Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Ovdje možete naručiti KRIŽARSKI MOLITVENIK

 Krizaarski Molitvenik

 Križarska molitva 1

 

 

 Moj dar Isusu za Spasenje duša 

 
Premili moj Isuse, Ti koji nas toliko ljubiš, dopusti mi
da na moj skroman način pomognem spasiti duše koje
su Tebi toliko dragocjene.
 
Smiluj se svim grješnicima, bez obzira koliko su Te teško uvrijedili.
Dopusti mi, da onim dušama koje možda neće preživjeti Upozorenje, molitvom i trpljenjem pomognem da
pronađu mjesto pored Tebe u Tvom Kraljevstvu.
Čuj
moju molitvu, o slatki Isuse, da Ti pomogne pridobiti
duše za kojima toliko čezneš.
 
O Presveto Srce Isusovo, spremno se podlažem Tvojoj
Presvetoj Volji u svako doba.
Amen.

 

 
 
 
 
9 
 
 
 
Križarska molitva 9

Patnja kao dar

 

O Presveto Srce Isusovo, nauči me da s poniznom zahvalnošću prihvatim uvrede kada u Tvoje Sveto Ime obznanjujem Tvoju Riječ.

Nauči me da shvatim da me poniženje, bol i patnja još više približavaju Tvom Presvetom Srcu.

Daj da prihvatim te kušnje velikodušno i s ljubavlju, da ih mogu ponuditi Tebi kao dragocjen dar za Spasenje duša.

Amen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Za katolike i one koji nisu katolici. Katolici moraju nastaviti redovito ići na Ispovijed, jer tako traži naš Gospodin Isus)
Oni moraju moliti ovu molitvu sedam dana zaredom i zadobiti će dar potpunog oprosta i Snagu Duha Svetoga.
 
 
O Moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji
dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju
granice.
Nismo zavrijedili Žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom
Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi.
Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo
ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim
da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju Vojsku u
propovjedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo
našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju.
Častimo Te! Slavimo Te!
Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao
dar Tebi za Spasenje duša.
Ljubimo Te, Isuse!
Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili.
Amen.

 

O moj Vječni Oče, Bože, Stvoritelju svemira, u Ime
 
Tvoga ljubljenog Sina, molim Te, učini da Te više ljubimo.
 
Pomogni nam da budemo hrabri, neustrašivi i jaki
 
usprkos nedaćama. Primi naše žrtve, trpljenja i poteškoće koje stavljamo pred Tvoje Prijestolje kao dar za
Spasenje Tvoje djece na Zemlji.
 
Omekšaj srca nečistim dušama. Otvori im oči za Istinu
 
Tvoje Ljubavi kako bi se mogli pridružiti svoj Tvojoj
 
djeci u Raju na Zemlji, koji si s ljubavlju stvorio za nas
u skladu sa Svojom Božjom Voljom.
 
Amen.
 
 
O moj Isuse, pomogni mi da na svoj mali način,
nasljedujem Tvoj Život Žrtve sa svrhom Spasenja čovječanstva.
Dopusti mi da Ti tijekom Korizme prikažem post jedan
dan u tjednu kao dar za Spasenje čovječanstva, kako bi
svi prošli kroz Vrata Novog Raja na Zemlji.
Dragi Isuse, prikazujem Ti svoju žrtvu s ljubavlju i radošću u srcu.
Da Ti pokažem dokle moja ljubav seže usrdno Te molim,
da po ovoj žrtvi, spasiš svaku dušu koja nije u milosti.
Amen.

 

O moj Isuse, pomogni mi da Ti pomognem spasiti
Tvoju ostalu djecu na Zemlji. Molim Te da Svojom Milošću oslobodiš duše od duha tame.
Primi moja trpljenja, patnje i tugu u ovome životu da se
spase duše od vatri pakla.
Podari mi milosti da Ti prikažem ove patnje s ljubavlju
i radošću u mom srcu i da se tako svi ujedinimo, da budemo jedno u ljubavi prema Presvetom Trojstvu, te da
živimo s Tobom u Raju kao jedna sveta obitelj.
Amen.

 

O Svevišnji Bože, prikazujem Ti moj dar posta da zaustaviš vladavinu zla u svijetu preko koje se namjerava
 
izgladnjivati moju zemlju nedostatkom hrane i nedostatkom Kruha Života.
 
Primi moje prikazanje i poslušaj moju molitvu za druge
narode i sačuvaj ih od zla koje priprema Antikrist.
 
Dragi Gospodine, izbavi nas iz ove opakosti i zaštiti
 
našu vjeru kako bismo Te častili u slobodi, koja nam
 
treba da Te ljubimo i slavimo sada i u vijeke vjekova.
 
Amen.

 

O dragi Isuse,

zazivam Te da prigrliš svu Božju djecu
i da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju.
Neka svaka kap Tvoje Krvi prekrije svaku dušu, te je
zaštiti od zloga.
Otvori srce svima, a naročito okorjelim dušama i onima koji Te poznaju, ali su se okaljali grijehom oholosti.
Neka padnu na koljena i mole da im Svjetlo Tvoje Ljubavi preplavi duše.
Daj da progledaju i uvide Istinu, neka ih zora Tvoga
Božjeg Milosrđa obasja tako da ih prekriju Zrake Tvoga
Milosrđa.
Obrati sve duše po milostima koje sada od Tebe tražim, dragi Isuse (navedi osobne nakane). Molim Te da
se smiluješ i prikazujem Ti ovaj post od jednoga dana
u svakom tjednu mjeseca lipnja kao zadovoljštinu za
sve grijehe.
 
Amen.

 

 Djeco Božja, pripremajte se svaki dan za Upozorenje, jer se
ono može dogoditi u svako doba.
 
 
O dragi, Slatki Isuse, molim Te za Milosrđe za duše iz
moje obitelji (ovdje ih imenuj).
Prikazujem Ti moja trpljenja, moje kušnje i molitve za Spasenje njihovih duša
od duha tame.
Ne daj da itko od ove Tvoje djece zaniječe Tebe ili odbaci
Tvoju Milosrdnu Ruku.
Otvori njihova srca i sjedini ih sa Tvojim Svetim Srcem,
da mogu tražiti oproštenje, koje im je potrebno da ih
spasi od paklenih vatri.
Daj im priliku da daju zadovoljštinu i da budu obraćeni
Zrakama Tvoga Božjeg Milosrđa.
 
Amen.
 
 
O moj najdraži Spasitelju Isuse Kriste, 
primi na dar
moje molitve i žrtve kao pomoć za Spasenje moje braće
i sestara iz zatvora tmine u kojemu se nalaze.
Dopusti mi da pomognem spasiti njihove duše.
Molim Te da im oprostiš njihove grijehe i molim Te da
ispuniš njihove duše Duhom Svetim, kako bi potrčali u
Tvoje Ruke, zaklon koji očajnički trebaju da ne bi bili
zauvijek izgubljeni.
Predajem Ti samoga sebe za takve duše u
 poniznom služenju i zahvalnosti.
 
Amen.
 
 
O dragi Isuse, Spasitelju čovječanstva, 
po Tvom Božjem Milosrđu, ja zagovaram blagost 
prema svim onim jadnim dušama u grijehu koje bi mogle biti uzete sa ovoga svijeta za vrijeme Upozorenja.
Oprosti im njihove grijehe i po uspomeni na Tvoju
Muku, ja Te molim udijeli mi ovu posebnu milost u naknadu 
za njihove grijehe.
Prikazujem sebe Tebi, svoj duh, tijelo i dušu kao pokoru
za Spasenje njihovih duša i da budu privedene u Vječni
Život.
 
Amen.
 
 
Isuse,
predajem svoju bol i patnju svemu onome što si
Ti pretrpio za vrijeme Svoje Muke na Kalvariji.
Svaku pogrdu i uvredu riječima koju pretrpim prikazujem na čast Tvoga Krunjenja Trnjem.
Svaku nepravednu osudu prema meni prikazujem na
čast Tvoga Poniženja pred Pilatom.
Svaku tjelesnu muku koju mi drugi nanesu prikazujem
na čast strašnog Tjelesnog Mučenja koje si pretrpio za
vrijeme Krunjenja Trnjem kada su teško ozlijedili Tvoje
Oko.
Svaki put kada nasljedujem Tebe, kada pronosim Tvoje
Učenje i kada me zbog Tebe podrugljivo ismiju, dopusti
mi da pomognem Tebi na putu Kalvarije. Pomogni mi
da se oslobodim oholosti i da se nikada ne bojim priznati da Te ljubim, dragi Isuse.
Onda kada se čini da u mome životu nema više nade
dragi Isuse, pomogni mi da me ohrabri sjećanje na to
da si se Ti dao dragovoljno Razapeti na tako grozan i
okrutan način.
Pomogni mi da ustanem i budem ubrojen među Tvoje
vjerne kršćane, da budem pravi vojnik u Tvojoj Vojsci,
skrušena i ponizna srca, poradi Žrtve koju si Ti za mene
podnio.
Primi me za ruku dragi Isuse i pokaži mi kako moja
vlastita patnja može nadahnuti druge da se pridruže
Tvojoj Vojsci, dušama koje isto misle i koje Tebe ljube.
Pomogni mi da prihvatim patnju i da je prikažem Tebi
kao dar za Spasenje duša u konačnoj bitci protiv nasilja
zloga.
 

Amen.

 

 O dragi Isuse,
molim Te da izliješ Svoje Milosrđe na
izgubljene duše.
Oprosti im što Te odbacuju i upotrijebi moje molitve i
trpljenja kako bi Ti mogao po Svome Milosrđu izliti na
njih Milosti koje su im potrebne za posvećenje njihovih
duša.
Molim Te, daruj njihovim dušama dar blagosti.
Molim Te otvori im srca, da bi Ti mogli prići i zamoliti
Te da ih ispuniš Duhom Svetim, kako bi prihvatili Istinu
Tvoje Ljubavi i živjeli s Tobom i cijelom Božjom Obitelji
zauvijek.
 
Amen.

 

 
O dragi Isuse,
 ja molim za milost prema onima koji
ubijaju.
Jako molim za blagost prema onima koji su u smrtnom
grijehu. Prikazujem Tebi moje patnje i protivštine, da Ti
možeš otvoriti Svoje Srce i oprostiti im njihove grijehe.
Molim Te prekrij Svojom Predragocjenom Krvlju sve
one koji imaju zle namjere u svojim dušama, da tako
budu očišćeni od svojih opačina.
 
Amen.
 
 
O dragi Oče, Bože Svevišnji,
 
 mi, Tvoja bijedna djeca,
 
padamo ničice pred Tvojim Slavnim Nebeskim Prijestoljem.
 
Usrdno Te molimo da izbaviš svijet od zla.
 
Zazivamo Tvoje Milosrđe na duše onih koji uzrokuju
strašne nevolje Tvojoj djeci na Zemlji.
 
Molimo Te, oprosti im.
Molimo Te ukloni Antikrista, čim se pokaže u javnosti.
 
Mili Bože, molimo Te da ublažiš Svoju Ruku Kazne.
 
Usrdno Te molimo da umjesto toga primiš naše molitve
i trpljenja i da u ovom vremenu olakšaš patnje Svojoj
djeci.
 
Ufamo se u Tebe.
 
Častimo Te.
Zahvaljujemo Ti radi velike Žrtve koju si podnio, kada si poslao Svoga Jedinoga
Sina, Isusa Krista, da nas spasi od grijeha.
 
Još jednom
radosno iščekujemo Tvoga Sina, kao Spasitelja čovječanstva.
 
Molimo Te, zaštiti nas.
Sačuvaj nas od zla.
 
Pomogni našim obiteljima.
Smiluj nam se.
 
Amen.
 
 
Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge
da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih.
 
Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje.
 
Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one
jadne duše koje su izgubljene i bez nade.
 
Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju Bol.
 
Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju
dušu s Tobom.
 
Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao Otkupiti
sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova.
 
Amen.

Ja sada svima vama dajem poseban Dar, kojega je blagoslovio Moj Sin, da bi svim dušama

bila udijeljena zaštita
od vatri pakla i dodijeljeno Spasenje. Moj Sin želi da svaka
duša bude spašena, bez obzira koliko je teško zgriješila. Ja
tražim da sada počnete Pobožnost Spasenja. Vi morate ovo
započeti odmah i nastaviti Nju, kako vas Ja poučavam, do
Kraja Vremena. Vi morate moliti ovu molitvu punih sedam
dana zaredom tijekom jednog kalendarskog mjeseca započinjući ponedjeljkom ujutro.
Morate Ju moliti tri
puta tijekom svakoga od sedam dana i na jedan od tih dana morate
postiti. Za post se od vas traži da jedete samo jedan glavni
obrok tijekom dana, a onda samo kruh i vodu za vrijeme
druga dva obroka.
Ovo je molitva koju morate moliti svakoga od tih sedam
dana.
 
Moja ljubljena Majko Spasenja,
molim Te zadobij za
sve duše Dar Vječnoga Spasenja kroz Milosrđe Svoga
Sina, Isusa Krista.
Ja Te molim da Svojim Zagovorom moliš za oslobođenje
svih duša iz ropstva sotone.
Molim Te traži od Svoga Sina da pokaže Milost i oprost
prema onim dušama koje Ga odbacuju, nanose Mu bol
svojom ravnodušnošću i koje obožavaju lažni nauk i
lažne bogove.
Mi Te usrdno molimo draga Majko, da moliš za milosti
da se otvore srca onih duša koje su najpotrebnije Tvoje
pomoći.
Amen.
 
 
Dragi Isuse, brani me u mojoj bitci da ostanem odan
Tvojoj Riječi pod svaku cijenu. Čuvaj me od Tvojih neprijatelja. Zaštiti me od
onih koji me progone zbog Tebe.
Sudjeluj u mojoj boli. Olakšaj moju patnju. Uzdigni me
u Svjetlu Tvoga Lica, do Dana kada ponovno dođeš da
svijetu doneseš Vječno Spasenje.
Oprosti onima koji me progone. Upotrijebi moju patnju kao naknadu za
njihove grijehe, kako bi mogli naći
mir u svojim srcima i dočekati Te s kajanjem u svojim
dušama na Posljednji Dan.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 zaštiti ovu Misiju, Dar od Boga, da
donese Vječni Život svoj Njegovoj djeci posvuda.
Molim Te posreduj, u naše ime, preko Svoga ljubljenoga
Sina, Isusa Krista, da nam da hrabrosti da izvršavamo
naše dužnosti služenja Bogu u svako doba, a osobito
kada patimo zbog toga.
Pomogni ovoj Misiji da obrati milijarde duša, u skladu
s Božanskom Voljom Božjom i da obrati one kamenog
srca u brižne sluge Tvoga Sina.
Daj svima nama, koji služimo Isusu u ovoj Misiji snagu
da nadvladamo mržnju i progon Križa i da primimo
patnju koja dolazi s njim, velikodušnog srca i s potpunim prihvaćanjem onoga što bi moglo doći.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 ja Te molim da spasiš sve one koji Te odbijaju priznati,
ne svojom vlastitom pogrješkom.
Ja prikazujem Tebi moje trpljenje, da Ti dovedem duše onih koji
Te odbacuju i za Milost koju ćeš Ti izliti na cijeli svijet.
Smiluj se njihovim dušama. Povedi ih u Svoje Nebesko
Utočište i oprosti im njihove grijehe.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse,
 po Tvojoj Samilosti i Milosrđu, ja Te
usrdno molim za Spasenje onih koji su Te odbacili; koji
niječu Tvoje Postojanje; koji se namjerno protive Tvojoj
Svetoj Riječi i čija su gorka srca zatrovala njihove duše
protiv Svjetla i Istine Tvoga Božanstva.
Smiluj se svim grješnicima.
Oprosti onima koji hule protiv Svetog Trojstva i pomogni meni, da na moj vlastiti način i kroz moje osobne
žrtve, prigrlim u Tvojim Ljubljenim Rukama one grješnike koji najviše trebaju Tvoje Milosrđe.
Ja ti obećavam da ću mojim mislima, mojim djelima i
izrečenim riječima služiti Tebi kako najbolje mogu, u
Tvojoj Misiji Spasenja.
 
Amen.

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice