Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

O stranici Upozorenja

U V O D    U   P O R U K E

Ova stranica je postavljena da se objavi niz božanskih poruka koje prima udana majka jedne mlade obitelji Rimokatoličke vjere ,koja živi u Europi i koja kaže da ih prima od Isusa Krista, Svetog Trojstva, kao i Djevice Marije, Isusove majke , koja želi biti poznata po novom imenu "Majka spasenja"

Žena koja prima poruke želi da bude poznata po imenu Maria Božjeg milosrđa i da po želji Isusa Krista želi ostati anonimna kako bi zaštitila svoju obitelji i da izbjegne da se iz ovih poruka uvidi bilo kakva disraction (zabava, poremećenost, odvarćanje). Pojam Božansko Milosrđe se koristi u njeno ime, jer je Upozorenje čin Božanske intervencije - nadnaravni događaj, koji je manifestacija božanskog milosrđa kojim Bog spašava svijet.

Poruke prima od studenog 2010, više od 1000 do sada (a još uvijek ih dobiva) i više od 130 križarskih  molitvi. Prema neovisnim teolozima poruke ojačavaju - potvrđuju katolička učenja o vjeri i moralu. Maria je dobila potporu brojnih vjernika, uključujući svećenike i kršćanske volontere raznih zemalja, kako bi se omogućilo brzo objavljivanje poruka po svijetu. Poruke se, kaže ona, objavljuju svijetu za njihovo dobro.

Bilo da su poruke službeno odobrene od strane Crkve ili na neki drugi način, ili možda preko vrijedne pobožne vjerodajnice, Katolički pojedinci nisu moralno obvezni zagovarati poruke koji proizlaze iz bilo kojeg izvora privatnih objava (npr. ukazanje, unutarnji glas i sl.), za razliku od javnog otkrivenja (Svetog pisma) Crkva sama nema providonosnu zaštitu u području privatnih objava.

Maria prihvaća da se oni koji tvrde da primaju poruke božanske naravi da trebaju tretirati s velikim oprezom. Ona stoga u cijelosti prihvaća da poruke moraju biti ispitane od strane kvalificiranih teologa. Kao takve ona ih je učinila dostupnima Katoličkoj crkvi za punopravno ispitivanje.

Hitnost poruka

Poruke se brzo objavljuju svijetu jer ( kaže ona) "mi nemamo mnogo vremena prije nego što se ti događaji odviju u svijetu, a ljudi imaju pravo znati istinu, tako da mogu ispitati svoje živote u nadi da njihove duše mogu biti spašene. "

Maria kaže da će Isus dati svijetu dokaz koji im je potreban da znaju da Bog zaista postoji preko događaja Upozorenja. Takođe je rekla da će događaj Božje intervencije vratiti vjeru vjernika i obratiti nevjernike.

Ovaj događaj će se dogoditi u svijetu vrlo brzo i bit će mu svjedoci svi ljudi različitih dobi s razlogom. To će trajati 15 minuta i izazvati će svakome osjećaj kao goruća bol u čistilištu, ovisno o stanju duše.

Isus želi spasiti svakoga, uključujući I najokorelije grešnike. Svi oni koji su se pokajali, bit će spašen. Oni koji nisu, bit će im dano vrijeme za to. Isus traži da ostatak onih koji Ga vole, mole za ove duše, jer je još uvijek moguće da ih se spasi putem molitve,posta i patnje.

Razlog zašto će se Upozorenje dogoditi je taj što je Bog uvijek milostiv i želi dati ljudima priliku se pokaju tako da i oni mogu ući nebo nakon Drugog dolaska, njegovog Sina, Isusa Krista - suca .

Maria takođe kaže da su poruke takođe dobivene da pomognu pripremiti svijet za Drugi dolazak Krista koji će uslijediti Upozorenjem. Ona ne zna vrijeme jer joj je Isus rekao da to zna samo Bog Otac. Tome će prethoditi razdoblja poznata kao Velika nevolja (razdoblje od tri i pol godine - mi smo već ušli u to razdoblje).

Maria kaže da je upućena, po Isusu Kristu da ne analizira poruke ili dodaje svoje osobno tumačenje ili svoj pogled. Isus joj je rekao da je on autor, a ona je samo pisac i da poruke koja će biti objavljene budu točno onakve kakve ih je primila - bez promjene sadržaja.

Ona prihvaća da božanska otkrivenja nisu nužna nečijoj vjeri u Boga. One su ( prema Mariji) namjenjene da poboljšaju ljudima vjeru i pomognu im pripremiti se za događaje u svijetu koji se odnose na vremensko razdoblje koje prethodi Drugom dolasku Krista.

Marijine poruke pojačavaju nauk Katoličke Crkve o vjeri i moralu, te su dane čovječanstvu Isusa Krista da ponovno evangeliziraju svijet, tako da se duše mogu spremiti prije drugog dolaska - konačne presude.

Poruke je primila po onome što je poznato kao unutarnji glas, ali ona kaže da također vidi svakodnevno Isusa nakon molitve. U slučaju poruka koje prima od Blažene Djevice su prethodila privatna ukazanja Djevice Marije u svom domu. Kada joj Bog Otac daje svoje poruke ima prvo viđenje Isusa, a zatim ima prikazanu kratku viziju Boga Oca, ali njegove vizije su kratke. On izgleda drugačije od Isusa, malo je stariji i njihova lica su različita.

Molitva će vam pomoći spriječiti globalnu katastrofu, ali nažalost nema dovoljno molitve u svijetu, tako da će se gnjev Božji spustiti sada na svijet s trenutnim učinkom. Potresi, tsunamiji, poplave, toplinski udari i vulkanske erupcije sada će eskalirati i intenzivirati se.

Isus je rekao da su Mariji poruke otkrivene kao knjiga istine - posljednji niz božanskih poruka koji se daje svijetu prije drugog dolaska, te su prorečene u Danielovoj knjizi i Knjizi Otkrivenja. One su božanskog podrijetla i daju se iz čiste ljubavi koju Bog ima za svu njegovu djecu.

Mariji je Isus rekao da je 7. Glasnik, 7. Angel poslan otkriti svijetu sadržaj pečata u Otkrivenju koji može otvoriti samo Jaganjac Božji, Isus Krist. On će otvoriti pečate i unaprijed otkriti sadržaj. Maria ih treba objaviti kao i svaki pečat koji se otvori. On joj je rekao i da je prorok posljednjeg vremena.

Trenutačno Maria prima duhovno vodstvo iz Katoličke crkve.http://www.thewarningsecondcoming.com/about/ Sve ostalo imate na
http://knjiga-istine.com
  i upozorenjepreddrugidolazak.info/- stranice za Hrvatsku

Obavijest o trenutku UPOZORENJA

Očigledno postoji zbrka o hitnosti upozorenja. Zbog toga upućujemo na poruku 93. i na poruka 99.koja govori kako će to izgledati.

Poruka 93. Nebo će se otvoriti tijekom Upozorenja ;
ponedjeljak, 23. svibnja, 2011 @ 14:30 

Poruka 99. Mačevi pravde će sada pasti, ponedjeljak, 30. svibnja 2011.

 

Bilo je 3 sata ujutro, 9. studenog 2010., kada se Marija odjednom probudila. Ne prije nego je pogledala na vrijeme, koje je sjalo crvenim svjetlom s digitalnog sata kraj njenog kreveta, postala je svjesna da drukčije osjeća svoje tijelo. Osjetila je kao da nema težine i iskusila je snažan osjećaj u trbuhu koji se činio kao da putuje do njenih nogu dodirujući svaki živac i mišić.

Paleći lampu kraj kreveta, niz moćnih osjećaja, i fizičkih i duhovnih, uzburkao je poput električne struje njeno cijelo tijelo. Zbunjena i nadvladana, sjela je. Odmah je bila privučena slici Isusa na ormaru pokraj kreveta.

Lice na slici počelo se mijenjati. Postalo je živo. Na njeno zaprepaštenje, slika Isusa nasmijala joj se i Njegove Usne su se počele micati kao da govori. Njegovo je Lice bilo oživljeno, sa različitim izrazima nježnosti, zabrinutosti i suosjećanja koji su prožimali sliku. Iako nije mogla čuti Njegov Glas, nagonski je znala da je On želio komunicirati s njom.

Odmah je znala da je to Božja Prisutnost. Neobično, osjetila je ublažujuću smirenost koja je bila u suprotnosti s ponešto nestvarnim ozračjem u sobi. Drhteći, dok su suze tekle niz njeno lice, postala je poput malog djeteta pred Njim. A onda je dobila moćni nagon da zapiše ono što je znala da joj Isus govori.

U pozadinu njenog uma došlo je shvaćanje da su se upravo otvorila vrata. Upaljen je prekidač i nema povratka.

Grabeći staru kuvertu i uzimajući olovku pored kreveta, riječi su se počele oblikovati u njenim mislima.

Napisala je ono što je čula i što joj se govorilo na nježan, ali nadmoćan način. Svaka je riječ bila oblikovana, razgovijetno, jasno i bez pauze, čim je njena olovka dotakla papir.

Prve riječi koje je zapisala bile su “Tvoja Volja je moja zapovijed”. Bez shvaćanja zašto je to napisala, znala je u srcu da je to bio prirodan i spontan odgovor. Nekako je znala da je to trebala najprije zapisati. I zatim je došla prva poruka koju joj je dao Isus Krist.

Poruka, koja joj je izgovorena, sadržala je 745 riječi i trebalo joj je točno 7 minuta da ju zapiše riječ po riječ, od početka do kraja.

Slijedećeg jutra, u hladnom svjetlu dana, bila je nadvladana osjećajem nestvarnosti. S osjećajem slabosti, znala je da je ono što se dogodilo prošle noći bilo vrlo stvarno. I tako je pročitala poruku. Drhteći zgranuta i u nevjerici, tekle su suze kada je Istina počela prodirati.

Pametna žena, Marija, majka četvero djece, vodila je zauzet i ispunjen život. Navikla rješavati mnoge izazove dan za danom u posla, bila bi prva koja bi odbacila takve tvrdnje. A ipak, znala je u srcu da ne samo da nije umislila poruku, nego da ne bi nikada imala sposobnost napisati nešto poput ovoga.

Nervozno, podigla je Isusovu sliku ponovno i pogledala je. Čekajući. Izazivajući sliku da se ponovno pomakne. I to je i učinila. Ovog je puta plakala, molila Isusa da joj da znak da je cijela stvar samo u njenoj mašti.

Bilo je 11 ujutro. Slika se kao i prije promijenila, i Isusovo je Lice ponovno oživjelo. Bio je odjeven u bijelo, sa zlatnim sjajem oko vrata. Njegovo je Lice bilo dugo i tanko. Imao je crvenkasto smeđu valovitu kosu do ramena, prodorne plave oči i bio je okružen blistavim prodornim svjetlom.

To svjetlo, kaže Marija, je vrlo jako i oduzima vam snagu. Pogledao ju je nježno, sa zabrinutošću, suosjećanjem i dubokom trajnom Ljubavlju. Tada se nasmiješio.

Njeno je tijelo iskusilo isti snažni bestežinski osjećaj ponovno. Zapisala je slijedeću poruku, osobnu. Mnogo kraću nego noć prije. Ovog joj je puta Isus rekao da ne bude zastrašena. I da, stvarno, On je taj koji govori s njom. Pozvao ju je da ne pobjegne i da bude jaka. Uvjerio ju je da ga ne zamišlja.

I tako su počele poruke, iako Marija, u početku, nije imala pojma o čemu su ili što znače. Bila je jako zastrašena zbog reakcije javnosti na takve poruke, i bilo joj je lakše kada joj je Isus rekao da želi da ostane skrivena zbog mnogih razloga.

Kako joj je istina polako postajala jasna, da su poruke u stvari vjerodostojne, iako se osobno nadala da neće biti, pretpostavila je da je još jedan vidjelac, osoba koja ima vizije.

Nije se o tome radilo. Isus joj je konačno rekao tko je ona. Rekao joj je da je prorok Kraja Vremena (izraz koji nikada prije nije čula), i da nije bila odabrana. Poslana je kao sedmi Glasnik da izgovori, u Isusovo Ime, pečate sadržane u Knjizi Otkrivenja kako bi se svijet pripremio za Njegov Drugi Dolazak.

Otada je skoro svakodnevno primala poruku od Isusa Krista. Neke joj je poruke dala Djevica Marija, Majka Božja, koja je Mariji dala novo ime po kojem želi biti poznata, Majka Spasenja.

Prva poruka koju je primila od Boga Oca bila je u lipnju 2011. Prije nego je primila ovu poruku, bila joj je dana poruka Duha Svetoga koji joj je objavio da Bog Otac želi govoriti s njom.

Drhtala je tijekom primanja ove poruke, ne zato što je bila zastrašena, već zbog Njegove Moći i Čiste Ljubavi koju ima za cijelo čovječanstvo. Objasnio joj je zašto je stvorio svijet najprije. Da bi mogao imati Obitelj.

Marija je rimokatolkinja, ali kaže da je, dok nije primila poruke, bila ravnodušan vjernik. Vjerovala je u Boga, ali nije bila odana u tradicionalnom smislu. Kako bilo, u mjesecima koji su vodili do prve poruke, iskusila je duhovnu obnovu i svjedočila je osobnim objavama Djevice Marije, iako je to čuvala za sebe.

Kao ishod objava, počela je više moliti, posebno Svetu Krunicu. Dok je molila Krunicu pred kipom Naše Gospe 8. studenog 2010., Naša joj je Gospa dala poruku, koju je zapisala, ali nije imala pojma što znači.

Mariji je rečeno da je na vidiku Drugi Dolazak Krista i da je ona posljednji glasnik, posljednji prorok. Rečeno joj je da je ona sedmi Glasnik, sedmi anđeo, koji će svijetu objaviti sadržaje Pečata u Knjizi Otkrivenja, koje otvara Jaganjac Božji, Isus Krist.

Njoj dane poruke, koje čine Knjigu Istine, naviještene su u Danijelovoj Knjizi za Kraj Vremena.

Dane su svijetu kako bi pomogle širiti obraćenje, tako da sva Božja djeca mogu biti spašena od Antikrista koji će se uskoro pojaviti u svijetu.

Bog, ona kaže, želi sve spasiti, uključujući otvrdnule grješnike. Svi spašeni ući će u Novi Raj na Zemlji, gdje će imati um, tijelo i dušu. Živjet će u raskoši, ljubavi, miru, skladu i neće željeti ništa. Ovo je naslijeđe koje je Bog obećao svoj Svojoj djeci.

Nadilazit će sve što možemo zamisliti, kaže ona, ali samo oni koji se okrenu Bogu i zamole za oprost mogu ući.

Oni će imati Vječan Život.

Ako odbiju Boga, bit će bačeni u vatre pakla s Antikristom, lažnim prorokom i svima onima koji slijede sotonu.

I nemamo puno vremena.

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.