Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

Križarske molitve

    

KRIžARSKI MOLITVENIK-DOWNLOAD 

 

O ovom Molitveniku

 

Molitve sadržane u ovom Molitveniku nisu ljudskog porijekla. One su dane običnoj ženi, udanoj majci, koja živi u Europi i pozvana je proglašavati Riječ Božju.

Ne želeći biti poznata niti slavljena na bilo koji način, ona je primila preko 1000 Poruka s Neba svakodnevno od studenoga 2010. Sve Poruke su sadržane na web stranici http://thewarningsecondcoming.com.

Ove Poruke otkrivaju Božji Plan umirućem svijetu, u svezi svega što će se otkriti u posljednjim vremenima prije Drugog Dolaska Isusa Krista. Ove su vizije, Poruke i molitve primljene preko Duha Svetoga i predstavljene su u ovoj knjizi kako su objavljene Božjoj službenici koja je poznata po imenu Marija od Božjeg Milosrđa.

Kao u danima kada je Isus rođen, Bog je poslao Svoga proroka Ivana Krstitelja da "poravna staze za Gospodina" i da upozori Izraelski narod da će se Izaijina proročanstva o Mesiji ispuniti. Ivanova poruka je bila da se ljudi pripreme za dolazak Mesije pokajanjem i duhovnim pročišćenjem. Danas, dana nam je ista poruka - da će se Mesija uskoro vratiti i da moramo duhovno biti spremni. Inače ćemo biti zatečeni nespremnima i naći ćemo se kako stojimo pred Bogom u smrtnom sramu s našim grijesima potpuno otkrivenima, duševnoj potresenosti koja ne može biti potpuno zamišljena niti shvaćena.

Kroz povijest, Božji proroci su bili odbačeni, najočitiji primjer koji postoji je Božji Jedini Sin kojeg su razapeli isti ljudi koje je On došao spasiti. Možemo pretpostaviti da danas, Božji glasnici i doista sam Bog možda ne budu prihvaćeni ništa drugačije nego u danima Ivana Krstitelja. Ipak, naša je dužnost pažljivo slušati one glasove "koji viču u pustinji“, pozivajući nas da napustimo sve što je grješno i da se vratimo našem Stvoritelju otvorenih srdaca, voljni primiti Božji oprost i Njegovu Milost.

Odbaciti takve Poruke nepromišljeno, stavlja nas u istu opasnost kao one koji su odbacili Ivana Krstitelja i nakon toga, Sina Božjega, Isusa Krista.

Prihvaćajući Božju Istinu i slijedeći Nju gdje god nas odvede, mi bi poput Noine i Lotove obitelji, mogli biti pošteđeni nadolazeće kazne koja će uskoro zasuti podrugljiv, sekularni svijet. Iako vrijeme istječe, Isus pruža Svoju Ruku u pomirenju prema nama kako nijedna duša ne bi bila izgubljena. Bez obzira koliko smo daleko odlutali od Isusa, primajući Njegovo Milosrđe i dopuštajući Mu da uđe u naša srca, mi i dalje možemo spoznati radost pomirenja s našim Stvoriteljem dok ulazimo u Božje Vječno Kraljevstvo.

Dok molite molitve koje se nalaze u ovom Molitveniku, otvorite vaše srce i molite da Duh Sveti govori vama, prosvijetli vaše srce i udijeli milost da raspoznate izvor Riječi sadržanih u njemu.

 

Križarske Molitve & Litanije

Sadržaj

Križarske molitve

Molitve koje trebaju moliti svećenici su označene plavo

 

(1) Moj dar Isusu za spasenje duša 17. studenoga 2011.

(2) Molitva za svjetske vođe 18. studenoga 2011.

(3) Oslobodi svijet od straha 19. studenoga 2011.

(4) Ujedini sve obitelji 20. studenoga 2011.

(5) Molitva hvale Svevišnjem Bogu 21. studenoga 2011.

(6) Molitva za zaustavljanje Antikrista 22. studenoga 2011.

(7) Molitva za one koji odbacuju Milosrđe 22. studenoga 2011.

(8) Ispovijed 22. studenoga 2011.

(9) Patnja kao dar 28. studenoga 2011.

(10) Nosimo plamen Tvoje Ljubavi 29. studenoga 2011.

(11) Zaustavi mržnju prema vidjeocima 30. studenoga 2011.

(12) Molitva protiv grijeha oholosti 3. prosinca 2011.

(13) Molitva za zaštitu 11. prosinca 2011.

(14) Molitva Bogu Ocu za zaštitu od nuklearnog rata 14. prosinca 2011.

(15) Molitva hvale za Dar Božjeg Milosrđa 19. prosinca 2011.

(16) Za prihvaćanje milosti koje će biti dane tijekom Upozorenja 31. prosinca 2011.

(17) Molitva Majke Spasenja za duše u tami 01. siječnja 2012.

(18) Zaustavi Antikrista i njegove sljedbenike 11. siječnja 2012.

(19) Molitva za mlade 13. siječnja 2012.

(20) Zaustavi Antikrista da ne uništi svijet 19. siječnja 2012.

(21) Zahvala Bogu Ocu za spasenje čovječanstva 24. siječnja 2012.

(22) Za katoličke svećenike da zadrže Naučavanja Crkve 28. siječnja 2012.

(23) Molitva za zaštitu Pape Benedikta 29. siječnja 2012.

(24) Potpuni oprost grijeha 31. siječnja 2012.

(25) Za zaštitu vidjelaca diljem svijeta 04. veljače 2012.

(26) Molite Ružarij kako bi pomogli spasiti svoj narod 05. veljače 2012.

(27) Molitva za mir u svijetu 06. veljače 2012.

(28) Djevica Marija: Molitva za jedinstvo svih Kršćanskih Crkvi 08. veljače 2012.

(29) Molitva za zaštitu Kršćanstva 12. veljače 2012.

(30) Bog Otac: Molitva da se otkloni rat, opća glad i vjerski progon 14. veljače 2012.

(31) Molitveni lanac zaštite 16. veljače 2012.

(32) Molitva za sprječavanje ozakonjenja pobačaja u Irskoj 17. veljače 2012.

(33) Pečat Živoga Boga 20. veljače 2012.

(34) Darujem Isusu post 22. veljače 2012.

(35) Molitva za ulazak duša u Raj 01. ožujka 2012.

(36) Za one koji su uhvaćeni u New Age učenje 07. ožujka 2012.

(37) Molitva za ujedinjenje sve Božje djece 14. ožujka 2012.

(38) Molitva za Spasenje Katoličke Crkve 20. ožujka 2012.

(39) Priprema duša za Novi Raj 21. ožujka 2012.

(40) Molitva za kler u pripremi duša za Drugi Dolazak 24. ožujka 2012.

(41) Molitva za duše nevjernika 25. ožujka 2012.

(42) Prikazanje posta na nakanu zaustavljanja jedinstvene svjetske valute 27. ožujka 2012.

(43) Spasi duše za vrijeme Upozorenja 03. travnja 2012.

(44) Molitva za snagu da obranim moju vjeru od lažnog proroka 12. travnja 2012.

(45) Molitva da se savladaju negativne misli 17. travnja 2012.

(46) Molitva za moje izbavljenje od okova sotone 20. travnja 2012.

(47) Molitva da se ponovno zapali tvoja ljubav prema Isusu 22. travnja 2012.

(48) Molitva za Milost Proglašavanja Drugog Kristovog Dolaska 22. travnja 2012.

(49) Zavjet odanosti kršćanskog klera 24. travnja 2012.

(50) Isuse, pomogni mi da spoznam tko si Ti 30. travnja 2012.

(51) Molitva za Dar Duha Svetoga 04. svibnja 2012.

(52) Molitva Ocu 08. svibnja 2012.

(53) Molitva za Katoličku Crkvu 10. svibnja 2012.

(54) Molitva Ocu da se umanji utjecaj Trećeg svjetskog rata 16. svibnja 2012.

(55) Molitva pripreme za Upozorenje 21. svibnja 2012.

(56) Molitva svećenika koji nastoje zaštititi Svetu Euharistiju 26. svibnja 2012.

(57) Molitva klera – Isuse daj da čujem Tvoj poziv 28. svibnja 2012.

(58) Križarska molitva za obraćenje 31. svibnja 2012.

(59) Prisega vjernosti Božjoj Volji Boga Oca 13. lipnja 2012.

(60) Molitva za obraćenje članova obitelji za vrijeme Upozorenja 14. lipnja 2012.

(61) Molitva za sprječavanje Jedinstvenog Svjetskog Nadzora 17. lipnja 2012.

(62) Molitva za izgubljene i bespomoćne grješnike 21. lipnja 2012.

(63) Sačuvaj me na ovom putu 29. lipnja 2012.

(64) Spasi moju braću i sestre 04. srpnja 2012.

(65) Molitva za one koji su u smrtnom grijehu 09. srpnja 2012.

(66) Molitva klera: Pomogni mi da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi 16. srpnja 2012.

(67) Sačuvaj moju djecu od kralja laži 17. srpnja 2012.

(68) Zaštiti me od utjecaja sotone 23. srpnja 2012.

(69) Molitva Bogu Ocu za prihvaćanje Njegove Božje Volje 26. srpnja 2012.

(70) Molitva da kler bude postojan i odan Svetoj Riječi Božjoj 30. srpnja 2012.

(71) Molitva za spasenje od progona 31. srpnja 2012.

(72) Molitva učenika 07. kolovoza 2012.

(73) Molitva za duše mladih 16. kolovoza 2012.

(74) Molitva za Dar Razlikovanja 22. kolovoza 2012.

(75) Predajem svoju bol Tebi dragi Isuse 04. rujna 2012.

(76) Molitva ateiste 10. rujna 2012.

(77) Molitva za Veliku Britaniju 17. rujna 2012.

(78) Izbavi me od zloga 25. rujna 2012.

(79) Molitva za dvije milijarde izgubljenih duša 27. rujna 2012.

(80) Molitva za duše počinitelja ubojstva 14. listopada 2012.

(81) Molitva za Dar Svete Pričesti 19. listopada 2012.

(82) Molitva za pobjedu Ostatka Crkve 25. listopada 2012.

(83) Molitva za ublažavanje kazni 01. studenoga 2012.

(84) Molitva da se prosvijetle duše elite koje vladaju svijetom 09. studenoga 2012.

(85) Za izbavljenje Sjedinjenih Američkih Država iz ruke prevaranta 17. studenoga 2012.

(86) Oslobodi me navala sumnje 27. studenoga 2012.

(87) Zaštiti naš narod od zla 30. studenoga 2012.

(88) Molitva za duše nakon Upozorenja 03. prosinca 2012.

(89) Molitva za bijedne grješnike 15. prosinca 2012.

(90) Zahvala za Tvoj Najveličanstveniji Drugi Dolazak 22. prosinca 2012.

(91) Sačuvaj me da ostanem odan mojoj Vjeri 04. siječnja 2013.

(92) Za Milost Ustrajnosti 06. siječnja 2013.

(93) Za Suze Obraćenja 11. siječnja 2013.

(94) Za izlječenje duha, tijela i duše 15. siječnja 2013.

(95) Da pomogne pronaći vrijeme za molitvu 23. siječnja 2013.

(96) Za blagoslov i zaštitu naše Križarske Molitvene Zajednice 25. siječnja 2013.

(97) Za ujedinjenje Križarskih Molitvenih Zajednica 05. veljače 2013.

(98) Da Milost Božja prekrije svjetske vođe 06. veljače 2013.

(99) Za Spasenje Australije i Novog Zelanda 10. veljače 2013.

(100) Za opstanak Kršćanstva 13. veljače 2013.

(101) Čudotvorna molitva za osjećanje Isusove Prisutnosti 19. veljače 2013.

(102) Da održim vjeru i vjerovanje u Božju Poruku svijetu 21. ožujka 2013.

(103) Dijeliti Kalež Patnje s Kristom 22. ožujka 2013.

(104) Izbavi ovu dušu iz ropstva 11. travnja 2013.

(105) Dar obraćenja za druge 19.travnja 2013.

(106) Milosrđe za mlade koji ne priznaju Boga 9. svibnja 2013

(107) Izbavi me od vatri pakla 17. svibnja 2013.

(108) Uspon na Brdo Kalvariju 4. lipnja 2013.

(109) Za Dar Ufanja 10. lipnja 2013.

(110) Za svećenike da ostanu vjerni Tvojoj Svetoj Riječi 23. lipnja 2013.

(111) Za posvećenje vaše djece Isusu Kristu 26. lipnja 2013.

(112) Za Milost Spasenja 5. srpnja 2013.

(113) Da porazimo zlo u našoj zemlji 10. srpnja 2013.

(114) Za svećenike da prime Dar Istine 15. srpnja 2013.

(115) Za Dar Obraćenja 18. srpnja 2013.

(116) Izbavi me od zla laži 23. srpnja 2013.

(117) Za one koji su prodali svoje duše 29. kolovoza 2013.

(118) Za izgubljeni naraštaj mladih duša 2. rujna 2013.

(119) Da osjetite Isusovu Ljubav 3. rujna 2013.

(120) Zaustavi širenje rata 8. rujna 2013.

(121) Odanost Vojsci Isusa Krista 15. rujna 2013.

(122) Za posvećenje Predragocjenoj Krvi Isusa Krista 18. rujna 2013.

(123) Dar slobodne volje Bogu 2. listopada 2013.

(124) Poslušaj moju molbu za slobodom 24. listopada 2013.

(125) Da se obrani Presveta Božja Riječ 29. listopada 2013.

(126) Da se izdrži vjerski progon 14. studenoga 2013.

(127) Za spas moje duše i onih mojih ljubljenih 18. studenoga 2013.

(128) Za okupljanje i ujedinjenje svih duša 20. studenoga 2013.

(129) Za Dar Ljubavi 23. studenoga 2013.

(130) Pobožnost Spasenja 1. prosinca 2013.

(131) Molitva Milosrđa 28. prosinca 2013.

(132) Odricanje od sotone da se zaštiti ova Misija 31. Siječnja 2014.

(133) Poziv za povratak Bogu 5.veljače 2014.

(134) Vjerovati u postojanje Boga 5.veljače 2014.

(135) Za obranu Istine 6. Veljače 2014. 

(136) Da očuvam Tvoju Riječ Subota, 22. veljače 2014.

(137) Molitva Obnove Nedjelja, 23. veljače 2014

(138) Zaštita od mržnje Četvrtak, 27. veljače 2014.

(139) Za snagu da se porazi zlo Subota, 8. ožujka 2014

(140) Zaštita Hijerarhije Anđela Četvrtak, 13. ožujka 2014.

(141) Zaštita od progona Utorak, 18. ožujka 2014.

(142) Priprema za smrt Subota, 22. ožujka 2014.

(143) Za zaštitu Misije Spasenja Utorak, 25. ožujka 2014.

(144) Za zaštitu Kršćanske Vjere Srijeda, 2. travnja 2014.

(145) Ispuni me Tvojim Darom Ljubavi Četvrtak, 3. travnja 2014.

(146) Zaštita protiv obmane Petak, 11. travnja 2014.

(147) Bože Oče, pokaži Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina Nedjelja, 20. travnja 2014.


(148) Dođi mi u pomoć Subota, 3. Svibnja 2014.

(149) Tražiti Božju Ljubav Nedjelja, 11. svibnja 2014.


(150) Da se spase duše nevjernika Petak 15.svibnja 2014.

(151) Za obranu Vjere     Četvrtak 22. svibnja 2014.


(152) Pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti    Subota, 31. svibnja 2014

(153) Dar Zaštite za djecu     Subota, 31. svibnja 2014

 
(154) Molitva na Svetkovinu Majke Spasenja     Srijeda, 4. svibnja 2014

(155) Za zaštitu Misije Spasenja    Nedjelja, 8. lipnja 2014

 

(156) Zaštita od mržnje    Ponedjeljak, 9. lipnja 2014


 
(157) Za duše u zatočeništvu     Subota, 14. lipanj 201
 

(158) Zaštiti me od jedinstvene svjetske religije Subota, 28. lipnja 2014

(159)
Molba za Božju Ljubav  Utorak, 8. srpnja 2014

 

(160) Pomogni mi da Te više ljubim
     Utorak, 22. srpnja 2014


(161) Za pouzdanje i mir            Srijeda 23.srpnja 2014

 

(162) Za zaštitu slabih i nevinih      Četvrtak, 24. srpanj 2014

 

(163) Spasi me od progona         Subota, 9. kolovoza 2014

(164) Molitva Mira za narode          Nedjelja, 24. kolovoza 2014

 

(165)  Za dar Vjecnog zivota           Petak, 5. rujna 2014

(166) Da umanji ubojstva nevinih 
Četvrtak, 18. rujna 2014

(167) Zaštiti moju obitelj  
        Nedjelja, 21. rujna 2014

(168) Za Dar Božje Ljubavi         Ponedjeljak, 29. rujna 2014

(169) Za Spasenje onih koji odbacuju Krista   Četvrtak, 2. listopada 2014

(170) Da se podrži Sveta Riječ Božja  Srijeda, 8. listopada 2014

Litanije

 

(1) Za zaštitu od lažnog proroka 19. kolovoza 2012.

(2) Za Milost Zaštite 24. kolovoza 2012.

(3) Brani Božju Riječ 11. listopada 2012.

(4) Za ublažavanje kazne Boga Oca 12. siječnja 2013.

(5) Za Spasenje onih u smrtnom grijehu 11. veljače 2013.

(6) Dar Milosti 8.siječnja 2014.

Ostale molitveIsusove upute za Molitvenu Zajednicu

 

Moraju imati uza se Blagoslovljenu Vodu, Moje Raspelo i moliti ovu posebnu Križarsku molitvu za blagoslov i zaštitu svoje Križarske Molitvene Zajednice.

 

 

Molim vas molite ovu molitvu prije i poslije svakog susreta Križarske Molitvene Zajednice Isus govori čovječanstvu

 

  

Uvodna Križarska molitva 96

Za blagoslov i zaštitu naše Križarske Molitvene Zajednice

 

O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za spas duša. Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete Riječi. Amen.+++

 

Križarska molitva 1

Moj dar Isusu za Spasenje duša

 

Premili moj Isuse, Ti koji nas toliko ljubiš, dopusti mi da na moj skroman način pomognem spasiti duše koje su Tebi toliko dragocjene. Smiluj se svim grješnicima, bez obzira koliko su Te teško uvrijedili. Dopusti mi, da onim dušama koje možda neće preživjeti Upozorenje, molitvom i trpljenjem pomognem da pronađu mjesto pored Tebe u Tvom Kraljevstvu. Čuj moju molitvu, o slatki Isuse, da Ti pomogne pridobiti duše za kojima toliko čezneš. O Presveto Srce Isusovo, spremno se podlažem Tvojoj Presvetoj Volji u svako doba.

Amen.

  

Križarska molitva 2

Molitva za svjetske vođe

 

Moj Vječni Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, molim Te da zaštitiš Svoju djecu od progona kojeg svjetske sile namjeravaju izvršiti nad nevinim narodima. Molim za oproštenje grijeha onih duša koje uzrokuju ove nevolje, kako bi Ti se mogle obratiti u poniznosti i skrušena srca. Molim Te, daj Svojoj ispaćenoj djeci snagu kako bi u Gospodinu našem Isusu Kristu prihvatili svoje trpljenje kao zadovoljštinu za grijehe svijeta.

Amen.

  

Križarska molitva 3

Oslobodi svijet od straha

 

O Gospodine Moj Isuse Kriste, zaklinjem Te, oslobodi svijet od straha koji odvaja duše od Tvoga Srca koje je puno ljubavi. Molim Te, neka duše koje će za vrijeme Upozorenja iskusiti duboki strah dopuste da ih ispuni Tvoja Milost kako bi bile slobodne Tebe istinski ljubiti.

Amen.

  

Križarska molitva 4

Ujedini sve obitelji

 

Isuse, ujedini sve obitelji za vrijeme Upozorenja, kako bi postigle Vječno Spasenje. Molim Te Isuse, neka sve obitelji ostanu u jedinstvu s Tobom i tako zavrijede ući u Tvoj Novi Raj na Zemlji.

Amen.


Križarska molitva 5

Molitva hvale Svevišnjem Bogu

 

Moja kćeri, svijet mora prikazati ovu posebnu molitvu u veličanju i zahvaljivanju Bogu Ocu za Milosrđe koje On daje cijelom svijetu.

Vječni Oče, prikazujemo Ti svoje molitve u radosnom zahvaljivanju zbog Tvoga neprocjenjivog dara Milosrđa cijelom čovječanstvu. O Kralju Slave, radosno Te slavimo i hvalimo zbog Tvoga Milosrđa punog ljubavi i nježnosti. Svevišnji Bože, Ti si naš Kralj i zbog dara kojeg nam sada pružaš prostiremo se pred Tvoje Noge u poniznom služenju. Molimo Te Bože, smiluj se svoj svojoj djeci.

Amen.

  

Križarska molitva 6

Molitva za zaustavljanje Antikrista

 

O Isuse, molim Te da kao Milosrdni Bog ne dopustiš da Antikrist i njegova podla vojska uzrokuju užasan strah i nanose patnju Tvojoj djeci. Molimo da on bude zaustavljen i da Ruka Kazne bude izbjegnuta kroz obraćenje koje će nastupiti tijekom Upozorenja.

Amen.

  

Križarska molitva 7

Molitva za one koji odbacuju Milosrđe

 

Ovo je molitva koju oni moraju moliti da izmole Milosrđe za duše u tami.

 

Isuse, molim Te da oprostiš grješnicima čije su duše u velikoj tami i koji će odbiti Svjetlo Tvoga Milosrđa. Molim Te Isuse, oprosti im i izbavi ih iz grijeha iz kojih se oni sami teško mogu izvući. Ispuni njihova srca zrakama Svoga Milosrđa i pruži im priliku da se vrate u Tvoje stado.

Amen.

 

 

Križarska molitva 8

Ispovijed

 

Ova molitva bi trebala biti moljena da se zauzima za blagost radi oproštenja grijeha, tijekom i nakon Upozorenja.

 

Premili Isuse, molim Te da mi oprostiš sve moje grijehe i bol i uvrede koje sam nanio drugima. Ponizno Te molim da mi udijeliš milost da Te nikada više ne uvrijedim i da izvršim pokoru u skladu s Tvojom Svetom Voljom. Molim Te da mi oprostiš ako Te ubuduće budem uvrijedio ičim što bi Ti moglo nanijeti bol i patnju. Povedi me sa Sobom u Novu Eru Mira, da tako vječno budem dio Tvoje obitelji. Isuse, volim Te! Trebam Te! Iskazujem čast Tebi i svemu što Ti pripada. Pomogni mi Isuse, da zavrijedim ući u Tvoje Kraljevstvo.

Amen.

  

Križarska molitva 9

Patnja kao dar

 

O Presveto Srce Isusovo, nauči me da s poniznom zahvalnošću prihvatim uvrede kada u Tvoje Sveto Ime obznanjujem Tvoju Riječ. Nauči me da shvatim da me poniženje, bol i patnja još više približavaju Tvom Presvetom Srcu. Daj da prihvatim te kušnje velikodušno i s ljubavlju, da ih mogu ponuditi Tebi kao dragocjen dar za Spasenje duša.

Amen.

  

Križarska molitva 10

Nosimo plamen Tvoje Ljubavi

 

Pomogni nam, dragi Isuse, da neustrašivo ustanemo u Tvoje Ime, da pronesemo Plamen Tvoje Ljubavi svim narodima. Daj nama, Svojoj djeci, snagu da podnesemo zlostavljanja koja ćemo pretrpjeti od svih onih koji ne vjeruju u Tvoje Milosrđe.

Amen.

 

 

Križarska molitva 11

Zaustavi mržnju prema vidjeocima

 

O Sveto Srce Isusovo, molim Te, zaustavi mržnju i ljubomoru koju Tvoji sljedbenici imaju u ovim vremenima prema Tvojim pravim vidjeocima. Molim Te, čuj moju molitvu i daj svojim vidjeocima snagu koja im je potrebna da objave Tvoju Presvetu Riječ ovom nevjernom svijetu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 12

Molitva protiv grijeha oholosti

 

O moj Isuse, pomogni mi da ne upadnem u grijeh oholosti kad budem govorio u Tvoje Ime. Oprosti mi, ako govoreći u Tvoje Sveto Ime, ikoga omalovažim. Isuse, pomogni mi da mogu slušati kad se prenosi Tvoja Poruka i ispuni me Svojim Svetim Duhom da mogu prepoznati Istinu Tvoje Riječi kad se obraćaš čovječanstvu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 13

Molitva za zaštitu

 

Moje svečano obećanje, djeco jest, svima od vas koji Me pozovete, u Ime Moga ljubljenog Sina Isusa Krista, kako bi spasili svoju braću i sestre, da će oni dobiti odmah zaštitu. Svakome od vas koji zavjetujete cijeli mjesec molitve za njihove duše, bit će dane posebne milosti.

 

Oče Nebeski, pozivajući se na Ljubav Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, koji je trpio na Križu da bi nas oslobodio od grijeha, molim Te spasi sve one koji još uvijek odbacuju Njegovu Milosrdnu Ruku. Dragi Oče, ispuni njihove duše znamenom Svoje Ljubavi. Molim Te, Nebeski Oče, čuj moju molitvu i spasi ove duše od vječne propasti. Neka kroz Tvoje Milosrđe one prve uđu u Novu Eru Mira na Zemlji.

Amen.

 

 

Križarska molitva 14

Molitva Bogu Ocu za zaštitu od nuklearnog rata

 

O Svemogući Oče, Svevišnji Bože, molim Te smiluj se svim grješnicima. Otvori im srca da prihvate Spasenje i prime obilje milosti. Čuj moje molbe za članove moje vlastite obitelji i neka se svaki od njih svidi Tvom Srcu koje gori ljubavlju. O Božanski Nebeski Oče, zaštiti svu Svoju djecu na Zemlji od nuklearnog rata i bilo kojeg drugog zlodjela kojim se namjerava uništiti Tvoju djecu. Čuvaj nas i štiti od svakoga zla. Rasvijetli nas kako bismo progledali, čuli i prihvatili Istinu našega Spasenja bez ikakvog straha u našim dušama.

Amen.

  

Križarska molitva 15

Molitva hvale za Dar Božjeg Milosrđa

 

Oče moj Nebeski, častimo Te s dubokom zahvalnošću zbog žrtve koju si podnio kada si na svijet poslao Spasitelja. Radosno Ti prikazujemo našu poniznu molitvu hvale za dar koji daješ Svojoj djeci; Dar Božjeg Milosrđa. O Svevišnji Bože, učini nas dostojnima da prihvatimo ovo beskrajno Milosrđe sa zahvalnošću.

Amen.

 

 


Dno obrasca

 

Križarska molitva 16

Za prihvaćanje milosti koje će biti dane tijekom Upozorenja

 

O moj Isuse, osnaži me za vrijeme ovog iskušenja Tvoga Velikog Milosrđa. Podari mi milosti koje su mi potrebne da postanem malen u Tvojim Očima. Otvori moje oči da spoznam Istinu Tvoga obećanja Vječnog Spasenja. Oprosti mi moje grijehe i pokaži mi Svoju Ljubav i prijateljstvo. Primi me u naručje Svete Obitelji da tako svi ponovno budemo jedno. Ljubim Te Isuse i obećavam Ti da ću od sada pa nadalje naviještati Tvoju Svetu Riječ bez straha u srcu i čiste duše, u vijeke vjekova.

Amen.

  

Križarska molitva 17

Molitva Majke Spasenja za duše u tami

 

O Bezgrješno Srce Marije, Majke Spasenja i Posrednice svih Milosti, Ti koje ćeš sudjelovati u Spasenju čovječanstva od pokvarenosti sotone, moli za nas. Majko Spasenja, moli da sve duše budu spašene i prihvate Ljubav i Milosrđe Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji ponovno dolazi da spasi čovječanstvo i da nam pruži priliku za Vječno Spasenje.

Amen.

  

Križarska molitva 18

Zaustavi Antikrista i njegove sljedbenike

 

O dragi Isuse, spasi svijet od Antikrista. Zaštiti nas od podmuklih varki sotone. Spasi Ostatak Svoje Crkve od zloga. Daj svim Svojim Crkvama snagu i milosti potrebne da bi se obranile od ratova i progona koje smišljaju sotona i njegova teroristička vojska.

Amen.

 

 

Križarska molitva 19

Molitva za mlade

 

Majko Spasenja, izmoli Milosrđe dušama mladih, koji se nalaze u strašnoj tami, da prepoznaju Tvog ljubljenog Sina kada dođe otkupiti svijet. Ne dopusti da ijedna duša propadne. Neka niti jedna duša ne odbaci Njegovo Veliko Milosrđe. Molim Te Majko, daj da se svi spase i molim Te prekrij ove duše Svojim Svetim Plaštem kako bi im osigurala zaštiti od prevaranta.

Amen.


Križarska molitva 20

Zaustavi Antikrista da ne uništi svijet

 

O Bože Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina molim Te, ne daj da Antikrist zavede duše Tvoje djece. Svemogući Oče, usrdno Te molim, ne dopusti da izaziva užasan strah kod Tvoje djece. Molim Te da ga zaustaviš da ne okalja Tvoje stvorenje i molim Te, smiluj se svim onim jadnim dušama koje će biti nemoćne suprostaviti mu se. Čuj moju molitvu, dragi Oče i izbavi svu Svoju djecu od ovog užasnog zla.

Amen.

 

 

Križarska molitva 21

Zahvala Bogu Ocu za Spasenje čovječanstva

 

Slavimo Te i zahvaljujemo Ti, Sveti Bože, Svemogući Stvoritelju svih ljudi, za Tvoju Ljubav i samilost koju imaš prema ljudskom rodu. Zahvaljujemo Ti na Daru Spasenja kojeg dodjeljuješ Svojoj bijednoj djeci. Smjerno Te molimo Gospodine, da spasiš one koji idu stopama zloga i da im se srca otvore Istini o njihovom Vječnom Životu.

Amen.

  

Križarska molitva 22

Za katoličke svećenike da zadrže Naučavanja Crkve

 

Ja dajem svijetu ovu Križarsku molitvu da je moli katolički kler.

 

O moj ljubljeni Isuse, ojačaj me i raspiruj plamen moje ljubavi za Tebe u svakom trenutku moga dana. Ne daj da se ovaj plamen ljubavi za Tebe ikada poljulja ili ugasi. Ne dopusti da ikada zbog kušnje oslabim. Daj mi milosti koje su mi potrebne da ne zanemarim svoj poziv, svoju revnost i odanost te da zadržim Naučavanje Pravovjerne Katoličke Crkve. Obećajem Ti uvijek svoju vjernost. Dajem svoju prisegu Tebi da ću se boriti u Tvojoj Vojsci kako bi Katolička Crkva opet slavno ustala i dočekala Tebe, dragi Isuse, kada ponovno dođeš.

Amen.

  

Križarska molitva 23

Molitva za zaštitu Pape Benedikta

 

O moj Vječni Oče, poradi Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i Pregorke Muke koju je pretrpio da spasi svijet od grijeha, molim Te, zaštiti Svog Svetog Namjesnika, Papu Benedikta, Glavu Tvoje Crkve na Zemlji, kako bi i on pomogao spasiti Tvoju djecu i sve Tvoje posvećene sluge od jarma sotone i vlasti njegovih palih anđela koji svijetom obilaze kradući duše. O Oče, zaštiti Svoga Papu tako da Tvoja djeca budu upravljena na pravi put koji vodi u Tvoj Novi Raj na Zemlji.

Amen.

  

Križarska molitva 24

Potpuni oprost grijeha

 

Oni moraju moliti ovu molitvu sedam dana zaredom i zadobiti će dar potpunog oprosta i Snagu Duha Svetoga. (Za katolike i one koji nisu katolici. Katolici moraju nastaviti redovito ići na Ispovijed, jer tako traži Isus)

 

O Moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju granice. Nismo zavrijedili žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi. Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju Vojsku u propovjedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju. Častimo Te! Slavimo Te! Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao dar Tebi za Spasenje duša. Ljubimo Te, Isuse! Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili.

Amen.

Križarska molitva 25

Za zaštitu vidjelaca diljem svijeta

 

Svevišnji Bože, molim Te da zaštitiš sve Svoje svete glasnike u svijetu. Molim Te, da budu zaštićeni od mržnje drugih. Neka se Tvoja Presveta Riječ brzo proširi cijelim svijetom. Zaštiti Svoje glasnike od kleveta, zlostavljanja, laži i od svake druge opasnosti. Zaštiti njihove obitelji i prekrij ih Duhom Svetim cijelo vrijeme, tako da Poruke koje prenose svijetu budu primljene skrušena i ponizna srca.

Amen.

 

 

Križarska molitva 26

Molite Ružarij kako bi pomogli spasiti svoj narod.

 

Naša je Gospa zatražila da ljudi mole Njezin Sveti Ružarij kako bi pomogli spasiti svoj narod. Molitva prije Ružarija:

 

Kraljice Svetog Ružarija, Ti si se udostojala doći u Fatimu da preko troje pastirske djece objaviš blaga u milostima koje su skrivene u Ružariju. Nadahni moje srce iskrenom ljubavlju u ovoj pobožnosti da dok razmatram o Otajstvima našeg Otkupljenja, koja ovdje dozivam u pamet, budem obogaćen njihovim plodovima. Molim Te da prevlada mir u svijetu, obraćenje grješnika i Rusije i za milosti koje Te molim u ovom Ružariju ( Ovdje izreci svoje molbe ). Ja molim ovo na veću Slavu Božju, na Tvoju čast i za dobro duša, osobito moje.

Amen.

 

 

Križarska molitva 27

Molitva za mir u svijetu

 

O moj Isuse, ja Te molim, smiluj se onima koji trpe zbog strašnih ratova. Molim da se nastani mir u tim izmučenim narodima koji su slijepi za Istinu Tvoga Postojanja. Molim Te, prekrij ove narode Silom Duha Svetoga da prestanu težiti za vlašću nad nevinim dušama. Smiluj se svim Tvojim zemljama koje su nemoćne protiv ovih zvjerstava koja su zahvatila cijeli svijet.

Amen.

 

 

Križarska molitva 28

Djevica Marija: Molitva za jedinstvo svih Kršćanskih Crkvi

 

Svevišnji Bože, klečimo pred Tobom moleći Te za jedinstvo sve Tvoje djece u borbi da se održe Tvoje Kršćanske Crkve na Zemlji. U ovom vremenu velikog otpadništva u svijetu, neka nas naše različitosti ne podijele. Ljubimo Te, dragi Oče i usrdno Te molimo da nam udijeliš milosti da možemo ljubiti jedni druge u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Klanjamo Ti se! Ljubimo Te! Ujedinjujemo se u borbi za snagu Tvojih Kršćanskih Crkvi na Zemlji, kako bi se održale u kušnjama koje bi nas mogle snaći u nadolazećim godinama.

Amen.

 

 

Križarska molitva 29

Molitva za zaštitu Kršćanstva

 

O moj Gospodine Isuse Kriste, usrdno Te molim da izliješ Svoga Svetoga Duha na svu Svoju djecu. Molim Te da oprostiš onima koji gaje mržnju u svojim dušama prema Tebi. Molim Te, da ateisti otvore svoja okorjela srca u vrijeme Tvoga Velikog Čina Milosrđa i da Tvoja djeca koja Te ljube, mogu Tebe dostojanstveno častiti nadilazeći svako progonstvo. Ispuni, molim Te, svu Svoju djecu Darom Svoga Duha da se mogu hrabro uzdići i voditi Tvoju Vojsku u posljednju bitku protiv sotone, njegovih demona i svih onih duša koje robuju njegovim lažnim obećanjima.

Amen.

 

 

Križarska molitva 30

Bog Otac: Molitva da se otkloni rat, opća glad i vjerski progon

 

O moj Vječni Oče, Bože, Stvoritelju svemira, u Ime Tvoga ljubljenog Sina, molim Te, učini da Te više ljubimo. Pomogni nam da budemo hrabri, neustrašivi i jaki usprkos nedaćama.

Primi naše žrtve, trpljenja i poteškoće koje stavljamo pred Tvoje Prijestolje kao dar za Spasenje Tvoje djece na Zemlji. Omekšaj srca nečistim dušama. Otvori im oči za Istinu Tvoje Ljubavi kako bi se mogli pridružiti Ostatku Tvoje djece u Raju na Zemlji, koji si s ljubavlju stvorio za nas u skladu sa Svojom Božjom Voljom.

Amen.

 

 

Križarska molitva 31

Molitveni lanac zaštite

 

O moj Isuse, neka moja molitva prizove Tvoj Sveti Duh da siđe na sve one vođe koji su nošeni požudom, gramzivošću, pohlepom i ohološću, te da tako prestane progon Tvoje nevine djece! Molim Te, ne daj da siromaštvo, glad i ratovi izmuče Tvoju djecu i molim Te da europski vođe otvore svoja srca Istini Tvoje Ljubavi.

Amen.

 


Križarska molitva 32

Molitva za sprječavanje ozakonjenja pobačaja u Irskoj

 

Majko Spasenja, moli za Svoju djecu u Irskoj kako bi se spriječilo nametanje opakog čina pobačaja. Zaštiti ovaj sveti narod da ne utone u još veći očaj i tmine koje su se nadvile nad našom zemljom. Izbavi nas od zloga koji želi uništiti Tvoju djecu koja se tek imaju roditi. Moli da te vođe imaju snage poslušati one koji ljube Tvoga Sina, te tako nasljeduju Učenja Gospodina našega Isusa Krista.

Amen.

  

Križarska molitva 33

Pečat Živoga Boga

 

Bog Otac traži da svi prihvate ovaj Pečat kao Zaštitu za svakoga i sve od nas i naše obitelji, za vrijeme budućih teških vremena u kojima ćemo morati živjeti.

O moj Bože, moj ljubljeni Oče, prihvaćam s ljubavlju i zahvalnošću Tvoj Božji Pečat zaštite. Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost. Duboko se klanjam u poniznom zahvaljivanju i iskazujem svoju duboku ljubav i odanost Tebi, mom Ljubljenom Ocu. Molim Te da zaštitiš mene i moje bližnje ovim posebnim Pečatom i prikazujem svoj život u službu Tebi u vijeke vjekova. Ljubim Te, dragi Oče. Želim Te utješiti u ovim vremenima, dragi Oče. Prikazujem Ti Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za Spasenje sve Tvoje djece.

Amen.

 

 

Križarska molitva 34

Darujem Isusu post

 

O moj Isuse, pomogni mi da na svoj mali način, nasljedujem Tvoj Život Žrtve sa svrhom Spasenja čovječanstva. Dopusti mi da Ti tijekom Korizme prikažem post jedan dan u tjednu kao dar za Spasenje čovječanstva, kako bi svi prošli kroz Vrata Novog Raja na Zemlji. Dragi Isuse, prikazujem Ti svoju žrtvu s ljubavlju i radošću u srcu. Da Ti pokažem dokle moja ljubav seže usrdno Te molim, da po ovoj žrtvi, spasiš svaku dušu koja nije u milosti.

Amen.


Križarska molitva 35

Molitva za ulazak duša u Raj

 

O moj Isuse, pomogni mi da Ti pomognem spasiti Tvoju ostalu djecu na Zemlji. Molim Te da Svojom Milošću oslobodiš duše od duha tame. Primi moja trpljenja, patnje i tugu u ovome životu da se spase duše od vatri pakla. Podari mi milosti da Ti prikažem ove patnje s ljubavlju i radošću u mom srcu i da se tako svi ujedinimo, da budemo jedno u ljubavi prema Presvetom Trojstvu, te da živimo s Tobom u Raju kao jedna sveta obitelj.

Amen.

  

Križarska molitva 36

Za one koji su uhvaćeni u New Age učenje

 

Isuse pomogni mi, jer sam izgubljen i zbunjen. Ne znam istinu o životu poslije smrti. Oprosti mi ako Te uvrijedim štovanjem lažnih bogova koji nisu Pravi Bog. Spasi me i pomogni mi da jasno vidim Istinu i izbavi me od tmina moje duše. Pomogni mi da dođem u Svjetlo Tvoga Milosrđa.

Amen.


Križarska molitva 37

Molitva za ujedinjenje sve Božje djece

 

O dragi Isuse, ujedini u ljubavi sve Svoje ljubljene sljedbenike, da tako možemo proširiti Istinu Tvoga obećanja Vječnoga Spasenja po cijelom svijetu. Molimo za one mlake duše, koje Ti se boje predati duhom, dušom i tijelom, neka odbace od sebe oklop oholosti i otvore svoja srca Tvojoj Ljubavi te tako postanu dio Tvoje svete obitelji na Zemlji. Prigrli sve te izgubljene duše, dragi Isuse, dopusti da ih mi kao njihova braća i sestre svojom ljubavlju podignemo iz divljine i povedi njih zajedno s nama u Nutrinu, Ljubav i Svjetlo Presvetoga Trojstva. Polažemo svu svoju nadu, povjerenje i ljubav u Tvoje Svete Ruke. Usrdno Te molimo, povećaj našu pobožnost da pomognemo spasiti još više duša.

Amen.

  

Križarska molitva 38

Molitva za Spasenje Katoličke Crkve

 

O Blagoslovljena Majko Spasenja, molimo Te, moli za Katoličku Crkvu u ovim teškim vremenima i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI da mu se olakšaju patnje. Molimo Te, Majko Spasenja, zaogrni Svojim Svetim Plaštem posvećene Božje sluge kako bi dobili milosti da budu jaki, odani i hrabri u iskušenjima s kojima su suočeni. Moli također, da vode brigu o svom stadu u skladu s istinskim Učenjem Katoličke Crkve. O Sveta Majko Božja, daj nama, Ostatku Svoje Crkve na Zemlji, dar vodstva kako bismo pomogli voditi duše prema Kraljevstvu Tvoga Sina. Molimo Te Majko Spasenja, da držiš prevaranta dalje od sljedbenika Svoga Sina koji su u potrazi za zaštitom svoje duše, kako bi bili sposobni proći kroz vrata Novog Raja na Zemlji.

Amen.

 

 

Križarska molitva 39

Priprema duša za Novi Raj

 

Isuse, Moj ljubljeni Spasitelju, ja Te molim da izliješ na mene Svoga Svetoga Duha, da mogu moćno naviještati Tvoju Presvetu Riječ kako bi se sva Božja djeca pripremila na Tvoj Drugi Dolazak. Usrdno Te molim, Gospodine Isuse, za sve milosti koje mi trebaju, da mogu doprijeti do svih vjera, uvjerenja i naroda, gdje god da pođem. Pomogni mi da govorim Tvojim Jezikom, da donosim bijednim dušama olakšanje Tvojim Usnama i da ljubim sve duše posebnom Božjom Ljubavlju koja se izlijeva iz Tvoga Svetoga Srca. Pomogni mi da spasim duše koje su tako blizu Tvome Srcu i dopusti mi da Te tješim, dragi Isuse, onda kada izgubljene duše i dalje budu odbacivale Tvoje Milosrđe. Isuse, bez Tebe ne vrijedim ništa, ali s Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti, u Tvoje Ime, da pomognem u spašavanju cjelokupnog čovječanstva.

Amen.

  

Križarska molitva 40

Molitva za kler u pripremi duša za Drugi Dolazak

 

O moj Isuse, ja sam samo ponizni sluga i trebam Te da me vodiš, kako bih mogao pripremiti duše za Tvoj Slavni Drugi Dolazak. Pomogni mi da obraćam duše i pripremim ih u skladu sa Tvojom Svetom Voljom, tako da budu u stanju ući u Novo Nebo i Zemlju koje si Ti kroz Svoju Smrt na Križu obećao cijelom čovječanstvu. Daj mi milosti koje su mi potrebne da razglasim Tvoju Riječ žednim dušama i da nikada ne zakažem u svojoj dužnosti prema Tebi, dragi Isuse, kojemu sam se obvezao na vjernost preko mojih Svetih Zavjeta.

Amen.


Križarska molitva 41

Molitva za duše nevjernika

 

Isuse moj, pomogni Svojoj jadnoj djeci, koja su slijepa za Tvoje obećanje Spasenja. Usrdno Te molim, da uz pomoć mojih molitvi i trpljenja otvoriš oči nevjernicima kako bi doživjeli Tvoju nježnu Ljubav i potrčali u Tvoje Svete Ruke da ih zaštitiš. Pomogni im da spoznaju Istinu i zatraže oprost za sve svoje grijehe kako bi se spasili i bili prvi koji će proći kroz Vrata Novog Raja. Molim Te za ove jadne duše; muškarce, žene i djecu i požurujem Te da ih oslobodiš od njihovih grijeha.

Amen.

 

 

Križarska molitva 42

Prikazanje posta na nakanu zaustavljanja jedinstvene svjetske valute

 

O Svevišnji Bože, prikazujem Ti moj dar posta da zaustaviš vladavinu zla u svijetu preko koje se namjerava izgladnjivati moju zemlju nedostatkom hrane i nedostatkom Kruha Života. Primi moje prikazanje i poslušaj moju molitvu za druge narode i sačuvaj ih od zla koje priprema Antikrist. Dragi Bože, izbavi nas iz ove opakosti i zaštiti našu vjeru kako bismo Te častili u slobodi, koja nam treba da Te ljubimo i slavimo sada i u vijeke vjekova.

Amen.


Križarska molitva 43

Spasi duše za vrijeme Upozorenja

 

O Bože Svemogući Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i u spomen na Njegovu Smrt na Križu kojom nas je spasio od naših grijeha, molim Te da spasiš duše koje se same ne mogu spasiti i koje bi za vrijeme Upozorenja mogle umrijeti u smrtnom grijehu. Usrdno Te molimo da po patnjama koje je zbog pomirenja podnio Tvoj ljubljeni Sin, oprostiš onima koji neće biti u stanju zatražiti otkupljenje, jer neće živjeti dovoljno dugo da bi mogli zamoliti Isusa, Tvoga Sina, za Milost da ih oslobodi od grijeha.

Amen.

 

 

Križarska molitva 44

Molitva za snagu da obranim moju vjeru od lažnog proroka

 

Dragi Isuse, daj mi snagu da se mogu usmjeriti na Tvoje Učenje i proglašavati Tvoju Svetu Riječ u svako doba. Ne daj da ikada upadnem u napast da obožavam lažnog proroka, koji će se pokušati predstaviti kao da je Ti. Očuvaj moju snažnu ljubav prema Tebi. Daj mi Milosti Razlikovanja da nikada ne poričem Istinu koja je objavljena u Svetom Pismu, bez obzira na sve laži koje mi se nude, da bi me potaknule da se okrenem od Tvoje Istinite Riječi.

Amen.

  

Križarska molitva 45

Molitva da se savladaju negativne misli

 

O Isuse, ja vrlo malo znam o Tebi, ali molim Te da mi pomogneš da otvorim svoje srce i dopustim Ti da dođeš u moju dušu i da me ozdraviš, utješiš i ispuniš me Svojim Mirom. Pomogni mi da osjetim radost, te savladam sve negativne misli i naučim na koji način Ti ugoditi, da tako mogu ući u Tvoj Novi Raj gdje ću moći živjeti s Tobom život ljubavi, radosti i divljenja u vijeke vjekova.

Amen.

  

Križarska molitva 46

Molitva za moje izbavljenje od okova sotone

 

O Isuse, ja sam izgubljen. Zbunjen sam i osjećam se kao zarobljenik uhvaćen u mrežu iz koje se ne mogu izvući. Isuse, vjerujem da ćeš mi doći u pomoć i osloboditi me od okova sotone i njegovih demona. Pomogni mi jer ja sam izgubljen. Potrebna mi je Tvoja Ljubav da mi da snagu da vjerujem u Tebe i da se ufam u Tebe, te se tako spasim od ovoga zla i da mi se pokaže Svjetlo, te napokon pronađem mir, ljubav i sreću.

Amen.

 

 

Križarska molitva 47

Molitva da se ponovno zapali tvoja ljubav prema Isusu

 

O Blagoslovljena Majko, Majko Spasenja cijelog svijeta, moli da se ponovno zapali moja ljubav prema Isusu. Pomogni mi da osjetim Plamen Njegove Ljubavi kako ispunja moju dušu. Pomogni mi da više ljubim Isusa. Moli da moja vjera, ljubav i odanost prema Njemu postane jača. Otkloni svaku sumnju koja me muči i pomogni mi da jasno vidim Božje Svjetlo Istine koje zrači iz Tvoga ljubljenoga Sina, Spasitelja cijelog čovječanstva.

Amen.


Križarska molitva 48

Molitva za Milost Proglašavanja Drugog Kristovog Dolaska

 

O moj Isuse, udijeli mi milost da mogu proglasiti Tvoju Svetu Riječ cijelom čovječanstvu da bi duše mogle biti spašene. Izlij Svoga Svetoga Duha na mene, Tvoga poniznog slugu, da Tvoju Svetu Riječ čuju i prihvate osobito one duše kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe. Pomogni mi da u svako doba poštujem Tvoju Svetu Volju i da nikada ne uvrijedim ili osudim one koji odbiju Ruku Tvoga Milosrđa.

Amen.

  

Križarska molitva 49

Zavjet odanosti kršćanskog klera

 

O Isuse, ja sam Tvoj ponizni sluga. Dajem Ti obećanje svoje ljubavi i vjernosti. Molim Te da mi daš znak Svoga poziva. Pomogni mi da progledam i uvidim Tvoje obećanje. Blagoslovi me milošću Duha Svetoga, da me ne zavaraju oni koji tvrde da dolaze u Tvoje Ime, a koji ne govore Istinu. Pokaži mi Istinu. Daj da osjetim Tvoju Ljubav da tako mogu ispuniti Tvoju Presvetu Volju. Molim Te poniznog srca, pokaži mi način na koji Ti mogu pomoći spasiti ljudske duše.

Amen.

 

 

Križarska molitva 50

Isuse, pomogni mi da spoznam tko si Ti

 

O dragi Isuse, pomogni mi da spoznam tko si Ti. Oprosti mi što do sada nisam razgovarao s Tobom. Pomogni mi da u ovom životu pronađem mir i pokaži mi Istinu o Vječnom Životu. Umiri moje srce. Olakšaj mi brige. Daj mi mir. Otvori sada moje srce da možeš ispuniti moju dušu sa Svojom Ljubavlju.

Amen.

  

Križarska molitva 51

Molitva za Dar Duha Svetoga

 

O dođi Duše Sveti, izlij na moju poniznu dušu Svoj Dar Ljubavi, Mudrosti i Znanja. Ispuni me Svjetlom Istine, da mogu razlikovati Božju Istinu od laži koje šire sotona i njegovi anđeli. Pomogni mi da uzmem baklju i da širim Plamen razumijevanja na sve koje susretnem, po Kristu, Gospodinu našemu.

Amen.


Križarska molitva 52

Molitva Ocu 

Moj ljubljeni Oče! Obraćam se Tebi u Ime Tvoga premiloga Sina i u spomen na Njegovu Muku na Križu. Svevišnji Bože, Stvoritelju svijeta i svega što postoji, neka naše Spasenje bude u Tvojim Svetim Rukama. Prigrli svu Svoju djecu, uključujući one koji Te ne poznaju i one koji Te poznaju, ali se ne osvrću na Tebe. Oprosti nam naše grijehe i izbavi nas od progona sotone i njegove vojske. Primi nas u Svoje Ruke i ispuni nas nadom koju trebamo da bismo vidjeli put Istine.

Amen.


Križarska molitva 53

Molitva za Katoličku Crkvu

 

O Bože Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, molim Te da daš svećenicima snagu i milosti koje trebaju da im pomognu izdržati progon koji trpe. Pomogni im da se drže Istine Učenja Tvoga Sina, Isusa Krista i da se Nje nikada ne odreknu, te da ne popuste niti se podlože neistinama oko Prisutnosti Presvete Euharistije.

Amen.


Križarska molitva 54

Molitva Ocu da se umanji utjecaj Trećeg svjetskog rata

 

O Nebeski Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista koji je strahovito trpio za grijehe čovječanstva, molimo Te pomogni nam u ovim teškim vremenima s kojima smo suočeni. Pomogni nam da preživimo progon kojega planiraju pohlepni vladari i oni koji žele uništiti Tvoje Crkve i Tvoju djecu. Usrdno Te molimo, dragi Oče, pomogni nam da prehranimo naše obitelji i spasi živote onih koji će biti prisiljeni na rat protiv svoje volje. Ljubimo Te, dragi Oče. Smjerno Te molimo da nam pomogneš u vrijeme potrebe. Izbavi nas iz ruke Antikrista. Pomogni nam da preživimo njegov žig, žig Zvijeri, tako što ga nećemo htjeti primiti. Pomogni onima koji Te ljube da cijelo vrijeme ostanu vjerni Tvojoj Svetoj Riječi, da nam tako Ti možeš udijeliti milosti da preživimo dušom i tijelom.

Amen.


Križarska molitva 55

Molitva pripreme za Upozorenje

 

O moj dragi Isuse, molim Te daj da sva Božja djeca otvore srca Daru Tvoga Velikog Milosrđa. Pomogni im da prihvate Tvoje Božje Milosrđe s ljubavlju i zahvalnošću. Osposobi ih da se mogu poniziti pred Tobom i zamoliti oproštenje svojih grijeha, da tako mogu imati udjela u Tvom Slavnom Kraljevstvu.

Amen.


Križarska molitva 56

Molitva svećenika koji nastoje zaštititi Svetu Euharistiju

 

O dragi Oče, u Ime Tvoga premiloga Sina, koji je Sebe žrtvovao na Križu za sve ljude, pomogni mi da ostanem vjeran Istini. Prekrij me Predragocjenom Krvlju Svoga Sina i daj mi milosti da Ti nastavim časno služiti u vjeri i pouzdanju sve do kraja moje svećeničke službe. Ne daj da ikada zastranim od pravoga značenja Žrtve Svete Mise ili pravog načina na koji se Sveta Euharistija predstavlja Tvojoj djeci. Daj mi snagu da Te zastupam i hranim Tvoje stado na način na koji treba biti hranjeno, sa Tijelom, Krvlju, Dušom i Božanstvom Tvoga Sina, Isusa Krista, Spasitelja čovječanstva.

Amen.

 

 

Križarska molitva 57

Molitva klera – Isuse daj da čujem Tvoj poziv

 

O moj dragi Isuse, otvori moje uši da čujem Tvoj Glas. Otvori moje srce Svom pozivu punom ljubavi. Ispuni mi dušu Duhom Svetim, da Te mogu prepoznati u ovom vremenu. Ponizno Ti se podlažem u svemu što Ti zatražiš od mene. Pomogni mi da razaznam Istinu, ustanem, odgovorim i slijedim Tvoj Glas, kako bih Ti pomogao spasiti duše cijelog čovječanstva. Tvoja Volja je meni zapovijed. Daj mi hrabrosti da Ti dopustim da me Ti vodiš i da se oboružam na način potreban da bih mogao voditi Tvoju Crkvu prema Tvom Novom Kraljevstvu.

Amen.

  

Križarska molitva 58

Križarska molitva za obraćenje

 

O dragi Isuse, zazivam Te da prigrliš svu Božju djecu i da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju. Neka svaka kap Tvoje Krvi prekrije svaku dušu, te je zaštiti od zloga. Otvori srce svima, a naročito okorjelim dušama i onima koji Te poznaju, ali su se okaljali grijehom oholosti. Neka padnu na koljena i mole da im Svjetlo Tvoje Ljubavi preplavi duše. Daj da progledaju i uvide Istinu, neka ih zora Tvoga Božjeg Milosrđa obasja tako da ih prekriju Zrake Tvoga Milosrđa. Obrati sve duše po milostima koje sada od Tebe tražim, dragi Isuse (navedi osobne nakane). Molim Te da se smiluješ i prikazujem Ti ovaj post od jednoga dana u svakom tjednu mjeseca lipnja kao zadovoljštinu za sve grijehe.

Amen.

 

 

Križarska molitva 59

Prisega vjernosti Božjoj Volji Boga Oca

 

O Svevišnji Bože, o Oče Nebeski, čvrsto Ti prisežem da ću Tebe poštovati i slušati u svemu sjedinjen s Tvojom Božjom Voljom na Zemlji. Po Presvetoj Krvi Tvoga Jedinoga ljubljenoga Sina, Pravoga Mesije, prikazujem Ti svoj duh, svoju dušu i tijelo u korist svih duša kako bismo se mogli sjediniti kao jedno u Tvom Kraljevstvu Nebeskom koje dolazi, da se tako vrši Tvoja Božja Volja na Zemlji, kao što je na Nebu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 60

Molitva za obraćenje članova obitelji za vrijeme Upozorenja

 

Djeco Božja, pripremajte se svaki dan za Upozorenje, jer se ono može dogoditi u svako doba.

 

O dragi, Slatki Isuse, molim Te za Milosrđe za duše iz moje obitelji (ovdje ih imenuj). Prikazujem Ti moja trpljenja, moje kušnje i molitve za Spasenje njihovih duša od duha tame. Ne daj da itko od ove Tvoje djece zaniječe Tebe ili odbaci Tvoju Milosrdnu Ruku. Otvori njihova srca i sjedini ih sa Tvojim Svetim Srcem, da mogu tražiti oproštenje, koje im je potrebno da ih spasi od paklenih vatri. Daj im priliku da daju zadovoljštinu i da budu obraćeni Zrakama Tvoga Božjeg Milosrđa.

Amen.

 

 

Križarska molitva 61

Molitva za sprječavanje Jedinstvenog Svjetskog Nadzora

 

O dragi Nebeski Oče, u spomen Razapinjanja Tvoga ljubljenog Sina Isusa Krista, ja Te molim zaštiti nas, Svoju djecu, od razapinjanja kojim nas Antikrist i njegovi sljedbenici namjeravaju uništiti. Daj nam milosti koje su nam potrebne da odbijemo žig Zvijeri i pruži nam potrebnu pomoć kako bismo se borili protiv zla koje u svijetu šire oni koji slijede put sotone. Smjerno Te molimo, dragi Oče, zaštiti svu Svoju djecu u ovim užasnim vremenima i dovoljno nas ojačaj da možemo ustati i proglašavati Tvoju Svetu Riječ cijelo vrijeme.

Amen.

 

 

Križarska molitva 62

Molitva za izgubljene i bespomoćne grješnike

 

O Isuse, pomogni mi jer ja sam grješnik izgubljen, bespomoćan i u tami. Slab sam i nemam Te hrabrosti tražiti. Daj mi snagu da Te sada zazovem da se mogu odvojiti od tame svoje duše. Dovedi me u Svoje Svjetlo, dragi Isuse. Oprosti mi. Pomogni mi da budem ponovno potpun i vodi me prema Svojoj Ljubavi, Miru i Vječnom Životu. Potpuno Ti vjerujem i molim Te da obuzmeš moj duh, tijelo i dušu dok se predajem Tvom Božjem Milosrđu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 63

Sačuvaj me na ovom putu

 

Moja ljubljena Majko Spasenja, molim Te moli da dobivam Hranu Života kako bi me sačuvala na ovom putu da pomognem spasiti svu Božju djecu. Molim Te, pomogni svima onima koji su zavedeni lažnim idolima i lažnim bogovima, da se otvore Istini o Smrti Tvoga Sina na Križu po kojoj je spasio svako Božje dijete i donio svakome Život Vječni.

Amen.

 

 

Križarska molitva 64

Spasi moju braću i sestre

 

O moj najdraži Spasitelju Isuse Kriste, primi na dar moje molitve i žrtve kao pomoć za Spasenje moje braće i sestara iz zatvora tmine u kojemu se nalaze. Dopusti mi da pomognem spasiti njihove duše. Molim Te da im oprostiš njihove grijehe i molim te da ispuniš njihove duše Duhom Svetim, kako bi potrčali u Tvoje Ruke, zaklon koji očajnički trebaju da ne bi bili zauvijek izgubljeni. Predajem Ti samoga sebe za takve duše u poniznom služenju i zahvalnosti.

Amen.

 

 

Križarska molitva 65

Molitva za one koji su u smrtnom grijehu

 

O dragi Isuse, Spasitelju čovječanstva, po Tvom Božjem Milosrđu, ja zagovaram blagost prema svim onim jadnim dušama u grijehu koje bi mogle biti uzete sa ovoga svijeta za vrijeme Upozorenja. Oprosti im njihove grijehe i po uspomeni na Tvoju Muku, ja Te molim udijeli mi ovu posebnu milost u naknadu za njihove grijehe. Prikazujem sebe Tebi, svoj duh, tijelo i dušu kao pokoru za Spasenje njihovih duša i da budu privedene u Vječni Život.

Amen.

 

 

Križarska molitva 66

Molitva klera: Pomogni mi da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi

 

O dragi Isuse, pomogni da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi u svako doba. Daj mi snagu da mogu održati Istinu o Tvojoj Crkvi uslijed protivština. Ispuni me milošću da dijelim Svete Sakramente onako kako si nas Ti naučio. Pomogni mi da hranim Tvoju Crkvu Kruhom Života i da ostanem vjeran Tebi, čak i kada mi to zabrane. Izbavi me od okova prijevare s kojom ću se možda morati suočiti, kako bih naviještao istinitu Božju Riječ. Prekrij u ovo vrijeme sve Svoje posvećene sluge Svojom Predragocjenom Krvlju, da bismo ostali hrabri, odani i nepokolebljivi u svojoj vjernosti Tebi, našem ljubljenom Spasitelju, Isusu Kristu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 67

Sačuvaj moju djecu od kralja laži

 

Dragi Isuse, ja Te molim sačuvaj moju djecu od kralja laži. Ja posvećujem ovu djecu (navesti imena) Tvom Svetom Srcu i molim Te da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju i tako obasjaš njihove duše, te ih primiš u sigurnost Svojih Ruku punih ljubavi, da budu zaštićeni od svakoga zla. Molim Te otvori njihova srca i ispuni im duše za vrijeme Prosvjetljenja Savjesti Tvojim Svetim Duhom, da budu očišćeni od svake ljage.

Amen.

 

 

Križarska molitva 68

Zaštiti me od utjecaja sotone

 

Majko Božja, Majko Spasenja, prekrij me Svojim Presvetim Plaštem i zaštiti moju obitelj od utjecaja sotone i njegovih palih anđela. Pomogni mi da se sve vrijeme ufam u Božje Milosrđe Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista. Podržavaj me u mojoj ljubavi prema Njemu i ne dopusti da se ikada udaljim od Istine Njegova Učenja, bez obzira kolikim napastima bio izložen.

Amen.

 

Križarska molitva 69

Molitva Bogu Ocu za prihvaćanje Njegove Božje Volje

 

Bože, Svemogući Oče, ja prihvaćam Tvoju Božju Volju. Pomogni Svojoj djeci da je prihvate. Zaustavi sotonu koji poriče Tvojoj djeci pravo na baštinu njihova Oca. Ne daj da se ikada prestanemo boriti za našu baštinu u Raju. Čuj naše molitve i protjeraj sotonu i njegove pale anđele. Molim Te, dragi Oče, očisti Zemlju Svojim Milosrđem i prekrij nas Svojim Svetim Duhom. Vodi nas da postrojimo Tvoju Presvetu Vojsku, kojoj je u izobilju dana Moć da zauvijek protjera Zvijer.

Amen.

 

 

Križarska molitva 70

Molitva da kler bude postojan i odan Svetoj Riječi Božjoj

 

O dragi Isuse pomogni Svojim posvećenim slugama da prepoznaju raskol unutar Katoličke Crkve, dok izlazi na vidjelo. Pomogni Svojim posvećenim slugama da budu postojani i odani Tvojoj Svetoj Riječi. Ne dopusti da svjetovne težnje ikada zamagle njihovu čistu ljubav prema Tebi. Udijeli im milost da ostanu čisti i ponizni pred Tobom i da časte Tvoju Presvetu Prisutnost u Euharistiji. Pomaži i vodi sve one posvećene sluge koji su možda mlaki u ljubavi prema Tebi i raspali Vatru Duha Svetoga u njihovim dušama. Pomogni im da prepoznaju napasti kojima ih se želi omesti. Otvori im oči da mogu vidjeti Istinu u svako doba. Blagoslovi ih, dragi Isuse u ovom vremenu i prekrij ih Svojom Predragocjenom Krvlju, da ih zaštitiš od zla. Daj im snagu da se odupru zavođenju sotone, ako budu zbunjeni pokušajima da ih se namami na negiranje postojanja grijeha.

Amen.

 

 

Križarska molitva 71

Molitva za spasenje od progona

 

O Isuse, spasi djecu Božju od Antikrista. Zaštiti nas od planova za nadziranje svijeta. Gospodine, spasi nas od progona. Zaštiti od Antikrista duše koje su u tami tako da mogu u Tvojim Očima zadobiti Otkupljenje. Pomaži nam u našim slabostima. Jačaj nas u duhu da ustanemo i vodimo jedni druge dok u Tvojoj Vojsci stupamo prema Vratima Raja. Trebam Te, dragi Isuse. Ljubim Te, dragi Isuse. Slavim Tvoju Prisutnost na Zemlji. Izbjegavam tmine. Ja Ti se klanjam i predajem sebe dušom i tijelom, kako bi mi Ti otkrio Istinu Svoje Prisutnosti, da se uvijek ufam u Tvoje Milosrđe u sva vremena.

Amen.

 

 

Križarska molitva 72

Molitva učenika

 

Dragi Isuse, ja sam spreman širiti Tvoju Svetu Riječ. Daj mi hrabrost, snagu i znanje da mogu prenositi Istinu, da tako mnoge duše budu privedene Tebi. Uzmi me u Svoje Sveto Srce i prekrij me Svojom Predragocjenom Krvlju, da budem ispunjen milostima da širim obraćenje za Spasenje sve Božje djece, u svakom dijelu svijeta, bez obzira na njihova uvjerenja. Uvijek se ufam u Tebe. Tvoj ljubljeni učenik.

Amen.

 

 

Križarska molitva 73

Molitva za duše mladih

 

O Isuse, pomogni mi da spasim duše mladih ljudi po cijelom svijetu. Pomogni im da Tvojom Milošću vide Istinu Tvoga Postojanja. Privedi ih Svome Svetome Srcu i daj da uvide Tvoju Ljubav i Milosrđe. Očuvaj ih od paklenih vatri po mojim molitvama i smiluj se njihovim dušama.

Amen.

 

 

Križarska molitva 74

Molitva za Dar Razlikovanja

 

O Majko Božja, pomogni mi da pripremim svoju dušu za Dar Duha Svetoga. Uzmi me kao dijete za ruku i vodi me na putu prema Daru Razlikovanja kroz Snagu Duha Svetoga. Otvori moje srce i nauči me da se predam duhom, dušom i tijelom. Oslobodi me od grijeha oholosti i moli za mene, da mi svi prijašnji grijesi budu oprošteni, tako da moja duša bude čista kako bih bio potpun i mogao primiti Dar Duha Svetoga. Ja Ti zahvaljujem, Majko Spasenja na Tvome posredovanju. Iščekujem s ljubavlju u srcu ovaj Dar za kojim s radošću čeznem. Amen.

 

 

Križarska molitva 75

Predajem svoju bol Tebi dragi Isuse

 

Isuse, predajem svoju bol i patnju svemu onome što si Ti pretrpio za vrijeme Svoje Muke na Kalvariji. Svaku pogrdu i uvredu riječima koju pretrpim prikazujem na čast Tvoga Krunjenja Trnjem. Svaku nepravednu osudu prema meni prikazujem na čast Tvoga Poniženja pred Pilatom. Svaku tjelesnu muku koju mi drugi nanesu prikazujem na čast strašnog Tjelesnog Mučenja koje si pretrpio za vrijeme Krunjenja Trnjem kada su teško ozlijedili Tvoje Oko. Svaki put kada nasljedujem Tebe, kada pronosim Tvoje Učenje i kada me zbog Tebe podrugljivo ismiju, dopusti mi da pomognem Tebi na putu Kalvarije. Pomogni mi da se oslobodim oholosti i da se nikada ne bojim priznati da Te ljubim, dragi Isuse. Onda kada se čini da u mome životu nema više nade dragi Isuse, pomogni mi da me ohrabri sjećanje na to da si se Ti dao dragovoljno Razapeti na tako grozan i okrutan način. Pomogni mi da ustanem i budem ubrojen među Tvoje vjerne kršćane, da budem pravi vojnik u Tvojoj Vojsci, skrušena i ponizna srca, poradi Žrtve koju si Ti za mene podnio. Primi me za ruku dragi Isuse i pokaži mi kako moja vlastita patnja može nadahnuti druge da se pridruže Tvojoj Vojsci, dušama koje isto misle i koje Tebe ljube. Pomogni mi da prihvatim patnju i da je prikažem Tebi kao dar za Spasenje duša u konačnoj bitci protiv nasilja zloga.

Amen.

 

 

Križarska molitva 76

Molitva ateiste

 

Isuse, pomogni mi da prihvatim Božju Ljubav onakvom kakva mi se pokaže. Otvori moje oči, moj um, moje srce i dušu kako bih se mogao spasiti. Ispuni mi srce Svojom Ljubavlju i tako mi pomogni da povjerujem. Onda me čvrsto drži i sačuvaj me od izmučenosti sumnjom.

Amen.

 

 

Križarska molitva 77

Molitva za Veliku Britaniju

 

O Svevišnji Nebeski Oče, Bože Stvoritelju čovjeka, molim Te čuj moju molitvu. Usrdno Te molim da izbaviš Veliku Britaniju iz stiska zloga i diktature. Molim Te, ujedini sve nas, sve religije, vjere i rase da pred Tvojim Očima budemo jedna obitelj. Daj nam snagu da se ujedinimo unatoč svim zakonima koji se uvode s namjerom da se zabrane Tvoja Učenja. Daj nam snagu i hrabrost da Te nikada ne napustimo i da pomognemo spasiti svu Tvoju djecu preko naše molitve. Daj da sva moja braća i sestre u zajedništvu iskažu štovanje Tvom obećanju da ćeš nas privesti u Vječni Život i uvesti u Svoj Raj.

Amen.

 

 

Križarska molitva 78

Izbavi me od zloga

 

O Isuse zaštiti me od moći sotone. Uzmi me u Svoje Srce dok ja raskidam svu svoju vezanost za njega i njegove zle putove. Predajem Ti svoju volju i dolazim pred Tebe na koljenima, skrušena i ponizna srca. Polažem svoj život u Tvoje Svete Ruke. Izbavi me od zloga. Oslobodi me i povedi u Svoje sigurno utočište sada i dovijeka.

Amen.

 

Križarska molitva 79

Molitva za dvije milijarde izgubljenih duša

 

O dragi Isuse, molim Te da izliješ Svoje Milosrđe na izgubljene duše. Oprosti im što Te odbacuju i upotrijebi moje molitve i trpljenja kako bi Ti mogao po Svome Milosrđu izliti na njih Milosti koje su im potrebne za posvećenje njihovih duša. Molim Te, daruj njihovim dušama dar blagosti. Molim Te otvori im srca, da bi Ti mogli prići i zamoliti Te da ih ispuniš Duhom Svetim, kako bi prihvatili Istinu Tvoje Ljubavi i živjeli s Tobom i cijelom Božjom Obitelji dovijeka.

Amen.

 

 

Križarska molitva 80

Molitva za duše počinitelja ubojstva

 

O dragi Isuse, ja molim za milost prema onima koji ubijaju. Jako molim za blagost prema onima koji su u smrtnom grijehu. Prikazujem Tebi moje patnje i protivštine, da Ti možeš otvoriti Svoje Srce i oprostiti im njihove grijehe. Molim Te prekrij Svojom Predragocjenom Krvlju sve one koji imaju zle namjere u svojim dušama, da tako budu očišćeni od svojih opačina.

Amen.

 

 

Križarska molitva 81

Molitva za Dar Svete Pričesti

 

O Nebeska Hostijo, ispuni moje tijelo jakošću koja mu je potrebna. Ispuni mi dušu Božanskom Prisutnošću Isusa Krista. Daj mi milosti da ostvarim Svetu Volju Božju. Ispuni me mirom i spokojem, koji dolazi iz Tvoje Svete Prisutnosti. Ne daj da ikada posumnjam u Tvoju Prisutnost. Pomogni mi da Te primim dušom i tijelom i da se preko Svete Euharistije izliju na mene Milosti koje će mi pomoći u proglašavanju Slave našega Gospodina Isusa Krista. Očisti moje srce. Otvori moju dušu i posveti me kada primam veliki Dar Svete Euharistije. Podari mi Milosti i blagonaklonosti koje Ona pruža svakom Božjem djetetu i udijeli mi zaštitu od Čistilišne vatre.

Amen.

 

 

Križarska molitva 82

Molitva za pobjedu Ostatka Crkve

 

Isuse Kralju i Spasitelju svijeta Tebi se obvezujemo na štovanje, vjernost i djela da ćemo svima proglašavati Tvoju Slavu. Pomogni nam da dobijemo jakost i pouzdanje da ustanemo i u svako doba objavljujemo Istinu. Ne dopusti da se ikada pokolebamo ili oklijevamo u našem stupanju prema pobjedi i u našoj namjeri da spašavamo duše. Mi zavjetujemo našu predanost, naša srca i sve što nam pripada, da bismo bili slobodni od svih prepreka, dok nastavljamo ići trnovitim putom prema vratima Novoga Raja. Ljubimo Te, premili Isuse, naš ljubljeni Spasitelju i Otkupitelju. Ujedinjujemo se duhom, dušom i tijelom u Tvom Svetom Srcu. Izlij na nas Svoju Milost Zaštite. Prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju, da budemo ispunjeni hrabrošću i ljubavlju kako bismo ustali i proglašavali Istinu Tvoga Novog Kraljevstva.

Amen.

 

 

Križarska molitva 83

Molitva za ublažavanje kazni

 

O dragi Oče, Bože Svevišnji, mi, Tvoja bijedna djeca, padamo ničice pred Tvojim Slavnim Nebeskim Prijestoljem. Usrdno Te molimo da izbaviš svijet od zla. Zazivamo Tvoje Milosrđe na duše onih koji uzrokuju strašne nevolje Tvojoj djeci na Zemlji. Molimo Te, oprosti im. Molimo Te ukloni Antikrista, čim se pokaže u javnosti. Mili Bože, molimo Te da ublažiš Svoju Ruku Kazne. Usrdno Te molimo da umjesto toga primiš naše molitve i trpljenja i da u ovom vremenu olakšaš patnje Svojoj djeci. Ufamo se u Tebe. Častimo Te. Zahvaljujemo Ti radi velike Žrtve koju si podnio, kada si poslao Svoga Jedinoga Sina, Isusa Krista, da nas spasi od grijeha. Još jednom radosno iščekujemo Tvoga Sina, kao Spasitelja čovječanstva. Molimo Te, zaštiti nas. Sačuvaj nas od zla. Pomogni našim obiteljima. Smiluj nam se.

Amen.

 

 

Križarska molitva 84

Molitva da se prosvijetle duše elita koje vladaju svijetom

 

O dragi Isuse, usrdno Te molim da prosvijetliš duše elita koje vladaju svijetom. Pokaži im dokaz Tvoga Milosrđa. Pomogni im da otvore srce i da pokažu pravu poniznost, na čast Tvoje velike Žrtve kada si Umro na Križu za njihove grijehe. Pomogni im da raspoznaju tko je njihov Pravi Tvorac, tko je njihov Stvoritelj i ispuni ih milostima da spoznaju Istinu. Molim Te, spriječi ostvarenje njihovih namjera da naude milijunima ljudi putom cijepljenja, pomanjkanja hrane, prisilnih usvajanja nevine djece i razaranja obitelji. Ozdravi ih. Prekrij ih Svojim Svijetlom i povedi ih u nutrinu Svoga Srca da budu izbavljeni iz zamki zloga.

Amen.

 

 

Križarska molitva 85

Za izbavljenje Sjedinjenih Američkih Država iz ruke prevaranta

 

O dragi Isuse, stavi naš narod pod Svoju predragocjenu Zaštitu. Oprosti nam naše grijehe protiv Božjih Zapovijedi. Pomogni američkom narodu da se vrati Bogu. Obrati njihove misli na Pravi Put Gospodinov. Obrati okorjela srca i daj da prihvate Ruku Tvoga Milosrđa. Pomogni ovom narodu da se usprotivi svetogrđima koja bi nam mogli nametnuti kako bi nas prisilili da zaniječemo Tvoju Prisutnost. Isuse molimo Te, spasi nas, čuvaj nas od svakoga zla i primi naš narod u Svoje Sveto Srce.

Amen.

 

 

Križarska molitva 86

Oslobodi me navala sumnje

 

Dragi Isuse, dolazim pred Tebe zbunjen, nesiguran i nezadovoljan, jer me zabrinjava Istina koju objavljuješ u Svojim Porukama. Oprosti mi ako sam Ti nanio nepravdu. Oprosti mi ako Te ne mogu čuti. Daj da progledam, da mi se pokaže ono što Ti želiš da shvatim. Usrdno Te molim, da mi daš Snagu Duha Svetoga da vidim Istinu. Ljubim Te, dragi Isuse i molim Te da me oslobodiš navala sumnje. Pomogni mi da odgovorim na Tvoj Poziv. Oprosti mi ako sam Te uvrijedio i približi me Svome Srcu. Vodi me putom Tvoga Novog Kraljevstva i udijeli mi milost da Ti putom svojih vlastitih molitvi i trpljenja, mogu pomoći u spašavanju duša koje su toliko dragocjene Tvome Svetom Srcu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 87

Zaštiti naš narod od zla

 

O Oče, spasi nas od komunizma u Ime Svoga Sina. Spasi nas od diktature. Zaštiti naš narod od poganstva. Spasi našu djecu od zla. Pomogni nam da vidimo Božje Svjetlo. Otvori naša srca Učenjima Tvoga Sina. Pomogni svim Crkvama da ostanu vjerne Riječi Božjoj. Usrdno Te molimo da zaštitiš naše narode od progona. Najdraži Gospodine, gledaj na sve nas s Milosrđem, bez obzira koliko god Te uvrijedili. Isuse, Sine Čovječji, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju. Izbavi nas od zamki zloga. Dragi Bože, molimo Te priteci nam u pomoć i ne dopusti da zlo preplavi svijet u ovom trenutku. Amen.

 

 

Križarska molitva 88

Molitva za duše nakon Upozorenja

 

O Sveto Srce Isusovo, pokaži Milosrđe svima nama jadnim grješnicima. Prosvijetli srca od kamena, koja očajnički traže vodstvo. Oprosti im njihove opačine. Pomogni im, Svojom Ljubavlju i Milosrđem, da u svojim srcima prihvate Tvoj Veliki Dar Otkupljenja. Usrdno Te molim da oprostiš svim dušama koje odbace Božju Istinu. Prekrij ih Svojim Svjetlom, dragi Isuse, da ih ono zaslijepi za opakosti i zamke đavla, koji će ih pokušati zauvijek odvojiti od Tebe. Molim Te da daš svoj Božjoj djeci snagu da budu zahvalni za Tvoje Veliko Milosrđe. Molim Te, otvori vrata Svoga Kraljevstva svim izgubljenim dušama koje lutaju svijetom u stanju bespomoćnosti i beznađa.

Amen.

 

 

Križarska molitva 89

Molitva za bijedne grješnike

 

Dragi Isuse, pomogni meni siromašnom bijednom grješniku, da Tebi dođem s kajanjem u duši. Očisti me od grijeha koji su uništili moj život. Daj mi novi život oslobođen od okova grijeha i slobodu koju mi uskraćuju moji grijesi. Obnovi me Svjetlom Tvoga Milosrđa. Prigrli me u Svom Srcu. Daj da osjetim Tvoju Ljubav, kako bih Ti postao blizak i kako bi moja ljubav prema Tebi bila zapaljena. Smiluj mi se Isuse i sačuvaj me od grijeha. Daj da budem dostojan ući u Tvoj Novi Raj.

Amen.

 

 

Križarska molitva 90

Zahvala za Tvoj Preslavni Drugi Dolazak

 

O moj Isuse, prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj Preslavni Drugi Dolazak. Ti, moj Spasitelju, Rođen si kako bi mi dao Vječni Život i oslobodio me od grijeha. Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Dolazak.

Amen.

 

 

Križarska molitva 91

Sačuvaj me da ostanem odan mojoj Vjeri

 

O Blagoslovljena Majko Spasenja, zaštiti me u trenutku potrebe, kada sam suočen sa zlom. Pomogni mi da snažno i hrabro branim Božju Riječ, bez imalo straha u duši. Moli da ostanem vjeran Kristovim Učenjima i da mogu potpuno predati moje strahove, moje brige i moju tugu. Pomogni mi da neustrašivo hodam naprijed ovim osamljenim putom, kako bih proglasio Istinu Svete Božje Riječi, čak i kada Božji neprijatelji čine ovu zadaću skoro nemogućom. O Blagoslovljena Majko, ja Te molim da Tvojim zagovorom Vjera svih kršćana cijelo vrijeme tijekom progona ostane jaka.

Amen.

 

 

Križarska molitva 92

Za Milost Ustrajnosti

 

O dragi Isuse, molim Te za Dar Ustrajnosti. Usrdno Te molim da mi podariš milosti koje trebam kako bih održao Tvoju Presvetu Riječ. Molim Te da me oslobodiš svake dugotrajne sumnje. Molim Te da preplaviš moju dušu dobrotom, strpljivošću i ustrajnošću. Pomogni mi da ostanem dostojanstven kada me vrijeđaju u Tvoje Sveto Ime. Učini me jakim i prekrij me Milošću da nastavim dalje, čak i kada sam umoran, kada mi nedostaje snaga i kada sam suočen s trpljenjima, koja nadolaze, dok neumorno radim kako bih Ti pomogao da spasiš čovječanstvo.

Amen.

 

 

Križarska molitva 93

Za Suze Obraćenja

 

O Moj ljubljeni Isuse, Ti si blizu mom srcu. Jedno sam s Tobom. Ljubim Te. Cijenim Te. Dopusti da osjetim Tvoju Ljubav. Dopusti da osjetim Tvoju Bol. Dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost. Podari mi Milost poniznosti kako bih bio dostojan Tvoga Kraljevstva na Zemlji, kao i na Nebu. Podari mi Suze Obraćenja kako bih Ti se istinski ponudio kao pravi učenik, da Ti pomognem u Tvojoj Misiji da spasiš svaku pojedinu dušu na Zemlji, prije nego ponovno dođeš kako bi sudio živima i mrtvima.

Amen.

 

 

Križarska molitva 94

Za izlječenje duha, tijela i duše

 

O dragi Isuse, polažem se pred Tebe, iscrpljen, bolestan, u boli i žudeći da čujem Tvoj Glas. Neka me dotakne Tvoja Božja Prisutnost, kako bih bio preplavljen Tvojim Božjim Svjetlom kroz moj duh, tijelo i dušu. Ufam se u Tvoje Milosrđe. Potpuno predajem svoju bol i patnju Tebi i molim Te da mi daš milost da Ti vjerujem, kako bi me mogao izliječiti od ove boli i tame, da ponovno postanem potpun i da mogu slijediti Put Istine i dopustiti Tebi da me vodiš prema Životu u Novom Raju.

Amen.

 

 

Križarska molitva 95

Da pomogne pronaći vrijeme za molitvu

 

O Majko Spasenja, dođi mi u pomoć, dok se borim pronaći vrijeme za molitvu. Pomogni mi da Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu, dam vrijeme koje On zaslužuje, da Mu pokažem koliko Ga volim. Molim Te, moja Blagoslovljena Majko Spasenja, da zatražiš za mene Milosti koje trebam i zamoliš Svoga dragoga Sina za svaku Milost i pomoć kako bi Me mogao sakriti u Dubinu Svoga Svetoga Srca.

Amen.

 

 

Križarska molitva 96

Za blagoslov i zaštitu naše Križarske Molitvene Zajednice

 

Moliti prije i nakon susreta Molitvene Zajednice Isus govori čovječanstvu.

 

O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za spas duša. Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete Riječi.

Amen.

 

 

Križarska molitva 97

Za ujedinjenje Križarskih Molitvenih Zajednica

 

O ljubljena Majko Spasenja, usrdno Te molim da kroz Svoje molitve ujediniš svu Božju Vojsku Ostatka, širom svijeta. Prekrij sve Križarske Molitvene Zajednice s Milošću Spasenja, koja je izlivena na nas kroz Milosrđe Tvoga Sina, Isusa Krista. Pošalji Svoje Anđele da prekriju svakoga od nas, a osobito one svećenike koji vode Križarske Molitvene Zajednice. Pomogni nam da izbjegnemo smetnje koje uzrokuju razdor među nama i brani nas Svojim Darom Štita, kako bi postali otporni na napade koje ćemo morati izdržati zbog svoje ljubavi prema Isusu Kristu u ovoj Svetoj Misiji spašavanja duša.

Amen.

 

 

Križarska molitva 98

Da Milost Božja prekrije svjetske vođe

 

O moja Blagoslovljena Majko Spasenja, molim Te, zamoli Svoga Sina da izlije Svoje Milosti i Ljubav na one vođe koji nadziru svijet. Moli da Svjetlo Božje izliječi njihovu sljepoću i otvori njihova kamena srca. Zaustavi ih u vršenju progona nad nevinim ljudima. Molim Te, moli da ih Isus vodi i ne dopusti im da zapriječe da se Istina Njegovih Učenja proširi narodima diljem svijeta.

Amen.

 

 

Križarska Molitva 99

Za Spasenje Australije i Novog Zelanda

 

O Bože Svemogući Oče, u Ime Tvoga ljubljenog Sina, Isusa Krista, smiluj se svoj Svojoj djeci u Australiji i Novom Zelandu. Oprosti nam naše odbacivanje Tvoje Svete Riječi. Oprosti nam grijeh ravnodušnosti. Oslobodi nas naše poganske kulture i prekrij nas Milostima koje trebamo kako bi potakli nadu, vjeru i milosrđe među našom braćom i sestrama. Usrdno Te molimo za Dar Razlikovanja i molimo Te da nam svima dodijeliš blagoslove koje trebamo kako bi osigurali da se može čuti samo Istina Tvoje Svete Riječi i da svim dušama budu dodijeljeni Ključevi Vječnoga Života.

Amen.

 

 

Križarska molitva 100

Za opstanak Kršćanstva

 

O dragi Isuse, molimo Te za sposobnosti preživljavanja kušnji s kojima se sada suočavamo, dok posljednji Pravi Papa završava svoju Misiju za Tebe. Pomogni nam da izdržimo strašno zlostavljanje s kojim se sada moramo suočiti zbog propasti Crkve koju smo nekoć poznavali. Nikada nemoj dopustiti da zastranimo od Istine Tvoje Božje Riječi. Pomogni nam da šutimo kada napadi budu svaljeni na naša ramena, u napasti da okrenemo leđa Tebi i Sakramentima koje si dao svijetu. Prekrij Svoju Vojsku moćnom Ljubavlju koju trebamo kao Štit da nas zaštiti od lažnog proroka i Antikrista. Pomogni Svojoj Crkvi na Zemlji da se širi i umnoži, da tako može biti uz Istinu i pomoći Tebi da vodiš našu braću i sestre Putom Istine kako bi se dostojno pripremili za Tvoj Drugi Dolazak.

Amen.

 

 

Križarska molitva 101

Čudotvorna Molitva za osjećanje Isusove Prisutnosti

 

O Dragi Svemogući Oče, Stvoritelju svega što jest i što će biti, pomogni svima nama koji možemo prepoznati Prisutnost Tvoga ljubljenoga Sina u današnjoj Crkvi, da postanemo vrlo jaki. Pomogni mi da nadvladam moj strah, moju osamljenost i odbijanje koje trpim od mojih ljubljenih, dok slijedim Tvoga Sina Isusa Krista, svoga Spasitelja. Molim Te da zaštitiš moje ljubljene od upadanja u zamku vjerovanja u laži, koje je izmislio sotona kako bi uništio, podijelio i uzrokovao nered među svom Božjom djecom. Molim Te da pomogneš onima koji slijede grozotu u Tvojoj Crkvi, da budu spašeni od vječnih vatri pakla.

Amen.

 

 

Križarska molitva 102

Da održim vjeru i vjerovanje u Božju Poruku svijetu

 

Najdraži Isuse, kada padnem, uzdigni me. Kada sumnjam, prosvijetli me. Kada sam u žalosti, pokaži mi Svoju Ljubav. Kada kritiziram, pomogni mi da šutim. Kada osuđujem javno drugoga, zatvori mi usta. Kada izgovaram bogohule u Tvoje Ime, izbavi me i vrati me pod Svoju Zaštitu. Kada mi nedostaje hrabrosti, daj mi mač koji trebam da se borim i spasim duše za kojima Ti žudiš. Kada se odupirem Tvojoj Ljubavi, pomogni mi da se predam i potpuno prepustim Tvojoj ljubljenoj Brizi. Kada odlutam, pomogni mi da pronađem Put Istine. Kada propitkujem Tvoju Riječ, daj mi odgovore koje tražim. Pomogni mi da budem strpljiv, pun ljubavi i dobrote, čak i prema onima koji Tebe proklinju. Pomogni mi da oprostim onima koji me vrijeđaju i daj mi Milost koju trebam da Te slijedim do kraja Zemlje.

Amen.

 

 

Križarska molitva 103

Dijeliti Kalež Patnje s Kristom

 

Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih. Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje. Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one jadne duše koje su izgubljene i bez nade. Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju Bol. Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju dušu s Tobom. Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao Otkupiti sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova.

Amen

 

 

Križarska molitva 104

Izbavi ovu dušu iz ropstva

 

Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni. Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima. Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno Spasenje.

Amen.

 

 

Križarska molitva 105

Dar Obraćenja za druge

 

O moj najdraži Isuse, s mojom ljubavlju prema Tebi, molim Te prihvati moju dušu u jedinstvu s Tobom. Uzmi moju dušu, prekrij je Svojim Svetim Duhom i pomogni mi, kroz ovu molitvu, spasiti sve one s kojima sam ja u dodiru. Obuzmi svaku dušu koju ja susrećem Svojim Svetim Milosrđem i pruži im Spasenje koje trebaju da uđu u Tvoje Kraljevstvo. Čuj moje molitve. Poslušaj moje molbe i Svojim Milosrđem spasi duše cijeloga čovječanstva.

Amen.

 

 

Križarska molitva 106

Milosrđe za mlade koji ne priznaju Boga

 

Dragi Isuse, uzmi pod Svoju Zaštitu duše one djece Božje koja Te ne poznaju, koja ne priznaju Tvoju Ljubav i koja ne prihvaćaju Tvoje Obećanje. Izlij Svoje Milosti obraćenja i daj im Vječni Život. Budi milosrdan prema svima onima koji ne vjeruju u Tvoju Prisutnost i koji neće tražiti pokajanje za svoje grijehe.

Amen.

 

 

Križarska molitva 107

Izbavi me od vatri pakla

 

Ja sam užasan grješnik, Isuse. Ja sam svojim djelima uzrokovao očajnu patnju drugima. Odbačen sam na stranu zbog toga. Više me nigdje ne podnose na Zemlji. Izbavi me iz ove divljine i zaštiti me od stiska zla. Dopusti mi da se pokajem. Prihvati moje kajanje. Ispuni me Svojom Snagom i pomogni mi da se uzdignem iz dubina očaja. Ja predajem Tebi, dragi Isuse, moju slobodnu volju, da učiniš od mene što Ti želiš, kako bih mogao biti spašen od vatri pakla.

Amen.

 

 

Križarska molitva 108

Uspon na Brdo Kalvariju

 

Isuse, pomogni mi da pronađem hrabrosti, odvažnosti i samopouzdanja da ustanem i da se na mene računa, kako bih se mogao pridružiti Tvojoj Vojsci Ostatka i uspeti se na isto Brdo Kalvarije, koje si Ti morao izdržati zbog mojih Grijeha. Daj mi snage da nosim Tvoj Križ i Tvoje breme, kako bih ja mogao pomoći Tebi spasiti duše. Oslobodi me mojih slabosti. Rastjeraj moje strahove. Slomi sve moje sumnje. Otvori moje oči za Istinu. Pomogni meni i svima onima koji odgovaraju na Poziv da nose Tvoj Križ, da Te slijedim velikoga i poniznoga srca i da mojim primjerom drugi skupe hrabrosti da čine isto tako.

Amen.

 

 

Križarska molitva 109

Za Dar Ufanja

 

O moj najdraži Isuse, pomogni mi da se ufam u Tebe. Da se ufam u Tvoje Obećanje da ćeš ponovno doći. Da prihvatim Istinu o Tvome Drugom Dolasku. Da se ufam u Obećanje Boga Oca kada je On rekao da će Ti On dati Tvoje Kraljevstvo. Pomogni mi da se ufam u Tvoja Učenja, u Tvoj Plan da spasiš svijet. Pomogni mi da s Milošću prihvatim Tvoje Darove. Pomogni mi da se ufam u Tebe, kako bih izgubio svoj strah i kako bih mogao dopustiti Tvojoj Ljubavi da preplavi moje srce i dušu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 110

Za svećenike da ostanu vjerni Tvojoj Svetoj Riječi

 

O moj najdraži Isuse, ja Te usrdno molim da me očuvaš snažnim i hrabrim, kako bih mogao braniti Istinu u Tvoje Presveto Ime. Daj mi Milost koju trebam - ja molim - da svjedočim Tvoju Svetu Riječ u svako doba. Osposobi me da izdržim pritiske da promičem neistine, kada znam u svome srcu da one Tebe vrijeđaju. Pomogni mi da ostanem vjeran Tvojoj Svetoj Riječi, do dana kada umrem.

Amen.

 

 

Križarska molitva 111

Za posvećenje vaše djece Isusu Kristu

 

O draga Majko Spasenja, ja posvećujem moju djecu (navesti imena) pred Tvojim Sinom, kako bi im On mogao donijeti mir duha i ljubav srca. Molim Te moli da moja djeca budu prihvaćena u Milosrdne Ruke Tvoga Sina i očuvaj ih od zla. Pomogni im da ostanu vjerni Svetoj Riječi Božjoj osobito u vremenima, kada su u iskušenju da se okrenu od Njega.

Amen.

 

 

Križarska molitva 112

Za Milost Spasenja

 

Najdraži Isuse, ja Te pozivam da s Tvojom posebnom Milošću Spasenja prekriješ duše onih koje je zarazio sotona. Oslobodi njihove jadne duše iz zlog zatočeništva iz kojega oni ne mogu pobjeći.

Amen.

 

 

Križarska molitva 113

Da porazimo zlo u našoj zemlji

 

O Majko Spasenja, dođi u našu sredinu i prekrij našu zemlju Svojom Zaštitom. Smrskaj glavu Zvijeri i iskorijeni njegov zli utjecaj među nama. Pomogni Svojoj jadnoj izgubljenoj djeci da ustanu i govore Istinu, kada smo okruženi lažima. Molimo Te, o Majko Božja, zaštiti našu zemlju i održi nas jakima, kako bi mogli ostati vjerni Tvome Sinu u vremenu našega progona.

Amen.

 

 

Križarska molitva 114

Za svećenike da prime Dar Istine

 

Moj Gospodine, otvori moje oči. Dopusti mi da vidim neprijatelja i zatvori moje srce za prijevaru. Ja sve predajem Tebi, dragi Isuse. Ja se ufam u Tvoje Milosrđe.

Amen.

 

 

Križarsku molitva 115

Za Dar Obraćenja

 

O Majko Spasenja, prekrij moju dušu Svojim Suzama Spasenja. Oslobodi me sumnji. Uzdigni moje srce, da bih ja osjetio Prisutnost Tvoga Sina. Donesi mi mir i utjehu. Moli da doista budem obraćen. Pomogni mi da prihvatim Istinu i otvori moje srce da primim Milosrđe Tvoga Sina, Isusa Krista.

Amen.

 

 

Križarska molitva 116

Izbavi me od zla laži

 

Dragi Isuse, pomogni mi. Ja se utapam u suzama tuge. Moje srce je zbunjeno. Ja ne znam kome mogu vjerovati. Molim Te, ispuni me Svojim Duhom Svetim kako bih mogao odabrati ispravan put u Tvoje Kraljevstvo. Pomogni mi, dragi Isuse, da uvijek ostanem vjeran Tvojoj Riječi koju je svijetu dao Petar i da nikada ne zastranim od onoga čemu si nas Ti poučio ili zaniječem Tvoju Smrt na Križu. Isuse, Ti si Put. Pokaži mi Put. Drži me i nosi me na Tvom putovanju Velikoga Milosrđa.

Amen.

 

 

Križarska molitva 117

Za one koji su prodali svoje duše

 

Najdraži Isuse, ja posvećujem duše (navesti ih ovdje) i svih onih koji su zamijenili svoje duše za cijenu slave. Oslobodi ih njihove zaraze. Okreni ih od prijetnje Iluminata, koji ih proždiru. Daj im hrabrosti da ostave iza sebe ovo opako ropstvo bez straha. Uzmi ih u Svoje Ruke Milosrđa i odgoji ih nanovo u Stanje Milosti, kako bi bili dostojni stati pred Tebe. Svojim Božanstvom, pomogni mi kroz ovu molitvu, za sotonine prisvojene duše, da ih otmem od masonerije. Izbavi ih iz okova koji ih vežu i koji dovode do strašnih mučenja u odajama pakla. Pomogni im, kroz patnju odabranih duša, preko mojih molitvi i preko Tvoga Milosrđa, da budu u prvom redu, spremni ući kroz Vrata Nove Ere Mira - Novoga Raja. Ja Te usrdno molim da ih oslobodiš iz zarobljeništva.

Amen.

 

 

Križarska molitva 118

Za izgubljeni naraštaj mladih duša

 

Dragi Isuse, ja zazivam Tvoje Milosrđe za izgubljeni naraštaj mladih duša. Za one koji Te ne poznaju, prekrij ih Darom vida. Za one koji Te poznaju, ali koji Te zanemaruju, privuci ih natrag u Svoje Milosrđe. Molim Te daj im dokaz Svoga Postojanja uskoro i vodi ih prema onima koji im mogu pomoći i voditi ih prema Istini. Ispuni njihove misli i duše žudnjom za Tobom. Pomogni im da prepoznaju prazninu koja postoji u njima, jer ne osjećaju Tvoju Prisutnost. Ja Te usrdno molim, dragi Gospodine, da ih ne napustiš i u Svom Milosrđu podari im Vječni Život.

Amen.

 

 

Križarsku molitva 119

Da osjetite Isusovu Ljubav

 

Isuse pomogni mi, ja sam tako zbunjen. Moje srce se ne otvara Tebi. Moje oči Te ne mogu vidjeti. Moj um Te sprječava. Moja usta ne mogu izustiti riječi da Te utješe. Moja duša je prekrivena tamom. Molim Te sažali se nada mnom, jadnim grješnikom. Ja sam bespomoćan bez Tvoje Prisutnosti. Ispuni me Svojim Milostima kako bih imao hrabrosti posegnuti za Tobom, da Te molim za Milosrđe. Pomogni meni, Svome izgubljenom učeniku, koji Te ljubi, ali koji više ne osjeća ljubav koja pokreće moje srce, da vidim i prihvatim Istinu.

Amen.

 

 

Križarska molitva 120

Zaustavi širenje rata

 

O moj slatki Isuse, ukloni ratove koji uništavaju čovječanstvo. Zaštiti nevine od patnje. Zaštiti duše koje pokušavaju ostvariti pravi mir. Otvori srca onih koje je zadesila bol rata. Zaštiti mlade i ranjive. Spasi sve duše čiji su životi uništeni ratom. Ojačaj sve nas, dragi Isuse, koji molimo za duše sve Božje djece i podari nam Milost da izdržimo patnju, koja će nam možda biti dana tijekom vremena sukoba. Mi Te usrdno molimo da zaustaviš širenje rata i dovedeš duše u Sveto Utočište Svoga Srca.

Amen.

 

 

Križarska molitva 121

Odanost Vojsci Isusa Krista

 

Mi stojimo sjedinjeni s Tvojim Svetim Srcem, dragi Isuse. Mi govorimo s ovlaštenjem Pravu Riječ Božju. Mi ćemo ići do krajeva Zemlje širiti Istinu. Mi nikada nećemo prihvatiti bilo kakav novi lažni nauk u Tvoje Ime, osim onoga kojega Si nas Ti Sam poučio. Mi ostajemo vjerni, odani i postojani u našoj vjeri. Mi ćemo se odnositi prema onima koji Te izdaju s ljubavlju i samilošću, u nadi da će Ti se vratiti. Mi ćemo biti čvrsti, ali strpljivi, s onima koji nas progone u Tvoje Ime. Mi ćemo pobjedonosno hodati cijelim putem prema Tvom Novom Raju. Mi obećavamo da ćemo kroz našu bol i patnju dovesti Tebi sve one izgubljene duše koje su gladne Tvoje Ljubavi. Molimo Te, primi naše molitve za sve grješnike u svijetu kako bi mogli postati jedna obitelj, ujedinjena u ljubavi s Tobom, u Novoj Eri Mira.

Amen.

 

 

Križarska molitva 122

Za posvećenje Predragocjenoj Krvi Isusa Krista

 

Dragi Isuse, ja molim Tebe da posvetiš mene, moju obitelj, prijatelje i narod Zaštiti Svoje Predragocjene Krvi. Ti si Umro za mene i Tvoje Rane su moje rane dok ja dostojanstveno prihvaćam trpljenje koje ću podnijeti prije Tvoga Drugog Dolaska. Ja patim s Tobom, dragi Isuse, dok pokušavaš okupiti svu Božju djecu u Svoje Srce, da bi mi imali Vječni Život. Prekrij mene i sve one koji trebaju Tvoju Zaštitu sa Svojom Predragocjenom Krvlju.

Amen.

 

 

Križarska molitva 123

Dar slobodne volje Bogu

 

Moj najdraži Isuse, poslušaj ovu molitvu od mene, najnedostojnije duše i pomogni mi da Te više ljubim. Svojom slobodnom voljom ja Ti pružam ovaj Dar natrag, dragi Isuse, da bih mogao postati Tvoj ponizni sluga i ostati poslušan Volji Božjoj. Moja volja je Tvoja Volja. Tvoja Zapovijed znači da sam ja poslušan svakoj Tvojoj Želji. Moja slobodna volja je Tvoja da učiniš s njom ono što je potrebno da spasiš sve ljude širom svijeta, koji su odvojeni od Tebe. Ja darujem ovaj Dar, koji mi je dan pri rođenju, Tvojoj Presvetoj Službi.

Amen.

 

 

Križarska molitva 124

Poslušaj moju molbu za slobodom

 

O Bože, moj Milosrdni Oče, Stvoritelju svega što jest, poslušaj moju molbu za slobodom. Oslobodi me od okova ropstva i zaštiti me od zlog progona. Pomogni mi raspoznati Istinu i dođi mi u pomoć, čak i kada sam zbunjen i možda sumnjam u Tvoju Riječ. Oprosti mi ako Te uvrijedim i odvedi me u utočište Tvoga Novog Raja na Zemlji.

 Amen.

 

 

Križarska molitva 125

Da se obrani Presveta Božja Riječ

 

O Majko Spasenja, pomogni meni, poniznom slugi Božjem, da obranim Njegovu Presvetu Riječ u vremenima muke. Posveti mene, draga Majko, Svome Sinu, da bi me On mogao prekriti Svojom Dragocjenom Krvlju. Podari mi, Posredovanjem Tvoga Sina Isusa Krista, milost, snagu i volju da ostanem vjeran Kristovim Učenjima u vremenima Nevolje, koja će proždrijeti Njegovu Presvetu Crkvu na Zemlji.

Amen.

 

 

Križarska molitva 126

Da se izdrži vjerski progon

 

Dragi Isuse, pomogni mi da izdržim bilo kakvu vrstu progona u Tvoje Sveto Ime. Pomogni onima koji padnu u zabludu, u uvjerenju da svjedoče Tvojem Djelu. Otvori oči svih onih koji će možda biti u napasti da unište druge, zlim postupcima, djelima ili gestama. Zaštiti me protiv neprijatelja Božjih, koji će ustati u pokušaju da utišaju Tvoju Riječ i koji će Te pokušati protjerati. Pomogni mi da oprostim onima koji Te izdaju i daj mi Milost da ostanem čvrst u svojoj ljubavi prema Tebi. Pomogni mi da živim Istinu, kojoj si nas Ti poučio i da ostanem pod Tvojom Zaštitom, zauvijek.

 Amen.

 

 

Križarska molitva 127

Za spas moje duše i onih od mojih ljubljenih

 

O Isuse, pripremi me, da bih mogao doći pred Tebe bez srama. Pomogni meni i mojim ljubljenima (imenuj ih ovdje…) da se pripremimo ispovjediti sva naša pogrješna djela. Da priznamo naše mane. Da zatražimo oprost svih grijeha. Da pokažemo ljubav prema onima kojima smo naudili. Da usrdno molimo za Milosrđe za Spasenje. Da sebe ponizimo pred Tobom, kako bi na Dan Velikoga Prosvjetljenja moja savjest i savjest (imenuj ih ovdje…) bila čista i da bi Ti preplavio moju dušu Svojim Božjim Milosrđem.

Amen.

 

 

Križarska molitva 128

Za okupljanje i ujedinjenje svih duša

 

Najdraži Isuse, pomogni nama, Svojim ljubljenim učenicima, da okupimo svijet u Tvoje Ruke i Tebi prikažemo duše koje su najpotrebitije Tvoga Velikog Milosrđa. Osnaži nas Darom Duha Svetoga da osiguramo da Plamen Istine zahvati sve one koji su postali odvojeni od Tebe. Ujedini sve grješnike kako bi svakome bila dana prilika pomirenja. Daj svima nama snagu da ostanemo čvrsto uz Tvoju Svetu Riječ kada smo prisiljeni odbaciti Istinu, koja je proglašena svijetu u Presvetim Evanđeljima. Mi ostajemo u Tebi, s Tobom i za Tebe, na svakom pojedinom koraku ovoga našeg putovanja prema Spasenju.

Amen.

 

 

Križarska molitva 129

Za Dar Ljubavi

 

O Bože, molim Te ispuni me Svojom Ljubavlju. Pomogni mi da dijelim Dar Ljubavi sa svima onima koji su potrebni Tvoga Milosrđa. Pomogni mi da Te više ljubim. Pomogni mi da ljubim sve one koji su potrebni Tvoje Ljubavi. Pomogni mi da ljubim Tvoje neprijatelje. Daj da ljubav s kojom me Ti Blagoslivljaš bude upotrijebljena da obuzme srca svih s kojima dolazim u dodir. S Ljubavlju, koju Ti ulijevaš u moju dušu, pomogni mi da pobijedim sve zlo, obratim duše i porazim đavla i sve one njegove zle posrednike koji pokušaju uništiti Istinu Tvoje Svete Riječi.

Amen.

 

 

Križarska molitva 130

Pobožnost Spasenja

 

Moja ljubljena Majko Spasenja, molim Te zadobij za sve duše Dar Vječnoga Spasenja kroz Milosrđe Svoga Sina, Isusa Krista. Ja Te molim da Svojim Zagovorom moliš za oslobođenje svih duša iz ropstva sotone. Molim Te traži od Svoga Sina da pokaže Milost i oprost prema onim dušama koje Ga odbacuju, nanose Mu bol svojom ravnodušnošću i koje obožavaju lažni nauk i lažne bogove. Mi Te usrdno molimo draga Majko, da moliš za milosti da se otvore srca onih duša koje su najpotrebnije Tvoje pomoći.

Amen.

 

 

Križarska molitva 131

Molitva Milosrđa

 

O moja draga Majko Spasenja, molim Te zamoli Svoga Sina, Isusa Krista, da podari Milosrđe (ovdje imenovati sve…) tijekom Upozorenja i ponovno na Posljednji Dan, prije nego dođu pred Tvoga Sina. Molim Te, moli da svaki od njih bude spašen i da uživa plodove Vječnoga Života. Zaštiti ih, svakoga dana i odvedi ih Svome Sinu, kako bi im Njegova Prisutnost bila pokazana i kako bi svi zadobili mir duha i postigli velike Milosti.

Amen.

 

 

Križarska molitva 132

Odricanje od sotone da se zaštiti ova Misija

 

O Majko Spasenja, dođi u pomoć ovoj Misiji. Pomogni nama, Božjoj Vojsci Ostatka, da se odreknemo sotone. Mi te usrdno molimo da Svojom Petom satreš glavu Zvijeri i ukloniš sve prepreke u našoj Misiji spašavanja duša. Amen.

 

Križarska molitva 133

Poziv za povratak Bogu

 

Dragi Isuse, oprosti meni, otuđenoj duši koja Te se odrekla, jer sam bio slijep. Oprosti mi jer sam Tvoju Ljubav zamijenio s beskorisnim stvarima koje ne znače ništa. Pomogni mi da skupim hrabrosti da hodam uz Tebe, da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav i Milosrđe. Pomogni mi da ostanem blizu Tvog Svetog Srca i da nikada više ne odlutam daleko od Tebe. Amen.

 

 

Križarska molitva 134

Vjerovati u postojanje Boga

 

O Bože Svevišnji, pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje. Odbaci u stranu sve moje sumnje. Otvori moje oči za Istinu o životu poslije ovoga i vodi me prema putu za Vječni Život. Molim te, dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost i udijeli mi Dar prave vjere prije nego što umrem. Amen.

 

 

Križarska molitva 135

Za obranu Istine

 

O ljubljena Majko Spasenja, pomogni mi u mom trenutku potrebe. Moli da budem blagoslovljen Darovima koji se Snagom Duha Svetoga izlijevaju na moju nedostojnu dušu, da obranim Istinu u svako doba. Održi me u svakoj prilici, kada se od mene traži da zaniječem Istinu, Riječ Božju, Svete Sakramente i Presvetu Euharistiju. Pomogni mi da iskoristim Milosti koje primam, da čvrsto stojim protiv sotonine zloće i svih onih jadnih duša koje on koristi kako bi obeščastio Tvoga Sina, Isusa Krista. Pomogni mi u mom času potrebe. Za dobro duša, daj mi hrabrost da omogućim Sakramente svakom djetetu Božjem, kada mi to možda zabrane činiti neprijatelji Božji.
Amen.
+++

Križarska molitva (136)

Da očuvam Tvoju Riječ

 

 

Najdraži Isuse, pomogni mi da čujem Tvoju Riječ.
Živim Tvoju Riječ. G
ovorim Tvoju Riječ. Pružam Tvoju Riječ.
Daj mi snage da održi
m Istinu, čak i kada sam progonjen, jer tako činim. Pomogni mi da očuvam živom Tvoju Riječ, kada je guše Tvoji neprijatelji.
Daj
da osjetim Tvoju Hrabrost kada sam pao. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab.
Daj mi Milost da ostanem dostojanstven, kada na me nasr
ću vrata pakla, jer ostajem vjeran Tvojoj Presvetoj Volji.
Amen.
+++

Križarska molitva (137)
Molitva Obnove

 

 

O Bože Svemogući, O Bože Svevišnji, pogledaj na mene, Svoga poniznog slugu, s ljubavlju i sažaljenjem u Svom Srcu.
Obnovi me u S
vom Svjetlu. Podigni me natrag u Svoju Milost. Ispuni me Milošću, da Ti se mogu ponuditi u poniznom služenju i u skladu s Tvojom Presvetom Voljom.
Oslobodi me od grij
eha oholosti i svega što Te vrijeđa i pomogni mi da Te ljubim s dubokom i trajnom željom da Ti služim sav moj život u vijeke vjekova.
Amen.
+++

Križarska molitva (138)

Zaštita od mržnje

 

 

O Majko Spasenja, zaštiti me od svake vrste mržnje. Pomogni mi da šutim, kada se suočavam s mržnjom.
Odr
ži me jakim u mojoj vjernosti Isusu Kristu, kada sam najslabiji. Zatvori moje usne. Pomogni mi da okrenem svoja leđa onima koji me vežu riječima koje niječu Učenja Tvoga Sina ili onima koji mi se rugaju zbog moje vjere. Moli za te duše, draga Majko, kako bi odbacile sotonu i osjetile mir Tvoje Ljubavi i Vladavinu Duha Svetoga u svojim dušama.
Amen.
+++

 

Križarska molitva (139)

Za snagu da se porazi zlo

 

Dragi Isuse, zaštiti me od zla đavla.
Zakrili
mene i sve one koji su slabi i nezaštićeni u njegovoj prisutnosti. Daj mi hrabrost da ga odbijem i pomogni mi da izbjegnem svaki njegov pokušaj da me veže na bilo koji način, svakoga dana.
Amen.
+++

Križarska Molitva (140)
Zaštita Hijerarhije Anđela

 

 

Najdraži Oče, Bože svega Stvorenja, Bože Svevišnji, podari mi Milost i Zaštitu preko Tvoje Hijerarhije Anđela.
Osposobi me
da se usredotočim na Tvoju Ljubav za svako od Tvoje djece, bez obzira kako Te vrijeđali.
Pomogni mi da bez straha u mome srcu š
irim novosti o Konačnom Zavjetu, da se svijet pripremi za Drugi Dolazak Isusa Krista.
Podari mi Svoje posebne Milosti i Blagoslove da se uzdignem iznad progona, kojega mi je nanio sotona, njegovi demoni i njegovi posrednici na Zemlji.
Nikada mi nemoj dopustiti da se bojim Tvojih neprijatelja.
Daj mi snagu da ljubim moje neprijatelje i one koji me progone u Ime
Božje.
Amen.
+++

Križarska molitva (141)
Zaštita od progona

 

 

Dragi Isuse, brani me u mojoj bitci da ostanem odan Tvojoj Riječi pod svaku cijenu.
Čuvaj
me od Tvojih neprijatelja.
Za
štiti me od onih koji me progone zbog Tebe.

Sudjeluj u mojoj boli. Olakšaj moju patnju.
Uzdigni me u Svjetlu Tvoga Lica, do Dana kada ponovno dođeš da svijetu doneseš Vječno Spasenje.

Oprosti onima koji me progone.
Upotrijebi moju patnju kao naknadu za njihove grijehe, kako bi mogli na
ći mir u svojim srcima i dočekati Te s kajanjem u svojim dušama na Posljednji Dan.
Amen.
+++

Križarska molitva (142)

Priprema za smrt

 

 

Moj najdraži Isuse, oprosti mi moje grijehe.
Očisti moju dušu i pripremi me da uđem u Tvoje Kraljevstvo. Podari mi Milosti
da se pripremim za moje sjedinjenje s Tobom. Pomogni mi da savladam bilo kakav strah.
Podari mi hrabrost da pripremim moj duh i moju du
šu, tako da sam dostojan stajati pred Tobom.
Ja Te ljubim. Ja se ufam u Tebe.
Ja Ti dajem sebe u duhu, du
ši i tijelu za vječnost.
Neka Tvoja Volja bude moja i oslobodi me od boli, sumnji ili zbunjenosti.
Amen.
+++

Križarska molitva (143)

Za zaštitu Misije Spasenja

 

O Majko Spasenja, zaštiti ovu Misiju, Dar od Boga, da donese Vječni Život svoj Njegovoj djeci posvuda.
Molim Te posreduj, u na
še ime, preko Svoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, da nam da hrabrosti da izvršavamo naše dužnosti služenja Bogu u svako doba, a osobito kada patimo zbog toga.
Pomogni ovoj Misiji da obrati milijarde du
ša, u skladu s Božanskom Voljom Božjom i da obrati one kamenog srca u brižne sluge Tvoga Sina.
Daj svima nama, koji slu
žimo Isusu u ovoj Misiji snagu da nadvladamo mržnju i progon Križa i da primimo patnju koja dolazi s njim, velikodušnog srca i s potpunim prihvaćanjem onoga što bi moglo doći.
Amen.
+++

Križarska molitva (144)
Za zaštitu Kršćanske Vjere

 

 

O Majko Spasenja, molim Te posreduj u ime duša Kršćana po svem svijetu.
Molim Te, pomogni im da o
čuvaju svoju vjeru i da ostanu vjerni Učenjima Isusa Krista.
Moli da
imaju snagu uma i duha da se drže svoje vjere u svako doba.
Posreduj, draga Majko, u njihovo ime, da otvori
š njihove oči za Istinu i da im daš Milost da raspoznaju svaki lažni nauk, koji im je predstavljen u Ime Tvoga Sina.
Pomogni im da o
stanu odani i vjerni sluge Božje i da se odreknu zla i laži, čak i ako moraju trpjeti bol i ismijavanje zbog toga.
O Majko Spasenja, za
štiti svu svoju djecu i moli da svaki Kršćanin slijedi Gospodinov Put, do svoga posljednjeg daha.
Amen.
+++

Križarska molitva (145)
Ispuni me Tvojim Darom Ljubavi

 

 

Najdraži Isuse, ispuni mene, praznu posudu, s Darom Tvoje Ljubavi. Preplavi moju dušu s Tvojom Prisutnošću.
Pomogni mi da ljubim druge kao što Ti ljubiš mene.
Pomogni mi da budem posuda Tvoga Mira, Tvoga Spokoja i Tvoga Milos
rđa. Otvori moje srce uvijek za potrebe drugih i daj mi Milost da oprostim onima koji Tebe odbacuju i koji su se ogriješili o mene. Pomogni mi da kroz primjer širim Tvoju Ljubav, kao što bi Ti učinio da si na mome mjestu.
Amen.
+++

Križarska molitva (146)
Zaštita protiv obmane

 

Draga Majko Spasenja, zaštiti me s Milošću zaštite protiv obmana koje je stvorio sotona da uništi vjeru Kršćana.
Zaštiti nas od onih koji su neprijatelji Božji.
Očuvaj nas od laži i krivovjerja, iskorišten
ih da oslabe našu ljubav za Tvoga Sina.
Otvori na
še oči na neistine, obmane i svaki pokušaj kojega bi mogli susresti da nas potakne da zaniječemo Istinu.
Amen.

+++

Križarska molitva (147)
Bože Oče, pokaži Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina

 

 

O Bože, moj Vječni Oče, ja Te molim da pokažeš Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina.
Ja molim za duše onih koji pokušavaju uništiti Tvoje
proroke.
Ja usrdno molim za obra
ćenje duša, koje su Ti izgubljene i molim Te da pomogneš svoj Svojoj djeci da pripreme svoje duše i poprave svoje živote, u skladu s Tvojom Božjom Voljom, u očekivanju Drugog Dolaska Tvoga ljubljenog Sina, Isusa Krista.
Amen.
+++

 

 

Križarska molitva (148)
Dođi mi u pomoć

 

O moj Isuse, pomogni mi u mom vremenu velike nevolje.
Dr
ži me u Svojim Rukama i odvedi me u Utočište Svoga Srca.
Obriši moje suze.

Dopusti mi da se smirim. Podigni moje raspolo
ženje i ispuni me Svojim Mirom.
Molim Te, udijeli mi ovu posebnu
želju (navedi je ovdje).
Do
đi mi u pomoć, tako da je moja molba ispunjena i da moj život može postati miran i u jedinstvu s Tobom, dragi Gospodine.
Ako moja molba ne može bit
i udijeljena, onda me ispuni s Milošću da prihvatim da je Tvoja Sveta Volja za dobro moje duše i da zauvijek ostanem vjeran Tvojoj Riječi, dobrostivog i velikodušnog srca.
Amen.
+++

Križarska molitva (149)
Tražiti Božju Ljubav

 

 

O Isuse, ispuni me Ljubavlju Božjom.
Ispuni me sa T
vojim Božjim Svjetlom i preplavi me s ljubavlju koju ja trebam da širim sjeme Božjeg Milosrđa među svim narodima.

Dopusti da širim Tvoju Božju Ljubav među svima onima s kojima dolazim u dodir.
Širi Svoju Ljubav tako da Ona osvijetli sve duše, sve vjere, sva
uvjerenja, sve narode – poput maglice koja zanosi svu Božju djecu u jedinstvo.
Pomogni nam da
širimo Božju Ljubav da bi Ona mogla pobijediti sve zlo u svijetu.
Amen.
+++

Križarske molitve (150)
Da se spase duše nevjernika

 

 

Dragi Isuse, ja Te molim da spasiš sve one koji Te odbijaju priznati, ne svojom vlastitom pogrješkom.
Ja prikazujem Tebi moje trpljenje, da Ti dovedem du
še onih koji Te odbacuju i za Milost koju ćeš Ti izliti na cijeli svijet.
Smiluj se njihovim du
šama.
Povedi ih u Svoje Nebesko Utočište i oprosti im njihove grijehe.
Amen.
+++

Križarska molitva (151)

 

Za obranu Vjere 

 

O Majko Božja, Bezgrješno Srce Marijino, Majko Spasenja, moli da ostanemo vjerni Istinitoj Riječi Božjoj u svako doba.
Prip
remi nas da branimo Vjeru, da podupiremo Istinu i da odbacimo krivovjerje.

Zaštiti svu Svoju djecu u vremenima nevolje i daj Milosti svakome od nas, da budemo hrabri kada smo kušani da odbacimo Istinu i da se odreknemo Tvoga Sina.

Moli Sveta Majko Božja da nam se dade Božje Posredovanje, da ostanemo Kršćanima u skladu sa Svetom Riječi Božjom.
Amen.

+++

Križarska molitva (152)
Pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti

 

 

Dragi Isuse, pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti.
Oslobodi me od grijeha i otvori moje o
či, moje srce i moju dušu za prijevaru đavla i njegovih zlih putova. Ispuni me Svojom Ljubavlju kada osjećam mržnju u mom srcu.
Ispuni me Svojim Mirom kada osje
ćam žalost.
Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab.
Spasi me od zato
čeništva u kojem sam se našao, da bih mogao biti slobodan i sigurno čuvan u Tvojim Svetim Rukama.
Amen.
+++

 

Križarska molitva (153)
Dar Zaštite za djecu 

 

O Majko Božja, Majko Spasenja, ja tražim da posvetiš duše ove djece ( navedi ih ovdje ) i prikažeš ih Svom ljubljenom Sinu.
Moli da Isus, Snagom Njegove Predragocjene Krvi, prekrije i za
štiti ove malene duše sa svakom vrstom zaštite od zla. Ja Te molim, draga Majko, da zaštitiš moju obitelj u vremenima velikih poteškoća i da Tvoj Sin naklono pogleda na moju molbu za ujedinjenje moje obitelj u jedno s Kristom i udijeli nam Vječno Spasenje.
Amen.
+++

Križarska molitva (154)

 

Molitva na Svetkovinu Majke Spasenja

 

O Majko Spasenja, ja stavljam danas pred Tebe, na ovaj dan, 04. lipnja, Svetkovinu Majke Spasenja, sljedeće duše ( navedi imena ).

Molim Te, daj meni i svima onima koji štuju Tebe, draga Majko i koji šire Medalju Spasenja, svaku zaštitu od zloga i onih koji odbacuju Milosrđe Tvog ljubljenog Sina Isusa Krista i sve Darove koje On ostavlja u baštinu za čovječanstvo.

Moli, draga Majko, da svim dušama bude udijeljen Dar Vječnog Spasenja.

Amen.

+++


 

 

Križarska molitva (155)
Za zaštitu Misije Spasenja

 

 

O najdraža Majko Spasenja, čuj naš poziv za zaštitu Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece.
Mi molimo za one koji prkose Volji Bo
žjoj u ovom velikom trenutku povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih.
Molimo Te pomogni osloboditi one du
še koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove oči za Istinu.

O Majko Spasenja, pomogni nama jednim grješnicima da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa Krista.

Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona. Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri nas s Darom postojanosti naše vjere, svakog puta kada smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju, do kraja naših dana sada i zauvijek.
Amen.
+++

Križarska molitva (156)

Zaštita od mržnje

 

Dragi Isuse, daj Mi Svoju Ljubav i otvori moje srce da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav.

Neka Tvoja Ljubav zasja nada mnom kroz Moć Duha Svetoga, da mogu postati svjetionik Tvog Milosrđa.

Okruži me Svojom Ljubavlju i neka moja ljubav za Tebe ublaži svaku vrstu mržnje s kojom se susrećem kada širim vijesti o Tvojoj Riječi.

Izlij Svoje Milosrđe na nas i oprosti onima koji Te odbacuju, vrijeđaju Te i koji su ravnodušni prema Tvom Božanstvu i daj im Dar Ljubavi.

Neka Tvoja Ljubav zasja u vremenima nesigurnosti, slabe vjere, u vremenima kušnji i trpljenja, a Snagom Duha Svetoga, pomogni meni da donesem Istinu onima koji su najpotrebniji Tvoje Pomoći.

Amen.

+++

Križarska molitva (157)

Za duše u zatočeništvu

 

O dragi Isuse, oslobodi one duše koje su robovi lažnih bogova i sotone.

Pomogni nam preko naših molitvi da im donesemo oslobođenje od boli opsjednutosti. Otvori vrata njihovog zatvora i pokaži im put prema Kraljevstvu Božjem, prije nego ih kao zatočenike sotona odvede u ponor pakla.

Mi Te molimo, Isuse, da prekriješ ove duše Snagom Duha Svetoga, da bi oni potražili Istinu i pomogni im da pronađu hrabrost okrenuti svoja leđa zamkama i zloći đavla. Amen.

+++

Križarska molitva (158)

 

Zaštiti me od jedinstvene svjetske religije

 

Dragi Isuse, zaštiti me od zla nove jedinstvene svjetske religije koja ne dolazi od Tebe.

O
čuvaj me na mom putovanju prema slobodi, duž puta do Tvog Svetog Kraljevstva.

Drži me u jedinstvu s Tobom kadgod sam mučen i prisiljen progutati laži koje šire Tvoji neprijatelji da unište duše.

Pomogni mi da izdržim progon, da čvrsto ostanem uz Istinitu Riječ Božju protiv lažnih nauka i drugih svetogrđa koja bih mogao biti prisiljen prihvatiti.

Darom moje slobodne volje, povedi me u Vladavinu Tvog Kraljevstva, da me osposobiš da ustanem i proglašavam Istinu kad Ju se proglasi da je laž.

Nikada mi ne dopusti da posrnem, oklijevam ili bježim u strahu, unatoč progonu. Pomogni mi da čvrsto i postojano ostanem uz Istinu dok god živim.

Amen.

+++

 
 
 

Križarska molitva (159)
Molba za Božju Ljubav

 

O Majko Spasenja, ja Te molim da posreduješ u moju korist, dok Ja usrdno molim za Božju Ljubav.
Ispuni moju du
šu, praznu posudu, s Božjom Ljubavlju tako da kad se Ona izlijeva da se izlije na duše kojima se ja borim pokazati samilost.

Po Božjoj Snazi, ja molim da sam oslobođen od bilo kakvih osjećaja mržnje koje mogu gajiti prema onima koji izdaju Tvog Sina.

Ponizi me u duhu i ispuni me s darežljivošću duše tako da ja mogu slijediti Kristova Učenja i širiti Njegovu Ljubav u svakom dijelu mog života.
Amen
+++

 

Križarska molitva (160)
Pomogni mi da Te više ljubim

 

O Isuse moj, Spasitelju svijeta, pomogni mi da Te više ljubim. Pomogni mi da rastem u mojoj ljubavi prema Tebi.
Ispuni moje srce s Tvojom Ljubavlju i Samilo
šću, da bih mogao zadobiti Milosti da Te ljubim na način kojim Ti ljubiš Mene.

Ispuni moju nezahvalnu dušu s dubokom i stalnom ljubavlju za Tebe i za sve što Ti predstavljaš. Snagom Tvojih Milosti, pomogni mi da ljubim mog bližnjega kao što Ti ljubiš svako dijete Božje i da pokažem samilost prema onima koji su potrebni Tvoje Ljubavi i koji nemaju vjeru.

Sjedini me u jedinstvo s Tobom, da mogu voditi Kršćanski život, kojemu si nas Ti poučio Svojim primjerom tijekom Tvog Vremena na Zemlji.
Amen.
+++

 

Križarska molitva (161)
Za pouzdanje i mir

 

Isuse, ja se ufam u Tebe. Pomogni mi da Te više ljubim.
Ispuni me smjelo
šću da se predam u potpunom i konačnom jedinstvu s Tobom.
Pomogni mi da raste moje pouzdanje u Tebe tijekom te
ških vremena.
Ispuni me Svojim Mirom.

Dolazim k Tebi, dragi Isuse, kao dijete, slobodan od svih svjetovnih navezanosti; slobodan od svih uvjeta i predajem Ti moju volju da činiš s njom što vidiš da je prikladno za moje vlastito dobro i dobro drugih duša.
Amen.
+++

Križarska molitva (162)
Za zaštitu slabih i nevinih

 

 

O Bože, Svemogući Oče, molim Te da zaštitiš slabe i nevine, koji trpe od ruku onih s mržnjom u svojim srcima.
Olak
šaj patnju koju podnose Tvoja jadna, bespomoćna djeca.

Daj im sve Milosti koje trebaju da se zaštite od Tvojih neprijatelja.
Ispuni ih hrabro
šću, nadom i milosrđem, da bi u svojim srcima našli oproštenje za one koji ih muče.

Ja Te molim, dragi Gospodine, moj Vječni Oče, da oprostiš onima koji se suprotstavljaju Zakonu Života i pomogni im da vide koliko njihova djela Tebe vrijeđaju, tako da oni mogu promijeniti svoje putove i potražiti utjehu u Tvojim Rukama.
Amen.
+++


 

 

 

 

 

Križarska molitva (163)
Spasi me od progona

 

O Isuse sačuvaj Me od boli progona u Tvoje Ime.

Učini me dragim Tvome Srcu.

Oslobodi me oholosti, pohlepe, zlobe, ega i mržnje u mojoj duši.

Pomogni mi da se uistinu predam Tvom Milosrđu.

Odagnaj moje strahove.

Pomogni mi da rasteretim moju bol i odagnaj sav progon od mene, da bih Te mogao slijediti poput malog djeteta, u spoznaji da su sve stvari u Tvom Nadzoru.

Oslobodi me od mržnje iskazane od svih onih koji izjavljuju da su Tvoji, ali koji Te zapravo niječu.

Neka me ne bičuju njihovi oštri jezici niti me njihova zlodjela okrenu s Puta Istine.

Pomogni mi da se usredotočim samo na Tvoje Kraljevstvo koje dolazi i da s dostojanstvom ustrajem protiv bilo kakvih uvreda koje bi mogao podnijeti u Tvoju korist.

Donesi mi mir duha, mir srca, mir duše.

Amen.
+++

 

 

Križarska molitva (164)

 

 

Molitva Mira za narode 

O Isuse podaj mi mir.

Podaj mir mom narodu i svim onim zemljama rastrganima zbog rata i podjela.

Zasij sjemenje mira među onim okorjelim srcima koja u ime pravde uzrokuju patnju drugima.

Daj svoj Božjoj djeci Milosti da prime Tvoj Mir, tako da ljubav i sklad mogu rasti; tako da ljubav za Boga trijumfira nad zlom i da duše mogu biti spašene od iskvarenosti od neistinitosti, okrutnosti i zlih težnji.

Neka mir vlada nad svima onima koji svoje živote posvete Istini Tvoje Svete Riječi i onima koji Te uopće ne poznaju.

Amen.

 

+++

 

 

Križarska molitva (165)
Za Dar Vječnog Života

 

Isuse pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje.

Daj mi znak tako da Ti moje srce može odgovoriti.

Ispuni moju praznu dušu s Milošću koju trebam da moj duh i moje srce otvorim za Tvoju Ljubav.

Smiluj mi se i očisti moju dušu od svega što sam krivo učinio u svom životu.

Oprosti mi jer sam Te odbacio, ali molim Te da me ispuniš ljubavlju koju trebam, da postanem dostojan Vječnog Života.

Pomogni mi da Te upoznam, da vidim Tvoju Prisutnost u drugim ljudima i ispuni me s Milošću da prepoznam Znak Božji u svakom prekrasnom Daru kojega si dao ljudskom rodu.
Pomogni mi da shvatim Tvoje Putove i spasi me od odvojenosti i boli tame koju osje
ćam u mojoj duši. Amen.

                                                                                         +++
 

 

Križarska molitva (166)
Da umanji ubojstva nevinih


 Najdraža Majko Spasenja, molim Te prikaži ovu našu molbu da se umanje ubojstva nevinih Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu.
Mi molimo, da u Svom Milosrđu, On ukloni opasnost od genocida, progona ili zastrašivanja protiv Božje djece, u bilo kojem obliku.
Molimo, mi Te usrdno zazivamo, draga Majko Spasenja, da čuješ naš vapaj za ljubavlju, jedinstvom i mirom u ovom žalosnom svijetu.
Mi molimo da Isus Krist, Sin Čovječji, zaštiti sve nas tijekom ovih vremena velike boli i trpljenja na Zemlji. Amen.

+++

 
 
 

 

Križarska molitva (167)
Zaštiti moju obitelj

 

O Bože, moj Vječni Oče, milošću Tvog ljubljenog Sina, Isusa Krista, molim zaštiti moju obitelj od zla, u svako doba.

Daj nam snage da se uzdignemo nad zlim namjerama i da ostanemo ujedinjeni u našoj ljubavi za Tebe i jednih prema drugima.

Održi nas kroz svaku kušnju i trpljenje koje možda pretrpimo i održi živom ljubav koju imamo jedni za druge, tako da smo u jedinstvu s Isusom.

Blagoslovi naše obitelji i daj nam Dar Ljubavi, čak i u vremenima razmirica.

Ojačaj našu ljubav, da bi mogli dijeliti radost naše obitelji s drugima, da bi Tvoja Ljubav mogla biti podijeljena s cijelim svijetom.
Amen

                                                                                         +++
 

 

Križarska molitva (168)
Za Dar Božje Ljubavi
 
O najdraži Oče, o Vječni, Bože Svevišnji, učini me dostojnim Tvoje Ljubavi.
Molim Te, oprosti mi jer sam povrijedio druge i za svako loše djelo koje je uzrokovalo patnju bilo kome od Tvoje djece.
Otvori moje srce da Te mogu primiti u moju dušu i očisti me od bilo kakve mržnje koju mogu osjetiti protiv druge osobe.
Pomogni mi da oprostim mojim neprijateljima i da posijem sjeme Tvoje Ljubavi posvuda gdje idem i među onima koje susrećem svaki dan.
Daj mi, dragi Oče, Darove Ustrajnosti i Ufanja, da mogu podržati Tvoju Svetu Riječ i tako, da u tamnom svijetu, očuvam živim plamen Tvoje Velike Ljubavi i Milosrđa.
Amen.
+++

 

 

Križarska molitva (169)
Za Spasenje onih koji odbacuju Krista

 Najdraži Isuse, po Tvojoj Samilosti i Milosrđu, ja Te usrdno molim za Spasenje onih koji su Te odbacili; koji niječu Tvoje Postojanje; koji se namjerno protive Tvojoj Svetoj Riječi i čija su gorka srca zatrovala njihove duše protiv Svjetla i Istine Tvoga Božanstva. Smiluj se svim grješnicima.
Oprosti onima koji hule protiv Svetog Trojstva i pomogni meni, da na moj vlastiti način i kroz moje osobne žrtve, prigrlim u Tvojim Ljubljenim Rukama one grješnike koji najviše trebaju Tvoje Milosrđe.
Ja ti obećavam da ću mojim mislima, mojim djelima i izrečenim riječima služiti Tebi kako najbolje mogu, u Tvojoj Misiji Spasenja.
Amen.
+++

 

 

 

 

 

Križarska molitva (170)
Da se podrži Sveta Riječ Božja

O dragi Gospodine, moj ljubljeni Isuse Kriste, drži me.
Zaštiti me.
Čuvaj me u Svjetlu Svoga Lica, dok se moj progon pojačava, kada je moj jedini grijeh podržavanje Istine, Svete Riječi Božje.
Pomogni mi da pronađem hrabrost da ti vjerno služim u svako doba.
Daj mi Tvoju Hrabrost i Tvoju Snagu, dok se borim braniti Tvoja Učenja protiv žestoka protivljenja. Nikada me ne napuštaj, Isuse, u mom vremenu nevolje i osiguraj me sa svime što trebam da Ti nastavim služiti, preko pružanja Svetih Sakramenata i Tvog Presvetog Tijela i Krvi kroz Svetu Misnu Žrtvu. Blagoslovi me Isuse.
Hodaj uz mene.
Počivaj u meni.
Ostani sa mnom.
Amen.

+++

 

Litanije

 

Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 1

Za zaštitu od lažnog proroka

 

Predragi Isuse, zaštiti nas od obmane lažnog proroka.

Isuse, smiluj nam se.

Isuse, izbavi nas od progona.

Isuse, čuvaj nas od Antikrista.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Ljubljeni Isuse, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju.

Ljubljeni Isuse, otvori nam oči da uvidimo varke lažnog proroka.

Ljubljeni Isuse, ujedini Svoju Crkvu.

Isuse, zaštiti naše Sakramente.

Isuse, ne daj da lažni prorok razdijeli Tvoju Crkvu.

Ljubljeni Isuse, pomogni nam da odbacimo laži koje nam se nude kao Istina.

Isuse daj nam snagu.

Isuse daj nam nadu.

Isuse, ispuni naše duše sa Duhom Svetim.

Isuse, zaštiti nas od Zvijeri.

Isuse, daj nam Dar Razlikovanja da možemo slijediti put Tvoje Istinite Crkve u sve vrijeme, u vijeke vjekova.

Amen.

 

 

Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 2

Za Milost Zaštite

 

O Svevišnji Nebeski Oče ljubim Te.

Častim Te.

Gospodine, smiluj se.

Gospodine, oprosti nam naše prijestupe.

Klanjam Ti se.

Slavim Te.

Dajem Ti hvalu za sve Tvoje posebne Milosti.

Usrdno Te molim da daš Milost Zaštite mojim ljubljenima (navesti sve koji su na popisu za spasenje duša).

Prikazujem Ti svoju vjernost u svako doba.

Ti, o Svevišnji Nebeski Oče, Stvoritelju svega, Stvoritelju svemira, Stvoritelju ljudi, Ti si Izvor svega.

Ti si Izvor Ljubavi.

Ti si Ljubav.

Ljubim Te.

Častim Te.

Predajem Ti se.

Molim Te da se smiluješ svim dušama koje Te ne poznaju, koje Te ne časte, koje odbijaju Tvoju Milosrdnu Ruku.

Predajem Tebi sebe u duhu, duši i tijelu, da možeš njih uzeti u Svoje Ruke, daleko od zloga.

Molim Te, otvori vrata Raja da sva Tvoja djeca budu napokon sjedinjena u baštini koju si Ti stvorio za sve nas.

Amen.

 

 

Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 3

Brani Božju Riječ

 

O dragi Isuse, čuvaj nas od laži, koje vrijeđaju Boga.

Zaštiti nas od sotone i njegove vojske.

Daj da Te ljubimo sve više.

Podupri nas u našoj borbi.

Obrani nas u našoj vjeri.

Vodi nas u Tvoj sigurni zaklon.

Pomogni nam da ustanemo i branimo Tvoju Svetu Volju.

Jačaj našu odlučnost da budemo Tvoji pravi učenici.

Daj nam snagu.

Daj nam pouzdanje.

Vodi nas na putu Istine.

Brani nas protiv neprijatelja.

Izlij na nas Svoje Milosti Zaštite.

Pomogni nam da izbjegavamo napasti.

Približi nas Svome Presvetome Srcu.

Pomogni nam da Ti ostanemo vjerni u svako doba.

Amen.

 

 

Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 4

Za ublažavanje kazne Boga Oca 

O Bože Svevišnji.

Molimo Te za Milosrđe zbog grijeha Tvoje djece.

Zahvaljujemo Ti na Daru zemlje.

Zahvaljujemo Ti na Daru ljudskog života.

Cijenimo Dar života.

Podupiremo Dar života.

Zahvaljujemo Ti na Daru Tvoga Sina, Isusa Krista.

Zahvaljujemo Ti na Daru Otkupljenja.

Slavimo Tvoje Božanstvo.

Potpuno Ti se predajemo, da može biti izvršena Tvoja Sveta Volja, na zemlji, kako je na Nebu.

Zahvaljujemo Ti na Daru Prosvjetljenja Savjesti.

Zahvaljujemo Ti na obećanju Vječnog Života.

Radujemo se Novom Raju.

Molimo Te da spasiš sve duše, uključujući one koje Te muče i one koje su Ti izgubljene.

Zahvaljujemo Ti na Ljubavi koju pokazuješ svoj Svojoj djeci.

Zahvaljujemo Ti na Daru prorokovanja.

Zahvaljujemo Ti na Daru molitve.

Molimo Te da nam podariš mir i Spasenje.

Amen.

 

 

 

Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 5

Za Spasenje onih u smrtnom grijehu

 

Isuse, spasi sve grješnike od paklenoga ognja.

Oprosti pocrnjelim dušama.

Pomogni im da Te vide.

Podigni ih iz tame.

Otvori njihove oči.

Otvori njihova srca.

Pokaži im Istinu.

Spasi ih.

Pomogni im da slušaju.

Oslobodi ih oholosti, požude i zavisti.

Zaštiti ih od zla.

Čuj njihove molbe za pomoć.

Posegni za njihovim rukama.

Povuci ih prema Sebi.

Spasi ih od sotonine obmane.

Amen.

 


Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva 6

Dar Milosti

 

O predragi Isuse, moj ljubljeni Spasitelju,

Ispuni me Svojom Ljubavlju.

Ispuni me Svojom Snagom.

Ispuni me Svojom Mudrošću.

Ispuni me Svojom Ustrajnošću.

Ispuni me Svojom Poniznošću.

Ispuni me Svojom Hrabrošću.

Ispuni me Svojim Žarom.

Amen.


 

Završna Križarska molitva 96

Za blagoslov i zaštitu naše Križarske Molitvene Zajednice

 

O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za spas duša. Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete Riječi.

Amen.

 


Ostale molitve

 

 

Strelovita molitva

 

Isuse, spasi me od laži sotone da mogu razlučiti Istinu Tvoje Crkve Ostatka.

Amen.

 

 

Ključ za Novi Raj

 

Dragi Oče, to sam ja, Tvoje izgubljeno dijete, tako zbunjeno i zaslijepljeno, da bih bez Tvoje Pomoći i Tvoje Ljubavi bio ništa. Spasi me po Ljubavi Tvoga Sina Isusa Krista i udijeli mi Ključ Tvoga Novoga Raja na Zemlji.

Amen.

 

 

Molitva za Spasenje

 

O moj Bože, povedi mu u Svoje Kraljevstvo i zaštiti me od tame koja je obuzela moju dušu. Čuj me sada o Presveto Srce i u Svojoj Dobroti pusti Svjetlo Ljubavi i Zaštite neka sja.

Amen.

 

 

Molitva ateista

 

Bože, ako si Ti Istina, pokaži mi znak Svoje Ljubavi. Otvori moje srce kako bi me mogao voditi. Ako Postojiš, dopusti mi da osjetim Tvoju Ljubav kako bih uvidio Istinu. Moli sada za mene.

Amen.

 

 

Molitva za nevjernike koji ismijavaju, rugaju se ili otvoreno preziru one koji mole

 

Moj dragi Gospodine pružam svoje ruke i molim Te, uzmi moga ljubljenog brata/sestru u Tvoje nježne Ruke. Blagoslovi ih Tvojom Presvetom Krvlju i udijeli im potrebnu Milost kako bi primili Duha Tvoje Ljubavi, Koji će ih odvesti u Vječno Spasenje.

Amen.

 

 

Isuse pokaži mi Svoju Prisutnost

 

Isuse osjećam se izgubljeno. Otvori moje srce da prihvatim Tvoju Ljubav i pokaži mi Istinu, kako bih mogao biti spašen.

Amen.

 

 

Molitva za obraćenje drugih

 

Usrdno Te molim, dragi Isuse, po Tvom Božjem Milosrđu, prekrij mlake duše Tvojom Predragocjenom Krvlju, te ih tako obrati.

Amen.

 

 

Molitva ohrabrenja

 

Molite ovu molitvu svaki dan nakon što izmolite Moje Božje Milosrđe i svojom odanošću Meni pomoći ćete spasiti Moju djecu.

 

Ispuni me sada, o Gospodine Darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju Presvetu Riječ grješnicima koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomogni mi da ih prekrijem kroz moju molitvu Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvome Presvetom Srcu. Daj mi Dar Duha Svetoga, tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.

Amen.

 

 

Molitva za svaki dan

 

O moj dragi Isuse zagrli me Tvojim Rukama i dopusti mi da odmorim na Tvojim Ramenima kako bi me mogao uznijeti u Tvoje Slavno Kraljevstvo, kada dođe vrijeme. Učini da Tvoja Predragocjena Krv teče kroz moje srce da tako budemo sjedinjeni.

Amen

 

 

Molitva da mogu vidjeti da su ove Poruke Božanskog podrijetla

 

Isuse, ako si ovo doista Ti, molim te preplavi moju dušu znakom Svoje Ljubavi tako da mogu prepoznati tko si Ti. Ne dopusti da budem prevaren lažima. Umjesto toga pokaži mi Svoje Milosrđe, otvarajući moje oči Istini i

putu u Tvoj Novi Raj na Zemlji.

Amen. 

Nove Poruke i molitve na hrvatskom jeziku pratite na stranicama:

 

http:// upozorenjepreddrugidolazak.info

 

http:// knjiga-istine.com

 

http://facebook.com/groups/452352784830629/

 

 

Ovaj Molitvenik možete naručiti na email:

drugidolazak@upozorenjepreddrugidolazak.info

Cijena: 30,00 kn


Na isti email možete naručiti:

 

Knjiga Istine Uvod

Poruke: studeni 2010 – srpanj 2011

Meki uvez 252 stranice

Cijena 57,00 kn

 

Knjiga Istine Prvi Dio

Poruke: srpanj 2011 – siječanj 2012

Meki uvez 256 stranica

Cijena: 57,00 kn

 

 

Knjiga Istine Drugi Dio

Poruke: siječanj 2012 – listopad 2012

Tvrdi uvez 455 stranica

Cijena: 111,00 kn

 

 

Knjiga Istine Treći Dio

Poruke: studeni 2012 – rujan 2013

Tvrdi uvez 437 stranica

Cijena: 111,00 kn

 

 

 
 
 
 
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.