubavlju, osobito međusobnom, može se razviti mir u svijetu.
Bez ljubavi, ljudi bi umrli i postali prazni.
Kada ljubite dijete, osjećate istu vrstu ljubavi koju Moj Otac ima u Svome Srcu prema svakom djetetu rođenom na svijetu kroz Njegovo stvaranje.
Zamislite roditeljevu muku kada dijete nestane.
Tuga, briga i tjeskoba identični su onima koje Moj Otac osjeća kada Njegova djeca lutaju i postanu izgubljena Istini Njegovog Postojanja.
Zatim zamislite užas koji roditelj mora trpjeti, ako se njegovo dijete ne može naći.
Što ako postanu zauvijek izgubljeni? To je razdiranje duše koje Moj Otac trpi kada izgubi Svoju djecu.
Ništa Ga ne tješi dok ih ponovno ne nađe ili kada se okrenu i dođu trčeći ponovno kući k Njemu.
Sve stvorenje je utemeljeno kroz Ljubav Moga Oca.
Njegova Ljubav preplavljuje Nebo i Zemlju i vrlo je moćna.
Sve je stvoreno Njegovom Božjom Ljubavlju i Njegovom plemenitošću Srca, kako bi mogao dijeliti sva čudesa stvaranja sa Svojom djecom.
Njegova Ljubav prema Njegovoj djeci nikada neće umrijeti.
Izdaja Njega od strane Lucifera, kojemu je On dao sve, značila je da Njegova Ljubav prema ljudskom rodu nije bila uzvraćena od većine čovječanstva.
Ali pošto je uvijek brižni Otac, Njegova Ljubav je tako moćna da ništa ne može ubiti Njegovu Ljubav prema Njegovoj djeci.
Njegova Ljubav znači da je svakoj osobi dana druga prilika.
Upozorenje, veliki Dar kojega je odobrio Moj Otac, je poseban poziv sa Neba.
Ovaj poziv, veliko nadnaravno čudo, svakome će od vas dati priliku da budete spašeni; da budete pozvani i da dobijete Ključ koji otvara Vrata Novoga Raja na Zemlji.
Oni od vas koji prihvate Ključ Raja će zapravo poraziti Zvijer.
Svijet će se konačno riješiti zla, grijeha, patnje i svake boli.
Mir će vladati.
Ljubav prema Mome Ocu će konačno procvjetati i svi ćete živjeti u skladu sa Njegovom Božjom Voljom.
Ljubav je Božji Znak. Bez obzira koju religiju ili vjeru slijedite, Ljubav može doći samo od Boga.
Ona je Svjetlo prisutno u svakoj duši, čak i onih koji su okorjeli grješnici, jer Bog nikada ne gasi Svoje Svjetlo.
Zgrabite Ju. Prigrlite Ju. Držite se Ljubavi, jer ona će vas voditi prema Njemu.
Ljubav će vas spasiti od tame.
 
 
Vaš Isus

Četvrtak, 26. srpnja 2012., 23:55h

 
Moja predraga kćeri, mnogi ljudi zapravo ne shvaćaju tajnu Moga Drugog Dolaska.
Moj Drugi Dolazak je ispunjenje Novoga Zavjeta.
To će biti stvaranje savršenog Raja kojeg je s ljubavlju ostvario Moj Ljubljeni Otac za Adama i Evu. U to vrijeme sve stvari na Zemlji su bile u savršenom skladu i usklađene sa Voljom Božjom.
Vrijeme od Moga Razapinjanja na Križu je bilo bolno za čovječanstvo zbog vladavine sotone, koji je vladao Zemljom tijekom ovoga razdoblja.
Savez sa sotonom je uskoro gotov i ubrzo se moraju dogoditi dva događaja.
Otkupljenje ljudskoga roda će se događati tijekom Upozorenja. Od tada pa nadalje će ljudi prigrliti Istinu, uključujući one koji ne znaju za Postojanje Boga.
Drugi koji sporo odgovaraju na ovo Čudo, kada im dokaz bude predočen, obratiti će se s vremenom. I oni će također tražiti oprost za svoje grješne živote.
Tada dolazi posljednja faza, posvećenje - konačno pročišćenje kako bi cijelo čovječanstvo bilo dostojno da uđe u savršeni Raj.
To je Raj u kojemu su prvotno obitavali Adam i Eva. Tek tada će Božja Volja Moga Oca, gdje će svi ljudi ljubiti i poštovati Volju Moga Oca, biti konačno ispunjena.
Prije nego se sve ovo dogodi, postojati će puno protivljenja konačnom ostvarenju Volje Moga Oca.
Božja djeca će se vući u svakome smjeru. Premda će Duh Sveti biti izliven nad cijelim svijetom tijekom Upozorenja, sotona će učiniti svaki pokušaj kako bi zaustavio ovu sveopću Ispovijed.
On i njegovi zli sljedbenici, također se pripremaju za Upozorenje. Njihov je cilj uvjeriti svakoga da se to nije dogodilo.
Mnogim ljudima će biti teško otvoreno prihvatiti Božju Ljubav i Postojanje Novoga Raja, sve dok sotona hoda Zemljom.
Sloboda će doći samo kada on bude protjeran.
Nažalost, oni koji ne uspiju vidjeti Istinu i koji će tvrdoglavo odbijati prihvatiti Boga, nikada neće vidjeti Raj.
Molite ovu Križarsku molitvu da prihvatite Božju Volju Moga Oca.
 
Križarska molitva (69) Molitva Bogu Ocu za prihvaćanje Njegove Božje Volje
 
Bože, Svemogući Oče, ja prihvaćam Tvoju Božju Volju. Pomogni Svojoj djeci da je prihvate. Zaustavi sotonu koji poriče Tvojoj djeci pravo na baštinu njihova Oca. Ne daj da se ikada prestanemo boriti za našu baštinu u Raju. Čuj naše molitve i protjeraj sotonu i njegove pale anđele. Molim Te, dragi Oče, očisti Zemlju Svojim Milosrđem i prekrij nas Svojim Svetim Duhom. Vodi nas da postrojimo Tvoju presvetu vojsku, kojoj je u izobilju dana moć da zauvijek protjera Zvijer. Amen. 
 
Budite u miru.
 
 
Vaš Isus
 

Petak, 27. srpnja 2012., 18:30h

 
Moja predraga kćeri, Moja želja da ujedinim Moje sljedbenike kao jednu Vojsku već donosi ploda preko ovih Poruka.
Moja je vojska već oblikovana i ujedinjena Snagom Duha Svetoga koji se širi poput požara diljem svijeta.
Oni od vas koji sada prihvaćate Moje upute, iako mislite da radite zajedno u malim skupinama, morate znati da se Moja Vojska sada sastoji od preko 25000 posvećenih vojnika koji prihvaćaju svaki dan Moje Križarske molitve.
Vaša posvećenost Meni, vašemu ljubljenom Isusu, donosi Mi toliko utjehe i radosti, jer vaše molitve spašavaju milijune i milijune duša svake sekunde svakoga dana.
Kada bi mogli svjedočiti njihovoj zahvalnosti, nikada ne bi prestali nastaviti moliti, takva je moć ovih molitvi.
Sotona pati zbog ove Misije i učiniti će sve što je moguće kako bi Je sabotirao.
Zbog toga ne smijete dopustiti izvanjsko nasilje onih koji vas optužuju za krivovjerje kako bi vas usporili u širenju Mojih Poruka.
Ako dopustite drugima, onima koji vas pokušavaju poniziti ili preziru vašu vjeru, da vas zbune, manje duša može biti spašeno.
Mislite o ovoj Misiji na isti način kao da radite za inozemnu agenciju za pomoć, to su one skupine ljudi koje idu u opustošene Zemlje kako bi spasili živote onih koji pate od gladi.
Važno je da nadvladate sve prepreke da bi donijeli pomoć žrtvama. Jedan sat kašnjenja može značiti razliku između života i smrti. Isto vrijedi i za ovu Misiju.
Gledajte ispred sebe, zanemarujte miješanje onih koji vas pokušavaju povući natrag i zatim stupajte naprijed.
Okupite druge na svom putu i vodite ih prema pobjedi. Pobjedi Spasenja.
Vaša vojska raste svakoga dana. Pridržavajte se Moje Ruke dok ne dosegnemo vojsku od 20 milijuna koju Ja želim, koja će predvoditi bitku protiv Antikrista.
Kada Moja Vojska dođe na 20 milijuna, Ja ću umnožiti ovaj broj na milijarde. A kada se to dogodi, Zvijer će konačno biti uništena.
To je Moje obećanje. Jer mnogobrojna Božja djeca, ispunjena Njegovom Božjom Ljubavlju, uništiti će zlo.
Zapamtite, ljubav je jača od mržnje. Samo ljubav, u obilju, može izbrisati zlo.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 29. srpnja 2012., 20:10h

 
 Moja predraga kćeri, otpadništvo u svijetu je zbunilo Božju djecu u vezi postojanja grijeha.
Mnoge duše, kada misle o grijehu, odmah pomisle na najteže grijehe, kao što je ubojstvo.
Grijeh uzima mnoge oblike. Nažalost, zbog toga jer je grijeh odbačen kao pogrješka ili osobina, sada se smatra jednostavno prirodnom slabošću. Mnogi više ne vjeruju u grijeh.
Pobačaj, nakon ubojstva nečijeg brata, je najveći oblik genocida u svijetu. Ipak, ne samo da se dopušta, već su vaši narodi donijeli i zakone koji ga smatraju nužnošću.
Grijeh pobačaja će biti propast mnogih naroda i zbog njega će biti strogo kažnjeni. 
Pobačaj je čin koji zaslužuje prijezir i on uništava naraštaje Božje djece koja se ne mogu braniti.
Nitko neće ubiti dijete Božje i izbjeći strogu kaznu.
Gnjevu Moga Oca će svjedočiti mnogi narodi, koji su legalizirali pobačaj, tijekom Kazne.
Oni će biti uništeni bez pokazanog suosjećanja, kao što oni nisu pokazali nikakvo kajanje za ovaj smrtni grijeh, kada su odobrili ubijanje Božje djece u utrobi.
Ja pozivam one koji lukavo pokušavaju otpustiti pobačaj kao nešto što je potrebno da bi se zaštitila prava majke.
Laži se koriste kako bi se prekrio zločin pobačaja, koji se suprotstavlja Zakonima Božjim.
Zbog ovoga grijeha, svaki zakonodavac, doktor ili bilo koja osoba koja doprinosi na bilo koji način ovom odvratnom djelu, krivi su u Očima Božjim i trpjeti će nadolazeću kaznu.
Onima koji odobravaju smaknuće, Ja kažem ovo.
Vi, koji osuđujete čovjeka da bude ubijen, krivi ste za isti zločin za koji je on možda kriv.
Krivi ste za ubojstvo u ovom slučaju i to je smrtni grijeh. Nije vam dano pravo da oduzmete život. Ili da sudite. Samo Ja, Isus Krist, imam pravo suditi.
Svatko tko doprinosi smrti ubojice, činom smaknuća, patiti će zauvijek u vatri pakla, osim ako se ne pokaje.
Tako mnogo vas vjeruje u zakon oko za oko. Kako ste zabludjeli. Zar ne prihvaćate Zapovijed Moga Oca? Ne ubij.
Ne ubij se također odnosi na one nasilničke vojske koje stupaju Zemljama koje im ne pripadaju, zato da bi ih nadzirali.
Odnosi se na vojske koje pucaju i ubijaju nevine duše. Sve ovo je ubojstvo. To je protiv Zakona Moga Oca.
Drugi grijesi, poput pohlepe, požude, ogovaranja drugih, prikraćivanja drugima onoga što je zakonito njihovo, osveta i kleveta, sve vodi do svih drugih grijeha.
Oni postaju prihvatljivi u vašem današnjem svijetu, jer je vaša najveća ljubav za vas same.
Laž, koju su vas vaši lažni učitelji prisilili progutati, samozadovoljenje, vaš je put prema grijehu.
Rečeno vam je da morate provesti svoje vrijeme zadovoljavajući svoju glad za bogatstvom.
Rečeno vam je da se morate brinuti za sebe - da ste najvažnija osoba u vašem životu. Morate istražiti sve kako bi zadovoljili svoje osjete. Sve ostalo je na drugom mjestu.
To vodi pohlepi, sebičnosti, požudi i zatim možete biti zavedeni da počinite smrtni grijeh.
Vaši narodi će sada prihvatiti grijeh kao nikada prije.
Biti će uvedeni zakoni koji će legalizirati smrtni grijeh i jao onima od vas koji budu protiv.
Oni koji će braniti takvu zloću, reći će vam da su ovi zakoni da zaštite ranjive, a ustvari sve što čine jest da legaliziraju ubojstvo, pobačaj, istospolni brak i idolopoklonstvo lažnim bogovima.
Oni će odobravati progon jadnih i izbaciti će ih na ulice da ih učine siromasima.
Donijeti će zakone kako bi vas prisilili da prestanete nasljedovati vašu vjeru. Čineći tako, kršiti ćete zakon - grijeh u njihovim očima.
Kao što sam vam Ja prije rekao, vaš svijet je tako pun neistina da je dobro predstavljeno kao zlo, a zlo predstavljeno kao dobro.
Vaš svijet je izokrenut i kao posljedica, grijeh cvjeta.
Ja vam nalažem da se vratite i naučite Deset Zapovijedi. Pridržavajte ih se i živite onako kako se od vas očekuje u Očima Moga Oca.
Prekršite Zapovijedi i vi griješite. Tvrdite da su određeni grijesi u redu i prkosite Mome Ocu.
Poslušnost Zakonima Božjim je slaba i krhka u svijetu u ovo vrijeme. Moji posvećeni sluge nisu odlučno rekli mnogoj Božjoj djeci o posljedicama grijeha.
Toleriranje grijeha je najveći grijeh od svih.
Snošljivost je lukava laž koju je u misli čovječanstva usadio kralj laži, sotona.
Tolerancija je drugi način opravdanja grijeha kako bi odgovarao ljudskoj slabosti da podlegne iskušenju sotone.
Probudite se i prihvatite grijeh onakav kakav jest.
Raspravljajte među sobom i branite grijeh koliko god hoćete, ali on neće nikada biti prihvatljiv u Očima Moga Oca.
Da bi ušli u Raj, morate biti oslobođeni grijeha.
Da biste bili oslobođeni grijeha, morate se pokajati.
Da bi se pokajali, vi svi najprije morate prihvatiti Deset Zapovijedi.
Zatim morate pokazati istinsko kajanje.
Istinsko kajanje mogu osjetiti samo oni koji sami sebe ponize preda Mnom.
Samo tada grijeh može biti oprošten.
Samo tada su duše dostojne da uđu u Kraljevstvo Moga Oca.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist
 

Ponedjeljak, 30. srpnja 2012., 01:00h

 
 Moja predraga kćeri, kada sam Ja trpio agoniju u vrtu, najveća grozota, koju Mi je sotona pokazao, bila je nevjera Katoličke i Apostolske Crkve na Kraju Vremena.
Tada Mi je sotona, koji Me je mučio vizijama budućnosti, pokazao mlake sluge Crkve u ovim, vašim vremenima.
Oni su dopustili da ih oholost i lažne istine, kojima vlada njihova snošljivost prema grijehu, zaslijepe za Istinu Božju.
Njihova vjernost svjetovnim težnjama znači da mnogi od Mojih posvećenih slugu nemaju suosjećanja niti poniznosti u svojim dušama da vode Moje sljedbenike prema svetosti potrebnoj za spas njihovih duša.
Toliki mnogi su se okrenuli protiv Mene, premda govore da ljube Božju djecu.
Promičući snošljivost u Ime Božje, oni predstavljaju lažno naučavanje, koje krije Istinu.
Ti otpadnici u Mojoj Crkvi na Zemlji, koji tvrde da stvaraju novi oblik nasljedovanja u Ime Katoličke Crkve, ali koji poriču Moja Učenja, zavedeni su od sotone, koji želi uništiti Moju Crkvu.
On, zli, već je uzrokovao da užasni grijeh iskvari Moju Crkvu i sada želi zabiti posljednje čavle, kada će razapeti Moju Crkvu i za uzvrat bacati u pakao one Moje posvećene sluge koji oskvrnjuju Riječ Božju olakšavajući prihvaćanje grijeha među Božjom djecom.
Njihov grijeh šamaranja Mene, izvodeći odvratnosti preda Mnom, za koje tvrde da ih Bog prihvaća i dopušta, biti će strogo kažnjen.
Oni se usuđuju, grijehom oholosti i prijevare, zavesti duše i usmjeriti ih u brlog tame, bez shvaćanja kako osuđuju duše na jezero vatre.
Mnogi Moji posvećeni sluge su zabludjeli, a to ne znaju. Ipak, mnogi takvi sluge, ako su iskreni prema sebi, zbunjeni su.
Zatim su tu oni koji se predstavljaju kao Moji posvećeni sluge, ali dolaze sa druge strane. Robovi Zvijeri, oni se namjerno predstavljaju kao Moji pomazani svećenici.
Oni Mi uzrokuju takvu užasnu muku. Ne samo da kvare duše, već su svjesno stvorili sporazum sa sotonom, koji će ih proždrijeti.
Oni izvode zlodjela na Mojim Žrtvenicima, pred Svetom Euharistijom, ali malo ih zna da čine takva djela. Ipak, Ja žudim za njihovim dušama.
Moja Katolička Crkva je potpuno uništena, a ipak dušu Moje Crkve sotona nikada neće oduzeti niti razoriti.
Ovo je vrijeme da Ja posredujem, da im pomognem uzdići se iznad ovih užasnih mučenja.
Ja od vas trebam, Moji sljedbenici i oni posvećeni sluge među vama, koji shvaćaju što se događa oko vas, da molite ovu Križarsku molitvu:
 
Križarska molitva (70) Molitva da kler bude postojan i odan Svetoj Riječi Božjoj
 
O dragi Isuse pomogni Svojim posvećenim slugama da prepoznaju raskol unutar Katoličke Crkve, dok izlazi na vidjelo. Pomogni Svojim posvećenim slugama da budu postojani i odani Tvojoj Svetoj Riječi. Ne dopusti da svjetovne težnje ikada zamagle njihovu čistu ljubav prema Tebi. Udijeli im milost da ostanu čisti i ponizni pred Tobom i da časte Tvoju Presvetu Prisutnost u Euharistiji. Pomaži i vodi sve one posvećene sluge koji su možda mlaki u ljubavi prema Tebi i raspali Vatru Duha Svetoga u njihovim dušama. Pomogni im da prepoznaju napasti kojima ih se želi omesti. Otvori im oči da mogu vidjeti Istinu u svako doba. Blagoslovi ih, dragi Isuse u ovom vremenu i prekrij ih Svojom Predragocjenom Krvlju, da ih zaštitiš od zla. Daj im snagu da se odupru zavođenju sotone, ako budu zbunjeni pokušajima da ih se namami na negiranje postojanja grijeha. Amen.
 
Moji posvećeni sluge su okosnica Moje Crkve.
Oni su prvi u redu koji će se suočiti s užasnim snažnim napadom od sotone koji nasrće u ovo vrijeme.
Pomognite Mi da ih vodim na putu spašavanja ostataka Moje Crkve, dok ona ide ka raskolu kojega će ubrzo stvoriti lažni prorok.
Okupite se i molite za ujedinjenje Mojih posvećenih slugu, koji su potrebni da održe Moju Crkvu jakom u danima koji predstoje.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 31. srpnja 2012., 18:10h
 
 
Dijete Moje, progon koji trpiš je zbog objavljivanja Knjige Istine.
Zli stavlja prepreke na tvoj put i neće prezati ni pred čim da te iscrpi.
Važno je zanemariti stalne zle laži koje ti prikazuju oni koji tvrde da su obrazovani u Riječi Božjoj.
Njihovo odbacivanje ovih Poruka nije važno. Samo Riječ Moga Sina je ono čemu moraš odgovarati i ničemu drugom.
Moraš se ufati u Moga Sina i ostati tiha kada te oni zaslijepljeni lažima, koji se pokušavaju upustiti u borbu sa tobom, pokušavaju spotaknuti. Ne slušaj. Ne odgovaraj. Umjesto toga, jednostavno proglašavaj Riječ Božju.
Dijete Moje, tako mnogo Kristovih sljedbenika pati u ovo vrijeme. Njihovi glasovi su samo šaptanja u svijetu, koji kliče slavi zemaljskih čuda.
Pravu Riječ Božju više ne proglašavaju otvoreno čak ni Božji sluge u Crkvi.
Posramljeni, ako su viđeni da otvoreno proglašavaju Istinu, oni beznadno lutaju pokušavajući naći svoj put među zbrkom koju je uzrokovao sekularizam.
Uvreda koja je uzrokovana spominjanjem Boga ili Moga ljubljenog Sina, Isusa Krista, raširena je. Rijetke su duše dovoljno hrabre da ustanu i proglase sebe vojnicima Kristovim.
Čak su i svete duše zastrašene to činiti, zbog straha od uzrokovanja bijesa među poganima.
Neuspjeh u proglašavanju Istine Učenja Moga Sina znači da je Bog zaboravljen.
Kako ja plačem kada vidim jadnu malenu djecu koju zanemaruju njihovi skrbnici u razvoju njihovih duša.
Njima nedostaje hrana Duha Svetoga, jer nisu poučeni kako da ispovijedaju svoju ljubav prema Bogu. Mnogi ne vjeruju u Boga Oca. Ovo Njega rastužuje.
Tebi, dijete Moje je dana teška Misija. Kada proglašavaš svijetu sadržaje ovih Poruka sa Neba, napadnuta si iz tri izvora.
Onih koji vjeruju u Boga, ali odbijaju slušati Riječ Božju kako je sada dana svijetu.
Onih koji obavljaju službu vođa u Crkvi Moga Sina na Zemlji, koji odbijaju slušati jer ne prihvaćaju proročanstvo.
I onih koji uopće ne vjeruju u Boga.
Tvoj glas će se nastaviti spuštati na gluhe uši, ali ne smiješ dopustiti da te to obeshrabri.
Sve što trebaš činiti jest slušati Moga Sina u svim stvarima i ostaviti sve u Njegove Svete Ruke.
Vremenom će oni poslušati. Kada to učine, mnoge duše će se obratiti Mome Sinu s ljubavlju i radošću u svojim srcima.
Nikada ne smiješ posrnuti niti kasniti u svom odgovoru na zahtjev Moga Sina da se osigura da svakome u svijetu bude dana Riječ Božja u ovo vrijeme.
Ja tražim od sve Božje djece da odgovore na Moj poziv da iskažu vjernost sada Svetoj Riječi Moga Sina. On ljubi svu Božju djecu i želi pripremiti svaku dušu za Njegov dugo iščekivani Drugi Dolazak.
Ne niječite Ga. Prihvatite Njegovu Ruku Milosrđa prije nego bude prekasno.
 
 
Vaša brižna Majka
Kraljica Zemlje
Majka Spasenja
 

Utorak, 31. srpnja 2012., 20:00h

 
 Moja predraga kćeri, poslušaj Me sada dok te obavještavam da je Moje vrijeme gotovo nad svijetom.
Vaše je vrijeme kratko dok dani tame blijede, a nova zora, novi početak se rađa.
Sve vaše suze straha i žalosti uskoro su gotove, jer malo je vremena ostalo da se rodi Slavna Era Mira.
Obnova Kraljevstva Zemlje uskoro će se dogoditi i Moja Vlast nad svom Božjom djecom zamijeniti će sotoninu stolicu.
Vaša zbunjenost, Moji sljedbenici, o istinitosti Moga Poziva vama sada, će nestati.
Sve će postati jasno, poput kristalno bistrih izvorskih voda iz Moga Nebeskog Tijela, dok se izlijevaju naprijed, da sada prožmu srca sve Božje djece.
Svjetlo Istine rasplamsati će svijet, usprkos uvijek rastućoj tami koja se ustalila poput trule bolesti u svakom kutku Zemlje.
Uskoro će vas Istina osloboditi, raščistiti sve vaše sumnje, vaše strahove i osloboditi u vama bistrinu uma i duše. Kada budete, ispunjeni Mojim Duhom Svetim, sveopće obraćenje će se dogoditi.
Oni čija je vjera slaba će biti obnovljeni, a Istina nove Kršćanske Vojske će se ostvariti.
Nada, ljubav i molitva će vas održati dok Ja vodim svijet prema Novoj Baštini koja vam je tako davno obećana.
Oni od vas koji su zastrašeni Mojim Porukama neka zapamte ovo.
Svijet koji vas čeka je veliki Dar za vas i vaše obitelji. To je Raj za kojim bi trebali težiti, jer ništa na Zemlji, kakvu znate, ne može se sa Njim usporediti.
Ako Me ljubite, onda se ufajte u Moju Dobrotu, Moju Ljubav, Moje Obećanje da vas povedem u Veličanstveno naslijeđe za koje ste rođeni.
Predajte sve svoje brige i strahove sada.
Dopustite Mi da vas uzdignem od svega zla u sigurnost, dalje od Antikrista.
 
Molite ovu Križarsku molitvu (71) Molitva za spasenje od progona
 
O Isuse, spasi djecu Božju od Antikrista. Zaštiti nas od planova za nadziranje svijeta. Gospodine, spasi nas od progona. Zaštiti od Antikrista duše koje su u tami tako da mogu u Tvojim Očima zadobiti Otkupljenje. Pomaži nam u našim slabostima. Jačaj nas u duhu da ustanemo i vodimo jedni druge dok u Tvojoj Vojsci stupamo prema Vratima Raja. Trebam Te, dragi Isuse. Ljubim Te, dragi Isuse. Slavim Tvoju Prisutnost na Zemlji. Izbjegavam tmine. Ja Ti se klanjam i predajem sebe dušom i tijelom, kako bi mi Ti otkrio Istinu Svoje Prisutnosti, da se uvijek ufam u Tvoje Milosrđe u sva vremena. Amen.
 
Idite sada i pripremite svoje duše kako bi ostali jaki i vjerni Meni dok vas vodim prema Vječnom Životu.
 
 
Vaš Isus
 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice