Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
 
O moj Isuse, pomogni mi da na svoj mali način,
nasljedujem Tvoj Život Žrtve sa svrhom Spasenja čovječanstva.
Dopusti mi da Ti tijekom Korizme prikažem post jedan
dan u tjednu kao dar za Spasenje čovječanstva, kako bi
svi prošli kroz Vrata Novog Raja na Zemlji.
Dragi Isuse, prikazujem Ti svoju žrtvu s ljubavlju i radošću u srcu.
Da Ti pokažem dokle moja ljubav seže usrdno Te molim,
da po ovoj žrtvi, spasiš svaku dušu koja nije u milosti.
Amen.

 

O Svevišnji Bože, prikazujem Ti moj dar posta da zaustaviš vladavinu zla u svijetu preko koje se namjerava
 
izgladnjivati moju zemlju nedostatkom hrane i nedostatkom Kruha Života.
 
Primi moje prikazanje i poslušaj moju molitvu za druge
narode i sačuvaj ih od zla koje priprema Antikrist.
 
Dragi Gospodine, izbavi nas iz ove opakosti i zaštiti
 
našu vjeru kako bismo Te častili u slobodi, koja nam
 
treba da Te ljubimo i slavimo sada i u vijeke vjekova.
 
Amen.
 
 
Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge
da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih.
 
Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje.
 
Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one
jadne duše koje su izgubljene i bez nade.
 
Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju Bol.
 
Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju
dušu s Tobom.
 
Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao Otkupiti
sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova.
 
Amen.

Ja sada svima vama dajem poseban Dar, kojega je blagoslovio Moj Sin, da bi svim dušama

bila udijeljena zaštita
od vatri pakla i dodijeljeno Spasenje. Moj Sin želi da svaka
duša bude spašena, bez obzira koliko je teško zgriješila. Ja
tražim da sada počnete Pobožnost Spasenja. Vi morate ovo
započeti odmah i nastaviti Nju, kako vas Ja poučavam, do
Kraja Vremena. Vi morate moliti ovu molitvu punih sedam
dana zaredom tijekom jednog kalendarskog mjeseca započinjući ponedjeljkom ujutro.
Morate Ju moliti tri
puta tijekom svakoga od sedam dana i na jedan od tih dana morate
postiti. Za post se od vas traži da jedete samo jedan glavni
obrok tijekom dana, a onda samo kruh i vodu za vrijeme
druga dva obroka.
Ovo je molitva koju morate moliti svakoga od tih sedam
dana.
 
Moja ljubljena Majko Spasenja,
molim Te zadobij za
sve duše Dar Vječnoga Spasenja kroz Milosrđe Svoga
Sina, Isusa Krista.
Ja Te molim da Svojim Zagovorom moliš za oslobođenje
svih duša iz ropstva sotone.
Molim Te traži od Svoga Sina da pokaže Milost i oprost
prema onim dušama koje Ga odbacuju, nanose Mu bol
svojom ravnodušnošću i koje obožavaju lažni nauk i
lažne bogove.
Mi Te usrdno molimo draga Majko, da moliš za milosti
da se otvore srca onih duša koje su najpotrebnije Tvoje
pomoći.
Amen.

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice