Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

UTORKOM

Kao uvod se mole Križarske svakodnevne Molitve

Križarska molitva 11

Zaustavi mržnju prema vidjeocima

 

O Sveto Srce Isusovo, molim Te, zaustavi mržnju i ljubomoru koju Tvoji sljedbenici imaju u ovim vremenima prema Tvojim pravim vidjeocima. Molim Te, čuj moju molitvu i daj svojim vidjeocima snagu koja im je potrebna da objave Tvoju Presvetu Riječ ovom nevjernom svijetu.

Amen.

 

Križarska molitva 25

Za zaštitu vidjelaca diljem svijeta

 

Svevišnji Bože, molim Te da zaštitiš sve Svoje svete glasnike u svijetu. Molim Te, da budu zaštićeni od mržnje drugih. Neka se Tvoja Presveta Riječ brzo proširi cijelim svijetom. Zaštiti Svoje glasnike od kleveta, zlostavljanja, laži i od svake druge opasnosti. Zaštiti njihove obitelji i prekrij ih Duhom Svetim cijelo vrijeme, tako da Poruke koje prenose svijetu budu primljene skrušena i ponizna srca.

Amen. 

Križarska molitva 4

Ujedini sve obitelji

 

Isuse, ujedini sve obitelji za vrijeme Upozorenja, kako bi postigle Vječno Spasenje. Molim Te Isuse, neka sve obitelji ostanu u jedinstvu s Tobom i tako zavrijede ući u Tvoj Novi Raj na Zemlji.

Amen.
 

Križarska molitva 16

Za prihvaćanje milosti koje će biti dane tijekom Upozorenja

 

O moj Isuse, osnaži me za vrijeme ovog iskušenja Tvoga Velikog Milosrđa. Podari mi milosti koje su mi potrebne da postanem malen u Tvojim Očima. Otvori moje oči da spoznam Istinu Tvoga obećanja Vječnog Spasenja. Oprosti mi moje grijehe i pokaži mi Svoju Ljubav i prijateljstvo. Primi me u naručje Svete Obitelji da tako svi ponovno budemo jedno. Ljubim Te Isuse i obećavam Ti da ću od sada pa nadalje naviještati Tvoju Svetu Riječ bez straha u srcu i čiste duše, u vijeke vjekova.

Amen.

 

 

 

Križarska molitva 43

Spasi duše za vrijeme Upozorenja

 

O Bože Svemogući Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u spomen na Njegovu Smrt na Križu kojom nas je spasio od naših grijeha, molim Te da spasiš duše koje se same ne mogu spasiti i koje bi za vrijeme Upozorenja mogle umrijeti u smrtnom grijehu. Usrdno Te molimo da po patnjama koje je zbog pomirenja podnio Tvoj ljubljeni Sin, oprostiš onima koji neće biti u stanju zatražiti otkupljenje, jer neće živjeti dovoljno dugo da bi mogli zamoliti Isusa, Tvoga Sina, za Milost da ih oslobodi od grijeha. Amen.

 
 

Križarska molitva 55

Molitva pripreme za Upozorenje

 

O moj dragi Isuse, molim Te daj da sva Božja djeca otvore srca Daru Tvoga Velikog Milosrđa. Pomogni im da prihvate Tvoje Božje Milosrđe s ljubavlju i zahvalnošću. Osposobi ih da se mogu poniziti pred Tobom i zamoliti oproštenje svojih grijeha, da tako mogu imati udjela u Tvom Slavnom Kraljevstvu.

Amen.

 Križarska molitva 65

Molitva za one koji su u smrtnom grijehu

 

O dragi Isuse, Spasitelju čovječanstva, po Tvom Božjem Milosrđu, ja zagovaram blagost prema svim onim jadnim dušama u grijehu koje bi mogle biti uzete sa ovoga svijeta za vrijeme Upozorenja. Oprosti im njihove grijehe i po uspomeni na Tvoju Muku, ja Te molim udijeli mi ovu posebnu milost u naknadu za njihove grijehe. Prikazujem sebe Tebi, svoj duh, tijelo i dušu kao pokoru za Spasenje njihovih duša i da budu privedene u Vječni Život.

Amen.
 

Križarska molitva 67

Sačuvaj moju djecu od kralja laži

 

Dragi Isuse, ja Te molim sačuvaj moju djecu od kralja laži. Ja posvećujem ovu djecu (navesti imena) Tvom Svetom Srcu i molim Te da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju i tako obasjaš njihove duše, te ih primiš u sigurnost Svojih Ruku punih ljubavi, da budu zaštićeni od svakoga zla. Molim Te otvori njihova srca i ispuni im duše za vrijeme Prosvjetljenja Savjesti Tvojim Svetim Duhom, da budu očišćeni od svake ljage.

Amen.
 

Križarska molitva 88

Molitva za duše nakon Upozorenja

 

O Sveto Srce Isusovo, pokaži Milosrđe svima nama jadnim grješnicima. Prosvijetli srca od kamena, koja očajnički traže vodstvo. Oprosti im njihove opačine. Pomogni im, Svojom Ljubavlju i Milosrđem, da u svojim srcima prihvate Tvoj Veliki Dar Otkupljenja. Usrdno Te molim da oprostiš svim dušama koje odbace Božju Istinu. Prekrij ih Svojim Svjetlom, dragi Isuse, da ih ono zaslijepi za opakosti i zamke đavla, koji će ih pokušati zauvijek odvojiti od Tebe. Molim Te da daš svoj Božjoj djeci snagu da budu zahvalni za Tvoje Veliko Milosrđe. Molim Te, otvori vrata Svoga Kraljevstva svim izgubljenim dušama koje lutaju svijetom u stanju bespomoćnosti i beznađa.

Amen. 

Križarska molitva 60

Molitva za obraćenje članova obitelji za vrijeme Upozorenja

 

Djeco Božja, pripremajte se svaki dan za Upozorenje, jer se ono može dogoditi u svako doba.

 

O dragi, Slatki Isuse, molim Te za Milosrđe za duše iz moje obitelji (ovdje ih imenuj). Prikazujem Ti moja trpljenja, moje kušnje i molitve za Spasenje njihovih duša od duha tame. Ne daj da itko od ove Tvoje djece zaniječe Tebe ili odbaci Tvoju Milosrdnu Ruku. Otvori njihova srca i sjedini ih sa Tvojim Svetim Srcem, da mogu tražiti oproštenje, koje im je potrebno da ih spasi od paklenih vatri. Daj im priliku da daju zadovoljštinu i da budu obraćeni Zrakama Tvoga Božjeg Milosrđa.

Amen.

 


 

Križarska molitva 59

Prisega vjernosti Božjoj Volji Boga Oca

 

O Svevišnji Bože, o Oče Nebeski, čvrsto Ti prisežem da ću Tebe poštovati i slušati u svemu sjedinjen s Tvojom Božjom Voljom na zemlji. Po Presvetoj Krvi Tvoga Jedinoga ljubljenoga Sina, Pravoga Mesije, prikazujem Ti svoj duh, svoju dušu i tijelo u korist svih duša kako bismo se mogli sjediniti kao jedno u Tvom Kraljevstvu Nebeskom koje dolazi, da se tako vrši Tvoja Božja Volja na zemlji, kao što je na Nebu.

Amen.
 

Križarska molitva 72

Molitva učenika

 

Dragi Isuse, ja sam spreman širiti Tvoju Svetu Riječ. Daj mi hrabrost, snagu i znanje da mogu prenositi Istinu, da tako mnoge duše budu privedene Tebi. Uzmi me u Svoje Sveto Srce i prekrij me Svojom Predragocjenom Krvlju, da budem ispunjen milostima da širim obraćenje za Spasenje sve Božje djece, u svakom dijelu svijeta, bez obzira na njihova uvjerenja. Uvijek se ufam u Tebe. Tvoj ljubljeni učenik.

Amen.
 

Križarska molitva 75

Predajem svoju bol Tebi dragi Isuse

 

Isuse, predajem svoju bol i patnju svemu onome što si Ti pretrpio za vrijeme Svoje Muke na Kalvariji. Svaku pogrdu i uvredu riječima koju pretrpim prikazujem na čast Tvoga Krunjenja Trnjem. Svaku nepravednu osudu prema meni prikazujem na čast Tvoga Poniženja pred Pilatom. Svaku tjelesnu muku koju mi drugi nanesu prikazujem na čast strašnog Tjelesnog Mučenja koje si pretrpio za vrijeme Krunjenja Trnjem kada su teško ozlijedili Tvoje Oko. Svaki put kada nasljedujem Tebe, kada pronosim Tvoje Učenje i kada me zbog Tebe podrugljivo ismiju, dopusti mi da pomognem Tebi na putu Kalvarije. Pomogni mi da se oslobodim oholosti i da se nikada ne bojim priznati da Te ljubim, dragi Isuse. Onda kada se čini da u mome životu nema više nade dragi Isuse, pomogni mi da me ohrabri sjećanje na to da si se Ti dao dragovoljno Razapeti na tako grozan i okrutan način. Pomogni mi da ustanem i budem ubrojen među Tvoje vjerne kršćane, da budem pravi vojnik u Tvojoj Vojsci, skrušena i ponizna srca, poradi Žrtve koju si Ti za mene podnio. Primi me za ruku dragi Isuse i pokaži mi kako moja vlastita patnja može nadahnuti druge da se pridruže Tvojoj Vojsci, dušama koje isto misle i koje Tebe ljube. Pomogni mi da prihvatim patnju i da je prikažem Tebi kao dar za Spasenje duša u konačnoj bitci protiv nasilja zloga.

Amen. 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.