Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

Srijedom

Kao uvod se mole Križarske svakodnevne Molitve

Križarska molitva 10

Nosimo plamen Tvoje Ljubavi

 

Pomogni nam, dragi Isuse, da neustrašivo ustanemo u Tvoje Ime, da pronesemo Plamen Tvoje Ljubavi svim narodima. Daj nama, Svojoj djeci, snagu da podnesemo zlostavljanja koja ćemo pretrpjeti od svih onih koji ne vjeruju u Tvoje Milosrđe.

Amen.


 

Križarska molitva 12

Molitva protiv grijeha oholosti

 

O moj Isuse, pomogni mi da ne upadnem u grijeh oholosti kad budem govorio u Tvoje Ime. Oprosti mi, ako govoreći u Tvoje Sveto Ime, ikoga omalovažim. Isuse, pomogni mi da mogu slušati kad se prenosi Tvoja Poruka i ispuni me Svojim Svetim Duhom da mogu prepoznati Istinu Tvoje Riječi kad se obraćaš čovječanstvu.

Amen.


 

Križarska molitva 28

Djevica Marija: Molitva za jedinstvo svih Kršćanskih Crkvi

 

Svevišnji Bože, klečimo pred Tobom moleći Te za jedinstvo sve Tvoje djece u borbi da se održe Tvoje Kršćanske Crkve na zemlji. U ovom vremenu velikog otpadništva u svijetu, neka nas naše različitosti ne podijele. Ljubimo Te, dragi Oče i usrdno Te molimo da nam udijeliš milosti da možemo ljubiti jedni druge u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Klanjamo Ti se! Ljubimo Te! Ujedinjujemo se u borbi za snagu Tvojih Kršćanskih Crkvi na zemlji, kako bi se održale u kušnjama koje bi nas mogle snaći u nadolazećim godinama.

Amen. 

Križarska molitva 29

Molitva za zaštitu Kršćanstva

 

O moj Gospodine Isuse Kriste, usrdno Te molim da izliješ Svoga Svetoga Duha na svu Svoju djecu. Molim Te da oprostiš onima koji gaje mržnju u svojim dušama prema Tebi.

Molim Te, da ateisti otvore svoja okorjela srca u vrijeme Tvoga Velikog Čina Milosrđa i da Tvoja djeca koja Te ljube, mogu Tebe dostojanstveno častiti nadilazeći svako progonstvo. Ispuni, molim Te, svu Svoju djecu Darom Svoga Duha da se mogu hrabro uzdići i voditi Tvoju Vojsku u posljednju bitku protiv sotone, njegovih demona i svih onih duša koje robuju njegovim lažnim obećanjima.

Amen.
 

Križarska molitva 39

Priprema duša za Novi Raj

 

Isuse, Moj ljubljeni Spasitelju, ja Te molim da izliješ na mene Svoga Svetoga Duha, da mogu moćno naviještati Tvoju Presvetu Riječ kako bi se sva Božja djeca pripremila na Tvoj Drugi Dolazak. Usrdno Te molim, Gospodine Isuse, za sve milosti koje mi trebaju, da mogu doprijeti do svih vjera, uvjerenja i naroda, gdje god da pođem. Pomogni mi da govorim Tvojim Jezikom, da donosim bijednim dušama olakšanje Tvojim Usnama i da ljubim sve duše posebnom Božjom Ljubavlju koja se izlijeva iz Tvoga Svetoga Srca. Pomogni mi da spasim duše koje su tako blizu Tvome Srcu i dopusti mi da Te tješim, dragi Isuse, onda kada izgubljene duše i dalje budu odbacivale Tvoje Milosrđe. Isuse, bez Tebe ne vrijedim ništa, ali s Tvojom velikodušnom pomoći ja će se boriti, u Tvoje Ime, da pomognem u spašavanju cjelokupnog čovječanstva.

Amen. 

Križarska molitva 45

Molitva da se savladaju negativne misli

 

O Isuse, ja vrlo malo znam o Tebi, ali molim Te da mi pomogneš da otvorim svoje srce i dopustim Ti da dođeš u moju dušu i da me ozdraviš, utješiš i ispuniš me Svojim Mirom. Pomogni mi da osjetim radost, te savladam sve negativne misli i naučim na koji način Ti ugoditi, da tako mogu ući u Tvoj Novi Raj gdje ću moći živjeti s Tobom život ljubavi, radosti i divljenja u vijeke vjekova.

Amen.

  

Križarska molitva 47

Molitva da se ponovno zapali tvoja ljubav prema Isusu

 

O Blagoslovljena Majko, Majko Spasenja cijelog svijeta, moli da se ponovno zapali moja ljubav prema Isusu. Pomogni mi da osjetim Plamen Njegove Ljubavi kako ispunja moju dušu. Pomogni mi da više ljubim Isusa. Moli da moja vjera, ljubav i odanost prema Njemu postane jača. Otkloni svaku sumnju koja me muči i pomogni mi da jasno vidim Božje Svjetlo Istine koje zrači iz Tvoga ljubljenoga Sina, Spasitelja cijelog čovječanstva.

Amen.
 

Križarska molitva 48

Molitva za Milost Proglašavanja Drugog Kristovog Dolaska

 

O moj Isuse, udijeli mi milost da mogu proglasiti Tvoju Svetu Riječ cijelom čovječanstvu da bi duše mogle biti spašene. Izlij Svoga Svetoga Duha na mene, Tvoga poniznog slugu, da Tvoju Svetu Riječ čuju i prihvate osobito one duše kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe. Pomogni mi da u svako doba poštujem Tvoju Svetu Volju i da nikada ne uvrijedim ili osudim one koji odbiju Ruku Tvoga Milosrđa.

Amen.


 


 

Križarska molitva 49

Zavjet odanosti kršćanskog klera

 

O Isuse, ja sam Tvoj ponizni sluga. Dajem Ti obećanje svoje ljubavi i vjernosti. Molim Te da mi daš znak Svoga poziva. Pomogni mi da progledam i uvidim Tvoje obećanje. Blagoslovi me milošću Duha Svetoga, da me ne zavaraju oni koji tvrde da dolaze u Tvoje Ime, a koji ne govore Istinu. Pokaži mi Istinu. Daj da osjetim Tvoju Ljubav da tako mogu ispuniti Tvoju Presvetu Volju. Molim Te poniznog srca, pokaži mi način na koji Ti mogu pomoći spasiti ljudske duše.

Amen.
 

Križarska molitva 50

Isuse, pomogni mi da spoznam tko si Ti

 

O dragi Isuse, pomogni mi da spoznam tko si Ti. Oprosti mi što do sada nisam razgovarao s Tobom. Pomogni mi da u ovom životu pronađem mir i pokaži mi Istinu o Vječnom Životu. Umiri moje srce. Olakšaj mi brige. Daj mi mir. Otvori sada moje srce da možeš ispuniti moju dušu sa Svojom Ljubavlju.

Amen.
 

Križarska molitva 51

Molitva za Dar Duha Svetoga

 

O dođi Duše Sveti, izlij na moju poniznu dušu Svoj Dar Ljubavi, Mudrosti i Znanja. Ispuni me Svjetlom Istine, da mogu razlikovati Božju Istinu od laži koje šire sotona i njegovi anđeli. Pomogni mi da budem sposoban shvatiti Svjetlo i da širim plamen razumijevanja na sve koje susretnem, po Kristu, Gospodinu našemu.

Amen.


 


 

Križarska molitva 52

Molitva Ocu

 

Moj ljubljeni Oče! Obraćam se Tebi u Ime Tvoga premiloga Sina i u spomen na Njegovu Muku na Križu. Svevišnji Bože, Stvoritelju svijeta i svega što postoji, neka naše Spasenje bude u Tvojim Svetim Rukama. Prigrli svu Svoju djecu, uključujući one koji Te ne poznaju i one koji Te poznaju, ali se ne osvrću na Tebe. Oprosti nam naše grijehe i izbavi nas od progona sotone i njegove vojske. Primi nas u Svoje Ruke i ispuni nas nadom koju trebamo da bismo vidjeli put Istine.

Amen.

.
 


 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.