Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

V a ž n o ! ! !


slika 276995
 
Osigurajte ,da od sada čuvate Svetu  vodu u vašim kućama i da Križ Svetog Benedikta zajedno s blagoslovljenim pečatom Boga živoga  bude vidljivo izložen u vašem domu.
Sve to će zaštititi vašu obitelj.

Pronađite vremena da svakodnevno  barem 15 minuta  molite Križarske  molitve,da svakodnevno slavite Svetu Misu i primate Sveto Tijelo Kristovo kako bi dostojno dočekali  Njegov Drugi Dolazak.


511.Molim svu djecu Božju da žrtvuju još jednom mjesec kolovoz ,za spas duša

Srijeda, 1 Kolovoz 2012, 16:45 sat

Moje dijete, mnoge promjene - od čega vam je mnogo u prošlosti bilo otkriveno - uskoro će postati vidljivo u svijetu.

Doći će do mnogo uništenja, puno nemira i strogog kažnjavanja, koje će se sve dogoditi kao rezultat grijeha čovječanstva.

Molim svu djecu Božju da žrtvuju još jednom mjesec kolovoz ,za spas duša.

Vi morate učiniti sljedeće: Idite svaki dan na misu i primite Euharistiju.

Molite svaki dan, u 15 sati krunicu Božanskog milosrđa.

Za one od vas koji to mogu: Trebali bi postiti jedan dan u tjednu.

Moja djeca će biti šokirana kada se te promjene dogode, ali vi se nikada ne morate bojati ruke Oca Mojega, ako ste vjerni učenju Njegova ljubljenog Sina, Isusa Krista.

Molim vas da u narednim mjesecima, držite Pečat Živoga Boga u vašim kućama u vašoj blizini, jer mnoge stvari će sada ostvariti.

Tijelo Moga Sina, Isusa Krista, koje će se nuditi u njegovoj Crkvi na zemlji ,biti će oskvrnuto i užasno će trpjeti.

Mnogi planovi, koji će crkvu Mog Sina dovesti do podrhtavanja, su već u tijeku, i ona će vrlo brzo propasti.

Ostala događanja koja su predviđena, će preko ekoloških katastrofa sada postati vidljiva, jer će Ruka Moga Oca pasti za kažnjavanje onih naroda ,čiji se grešni zakoni više ne mogu tolerirati.

Molite, molite, molite ovaj put za duše koje će možda patiti tijekom ovih događaja.

Iskoristite ovaj mjesec, da se molite za sve duše,koje će možda u ratovima i potresima ili u nadolazećoj Ispovijedi, naime, "Upozorenju", umrijeti.

Djeco, Moje srce je s vama usko povezano i mi moramo naporno raditi ,za spas duša.

Moleci za spas duša, mi vršimo Svetu Volju Oca Moga.

Vaša ljubljena Majka

Majka Otkupljenja...Moja iskreno ljubljena kćeri, tri i pol godine nevolje počinju u prosincu 2012.

To je razdoblje u kojem će se Antikrist pojaviti kao vojni heroj


Idi sad i reci ovu nakanu " Moja nakana Isusu".
(*) One duše, na koje se to u prvoj liniji odnosi, imaju veze sa osobnom patnjom, koju Maria od Božanskog Milosrđa žrtvuje, i odnose se na svijet kao cjelinu, zbog toga što će sada milijarde (duša) kroz molitvu biti spašeno.

Cjelokupna nakana:

Isus je uputio na to, da se svakome jedna molitvena nakana treba ponuditi i da se ona treba zvati "Moj zaziv Isusu".
On je rekao, da će  sve postavljene nakane, ako su u suglasnosti sa Njegovom Svetom Voljom, biti uslišane.
Što morate činiti:
Pošaljite vašu molitvenu nakanu preko E- Mail-a i nemojte zato koristiti više od 250 riječi.
Svejedno je, za koliko nakana se moli, svaku će Isus Krist čuti i prema Njegovoj Svetoj volji dati će odgovor.
Poslije svakog tjedna, u kojemu vas je Isus primio i čuo, vi će te biti odloženi.
Molim vas
,da razumijete da Maria Božjeg Milosrđa ne može odgovarati na e-mail-e. Vi se morate jednostavno pouzdati u Isusa, da On vašu molitvu čuje.
Na upit Maria nam je saopćila:
To je ono, što mi je Isus rekao da se radi.
Internet je način, kako se poruke mogu saopćiti, ali naravno to nije od važnosti, kako ljudi njihove molitve Isusu prezentiraju.
Vi to možete činiti ako hoćete u skromnosti svoje kuće.
Alternativa je, da se molitvena nakana preda jednom svećeniku, i svećenik treba onda nju poslati preko e-mail-a.


 
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.