Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

KNJIGA ISTINE JE U SKLADU SA SVETIM PISMOM

1-„Oh kako će ova grozota biti prijevarna i kako će mnogi pasti na laži koje će mnoge odvesti od Istine. Knjiga Istine je naviještena proroku Danielu kako Božja djeca nikada ne bi zaboravila Istinu kada se utapaju u lažima koje će proždrijeti Moju Crkvu na Zemlji.
Prihvatite Istinu koju je utvrdila Moja Crkva na Zemlji. Ne prihvaćajte nove zakone, koje ćete biti prisiljavani da prihvatite u Moje Sveto Ime, koji će biti jednaki svetogrđu.“ 
926. CRKVENA MASONERIJA JE SADA DOSEGLA NAJVEĆU RAZINU MOĆI UNUTAR MOJE PRESVETE CRKVE NA ZEMLJI
Ponedjeljak, 30. rujna 2013., 15:45h
2-II. DOLAZAK GOSPODNJI
Znakovi Dana Gospodnjega
„A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: 2ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji. 3Neka vas nitko ne zavede ni na koji način.
Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, 4Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom...
 5Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama? 6I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. 7Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen8Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom ustâ i uništiti pojavkom dolaska svoga – 9njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima 10i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. 11I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži 12te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost“ (2 Sol 2,1-12)
„Dan kada će prijevara Zvijeri biti izložena da je svi vide, biti će dan koji nitko neće zaboraviti. Jer toga dana, kada će svijet vidjeti uljeza, Antikrista, kako se uzdiže s Mojom Krunom na svojoj glavi – odjevena u crvene haljine – biti će dan kada će se vatra izlijevati iz njegovih usta. Kada užas konačno prodre, vatra će ga obuzeti, a on i svi oni koji su mu se zakleli na vjernost biti će bačeni u ponor. I tada ću Ja doći kao što Sam vam rekao. Ja ću uzdignuti Moju Crkvu i združiti svijet u jedinstvu sa Svetom Voljom Moga Oca i mir će konačno vladati.“
966. PRVI ZNAK ĆE BITI DA ĆE SE ZEMLJA OKRETATI BRŽE. DRUGI ZNAK SE TIČE SUNCA, KOJE ĆE SE POJAVLJIVATI VEĆE, SJAJNIJE I POČETI ĆE SE VRTJETI -Utorak, 12. studenoga 2013., 20:30h
 
3-NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA
Nebeski Jeruzalem
„I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.“    (Otk 21,1)
„Moja predraga kćeri, blagoslovljeni su oni koji odgovaraju na Istinsku Riječ Božju, jer će oni prvi ustati i ući u Moje Novo Kraljevstvo…
Oh, kako je prekrasno ovo Moje veličanstveno Novo Kraljevstvo. Kada bi ga vi samo mogli vidjeti, nitko među vama ne bi nikada izustio nijednu riječ protiv Mene. To će biti vaš novi dom, mjesto gdje ćete vi i vaša obitelj uživati u vječnom zanosu, miru, ljubavi i radosti, družeći se sa svime što je Moj Otac stvorio za vašu sreću. Mislite na to kao na novo boravište, slično načinu na koji je zemlja stvorena, samo što ovo Novo Nebo i Nova Zemlja neće imati mora.“                                                                                               788. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA - Petak, 10. svibnja 2013.,                                                                                      
 
 
4-Tisućgodišnje kraljevstvo
I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. 2Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. 3Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.
4I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. 5Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. 6Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.
7
Drugi boj za dovršenje djela Božjega
A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten: 8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga. 9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta. 10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova. (Otk 20,1-10)
 
 
„Moja djeco na zemlji, znajte da se proročanstva sadržana u Danielovoj Knjizi i Knjizi Otkrivenja još moraju dogoditi.
Znajte da 1000 godina koje se odnose na Knjigu Otkrivenja, znače upravo to.
Da (je) se mislilo da treba biti nešto drugo, onda bi bilo dano drugačije vrijeme.
Moja Crkva, Katolička Crkva, nije objavila svoja vjerovanja, to još nisu učinili.
Moj Ostatak Crkve, preostali izdanci Moje Katoličke Crkve na zemlji, shvatiti će pravo značenje Moje Ere Mira na zemlji.
Na Kraju ste Vremena, ali zemlja će biti obnovljena.
440. ZNAJTE DA 1000 GODINA KOJE SE ODNOSE NA KNJIGU OTKRIVENJA, ZNAČE UPRAVO TO
Ponedjeljak, 28. svibnja 2012., 20:45h
 
5-Dolazak pravednoga kralja
6Vuk će prebivati s jagnjetom,
ris ležati s kozlićem,
tele i lavić zajedno će pásti,
a djetešce njih će vodit’.
7Krava i medvjedica zajedno će pásti,
a mladunčad njihova skupa će ležati,
lav će jesti slamu k’o govedo.
8Nad rupom gujinom igrat će se dojenče,
sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.
9Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti
na svoj svetoj gori mojoj:
zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom
kao što se vodom pune mora.
(Iz 11,6-9)
 
25Vuk i jagnje zajedno će pásti,
lav će jesti slamu k’o govedo;
al’ će se zmija prahom hraniti.
Nitko neće činiti zla ni štete
na svoj svetoj gori mojoj« –
govori Jahve. 
(Iz 65,25)
 
 
 
Nebeski Jeruzalem
I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja:
»Evo Šatora Božjeg s ljudima!
On će prebivati s njima:
oni će biti narod njegov,
a on će biti Bog s njima.
4I otrt će im svaku suzu s očiju
te smrti više neće biti,
ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti
jer – prijašnje uminu.«
5Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče:
»Evo, sve činim novo!«
I doda: »Napiši: Ove su riječi
vjerne i istinite.«
(Otk 21,1-5)
 
Oni od vas uplašeni zbog Kraja Vremena, kada će se zemlja kakvu poznajete promijeniti, morate Mi dopustiti da olakšam vaše brige.
Vi ćete povesti svoju obitelj sa sobom i svi će se radovati u čistoj potpunoj ljubavi i skladu.
Vi ćete imati čisto tijelo, neraspadljivo, oslobođeno bolesti, fizičke smrti i starenja.
Svi ćete vi imati svoje vlastito prebivalište sa travom, drvećem, planinama, rijekama, potocima i cvijećem koje će vas okruživati u svoj svojoj veličanstvenoj ljepoti.
Životinje će biti pitome i živjeti će u miru i ljubavi sa svom Božjom djecom.
Vi ćete vidjeti svoju djecu kako se žene, imaju djecu, a čudu obitelji, uskrsnulih od mrtvih, svi će svjedočiti.
Ovo uskrsnuće će biti poput nijedne zamislive radosti.
Vi ćete biti ponovno ujedinjeni sa svojima voljenima koji su preminuli u ovome životu i otišli na Nebo.
469. NOVI RAJ: VI ĆETE IMATI ČISTO TIJELO, NERASPADLJIVO, OSLOBOĐENO BOLESTI, FIZIČKE SMRTI I STARENJA. -Utorak, 26. lipnja 2012., 20:00h
 
USKRSNUĆE MRTVIH
 6- 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. (1.Kor 15,51-52)
Tajnu u vezi Uskrsnuća mrtvih je važno shvatiti …
Kada sam Ja ustao od mrtvih, ostavio sam u nasljedstvo ovaj dar onima koji su sada na Nebu, koji su umrli u stanju milosti. U Mome Novom Raju oni će postati savršena besmrtna tijela. Oni na zemlji postati će besmrtni u tren oka prilikom Drugog Dolaska…
Ovo je Moje Obećanje svoj Božjoj djeci. Oni koji prežive na Kraju Vremena neće umrijeti fizičkom smrću. Oni su blagoslovljeni. Oni će biti pretvoreni odmah u savršena fizička tijela, u mističnom savezu sa Mojim Slavnim Tijelom.
Tada će sresti one koji su umrli u Mojoj naklonosti, koji će biti uskrsnuti od mrtvih. Svi će oni živjeti u Mome Novom Raju.
581. ONI KOJI PREŽIVE NA KRAJU VREMENA NEĆE UMRIJETI FIZIČKOM SMRĆU -15. listopada 2012., 23:30h
 
 
7- Zaključak
Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. 25A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. (Iv 21-25)
. Kada se obznanilo da je Isus Krist, Mesija koji je obećan čovječanstvu, Rođen, protivljenje se počelo povećavati. Zlobni napad Heroda i svih njegovih slugu, pokazao je koliko Prisutnost Božja ulijeva strah u srca zlih ljudi.
Od toga dana pa nadalje, Ja sam postala zaštitnica Moga Sina i Moj ljubljeni suprug, Josip, pobrinuo se za našu zaštitu u mnogim prilikama nakon toga. Mi smo proveli mnoge godine bježeći iz jednoga mjesta u drugo. Suočili smo se s toliko protivljenja – s toliko straha, toliko mržnje. To je bio naš usud. Od trenutka kada je Moj Sin pronađen s dvanaest godina kako propovijeda u Hramu, mi smo Ga počeli skrivati.
Josipova rodbina je sudjelovala, potajno nas izbavljajući i putovali smo mnogo godina. Prvo smo otišli u Judeju, a zatim je Moj Sin odveden u Indiju, Perziju, Egipat, Grčku i Englesku. Gdjegod da smo otišli Prisutnost Moga Sina je činila mnoga čuda, premda se On nikada nije javno predstavljao kao Mesija. On je bio brižno čuvan i puno smo naučili preko Njega. Živjeli smo u miru, ljubavi i skladu i da nije bilo Moga supruga, Josipa, mi ne bismo mogli nikuda otići zaštititi Moga Sina dok nije počela Njegova javna Misija.
1010. MAJKA SPASENJA: PRVO SMO OTIŠLI U JUDEJU, A ZATIM JE MOJ SIN ODVEDEN U INDIJU, PERZIJU, EGIPAT, GRČKU I ENGLESKU - Subota, 4. siječnja 2014., 13:50h
 
 
8- 8I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio. 9Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva a dobra za hranu – i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.       (Post 2,8-9)
7»Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.« (Otk 2,7)

Jedina voda nužna za opstanak Božje djece doći će sa Drveta Života, na kojemu će sav život biti održan.
788. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA
Petak, 10. svibnja 2013., 16:40h
 
 
 
 9 - Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: »Dođi!« 4I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik. ( Otk 6, 3-4)
Ja te moram obavijestiti da će se uskoro u svijetu raširiti Treći Svjetski Rat.
Moje suze teku ovoga jutra, kao što vidiš.*
Uskoro će se razotkriti Drugi Pečat, kao što je naviješteno Ivanu Evanđelistu u Knjizi Otkrivenja …
Započeti će u Europi.
Uzrok će biti vaš bankovni sustav, a Njemačka će ponovno biti umiješana u ovu tragediju, kao što je bio slučaj i posljednja dva puta.
Zbog rata i nedostatka novca većina žetve će biti izgubljena, a to će voditi do otvaranja Trećega Pečata, koji je glad.
 426. DRUGI PEČAT: TREĆI SVJETSKI RAT
Utorak, 16. svibnja 2012., 03:10h
 
 
10-5Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: »Dođi!« Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. 6Tada začujem kao neki glas isred četiriju bića gdje govori: »Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!« (Otk 6,5-6)
Tako mnogo zemalja će sudjelovati da će iznenada pogoditi svakoga. Uskoro će se Antikrist obznaniti usred pokolja. Zbrka, strah i gubitak usjeva će povećati problem. Nedugo nakon toga, Treći Pečat će biti otkriven kada se čovjek bude otimao za hranu kada nestašice zahvate čovječanstvo. Gladni hrane, gladni duha, lišeni pomoći, čovječanstvo će se uhvatiti za bilo što ili bilo koga tko nudi predah.                                      732. TREĆI PEČAT ĆE BITI OTKRIVEN KADA SE ČOVJEK BUDE OTIMAO ZA HRANU KAKO NESTAŠICE ZAHVATE ČOVJEČANSTVO        Subota, 16. ožujka 2013., 15:25h
11- Uzašašće
Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« 7On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. 8Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«
9Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. 10I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći 11i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
(Dj 1, 6-11
Isus se ukazuje apostolima
Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« 37Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. 38Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? 39Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam…Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« 45Tada im otvori pamet da razumiju Pisma 46te im reče: »Ovako je pisano: ‘Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, 47i u njegovoće se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ 48Vi ste tomu svjedoci. 49I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.« (Lk 24,36-49)
 
 
 
Uzašašće
Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. 51I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo. 52Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem 53te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga. (Lk 24, 50-53)
„Budite oprezni kada čujete, osobito, proroka koji vam kaže da on ima obavezu pripremiti vas za Moj Drugi Dolazak. Kada čujete ove stvari i kada vam se kaže da ću se Ja pojaviti u svijetu i u tijelu i u duši, znajte da to nije Istina. Ja opet ponavljam Moje Upozorenje svijetu. Ja nikada više neću hodati u tijelu. Ja sam došao, prvi put u Tijelu, ali kada ponovno dođem, Ja ću doći na potpuno isti način na koji sam napustio Zemlju – u oblacima…Moj Drugi Dolazak će postati redovita točka rasprave.981. JA NIKADA VIŠE NEĆU HODATI U TIJELU
Utorak, 3. prosinca 2013., 19:45h
12-Prvi izvještaj o stvaranju
26I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!« 27Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih
. (Post 1, 26-27)                    
 
Drugi izvještaj o stvaranju – Raj zemaljski
7Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.  (Post 2,7)
„Čovjek se nije razvio od životinja, ali to je ono što oni koji ne vjeruju u Boga žele da vjerujete. Teorije evolucije, koje tvrde da čovjek dolazi od životinja, su laž. One nikada ne mogu biti dokazane.
Sotona, njegovi pali anđeli i svaki đavao koji izvire od Božjega neprijatelja, uvjerili su čovjeka u ovu užasnu laž.
Znanstvenici izjavljuju da je čovjek nastao od životinje, ali oni su zavedeni.
Znanost je manjkava kada pokušava proglasiti istinu o stvaranju svemira.
Nijedan čovjek ne shvaća čudo Božjega Stvaranja.
Ako čovjek vjeruje da zna sve odgovore o porijeklu čovječanstva, na temelju ljudskoga razmišljanja, onda on ne vara samo druge jadne duše već i samoga sebe.
Kada Božja Ljubav nije prisutna u takvim dušama koje vjeruju u superiornost ljudske inteligencije, onda se ateizam širi poput korova.“ 
465. ČOVJEK SE NIJE RAZVIO OD ŽIVOTINJA, ALI TO JE ONO ŠTO ONI KOJI NE VJERUJU U BOGA ŽELE DA VJERUJETE.
Četvrtak, 21. lipnja 2012., 17:30h
1
Žena odjevena suncem – Crkva u pustinji
I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. 2Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. 3I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, 4a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.
5I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. 6A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana. …… 13Kad Zmaj vidje da je zbačen na zemlju, stade progoniti Ženu koja rodi muškića. 14No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. 15I Zmija iz usta pusti za Ženom vodu poput rijeke da je rijeka odnese. 16Ali zemlja priteče u pomoć Ženi: otvori usta i popi rijeku što je Zmaj pusti iz usta. 17I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.
18I stade na morski žal.

Ja moram otkriti sadržaje Knjige Otkrivenja kako bi duše znale što očekivati u ovim vremenima.
Vi ste porod Žene koja je rodila muškića1 i koja je odbačena u pustinju, gdje ćete biti izolirani, ali sjedinjeni kao jedan, kako bi proglašavali Moju Svetu Riječ i propovijedati Istinska Evanđelja.
Žena porađa Moju Istinsku Crkvu, Moje vjerno stado, kojega neće zavesti lažni prorok.                                                                           Vi, Moja Crkva, ćete biti odbačeni u pustinju na 1260 dana, gdje ćete naći utočište. Ali s Darom Duha Svetoga vi ćete biti hranjeni plodovima Moje Ljubavi
Vi ćete Me morati tajno štovati, jer će se Misa promijeniti do neprepoznatljivosti pod vladavinom lažnog proroka.
396. MOJ OSTATAK CRKVE, DVA SVJEDOKA, SPOMINJE SE U KNJIZI OTKRIVENJA

 

Nedjelja, 15. travnja 2012., 19:16h
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.