Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Utorak, 16. studenoga 2010., 9:55h

 

Moja kćeri, jučer su te odbili kada su pokušali staviti sumnje u tvoj um. Patila si zbog toga. Ne očajavaj, Moja Riječ će se čuti. Susrest ćeš se s preprekama da će ti se ova zadaća činiti razočaravajućom.
Kćeri Moja, vodim te. To moraš zapamtiti i nikad ne zaboravljaj Moje obećanje. Upravo kako si Me i molila, dopustio sam ti da spavaš mirno prošle noći. Sada si jača. Ne osjećaš li to?
Budi oprezna u tome s kim komuniciraš. Moji sljedbenici, ili oni za koje misliš da su Moji sljedbenici, nisu uvijek onakvi kakvim se čine. Moraš učiniti ono što ti srce kaže.
Svijet se može činiti istim kakav je bio, ali postoji promjena, i upravo se sada događa. Ova promjena vodi čovječanstvo u tamu koja će ih prekriti i koja skriva njihovu ljubav za Mene.
Zašto Moja djeca moraju uvijek propitkivati Istinu? Ne slijede Moja učenja, iako su im dana kao dar od Mojih Apostola koji su kroz ljubav za Mene i moć Duha Svetog dali svijetu vrlo poseban dar. Dar Istine je poučavan i pružen svoj Mojoj djeci širom svijeta. Mnoga djeca su slijedila ovo vodstvo godinama.
Drugi, iako su znali Istinu, odlučili su je iskriviti tako da odgovara njihovim svrhama, željama, strasti i potrazi za moći. Moji sljedbenici nakon toga nisu mogli razlučiti Istinu Božje Riječi od neistina koje su širili oni krivo vođeni. Tako prevarant čini. Uzrokuje nered, očaj i osjećaj beznađa i to čini od Moje Smrti na Križu. Ali čujte Me sad. On neće pobijediti, kćeri Moja. Sile Nebeskog Vodstva usadit će u Moju djecu njihovo vjerovanje još jednom, po učenjima Mojih proroka.
Zamolite Moju djecu da budu oprezni zbog promjena koje vide u svijetu. Zamolite ih da otvore svoja srca, svoje oči i umove kako bi svjedočili lažima koje sotona širi. Od njega dolazi mreža obećanja stvorenih da Moju djecu privuku izvanjskim čudima. Čuda i lažna slava su prazni.
Ne odražavaju ljubav niti  nude bilo kakvu ugodu kada se njihova praznina otkrije.
Dijete Moje, sile zla su sada jače. Njih planira sotona, pomoću svoje vojske zlih sljedbenika. Ovi sljedbenici, pomoću pohlepe i sebeljublja, slijede ga u poslušnom obožavanju i bit će odvedeni u njegov trenutni raj. Njegov obećani raj nije ništa drugo nego crna tama i kad s vremenom  Moja djeca to shvate, bit će kasno za otkupljenje.
 
Molitva za spasenje
Sva Moja djeca se moraju probuditi zbog ovog zla, čak ako je to samo zbog ljubavi njihovih vlastitih obitelji, kako bi spasili jedni druge. Moja će ih Ljubav voditi ako mi se sada vrate. Nikada se ne smiju bojati vratiti se i reći:
"O, moj Bože, povedi me u Svoje Kraljevstvo, i zaštiti me od tame koja je obuzela moju dušu. Čuj me sada, o Presveto Srce, i u Svojoj dobroti pusti Svjetlo Ljubavi i Zaštite neka sja."
Ona Moja djeca koja mole ovu molitvu bit će saslušana. Na njihovu molbu za spasenje, za njih i one koje vole, bit će odgovoreno. Ja sam mukotrpno pokušavao poslati upozorenja svijetu preko Mojih vidjelaca vođenih od Moje Blagoslovljene Majke. Mnogo, mnogo puta su Moji vidjeoci, iako odbijani u početku, bili konačno prihvaćeni. Ovoga puta neće im biti pruženo previše vremena, da njihove poruke budu saslušane od dovoljnog broja Mojih ljudi.
 
Čuvajte se lažnih proroka
Budite oprezni zbog lažnih proroka
Ali moram vas upozoriti, djeco Moja, da budete na oprezu zbog lažnih proroka. Mnogi pravi vidjeoci su bili zavedeni. Pravim vidjeocima će biti dane milosti koje će svjedočiti Moju Istinu na takav način da će biti popraćene natprirodnim pojavama i čudima koja ne mogu i neće biti zanijekana.
Srce Mi se slama kada vidim kako su mnoga od njih zanijekana od strane Mojih najsvetijih učenika. Ti isti učenici, koje sam poslao da uče Moju djecu, nisu uspjeli u svojoj zadaći. Moraju Mi se vratiti za vodstvo i moliti za milosti potrebne da se Moji ljudi vode.
Moji sveti sluge su vrlo posebni i oni koji su primili Sakramente moraju čuti Moju molbu. Tvoja dužnost vezana je uz Mene. Obnovi svoje zavjete. Vjeruj i slijedi Moju svetu poruku. Budite jaki, jer ste svi pozvani da svjedočite Istini iz Knjige Otkrivenja i prihvatite da je vrijeme došlo. Pripremite se za ovaj veliki događaj. Nemojte Me zanijekati i ne okrećite svoja leđa. Propovijedajte snažno i uvjerljivo. Ne razvodnjavajte Moja Učenja gdje govorite Mojim sljedbenicima da će sve biti u redu. Ovo nije poruka za koju ste pozvani. Vaša dužnost prema Meni, vašem Božanskom Spasitelju, jest da poučite stado o Istini.
Mojoj djeci se ne smije reći da će svi biti spašeni. To nije istina. Samo oni koji traže Moj oprost i predaju se Meni i Mojim Učenjima bit će spašeni.
Zašto ne slijedite učenja Pisma? Zašto koristite isprike? Zašto krivo vodite i uvjeravate Moju djecu da će Bog svima oprostiti? Moj Vječni Otac će oprostiti samo onima koji vjeruju u Mene i koji se pokaju.
Zar vam Moja Smrt na Križu nije ništa pokazala? Umro sam da spasim čovječanstvo od ludosti sotone. A ipak vi, krivo vođenom snošljivošću, učite Moju djecu laži. Pali ste kao žrtva, pritisku čovječanstva, da sakrijete Sveto Učenje za kojeg ste pozvani da propovijedate.
Zar nemate srama? Toliko ste uvučeni u svjetske privlačnosti koje zemlja nudi, da slijedite lažna načela, koja propisuju modernu snošljivost, koju je sotona raširio među Mojom djecom. Ova jadna krivo vođena djeca trebaju usmjerenje. Također moraju razumjeti razliku između ljudskog tumačenja i onoga Božjeg obećanja koje sam Ja dao.
Zašto Moja djeca ne vjeruju u Božje posredovanje? Zašto to odbacujete kada vam se daje? Moji svećenici, čujte Moju molbu. Molite da Moja poruka Istine bude saslušana.
 
Poruka biskupima
Svojim biskupima kažem ovo. Odbacite svoje svečane haljine, okrenite leđa bogatstvima u koje ste povjerovali. Tražite poniznost koja se traži od vas. Slušajte sada Moju Riječ ili se suočite s posljedicama. Imate dužnost prema Meni i Mom Vječnom Ocu. Kako ste slijepi postali. Znakovi se pokazuju sada preko vidjelaca, na nebu i niste se obazirali na njih. Umjesto toga, sjedite u svojim dvorcima i podsmjehujete se. Zbog toga vaši grijesi neće  biti oprošteni.
Grijesi Mojih svetih učenika, onih koji su izabrali Moj Put, jako Me vrijeđaju. Otvorite svoje oči, svoja srca i vratite se Učenjima iz Moje Svete Knjige.
 
Poruka kardinalima
Svojim kardinalima kažem ovo. Do kakvih uzvišenih visina ste došli da ste zaboravili Sakramente ili Istinu Mojih učenja kako biste vodili Moje stado. Prizemljite se i slijedite Moje vodstvo. Neka vas ne ometaju neistine koje su obuzele čovječanstvo. Nemojte Me i vi zanijekati.
Pozivam vas sve da molite za Mog voljenog hrabrog Papu, posljednjeg pravog Papu. Vi, Moji učenici, zavedeni ste od strane prevaranta. On se je učinio poznatim u hodnicima Moje Crkve i njegovo zlo djelovanje dolazi do izražaja. Vi koji ovo vidite, nastavite gledati, ispred i iza sebe. Ukrast će vašu dušu ako se predate njegovoj prevari.
Molim vas, molite za sve. Molite za Moje vodstvo. Molite za oprost, i dopustite da vas ponovno vodim.
Onima koji dovode u pitanje ove upute, slušajte. Zašto ne bih na ovaj način komunicirao s vama? Sve sam vas naučio preko Apostola, koji su vođeni Duhom Svetim dali svijetu Moje poruke, koje odonda žive. Vrijeme je blizu. Cijeli ste život molili za vodstvo. U ovom trenutku, pozivam vas da poslušate Moju molbu. 
 
 
Vaš Božanski Spasitelj 
Isus Krist

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice