Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 

 

Moja kćeri, svijet mora prikazati ovu posebnu molitvu u
veličanju i zahvaljivanju Bogu Ocu za Milosrđe koje On
daje cijelom svijetu.
 
 
Vječni Oče, prikazujemo Ti svoje molitve u radosnom
zahvaljivanju zbog Tvoga neprocjenjivog dara Milosrđa
cijelom čovječanstvu.
O Kralju Slave, radosno Te slavimo i hvalimo zbog Tvoga Milosrđa punog ljubavi i nježnosti.
Svevišnji Bože, Ti si naš Kralj i zbog dara kojeg nam
sada pružaš prostiremo se pred Tvoje Noge u poniznom
služenju. Molimo Te Bože, smiluj se svoj svojoj djeci.
Amen.

 

Oče moj Nebeski, častimo Te s dubokom zahvalnošću zbog žrtve koju si podnio kada si na svijet poslao
Spasitelja.
Radosno Ti prikazujemo našu poniznu molitvu hvale
za dar koji daješ Svojoj djeci; Dar Božjeg Milosrđa.
O Svevišnji Bože, učini nas dostojnima da prihvatimo
ovo beskrajno Milosrđe sa zahvalnošću.
Amen.

 

Slavimo Te i zahvaljujemo Ti, Sveti Bože, Svemogući
Stvoritelju svih ljudi, za Tvoju Ljubav i samilost koju
imaš prema ljudskom rodu.
Zahvaljujemo Ti na Daru Spasenja kojeg dodjeljuješ
Svojoj bijednoj djeci.
Smjerno Te molimo Gospodine, da spasiš one koji idu
stopama zloga i da im se srca otvore Istini o njihovom
Vječnom Životu.
Amen.
 
O moj Isuse, 
 
prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj
Preslavni Drugi Dolazak.
 
Ti, moj Spasitelju, Rođen si kako bi mi dao Vječni Život
i oslobodio me od grijeha.
 
Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Dolazak.
 

Amen.

 
 
O Bože Svevišnji.
Molimo Te za Milosrđe zbog grijeha Tvoje djece.
Zahvaljujemo Ti na Daru zemlje.
Zahvaljujemo Ti na Daru ljudskog života.
Cijenimo Dar života.
Podupiremo Dar života.
Zahvaljujemo Ti na Daru Tvoga Sina, Isusa Krista.
Zahvaljujemo Ti na Daru Otkupljenja.
Slavimo Tvoje Božanstvo.
Potpuno Ti se predajemo, da može biti izvršena Tvoja
Sveta Volja, na Zemlji, kako je na Nebu.
Zahvaljujemo Ti na Daru Prosvjetljenja Savjesti.
Zahvaljujemo Ti na obećanju Vječnog Života.
Radujemo se Novom Raju.
Molimo Te da spasiš sve duše, uključujući one koje Te
muče i one koje su Ti izgubljene.
Zahvaljujemo Ti na Ljubavi koju pokazuješ svoj Svojoj
djeci.
Zahvaljujemo Ti na Daru prorokovanja.
Zahvaljujemo Ti na Daru molitve.
Molimo Te da nam podariš mir i Spasenje.
 
Amen.

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice