Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Četvrtak, 8. prosinca 2011., 21:10h
 
 
Dijete moje, kada sam rodila Isusa Krista, Otkupitelja čovječanstva, bila sam poput bilo koje druge  majke. Moja Ljubav prema ovom Djetetu bila je tako silna, da sam plakala suze velike radosti kada sam prvi put ugledala njegovo prekrasno lice. A ipak, znala sam da uloga koju sam prihvatila neće biti laka, iako u tom trenutku nisam shvatila koliko će teško biti ovo putovanje.
Kada sam pogledala u drago lice Moga dragocjenog Djeteta, ništa nije bilo važno, samo Moja želja da Ga štitim u svako doba, pod svaku cijenu.
Moje Srce je bilo sjedinjeno sa Srcem Moga Sina tada, kao što je i danas. Ovo isto Srce je patilo sjedinjeno s Njim  u svakom trenutku Njegovog života na zemlji.
Svaku radost koju je On osjetio također sam i Ja mogla osjetiti. Njegov smijeh donio je osmijeh na Moje Lice. Njegova me tuga duboko boljela. 
Njegovo mučenje tijekom Njegovog Raspeća osjetila sam u svakoj kosti Svoga Tijela. Svaki čavao koji je probio Njegovo Tijelo, probio je i Moje. Također sam osjetila svaki udarac šakom i nogom koje je On primio u rukama svojih mučitelja.
Doživjela sam istu patnju, a ipak, nisam bila prisutna kod velikog dijela Muke koja Mu je nanijeta, a koja je bilo skrivena od Mene i Njegovih učenika.
Danas Ja patim sa Svojim Sinom, kao što je bilo i tada. Kada Mu se rugaju u današnjem svijetu, i kada Ga javno ismijavaju, na binama i u medijima, osobito ateisti, Ja lijem gorke suze.
Kada vidim Svog Dragoga Sina kako plače zbog grijeha kojima svjedoči svaki dan i ja također plačem s Njim. Vidim, osjećam i svjedočim Njegovoj neprekidnoj patnji za čovječanstvo.
Isus Krist, Spasitelj čovječanstva, patio je zbog svih vas, ali sve vas jako voli.
Učinit ću sve što mogu kako bih ispunila Njegovu najdražu želju da spasi svaku dušu na zemlji od kandži zloga.
Kada ova Misija bude uspjela, tada i samo tada, se mogu radovati u konačnom miru kada se Moja djeca ponovno sjedine kao jedan u Novom Raju.
Moli, Moje dijete, da svi oni koji mole za spasenje duša ne isključe nijednu dušu.
Idi u miru i nastavi ovu najvažniju Misiju za Moga ljubljenoga Sina.
Štitit ću te u svako doba.
 
 
Tvoja ljubljena Majka
Kraljica Raja
 
 (ova poruka primljena je nakon Mise i odmah nakon osobnog ukazanja ispred Njenog kipa, koje je trajalo 20 minuta, a u kojem je Djevica Marija bila svečana, lepršavog vela)

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice