Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

Molitva Isusu

http://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request/

slika 260098
                      

Idi sad i reci ovu nakanu " Molitva Isusu".


(*) One duše, na koje se to u prvoj liniji odnosi, imaju veze sa osobnom patnjom, koju Maria od Božanskog Milosrđa žrtvuje, i odnose se na svijet kao cjelinu, zbog toga što će sada milijarde (duša) kroz molitvu biti spašeno.

Cjelokupna nakana:
Isus je uputio na to, da svako treba ponuditi jednu molitvenu nakanu i da se ona treba zvati "Moj zaziv Isusu".
On je rekao, da će sve postavljene nakane biti uslisane ako su u suglasnosti sa Njegovom Svetom Voljom.

Što morate činiti:
Pošaljite vašu molitvenu nakanu preko E- Mail-a i nemojte zato koristiti više od 250 riječi.
Svejedno je za koliko nakana se moli, svaku će Isus Krist čuti i prema Njegovoj Svetoj Volji uslišiti.
Poslije svakog tjedna, u kojemu vas je Isus primio i čuo, vi će te biti odloženi.
 Molim vas za razumijevanje , da Maria od Božanskog Milosrđa nemože odgovarati na E-Mail-e. Vi se morate jednostavno pouzdati u Isusa da
On čuje vašu molitvu.
The Warning Second Coming Forums – God the Father, Jesus christ, Virgin Mary � Prayer Request

Na upit Maria nam je saopćila:
To je ono, što mi je Isus rekao da se radi.
  Jedan od  načina je putem interneta preko kojeg se poruke mogu saopćiti ali naravno to nije  važno na koji  način ljudi
prezentiraju njihove molitve Isusu.
Ako hoćete vi to možete činiti i u skromnosti svoje kuće.
Alternativa je, da se molitvena nakana preda jednom svećeniku a svećenik je može dostaviti e- mail-om.


Važna obavijest: 

Od srca bih se zahvalio svima koji su svoje molitve Isusu  objavljivali ovdje na ovoj stranici.

Zbog mogucnosti da se ova mogucnost moze zloupotrijebiti u druge svrhe,zamolio
bih vas da ubuduće vaše molitve i nakane šaljete na gore navedeni link.
Za one kojima to predstavlja problem
OSTAVLJAM MOGUćNOST DA SVOJU MOLITVU I NAKANU POSALJU MENI NA  EMAIL A JA CU NAKANE I MOLITVE PROSLIJEDITI DO MARIJE BOžANSKOG MILOSRDJA.e mail -    drugidolazak1@knjiga-istine.com

Neka vas sve blagoslovi i čuva Svemogući Bog


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.