Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

Studeni 2012


601. DANO VAM JE ORUŽJE. ISKORISTITE GA

Četvrtak, 1. studenoga 2012., 18:11h

Moja draga voljena kćeri, morate sada ustati i skupiti se u ljubavi kako bi se pripremili za teška vremena, koja dolaze.

Vi, Moja jaka vojska, blagoslovljeni ste i zaštićeni Pečatom Moga Oca, Pečatom Živoga Boga.

Za sve što će biti bacano na vas, sa svake strane, zapamtite da sam  s vama.

Mnogi događaji, uključujući ekološke nemire, ratove, raskol u Mojoj Crkvi na zemlji, diktature u svim narodima – povezano u svojoj jezgri u jedno – dogodit će se istovremeno.

Toliko mnogo poremećaja uzrokovat će mnogo suza i škrgutanja zubima, ali jedna će stvar ostati netaknuta. To će biti Božja Moć i Njegova Ljubav za svu Njegovu djecu.

Ova bitka odvijat će se pred svijetom, a vi Moja vojsko, ne smijete drhtati u strahu. Sve je dobro u Mom Kraljevstvu i vaše je mjesto tamo osigurano. O drugima se sada morate brinuti.

Dano vam je oružje. Iskoristite ga. Moje Križarske molitve pomoći će ublažiti većinu užasa, uzrokovanog grijesima čovječanstva. Molim vas da molite ovu molitvu za ublaživanje kazni.

Križarska molitva (83) za ublaživanje kazni

O dragi Oče, Bože Svevišnji, mi, Tvoja jadna djeca, padamo ničice pred Tvojim Slavnim Prijestoljem na Nebesima.

Preklinjemo Te da oslobodiš svijet zla.

Preklinjemo Tvoje Milosrđe za duše onih koji su uzrokovali užasne tegobe Tvojoj djeci na zemlji.

Molimo Te da im oprostiš.

Molimo Te da ukloniš Antikrista, čim se obznani.

Molimo Te, dragi Gospodine, da ublažiš kaznu Svoje Ruke.

Umjesto toga, preklinjemo Te da prihvatiš naše molitve i naše patnje, da olakšaš patnju Svoje djece u ovo vrijeme.

Vjerujemo Ti.

Poštujemo Te.

Zahvaljujemo Ti za veliku Žrtvu koju si učinio kada si poslao Svog jedinog Sina, Isusa Krista, da nas spasi od grijeha.

Pozdravljamo Tvog Sina, još jednom, kao Spasitelja čovječanstva.

Molimo te da nas zaštitiš. Čuvaj nas od boli. Pomozi našim obiteljima. Imaj Milosti prema nama.

Amen.

Vi ste na svaki način pripremljeni, Moja vojsko. Sve što morate učiniti jest vjerovati u Mene. Kada Mi potpuno vjerujete, moći ćete predati svu svoju ljubav, patnju, brige i bol Meni, vašem Isusu.

Kada se to dogodi, morate ostaviti sve u Moje Svete i Suosjećajne Ruke.

Hvala vam što odgovarate na Moj poziv.

Vaš Isus

 


602. DJEVICA MARIJA: VRATITE SE I ZAMOLITE MOG SINA DA VAS VODI PREMA NJEGOVOM VELIKOM MILOSRĐU

Petak, 2. studenoga 2012., 14:00h

Moje dijete, tama, koja pada na svijet, vidjeti će se na nekoliko načina.

Uvedeni zakoni, koji dijele jedinstvo obitelji, bit će dokaz utjecaja zloga u vašim vladama.

Zakoni, uvedeni da opravdaju pobačaj, slamaju Srce Mog Oca. Nitko se nema pravo miješati u Božje Stvaranje, a ipak to je ono što čovječanstvo radi, svakodnevno, bez ikakvog osjećaja srama ili krivnje.

Moje dijete, moraš snažno moliti za otkupljenje čovječanstva, jer vrlo brzo, bit će razdvojeno na dva dijela; one vjerne Bogu i one koji Ga odbijaju. Brat će biti odvojen od brata, susjedstva podijeljena, a obitelji će biti razdvojene na dva dijela. Ovo vrijeme je bilo naviješteno.

Kako bi se osiguralo da Bog može spasiti što je više moguće duša, On će im dati mnoge prilike da Mu se vrate.

Molite sada, za vaše obitelji, vaše prijatelje i bližnje prije nego se konačna razdvajanje razvije. Onda će dan za Drugi Dolazak Mog Sina biti blizu.

Vi ste tako zbunjeni, Moja djeco. Ova zbrka, i praznina duše, uzrokovana je nedostatkom vjerovanja u Boga. Nijedna duša ne može preživjeti bez Božje Ljubavi u njihovim srcima.

Oni su poput praznih lađa koje plutaju u moru bez predodžbe o konačnom odredištu. Oni plutaju bespomoćno u širokoj praznini gdje ih ništa ne zadovoljava; gdje im ništa u svijetu ne može donijeti pravi mir.

Vratite se i zamolite Mog Sina da vas vodi prema Njegovom Velikom Milosrđu i On će vam donijeti mir za kojim težite. Sve što trebate učiniti jest zamoliti.

Zamolite Mene, svoju voljenu Majku, da vas odvedem Mom Sinu. Vodit ću vas i uvijek vas štititi, na svakom koraku.

Vaša voljena Majka

Kraljica Mira

Majka Spasenja603. USKORO GRIJEHA VIŠE NEĆE BITI . POŠAST GRIJEHA BIT ĆE STVAR PROŠLOSTI

Subota, 3. studenoga 2012., 19:00h

Moja draga voljena kćeri, kada duše otpadnu od Mene, i kada podlegnu grijehu, nikada Me se ne smiju bojati.

Čim sagriješite, Moji voljeni sljedbenici, morate se odmah okrenuti prema Meni.

Nikada se nemojte sramiti da Mi se vratite trčeći natrag nakon što počinite grijeh. To je jedini način na koji možete zadobiti snagu da hodate ponovno sa Mnom.

Ako se ne okrenete prema Meni i umjesto toga Me izbjegavate, bit će te još više oslabljeni, i bit će te izloženi iskušenjima koja se stavljaju pred vas, svaki dan, od strane zloga.

Grijeh je nešto s čime je svako dijete rođeno. Izvorni grijeh mora biti iskorijenjen, preko Sakramenta Krštenja. Čak i tada, duše će i dalje biti u iskušenju, sve dok čovječanstvo bude pod vladavinom sotone.

Jednostavno je osloboditi se grijeha. Najprije će te znati, u srcu, kada ste počinili grijeh. Mnogi ljudi danas odbacuju grijeh, jer kažu da nema posljedica. A ipak, kada bi ljudi otvoreno priznali kako se osjećaju nakon što počine grijeh, vidjeli bi ste da je njihov unutarnji mir rastrgan na dvoje.

Grijeh osjeća većina duša sve dok ne postanu tako mračne da će samo grijeh zadovoljiti njihovu požudu. Zato morate tražiti oprost od Boga, svaki put kada zgriješite. Ako to ne učinite, grijeh će se gnojiti u vama i teško će te odoljeti iskušenju.

Kada osjećate kajanje u svom srcu, pozovite Me, vašeg voljenog Isusa, da vam pomognem.

Svi grijesi mogu biti oprošteni, osim grijeha huljenja protiv Duha Svetoga. Uvijek Me pozivajte u pomoć, bez obzira koliko ste posramljeni, zbog grijeha koje činite.

Moje Srce izlazi u susret svoj Božjoj djeci. Vi ste Njegovo dragocjeno stvorenje i On vas voli sve unatoč vašim grijesima. Borite se protiv grijeha, tražeći otkupljenje, svaki put kada zgriješite.

Uskoro grijeha više neće biti. Pošast grijeha bit će stvar prošlosti.

Vaš Isus

604. CESTA ZA MOJE VJEČNO KRALJEVSTVO PREPUNA JE OŠTRIH KAMENJA I STIJENA

Nedjelja, 4. studenoga 2012., 17:45h

Moja draga voljena kćeri, nemoj misliti da ijedan čovjek može ostati jak u vjeri, bez da se mora boriti za to pravo. Postoje mnoge prepreke, koje zaustavljaju vašu vjeru u Boga, i samo oni koji ustraju u molitvi mogu održati plamen svoje ljubavi prema Bogu zapaljen u svojim dušama.

Cesta za Moje Vječno Kraljevstvo prepuna je oštrih kamenja i stijena. Ona je kao da hodate  bosonogi  miljama, gdje doživljavate svaki rez, svaku oštru bol i gdje ćete se spotaknuti za svaki korak koji napravite. Zbog toga mnoge dobronamjerne duše padaju na cesti, jer je putovanje tako naporno.

Kada Me slijedite, vaše putovanje uvijek će biti bolno. Nikada neće biti lako dok ne kažete:”Isuse, uzmi moju bol, izliječi me i uzmi moj Križ.”

Samo tada će vam biti lakše slijediti Moje putovanje prema Mom Slavnom Kraljevstvu.

Svi koji vole Boga doživjet će razapinjanje, na svakom stupnju sada – sve do posljednjeg dana.

Prije Mog Drugog Dolaska, Kršćani i svi oni koji vole Mog Oca, Boga Svevišnjega, morat će izdržati patnju Moje Muke.

Počet će s optužbama da Bog ne postoji.

Ja sam bio osuđen kao Sin Božji. Ovoga puta, Svevišnji Bog bit će odbijen.

Svi ti vjernici bit će kažnjavani i progonjeni, kada se uvedu poganski zakoni iz davnih vremena. A ipak, mnogi ljudi, koji ne znaju putove Gospodinove, neće se obazirati na takvu zloću, biti će zaokupljeni traženjem osobnih zadovoljstava.

Onda će biti kazni provedenih nad onima koji se usude javno pokazati vjernost Jedinom Pravom Bogu. Njih se neće podnositi i morati će se skrivati kako bi štovali Moga Oca.

Svakodnevne Žrtve, Mise, na kraju će nestati, kako je naviješteno, jer će lažni prorok objaviti da će novi oblik mise biti na snazi, a stari oblik više neće biti važeći, reći će.

Moja Prisutnost u Svetoj Euharistiji bit će protjerana i Hrana Života neće više hraniti Božju Djecu. I onda će se spustiti Ruka Božja na pogane koji se usuđuju govoriti u Božje Ime. Njihova vjernost zvijeri utjecat će na mnoge i oni će voditi one koji su zavedeni u zatvor tame.

Podjele će porasti, dok konačno sva Božja djeca ne budu morala izabrati. Ili će slijediti prijevaru, koju predstavlja lažni prorok, koji će reći da govori u Božje Ime, ili će slijediti Istinu.

Nikada nemojte vjerovati da ćete biti dovoljno jaki da izdržite takav pritisak od tih lažnih svećenika koji će predstavljati zvijer. Njihov utjecaj bit će velik. Bez Moje pomoći, bit će te u iskušenju da okrenete leđa Mojim Učenjima.

Probudite se prije nego ova vremena dođu. Pozovite Me svaki dan za Moju pomoć.

Vaš Isus
 

605. ZEMLJA ĆE JECATI U BOLI, DOK ANTIKRIST SPREMA SVOJ ULAZAK

Utorak, 5. studenoga 2012., 18:50h

Moja draga voljena kćeri, svijet se sada mora pripremiti za velike promjene, koje sam dopustio kako bih pripremio čovječanstvo za Drugi Dolazak.

Moji voljeni sljedbenici učinili su mnogo da spase milijune duša; pomoću molitvi koje sam im dao.

Moji voljeni sljedbenici, vaša odanost Meni, vašem Isusu, znači da ste Mi predali duše, koje su sada sigurne, a koje bi inače bile bačene u pakao.

Tako su moćne vaše molitve da će vremenom, dok milijuni i milijuni prihvaćaju Moje poruke Ljubavi i Nade, milijarde duša biti spašeno.

Moji učenici, Moj rad preko vas svakodnevno spašava tisuće i tisuće ljudi. Stoga nikada ne smijete dozvoliti sumnje, koje će vas prirodno napadati, s vremena na vrijeme, i koje bi vas mogle spriječiti da molite. Sada morate slušati.

Mnogo toga će se sada dogoditi. Oluje će se povećati širom svijeta i zemlja će jecati u boli dok Antikrist sprema svoj ulazak. Neće dugo proći prije nego se predstavi.

Moja kćeri, budi usredotočena na širenje Moje Riječi, iako ćeš naići na mnoge prepreke. Neka ništa ne odgodi davanje Mojih poruka svima.

Razliku neće napraviti broj ljudi koji prime Knjigu Istine ili Moje poruke, već broj ljudi koji mole Moje Križarske Molitve.

Molitve će oslabiti moć Antikrista. Kazne koje će Moj Otac poslati na zemlju ubit će one vođe i grupe koji se usude nanijeti bol Njegovoj djeci.

Božja Moć prekrit će one koji Ga vole.

Božja Moć će zaštititi one koji se obrate.

Bog, Moj Vječni Otac, nastavit će izlijevati Svoje Milosti dok Njegova Moć ne prekrije i zaštiti svu Njegovu djecu na zemlji.

Idi u miru, nadi i ljubavi. Vjeruj u Mene, i sve će biti dobro.

Tvoj Isus

 
606. BOG OTAC: HIJERARHIJA SVIH ANĐELA NA NEBU OKUPLJA SE NA ČETIRI STRANE SVIJETA U OVOM TRENUTKU

Utorak, 6. studenoga 2012., 22:10h

 

Moja najdraža kćeri, hijerarhija svih Anđela na Nebu okuplja se na četiri strane svijeta u ovom trenutku. Oni se sada pripremaju za navalu kazni koje će biti puštene na čovječanstvo.

Sve ove stvari morat će proći – oluje, ratovi, glad i diktature – zadesit će zemlju dok bitka počinje, kako je naviješteno. Zemlja će se tresti u četiri kuta svijeta i mnogi će biti zaprepašteni, jer nikada prije nisu vidjeli takav metež.

Vi, Moja djeco, na Kraju ste vremena i razdoblje koje dolazi bit će teško. Oni od vas koji su Mi odani i koji Mi potpuno vjeruju izdržat će ova previranja. Mnoge će promjene buknuti u svijetu, i budite zahvalni vi koji znate Istinu. Shvatit ćete, premda će značiti Kraj vremena kojeg ste do sada poznavali, da će to također biti vrijeme, kako je prorečeno, naviještenja novog početka. Novog početka. Novi Raj na zemlji.

To će značiti slobodu, djeco. Brzo ćete biti odvedeni u Moje Ruke kako bi čekali novo prebivalište koje sam pažljivo stvorio za sve vas. Mnogi će se teško nositi s vremenima, ali samo oni koji prihvate Istinu ustrajat će i uspjeti, jer bit će zaštićeni.

Moj se Pečat mora dijeliti. Moju Ljubav mora spoznati svako Moje dijete, svake religije, vjeroispovijesti, a posebno oni koji Me ne znaju, kao i oni koji odbijaju Moje postojanje.

Pripremam Svoju vojsku na Nebu, kao što pripremam Svoju vojsku na zemlji. Zajedno ćemo se boriti sa zloćom, koja će biti uskoro uvedena u svaki narod nad njihove bespomoćne ljude.

Ako ustanete i odbijete prihvatiti žig Zvijeri, zaštitit ću vas. Centri koje su organizirali Moji proroci godinama narast će, svaki od njih poput oaze u pustinji. Ondje ćete  moći založiti vjernost Meni, vašem Ocu. Ondje se možete skupiti da molite za duše onih koji će biti izgubljeni pod moći Antikrista.

Molite, molite, molite. Vaše je vrijeme određeno, i Drugi Dolazak Mog Sina uskoro će se dogoditi. Samo Ja, vaš voljeni Otac, znam datum. Čak ni Moj dragi Sin, Isus Krist, nije ga svjestan. Ali znajte ovo. Dok se pripremate pomoću ove i drugih misija, bit će objavljen iznenada, kada će za mnoge biti prekasno da se vrate. Umjesto toga, pobjeći će.

Budite jaki, Moja djeco. Moj je plan da uništim Zvijer i spasim svakoga od Moje djece. Vaše molitve mogu Mi pomoći da spasim svaku dragocjenu dušu.

Bog Svevišnji607. VEĆINA ČOVJEČANSTVA BIT ĆE PROČIŠĆENA I ONDA ĆE BITI SPREMNI ZA DUGO OČEKIVANO DOBA MIRA

Srijeda, 7. studenoga 2012., 21:28h

Moja draga voljena kćeri, cijeli svijet će osjetiti promjene dok svaka zemlja doživljava mirnoću i osjećaj iščekivanja, a ipak mnogi neće shvatiti zašto se to događa.

Život će se promijeniti, a oni koji vjeruju u Mene još će se mnogo tome veseliti u budućnosti.

Mislite o svijetu kao o živoj osobi koja pati od užasne bolesti. Ona mora patiti, osjećati bol i izdržati razdoblje tijekom kojeg doktor liječi njezinu bolest. Mnogi ljudi brzo reagiraju na liječenje. Drugi sporije. Neki uopće ne. Neki pacijenti imaju nadu i prihvaćaju da će njihovo tijelo morati izdržati ponekad bolno liječenje, prije nego se počnu osjećati bolje i budu ponovno zdravi.

Svijet pati od zaraze uzrokovane utjecajem sotone, kada on i njegovi demoni nagovaraju, iskušavaju i uvjeravaju Božju djecu da grijeh ne postoji.

Oni upadaju iz jedne u drugu krizu duha. Kako samo ljute Mog voljenog Oca. Koliko će boli morati izdržati prije nego mogu živjeti život kojim upravljaju Božji Zakoni.

Međutim, jednom kada je bolest izliječena, i nakon što je bol nestala, većina čovječanstva bit će pročišćena i onda će biti spremni za dugo očekivano Doba Mira. Doba Mira, obećano svima onima koji slijede Božja Učenja, čekat će one koji su se otkupili pred Mojim Očima.

Svakome od vas bit će pokazana Istina. Onda ćete moći razlikovati ružnoću grijeha od čistoće, koja je potrebna za ulazak u Moje Slavno Kraljevstvo.

Kada je svakoj osobi pokazana Istina, nitko neće sumnjati u Nju, ali neće je svi prihvatiti.

Vrijeme je za čovječanstvo da vidi što se događa sa svijetom zbog pohlepe, sebičnosti i sebeljublja. Ne poštuju se socijalna prava onih koji imaju manje sreće u životu. Jako malo se poštuje ljudski život.

Morate se riješiti svoje oholosti, jer ako to ne učinite, uzet će vam se sve što posjedujete.

Različiti vođe različitih naroda uskoro će udružiti redove i pripremiti se da unište Kršćanstvo širom svijeta.

Zbog ovoga, vatrene kugle i munje bit će bačene na svijet da kazne zle. Međutim, morate shvatiti da će veći dio kazni koje je osmislio Moj Otac biti ublažene zbog vaših molitvi.

Budite jaki. Nastavite s Mojim Križarskim molitvama i nikada ne gubite nadu.

Vaš Isus608. TREBAM VAŠU POMOĆ.  BAŠ KAO ŠTO SAM TREBAO MOJE APOSTOLE I UČENIKE KADA SAM HODAO ZEMLJOM

Četvrtak, 8. studenoga 2012., 15:50h

Moja draga voljena kćeri, Moji učenici, sveti sluge i članovi svećenstva okupljaju se diljem svijeta kako bi odgovorili na ovaj poziv s Nebesa.

Ja, njihov voljeni Isus Krist, prisutan sam u njihovim srcima Mojim posebnim Milostima.

Oni prepoznaju ovaj Božji poziv, jer Duh Sveti ih je prekrio znanjem da se doista Ja, Isus Krist, Sin, Čovječji, obraćam njima.

Vi, Moja voljena i draga zajednico, obavijeni ste s Mojim Svetim Srcem u ovom trenutku.

Vodim vas putem da možete priopćiti Istinu izgubljenim dušama koje trebaju Moje Veliko Milosrđe.

Ovo je Moj Dar vama. Dotaknut ću vaša srca na način da ćete odmah znati da je to Božje Nadahnuće.

Zar ne znate koliko vas volim? Koliko ste zaštićeni Moću Božjeg Spasitelja, koji je svijetu obećao Spasenje?

Moj Drugi Dolazak se bliži, i želim spasiti sve grješnike, bez obzira koliko su tamne njihove duše. Zapamtite, da vašom predanošću kada Mi dozvolite da vas vodim te jadne duše mogu biti odvedene iz stiska zlog.

Nemojte oklijevati da odgovorite na Moj poziv, ali znajte da morate biti oprezni kako to činite. Trebam izgraditi Moju vojsku na takav način da se mogu privatno okupljati, kako bi se ujedinili kao jedan, tako da mogu Meni pružiti svoje molitve.

Morate djelovati brzo i te duše, kada mole Moje Križarske molitve, bit će vam privučene.

Trebam vašu pomoć. Baš kao što sam trebao Moje Apostole i Učenike kada sam hodao zemljom.

Dođite sada. Ne bojte se. Ne slušajte one koji vas izazivaju, koji će vas ismijavati ili baciti kletvu na Moju Svetu Riječ. Došlo je vrijeme da Mi služite. Ustanite hrabro i slijedite Me. Ispunit ću vas ljubavlju i radošću u vašim srcima. Uskoro nećete imati sumnji o tome tko traži ovo od vas.

Zahvaljujem vam što odgovarate na Moj poziv. Blagoslivljam vas i cijelo vrijeme vas vodim.

Vaš Isus

 609. OVO CIJEPLJENJE BIT ĆE OTROV I BIT ĆE PREDSTAVLJENO KAO PLAN SVJETSKE ZDRAVSTVENE SKRBI

Petak, 9. studenoga 2012., 21:00h

Moja draga voljena kćeri, u samo dvije godine milijuni duša je obraćeno i spašeno zbog ove misije. Samo tvoja patnja spasila je deset milijuna duša, kao što sam ti obećao. Iako se čini da nevolje svijeta rastu, mnoge su duše spašene zbog tvojih molitvi.

Patiti u Moje Ime postaje sve teže i postaje tako bolno da se teško s tim nositi. Najintenzivnije je kada je sotona bijesan. Njegov sadašnji bijes se pojačava i zato su napadi na tebe tako uznemirujući. On i njegovi demoni te okružuju, ali ne mogu te ozlijediti na fizički način, jer te štiti Ruka Mog Oca. To ne umanjuje kažnjavanje koje trpiš u ovom trenutku, na drugu obljetnicu ove misije. Ali znaj ovo.

Najviše se patnje trpi kada misija ili djelovanje duše žrtve, uspijeva. Što je više duša koje su spašene, sve nasilniji postaju napadi zloga. Njegova su djela sve očitija u svijetu. On, koji čini sve kako bi sakrio svoje postojanje, ulazi na svoj način u duh tih jadnih ljudi koji mu se ostavljaju otvorenima, zbog njihove žudnje za svjetovnim užicima i ljubavi prema moći.

Sotonina snaga leži u njegovoj sposobnosti da prevari čovječanstvo da povjeruje da je on samo simbol kojeg Kršćani koriste da objasne razliku između dobra i zla.

Sotona poznaje opasnost izlaganja svog postojanja. Da je to učinio, više bi ljudi prihvatilo da Bog postoji.

Ne želi to učiniti, pa stvara svijest o svom postojanju među onima koji mu odaju počast. Ti ljudi, koji prihvaćaju postojanje sotone, obožavaju ga kao što ljudi održavaju Mise u Katoličkim Crkvama ili službe u crkvama kako bi slavili Boga.

Toliko je mnogo duša ukradeno. Bog, Moj Vječni Otac, namjerava ih osvojiti natrag pomoću Upozorenja i kazni koje će biti nanijete onima koji se okupljaju da štuju zvijer.

Moj Otac će razotkriti sotonine sljedbenike, koji oskvrnjuju Njegove Crkve.

Oni su mete Njegovih kazni i ako ne prestanu s onim što čine, svojim slobodnim izborom, na njih će se spustiti Ruka Božja.

Uspon ovih sotonskih skupina koje se predstavljaju svijetu preko poslovnih i mrežnih organizacija jako je raširen.

Posvuda su; spletkare, održavaju mitinge, smišljaju i stvaraju zle planove da unište milijune nevinih ljudi.

Uvest će oblik genocida, pomoću obaveznih cijepljenja, protiv vaše djece, sa ili bez vašeg dopuštenja.

Ovo cijepljenje bit će otrov, i bit će predstavljeno kao plan svjetske zdravstvene skrbi.

Njihovi planovi su se materijalizirali i već su ih počeli uvoditi. Neke njihove planove u jednoj europskoj zemlji zaustavio je Moj Otac zbog molitvi duša žrtava.

Gledajte ispred i iza sebe. Gledajte s oprezom naizgled nevine, nove zakone uvedene u vašim zemljama, stvorene da se osjećate kao da će vam poboljšati živote. Mnogi su od njih jednostavno tu da vas porobe, prisiljavajući vas da se odreknete svojih prava pod onim što se čini kao demokratski zakoni.

Demokracija će biti zamijenjena diktaturama, a ipak neće biti predstavljene narodima kao takve.  Kada se milijuni budu odrekli svojih prava, u ime novih tolerantnih zakona, bit će prekasno. Postat ćete zatvorenici.

Glavni vođe u svijetu rade zajedno da ostvare svoje planove. Oni su dio elite čiji je cilj pohlepa, bogatstvo, nadzor i moć. Oni ne prihvaćaju Božju Moć. Oni ne vjeruju da je Moja Smrt na Križu  bila radi toga da ih spasi od vatri pakla.

Moram im pokazati koliko su u krivu. Došlo je vrijeme za Mene, da im dokažem Moje Milosrđe, Moju Ljubav prema njima.

Molim vas da molite ovu Križarsku molitvu (84) za prosvjetljenje duša elita koje upravljaju svijetom.

O dragi Isuse, molim Te da prosvijetliš duše elita koje upravljaju svijetom.

Pokaži im dokaz Tvog Milosrđa. Pomozi im da postanu otvorenih srca, i da pokažu pravu poniznost u čast Tvoje velike Žrtve Smrti na Križu, kada si umro za njihove grijehe.

Pomozi im da razluče tko je njihov Pravi Tvorac, tko je njihov Stvoritelj i ispuni ih milostima da vide Istinu.

Molim Te da spriječiš njihove planove da nanesu bol milijunima ljudi pomoću cijepljenja, nestašice hrane, prisilnih posvojenja i razdvajanja obitelji, da se ne ostvare.

Izliječi ih. Prekrij ih Svojim Svjetlom i odvedi ih u njedra Svog Srca da ih spasiš od zamki zloga.

Amen.

Vaš Isus

 610. SVEOPĆE CIJEPLJENJE, JEDAN OD NAJOPAKIJIH OBLIKA UBIJANJA NARODA IKADA DOŽIVLJENIH OD SMRTI ŽIDOVA POD HITLEROM

Subota, 10. studenoga 2012., 23:45h

Moja draga voljena kćeri, koliko te Istina može zaprepastiti. Iako prihvaćaš Moju Svetu Riječ, tek kada se ostvaruju proročanstva koja ti otkrivam shvaćaš ozbiljnost ovog zadatka za spas čovječanstva.

Uvođenje sveopćeg cijepljenja, ciljajući na novorođenčad i malu djecu, bit će jedan od najopakijih oblika ubijanja naroda ikada doživljenih od smrti Židova pod Hitlerom.

Ovaj zli plan bit će moguć, jer su mnoge vaše vlade prisilile svoje ljude da prihvate promjene u zakonima koje daju vladama moć da primijene zakone protiv nevine djece.

Zapamtite da je jedina stvar koja je zaustavila Mog Oca da okonča svijet, ljubav onih odanih slugu među vama.

Zbog Svoje Ljubavi prema svakom djetetu i svakom Njegovom Stvorenju, Moj Otac je zaustavio Svoju Ruku. Sada je došlo vrijeme da On končano razriješi vremena, tako da svijet koji je stvorio iz Ljubavi i u skladu sa Svojom Božjom Voljom, može biti u miru.

On će sada uništiti one koji provode ovu zloću nad Njegovom djecom. Neće više stajati zbog ovog zla i sada će se Njegova Ruka spustiti u kazni.

Njegov Gnjev sada će se pokazati svijetu, koji će biti zaprepašten razmjerom kazne koja će pogoditi zemlju.

Znajte ovo oni među vama koji nanosite užasnu patnju vašim sunarodnjacima i sugrađanima.

Konačno ćete biti oboreni kaznom bolesti, i onda ćete vi, i oni koji odaju počast skupini jednog svijeta, biti izbrisani prije početka bitke Armagedona.

Moj vas Otac neće trpjeti, i neće dozvoliti da više širite zarazu među Njegovom djecom. Jao vama i onima među vama koji ga u ovom trenutku činite gnjevnim.

Vrijeme je za Mog Oca sada, da vam dokaže čija Moć će biti neprekinuta zauvijek. Konačno će vam biti pokazane vaše manjkave teorije o stvaranju, onakve kakve stvarno jesu. Istina, kao što vam je obećano u Knjizi Istine, naviještena proroku Danijelu, bit će konačno predstavljena.

Mnogi ljudi zaboravljaju na Božju Istinu. Mnoge dobronamjerne duše ne traže ništa u životima osim ugodne uzbuđenosti. Mnogi gube vrijeme koje im je utvrđeno u životima na zemlji, kao da ne znaju Istinu Božjeg Postojanja.

Sada se Istina predstavlja. Došlo je vrijeme obračuna.

Moj Otac će konačno upozoriti svijet na Istinu. Oni koji se ne obaziru na Istinu odreći će se pristupa Mom Novom Kraljevstvu na zemlji.

Umjesto da žive Vječni slavni Život, pun čuda, radosti, ljubavi i uspjeha, bit će odbačeni da trunu u dubinama pakla.

Pozivam svu Božju djecu da obrate pažnju na ovo upozorenje.

Moglo bi biti grubo. Pazite na ovo vi koji govorite “ovo ne dolazi od Boga, jer On je Milosrdan.”

Došlo je vrijeme da se odvoji kukolj od pšenice. Taj je dan blizu. Koji god izbor čovjek učinio, bit će to konačan izbor.

Moj će Otac uvijek poštovati slobodnu volju, do posljednjeg dana. Sudnjeg Dana.

Vaš Isus


611. SVEČANO VAM OBEĆAVAM DA ĆE PRIJELAZ BITI BRZ

Nedjelja, 11. studenoga 2012., 18:00h

Moja predraga kćeri, uvijek imaj na umu da ne osjećaš samo svoju bol dok patiš. Moju bol trpiš. Bol o kojoj govorim nije ona koju sam trpio tijekom Mog Raspeća, već ona s kojom se suočavam danas dok gledam i osjećam bol čovječanstva.

Ljudi pate u svijetu zbog tame njihove duše, pa i oni koji žive jednostavnim životima i koji pokušavaju slijediti Moja Učenja. Mogu se osjećati očajno dok se bore voljeti jedni druge, a pate i zbog sumnji koje doživljavaju u svojoj vjeri.

Mnogi ne shvaćaju značenje Vječnog Života ili činjenicu da život ne završava kada osoba umre na zemlji. Zato se mnogi ne pripremaju za slijedeći život.

Mnogi ljudi,koji su umrli, nisu se  pripremali dovoljno i sada su u paklu ili u Čistilištu.

Ovom naraštaju dat je Dar od kojeg se nijedan drugi naraštaj nije mogao okoristiti. Mnogi će jednostavno prijeći iz ovog života odmah i neće morati doživjeti smrt kakvu poznajete.

Moj Drugi Dolazak sa sobom će donijeti ovaj osobit Dar. Zato se ne bojte. Radujte se, jer dolazim kako bih vam donio sretniju budućnost.

Gledajte na to ovako. Iako ćete trpjeti neke poteškoće i morat ćete svjedočiti postupcima koji će osuditi Moje Postojanje, to neće trajati dugo.

Shvaćam da su mnogi od vas u brizi, ali svečano vam obećavam da će prijelaz biti brz. Biti će te ispunjeni zanosom kada budete svjedočili silasku Novog Jeruzalema nad Novu Zemlju, Novi Raj.

Riječi ne mogu opisati ovo čudesno Stvaranje. Moje Srce plamti od Ljubavi kada pomislim kako ćete vi i vaši voljeni biti začuđeni. To će biti kada vam postane jasna tajna konačnog saveza.

Jasnoća Mog obećanja o ponovnom dolasku konačno će biti uistinu shvaćena.

Svijet će postati jedna Sveta Obitelj i živjet će na postojan način u skladu i sjedinjenju s Božjom Voljom Mog Oca.

Ovo će biti vrijeme ujedinjenja, jer će se dogoditi prvo uskrsnuće mrtvih.

Oni koji budu očišćeni na zemlji, pomoću pročišćenja, pridružit će se onima koji su bili pročišćeni u Čistilištu, kako bi živjeli u Novom Raju.

Mnogo toga će se promijeniti, ali svi oni koji Me slijede i pridruže Mi se u Mom Novom Dobu Mira, kojim ću vladati Mojim duhovnim vodstvom, naći će mir u duši.

Naposljetku, neće više biti patnje koja je bila doživljena pod vladavinom sotone na zemlji.

Svaka bol, svaka patnja, svaka molitva, svaki napor koje ste izdržali kako bi okupili duše, koje zaostaju i propadaju, trzaju se i bore cijelim putem, bit će vrijedni toga.

Novi Raj je pripremljen. Sve što trebate učiniti jest pripraviti vaše duše i ići prema njegovim vratima. Onima od vas, koji se otkupe u Mojim očima dati će se ključevi kako bi otvorili ta vrata.

Ustrajte tijekom ove nadolazeće Patnje, jer to je nešto što se mora dogoditi kako je naviješteno u Knjizi Mog Oca.

Vaše molitve ublažit će većinu toga, a Moj Otac će posredovati u svakom mogućem trenutku kako bi spriječio nanošenje zlodjela Njegovoj dragocjenoj djeci.

Vaš Isus
612. RIMOKATOLICI ĆE MORATI ODRŽAVATI SVETE MISE U SKLONIŠTIMA ILI U CRKVAMA NA SIGURNOM

Nedjelja, 11. studenoga 2012., 22:00h

Predraga moja kćeri, morate se okupiti i krenuti u potragu za onim dušama koje ne znaju za Istinu.

Ispružite svoje ruke i pozovite ih da priđu i saslušaju Istinu. Ako ih vi ne približite Meni, oni bi mogli izgubiti i živote i duše.

Križarska vojna, Poslanje preostale Crkve na zemlji, bit će jednako teška kao ona srednjovjekovna. To neće biti fizičko ratovanje, kada se vojska bori u uobičajenom ratu.

Bit će to duhovni rat, iako će neki ratovi dati povoda za osnivanje milijuna molitvenih zajednica koje će umanjiti moć antikrista.

Ove su molitve ispisane u Nebesima i preko njih se zadobivaju izvanredne Milosti.

One imaju jednu svrhu a ta je da se spasi svaka duša:  sva djeca, pripadnici svih vjera i obaju spolova, sve vjerske denominacije i ateisti. Ovo je Moja najveća želja.

Vi, Moji učenici, pod Mojim ste vodstvom. Milosti koje na vas izlijevam već daju ploda. Uskoro će moći koje ću vam podariti preko Milosti Križarskih Molitvi privući tisuće novih duša.

Možda se pitate, kako jedna mala molitvena zajednica može potaknuti tolika obraćenja? Odgovor je jednostavan. Vi ćete uspijeti zato što vas štiti Moj Otac i zato što vas izravno Ja vodim. Vaš uspijeh ne može izostati. Prolazit ćete kroz mnoga ometanja i prepirke, svađat ćete se međusobno, što je i za očekivati u ovakvom radu, ali Ja ću uvijek biti uz vas.

Imajte na umu da se sada pripremamo za otpad dijela Mojih jadnih posvećenih slugu, što će nastupiti kao posljedica nadolazećeg raskola koji će buknuti u kršćanskim crkvama.

I dok će preostalu vojsku voditi svećenici i ostalo kršćansko svećenstvo, mnogi sluge će biti laici, budući da u to vrijeme neće biti dovoljno svećenika.

Vi, Moji učenici, morat ćete sakupljati i spremati Hostije jer ćete teško moći doći do njih. Oni od vas koji su Rimokatolici morat će održavati Sv. Mise u skloništima ili u Crkvama na sigurnom.

Bit će isplaniran zadatak, sličan progonu u kojem su njemački nacisti hvatali Židove, da se iskorijene takozvani izdajice Nove Svjetske Crkve za koju će vam reći da obuhvaća sve vjeroispovijesti.

Optužit će vas da ste oskvrnuli Misu, i njihovu novoosmišljenu varijantu Mise u kojoj ja neću biti prisutan u Presvetoj Euharistiji. Ovo će biti odvratnost u očima Moga Oca.

Moje Tijelo i Krv bit će prisutno u Sv. Misama koje će se održavati u centrima i skloništima u kojima ćete iskazati vjernost Pretvorbi. Tako će Sveta Misna Žrtva biti vjerodostojna i prihvatljiva Mom Ocu.

Kako budete osnivali molitvene zajednice Isus govori Čovječanstvu, tako ću vam Ja nastaviti davati upute.

Mnoge se već osnivaju svakim danom. Zahvaljujem se onima koji slijede Moje upute i koji su poslušni.

Budi u miru. Moraš imati više pouzdanja. Odbaci strah jer on ne dolazi od Mene. Mi sada napredujemo i širimo se do svakog kutka zemlje. Uskoro će sve uslijediti i kada se to dogodi, molitve će promjeniti svijet putem obraćenja.

Sve vas volim. Zahvalan sam i dirnut činjenicom da ste se Mi se odmah odazvali za ovo važno Poslanje, najveće ikad izvedeno, koje će sve grešnike privesti k Ocu i zaštititi od utjecaja i napasti Zvijeri.

Vaš Isus

 
613. KRUNJENJE TRNJEM TIJEKOM MOG RASPEĆA IMA SIMBOLIKU

Utorak, 13. studenoga 2012., 17:00h

Predraga moja kćeri, krunjenje trnjem tijekom Mog raspeća ima simboliku koja se odnosi na posljednja vremena.

Pa obzirom da je Crkva Moje Tijelo na zemlji, tako će i Nju mučitelji okruniti trnjem kao što su i mene na putu prema Kalvariji. Trnova kruna simbolizira Glavu Moje Svete Crkve na zemlji. Papa Benedikt će mnogo trpjeti jer će ga progoniti zato što će govoriti Istinu.

Njega će kao Glavu Moje Crkve ušutkati i neće imati nimalo milosti prema njemu. Suprotna strana će se ubrzano uspeti na vrh jer će obznaniti da on nema nikakvog utjecaja.

Oni koji za sebe budu tvrdili da su moderniji u svom pristupu pitanjima koja se tiču papinstva napadat će ga i ismijavati njegove riječi. I tada će Glava Zmije zamijeniti Glavu Moje Crkve.

Mučenje koje sam pretrpio za vrijeme razapinjanja sada će se ponoviti u Mojoj Katoličkoj Crkvi. Zmija već sada djeluje ubrzanim tempom i pokušat će proždrijeti Moje Tijelo – Moju zemaljsku Crkvu. Tada će u potpunosti potisnuti sve kršćanske Crkve i tako ih prisiliti da se klanjanju lažnom proroku kao desnoj ruci zvijeri.

Mnogi od vas će biti u strahu ali zapamtite da vaše molitve odgađaju ove stvari, a u mnogim slučajevima i ublažavaju te okolnosti.

Dovoljno molitve će odgoditi i oslabiti djelovanje zloga na zemlji.

Ona je lijek protiv progona kojeg planira zla grupa predvođena Sotonom. Moji učenici, preko obraćenja i vaših molitvi može doći do mnogih prevrata. Molitva može uništiti ovu zloću. Molitva može i hoće obratiti čovječanstvo. Bude li me dovoljno duša slijedilo, sve će biti jednostavno, pa će tako i prijelaz u Moj Novi Raj biti lakši.

Vaš Isus
614. NIZ DOGAĐAJA KOJI SE TIČU CRKVI U SVIJETU KOJE ME ŠTUJU IZIĆI ĆE NA POVRŠINU

 Srijeda, 14. studenoga 2012., 20:30h

Mila moja mistična zaručnice, predraga Moja kćeri, kušnje su ti donijele novu snagu i zanos koji je potreban da bi se dotaklo mnoga srca.

Ovo je jedan od načina na koji ću dotaknuti duše onih kojima su potrebne Moje milosti. Učinit ću to preko tvog rada za Mene i tako će se obraćenje brzo proširiti.

U ovo će vrijeme niz događaja koji se tiču Crkvi u svijetu koje Me štuju izići na površinu.

Uskoro će se obznaniti raskol u Mojoj Katoličkoj Crkvi.

To će dočekati s klicanjem oni koji su odvojili Istinu Mojih naučavanja od Zapovijedi Mog Oca.

Planiranje i usklađivanje ove velebne spletke traje već neko vrijeme, ali uskoro će iznijeti vijest o raskolu pred svjetske medije.

Mnogi koji viču iz svega glasa nameću laži, ali ne samo po pitanju pravila koja Moje naučavanje nalaže. Oni zapravo žele stvoriti novog boga. Jednu najobičniju figuru, čiji će odabir u Mojoj Crkvi biti predstavljen kao i bilo koji drugi politički izbor na visokoj razini.

Pokušat će vas uvjeriti da su nekadašnje Riječi jedna obmana i reći će vam da ne vjerujete u njih. Promijenit će način na koji su do sada provodili Moja naučavanja i na koji su Me častili.

Odbacit će Moje Zakone i štovati one koji su oni uspostavili.

Izmijenit će svoje svečane zavjete kako bi opravdali svoje sudjelovanje u stvaranju novog hrama – hrama posvećenog vladavini lažnog proroka.

Tako oni više neće biti Moji sluge budući da će promijeniti stranu i štovati lažnog proroka.

Klanjat će se lažnom bogu, i zbog tog novog pristupa ukinut će određene Božje zakone i zamijeniti ih opscenostima koje ću na Svoje Oči gledati.

Ovo je Moje upozorenje svećenicima koji će se odvojiti od Katoličke Crkve.

Kada u potpunosti izgubite vjeru u Mene, mozak će vam biti ispran lažima. Kada povjerujete podmuklim vladarima počinit ćete stravičan grijeh. Štovat ćete zvijer koja će oskvrnuti Moju Crkvu i zariti trnovu krunu u Glavu Moje Crkve, Mog istinskog Svetog Namjesnika, Pape Benedikta.

Strašno ćete stradati služeći zvijeri jer ćete Bogu oduzimati Njegovu djecu. Vratite se svojim pravim korijenima. Ne dopustite da Moja Crkva bude okaljana grijesima koje smišljaju ljudi koji žele uništiti kršćanstvo i druge religije koje štuju Mog Oca.

Vama, Mojim posvećenim slugama, koji se prestanete pokoravati Svetom Redu i odvojite svoja srce od Mene, ovi prevaranti će ukrasti duše.

Najveći grijeh ćete počiniti kada budete štovali lažnog boga. Sav u draguljima, bit će šarmantan, domišljat i naoko će se činiti da dobro razumije naučavanja iz Knjige Mog Oca. Sve će vas začarati. Izokrenut će Moje Učenje u herezu.

Ova religija, kao zamjena za Božju Istinu, ništa ne vrijedi. Pa ipak će naizgled odavati dojam privlačnosti, ljubavi i senzacije, i sva u zlatu i dragom kamenju, pojavit će se na svim oltarima kao nova, jedinstvena svjetska religija.

A vama, vjernim svećenicima, ovo ću reći. Podarit ću vam milosti potrebne da u svako doba prepoznate Istinu.

Ti idoli, koje će vam predstaviti kao Istinu, prah su i pepeo. Izrađeni su od drva. Ništa su, nemaju nikakvo značenje. Neće biti dane nikakve milosti. Jedini, pravi Bog naprosto neće biti prisutan u njihovim crkvama. Samo Živi Bog može boraviti u Mojim Crkvama. Kada se Bog Otac osvjedoči o ovu posljednju uvredu, izgnat će one koji obnove ove poganske običaje. Potom će zatražiti objašnjenje od onih koji dovedu do raskola u Njegovoj Svetoj zemaljskoj Crkvi; a to su oni isti koji tako drsko i olako odbacuju Riječ Božju.

Kada se suoče sa mnom za vrijeme Upozorenja, spoznat će koliko su uvrijedili Mog Oca. Nijedna osoba i niti jedan posvećeni sluga ne upravlja stvarima jer postoji samo jedan Gospodar. Samo jedan Bog.  Oni uvode boga kojeg je stvorio čovjek. Iako on ne postoji, oni će mi ipak oduzimati Moje stado. Dat će im se potrebne milosti i iskazati mnogo strpljenja. Ako se ne pokaju bit će uništeni.

Uzvratit će vam se milo za drago za svaku dušu koju zbog vas izgubim.

Vaš Isus615. IMAM PORUKU KOJU MORAM PRIOPĆITI AMERIČKOJ NACIJI

Subota, 17. studenoga 2012., 19:00h

Predraga moja kćeri, imam Poruku koju moram priopćiti američkoj naciji.

Moji predragi sljedbenici, morate ozbiljno shvatiti Moju Svetu Riječ i poslušati.

Čekaju vas mnogi progoni zbog grijeha vaših sunarodnjaka i onih koji upravljaju vašim zakonima o pobačaju. Ovaj preteški grijeh, kojeg ste skrivili nebrojeno mnogo puta, rasjekao mi je Srce kao da ga je mač više puta probo.

Duboko me vrijeđaju vaši grijesi nemorala i ljubavi prema materijalnom bogatstvu. Uopće mi niste vjerni na način na koji se to od vas očekuje. Vi koji ste se okrenuli od Istine morate me zazvati kako bih vam mogao otvoriti oči.

Volim svu Božju djecu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bojim se da je grijeh uzeo toliko maha da će mnogi od vas upasti u  ponor očaja, ako ne prihvatite da Bog postoji.

Vrlo je važno da se puno molite obzirom da moć sotone prožima mnoge vaše zakone. Oni među vama koju su ateisti uvest će još takvih zakona koji će biti mrski Mom Ocu.

Koliko samo plačem zbog obmana s kojima ste suočeni. Moje jadne posvećene sluge zgazit će oni vođe koji ne priznaju Mene, Vašeg Isusa.

Ovo je vrijeme kada molitva mora biti vaš svakodnevni cilj kako bi se vaš narod spasio i bio uključen među Mojih dvanaest plemena u Novom Raju.

Dajem vam Križarsku molitvu (85) za izbavljenje Sjedinjenih Američkih Država iz ruku prevaranta:

O dragi Isuse, stavi naš narod pod Svoju svemoćnu zaštitu. Oprosti nam naše grijehe protiv Božjih Zapovijedi. Pomozi američkom narodu da se vrati Bogu i krene stopama našega Gospodina.

Obrati okorjela srca i daj da prihvate Tvoje Milosrđe. Pomozi ovom narodu da se usprotivi svetogrđima koja bi nam mogli nametnuti kako bi nas prisilili da zaniječemo Tvoju Prisutnost.

Isuse molimo Te, spasi nas, čuvaj nas od svakoga zla i stavi naš narod u Svoje Presveto Srce. Amen.

A sada, Moj narode, pođi, i nikada se ne boj pokazati svoju ljubav prema Meni niti zaniječi ikada svoje kršćanstvo.

Vaš Isus

 616. NASTUPIT ĆE PREVIRANJA U SVAKOM KUTKU ZEMLJE I SAMO SLIJEPAC NEĆE VIDJETI OVE PROMJENE

Ponedjeljak, 19. studenoga 2012., 09:00h

Predraga moja kćeri, samo je jedan put koji vodi u Vječni život, a to sam Ja, Isus Krist. Postoje međutim, mnogi putovi koji vode do Mene.

Mnogi koji slijede Moju Istinu lakše će ga pronaći od onih koji znaju Istinu, ali ne iskazuju čast Bogu.

Moji sljedbenici, morate razumjeti da oni među vama koji znaju Istinu, a ništa ne poduzimaju i dopuštaju da se Riječ Božju sudi kao laž,  imaju odgovornost prema Meni, vašem Isusu.

Nemojte nikada prihvaćati zakone kojima se slavi sotona. Prepoznat ćete u dubini sebe na koje zakone mislim kada se budu s njima razmetali jer će kao i u Meni, i u vama izazvati gnušanje.

Neka se zna da je započela borba protiv Riječi Božje. Bit će vam jasan ovaj slijed događaja.

Sve ovo će se dogoditi istovremeno: mnoge promjene u Mojoj zemaljskoj Crkvi, mnoge kušnje među Mojim posvećenima, svađe među nacijama, i sukob u Izraelu u punom porastu.

Nastupit će previranja u svakom kutku zemlje i samo slijepac neće vidjeti ove promjene posvuda oko sebe. Svakoga od vas će ovo na neki način pogoditi, ali znajte ovo.

Obećao sam vam da ću biti uz vas i neprestano vas voditi. Ublažit ću vam bol svaki put kada se spotaknete u potrazi za mirom, ljubavlju i skladom.

Držite se Mene. Ostanite u blizini Mog Presvetog Srca i Ja ću vas ojačati.

Hodite kroz ovu prašumu boli i zbunjenosti s vjerom u srcima i pouzdanjem u Mene, svog Isusa i izdržat ćete.

Nemojte nikada dopustiti da itko upravlja vašom savješću ili pokoleba vašu odanost Božjoj Istini, koliko god zvučao uvjerljivo i bez obzira na to koliko takozvanih snošljivih zakona vam progurao kako biste ih vi prihvatili.

U dubini sebe ćete prepoznati što je Istina, a što izmišljotina.

Vaš Isus

 617. OVA SKUPINA KOJA PREDSTAVLJA 12 MOĆNIH NARODA UVREDA JE UPUĆENA USTANOVLJENJU MOJIH 12 APOSTOLA

Utorak, 20. studenoga 2012., 23:50h

Predraga moja kćeri, Mene, Spasitelja ljudi, šibaju mnogim uvredama koje se kriju pod velom varki.

Sotona je trenutno na osobit način zarazio kršćane diljem svijeta. On to čini na izuzetno lukav način. Uvjerava ih da moraju iskazati podršku svojoj braći i sestrama tako što ih navodi da povjeruju u laži.

Ljudi su po prirodi suosjećajni što proizlazi iz ljubavi koju gaje jedni prema drugima. To je Božji dar. Sotona koristi ovaj osjećaj kako bi uvukao čovjeka u splet varki koji ovaj više teško može kontrolirati, te tako ljudi povjeruju u zakone koji su zapravo teški grijesi protiv Boga.

Mnogi ljudi misle da postupaju ispravno kada podupiru one koji traže da se donesu zakoni koji otvaraju put ubojstvu, ratu i svetogrđima naspram Boga.

Upali ste u pomno pripremljenu zamku kad god povjerujete da je grijeh prihvatljiv i opravdan.

Nije slučajno da se sve više traže izlike za još većim podjelama unutar kršćanskih crkvi. I nije slučajno da vam se trenutno navodi svako moguće opravdanje da se prihvati pobačaj.

Svaka nacija je povezana, i svaki javni povik da se uvede pobačaj, prihvati rat i unesu promjene u kršćanskim crkvama, planira jedna tvorevina. Ova skupina planira ove događaje već mnogo godina. Oni znaju vrlo dobro tko su i što čine. Veoma su moćni i opasni.

Zastanite jedan tren, pripazite i dobro poslušajte, jer do sada ste već morali prihvatiti da vam govorim u Ime Božje. Sve ove strahovite i odvratne čine, koje vam se predstavlja kao naoko uvjerljive i brižne promjene u vašem društvu, planira i vodi na globalnoj razini Skupina 12.

Ova skupina koja predstavlja 12 moćnih naroda uvreda je upućena ustanovljenju Mojih 12 apostola.

Oni će predstavljati i podržavati antikrista u svijetu, baš kao što je i Mene dvanaest apostola javno predstavljalo tijekom Mog vremena na zemlji.

Ova moć se očituje u tome da sve moćne nacije podupiru jedna drugu u donošenju grešnih zakona i vode računa o tome da budu prihvaćeni.

Koliko ćete samo vi, moji ljubljeni učenici, patiti zbog toga što imate pristup Istini. Preko Istine ćete spoznati sve zlo koje vas okružuje. Nikada se ne bojte Istine. Tek onda kada ju prihvatite ona će vas zaštititi od ovih opakih zakona, djela i postupaka.

Znajte, oni narodi koji budu sudjelovali u uvođenju bezbožnih zakona najviše će trpjeti tijekom posljednjeg pročišćenja.

Oni možda misle da im se nema što predbaciti, ali tako će samo na sebe nabaciti toliko tešku kaznu, da se neće moći ni sakriti niti je ikako izbjeći. Najprije će Meni morati odgovarati. Mnogi će Me i tada popljuvati. I onda će se pridružiti Antikristu, Zvijeri i svim palim anđelima u vječnoj patnji.

Upozoravam vas. Vi koji pokušavate uvesti pobačaj u svoj narod; vi koji oskvrnjujete moje kršćanske crkve i vi koji štujete zvijer – malo vam je dana preostalo.

Za vas nema ni budućnosti, ni vječnog života, ni ulaska u Moje Kraljevstvo.

Vaš Isus

 


618. GOVORI BLAŽENA DJEVICA MARIJA: MORATE SE MOLITI DA SE ONE JADNE DUŠE KOJE JOŠ UVIJEK RAZAPINJU MOGA SINA ODVRATE OD PUTA GRIJEHA

Srijeda, 21. studenoga 2012., 18:45h

Dijete moje, sva Moja djeca koja vole Mog Sina moraju biti jedno u molitvi u ovo vrijeme kada vladaju sukobi u svijetu.

Morate se moliti da se one jadne duše koje još uvijek razapinju Mog Sina odvrate od puta grijeha i usrdno moliti Mog Sina da im oprosti.

Premalo je vremena i samo oni koji su u stanju milosti mogu ući u Kraljevstvo Mog Sina.

Nekada je bilo potrebno mnogo godina molitve, žrtve i vjernosti Meni, vašoj Majci; sada ćete naprotiv imati jako malo vremena da postignete vječno spasenje.

Dječice, molite se mnogo za one koji vrijeđaju Mog Sina i ne poštuju Mog Oca, Svevišnjeg Boga.

Toliki su Bogu okrenuli leđa. Zli im je otvrdnuo srca.

Rijetki poštuju život koji je darovan djeci Božjoj. Vaš je život u Božjim Rukama. Bit će kažnjen svaki onaj koji se upleće u Božje Stvaranje.

Dijete moje, moraš pozvati sve one kojima je dana Knjiga Istine da se mole Meni, Majci Spasenja. Dan Mi je zadatak da pomažem Svom Sinu u spasenju čovječanstva.

Djeco, dopustite mi da vam pokažem kako ćete jasno i sa srcima punim ljubavi prepoznati put do Mog Sina.

Pomoći ću vam da nadiđete svaku prepreku koja vam se nalazi na putu do Milosrđa Mog Sina.

Molim vas, sjetite se da je Moj Sin samo praštanje. On voli svu Božju djecu, ma koliko ga oni mučili.

Vi Mu se samo trebate okrenuti i moliti Ga da vas u svom Milosrđu približi Sebi.

Molite, molite, molite za sve one koji vrijeđaju Mog Sina i koji obeščašćuju Njegove Crkve. Oni trebaju vašu pomoć.

Oni su izgubljene duše i moraju se vratiti u Naručje Moga Sina. U protivnom će Mu Srce puknuti od boli.

Hvala vam što ste odgovorili na ovaj Nebeski poziv.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 619. JEDNA POLOVICA SE NEĆE UDALJITI OD ISTINE, DOK ĆE DRUGA POLOVICA IZOKRENUTI  ISTINU.

Srijeda, 21. studenoga 2012., 23:30h

Predraga Moja kćeri, koliko god neka poruka upućena djeci Božjoj strogo zvučala, nikada nemoj smetnuti s uma koliko je Moja Ljubav milosrdna.

Imam bezgranično strpljenje i spasit ću svaku osobu koja prizove Moje Milosrđe, bez obzira na to koliko teški bili njeni grijesi.

O koliko čeznem sve vas osloboditi od vlasti prevaranta koji se čvrsto drži svake duše koju je zaveo, i mnogi se nemoćni protiv njegove snage.

Neka svaki čovjek ovo dobro shvati. Jednom kada dragovoljno prodate dušu sotoni on vas neće ostaviti na miru. Samo vas Ja mogu osloboditi.

Kada se duše, koje je njihov grješan način života udaljio od Mene, pokušaju vratiti na pravi put, također će se morati boriti protiv Zvijeri; ove Zvijeri koja je ojađena i zlobna.

Čak će ga i mnogi koji su Meni odani s vremena na vrijeme doživljavati kao stalni trn u boku. On nije zadovoljan dokle god se ne predate njegovim napastima, koje su različite za svaku osobu.

Svatko je od vas grješnik, i to ćete i ostati dokle god se ne očistite od grijeha, zato prihvatite grijeh kao jednu činjenicu, ali se borite protiv njega.

Znate koliko je važno da svakodnevno razgovarate sa Mnom. Možete vrlo jednostavno i ugodno razgovarati sa Mnom tijekom svog radnog dana. Ovo je idealno vrijeme da Mi prikažete male žrtve.

Ako vas netko povrijedi, prikažite Meni tu kušnju kako bi preko nje mogao spasiti duše.

Ako vas muče napori s kojima ste suočeni, i ne možete na to utjecati, morate Mi dopustiti da vam skinem taj teret.

Mnogi provode mnogo vremena radeći naporno i kod kuće i izvan nje. Sve što od vas tražim jest da upravite svoje misli prema Meni i zatražite podršku i pomoć. Ja ću uslišati vaše molbe.

Nemojte pogrešno misliti da sa Mnom možete razgovarati jedino dok ste u crkvi, ili prije i nakon primanja Svetih Sakramenata. Ja sam s vama u svakom trenutku. Odgovaram na svaki zahtjev, ako je u skladu s Mojom Svetom Voljom.

Ljubljeni Moji učenici, svi ste vi Božja djeca. Ujedinjujem sve narode kako bih mogao unijeti mir i jedinstvo u nered koji će nastupiti.

Dajte da vas dovedem u Moju Svetu obitelj i bit ćete ojačani.

Tada ćete krenuti naprijed obnovljeni i s novom snagom, i vodit ćete Moju vojsku koja u mnogim zemljama još uvijek nije formirana.

Vjerno slijedite Moje upute.

Molim vas, širite posvuda Pečat Živoga Boga. Ne smijete ga prodavati. On mora svakome biti  dostupan.

Nastupit će sve veći jaz između Mojih vjernih sljedbenika koji prihvaćaju Knjigu Moga Oca, presvetu Bibliju, i onih koji žele promijeniti Istinu.

Jedna polovica se neće udaljiti od Istine, dok će druga polovica izokrenuti Istinu.

Učinit će to kako bi ostvarili svoje političke i privatne namjere, koje će skrivati iza biranog jezika.

Uskoro će Istinu proglasiti lažju i okrivit će Boga.

S nepoštivanjem će izjaviti da su zakoni koje je donio Moj Sveti Namjesnik staromodni i nisu primjereni za moderno društvo.

Svaki taj lukavo smišljeni argument bit će u direktnom sukobu s Božjim Zakonima, a to je zapravo sljedeće.

Ovi ljudi žele uvesti zakone koji bi legalizirali grijeh. Oni ne vole Boga. Kažu da ga vole, ali mnogi od onih koji propagiraju takve zakone su ateisti koji skrivaju svoja prava uvjerenja.

Mnogi od njihovih planova uključuju zabranu kršćanskih zakona.

S jedne strane, oni toleriraju zakone koji omogućuju ženama da pobace djecu jer je to stvar njihovog životnog izbora. Argument im je pravo izbora, ali taj izbor se odnosi na potrebe majke, a ne na potrebe djeteta.

Mnoge će žene imati muku nakon što na ovakav način unište život. Mnoge će osjećati prazninu jer će u dubini sebe znati da je život kojeg su uništile stvorio Bog.

Ovi će smisliti svaki jaki i uvjerljivi argument da bi ozakonili pobačaj i svaki mogući lukavi potez da bi dobili potporu i tako uveli pobačaj.

Zbog ovog grijeha ću im srušiti države.

Grijeh pobačaja nanosi Mom Ocu veliku bol i On neće dopustiti da se to nastavi.

Narodi, koji ga uporno pokušavaju učiniti dostupnim ženama i koji ga prikazuju kao nešto dobro, bit će uklonjeni i stići će ih kazna koju neće moći zaobići.

Bit će krivi za grijeh ubojstva i bit će među prvima koji će trpjeti za vrijeme Upozorenja.

Bog vam neće dopustiti da naudite životima koje je On stvorio.

Dodijelit će vam kaznu u obliku potresa i mnogi narodi će biti kažnjavani sve do Dolaska Gospodnjeg.

Pobačaj i ubojstvo će biti grijesi zbog kojih će Moj Otac teško kazniti svijet.

Moji učenici, grijeh je poput mrlje, koja vam nagrđuje duše svaki dan. Ali kada ste u stanju milosti, taj se grijeh smanjuje. Što češće idete na Svetu Ispovijed i Svetu Pričest, to veće milosti dobivate.

Vama koji svakodnevno odlazite na Sv. Misu dodijeljene su posebne milosti. Vi, Moji odani sljedbenici, brzo ćete biti provedeni kroz Vrata Mog Raja.

Pođite dakle i provodite sa Mnom malo više vremena. Pričajte sa Mnom. Volim jednostavan razgovor i to Me približava vama. Žeđam za vama. Čeznem za prisnošću s vama, da bi vas tako mogao približiti Sebi.

Možete izgraditi divan odnos sa Mnom ako mi jednostavno najprije pokušate biti prijatelji. Tako će naša ljubav rasti sve dok vaša srca ne budu gorjela ljubavlju prema Meni i Moje prema vama.

Nije teško sada započeti iznova i pripremiti se za Moje Kraljevstvo. Započnite sada. Prizovite Me.

Ako me ljubite, imat ćete pouzdanja u Mene i to će dovesti do pročišćenja vaših duša. Bit ćete sretniji, mirniji, i ništa izvanjsko vam neće ništa predstavljati, osim boli koju će vam nanijeti grijeh kojemu ćete svjedočiti.

Ja sam tu. Čekam na vas. Želim da Me čovječanstvo upozna kako treba.

Ljubim vas.

Vaš Isus


620. BOG OTAC: NUDIM VAM IDEALNU BUDUĆNOST

Četvrtak, 22. studenoga 2012., 19:00h
 
Mila Moja kćeri, danas Svjetlo Moje Ljubavi preplavljuje Zemlju, u nadi da će dodirnuti srca Moje djece.
Vi koji Me ne poznajete, a mnogo vas je koji Mi se bojite pristupiti, znajte da vas Ja žarko želim dovesti u Kraljevstvo Moga Sina.
Ja sam Bog Ljubavi i Bog koji vam je ostavio u naslijeđe Dar Spasenja.
Ne smijete odbaciti ovaj Dar jer je dan čovječanstvu kako bi u zajedništvu uživalo Raj, koji sam Ja u biti stvorio za njega.
Došlo je vrijeme za dan Gospodnji i vas se, Moja djeco, priprema za taj veliki dan.
Uskoro će doći vrijeme za Moj Božji Zahvat, kako biste se mogli spasiti i unići kroz Vrata Kraljevstva Mog Sina.
Napokon ćete prihvatiti Istinu kada se počnu odvijati proročanstva najavljena u Mojoj Svetoj Knjizi.
Sada vam se daje Istina koju sam obećao čovječanstvu za ova vremena.
Možda se pitate, zašto Ja hoću ponovno objaviti Mojoj djeci Istinu Moje Svete Riječi?
Zato što je danas u svijetu premalo onih koji vjeruju da Ja Postojim. Više se ne mari za Mojih Deset Zapovijedi.
Drskost je zamijenila poniznost kod mnoge Moje djece, a tako i kod mnogih posvećenih slugu koji su zaduženi da priopće Istinu. Mnogi zanemaruju Istinu Moje Riječi i što je još gore, nitko im nije ni objasnio smisao njihova postojanja na Zemlji.
Tolike duše Moja Ljubav sada može otkupiti i zato vam, preko Moga ljubljenoga Sina i dajem smjernice da znate što se od vas očekuje.
Prigrlite Istinu. Podsjetite one oko vas na Moju veliku Ljubav za Moju djecu.
Kao i svaki dobar otac, upozoriti ću Svoju djecu na opasnosti koje se spremaju. Nikada neću dopustiti da se slijepo uhvate u mrežu prevare, koja je pala na čovječanstvo poput ribarske mreže na jato riba koje ništa ne sluti.
Neću dopustiti da oni, koji pokušavaju spriječiti da se Moja Sveta Riječ čuje, namjerno izvrću Riječi Moga Sina. Neću ni zakazati u svojoj dužnosti da upozorim Svoju djecu na kazne koje ih čekaju ako Me nastave vrijeđati svojim odnosom prema drugima.
Ja sam vaš Otac. Na Meni je odgovornost da Svoju djecu ponovno okupim i učiniti ću što je god potrebno da izbavim Svoju djecu od zla.
Sotona i njegovi odani sljedbenici upotrijebit će svaku moguću taktiku i varku kako bi vas spriječili da čujete Istinu.
Ovo svečano obećavam. Brzo ću vas prenijeti u Svoje Naručje i staviti pod zaštitu Velikoga Milosrđa Moga Sina.
Iako se mnogima od vas tako ne čini, bitka za duše je započela.
Kako biste mogli uživati Moj Novi Raj na Zemlji, vi morate prihvatiti Moju Ruku koju vam pružam. Ne bojte se, jer Ja štitim Svojim Pečatom sve one koji štuju Mene, svoga Vječnoga Oca i Moga ljubljenoga Sina.
Uzmite za ozbiljno Moj Poziv. Budite jaki. Ne slušajte šaputanja Zvijeri koja se služi dušama koje su zaprljane grijehom oholosti kako bi vas udaljila od Mene.
Ja vam nudim idealnu budućnost. Ne smijete odbaciti ovaj Raj jer to je vaše naslijeđe. Koliko vas ne bi htjelo u svijetu naslijediti veliko bogatstvo? Vrlo malo. Nemojte pogriješiti i okrenuti svoja leđa ovom Daru.
Tko god vas pokuša zaustaviti treba vaše molitve, jer Ja ljubim svu Svoju djecu.
Ja, vaš Otac, pobrinut ću se da se ne odgađa sa Mojim velikim Planom da najavim Drugi Dolazak Moga Sina.
Dođite k Meni, preko Moga Sina i nećete oskudijevati ni u čemu. Ja vas ljubim. Lijem Suze zbog mnogih od vas koji su previše tvrdoglavi da shvate da se ovdje doista radi o pozivu s Neba, koji vam je obećan da bi vas pripremio za Novu Eru Mira.
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji

621. MOJI LJUBLJENI SVEĆENICI I POSVEĆENI SLUGE, NE BOJTE SE MOJE RIJEČI.
Petak, 23. studenoga 2012., 21:45h
 
Moja predraga kćeri, progon Mojih proroka i vidjelaca sve se više sada pojačava kako raste otpor prema Porukama.
Kažem ovo osobito onima među vama koji su Moji ljubljeni svećenici i posvećeni sluge, ne bojte se Moje Riječi. Strah i nesigurnost koje proživljavate ne dolaze od Mene. Ako pak ne dolaze od Mene onda se morate zapitati, odakle dolaze?
Moja Sveta Riječ uvijek nailazi na otpor.
Dok sam boravio na Zemlji, farizeji, svećenici onoga vremena, uvijek su pronalazili razloge da se raspravljaju sa Mnom. Stalno su Me, u svakoj prilici, pokušavali uhvatiti u pogrješci i postavljali su Mi pitanja koja su bila osmišljena tako da Moji odgovori budu u suprotnosti s Riječju Božjom, ali nisu u tome uspjeli.
Šutio sam kada su me pokušavali navesti da odgovaram na pitanja za koja su znali da Ja nisam spreman na njih odgovoriti.
Vidite, iako su prakticirali svoju vjeru, održavali mnoge opširne ceremonije, zaodjenuti skupocjenim haljinama, nedostajalo im je jedno. Nisu imali nimalo poniznosti jer su pogrješno smatrali da su, zbog uloge koju su imali kao posvećeni sluge, bili iznad svoje braće.
Oni su govorili, propovijedali i naviještali na javnim mjestima, kao proroci, Svetu Riječ Mojega Oca. Ali oni zapravo nisu razumjeli obećanje dano od Moga Oca, niti pouke koje im je On davao preko proroka. Nisu uspjeli prihvatiti da je vrijeme dolaska obećanog Mesije bilo ono u kojemu su oni živjeli.
Oni su vjerovali da će se taj događaj odigrati u budućnosti.
Zbunjivali su ih Moji odgovori, Moja Učenja i jednostavnost Moga Života. Ali privlačio sam ih i stalno su Mi se iznova vraćali, kako bi Me izazvali.
Doživljavali su kao prijetnju Moje znanje o duhovnim stvarnostima, činjenicu koju nisu mogli poreći.
Mučili su Me. Odgovarao sam im na pitanja, u skladu sa Svetom Voljom Mojega Oca. Onda sam šutio kada su u stanju bijesa upirali prstom u Mene.
Pored sveg njihovog navodnog poznavanja Riječi Božje, upali su u zamku koju im je postavio prevarant. Smatrali su da njihovo znanje nadilazi Moje.
Hijerarhija crkve koju su oni stvorili naličila je kraljevskoj monarhiji. Kralj kojega su štovali nije bio Bog nego njihovi kraljevi koje su oni imenovali. Viši sloj je imao malo kontakta s poniznim slugama koji su upravljali njihovim plemenima. A za maloga priprostog čovjeka imali su malo vremena.
Koliko su samo vrijeđali Moga Oca. Koliko su Mene mučili. Okaljali su se krvlju mnogih, ali ipak su se uspijevali prikazati čistima u očima javnosti.
Zbog svoga obrazovanja vjerovali su da samo oni mogu tumačiti ispravno Sveto Pismo. Moja Riječ je bila smatrana krivovjerjem.
Tako je i danas. Samo malo je Mojih posvećenih slugu koji su pripravni na Moj Drugi Dolazak. Njihova uloga posvećenih službenika u Mojoj Crkvi može stvoriti podjele koje Ja nisam odobrio.
Ovi učeni teolozi sa mnogo godina obrazovanja nikako ne uspijevaju razumjeti Moja Učenja, proroštva niti način na koji Ja govorim.
Vi koji dovodite u pitanje Moju Riječ i pokušavate stvoriti oprečnosti time što Nju uspoređujete s vlastitim manjkavim znanjem Svetoga Pisma, morate odmah prestati.
Zar još ništa niste naučili? Zar ne shvaćate da se vrijeme bliži i da vas Ja pripremam?
Mnogo je neprijatelja Ove Moje Svete Misije koja vas priprema za Moj Drugi Dolazak.
Napadi su oštri. Što god poduzmem i u kojem god smjeru krenem preko ovih Poruka, to nailazi na prepreke.
Ako ne prihvaćate Moje Obećanje da ću ponovno doći onda se morate zapitati sljedeće. Koja je moja uloga u Ime Božje? Je li samo da jednostavno podjeljujem Svete Sakramente? Ne, nisam vas samo za to pozvao u ovu službu.
Kada napadate Moje Poruke na način na koji to činite, navodite Me da gorko plačem, osjećajući žalost i razočaranost.
Zar niste upozoreni da bdijete, jer ne znate ni dana ni časa kada ću se Ja vratiti. Vrijeme je da oživite svoj duh, čitate Riječi sadržane u Knjizi Moga Oca i onda molite da vas Ja blagoslovim Darom Razlikovanja.
Vi koji Me odbijate zato što ste oprezni i zabrinuti da to ne govorim Ja, vaš Isus, oprošteno vam je. Shvaćam koliko vam je teško, ali s vremenom ćete osjetiti kako vas Moja Ljubav okružuje.
Vi koji Me uopće ne želite slušati krivi ste zbog grijeha oholosti.
Vi koji javno osuđujete Moju Riječ, komadate Ju i tvrdite da Moje Poruke dolaze od zloga, za Mene ste izgubljeni. Toliko ste se udaljili, unatoč svom umišljenom uvjerenju da vam ono što ste iz knjiga naučili o duhovnim stvarima daje veće pravo da govorite u Moje Ime, ipak ovo morate znati.
Dovedite Mi jednostavnu dušu, čista srca, koja Mene voli takvoga kakav Jesam i ona će mi se pridružiti u Raju.
Dovedite Mi dušu punu oholosti koja iz svega glasa naviješta Riječ Božju i Ja ću je odbaciti.
Vjerujte u Mene skrušena srca i Ja ću izliti Svoje Milosti na vas.
Ljubite Me bezuvjetno i prepoznati ćete Moj Glas u ovo vrijeme. Vi ste duše koje imaju tu sreću. Ipak su duše koje su se udaljile od Mene one za kojima najviše žudim i čeznem.
Dođite k Meni, Moji posvećeni sluge. Dajem vam Istinu jer Ja želim da obnovite vašu vjernost prema Meni. Neposlušnost prema Mome Učenju i nesposobnost da prihvatite svoju slabost razdvaja nas.
Vi posvećeni koji ste počinili teške grijehe bluda morate dođi k Meni da vas pridržim. Priznajte svoje grijehe i ja ću obnoviti vaše duše tako da budete sposobni raditi na Spasenju duša prije Moga ponovnog Dolaska.
Vi morate slušati. Ja prihvaćam, ako stvarno imate sumnje. Ali, ako pokušate nauditi Mojim prorocima, patiti ćete zbog toga. Puno bolje je za vas da šutite. Morate biti spremni saslušati i poniziti se preda Mnom. Samo ćete tako moći predstavljati Moje Tijelo na Zemlji.
 
Vaš Isus
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
622. MENI NEĆE STAVITI KRUNU OD SMARAGDA I DRAGOG KAMENJA
Nedjelja, 25. studenog 2012., 17:25h
Predraga Moja kćeri, Ja sam Krist, Spasitelj ljudi i uskoro ću uzeti Svoju Krunu i napokon zakraljevati zemljom.
Trnova Kruna će ipak i dalje biti na Mojoj Svetoj Glavi sve dok ne dođe veliki dan kada ću napokon zasjesti na prijestolje koje Mi je obećao Moj Otac.
Ja sam jedini istinski Kralj, jedini pravi Bog, ali usprkos tomu nosim trnovu Krunu koju Mi je tako okrutno svojim rukama stavio nezahvalni čovjek.
Meni neće da stave krunu od smaragda i dragog kamenja. Niti danas. Ne, nego Me i dalje ranjavaju time što nemilosrdno odbijaju Spasenje koje sam za njih ostvario kada su Me razapeli.
Ja uporno čekam da čovječanstvo podigne i otvori svoje oči i spozna Istinu.Ali tako malo kršćana slijedi Moja Učenja. Izvanjski pritisci su ih oslabili i tako oni šute dok svijet prigrljuje grijeh kao nešto pozitivno.
Moja Kruna je pripremljena i doći ću u Slavi. Svi će Me vidjeti kada budem silazio s Neba.
Ovaj događaj će se odvijati određeni broj sati i samo će čovjek koji je jak u vjeri moći klicati i radovati se.
Toliki će se sramiti i bojati kada Me vide. Ali ako Me i tada zamole za oprost, oprostit ću im sve do posljednjeg trenutka.
Čuvajte se onih koji tvrde da su Ja. Ovo je izuzetno važno jer ću Ja doći na jedan određeni dan.
Neću prolaziti zemljom kao čovjek jer to Moj Otac nije dopustio. Neka vas nijedan takav čovjek ne zavede.
Moja vladavina se bliži i neka znaju svi oni koji ne priznaju Mene, Moje Postojanje, ni proročanstva iz Knjige Moga Oca, da oni to ne mogu spriječiti.
Sotona i njegovi sljedbenici nemaju nikakve moći nada Mnom. Jedina moć koja ima vrijednost jest Moć Boga koji voli svu Svoju djecu.
Pripremite se za Moje Novo Kraljevstvo i radujte se. S veseljem iščekujte dan kada će sva ljudska patnja zauvijek uminuti.
Samo će oni koji slijede Moja Učenja doživjeti Moj Novi Raj.
Moji učenici moraju stvoriti molitveni lanac kako bi se spasile duše koje neće doći k Meni niti na posljednji dan.
Molim vas, molite Litanijsku molitvu za Milost zaštite za one koji nemaju snage da sami sebi pomognu.
Vaš Isus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
623. ONI KOJI SLIJEDE BOŽJE ZAKONE BIT ĆE PROGLAŠAVANI ZLOTVORIMA I KAO TAKVI PROGANJANI
Nedjelja, 25. studenog 2012., 18:45h
Predraga Moja kćeri, Moji učenici moraju shvatiti da će ih patnje koje podnose u Moje Ime samo učiniti još jačima.
Vi koji slijedite ove Svete Poruke, nikada ne smijete dopustiti da vas obore napadi drugih ljudi.
Pa čak i kada se to dogodi, kada vas pogaze i onda još i udare dok vi bespomoćno ležite, znajte da ću vas tada Ja podići. Svaki ćete put biti sve jači i jenjavat će vaš strah.
Molite za te ljude, jer nisu oni krivi za to. Njima se služi prevarant kako bi vas odvratio od vašeg Zadatka.
A sada vam moram reći da će Moje Milosrđe uskoro zahvatiti čovječanstvo poput plamena vatre i preplavit će dušu svakog čovjeka. Kada se to dogodi, svijet će biti usmjeren prema mirnijem mjestu. Toliki će se obratiti i to je dobro. Ali kao noćna oluja, pojavit će se Antikrist, i narušiti ovaj osjećaj mira.
On će ljudima omesti živote, iako oni to isprva neće primijetiti. Postat će iznimno moćan svjetski vođa i nikada ga ne smijete gledati u oči. Gledajte prema dolje. Pouzdajte se u Mene i molite za spasenje onih koje on uspije zatrovati.
Kao što to biva kod svake oluje za koju znate da se sprema, morate se dobro pripremiti. Nemojte da vam bilo koji dio kuće ostane nezaštićen. Onemogućite pristup svim otvorima. Izolirajte sebe i svoju obitelj od zla. Ovom je čovjeku Zvijer dala velike ovlasti. Morate se od njega zaštiti ili ćete zbog njega okaljati dušu.
On će pažljivo skrivati od vas svoju opakost i ako se ne pripremite mogli biste upasti u njegovu zamku.
Borba između Dobra i Zla odvijat će se istodobno i na Zemlji i izvan nje.
Problem je taj što će u ovom ratu one koji stanu na stranu Antikrista i lažnog proroka doživljavati kao da oni čine mnogo dobra u svijetu. Oni koji slijede Božje Zakone bit će proglašavani zlotvorima i kao takvi proganjani.
Morate se uteći Mojem Zaklonu. Svaka će se kap Moje Krvi iz Moga Presvetog Srca izliti na vas kako bi vas zaštitila.
Nikada se nemojte osjećati razočarano. Nikada se ne osjećajte kao da ste sami. Sve sam vas združio preko ovog, i drugih zadataka. S vremenom će svi koji slijede upute koje dajem preko svih pravih proroka i vidjelaca pomoći u spašavanju milijardi duša.
Čak i 20 milijuna vas, preko ustrajnosti, trpljenja, patnji i molitvi može spasiti većinski dio čovječanstva.
Ja vam to obećajem.
Molite, molite, molite za svu vašu braću i sestre. U jedinjeni, svi ćemo biti dio Mog Novog Kraljevstva i bit će sve dobro.
Ipak, ne dvojite o tome da valja mnogo toga uraditi kako bi se ljudi obratili.
Neće to biti nimalo jednostavan pothvat, ali snaga i milosti koje ću dodijeliti pri ovom Zadatku, jamstvo su da će se Sveta Volja Mog Oca izvršiti kako treba.
Vaš Isus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
624. SVEĆENICI MOJI, NE SMIJETE ME VRIJEĐATI TIME ŠTO IZJAVLJUJETE DA SAM LAŽLJIVAC
Utorak, 27.studenoga 2012., 20:08h
Predraga Moja kćeri, moram vam objasniti da će mnoge od vas koji ulažete puno napora u promicanje i širenje Moje Svete Riječi napadati više nego ikad samoprozvani stručnjaci koji će odbaciti ove poruke, kao da nemaju nikakvu važnost.
Oni drugi koji vas napadnu kazat će da vi nemate nikakvo pravo naviještati Moju Riječ niti ju proglašavati Istinom.
Naposljetku, prijetit će vam određeni posvećeni sluge iz Moje Crkve i govoriti da prestanete s time što činite jer ih vrijeđa vaš rad. Reći će da ove Poruke nisu od Boga.
Oni sumnjaju da one proizlaze iz neke zle sile. Govorit će da su ove Poruke u suprotnosti s Učenjima Moje Crkve. Kažem im sljedeće.
Koji vas to dio Poruka toliko žalosti? Zašto ne izričete Istinu kada kritizirate Moju Riječ?
Zašto se razmećete svojim znanjem o duhovnim datostima i tvrdite da je ono veće od Moga?
Govorite li to u ime Mog Tijela na zemlji, Moje Crkve? Ako tako činite, onda Ja to posredstvom Svog Svetog Namjesnika sigurno nisam odobrio.
Je li vi to na osnovu vlastitih stavova i promišljanja u tolikoj mjeri provodite svoj naum odbacivanja ovih Poruka?
Vi prvo prigovarate, a onda prijetite Mom stadu da će zastraniti ako čita Moju Riječ.
Trebalo bi, kako vi kažete, odbaciti Moju Svetu Riječ a zatim govorite Mojim sljedbenicima da je i njima to dužnost učiniti.
Zašto se bojite Kralja kojemu ste predali svoj život?
Mene se ne treba bojati, pa ipak vam se Moja Riječ nikako ne čini ispravnom.
Mnogo je u svijetu samoprozvanih proroka koji nisu pravi i potrebno je da mnogi za njih mole. Ali kada su u pitanju oni pravi, oni su vam uvijek prvi na meti. Upravo su Moji istinski proroci izloženi gnjevu svećenika koji su još uvijek nesigurni po pitanju svrhe ove Moje Svete Zadaće.
Dobro pripazite na to koga osporavate, o komu zlobno i neistinito govorite i koga klevećete, jer nisam odobrio ni vama ni Svojoj Crkvi da to činite. Svećenici Moji, ne smijete Me vrijeđati time što izjavljujete da sam lažljivac.
Kada dođe pred vas dan Istine, itekako ćete se sramiti.
Maknite to čime ste se naoružali i riješite se svake moguće mržnje i gnjeva koji vas trenutno izjedaju. A onda pogledajte što se s vama događa. Sotona vas je zavarao na takav način da vaši verbalni i pismeni napadi na ovo Djelo idu previše iznad onoga što se očekuje od vas kao svećenika.
Zašto je došlo do ovoga? Je li to zato da se uspori ovu Zadaću i udalji ljude od Mojih Molitvi koje su za spasenje duša poslane s Neba? Vi zapravo pokušavate Mene, svog Isusa, spriječiti u ostvarivanju Mog Plana za spas čovječanstva.
Ovo je veoma težak prijestup naspram Boga.
Dajem vam Križarsku molitvu koja će vam pripomoći da odgovorite na Moj Poziv i osloboditi vas navala sumnje.
Križarska molitva (86) Oslobodi me navala sumnje
Dragi Isuse, dolazim pred Tebe zbunjen, nesiguran i nezadovoljan, jer me zabrinjava Istina koju naviještaš u Svojim Porukama.
Oprosti mi ako sam Ti nanio nepravdu.
Oprosti mi ako Te ne čujem.
Daj da progledam, pokaži mi ono što Ti želiš da shvatim.
Usrdno Te molim, da mi po snazi Duha Svetoga pokažeš Istinu.
Ljubim Te, dragi Isuse, i zaklinjem Te da me oslobodiš navala sumnje.
Pomozi mi da odgovorim na Tvoj Poziv.
Oprosti mi ako sam Te uvrijedio i približi me Svome Srcu.
Vodi me putem Tvog Novog Kraljevstva i udijeli mi milost, da Ti putem svojih vlastitih molitvi i trpljenja, uzmognem pomoći u spašavanju duša koje su toliko dragocjene Tvom Presvetom Srcu.
Amen.

Vaš Isus
+++++++++++++++++++++++++++++++++

625. KOLIKO GOD SU VAM MATERIJALNE STVARI OVOGA SVIJETA BITNE, ONE ZAPRAVO NE VRIJEDE NIŠTA  

Srijeda, 28. studenoga 2012., 19:40h

Predraga Moja kćeri, za vrijeme promjena koje će uskoro naglo zadesiti svijet, nitko nikada ne smije zaboraviti da je Bog taj koji je stvorio svijet i da će mu samo od Njegove Ruke i Njegovom Moći doći kraj, i to na način koji je tebi znan.

Nema te vlade, vođe ili čovjeka koji može upravljati opstankom čovječanstva ili smrću. Samo Bog može odlučivati o tome kada duša može napustiti tijelo.

Koliko god da su vam materijalne stvari ovoga svijeta bitne, one zapravo ne vrijede ništa. Usprkos tomu, mnogi većinu života provedu sanjareći o slavi, bogatstvu i sabiranju ovih stvari koje vam se u bilo kojem trenutku mogu oduzeti.

Iz ovog razloga duše, prema kojima gajim duboku sućut, trpe materijalne gubitke. Ja dopuštam da one budu lišene svega kako bi ih mogao pročistiti.

Velik broj ljudi u svijetu je mnogo izgubio zbog korupcije i pohlepnih organizacija. I premda moraju jesti i imati krov na glavom, Ja dopuštam ovu patnju.

Jer tek se tada te duše Meni obrate za pomoć. Ovo je jedan oblik čišćenja koji omogućuje da čovjek tako može doći preda Me u poniznosti, a tu vrlinu nužno mora posjedovati onaj koji želi ući u Moje Kraljevstvo.

Ne bojte se kada se nađete u takvoj situaciji. To će trajati samo neko vrijeme i posljedica je vaših djela. S vremenom će sve doći na svoje. To će vam biti prilika da razmislite o vlastitoj budućnosti i mjestu koje sam za vas odredio u Mom Novom Kraljevstvu.

Morate zavrijediti da pođete sa Mnom. Vaše vrijeme na zemlji je privremeno. Brojne duše koje svijet doživljavaju kao mjesto materijalnih čuda moraju shvatiti da su ona samo djeličak obilnih i blistavih darova, koji očekuju one od vas koji će živjeti u Slavnoj Novoj Eri.

Zbog prisutnosti sotone, vaš je život sve dok traje prožet patnjom, nezadovoljstvom, mržnjom i očajem.

Vi ga ne možete vidjeti, ali on i njegovi pali anđeli su posvuda i po cijele dane pritišću, natjeravaju i napastvuju čovječanstvo.

Mnogi ljudi ne mogu prihvatiti činjenicu da on postoji i to je veoma zabrinjavajuće. Ipak, mnogi ne mogu ni poreći da znaju osjetiti mržnju kada su žrtve tuđeg bijesa. Mržnja može doći iz samo jednog izvora. To nije nešto što postoji samo po sebi, već se izlijeva iz usta Zvijeri.

Duše koje ostanu nezaštićene zbog svog neprihvaćanja da grijeh postoji bit će lake mete zloga. Bit će predane napastima koje on stavi pred njih, a to obično budu tjelesni grijesi. Ove su duše lak plijen i neće prolaziti kroz patnje kao što će to duše koje mu se odupru. Zli se najviše usredotočuje upravo na duše koje ljube Mene, svog Isusa, i koje ponizna srca slijede Moje Učenje.

Upravo te duše sotoni je izuzetno teško pridobiti. A to su iste one duše zbog čijih molitava i trpljenja za Mene on jauče u mukama i dršće od straha.

Vi koji Me ljubite samo svojom ustrajnošću i strpljivošću možete nadjačati njegovu moć, koja svakim satom sve više slabi zbog ove Zadaće.

Ako vas slučajno bez razloga verbalno napadnu, ili kada vas u Moje Ime kleveću, tada znajte da vaše molitve spašavaju duše.

Molim vas ostanite u šutnji tijekom ovih napada, jer kada se upustite u borbu sa svojim napadačima tada dajete zlomu veliku moć.

Moji ljubljeni učenici, budite i dalje jaki. Radi Mene. Branit ću vas i uskoro će vašim patnjama doći kraj.

Vaš ljubljeni Isus

626. GOVORI DJEVICA MARIJA: BOG KOJI LJUBI NE BI IZAZVAO SUKOB NITI BI UZROKOVAO RAZDOR

Četvrtak, 29. studenoga 2012., 15:20h

Draga Moja djeco, morate se moliti za sve Božje vidjeoce u svijetu u ovo doba. Oni mnogo trpe i nastalo je mnogo nesloge unutar i izvan domene njihovih zadaća.

Puno ih ljudi odbacuje. Još više njih odbacuje vidjeoce i proroke koji su svijetu obznanili svoje zadaće.

Morate se objediniti, ako uistinu ljubite Moga Sina. Ne smijete davati prostora ljubomori, klevetama niti međusobnoj mržnji. Kada se ovo dogodi znači da vas je zli napastvovao da odbacite ne proroka, već Svetu Riječ Moga Sina.

Ovo je vrijeme kada ne smiju biti dopuštene nikakve podjele koje bi stvarale prepreke među onima koji slijede Učenje Moga Sina.

Gdje vlada podjela tu je i rastresenost. Ovo zaustavlja izljev molitve i usporava vas dok pomažete spašavati duše.

Bog koji ljubi ne bi izazvao sukob niti bi uzrokovao razdor. Klevetati drugoga u Ime Božje grijeh je u Očima Moga Oca.

Kada tako činite vrijeđate Moga Sina koji oduvijek govori da morate ljubiti jedni druge kao brat i sestra.

Kada se služite Imenom Moga Sina da biste naštetili ugledu drugih, morate moliti Mog Sina da vam oprosti.

Djeco, vrijeme je da budete jaki i da častite Moga Sina noseći u mislima sve što vas je On naučio.

Mnogi prorečeni događaji spremaju se očitovati u svijetu.

Nema vremena za podjele među onima koji štuju Moga Sina.

Uskoro će se kršćanima nametnuti podjele. Zbog toga ćete ujedinjeni postati jaka vojska koja je dostojna naviještati Riječ Božju.

Razdijeljeni, bit ćete uvučeni u vakuum u kojem će vašoj Crkvi biti nametnuti poganski zakoni.

Jednom kada stvorite podjele više nema jedinstva.

Samo oni koji su jaki u vjeri će, sjedinjeni u Srcu Moga Sina, napredovati u Njegovoj Vojsci.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

627. KADA JE ODUZETA SLOBODA GOVORA, ISTINA JE SKRIVENA
Petak, 30. studenoga 2012., 15:55h
Predraga Moja kćeri, kada narodi izgube slobodu koja im omogućuje da se neometano izražavaju, proročanstva će se početi otkrivati.
U Mojoj poruci od 1. siječnja 2011., rekao sam ti da će glas naroda preko medija biti skriven i oduzet čovječanstvu.
Kada bude utišan slobodan glas medija, znat ćete da živite u diktaturi.
Mnoge se promjene nameću narodima putem nadzora medija. Kada je oduzeta sloboda govora, Istina je skrivena. Narod za narodom bit će hranjen lažima pogana.
Knjiga Istine dana je svijetu kako bi čovječanstvo osjetilo Božju Ljubav, i kako bi bilo vođeno prema Istini da nađe slobodu.
Elitna grupa oduzima slobodu vlastitog izbora. Poput janjadi vode vas na klanje i mnogi će od vas biti zavedeni na krivi put i postat ćete slijepi na Istinu.
Sloboda je Dar svakom čovjeku od Boga, koji poštuje slobodnu volju Svoje djece.
Slobodnom voljom činite mnoge izbore. Moj Otac ne odobrava neke od tih odabira, a ipak se ne miješa u vašu slobodnu volju, jer vam to ne može i nikada neće oduzeti.
Sotonini robovi uvijek će napadati vašu slobodnu volju. To čine iskušavajući narode da oduzmu slobodu onima nad kojima vladaju. Čine to zbog više razloga.
Jedan razlog je da vas učine robovima, zbog svoje sebične koristi. Drugi je kontrola rasta stanovništva. Treći je razlog brisanje svakog Božjeg traga.
Ovome se planu može svjedočiti u mnogim zemljama još od Moje smrti na križu. Zapadni se svijet ipak uspio koliko je god to bilo moguće oduprijeti diktaturi. Sve će se to sada promijeniti.
Svaki narod će preuzeti neki drugi narod. Borit će se međusobno za vlast. Mnogi će narodi početi uvoditi zakone koji će biti ravni komunizmu.
Zatim će doći vrijeme kada će Crveni Zmaj i Medvjed sve nadzirati, ali mnogi neće toga biti svjesni, jer će većina te diktature biti skrivena od očiju javnosti.
Jedno znajte. Kada pokušaji da se ukloni Ime Božje preuzmu maha, a vi postanete robovi laži, tada će ruka Moga Oca udariti.
Bit će uništena trećina svijeta, a Božanski Zahvat će se nastaviti do posljednjeg dana.
Da biste ublažili zle zakone koji će se uvesti u vaše zemlje, kada Istina bude skrivena od vas, morate moliti ovu Križarsku Molitvu (87) za zaštitu naroda od zla.
Križarska Molitva (87) Zaštiti naš narod od zla
O, Oče, spasi nas od komunizma po Svome Sinu.
Spasi nas od diktature.
Zaštiti naš narod od poganstva.
Spasi našu djecu od zla.
Pomozi nam da vidimo Božje Svjetlo.
Otvori naša srca Učenjima Tvoga Sina.
Pomozi svim Crkvama da ostanu vjerne Riječi Božjoj.
Usrdno Te molimo da zaštitiš naše narode od progona.
Najdraži Gospodine, gledaj na sve s Milosrđem, ma koliko god Te uvrijedili.
Isuse, Sine Čovječji, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju.
Izbavi nas od zamki zloga.
Dragi Bože, molimo Te priteci nam u pomoć i ne dopusti da zlo preplavi svijet u ovom trenutku. Amen.
Molite, molite, molite, jer je Srce Moga Oca slomljeno zbog brzine kojom se ovi grješni zakoni donose pred svaki narod na zemlji u ovo vrijeme.
Nadajte se, molite i pouzdajte se u Mene kako bi se ovo opustošenje moglo ublažiti.
Molite da što više djece Božje bude na oprezu u svako doba i da ostanu vjerni Istini Mojih Učenja.
Vaš Isus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
628. NEPRIJATELJI ŽIDOVA U SVIM NARODIMA UJEDINIT ĆE SE KAKO BI SLOMILI IZRAEL

Petak, 30. studenoga 2012., 22:20h
Predraga Moja kćeri, proročanstva naviještena u Starom Zavjetu u svezi sudbine Židova uskoro će se ostvariti.
Moj izabrani narod će patiti
Židovi, koji su odbacili Savez s Bogom kojeg je utvrdio Mojsije, patit će kao i u proteklim stoljećima.
Bit će im oduzeta moć nad zemljom njihovih predaka, i neće imati drugog izbora nego potpisati sporazum na osnovu kojeg će postati Antikristovi robovi. Moj izabrani narod će patiti, baš kao sto sam i Ja, i neće prema njima imati milosti.
Prema Židovima će postupati gore nego za vrijeme genocida koji se dogodio u Drugom svjetskom ratu.
U Izraelu će se, kako je i najavljeno, vidljivo očitovati Velika Nevolja.
Zbog Izraela će se ratovi rasplamsati, i biti će teško odrediti tko je pravi neprijatelj.
Ubrzo nakon toga bit će potpisan mirovni sporazum, i čovjek mira će stupiti na svjetsku scenu.
Europska Unija će izbrisati i najmanji trag Boga
Zvijer s deset rogova, Europska Unija, izbrisat će i najmanji trag Boga.
Vrijeme je da se pripremite za ovu okrutnost, koje će zaista poprimiti nezapamćene razmjere kada krene u smjeru ukidanja kršćanstva.
Koliko će samo biti ponosni kada onaj maleni koji je skriven među njima ustane i krene se razmetati svojom moći. Dočekat će s pljeskom novoimenovanog vođu nove crkve i njegova će se moć proširiti po cijelom svijetu.
Ovo će se brzo razvijati, a Moji sveti sluge koji ne prihvaćaju Istinu ovog proročanstva moraju ovo znati.
Ukoliko se podložite novim zakonima Rima, grada kojeg će preuzeti lažljivac i Antikristov sluga, postati ćete zarobljenici ovog novog režima. Kada vidite kako se Sakrament Presvete Euharistije mijenja do neprepoznatljivosti, znajte da je to vaša posljednja prilika da okrenete leđa ovom zlom režimu.
Moja Crkva je nepogrešiva. I ostat će takva. Međutim, ako se neki unutar Moje Crkve pobune protiv Mojih Učenja, i promijene Svete Sakramente, bit će odbačeni od Moje Crkve. Ovaj novi režim, koji nije od Boga, bit će pogrešiv, jer neće predstavljati Istinu. Kršćani se trebaju držati isključivo Mojih Učenja.
Ako slijedite ljudsku religiju ne možete se zvati kršćanima. Svatko tko ispovijeda da je Moja Crkva nepogrešiva na pravom je putu.
Svatko tko tvrdi da pripada novoj crkvi, gdje se iskrivljuju Moja Učenja i gdje se ukidaju Moji Sakramenti, živjet će u laži.
Ovo će biti jako teška vremena za Moje posvećene sluge, jer moraju slijediti Zakone koje je donijela Moja Crkva. Kažem vam da to i dalje morate činiti. Ali čim Moji Sakramenti budu obeščašćeni, slijedite isključivo Moju Pravu Crkvu. Tada će samo oni sluge koji slijede Istinu moći tvrditi da vode Moj narod u skladu s Mojim uputama koje Sam utvrdio tijekom Svog boravka na zemlji.
Uspon poganstva
Uspon poganstva obrušit će se na zemlju i stvorit će lažni osjećaj mira. Tada ćete vidjeti porast dodvoravanja slavnima, fanatičnu pobožnost spiritualizmu New Age-a i obožavanju sotone, pod krinkom suvremene psihoterapije. Ovdje će štovanje samog sebe biti značajka za kojom će se najviše težiti.
Spolna nećudorednost će porasti dok se bude pojačavala Bitka Armagedona
Pobačaj i ubojstvo bit će toliko uobičajeni, da će mnogi postati neosjetljivi na bilo kakav oblik sućuti prema onima koji su ranjivi.
Tijekom ovog razdoblja Moja vojska će neustrašivo nastaviti svoju zadaću spašavanja duša. Ništa ih neće moći zaustaviti i po svakom satu njihove molitve ja ću ublažiti velik dio ove patnje u svijetu.
Židovima kažem. Patili ste jer niste slušali Riječ Božju preko proroka. Međutim, prihvatit ćete uskoro Pravog Mesiju. Tada ćete se i vi pridružiti Mojoj vojsci dok maršira prema pobjedi nad Antikristom.
Patit ćete poput Mene, jer tako je prorečeno. Loza Davidova ostvarit će pobjedu na dan kada podignem iz pepela Novi Jeruzalem. Dok se rađa Moje Novo Kraljevstvo, kralj poganskog svijeta i njegovi sluge bit će pretvoreni u prah i pepeo.
Bliži se Moje Obećanje da ću doći i odvesti vas u Kraljevstvo Mog Oca. Vama zalažem Moju Ljubav i Vjernost, koju sam vam obećao tako davno kao vaš obećani Mesija.
Ovo je vaša baština. Niste odbacili Mene, svog Isusa, kada sam bio razapet. Odbacili ste Boga.
Ja sam Bog. Ja sam vaš Put za ulazak u Novi Raj. Prihvatite Moju Ruku jer vas ljubim i opraštam vam. Vi ste Moj Narod i Ja dolazim po vas.
Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.