Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

Svibanj-2013


 

781. GRIJEH POBAČAJA JE SMRTNI GRIJEH I ONI ODGOVORNI GORJETI ĆE ZAUVIJEK U VATRAMA PAKLA

1. svibnja 2013., 20:25h

Moja predraga kćeri, ovo posredovanje Mene, Jaganjca Božjeg, kroz otkrivanje svijetu ovih Poruka, je naviješteno.

Oni od vas koji slijede Riječ Božju moraju biti u miru, jer Ja ne želim da se udaljite, jer vas ljubim. Vi se nikada ne smijete bojati Moje Ljubavi, čak i kada vas grijeh odvaja od Mene. Ja otvaram oči svih onih koji žele vidjeti, a Moja Sveta Riječ će zatvoriti oči onih koji odbiju prihvatiti Moju Ruku. Ja pružam Moju Ruku prema vama, Moja ljubljena djeco, kako bih vas mogao odvući u sigurnost, daleko od grabežljivaca koji žele proždrijeti vaše duše.

Svakoga dana, od ovoga dana nadalje, vi ćete čuti mnoge glasove kako viču – zahtijevajući da slušate. Oni će vam prikazati đavolske laži i dokaze, prerušene u slatkoću meda. Nagovarajući vas, beskrajnim nasipom dokaza, da čujete njihovo razmišljanje, u ime humanitarnih razloga – koji odobravaju grijeh – oni neće prestati dok ne prihvatite ono što vas oni žele prisiliti da progutate.

Pobačaj, ubojstvo u Očima Božjim, biti će nametnut svim državama kao znak prkošenja protiv Svemogućega Oca, Boga Svevišnjega. Kada odobravate ovu bezbožnu grozotu, krivi ste za strašan grijeh. Grijeh pobačaja je smrtni grijeh i oni odgovorni će gorjeti vječno u vatrama pakla.

Oni od vas koji odbiju prihvatiti ovu tešku pogrešku, imaju malo preostalog vremena da osiguraju Spasenje. Jer kada veliki dan dođe, osim ako niste okrenuli svoja leđa ovom bezbožnom djelu, vi nikada nećete vidjeti Lice Božje.

Ubojstvo je jedno od najozbiljnijih djela prkošenja Bogu i biti će kažnjivo kastracijom. Velika podjela, među ljudskim rodom, je započela. Oni koji stoje na strani Zvijeri i odobravaju sve što prkosi Riječi Božjoj biti će odvojeni od svojih braće i sestara. Ne podcjenjujte Moje Upozorenje. Prihvatite pobačaj i prihvaćate namjerno ubijanje djeteta Božjeg. Ako ne možete pronaći kajanje u svojoj duši, onda vi Mene nikada nećete vidjeti. Ja ću vas odbaciti u divljinu.

Moja Ljubav i Milosrđe mogu biti veliki. Ja ću oprostiti najcrnjim dušama, ali bez kajanja, Moja Pravda je konačna. Moja kazna je vječna. Ljubite Me i Ja ću vas paziti. Uništite život drugog ljudskog bića, stvorenog Ljubavlju Moga Oca i vi ćete također izgubiti svoj život.

Vaš Isus 

782. ONI ĆE BITI OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV PETROVE STOLICE I BITI ĆE JAVNO PONIŽENI U MOJE SVETO IME

Četvrtak, 2. svibnja 2013., 20:07h

Moja predraga kćeri, Crkvu će napustiti mnogi na najvišim stupnjevima, sa mnogima koji će usvojiti nova lažna naučavanja koja će ih odvesti u carstvo tame.

Oni koji Mi ostanu odani i oni koji odbijaju grozotu, biti će vođeni Apostolom Petrom, koji je sjedio na prvoj Rimskoj Stolici. On će voditi Moga ljubljenoga Benedikta, koji će im, kako je naviješteno, pomoći da vide Istinu. On će morati svjedočiti užasu, ali podržavati će ga oni koji su se zakleli na vjernost Jedinoj Pravoj Riječi Božjoj.

I tako će raskol započeti. One koji slijede lažno naučavanje, gdje se Ja, Isus Krist, ne štujem, Zvijer i njegovi demoni će rastrgati na komade. Oni Moji nevini sluge, koji do sada nisu prihvatili ove Poruke, sada će Mi potrčati radi utjehe. Moja proročanstva ne lažu i vrlo brzo će mnoge od tih jadnih duša biti izbačene iz Svete Stolice. Oni će biti optuženi za zločine protiv Petrove Stolice i biti će javno poniženi u Moje Sveto Ime.

Ja im kažem ovo. Ostanite mirni i budite u miru, jer kada slijedite Istinu biti ćete spašeni. Vi nikada ne smijete prihvatiti razblaženo naučavanje, koje će biti bez Moga Autoriteta. Onima koji prihvaćaju laži, u vjeri da činite svoju dužnost, vi morate shvatiti da ćete se suočiti s teškim putem. Vi imate dva izbora. Ostanite u Svjetlu Božjem ili okrenite svoja leđa Mojim Svetim Sakramentima.

Uskoro, mnogi od vas će jasno vidjeti ono na što sam vas Ja upozoravao. Raskol će biti žestok i rat će uslijediti između Istine i laži. On će oboriti Katoličku Crkvu, dok ne bude nalikovala na hrpu kamenja, ali Jedna Prava Crkva će ostati uspravno stajati, dok Moji vjerni sluge grade Moju Vojsku Ostatka. Oni će se boriti do samog gorkog kraja da održe Božju Svetu Riječ.

Vaš Isus


 

783.Naizgled autentična stajališta koja će iznijeti bit će viđena kao novi oblik katolicizma

 

Petak, 3. svibanj 2013

Moja draga i ljubljena kćeri , đavolski plan za uništenje Katoličke Crkve iznutra je već na djelu . Sve Božje i sveto bit će odbačeno u stranu , a poglavari novo-obnovljene moderne crkve , koji će uskoro će biti predstavljeni svima , bit će liberalnih pogleda , ali neprijatelji Istine .
Naizgled autentična stajališta koja će iznijeti bit će viđena kao novi oblik katolicizma.
Mogi kršćani će reći , što ja imam s tim ? Kada se Moja Crkva osnovana  od Petra Apostola , na ovaj način razdijeli , to će imati utjecaja na sve koji Me slijede . Kada se Moja Riječ i Moj Nauk rastrgaju i zatim prilagode sebičnim potrebama čovjeka , laži će se s vremenom početi smatrati Istinom .

Laži predstavljene svijetu zbog đavolske zaraze , bit će od svih Kršćanskih Crkava tretirane kao prihvatljive u njihovim očima . Nijedna Kršćanska Crkva neće izbjeći ovom napadu , napadu koji je bio svjesno i pažljivo planiran više od jednog stoljeća .

Ne budite u zabludi , kada se Moja Riječ promijeni , Istina će biti rastrgana . Laži pustoše dušu . Kada se ovo dogodi , ljudi će nenamjerno slijediti put koji će voditi u očaj . Pozivam sve koji Me sada slušaju da ostanu usredotočeni na Istinu u svako doba . Ne smijete prihvatiti nikakve promjene koje će od vas tražiti da prihvatite , kao dio nove crkve koja ne dolazi od Mene .

Vaš Isus 

784.Zbog grijeha oholosti je Lucifer pao , bio posječen i bačen u bezdan

Nedjelja, 4. svibnja 2013, 23.35 sat

Dok Moja Riječ doseže mnoge uši , dolazim sad upozoriti one među vama koji Me ne žele poslušati . Čega se bojite ? Moje Riječi ili promjena kojima ćete morati svjedočiti kako se pročišćenje nastavlja ? Ne znate li da vam Ja ne donosim nova Učenja , budući da za to nema potrebe ? Ja komuniciram s vama samo kako bi vas podsjetio na Istinu .

Toliki među vama vjeruju kako znaju puno o Meni , a zapravo nisu naučili još ništa . Tko ste vi da govorite kako ste bolji od drugih u očima Božjim , kad se radi o tumačenju Moje Svete Riječi ? Tko ste vi da vjerujete kako imate autoritet da hulite protiv Mene , a zatim govorite da Me volite ? Nećete Me moći spriječiti da dođem do Božje djece preko proroka . Morate se zapitati zbog čega mrzite Moj Glas ? Kako Me volite , kada trgate Moje Riječi na komadiće , a sve što Ja želim je pomoći vam da se pripremite za Moj Veliki Dan ?
 
Čovjek je jako slab . Čak i pobožne duše su slabe , iako je njihova ljubav za Mene snažna . Neka nijedan čovjek ne povjeruje da on ikada može stupiti preda Me bez sramote grijeha na svojoj duši . Nijedan od vas nije dostojan stajati preda Mnom , a ipak Ja vam dajem Milost Moje Ljubavi . Ne zbog toga jer ste vi to zaslužili , nego jednostavno zato jer sam Ja odlučio dati vam ovaj Dar .

Onima od vas koji tvrde da govore o Meni sa velikim znanjem , a zatim pljuju prokletim jezikom protiv Moga proroka – znajte ovo . Vaša vjera vas neće spasiti ako proklinjete Riječ Božju . Vaša samo-proglašena ljubav prema Bogu je bez značenja ako sudite jedno od Njegove djece pred Njim . Režete pupčanu vrpcu koja vas veže s Mojim Ocem , kada pokazujete nepoštovanje , ljutnju i mržnju prema Meni . Kada pljunete na Mene oslijepit ćete i nikada više nećete vidjeti . Kada izustite riječi mržnje vaš jezik će biti iščupan . Kada ustanete i objavite svo vaše samozvano poznavanje Boga pasti ćete s odsječenim nogama ispod sebe . Kada moga proroka budete smatrali zlim , nećete imati život .

Moja riječ nikada neće umrijeti , ona će živjeti uvijeke . Ona će zgaziti grešnike koji pokušaju prkositi Milosti Božjoj , danoj kroz ove poruke . Obacite Me sada i odbacit ćete slobodu koju ću donijeti kada dođem da vas skupim , konačno , u Moje Kraljevstvo . Nemate puno vremena do Velikog Dana , da se otkupite u Mojim Očima . Ne tratite ga u grijehu oholosti . Zbog grijeha oholosti je Lucifer pao , bio posječen i bačen u bezdan . Svi koji ga slijede kroz grijeh oholosti – grijeh koji je uzrok tolike odijeljenosti od Boga – pasti će i neće nikada ustati u Prisutnost Božju .

Vaš Isus
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

785.Ne pokušavajte (samo) sa razumom argumentirati Moje Postojanje, jer Ja nisam od ovoga svijeta


Nedjelja 5. svibnja, 2013 16:15 sati

Moja ljubljena kćeri, bol odvojenosti od Mene, Isusa Krista, Sina Čovječijeg, je  mnogima nepoznata, ali kad dođe dan  kad će  Moje Svjetlo pri samom  kraju nestati, postati će jasno koliko je jadna  smrtna muka

Oni koji Me poznaju i koji Me ljube, znaju što  bol donosi sa sobom, kada grijeh  načini barijeru između grešnika i Boga.

Oni koji Me ne poznaju i oni koji Me odbijaju, će tijekom posljednja tri dana tame doživjeti ovu razdvojenost, kada se Božja Prisutnost neće moći  nigdje  pronaći.

Tek onda, kad  Božje Svjetlo nestane,   čovjek će konačno shvatiti da bez Boga nema života. Sve što  ostane je praznina, pustinja i tama.

Ja Sam Svjetlo kojeg  čovjek –nesvjesno- traži svake sekunde svakog dana.

Zbog svog  nastojanja da pronađe mir i sreću, čovjek je pokušava  pronaći posvuda  gdje god smatra da je može pronaći. On će  težiti svjetovnoj imovinskoj koristi i koristiti požudu tijela,kako bi zadovoljio potrebe ali koje nikada ne može zadovoljiti i on će slijediti lažne religije, koji obećavaju velika osobna zadovoljstva. Niti jedna od tih stvari ga neće dovesti u Božje Svjetlo.

 Čak i oni, koji  intelektualnim sredstvima i znanjem traže odgovore, nikada neće pronaći mir ukoliko istinskoj Ljubavi Božjoj ne otvore svoja srca.

Dolazim  svim onima koji Me traže.Radostan sam zbog  duša koje revnom jednostavnošću traže samo Moju Ljubav. Ja obasipam takve ljude  Darom Duha Svetoga. Da bi došli bliže Meni morate Mi posve vjerovati. Tek kada Mi potpuno predate svoju volju  možete osjetiti Moju Prisutnost.Onim ljudima koji  Me pokušavaju pronaći  a kojima  je to teško,  kažem sljedeće:

Ne pokušavajte (samo)  sa razumom argumentirati Moje Postojanje, jer Ja nisam od ovoga svijeta.

Ne oslijepljujte se sami za postojanje Vječnoga života. On vas čeka, samo ako se u Mene uzmognete pouzdati i ako Mi dopustite da uđem u vaše srce i dušu. Ja Ću vam se objaviti. Sve što morate učiniti je da Me pozvete. Morate Me što prije pozvati,jer Moja Prisutnost na zemlji nestaje i biti će vam nemoguće  pronaći Me , te ćete  u bespomoćnom strahu  lutati u potrazi za  Mnom.

Oni ,koji misle da su jaki u svojoj vjeri i koji vjeruju da su Mi blizu, moraju znati kako brzo će pasti, kada  Me  se nigdje  ne mogne naći u Svetohraništima budućnosti. Cim dođe ovaj dan beznađa   , čuti će se vrisci očaja i moć zvijeri će biti takva da će  mnoge duše biti preslabe da zadrže Moju  Svetu Riječ.

Morate Me moliti za  pomoć i ona  će vam se pružiti. Pozovite Me ponizna duha i Ja ću vam odgovoriti. Zamolite Me da vas zaštitim i Ja ću vas prekriti  Mojom Predragocjenom Krvlju, te vas ništa neće zaustaviti na putu Istine, koji vodi do Vječnog Spasenja.

Služite li  Mi na način na koji vi smatrate da bih trebao biti služen, morat  ćete biti oprezni. Učinite kako sam vam Ja rekao. Živite svoj život po Mojim Zapovijedima-i Ja  ću vas nositi. Obeščastite li Me,tako što Moju  Svetu Riječ koristite na način da drugima nanosi patnju- vi ćete trpiti najveću bol odvojenosti od Mene.

Vaš Isus
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

786.S obzirom da vam je dana Istina , važno je da nastavite širiti Riječ Božju

ponedjeljak, 6. svibanj, 2013 18:42 sati

 

Moja draga i ljubljena kćeri , onima koji nisu krivi za namjernu uvredu prema Meni , jer su neuki u Mojoj Riječi , uskoro će biti dano potrebno vodstvo .

 
Svi vi koji poznajete Istinu Moje Riječi , dane čovjeku prije 2000 godina , morate znati da dok se vi međusobno prepirete , milioni duša se gube . Toliki koji su krivci smrtnoga grijeha čine ova djela zbog zaraze Zloga . Kada bi znali za Istinu Mog obećanja , vječnog spasenja , mnogi ne bi sudjelovali u ovim djelima.

 

S obzirom da je vama dana Istina , za vas je važno da nastavite širiti Riječ Božju . Činite ovo pokazujući ljubav i poštovanje prema životima drugih . Ovo znači čvrsto prianjanje uz zapovijed Moga Oca : „  Ne ubij .“ Također vaša je dužnost osigurati da se na ljudski život gleda s poštovanjem , na Slavu Božju .

 

Morate podsjećati druge na Dar vječnog života u ovim vremenima kada oni koji odbijaju Boga , kako znate , trebaju vašu pomoć . Vaša pomoć , putem molitve i vodstva , može spasiti ove duše . Trebam tako puno vašeg vremena , ljubljeni Moji sljedbenici . Morate biti velikodušni , posvećujući vaše vrijeme spasenju duša . Molim vas nastavite izgovarati Moje Križarske Molitve jer kada se one govore
Ja obećajem obraćenje miliona izgubljenih duša .

 

Ne dopustite napade Zloga koji će nastaviti bacati sjenu na ove poruke kako bi vas zbunio . Prihvatite ove napade kao ono što oni jesu ; pokušaj Sotone i svih drugih zlih duhova koji lutaju Zemljom , da spriječe Božju djecu u zadobivanju slavne baštine koja ih čeka .

 

Molim također , da budete velikodušna srca te molite za one koji su se okrenuli protiv Mene u ovoj , posljednjoj Mojoj  Misiji na Zemlji prije Velikog Dana .

Vaš Isus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

787.Majka Božja : Misija koja ti je povjerena posljednja je spona konačnog Saveza

Utorak, 7. Svibnja 2013, 17:00 sati

 

Drago moje dijete , tijekom današnjeg , posebnog ukazanja , otkrila sam ti tajnu mog Srca i kako je ono isprepleteno sa Presvetim Srcem mog ljubljenog Sina . Moje Srce kuca u jedinstvu s Njegovim i kao Suotkupiteljica i ja ću raditi kako bih privela tako puno Božje djece u Novu Eru Mira .

 

Kao Majci Božjoj , meni je dana vlast nad Zvijeri i svima koji prizovu moju pomoć bit će udijeljena zaštita od nje . Zbog ove posebne moći koja mi je dana od mog Sina , bit će pokušano sve kako bi se obeščastilo moje Ime tijekom vladavine Zvijeri . Bit će organizirana javna događanja na čast mojoj želji za ujedinjenjem sve Božje djece . Nažalost , neće svi poštivati Istinu .

 

Objavila sam Istinu u La Salleteu , u Francuskoj , te u Fatimi , u Portugalu , a ipak mnogi ne razumiju što sam im tumačila . Uskoro , najavljena proročanstva postat će stvarnost i tada će se mržnja koju Zli ima prema meni očitovati u posebnim ceremonijama koje će biti uvredljive za Boga .

 

Moj Sin je osmislio vrlo poseban plan , razrađen u najmanje detalje , kako bi  osigurao da svijet bude upoznat s Istinom o neprijateljima Božjim . On to čini jer jedino Istina može spasiti ljudski rod . Ukoliko Božja djeca budu slijedila laž i upletu se u prevaru koja je plod Antikristovog plana , okrenuće leđa mome Sinu i svom vlastitom spasenju .

 

Misija koja je povjerena tebi , dijete moje , posljednja je spona , konačnoga Saveza kojeg moj Sin mora dovršiti u poslušnosti mome Ocu , Bogu Svevišnjemu . Ona će biti oruđe pomoću kojeg će duše biti spašene od stiska Sotone i njegove zlobne vojske na Zemlji . Zbog ovoga , mržnja koja će biti iskazivana prema tebi , kroz riječi , djela i postupke prema tebi bit će okrutna i žestoka . Bijes iskazivan prema tebi bit će neviđen dosad i ti moraš razumjeti da se to moglo i očekivati . Djelo moga Sina naići će na ljutito protivljenje , te će On i Njegova Crkva na Zemlji morati proći kroz posljednje Raspeće , prije nego nastupi Uskrsnuće , obećano svima onima koji vjeruju u moga Sina .

 

Ta mržnja je stvarna i Zli će okrenuti misli čak i onih izabranih duša i vidjelaca protiv tebe , dijete moje . Nikad ne tuguj zbog sebe ili zbog ovih duša , jer trpljenje moga Sina je deset puta gore . Moj Sin , Spasitelj i Otkupitelj ljudskog roda je taj koji je umro za grijehe ljudi , a kojeg i dalje mrze strašću koja je plod bijesa i upravljanja Sotone . Moj Sin je taj koji je subjekt ovih napada i kada budu sipali uvrede na te dijete moje , njega će nanovo bičevati . Morate ustati , svi vi i činiti ono što vam moj Sin kaže jer vi ste izabrani kako bi postali Njegova Vojska Ostatka . Kada trpite u Njegovo Ime to je na slavu Božju i za spasenje čovječanstva . Kada Novo Nebo i Nova Zemlja postanu jedno , ova trpljenja će prestati i sve će pjevati slavu Bogu .

 

Vaša ljubljena Majka

 

Majka Božja

Majka Spasenja 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

788.Kuga će biti raširenija nego AIDS

Utorak, 7. svibnja. 2013, 20.35 sat

 

Moja draga i ljubljena kćeri , kako si samo bila odvraćena od Mene i kako si dopustila sebi da izmakneš Mom Pogledu u posljednja dva dana . Znaš li što je dovelo do ovog odvraćanja pažnje . Propuštajući Euharistijsko klanjanje za samo jedan dan , ti si bila zauzeta i zlostavljana u Moje Ime , bez da si se zaštitila kako sam te Ja uputio . Moja uputa je ; da nastaviš dolaziti preda Me svakog dana i da izgovaraš Presvetu Krunicu , kako bi te Moja Majka mogla prekriti zaštitom koja ti je potrebna u ovom Djelu .

 

Toliki koji su Mi bliski , stiču pouzdanje koje ih vodi u vjeru da nema te patnje koja bi ih spriječila da provedu Moju Misiju , međutim ovo je moguće samo onda kada Me pozovete da vas vodim .

 

Kćeri moja , početak kuge će uskoro biti vidljiv , jer će Moj Otac oboriti kaznu na Zemlju i na one narode koji ga vrijeđaju i dopuštaju zlobu i nepravdu nad jadnim nevinim ljudima . Ova kuga bit će vidljiva na licima i rane neće biti zaliječene , sve dok Velika Kazna ne završi . Kuga će biti raširenija nego AIDS i bit će jedan od prvih znakova nadolazeće Kazne . Nakon toga uslijedit će glad i svjedočit ćete joj nad jednom trećinom Zemlje , tijekom vladavine Antikrista .

 
S vladavinom Antikrista , koja se širi poput paukove mreže , podudarit će se čitav niz kazni koje će Ruka Moga Oca izliti preko četiri kraja svijeta . Božanska intervencija će pomoći i spriječiti da Zvijer ugrabi duše putem moći Antikrista . Njegovi sljedbenici će trpjeti mučnu kaznu koja će biti vidljiva na njihovim licima kao kuga . Oni neće izbjeći ovoj strogoj kazni , a neće ni oni koji smišljaju opaku prijevaru Mojoj Crkvi na Zemlji .

 

Ovo Upozorenje se daje kako bi oni koji sumnjaju u Moju Ruku Pravednosti konačno shvatili kako će čovjek trpjeti kao i u dane Noine , ukoliko okrene leđa Bogu .

 

Konačna uvreda protiv Mog Oca , preko grijeha rata i pobačaja navući će nad ljudski rod Njegovu najveću kaznu . Život nerođenog djeteta koji se tako okrutno i bez kajanja oduzima , bit će kažnjiv smrću , tijela i duše .

Vaš Isus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

789.Moja najgorljivija želja je da potražite duše mladih

Četvrtak, 9 svibnja, 2012 22:45 sati       

Moja draga i ljubljena kćeri ,Vječna je Moja Ljubav za te mlade ljude iz svakog naroda , uvjerenja i boje kože , koji Me ne priznaju . Duboka je Moja tuga za tim jadnim Mojim malim dušama . Za njih treba moliti , posebno sada . Ja ću ih primiti u Moje Milosrđe , bez oklijevanja , ukoliko Me zamolite putem ove Križarske Molitve .

Križarska molitva 106 Milosrđe za mlade koji ne priznaju Boga

"Dragi Isuse , uzmi pod svoju zaštitu duše ove djece Božje koja Te ne poznaju , koja ne priznaju Tvoju Ljubav i koja ne prihvaćaju Tvoje Obećanje . Izlij svoju milost obraćenja i daj im vječni život . Budi milosrdan svima koji ne vjeruju u Tvoju Prisutnost i koji neće tražiti kajanje za svoje grijehe . Amen ."

Moja ljubljena Vojsko Ostatka , Moja najgorljivija želja je da potražite duše mladih , agnostika i onih koji ne vjeruju u Boga . Oni su vaš prioritet . Molim vas da povučete sve narode , vjerovanja , boje kože i religije u Moju Zaštitu . Kada Mi dovedete ove duše , Ja ću im dati velike Darove i obećajem im spasenje .

Važno je da ne ignorirate one koji ne mare za svoje spasenje . To su izgubljene duše za kojim čeznem i koje ću pratiti do svakog ugla , svake pukotine i svake države sve dok ih ne uzmognem povući u Moje Kraljevstvo .

Sjetite se ove molbe . Sjetite se Moje želje da dođem do onih koji Me ne poznaju kao ido onih koji me žele upoznati .

Vaš Isus790. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA

Petak, 10. svibnja 2013., 16:40h

Moja predraga kćeri, blagoslovljeni su oni koji odgovaraju na Istinsku Riječ Božju, jer će oni prvi ustati i ući u Moje Novo Kraljevstvo.

Oni kojima nije dana Moja Sveta Riječ, uključujući one zemlje gdje Me ne odobravaju, su prve duše za kojima Ja moram posegnuti. Ne svojom vlastitom greškom, oni su od rođenja odgajani da niječu Boga, Tvorca i Stvoritelja svega što jest. Ja ću ih nastojati obratiti kroz ovu Misiju i obećavam da će jednom kada im bude pokazana Istina, tijekom Upozorenja, oni biti brzo uvučeni u Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji su zavedeni, lažnim naučavanjima, jer oni su bespomoćni i potrebna im je Moja Ljubav i Milosrđe.

Moja želja je da se Moji sljedbenici sada pripreme da se uspnu ljestvama, dug i težak uspon, prema duhovnom savršenstvu. Oni od vas koji su blagoslovljeni Darom razlikovanja Mojim Glasom, sadržanim u Knjizi Istine, imate dužnost prema Meni. Ovo je ono što morate učiniti. Iskoristite Dar koji sam vam Ja dao, da se pripremite za duhovno savršenstvo koje se od vas traži, sada, dok Ja stvaram Moju Vojsku Ostatka na zemlji. Vaša odgovornost je pomoći onima koji su preslabi, preoholi i pretvrdoglavi da prihvate Moju Ruku Milosrđa. Preko vas Ja ću moći podariti svim dušama, uključujući one koji nisu dostojni Moga Milosrđa, Spasenje potrebno da bi se živjelo zauvijek u Mojoj Slavi.

Oh, kako je prekrasno ovo Moje veličanstveno Novo Kraljevstvo. Kada bi ga vi samo mogli vidjeti, nitko među vama ne bi nikada izustio nijednu riječ protiv Mene. To će biti vaš novi dom, mjesto gdje ćete vi i vaša obitelj uživati u vječnom zanosu, miru, ljubavi i radosti, družeći se sa svime što je Moj Otac stvorio za vašu sreću. Mislite na to kao na novo boravište, slično načinu na koji je zemlja stvorena, samo što ovo Novo Nebo i Nova Zemlja neće imati mora. Jedina voda nužna za opstanak Božje djece doći će sa Drveta Života, na kojemu će sav život biti održan.

Svakoj potrebi će biti udovoljeno i ljubav će obilovati, kako ne bi postojalo bilo kakvo nezadovoljstvo. Smijeha, ljubavi, radosti, boja i lijepih stvari, koje nijedan čovjek nije vidio tijekom svoga vremena na zemlji, biti će u izobilju. Sreća, koja je izvan vašega dohvata na Zemlji, biti će Dar svakome od vas kome je dan ključ Moga Kraljevstva.

Život pred vama je ukrašen velikim Darovima i vi ćete ostati u stalnom stanju mira s ljubavlju prema Meni. Ja ću vladati u jedinstvu sa svom Božjom djecom i nijedan od vas neće željeti ništa, tako je velika Moja Ljubav. To je jedini život prema kojemu vi morate težiti, jer nijedan drugi život neće postojati nakon Velikoga Dana kada Ja dođem po vas.

Vaš Isus


791. ČUDA KOJA SAM JA OBEĆAO SVIJETU, PREKO MOJIH KRIŽARSKIH MOLITVI, POVEĆATI ĆE SE

Subota, 11. svibnja 2013., 20:20h

Moja predraga kćeri, nije bitno, ako ti moraš trpjeti bol zbog načina na koji si odbačena zbog Mene, jer Moja Riječ nikada neće umrijeti. Ona će se uzdići i postati glasnija dok se, poput snažnog vjetra, ne pojača u intenzitetu dok grmljavina Moga Glasa ne zaori diljem Zemlje. Biti će vrlo malo onih koji neće čuti Moj Glas i čak i oni koji Me odbacuju nastaviti će govoriti o Meni. Njima će biti nemoguće zanemarivati Ga.

Poput svakoga djeteta rođenoga od svoje majke, Božja djeca – uključujući one koji Ga odbijaju priznati – biti će Mu privučena, jer si ne mogu pomoći. Poput nove bebe koja se veže sa svojom majkom, svako dijete Božje prepoznati će svoje preko dodira, zvuka i mirisa. Božja će djeca osjetiti kada Prisutnost Božja dotakne njihove duše. Kao što Ja poznajem svoje, tako će i oni koji Mene ljube odgovoriti na Moj poziv.

Kćeri Moja, Sveta Volja Božja je Moćna i poraziti će sve one koji se suprotstavljaju Riječi Božjoj. Kada vi osjećate da postoji tako mnogo protivljenja i tako mnogo mržnje prema ovoj Misiji, vi uvijek morate biti utješeni Mojim Svečanim Obećanjem. To je da spasim sve duše, kako bi Moj Novi Raj mogao uskoro biti predstavljen čovječanstvu sa što je manje moguće patnje. Patnja može biti smanjena kroz molitve Moje Vojske Ostatka, zato što im Ja ostavljam u baštinu posebne milosti.

Čuda koja sam Ja obećao svijetu, preko Mojih Križarskih molitvi, će se povećati i mnogi će svjedočiti izlječenjima i obraćenjima. Preko ovih čuda Ja ću se objaviti, čak i najokorjelijim skepticima. Preko Križarskih molitvi slugama Mojih Kršćanskih Crkava biti će pokazano Moje Milosrđe i uskoro će mnogim od njih biti dan dokaz istinitosti ovih Poruka.

Moja Volja će biti izvršena i nijedan je čovjek neće zaustaviti. Mnogi će se suprotstavljati Mojoj Volji, uzvikivati uvrede Mojoj Riječi i pljuvati na tebe, kćeri Moja, ali njihova će mržnja biti uništena i uskoro će otvoriti svoja srca, jer oni neće sumnjati da je njihov Gospodar Onaj koji ih poziva. Ja sam Posuda preko koje će oni biti pročišćeni. Preko Mene njima će biti dana jedina moguća zaštita od Antikrista. Moja zaštita mora se tražiti i Pečat Živoga Boga mora biti dan što je moguće većem broju duša.

Slušajte Moje upute i sve će biti dobro. Zanemarujte Moja upozorenja i pokušajte se sami boriti sa nepravdama, koje će biti raširene kada svijet bude vodila ruka Zvijeri i vi nećete biti dovoljno snažni. Prihvatite Moje Darove i vi ćete ostati stajati, sigurni u znanju da Ja štitim vas i vašu obitelj i prijatelje.

Vaš Isus


792. MOJA RIJEČ JE KRAJ. ONA JE KONAČNA. NE MOŽE BITI NIJEDNA DRUGA RIJEČ

Ponedjeljak, 13. svibnja 2013., 16:38h

Moja predraga kćeri, Moja Vojska Ostatka će rasti vrlo brzo u ovo vrijeme i proširiti će se na pedeset osam naroda. Biti će vođa među vama i vi se morate ujediniti gdje god jeste, kroz stvaranje Molitvenih Zajednica Isus govori čovječanstvu.

Dovedite sve one koji Me slijede, najprije, u svoje stado i zatim krenite dalje da privučete sve one koji slijede svaku vrstu naučavanja. Ja nikada ne bih mogao biti naklonjeniji jednoj duši naspram druge. Ja želim da vi kažete svima onima koji ne vjeruju u Mene i Ja im obećavam da će im biti pokazana Istina tijekom Upozorenja. Njima će biti teško zanijekati Me, jer Ja ću obuzeti njihove duše na način koji će ih iznenaditi i potresti. Moj Sveti Duh će se spustiti na svaki narod gdje su Moje Molitvene Zajednice postavljene.

Ja ću umnožiti broj čuda, koja su već posvjedočena, kada sam Ja izliječio duh, duše i tijela bijednih i bolesnih među vama. Vi ćete Me znati po Mojoj Prisutnosti, koju ću Ja usaditi u one od vas koji zatraže Moje milosti. Vi ste doista blagoslovljeni – vi, djeca ove generacije, koji ste izabrani u takvom mnoštvu da uživate Vječni Život u Mome Kraljevstvu, koje nema kraja. Vi ćete poraziti smrt. Vaša snaga ustrajnosti uništiti će Zvijer i grijeh više neće kvariti vaše duše.

Djeco Moja, još ima mnogo posla za obaviti. Dopustite Mi da vas vodim kroz Moje Križarske molitve, jer će one otvoriti vaše oči Istini. Jednom kad možete vidjeti Istinu, vi ćete u vašim srcima znati što učiniti. Jedan savjet – kada vas se sprječava u govorenju Istine, vi morate šutjeti. Molite za te duše, da im također bude dana milost da prihvate Knjigu Istine.

Moja Riječ je kraj. Ona je konačna. Ne može biti nijedna druga riječ. Svatko tko proglašava da govori u Moje Ime, otkada je ova Misija započela u studenome 2010., nema ovlaštenja to činiti, jer oni ne dolaze od Mene. Oni proroci koji su došli prije ovoga i koji također govore u Moje Ime, blagoslovljeni su i Ja ću ih nastaviti štititi. Moj Glas govori sa svijetom preko ovih Poruka. Moja ljubljena Majka, Bezgrješna Djevica Marija, također govori sa svojim vidjeocima i opet sam Ja blagoslovio Njenu Misiju.

Znajte da sotonina vojska uključuje brojne lažne proroke, koji govore slatkoćom glasa. Umirujući, brižni i zamaskirani sa praznim obećanjima, oni će govoriti upravo suprotno od onoga što vam Ja govorim. Znajte da će vam samo Moj Glas reći Istinu. Samo Moj Glas će vam reći o nadolazećim događajima, koji se stvarno događaju. Nitko drugi ne može, niti će mu biti dano ovlaštenje, govoriti za Mene, Isusa Krista ili Moga ljubljenoga Oca.

Tješite se ovim otkrivenjem i znajte da samo Presveto Trojstvo razgovara na ovaj način s vatrom, koja će obuzeti sve duše koje nisu ohole i koje su pune ponizne ljubavi prema Meni.

Vaš Isus


793. ONI KOJI SU SLIJEDILI RIJEČ BOŽJU, KOJU SU PROPISALI PROROCI PRIJE MENE, BILI SU PRVI KOJI SU PLJUVALI NA MENE

Utorak, 14. svibnja 2013., 21:00h

Moja predraga kćeri, onima među Mojim učenicima koji trpe zbog svoga vjerovanja u ove Poruke s Neba, Ja imam ovo za reći.

Iako je vaša patnja teška, vi morate znati da ste blagoslovljeni Mojim Darom, koji vam je dan da vam pomogne otvoriti vaše oči Istini. Vrijeđanje koje ćete vi morati trpjeti u Moje Ime, zbog vaše odanosti ovim Porukama, doći će od onih koji su vam bliski. Osobito, mnogi Moji posvećeni sluge, koji Me odbijaju tražiti preko ove Moje Svete Riječi, uzrokovati će vam najviše uznemirenosti. Vi ćete biti oklevetani, poniženi, osporavani, kritizirani i izrugivani, a ipak, ti isti ljudi izjavljuju da govore u Moje Sveto Ime.

Vi morate izdržati ovu bol baš kao što su je Moji Apostoli i Učenici morali podnositi. Tijekom Moga vremena na Zemlji, Ja sam bio izbacivan iz Božjih Hramova. Moji su Učenici bili upozoreni da se drže podalje od Mene ili će se suočiti s protjerivanjem iz Crkve ako budu viđeni sa Mnom. Kada su oni govorili Moju Svetu Riječ i širili Moja Učenja, njima se prijetilo i u nekim slučajevima ih se bičevalo. Od njih se radila predstava. Oni koji su slijedili Riječ Božju, koju su propisali proroci prije Mene, bili su prvi koji su pljuvali na Mene. Njihov gnjev je bio uzrokovan činjenicom da sam Ja govorio Istinu, jer oni nisu željeli čuti Istinu. Ona ih je zastrašila i činila im je nelagodu.

Ispunjene Snagom Duha Svetoga, Moje Apostole su nakon Moga Uzašašća mrzili mnogi koji su se klanjali u Hramovima. I, premda je njihova patnja bila velika, a glasovi protivljenja su glasno vikali u njihovoj prisutnosti, to nije bilo važno.

Ništa ne može spriječiti širenje Moje Riječi. Nijedan glas neće biti dovoljno glasan. Nijedan dokaz neće biti dovoljno uvjerljiv. Nijedan otrov neće biti dovoljno snažan. Moju Moć je nemoguće poraziti. Moj Duh Sveti će privući milijarde duša u sigurnost Moga Novoga Raja. Svi glasovi nezadovoljstva će biti utišani i sve protivljenje će biti potisnuto, jer će posredovanje Moga Oca osigurati da će sve trnje i stijenje, prostrto po Putu Istine, biti iskorijenjeno.

Samo će Moj Glas ostati. To će biti jedini Glas Vlasti, koji će biti neprekidan i zatim će doći Veliki Dan.

Vaš Isus


794. BOG OTAC: MOJ VELIKI ZAHVAT DA SPASIM ČOVJEČANSTVO JE ZAPOČEO I BRZINA MOJIH DJELA ĆE BITI SVIMA OČITA

Srijeda, 15. svibnja 2013., 16:40h

Moja najdraža kćeri, Duh Božji izlijeva se na Zemlju na način na koji to prije nije bilo učinjeno.

Kako bih pripremio Moju dragu djecu za Novi Raj, koji postoji čekajući na njih, Ja ih obavijam Duhom Istine. Neki će Ga prihvatiti, raširenih ruku i biti zahvalni za takve blagoslove. Drugi će odbiti jer neće otvoriti svoja srca.

Moj Veliki Zahvat da spasim čovječanstvo je započeo i brzina Mojih Djela će biti svima očita. Čuda, koja sam odobrio Ja, vaš Svemogući Otac, biti će rasprostranjena i o njima će se pričati. To će dovesti do još više obraćenja. Zatim, baš dok se Duh Moje Ljubavi širi, djela zloga i njegovih sljedbenika će se povećati.

Moja Ruka će zaustaviti zlodjela onih koji pokušaju nanijeti rat, bolest, ubojstvo i pobačaj Mojoj djeci. Moja Ruka će se također spustiti na one koji muče odane sljedbenike Moga ljubljenoga Sina i one koji pokušaju ukinuti Njegovu Prisutnost u Svetoj Euharistiji.

Poslušajte sada Moj Poziv. Sva Moja djeca će biti privučena prema Mome Milosrđu. Oni koji odbacuju Moga Sina, odbacuju Mene. Oni koji vrijeđaju Moga Sina ne mogu doći do Mene. Oni koji osuđuju Njegova Učenja i izvrću Istinu, odbacuju Moje Postojanje. Vi ne možete stvoriti svoje vlastite zakone i pokoravati se Meni. Niti možete opravdavati grijeh i očekivati da vidite Moje Lice.

Ako se grijeh ne smanji, Ja ću kazniti one narode koji su odgovorni za grijehe, koji Me vrijeđaju. Baš kao što Moj Duh Sveti nastavlja nesmanjeno, isto tako će biti Moj Zahvat da spriječim širenje grijeha.

Sve ove promjene biti će viđene u isto vrijeme. Ubrzo nakon toga, kada Moj Sin učini svaki pokušaj, preko Svoje Crkve i Svojih učenika, da širi Istinu, doći će dan kada će se Veliko Milosrđe Moga Sina spustiti nad čovječanstvo. Onda, nedugo nakon toga, doći će Sudnji Dan.

Pripremite se sada, Moja djeco, jer dan može doći u bilo koje vrijeme. Samo oni koji se pokoravaju Mojim Zapovijedima i pokažu kajanje za svoje grijehe, mogu i biti će spašeni.

Vaš ljubljeni Otac

Svevišnji Bog
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

795. LJUBAV SAMO DOLAZI OD MENE. MRŽNJA NE

Četvrtak, 16. svibnja 2013., 15:30h

Moja predraga kćeri, po Snazi Ljubavi čovječanstvo može biti i biti će spašeno. Ljubav o kojoj Ja govorim je Božja Ljubav, koja teče u srcima čovječanstva. Božja Ljubav je prisutna u srcima sve Božje djece, uključujući one koji Ga niječu. Vaša međusobna ljubav će vas održati tijekom kušnji, koje su pred vama. Pokažite ljubav i milosrđe vašem bližnjemu i budite dobri prema siromašnima, slabima i bespomoćnima i Ja ću vas učiniti zauvijek Mojima.

Oni među vama koji se odnose oštro prema drugima, koji nanose bol onima nad kojima vladaju i koji zlobno šapću o drugima, vi ćete biti poput praznih posuda bez ičega da Mi pružite. Vi uvijek morate slijediti Moja Učenja. Ljubav samo dolazi od Mene. Mržnja ne. Oni koji kažu da Me poštuju i loše govore o drugima, iako tvrde da podržavaju Moju Riječ i čuvaju Moje Ime – oni Me ne poštuju. Oni Me vrijeđaju i njihova će sramota postati očita na Veliki Dan. Nikada, ni na jedan trenutak, nemojte misliti da vi možete živjeti bez ljubavi prema drugima u svojim srcima, jer ako vi nemate ljubavi prema drugima onda vi niječete Dar, koji je slobodno dan svoj Božjoj djeci. Kada Me istinski ljubite, vi ćete se ponašati prema drugima s ljubavlju i poštovanjem. Kada ste vi okrutni prema drugima, pričate loše o njima ili ih nepravedno kritizirate, onda vi odbijate Ljubav koju Ja vama darujem. Na njenom mjestu je mržnja. Mržnja prema drugom ljudskom biću dolazi od sotone. Kada dopustite mržnji da otvrdne vašu dušu, vi se udaljujete od Mene i biti ćete duboko uzrujani u svojoj duši.

Kada vi ljubite drugoga u Moje Ime, vi ćete to učiniti riječima, vašim djelima i djelima milosrđa. Ljubav Božja, koja se živi u skladu s Njegovim željama, preko Njegove djece, može spasiti čovječanstvo. Ljubav pobjeđuje zlo. Sotonina moć je uništena u trenutku kada vi pokažete ljubav prema drugima koji se prema vama loše odnose. Vi morate snažno raditi da bi dopustili da vas ljubav obuzme, kako bi mogli širiti ovu veliku milost drugima.

Ljubav stvara ljubav u drugima. Ljubav donosi život. Ljubav donosi oprost. Ljubav uništava zlo. Bez ljubavi zlo će napredovati.

Vaš Isus


796. SVIJET ĆE SE RADOVATI, JER ZAJEDNO SA MOJOM CRKVOM U RIMU, ŽIDOVSKI NARODI ĆE BITI POKOŠENI

Petak, 17. svibnja 2013., 14:02h

Moja najdraža kćeri, Ja ti otkrivam u povjerenju Moju Bol i Tugu dok još jedanput proživljavam agoniju koju sam trpio u Maslinskom Vrtu.

Tada je Moju Bol, koju je izazvao zli, koji Mi je pokazao vizije budućnosti, uzrokovalo poganstvo koje će se prostirati Zemljom u vaše vrijeme. Ja sam tada znao, kao što se sada može vidjeti, za mržnju u svijetu koja postoji prema Meni, Isusu Kristu.

Moja patnja je pogoršana činjenicom da čovječanstvo i dalje potpuno ne shvaća Žrtvu, koju sam Ja učinio za njihove duše. Moje Razapinjanje je bilo za spas svakoga naraštaja, uključujući one u današnjem svijetu. Moja Bol je velika u ovo vrijeme i Moja se patnja jasno pokazuje u tebi, kćeri Moja i drugim dušama žrtvama, kako bih Ja mogao spasiti najizopačenije među vama.

Ja plačem gorke Suze i Moje Srce se nadima dok se grijeh širi preko zakona u vašim zemljama, koji će prisiliti nevine duše na iskušenje. Ne samo da će oni osjećati da grijeh sada može biti opravdan, jer ih zakoni u njihovim zemljama odobravaju, nego će oni također biti optuženi za kršenje zakona njihove zemlje, ako održavaju Moju Svetu Riječ.

Oh kako ste vi zavedeni. Kako ste daleko odlutali od Mene. Koliko ste Me uvrijedili. Oni s odgovornošću proglašavanja Moje Svete Riječi, poslušajte Me sada. Vaša dužnost je da zaštitite Moju Svetu Riječ u svako doba. Vaš zavjet je da se pokoravate Mojoj Riječi i Mojim Učenjima, kako su bili sadržani u stvaranju Moje Crkve na Zemlji. Nikada nemojte odstupati od Istine. Pripremite vaše duše, jer uskoro ćete biti prisiljeni protiv svoje volje zanijekati Me preko Sakramenata. Vi morate biti oprezni u svako doba zbog velikih promjena koje su pred vama.

Cijelom čovječanstvu, Ja vas pozivam da odgovorite na Moj Glas, Glas Istine, Glas Ljubavi, Glas vašega Gospodara. Vi ćete Me uskoro vidjeti. Tada će paučina biti očišćena s vaših očiju i tada će Istina postati jasna. Kada svane dan Moga Milosrđa, vi morate znati da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi vrlo brzo nakon toga. I premda Ja žudim da Mi se svi vi obratite, Ja plačem sa tugom zbog duša koje su Mi izgubljene.

Ja moram upozoriti one koji Me pokušavaju zaustaviti, u Spasenju duša, da ću vas kazniti, ako se nastavite suprotstavljati Riječi Božjoj. Ja ne mislim na ove Poruke, iako sam tužan jer Me vi ne ćete slušati, već na ukidanje Moje Svete Riječi u vašim narodima.

Svjetlo će potući tamu. Svjetlo Božje čuva vas živima. Tama vas uništava. Moje Svjetlo će postati sve svjetlije i svjetlije dok Moja Sveta Euharistija ne bude prognana. Onda će ona izblijedjeti. Onda će se Moja Crkva raspasti i činiti će se da umire. Svijet će se radovati, jer zajedno s Mojom Crkvom u Rimu, Židovski narodi će biti pokošeni. To će biti najveća prijevara koja će zadesiti čovječanstvo i oni koji prihvate ovaj bezbožni oblik poganstva biti će pometeni u poplavi. I tada, nakon što se vatre budu prostirale Zemljom, Moja će se Crkva ponovno uzdići u svom punom veličanstvenom obliku. To će biti kraj za grješnike koji odbiju Moju Ruku, ali početak Vječnoga Života za one koji Me ljube.

Vaš Isus


797. NJIMA ĆE ODMAH BITI OPROŠTENO, AKO SKUPE HRABROST I POZOVU ME DA IM POMOGNEM DA IZAĐU IZ SVOJE BIJEDE

Petak, 17. svibnja 2013., 23:50h

Moja predraga kćeri, ti moraš znati da svi grješnici, osobito oni koji su počinili užasne stvari, moraju doći k Meni. Ja tražim njihovu pažnju i Ja ih želim dovesti u Moje Srce, jer ih ljubim. Njima će odmah biti oprošteno, ako skupe hrabrost i pozovu Me da im pomognem da izađu iz svoje bijede. Oni Me se nikada ne smiju bojati, jer Ja Sam Uvijek-Milosrdni. Oni su bliži Meni nego oni koji izjavljuju da Me predstavljaju na Zemlji, ali koji su licemjeri, kao što su bili farizeji.

Dajte Mi vašu ruku. Bez obzira kakva ste djela vi počinili, Ja ću se sresti s vama. Moja Molitva, koja vam je sada dana, dovesti će vas u Moje Srce i Ja ću prebivati u vama i vi ćete biti spašeni.

Križarska molitva (107) Izbavi me od vatri pakla

Ja sam užasan grješnik, Isuse. Ja sam svojim djelima uzrokovao očajnu patnju drugima. Odbačen sam na stranu zbog toga. Više me nigdje ne podnose na Zemlji. Izbavi me iz ove divljine i zaštiti me od stiska zla. Dopusti mi da se pokajem. Prihvati moje kajanje. Ispuni me Svojom Snagom i pomogni mi da se uzdignem iz dubina očaja. Ja predajem Tebi, dragi Isuse, moju slobodnu volju, da učiniš od mene što Ti želiš, kako bih mogao biti spašen od vatri pakla. Amen.

Idi dijete Moje u miru, jer Ja nikada neću napustiti one koji Me usrdno mole za Milosrđe.

Vaš Isus


798. KADA JE DUH SVETI PRISUTAN, ON ĆE SE ŠIRITI POPUT VATRE I UMNAŽATI RIJEČ BOŽJU NA MNOGIM JEZICIMA

Subota, 18. svibnja 2013., 13:16h

Moja predraga kćeri, Dar Duha Svetoga je veoma pogrješno shvaćen. To je dragocjeni Dar i izliven je na čovječanstvo Božjom Velikodušnošću. On je dan s velikom ljubavlju svima, ali ne prihvaća ga svatko. Nisu svi sposobni primiti ovaj Dar. Oni koji vjeruju da zaslužuju ovaj Dar zbog toga što kažu da Me poznaju i koji su teološki obrazovani u svakom pogledu, nisu nužno pripremljeni primiti ovaj Presveti Dar.

Tijekom deset dana u Cenakulu, Moja ljubljena Majka je morala strpljivo objašnjavati Mojim Apostolima važnost poniznosti. Bez poniznosti vi ne možete biti ispunjeni ovim Darom s Neba. Neki od Mojih Apostola su mislili da su kao odabrani Učenici bili bolji od običnih ljudi, zato što su bili bliži Meni i da drugi moraju odmah pasti pred njihove noge. Ali, naravno, to nije ono što sam ih Ja poučio. Moja Majka je provela mnoge duge sate objašnjavajući im kako oholost može spriječiti Duha Svetoga od ulaska u njihove duše.

Kada Duh Svetu ulazi u dušu, On donosi sa sobom mnoge Darove. To može biti Dar Znanja, Dar Jezika, Dar Mudrosti, Dar Ljubavi, Dar Liječenja ili Dar Prorokovanja. U slučaju Mojih Apostola, oni su uskoro shvatili, čim su primili ovaj Dar, da nikada ne bi dopustili grijehu oholosti da uprlja njihovu Misiju nakon toga. Jer čim oholost iskrsne u osobi, koja je primila Dar Duha Svetoga, Duh Božji nestaje i na njegovom mjestu će se zadržati duh tame.

Mračna duša ne može izlijevati Svjetlo Duha Svetoga na druge. Ona može samo širiti tamu. Tama duha obmanjuje druge. Ona je osobito varljiva kada dolazi od nekoga koji se čini svetim učenikom ili stručnjakom u Mojim Učenjima. Sve to dovodi do mržnje, tjeskobe i osjećaja beznađa.

Da bi primile Dar Duha Svetoga, vaše duše moraju biti očišćene i slobodne od grijeha oholosti, inače vam nikada neće biti dodijeljen. Kada je Duh Sveti prisutan, On će se širiti poput vatre i umnažati Riječ Božju na mnogim jezicima. On će dovesti do izlječenja duha, duše i tijela i donijeti će sa sobom mudrost, koja može doći samo od Boga. On će širiti sveopće obraćenje.

To će onda biti plodovi po kojima ćete vi znati gdje je Duh Sveti prisutan. Obilje svakoga mogućega Dara, uključujući čuda s Neba, sada se objelodanjuju u Knjizi Istine za dobro svih – Knjizi koja je obećana cijelom čovječanstvu za ova vremena. Prihvatite Ju milostivoga srca i zahvalite Bogu na jednom od posljednjih Darova s Neba prije Velikoga Dana.

Vaš Isus


799. I TADA, BAŠ KADA ME ONI BUDU ZABORAVILI, MOJA CRKVA ĆE USKRSNUTI OD MRTVIH, BAŠ KAO ŠTO SAM JA TO UČINIO

Nedjelja, 19. svibnja 2013., 20:08h

Moja predraga kćeri, smrt više neće imati moć nad onom Božjom djecom koja Ga ljube, u Mome Novome Raju.

Ove Poruke će nažalost donijeti nepotrebni strah, onima koji vjeruju da će se oni suočiti sa smrću, kada ova Zemlja bude odbačena u korist Novoga Neba i Zemlje. To nije istina. Oni koji nađu milost kod Mene i koji prihvate Moju Ruku Milosrđa će dobiti Dar Života. Čak i ateisti, nevjernici, nekršćani i oni svih vjera obratiti će se Meni i prihvatiti Moj Dar, nakon što se Upozorenje dogodi. Tada ću Ja poraziti Zvijer, jer Ja ću dati Vječni Život milijardama duša koje su žive u svijetu.

Grijeh, kojega je Zvijer predstavila Adamu i Evi, prestati će postojati. Moje Milosrđe će ga poraziti. I baš kao što grijeh uništava tijelo, Moje Svjetlo će donijeti čovječanstvu Vječni Život. Smrt, bolest, starost više neće postojati u Mome Novom Raju. Moja odabrana djeca – njih milijarde – imati će savršeno tijelo i dušu, u jedinstvu sa Božjom Voljom Moga Oca.

On, Moj Otac, dao je Vječni Život Adamu i Evi i oni su ga odbacili. I zato je njima i svim njihovim potomcima uskraćen Dar Raja i Vječnoga Života. Sada će se ovo konačno promijeniti. Moj Život, Smrt i Uskrsnuće moraju sada biti ponovno uspostavljeni u ovome, konačnome dijelu Moga Zavjeta. Moja Crkva je, baš kao što sam Ja bio, bila progonjena i sada će trpjeti divljačko premlaćivanje, bolni napad i ono što će izgledati poput teškoga poraza. I kada ona bude razapeta i bačena u stranu, ona će se činiti spaljenom i zaboravljenom.

Poganstvo će bujati. Ali budući da će na njega utjecati i voditi ga zli, biti će na oprezu da ne pokaže svoje prave boje. Ono će biti predstavljeno svijetu kao novi oblik socijalne pravde – novi oblik humanizma, gdje su sve potrebe čovjeka zbrinute. Te potrebe će uključivati pravo na grijeh, ali na te grijehe će se, u inat Bogu, gledati kao na moralna prava čovjeka.

Kako će mrska Meni, Isusu Kristu, biti ova zla, jedinstvena svjetska religija. Ne samo da će oni okrenuti svoja leđa Meni, već će oni uključiti sotonske simbole gdje će Moj Križ biti prikazan na najgroteskniji način. Moja Hostija će biti odbačena. Drugačija vrsta žrtve će se prinositi na žrtvenicima crkava. Zvijer će biti onaj kojega će oni otvoreno obožavati, a zauzvrat, on će im dati mnoge moći. Zbog toga će mnogi vjerovati da će oni koji će upravljati ovom grozotom imati čudesne moći. I premda će se možda činiti da oni slijede dobru i pravednu crkvu, ona neće donijeti ništa drugo osim tame.

Svečanostima i razvratnom ponašanju svjedočiti će se u ovim crkvama, koje su bile izgrađene da poštuju Mene, Isusa Krista, ali Ja neću biti Prisutan. I tada, baš kada Me oni budu zaboravili, Moja Crkva će uskrsnuti od mrtvih, baš kao što sam Ja to učinio. Ona će ponovno postati živa na javnim mjestima. Zatim ću Ja okupiti svu Moju djecu koja su ostala vjerna Mojoj Riječi i one čije su oči bile otvorene Istini. Zatim ćemo se mi uzdići, zajedno s onima koji su iščekivali Veliki Dan, ali koji su mrtvi, u Novi Raj.

Oni koji Mene odbiju, nakon svakog Moga pokušaja da spasim njihove duše, biti će odbačeni. Zatim će početi Moja Vladavina i Kraljevstvo kojega Mi je obećao Moj Otac biti će uspostavljeno.

Nikada se ne bojte budućnosti, jer jedino će Moje Novo Kraljevstvo zadovoljiti vaša jadna, žalosna srca. Jedino će vam Moje Novo Kraljevstvo dati Vječni Život.

Vi morate moliti za svakoga pojedinoga od vas, kako biste bili dostojni da primite ovaj Veliki Dar.

Vaš Isus


800. SVI ONI MEĐU KRŠĆANSKIM CRKVAMA ĆE NAJPRIJE DOĆI K MENI. ZATIM ĆE SE ŽIDOVI S VREMENOM OKRENUTI I KONAČNO ME PRIHVATITI

Ponedjeljak, 20. svibnja 2013., 22:52h

Moja predraga kćeri, dok se ova Misija postupno širi, Moja Riječ će biti izgovarana na mnogim jezicima. Moje Poruke, koje su ti danas dane, ražaruju Moju Svetu Riječ u Novome Zavjetu. Moje Poruke također podsjećaju svijet na Riječ Božju, koja je sadržana u Presvetoj Bibliji.

Ja ne pišem iznova Riječ, Ja vas jednostavno podsjećam što ona znači danas. Ja također govorim svijetu da ih pripremim za Moj Drugi Dolazak, jer ne želim da oni budu izgubljeni. S velikom ljubavi i radošću Ja promatram kako Me Moji vjerni sljedbenici prihvaćaju onakvoga kakav Ja Jesam. Oni koji su odmah znali da sam to bio Ja, Isus Krist, Koji im je govorio preko ovih Poruka, su blagoslovljeni. Oni su ti koji nikada nisu sumnjali. Oni su mogli osjetiti Moju Prisutnost. Moja je Riječ probola njihova srca poput mača. Moj je Duh dotaknuo njihove duše. Oni su znali. Oni su Me prepoznali, a kako pate zbog toga.

Vi, Moja dragocjena djeco, znate da kada ste odgovorili na Moj Poziv, da sam vam Ja dao poseban Dar, blagoslov, koji će vam pomoći da izdržite ovaj Put prema Vječnom Životu. Vi ćete trebati ove Darove, zato što ćete vi biti okosnica Moje Vojske Ostatka i vi ćete voditi druge, koji će vas u konačnici slijediti.

Mnogi ljudi, svih naroda, slijediti će vas kada se više neće imati gdje okrenuti, gdje će moći sudjelovati u Mojim Učenjima. Svima onima odanima Meni, Isusu Kristu, biti će dani novi Darovi kako bi im se pomoglo da se ujedine diljem svijeta u jedinstvu sa Mnom. Svi oni među Kršćanskim Crkvama će najprije doći k Meni. Zatim će se Židovi s vremenom okrenuti i konačno Me prihvatiti. Sve druge religije shvatiti će Istinu Mojih Učenja i oni će Me također slijediti. Ali oni neće svi prihvatiti Istinu, čak i kada im bude prikazana baš pred njihovim očima.

Zatim su tu nevjernici, mnogi od njih dobri ljudi. Oni koriste ljudski razum kako bi iznijeli sve razloge zašto Bog ne Postoji. A ipak će oni, uključujući mnoge njihove Kršćanske kolege koji su mlaki u svojoj vjeri – najprije Meni potrčati. Njihova srca će biti otključana i zbog toga jer će samo vidjeti svjedočanstvo koje im Ja donosim, oni će znati da ih Ja pozivam. Oni Mi se neće oduprijeti, za razliku od onih tvrdoglavih duša koje misle da znaju više od Mene o obećanju koje sam Ja dao da ću se vratiti da predstavim Posljednji Zavjet.

Svaki zadatak koji vam Ja dam, dovesti će do toga da će sve više i više naroda uzeti Moj Križ da bi stvorili jedan put prema Meni. Nikada ne oklijevajte da idete sa Mnom kada vas Ja pozovem, jer kada Mi odgovorite, vi ćete uništiti moć zla. Zlo vam može uzrokovati bol, ali kada Mi dopustite da vas vodim, vi možete nadići bilo koju prepreku na vašemu putu.

Ja vas ljubim i Ja vas vodim, baš kao što Ja štitim Moje Molitvene Zajednice diljem svijeta.

Vaš Isus


801. KADA DOĐE VRIJEME ZA ZVIJER DA OTKRIJE ANTIKRISTA, VELIKI ZNAKOVI ĆE BITI VIĐENI

Utorak, 21. svibnja 2013., 16:30h

Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Zvijer da otkrije Antikrista, veliki znakovi će biti viđeni. Grmljavina, kakva se nikada prije nije čula, će se osjetiti u mnogim dijelovima svijeta, ali naročito u dijelu gdje je Antikrist rođen.

Do tada će Moj Duh Sveti, izliven među Moje sljedbenike, u svim Mojim Kršćanskim Crkvama, osigurati da su oni spremni. Oni će zajedno sa Mojim učenicima iz ove Misije tvoriti Crkvu Ostatka. Njihova snaga će biti veličanstvena i nikakvo zlo neće zadesiti one s Pečatom Živoga Boga. Njihova snaga će dolaziti od Molitvi koje im je dala Moja Majka i od Križarskih molitvi.

Antikrist će započeti svoju vladavinu pažljivo. Nitko neće sumnjati u njegovu namjeru jer će se nekakav mir spustiti na Zemlju. Ovo vrijeme će biti vrlo važno za vas, Moja Vojsko Ostatka, da se okupite u Molitvenim Zajednicama. Ja svečano obećavam da će ove Molitve ublažiti većinu užasnih djela koje će on, Antikrist, nanijeti narodima prekivajući četiri strane Zemlje.

Ja ću podariti pomilovanja svim onim narodima gdje su Molitvene Zajednice uspostavljene. Kroz vašu odanost Meni, vašemu ljubljenome Isusu, Ja ću spasiti duše i izliti još više Darova na čovječanstvo, kako bih zaštitio Božju djecu protiv patnje koju Zvijer kuje.

Ufajte se u Mene. Budite u miru u znanju da ste vođeni i zaštićeni.

Vaš Isus

802. MOJI KRŠĆANSKI VOJNICI ĆE POSTROJITI NAJVEĆU VOJSKU PROTIV ANTIKRISTA

Četvrtak, 23. svibnja 2013., 22:30h

Moja predraga kćeri, Moji ljubljeni sljedbenici, širom svijeta, uskoro će osjetiti Moju Prisutnost, jer Ja ću se obznaniti u njihovim srcima na način koji oni prije nisu iskusili. Tako ću Ja pripremiti Kršćane za bitku, u Moju korist, da bi spasili sve duše.

Moji kršćanski vojnici će postrojiti najveću Vojsku protiv Antikrista. Ja mislim na sve one koji Me poznaju i koji ostanu odani Mome Svetome Nauku, sadržanom u Presvetoj Bibliji. Ja također mislim na one koji nasljeduju svoju vjeru; na one koji vjeruju u Mene, ali koji Me ne posjećuju i na sve one koji ostanu odani Istini. Vi ćete se okupiti u svakome kutku svijeta i premda ćete se pridružiti Mojoj Vojsci Ostatka govoreći mnogim jezicima, vi ćete se ujediniti kao jedan u Meni.

Oni koji slijede ove Poruke, tvoriti će jezgru i iz toga će rasti mladice i potom grane Moje Vojske Ostatka širom svijeta. Nijedna zemlja neće ostati nedirnuta Mojim Duhom Svetim preko Knjige Istine.

Knjiga Istine će vas ujediniti kada vaša vjera bude kušana. Kada se vjernost prema Meni patvori i kada sam Ja izbačen iz vaših crkava, zgažen i zatim sakriven izvan pogleda – vi ćete ustati i održati na životu Moju Riječ. Plamen Duha Svetoga će vas voditi na svakom koraku puta. Vi ćete osjetiti snagu i hrabrost, koji će iznenaditi čak i najkrotkije među vama. Slabi će postati jaki. Plašljivi će postati hrabri, a potlačeni će stupati naprijed kao ratnici Istine. I sve dok Moja Vojska Ostatka bude rasla i bujala u milijunima, mnoge prepreke će biti postavljene pred njih.

Uvrede, optužbe za krivovjerje, laži, gnjev i mržnja biti će njihov usud. Zbrka će biti viđena posvuda među klevetnicima, čiji će dokazi biti protkani netočnostima, proturječjima i nerazumljivim dokazima. Sotonin utjecaj će uvijek stvarati zbrku, nered, nelogične i lukave argumente i uvijek će biti prožet mržnjom prema Božjoj djeci. Oni koji su blagoslovljeni Svjetlom Božjim i Svjetlom Istine privući će užasne i odvratne napade. Jer tamo gdje Sam Ja Prisutan, vi možete biti sigurni da će progon onih koji proglašavaju Moju Svetu Riječ biti velik. Što je gori progon protiv bilo koje Božje Misije, možete biti sigurni da je sotona vrlo ljut.

Kada vi patite, kao što hoćete, zbog mržnje koja vam je pokazana jer uzimate Moj Križ kako bi Me slijedili, Zvijer će biti zabrinutija i on će žešće raditi, preko duša onih okaljanih grijehom oholosti, da vas uništi. Vi morate zanemariti ove napade. Budite u miru, jer dok se oni pojačavaju sa silnom mržnjom protiv vas, vi ćete znati zasigurno da ste u istinskome jedinstvu sa Mnom, vašim Isusom.

Idite u ljubavi i miru i znajte da Ja živim u vašim srcima.

Vaš Isus


803. ONI KOJI BJESNE U GNJEVU NA MOJU RIJEČ I PROGLAŠAVAJU DA ONA DOLAZI OD SOTONE, VJEČNO ĆE PREBIVATI SA ZVIJERI

Petak, 24. svibnja 2013., 21:50h

Moja predraga kćeri, svugdje gdje se čuje Moj Glas, na svakom mjestu i u svakom Hramu posvećenom klanjanju Bogu, doći će do razdora. Dok će mnogi iskazivati počast Meni, Mojim Učenjima, Mojoj Crkvi, kada oni čuju Moj Glas, dok On sada traži pažnju, oni će prekriti svoje uši.

Moj Glas će pasti na gluhe i tvrdoglave duše. Moj Glas, Moja Riječ i Moj Poziv će biti ljutito odbijeni i ispljunuti, dok sam Ja progonjen po posljednji put na Zemlji. Ovo je posljednji poziv da se Božja djeca privuku u Moja Njedra, prije Moga Drugoga Dolaska, a ipak, mnogi ljudi, zbunjeni lažima koje šire demoni, okrenuti će se i odbiti Moje Milosrđe.

Mene će još jednom odbiti oni koji prebivaju u Kući Božjoj, svećenici i svi oni koji ne prihvaćaju Istinu. Svi ćete vi uskoro vidjeti konačnu uvredu Mome Imenu. Oni od vas koji prekrivaju svoje oči i hodaju okolo s povezima preko svojih očiju, konačno će vidjeti Istinu kako vam se sada daje u ovo vrijeme.

Ja ne mogu stvoriti razdor u Mojoj Crkvi, jer tada bih Ja zanijekao Sebe. Crkva je Moje Tijelo i Ona nikada ne može umrijeti, ali oni unutar Nje će Mene odbaciti. Baš kao što sam Ja bio odbačen prvi put, oni će Me ovoga puta pokušati uništiti, prije nego Ja dođem kako bih donio konačno Spasenje obećano čovjeku.

Čovjek je slab. Čovjek je neuk i nije dostojan Moga Milosrđa. Čovjek je tvrdoglav. Čovjeku je dana Istina tijekom Moga Vremena na Zemlji, ali on i dalje ne shvaća Moje Obećanje. Moj Povratak, u Drugom Dolasku, će biti ubrzan odbacivanjem Moga posljednjega proroka. Prorok koji je poslan kako bi vam dao konačnu Riječ Božju da bi pripremio vaše duše žestoko će patiti. Vi Mene, Isusa Krista klevećete kada se rugate Mojoj Svetoj Riječi koja je dana Božjem proroku. Vi odbacujete Riječ Božju, koja vam se daje da se pripremite za bitku s Antikristom. Čineći tako, vi uništavate duše. Vi sprječavate te duše od ulaska u Moj Raj.

Oni koji govore zle stvari o Mojim Porukama ne mogu opravdati svoju ogorčenost, svoj gnjev ili svoju logiku, jer oni su puni zabluda, koje su rođene iz grijeha oholosti. Uskoro će teško biti razlučiti Istinu od laži nove svjetske organizacije, koja će predstaviti novu pogansku svjetsku religiju.

Ako Me ne slušate sada, vi ćete biti nagovoreni da prihvatite ovu zlu zamjenu. Ona će biti urešena u blještavu, zlatnu vanjštinu. Ona će zadiviti čak i najpobožnije među vama i iskriviti će vašu vjernost Meni i svi će joj se diviti. To je religija koja će obratiti ateiste da povjeruju u veliku laž. Nikakav mir neće doći onima koji slijede ovu pogansku grozotu. Međusobni strah i prijezir će se pojaviti, gdje će se brat boriti protiv brata i gdje će ljudski rod biti podijeljen na dvoje. Jedna polovica će prihvatiti iskrivljenu istinu ove nove svjetske religije, kojom će predsjedati mnoge crkve, mnoge vjere, kao i veliki dio Katoličke Crkve.  Druga polovica će se sastojati od onih koji Me doista ljube i koji će ostati vjerni Istini.

Kada vi ne prihvaćate Istinu – Istinu sadržanu u Svetoj Bibliji – živjeti ćete laž. Vi nećete više imati ljubavi u vašoj duši za Mene, ako prihvatite laži koje će vas hraniti.

I dok se Moja Riječ može danas činiti poput krivovjerja, kao što je to bilo tijekom Moga vremena na Zemlji, mnogi će od vas gramzljivo uzimati ove Poruke kada budete gladni Istine, kada Antikrist bude nadzirao vaše narode. Vi ćete puzati na vašim trbusima i vrištati za Mnom. Vi, koji ste bogohulili protiv Mene, željeti ćete odrezati vaše jezike, jer tada ćete shvatiti kako su Me vaše riječi uvrijedile. Ja iščekujem strpljivo taj dan, ali ako stanete pred Mene i spriječite Me u tome da posegnem za dušama, Ja ću vas oboriti. Ako nastavite bogohuliti protiv Mene, proglašavajući Moje Poruke da su djelo đavla, onda vam nikada neće biti oprošteno. Jer to je najveći grijeh protiv Boga.

Zapamtite da Ja dolazim Božjoj djeci ovoga posljednjega puta kako bih ispunio Zavjet Moga Oca. Njegova Volja se sada može vršiti na Zemlji kako je i na Nebu. Nitko među vama ne može spriječiti da se ovo dogodi. Nitko među vama, iako Me neki od vas mrze, ne može spriječiti Moj Drugi Dolazak. Oni koji bjesne u gnjevu na Moju Riječ i proglašavaju da Ona dolazi od sotone, vječno će prebivati sa Zvijeri.

Vaš Isus


804. OVE PORUKE ĆE BITI POSLJEDNJE KOJE ĆE VAMA BITI DANE PRIJE VELIKOGA DANA KADA JA DOĐEM SUDITI

Subota, 25. svibnja 2013., 21:49h

Moja predraga kćeri, bol proroka koji su došli prije tebe doista nikada nije bila znana. Ali njihov teret je bio težak. Za razliku od vidjelaca, oni su radili sami i bio im je uskraćen bilo kakav oblik prihvaćanja.

Proroci su bili omraženi jer su prorokovali u Ime Božje i jer su govorili o budućim tragedijama, koje su trebale zadesiti čovječanstvo zbog mrlje grijeha. Oni su vodili usamljene i zastrašujuće živote i pali su mnogo puta zbog teškoće njihove Misije. Njima je bilo teško shvatiti proročanstva i mnogi od njih su bili neuki u značenju Riječi, koje su im bile objavljene. Mnogi su bili nesigurni, jesu li u stvari uopće proroci, ali po plodovima njihove Misije, kada su mogli vidjeti širenje Riječi Božje i kako se brzo svjedočilo obraćenjima, oni su shvatili.

Većina Božjih proroka je bila prezrena, izrugivana i smatrana krivovjercima. Mnogi su bačeni u divljinu i mučeni, samo zato jer su bili glasnici poslani od Boga.

Proroci su poslani u svijet, samo zbog Ljubavi Božje, da pripreme Njegovu djecu za događaje koji će imati utjecaj na Spasenje njihovih duša. Prorocima su davane različite Misije. U nekim slučajevima, oni su poslani da upozore čovječanstvo na opasnost neposluha prema Ocu. Drugi su bili poslani da upozore na posljedice, koje bi zadesile ljude, ako upadnu u teški grijeh. U drugim slučajevima, bilo je to da upozore čovječanstvo na one koji bi im uzrokovali progon i pokušali spriječiti da Riječ Božja nahrani Njegovu djecu. Zatim je tu bio Ivan Krstitelj, poslan da pripremi Božju djecu za dolazak Mesije, jedinoga Sina Božjega, poslanoga da ih Otkupi u Očima Božjim. Ali, oni ga nisu slušali. Najniži među Židovima su slušali i prihvatili Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjeg, ali najsvetiji i najstariji sluge, unutar crkve u to vrijeme, odbili su prihvatiti Istinu.

A sada ti, kćeri Moja, poslana si da pripremiš put za Moj Drugi Dolazak, kako bih Ja mogao donijeti Spasenje svijetu i kako bi Moj Novi Raj mogao biti ostvaren. Ovo je bilo naviješteno, ali hoće li oni slušati? Nažalost, neće. Oni odbijaju vjerovati da bi Moj Otac mogao poslati na svijet, u njihovo vrijeme, Svoga posljednjega proroka. Čineći tako, oni niječu Sveto Evanđelje Božje. Oni vjeruju da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi daleko u budućnosti. Ova zabluda nije uzrokovana njihovim znanjem Svetoga Pisma, već njihovim manjkavim ljudskim promišljanjem kroz koje nijedan dio Moga Obećanja, da ću ponovno doći, ne može biti shvaćen.

Veličanstveno Naslijeđe vaše budućnosti, koje vas čeka, je vaše. Ono je za svakoga pojedinoga od vas, bez obzira kako su ocrnjele ili čiste vaše duše, ali vi se morate pripremiti i biti na oprezu, jer svaki demon iz pakla luta zemljom u ovo vrijeme i preko drugih će vas pokušati zaustaviti. Sotona ne želi da Moj Otac dovede Svoju djecu Kući, njihovom zakonitom Naslijeđu. On će širiti laži, uzrokovati zbrku i ometati vas. Njegovi lukavi i prevarantski putovi biti će tako profinjeni i on će raditi preko drugih duša, koje sebi dopuštaju da budu otvorene takvom iskušenju. Ljudi, stoga, neće vjerovati da bi Bog ikada poslao još jednoga proroka u svijet na ovaj način. To je nepotrebno, oni će reći. Umjesto toga oni će biti nasamareni u vjerovanje, u lažne proroke i budući ih ima toliko mnogo – vukova u ovčjoj koži – oni će biti privučeni onima koji će govoriti sve stvari koje oni žele čuti. Izmišljene priče. Mudro zamaskirane u sveti govor, koji će skrivati užasne laži, koje oskvrnjuju Moju Svetu Riječ.

Ti, kćeri Moja, biti ćeš jedina koja će govoriti Istinsku Riječ Božju u ovo vrijeme, da cijeli svijet čuje. Postoje također drugi proroci Božji, ali njihove Misije su drugačije. Od tebe će se tražiti da kažeš Istinu, ali Istina će potresti, kao što će i spasiti duše.

Zar oni među vama koji proglašavaju da Me poznaju misle da Moj Otac ne bi poslao posljednjeg proroka da vas pripremi Snagom Duha Svetoga, prije Moga Drugoga Dolaska? Zar Ga ne poznajete? Zar ne znate koliko je velika Njegova Ljubav? Zar ne poznajete opseg Njegove velike Samilosti? Ako znate, onda ćete vi slušati ove Poruke s Neba. Ove Poruke će biti posljednje koje će vama biti dane prije Velikoga Dana kada Ja dođem Suditi.

Oni koji žive svoje živote u skladu sa Riječi Božjom i koji ne znaju za ove Poruke, nemaju se čega bojati. Oni koji prihvaćaju ove Poruke i upozorenja i ne prihvaćaju nikakvo drugo naučavanje osim onoga koje sam svijetu dao Ja, Isus Krist, nemaju se čega bojati, jer njihovo će biti Kraljevstvo Moga Novoga Raja.

Onima koji će odbiti Moju Ruku Milosrđa, koji odlutaju od Mene i koji uništavaju svoje duše štujući sotonu i sva njegova lažna obećanja, umjesto svoga Boga i Stvoritelja, biti će uskraćen Vječni Život, osim ako usrdno ne zamole za Moje Milosrđe.

Vrijeme koje predstoji je za obnovu vaših živote. To je vrlo jednostavno. Dođite k Meni i Ja ću vas zaštititi. Ova proročanstva se odnose na budućnost i ona će se ostvariti. Odbacite ih kao besmislicu i vi ćete žaliti dan kada ste okrenuli leđa Istini koja vam je obećana kao Božjoj dragocjenoj djeci.

Vaš Isus


805.JA, MAJKA BOŽJA, UNIŠTITI ĆU MOĆ ZLOGA U SRCIMA ONIH KOJI ME ZAZOVU


Nedjelja, 26. svibnja 2013., 14:10h

Dijete Moje, ti nikada ne smiješ slušati one koji te pokušavaju zaustaviti u ovoj Svetoj Misiji. Važno je da ti ostaneš u jedinstvu s Mojim ljubljenim Sinom i znaj da će se oni glasovi, koji bogohule protiv Moga Sina, nastaviti umnažati. Mržnja, koja se izlijeva iz njihovih usta, nije protiv tebe, već Svete Riječi Moga Sina. Sada, ti znaš koliko neprijatelja Moj Sin ima u svijetu. Oni koji Mu najviše nanose bol su oni koji govore da Ga ljube, ali koji Ga sada odbacuju, dok On govori preko odabranih Božjih proroka.

Oni koji koriste Mene, Svetu i Bezgrješnu Majku Božju, da se sakriju, dok izvikuju prostote, ispunjavaju Me Suzama velike tuge. Tako su otvrdnula njihova srca i tako ispunjena gnjevom, da će njihova mržnja prema ovim Porukama potresti mnoge. Oni koji vjeruju da brane Riječ Božju i koji odbacuju one koji dolaze u Njegovo Ime, nikada ne smiju opravdavati one koji pokažu mržnju ili kleveću druge u Njegovo Ime. Kada se to dogodi i kada to čine oni koji tvrde da su proroci, znajte da ti gorki napadi ne dolaze od Boga, jer bi to bilo nemoguće.
Ja, Majka Božja, uništiti ću moć zloga u srcima onih koji Me pozovu. Ako Me oni ne pozovu, Ja im ne mogu pomoći. Ja, kao Suotkupiteljica, nikada ne bih mogla zanijekati Istinu, koju Moj Sin želi otkriti svijetu. Moja dužnost je prema Mome Sinu. Ja vam nikada ne bih rekla da odbacite ili prokažete zloga, a zatim vas prevarila tvrdeći da sam Majka Božja.

Oni koji tvrde da Me poštuju preko Moje Presvete Krunice, a zatim govore bezbožne stvari o Mome Sinu, proglašavajući Njegove Poruke lažima, vrijeđaju Moga Sina i obeščašćuju Mene. Moja Presveta Krunica, kada se govori polako i iz srca, otvoriti će vaša srca Istini ove Misije. Vi nikada ne smijete odustati od nade, čak i kada vam nije dan Dar Razlikovanja. On će vam biti dan, ako Me zamolite da posvetim vašu dušu zaštiti Moga Sina. Ako je to učinjeno u jednostavnom i poniznom duhu, Moj će vas Sin nagraditi Darom Duha Svetoga.
Djeco, vi nikada ne smijete vrijeđati proroke Moga Sina, čak i kada im ne vjerujete. Vi morate šutjeti i moliti za njih. Ako vi odbacite proroke Moga Sina, On vam to neće zamjeriti. Ali, ako vi proglasite da je Njegova Sveta Riječ, koja je dana pravim prorocima, došla od zloga, vi ćete užasno patiti.

Ostanite smireni, djeco i potpuno se ufajte u Moga Sina. Predajte sebe Njegovom Milosrđu i On će vas voditi i mir će biti vaš. Idite, Moja draga djeco, sigurni u spoznaji da vas Moj Sin ljubi. On oprašta svim dušama, za sve grijehe, s izuzetkom vječnoga grijeha - bogohuljenja protiv Duha Svetoga.

Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja


806. BOG OTAC: Obećao sam svijetu Knjigu Istine i Ja nikad ne povlačim svoju Svetu Riječ

Nedjelja, 26. svibnja 2013., 14:45h

Moja najdraža kćeri, Moja ljubljena djeca su u pomutnji u ovo vrijeme. Ja im želim reći, a osobito onima koji sumnjaju u ove Božje Poruke koje su im dane jer ih Ja ljubim, da se ne smiju bojati.

Strah stvara sumnju. Sumnja stvara zbunjenost. Zbunjenost može dovesti do nemira i naposljetku, vi ćete biti zaslijepljeni za Istinu. Istinu nikada neće biti lako prihvatiti, jer Istina otkriva dobro i loše. Nitko ne želi čuti loše i prije će se čovječanstvo sakriti u strahu nego prihvatiti vodstvo koje je dano svijetu preko Mojih Želja.

Ja šaljem Moje proroke da vas podsjete na Moju Beskrajnu Ljubav za svakoga od Moje dragocjene djece. Ja ih također šaljem kako bih vas upozorio na prepreke, koje će pred vas postavljati zli kako bi vas oduzeo od Mene. Kada Ja otkrivam ove stvari, to nije da bih vas uznemirio, već da vas spasim i da vas očuvam od zla.

Istina koja vam je dana u Mojoj Svetoj Knjizi, Bibliji, tu je da Je vidite. Nemojte Je uzimati i stvarati vašu vlastitu verziju, jer nije Moja Želja da vi izvrćete Istinu. Obećao sam svijetu Knjigu Istine i Ja nikad ne povlačim svoju Svetu Riječ. Ovo vam Ja dajem sada, kako bih Ja mogao okupiti Moju djecu sa četiri strane Zemlje. Moji neprijatelji će pokušati zaustaviti širenje sadržaja Knjige Istine. Nemojte im dopustiti da vas ometu, jer kada se to dogodi, duše će Mi biti izgubljene.

Budite zahvalni da vam Ja, vaš ljubljeni Otac, dajem ovaj veliki Dar, jer vi ćete trebati Moje Vodstvo, osobito sada, kada će Antikrist biti predstavljen da ga svijet vidi. Vama će, preko Knjige Istine, biti pokazano kako da zaštitite vaše duše od zaraze koju je on smislio nanijeti svijetu. Svaka zaštita vam se daje da vam pomogne spasiti ne samo vaše duše, već duše milijardi.

Vojsci Ostatka će biti dane najveće moći da porazi Zvijer. Ona će biti dovoljno snažna da to učini, zbog toga se nikada ne osjećajte obeshrabreno kada vas Moji neprijatelji pokušaju spriječiti od umnažanja u svim narodima. Njihova moć će biti ugušena, a oni koji su slabi i prihvate laži, koje će im biti prikazane, uskoro, u Ime Mog Sina, biti će Mi izgubljeni. Samo vašom ljubavlju za Mene i Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista i Snagom Duha Svetoga sva Moja djeca mogu biti spašena.

Ja ću vas zaštititi i čuvati vas u svako doba. Uzdignite svoje duše prema Meni kroz vjernost Mome Sinu i biti će vam dan Najveličanstveniji Dar Moga Novoga Raja.

Neka vas nitko ne zaustavi u potraživanju vašega zakonitoga Naslijeđa. Neka vas nitko ne zaustavi u borbi za duše sve Moje djece, jer vama se daju Milosti potrebne da se spase čak i duše onih koji Me najviše vrijeđaju. Ja vas ljubim, djeco. Ja očekujem vaš odgovor na ovaj Poziv s Neba.

Vaš ljubljeni Otac807. MOJ ĆE GLAS, DOK ODZVANJA, PRIVUĆI MILIJUNE PREMA MENI U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU, A ZATIM MILIJARDE U POSLJEDNJIM ETAPAMA

Utorak, 28. svibnja 2013., 20:30h

Moja predraga kćeri, Ja pripremam svaki dio svijeta, upravo sada, za Moj Drugi Dolazak. Ja ću obuhvatiti svaki narod - nijedan neće biti isključen - u Moje Ruke Milosrđa, kako bih ih mogao odvesti u Moje Kraljevstvo.
Moj Plan je vrlo detaljan, a ipak je jednostavan. Moj će Glas, dok odzvanja, privući milijune prema Meni u slijedećem razdoblju, a zatim milijarde u posljednjim etapama. Mnogo će ih više sada čuti Istinu, ali oni Je neće prihvatiti, dok se ne dogodi ono što sam vam Ja rekao. Moja Misija će se brzo širiti i tada, kada svi budu znali da sam to Ja, Isus Krist, Koji činim ovaj Poziv s Neba, oni će Mi se pridružiti. Na Moju Misiju će odgovoriti čak i oni koji odbijaju ove Poruke.
Vi, Moji sljedbenici, možda budete obeshrabreni zbog zlostavljanja, koje ćete morati izdržati zbog Mene, ali to neće dugo trajati. Moja Ljubav prema Božjoj djeci je tako velika da se može usporediti sa onom od roditelja koji ima brojnu djecu. Neka djeca će poštovati svoju majku i oca i odgovoriti na ljubav koja im je pokazana. Druga djeca će odgurnuti svoje roditelje, loše se ponašati prema svojoj braći i sestrama, prije nego što konačno prekinu sve veze. Zbog krvnih veza i ljubavi, svaki napor će biti učinjen, ne samo od roditelja, već i od braće i sestara, da se ta izgubljena djeca privuku natrag u okrilje svoje obitelji. A kada se to dogodi, svi grijesi, gnjev i odbacivanje, biti će zaboravljeni.
Moji sljedbenici, iako ćete se morati suočiti sa srdžbom drugih, vi morate ostati smireni i strpljivi. Vaša ustrajnost će biti iskušana i neki od vas će otpasti. Kada vam se to dogodi, Moji odani sljedbenici će učiniti sve da vas vrate natrag kako bi vi mogli odgovoriti na Moj Poziv.

Vaš ljubljeni Isus


808.BOG OTAC: Ja ću udariti svaki narod sukladno broju nevinih koje su ubili

Srijeda, 29. svibnja 2013., 22:50h

 

Moja ljubljena kćeri, Ja Sam Početak i Svršetak. Ja sam Stvoritelj svega što jest i što će biti. Ja sam Gospodar života i smrti. Nitko nema ovlaštenje umiješati se u život ili smrt, jer samo Ja, vaš Svemogući Otac, mogu se umiješati u jedno ili drugo.


Kada čovjek počne vjerovati da je dobar, ako ne i moćniji nego Ja, on će Me pokušati oponašati. Kada čovjek želi preuzeti nadzor nad Mojim Stvorenjem, njega sotona iskušava da zgriješi. Kada grijeh oholosti u tolikom opsegu zarazi dušu, čovjek će Mi prkositi uništavajući život na Zemlji.


Zašto bi čovjek želio to učiniti? On želi zadobiti moć nad onim što sam Ja bezuvjetno dao, kada on oduzima život djeteta u majčinoj utrobi. Kada on želi nadzirati stanovništvo, on će uništiti život prije rođenja i ubiti one za koje osjeća da ne mogu dalje održavati život.


Postoji plan skupine, Moja kćeri, za uništenjem rasta svjetskog stanovništva.
I to preko užasnog zla koje je ozakonjeno pobačajem. Porast pobačaja i njegovo brzo uvođenje širom svijeta nije slučajnost. On se širi diljem svakog naroda. One narode koji se protive pobačaju Zvijer sa deset rogova će odgurnuti na jednu stranu i prisiliti ih da uvedu ovu grozotu.

Mojom Rukom, Ja ću baciti oštru kaznu na one narode koji su uveli pobačaj. Vi ćete vidjeti da se to događa čim se takvi zakoni uvedu i preko kazne koju ću Ja nanijeti. Vi ćete znati da je to Moja Ruka, koja se spustila na takvu bezbožnost. Oni od vas koji mislite da imate pravo oduzeti život, znajte da to pravo ne postoji. Oduzmite život i vi nećete imati života. Vječni Život neće biti vaš, ako sudjelujete u bilo kojemu činu, koji dovodi do postojanja takvih bezbožnih zakona. Ista kazna će biti nanijeta onima od vas koji se usudite opravdati eutanaziju.


Moje Milosrđe je obilno i Ja ću oprostiti onima koji ne shvaćaju razliku između dobroga i lošega. Ali kada namjerno sudjelujete u sveopćem planu uništenja života, kao dio sotonističke skupine, vi ste prokleti. Vaša budućnost je zapečaćena obećanjem koje ste dali Zvijeri i uskoro vašim savezom sa Antikristom.


Oduzimajući život nevinih i silom donoseći takve zakone, vi otvoreno prkosite jednoj od Mojih najvažnijih Zapovijedi - ne ubij. Kada smišljate takav genocid na takvoj sveopćoj razini, provodite djelo đavla i zbog toga ću vas Ja uništiti.


Ja vam prvo dajem upozorenja, a zatim, ako ovi bezbožni zakoni nisu prikraćeni, ne ostavljate Mi nikakav izbor. Zemlja će se tresti s takvom silinom da će vas progutati. Ja ću udariti svaki narod u skladu s opsegom broja nevinih koje su ubili. Ako Ja ne posredujem, vrlo brzo će Zvijer proždrijeti vaše narode i nitko neće preostati. Ja želim da znate da je grijeh zarazio Zemlju do takve mjere, da je preostao samo plamičak Svjetla. To Svjetlo je Svjetlo Božje i Ono je prisutno u Mome Sinu i Njegovom Mističnom Tijelu. Vaši grijesi Ga nastavljaju bičevati i to će se pojačavati do faze kada Njegova Crkva bude razapeta. Kada se to dogodi, tama će se spustiti i onda će doći kraj.


Moj Gnjev je dosegao svoju granicu. Vaše molitve će pomoći otkloniti dio kazne, koju ću Ja baciti na ovaj nezahvalni svijet i na takve bezbožne grješnike, ali ne sve, jer te kazne se moraju dogoditi, kako bih Ja mogao zaustaviti ove planove da vas ne unište. Kada Ja ne bih pokušao zaustaviti širenje takvih grozota ne bi bilo kajanja. Ni posramljenosti. Ni svjesnosti o činjenici da Ja, Svevišnji Bog, stvaram život i oduzimam ga u skladu sa Mojom Voljom. Nitko drugi nema moć da čini isto.

Moj Gnjev se pokazivao Mojoj djeci godinama, ali do sada, vi ste zadržali kazne, koje ću Ja sada sasuti na one koji su krivi za uvođenje djela pobačaja.

 

Vaš Otac

809. BOG SE NE HVASTA. BOG NIJE OHOL. BOG JE NJEŽAN, BRIŽAN, A IPAK ČVRST U SVOJOJ UPUTI ČOVJEČANSTVU


Petak, 31. svibnja 2013., 16:40h

Moja predraga kćeri, način na koji Ja pokazujem Sebe Božjoj djeci na ovoj Zemlji je preko samo jednoga izvora, a to je Duh Sveti. Ja se ne mogu njima obznaniti na bilo koji drugi način.

Bez Prisutnosti Duha Svetoga Moj Glas se ne može čuti. Zbog toga, kada Duh Sveti siđe na odabranu dušu, Moj Glas se može obznaniti. Ali imajte na umu. Duh Sveti može prebivati samo u dušama koje slušaju i jednostavno priopćavaju ono što im je dano.

Duh Sveti može nadahnuti ljude da govore Božju Riječ, ali takve duše ne mogu zastraniti od toga. Svatko tko piše, priopćava, govori i tvrdi da on predstavlja Božju Riječ, koja mu je dana Snagom Duha Svetoga, nikada ne smije dati svoje vlastito tumačenje Moje Presvete Riječi.

Svatko tko proglašava Riječ Božju i koga je ovlastio Duh Sveti nikada se neće hvastati tom činjenicom. Oni nikada neće osuditi drugoga u Moje Ime, govoriti loše o drugima ili ih klevetati. Kada vidite da se ovo događa, vi ćete znati da Duh Sveti nije prisutan.

Tako mnogo lažnih proroka svojim glasovima jako viče, hvaleći se činjenicom da im je dan Dar Duha Svetoga, ali to je laž. Poznati ćete lažljivca kada on tvrdi da je obrazovan, da ima veliko obrazovanje u teologiji - i zato zna više o Meni od drugih - i zatim tvrdi da mu je dano ovlaštenje da prosuđuje druge, koji kažu da govore u Moje Ime. Takva drskost nikada ne bi mogla doći od Boga.

Bog se ne hvasta. Bog nije ohol. Bog je nježan, brižan, a ipak čvrst u Svojoj Uputi čovječanstvu. On nikada ne bi dao dopuštenje nijednom pravom proroku, istinskom učeniku ili posvećenom slugi da povrijedi ili uvrijedi drugoga u Moje Ime.

Čuvajte se lažnih proroka koji nemaju Dara Duha Svetoga, jer oni će vas voditi pogrešnim putem. Oni će vas voditi u suprotnom smjeru od puta kojega sam Ja odabrao za svakoga od vas.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.