Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

AKTUALNO 17.12.2021Duša žrtve

 

Drugi, Moje svete sluge koji su odabrali život u samoći, čine Mi veliku uslugu. Njihova posebna žrtva nijekanja samog sebe pomaže spasenju duša.

28. KNJIGA ISTINE Subota, 18. prosinca 2010., 9:40h

Mojim primjerom, oponašajte Me i pomoći ćete Mi obratiti Moju izgubljenu djecu. Moleći snažno za njih, možete ih privući bliže Meni. Žrtvom i prihvaćanjem patnje u jedinstvu sa Mnom možete spasiti duše. To uključuje one duše koje trebaju napustiti ovu zemlju, kao i one koje čekaju sud u Čistilištu

 43. PRIPREMITE SE ZA UPOZORENJE, PROSVJETLJENJE SAVJESTI Petak, 28. siječnja 2011., 12:15h

 

(Ova je Poruka primljena nakon što je Vidjelica molila Svetu Krunicu i nakon ukazanja gdje se Blagoslovljena Majka ukazala u vremenu od 20 minuta u osobnoj sobi za molitvu)

Ja dolazim u Ime Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista. Ja sam Sveta Majka Božja.

Moje dijete, s velikom radošću ti dolazim pomoći u tvom zadatku da pomogneš Mom voljenom Sinu, Isusu Kristu, da spasi što više duša. Tvoja konačna predanost da ponudiš Svevišnjem Bogu Ocu, tvoj pristanak da postaneš duša žrtva prihvaćena je na Nebu s velikom radošću.

Ti, Moje dijete, ćeš sada pomoći spasiti one duše koje bi inače bile osuđene na jame tame. Ova žrtva bit će nagrađena posebnim milostima koje će ti dati snagu da izdržiš iskušenja s većom lakoćom. Tvoj duh, Moje dijete, bit će sada tako ojačan da će stvari koje se odnose na materijalni svijet vrijediti malo u tvojim očima.

Uvijek me pozovi, svoju Majku i Odgojiteljicu, da te dovedem u naručje Mog dragog Sina, Isusa Krista i Boga Svevišnjeg. Moli sada da se primjereno pripremiš na svoje prikladno prosvjećivanje za ovaj važni izazov.

Uvijek ću te pokriti Svojim Svetim Plaštem i ti ćeš, Moje slatko dijete, biti uvijek blizu Mom Srcu.

Tvoja voljena Majka - Kraljica Anđela

149. PORUKA DJEVICE MARIJE “DUŠI ŽRTVI” Utorak, 28. srpnja 2011., 14:25h

 

 

Prihvati sada dar koji je i tebi dan, kada si pozvana da postaneš duša žrtva.

Kćeri Moja, zapamti da si cijelo vrijeme u Mome Srcu. Pazim te i štitim. Nasmiješi se sada. Nemaj straha, jer će ova zadaća donijeti velike nagrade u Mom Veličanstvenom Kraljevstvu tebi, tvojoj obitelji i voljenima.

Tvoj ljubljeni Otac

Bog, Stvoritelj svih stvari

158. BOG OTAC: ULOGA PATNJE Nedjelja, 7. kolovoza 2011., 14:45h

 

Moja kćeri, sada počinješ shvaćati istinu patnje. Kada zamolim odabrane duše da pate, oni pate kao što sam i Ja patio tijekom Moga mučenja za Moga Raspeća. Baš kao što je Moja Smrt spasila čovjeka od grijeha, tako i vaša patnja također može spasiti čovjeka od vječnog prokletstva. Nudeći patnju svojevoljno, činite žrtvu kako bi se dušama čovječanstva pokazalo Božje Milosrđe.

Ako bih zamolio više duša da to učine, mogli bi pokazati strah i uzmaći. Ipak mnoge duše pate, a da nisu svjesne da su odabrane duše. Mnoga Moja djeca mogu se pitati, zašto neki ljudi pate, a neki ne? Moj je odgovor da sam odabrao one dobroga srca, one koji pokazuju poniznost u svom životu, one koji stavljaju potrebe drugih ispred vlastitih. Duša nježnog srca preuzima ulogu paćenja za Mene. To je Moj Dar. Možda se ne čini kao dar, ali kada vam je dan ovaj dar, spašavate tisuće duša svaki dan u Moje Ime.

Želim sada zamoliti Moje sljedbenike da svakodnevno učine jednu žrtvu srodnu patnji kako bi Mi pomogli da spasim duše u smrtnom grijehu u trenutku smrti tijekom Upozorenja. Molim vas da Me zamolite za ovaj dar. Zamolit ću i one ponizne u srcu da učine jednu osobnu žrtvu za Moju Slavu. One koji osjećaju da ne mogu ovo učiniti blagoslovit ću Mojim posebnim milostima, jer Ja znam da vaša postojeća ljubav prema Meni i vaše molitve već spašavaju duše vaše braće i sestara.

172. NIJEDAN GRIJEH NIJE TAKO TEŽAK DA NE MOŽE BITI OPROŠTEN Utorak, 23. kolovoza 2011., 23:45h

 

Moja kćeri, osjećat ćeš se osamljeno, odbačeno, uplašeno i jako ćeš patiti u Moje Ime.

Bez tvoje žrtve Ja ne bih mogao ispuniti Svoje obećanje o spasenju čovječanstva kako bi svakoj duši bila dana prilika uživati povlastice svog zakonskog naslijeđa

242. U MNOGIM MJESTIMA ĆE TE MRZITI, A U DRUGIMA ĆE TE SE BOJATI Ponedjeljak, 7. studenoga 2011., 20:50h

Moja draga kćeri, budi jaka i misli na dobre vijesti, da će Moje Milosrđe dovesti većinu Moje drage djece natrag u dubinu Moga Presvetoga Srca.

Te jadne nesretne duše, koje su obećale svoje živote zloći, trebaju vaša trpljenja kako bi mogle biti spašene. Iako je ovo iznimno teško za shvatiti i pojmiti iz ljudskog gledišta, morate Mi vjerovati. Tvoja osobna patnja i ona Mojih odanih sljedbenika ide prema spasenju duša. Ništa od toga nije uzaludno. Ova žrtva je dar za Mene. Zapamti, patnja također olakšava Moj teret. Klonuo od vlastite patnje Moja kćeri, veselim se što ću napokon zagrliti Moju djecu kao jedno s Mojim Vječnim Ocem.

267. MOJE MILOSRĐE OBUHVAĆA SVE RASE, BOJE, RELIGIJE Petak, 2. prosinca 2011., 23:35h

Za vas će Moje duše žrtve učiniti najveće žrtve patnje.

Molim vas da otvorite svoj duh i priđete k Meni, kako bih vas i sve vaše bližnje odveo sa Sobom i ostatkom čovječanstva u Novi Raj.

270. POZIV NEVJERNICIMA DA SE OBRATE Srijeda, 7. prosinca 2011., 04:00h

Kao što sam Ja trpio bol, mučenje i smrt kako bih spasio čovječanstvo od vječnog prokletstva, tako će i duše žrtve spasiti druge duše, kako bi im bio dan Dar Vječnoga Života.

Bez obzira koliko je teška i zastrašujuća ova patnja, uvijek se sjetite dara čovječanstvu kojega predstavlja.

384. MOJA NOVA ČUDA ĆE BITI PRIKAZANA SVIJETU Subota, 31. ožujka 2012., 11.00h

3

3

Niječe se Moja uloga Majke Spasenja i Suotkupiteljice, koja radi zajedno sa Svojim Ljubljenim Sinom da navijesti Drugi Dolazak.

Djeco, molite da one duše, žrtve prevaranta unutar Katoličke Crkve, ne odvuku Moju djecu od njihovog trenutka Spasenja.

391. DJEVICA MARIJA: ERA MIRA O KOJOJ SAM GOVORILA U FATIMI JE ZABORAVLJENA Ponedjeljak, 9. travnja 2012., 10:00h

­­­­

Kada naiđete na zlo, prisutno u drugima, molite snažno za njihove duše i pružite Meni svome Isusu mali znak žrtve, za okajanje njihovih grijeha.

Malo patnje, činjenje malih žrtava za duše drugih i molitva, mogu ublažiti intenzitet budućega prorečenoga progona.

399. NIKADA NEMOJTE STICATI PREDNOST PRED DRUGIMA NA NEPOŠTEN NAČIN (ISKORIŠTAVATI DRUGE, ČAK NI) BILO U POSLU, POLITICI ILI BILO KOJEM ŽIVOTNOM POZIVU -Četvrtak, 19. travnja 2012., 20:00h

 

Moja predraga kćeri, kada ti Ja šaljem kušnje, poput duhovne suše, moraš naučiti prepoznati ih kao takve.

Također ti moraš prihvatiti da, kada trpiš takvu duhovnu sušu, to je sa razlogom.

Mnoge duše žrtve vjeruju da je patnja jedna od dvije stvari.

Najprije, postoji izvanjski progon kojega ćeš trpjeti zbog svoje zadaće.

Zatim postoji fizička patnja, slobodno pružena Meni, kao dar, za spas milijuna duša.

Zatim je najgora patnja od svih duhovna praznina, gdje ne možete osjetiti ni mrvu ljubavi za Mene, vašega Isusa, gdje vas nikakva količina molitava ne može osloboditi od zatvora pustoši.

Pokušavajte što hoćete, molitva će postati mučna.

Pokušavajte što hoćete da osjetite ljubav i samilost za Mene i voditi ćete borbu.

To je oblik duhovne napuštenosti, gdje se čini da sam Ja tako daleko da više ne možete dosegnuti do Mene.

Ono što ne znate je ovo.

To je Dar, Milost od Mene. To vas uzdiže u Mojim Očima, a kušnje i patnje koje podnosite sam Ja dopustio zbog vaše plemenite i čiste ljubavi da spasite ocrnjele duše.

Možda se čini nepošteno, ali što bliže dođete Mome Presvetome Srcu, vi više trpite Moj vlastiti progon zbog grijeha čovječanstva.

Samo oni s čistim poniznim srcem, bez osobnog obzira za sebe, kada Mene stavljaju ispred svega na ovoj zemlji, mogu izdržati Moju bol.

Takve duše sam Ja pažljivo odabrao i one će raditi sa Mnom, svojim darom patnje, da Mi pomognu u Mome Planu Spasenja.

Nikada se ne boj, kćeri Moja, da ja nisam tamo. Možda nećeš osjetiti Moju Prisutnost, vidjeti Me ili osjetiti duboku ljubav za Mene kao što bi obično osjećala, ali Ja sam uz tebe.

Uvijek se ufajte u Mene, Moji ljubljeni sljedbenici, čak i kada vam je teško moliti.

Ufajte se u Mene kada osjećate čežnju za Mnom, koja ne može biti zadovoljena ili utažena, bez obzira koliko snažno pokušavali razgovarati sa Mnom.

Kada se to dogodi, znajte da sam Ja mnogo bliže nego što uviđate.

Znajte da u ovim vremenima Ja uzdižem vas da postanete pravi vojnik, pravi borac u Mojoj bitci za spas duša.

Ja vas ljubim. Nikada ne odustajte. Nikada se ne osjećajte razočarano, jer Ja uvijek idem s vama.

Doći će dan kada će patnja biti zaboravljena. Na njenom mjestu će biti radost koja će bujati svijetom i koja će jedino biti moguća zbog vaših žrtava za svu Božju djecu koja trebaju vašu pomoć. - Vaš Isus

475. NAJGORA PATNJA OD SVIH JEST DUHOVNA PRAZNINA, GDJE NE MOŽETE OSJETITI NI MRVU LJUBAVI ZA MENE, VAŠEGA ISUSA Utorak, 3. srpnja 2012., 20:00h

 

Djeco, jedno ste sa Mojim Sinom.

Vaša ljubav Mu donosi veliku utjehu, a vaše žrtve i molitve pomoći će Mu da dovede cijelo čovječanstvo u sigurnost Njegovoga Novoga Raja na zemlji.

Tek tada Sveta Obitelj Svevišnjega Boga može se ponovno ujediniti i živjeti u miru uvijeke vjekova. - Vaša ljubljena Majka Majka Spasenja

476. DJEVICA MARIJA: ŠTO GOD SE DOGODI U SVIJETU, DJECO, MORATE ZNATI DA SVEVIŠNJI BOG UPRAVLJA.

Srijeda, 4. srpnja 2012., 12:50h

 

 

Tebi Moja kćeri je dana ova ista bol u posljednjih nekoliko mjeseci. Ja sam dopustio ovaj napad na tebe od strane zloga, da te prožima. Ova žrtva, koju si Mi ponudila, kao duša žrtva, bila je teška, ali preko nje si naučila jednu jednostavnu lekciju.

Kada si žrtva tako okrutne patnje u rukama drugih, u Moje Ime, osjećaš istu bol koju Ja osjećam u isto vrijeme.

539. MOJE IME SE VIŠE NE CIJENI. MOJE IME SE PROKLINJE. Utorak, 4. rujna 2012., 23:05h

 

Kao duša žrtva ti moraš prihvatiti da ti Ja mogu dopustiti trenutke patnje da bi pomogla spasiti duše Božje djece. Ti ćeš, jednoga dana, upoznati te duše i onda ćeš shvatiti koliko to sreće donosi Mome Ocu. Znaj da kada ti patiš, Ja patim s tobom kako bih olakšao tvoju bol. Ti nisi sama. Kada osjećaš da ne možeš disati, to je isti osjećaj gušenja koji su osjetile duše koje se, nakon smrti, suočavaju sa isparavanjima vatri pakla.

563. GRIJEH MOŽE BITI OPROŠTEN DOK STE ŽIVI. NE NAKON SMRTI Srijeda, 26. rujna 2012., 22:12h

 

Ja sam ti također pokazao potresenost i radost na licima onih duša, kada su u posljednjem trenutku iščupane i spašene. To je zbog patnje koje su prihvatile duše žrtve, za spasenje takvih duša od pakla.

587. MILIJARDE DUŠA KOJE SU VEĆ U PAKLU SU ONI KOJI SU ME BESRAMNO ODBILI TIJEKOM SVOJIH ŽIVOTA

Subota, 20. listopada 2012., 23:20h

Najviše se patnje trpi kada misija ili djelovanje duše žrtve, uspijeva. Što je više duša koje su spašene, sve nasilniji postaju napadi zloga. Njegova su djela sve očitija u svijetu. On, koji čini sve kako bi sakrio svoje postojanje, ulazi na svoj način u duh tih jadnih ljudi koji mu se ostavljaju otvorenima, zbog njihove žudnje za svjetovnim užicima i ljubavi prema moći.
608. OVO CIJEPLJENJE BIT ĆE OTROV I BIT ĆE PREDSTAVLJENO KAO PLAN SVJETSKE ZDRAVSTVENE SKRBI Petak, 9. studenoga 2012., 21:00h

Moja bol i tjeskoba nikada nisu bile ovako velike kao sada, dok promatram ove jadne zavedene duše koje se neće spasiti. Zato trenutno toliko trpe duše-žrtve, izabrane duše i svi oni koje su blizu Mog Presvetog Srca. Ja sve više patim kroz njih kako se vrijeme primiče.
635. SUDIT ĆU ŽIVIMA I MRTVIMA, I SAMO ĆE DOSTOJNI MOĆI UĆI U MOJE KRALJEVSTVO Ponedjeljak, 10. prosinca 2012., 22:22h

 

Moja djeco, uvijek se sjetite da ću Ja, Snagom Božjom i Milosrđem Moga Sina, zdrobiti Zvijer i kada se sve bude činilo beznadnim, vladavina zloga će se naglo okončati.

Moj Veo Zaštite prekriva sve one koji zazovu Moju pomoć tijekom ovih teških vremena. Zapamtite, baš kao što sam izgubila Moga Sina, kada je On imao dvanaest godina, Ja sam Ga pronašla u Hramu. Molite, Moja djeco i idite u vaše crkve, sada, da ponudite žrtve potrebne da molite za ustrajnost tijekom ove strašne duhovne bitke za duše.

Moj Sin je toliko trpio Svojom Smrću na Križu, ali to je bio samo jedno breme. Najveća patnja koju On podnosi danas jest za one koji su Mu već izgubljeni. I sada, dok se duh zloga trudi odvesti od Njega sve one koji Ga ljube, Njegova Bol prži kroz Njega poput mača, dijeleći Ga na dvoje.

Duše žrtve sada će trpjeti najveću bol, kako se povećava progon protiv Božje djece. Križem Moga Sina vi ste bili spašeni. Njegovim Križem ćete se boriti sa zlom i Njegov Križ, kada je blagoslovljen, zaštititi će vas. Ali, ako se taj Križ promijeni ili izgleda drugačije, to je ismijavanje Smrti Moga Sina da spasi grješnike. Vi morate zadržati uobičajene Križeve jer oni će uskoro nestati.

Vaša ljubljena Majka

858. MAJKA SPASENJA: VI MORATE ZADRŽATI UOBIČAJENE KRIŽEVE, JER ONI ĆE USKORO NESTATI

Ponedjeljak, 29. srpnja 2013., 19:05h

 

 

 

 

Moja predraga kćeri, kada Ja pozivam duše da Me slijede, to ima za posljedicu pomiješanost osjećaja, od toga da su radosne do velike boli. Jer kada Ja u dušama budim Vatru Duha Svetoga, to će donijeti velike blagoslove, ali one će postati ispunjene osjećajem tuge.

Kada Ja biram koje duše zavrjeđuju Moje Darove, one će iskusiti osjećaj pripadnosti Meni, ali će također osjetiti nešto izvanjski prema svijetu u kojemu žive. Oni će svoje bližnje braću i sestre vidjeti u novom svjetlu. Bit će više osjetljivi na ljepotu Božjeg Stvorenja, kada gledaju u lica drugih, jer će vidjeti Prisutnost Božju. Svaka duša koju susretnu odisat će Prisutnošću Božjom, bez obzira koliko su daleko mogli otpasti u Njegovim Očima. Oni će također biti ispunjeni silnom suosjećajnošću, koju jedino roditelj može osjetiti za svoje vlastito dijete. Osjetit će iznenadnu i pojačanu ljubav za tu osobu, koja će ih začuditi i zaprepastiti. Međutim, oni će također biti svjesni tame koja se skriva u dušama, spremna da ih proždere. Odabrana duša će odmah znati, u tom trenutku, što je to što se očekuje od nje, jer tada će potrčati k Meni, moleći Me da pomognem spasiti te duše koje su u opasnosti od uranjanja u stanje tame, tako će ona biti uplašena za tu dušu.

Duša žrtva, odabrana duša, odriče se svega što je izvanjsko u njenom životu i čineći tako, daje veliku slavu Bogu. Patnja koju odabrana duša mora pretrpjeti, oslobađa druge duše od vječnog prokletstva i, kao posljedica, postaje najviše tražena meta sotone i njegovih posrednika. Takve duše podnose Moju Muku, kao Dar Bogu, jer jednom odabrane, većina njih ne može okrenuti leđa Bogu nakon toga. Postoje one, međutim, koje su odabrane, ali koje odbijaju Moj Kalež. Vi morate moliti za ove jadne duše, jer njihov nedostatak hrabrosti, u nošenju Moga Križa, vodit će ih u jednom od dva smjera. Oni će podnositi unutarnju patnju, jer će uvidjeti da im je teško zbližiti se sa Mnom. Zatim, oni će postati zadubljeni u sekularni svijet, zato da bi pobjegli od njihova poziva i to im neće donijeti ništa – samo osjećaj lažne nade.

Kada se brižna duša moli i ponizi preda Mnom, ona umiruje Ljutnju Moga Oca. Ovo tada razblažuje udar Kazni Moga Oca na svijet. Ako bi odabrana duša, koja je progonjena zbog svoje ljubavi za Mene i kada je neizdržljivo, samo rekla : „Isuse uzmi moju patnju i učini s njom što Ti odgovara.“, tada bih ju Ja obasuo izvanrednim Milostima. Duša bi postala otporna na zlo i tada postala neustrašiva. Zbog njenog potpunog ufanja u Mene, ona bi se tada uzdigla do savršenosti duše i zadobila mirno i staloženo ponašanje. Toliko mnogo žrtve je uključeno, ali kada takve duše sve predaju Meni, u potpunoj poslušnosti i odbiju da se vežu s neprijateljem Moje Riječi, to će ishoditi spasenjem mnogih duša.

Ja koristim duše žrtve da dovedu druge k Meni, koji drugačije nikada ne bi bili spašeni. Ovakvim postupkom, jedino, te duše žrtve i mogu i hoće okajati duše milijuna ljudi, koji su presjekli pupčanu vrpcu sa Mnom. Nikada se ne bojte previše za duše u tami, u ovo vrijeme, jer Moje odabrane duše žrtve u svijetu su u velikom broju upravo sada. Njihova mirnoća dovodi duše, koje su izgubljene, natrag u Moje Utočište.

 

1119. JA KORISTIM DUŠE ŽRTVE DA DOVEDU DRUGE K MENI, KOJI DRUGAČIJE NIKADA NE BI BILI SPAŠENI

Srijeda, 7. Svibnja 2014., 23:43h

 

 

Moja predraga kćeri, najveća bol koju moraju podnijeti oni koji Me ljube je tama duše. Što se više sjedinjujete sa Mnom i u Meni, više ću Ja patiti u vama. Jer kada Ja prebivam u vašoj duši, više ćete morati podnijeti boli zbog ovoga.

Kada duša postane dio Mene, u potpunom jedinstvu i kada preda svoju volju Meni, više će Moja Prisutnost biti očita u toj osobi. Privući će na sebe mržnju drugih, osjećat će Moju Vlastitu tugu jer će svjedočiti nepoštenju, nepravdi i zloći zbog grijeha u svijetu. Njeni osjećaji će postati izoštreni, njeno shvaćanje duhovnih stvari – nastalo kao posljedica trpljenja sa Mnom – otkrit će mnoge stvari koje će probuditi u njoj dublje shvaćanje bitke koja postoji između Boga i sotone.

Ona će shvatiti što je obuzelo njenu dušu, njeno tijelo i njene osjećaje, ali ovo ne znači da će joj to biti lako prihvatiti. Ljudski razum je nesposoban shvatiti sve što je od Mene ili sve što dolazi od Mene. Ali ako će se osloniti na Mene i prihvatiti da svako dobro dolazi od Mene, tada će Mi omogućiti da rastem u njoj, za dobro svih.

Ja mogu postići velike stvari kada Mi dopustite da prebivam u vašoj duši. Tolikim ljudima može biti dan Moj Dar Milosrđa kada dopustite Mojoj Ljubavi da se širi na ovaj način. Preko duše žrtve Ja mogu posredovati da spasim duše drugih. Uvijek prihvatite da kada Ja ponudim Dar Trpljenja da on donosi velike nagrade čovječanstvu kao cjelini. Moje Milosrđe je Moj Dar vama. Prihvatite različite načine na koje Ja djelujem, s ljubaznošću, jer će bol jedinstva sa Mnom biti kratkotrajna.

1172. LJUDSKI RAZUM JE NESPOSOBAN SHVATITI SVE ŠTO JE OD MENE Četvrtak, 17. srpnja 2014., 17:17h

 

 

Kada Ja hranim dušu osobe Mojom Milošću, ona će biti puna Moje Ljubavi i Prisutnosti. I premda će Moja Prisutnost unutar duše navući nad nju otrov zlih duhova, koji će učiniti sve što mogu da je uznemire, duša neće za to mariti. Moja Ljubav je sve što trebate da se osjetite zadovoljni, a Moj Mir, kada vas ispunja, nije od ovoga svijeta. On dolazi sa velikim Blagoslovima, i duše koje postignu ovaj mir, nikada ga neće tako olako napustiti, jednom kada ga iskuse.

 

1240. GLAD DUHA OSTAVLJA DUŠU PRAZNOM, JADNOM I IZGUBLJENOM - Četvrtak, 16. listopada2014., 19:10h

 

 

 

 


Hitno pogledati video o cijepljenju!!!!        
LINK!!!!!LINK!!!LINK


 

855. MAJKA SPASENJA: UPRAVO KAO DA SE ČUDO DOGODILO, ČINITI ĆE SE DA JE LAŽNI PROROK USKRSNUO OD MRTVIH

Četvrtak, 25. srpnja 2013., 18:52h

Moje dijete, važno je da Moja djeca ne izgube hrabrost suočena s boli s kojom će se morati suočiti, jer će Crkva Moga Sina biti bačena u divljinu pustinje.

Ja sam Žena u Knjizi Otkrivenja, odjevena u Sunce, koja je rodila Dijete. Dijete je Isus. Mistično Tijelo Moga Sina, Isusa, Njegova je Crkva na Zemlji. Crkva Moga Sina je pokradena i uskoro Njegovo Tijelo više neće tamo biti prisutno. To opustošenje će rastrgati nadvoje srca onih koji slijede Učenja Moga Sina. Oni, koji se neće imati kamo okrenuti, naći će se izbačeni iz građevina u kojima je do sada bila smještena Sveta Euharistija. Ali, premda će oni biti izbačeni, s malo milosrđa pokazano za njih, oni će biti ispunjeni Duhom Svetim. To znači da će oni biti vođeni i žestoko će predvoditi Vojsku Ostatka, koja je sastavljena od onih koji su odani Bogu.

Drugi, slijepi za Istinu, slijediti će lažnog proroka u neredu. Njihova srca će biti zavedena i uskoro, kada se bude činilo da je lažni prorok na samrti, oni će jecati. Ali tada, upravo kao da se čudo dogodilo, činiti će se da je lažni prorok uskrsnuo od mrtvih. Oni će reći da je on blagoslovljen velikim, nadnaravnim moćima s Neba i pasti će ničice pred njim u klanjanju. Njega će voljeti i obožavati oni koji ne mogu vidjeti.

Uskoro će se pojaviti Antikrist i njegov uspon do slave će početi u Jeruzalemu. Jednom kada se pojavi u javnosti, sve će se brzo promijeniti u Crkvi Moga Sina. Biti će uvedena nova pravila. Nove relikvije, promjene u haljama koje nose svećenici i mnogi novi propisi će biti nametnuti. Najprije će ljudi reći da sve ove promjene izviru iz potrebe da se bude ponizan. I, dok ove grozote ulaze u Kršćanske Crkve, progon će početi. Usudite se prigovoriti ovim sotonističkim obredima i smatrati će vas se krivovjernikom – izgrednikom.

Mnogi kardinali, biskupi, svećenici, časne sestre i obični ljudi će biti izopćeni, ako ne slijede nova pravila ili ne obožavaju lažnog proroka. U ovoj fazi vi morate tražiti utočišta, koja će biti sazdana, kako bi u miru mogli štovati Moga Sina, Isusa Krista. Svećenici moraju nastaviti obavljati Sakramente i pružati Mojoj djeci Presvetu Euharistiju.

Vi nikada ne smijete podleći prijevari, za koju će tražiti od vas da u njoj sudjelujete. Oni koji to učine, izgubiti će duše za zloga.

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 

Važno....Važno.....Važno.....Važno

 

 
SVETA PRICEST NA RUKE!!!!

Presveta Euharistija mora biti primljena na jezik i ne smije biti zaprljana ljudskim rukama. A ipak, upravo ovo su Moje svete sluge učinile. Ove zakone nisam dopustio Ja u duhu. Moji sveti sluge su vođeni putem koji nije u ravnini sa učenjima Mojih Apostola. Danas se Moji Sakramenti ne uzimaju za ozbiljno, posebno od onih koji traže Sakramente braka i prve Svete Pričesti.


132. VAŽNOST SAKRAMENATA – BRAKA I PRVE SVETE PRIČESTI

Srijeda, 6. srpnja 2011., 15:30h

Moja predraga kćeri, gledaj sada kako vjera Moje djece počinje rasti i cvjetati. Dok postoji toliko tame u svijetu, svjetlo Mojih sljedbenika postaje sjajnije svakim danom zbog plamena Duha Svetoga koji je sišao na cijeli svijet.

Moja kćeri, danas želim podsjetiti sve Moje sljedbenike na važnost molitve kako bi olakšali patnju u svijetu. Vaše molitve sada pomažu sprječavanju mnogih naviještenih sveopćih promjena. Molitva je najmoćniji ublaživač i na nju će se odgovoriti kada je izrečena u ime drugih.

I dok sam sretan zbog onih snažne vjere, i dalje se bojim zbog onih koji štete Mom Božjem Svjetlu. Istini. Mnogi ljudi sada lutaju svijetom kao da su uspavani. Ništa im ne donosi mir. Ništa im ne donosi radost. Nikakva količina materijalne utjehe ne olakšava im bol. Njihove prazne duše su izgubljene. Molim vas da molite za njih.

Moja kćeri, molim te da moliš za Mog Namjesnika papu Benedikta, jer je okružen masonskim silama koje čine svaki napor kako bi ga svrgnuli s vlasti, ove zle sile ulaze u Moju Crkvu još od Drugog Vatikanskog Koncila i razvodnili su Moja Učenja. Mnogi su zakoni uvedeni koji Me vrijeđaju, osobito davanje Moje Presvete Euharistije od strane laika. Nedostatak poštovanja prema Meni i Mom Vječnom Ocu kroz ove nove zakone koji su uvedeni da se olakša suvremenom društvu natjeralo Me je da plačem s tugom.

Presveta Euharistija mora biti primljena na jezik i ne smije biti zaprljana ljudskim rukama. A ipak, upravo ovo su Moje svete sluge učinile. Ove zakone nisam dopustio Ja u duhu. Moji sveti sluge su vođeni putem koji nije u ravnini sa učenjima Mojih Apostola. Danas se Moji Sakramenti ne uzimaju za ozbiljno, posebno od onih koji traže Sakramente braka i prve Svete Pričesti.

Zavjet braka je vrlo ozbiljan, jer je, zapamtite, Sakrament i učinjen je u prisutnosti Boga Oca. A ipak, za mnoge je sve u materijalizmu i izvanjskom sjaju. Mnogi koji primaju Sakrament braka ne priznaju njegovu važnost nakon toga. Mnogi tako lako krše svoje zavjete. Zašto to čine? Zašto samo usnama časte ovu Najsvetiju Zajednicu samo da bi je uskoro raskinuli? To je izrugivanje jedne od najvažnijih zajednica blagoslovljenih Rukom Mog Vječnog Oca. Mnogi ljudi uopće se ne obaziru na volju Mog Oca, da nijedan čovjek ne rastavlja nakon toga takvu zajednicu. A ipak, ljudi se razvode, što je zakon kojeg Moj Otac ne priznaje. Razvod je laki način da se pobjegne od svojih odgovornosti. Svi brakovi su sklopljeni na Nebu. Nijedan čovjek ne može uništiti brak bez da uvrijedi Mog Oca.

Prva Sveta Pričest

Primanje Mog Tijela u Sakramentu Euharistije po prvi put je još jedan primjer kako Mi se izruguje. Toliko mnogo roditelja ne obraća pažnju na važnost primanja Kruha Života svoje djece. Zabrinutiji su o tome koliko su dobro obučena njihova djeca nego o predivnom daru kojeg primaju. Ovaj dar odvest će ih u spas. A ipak, materijalizam koji okružuje događaj nema nikakve veze s njihovim dušama. Za Mene je najtužniji dio što se ovoj maloj djeci uopće ne govori o Meni. Ljubav koju osjećam za malu djecu obuhvaća sve. Kada primaju Svetu Euharistiju s punim znanjem o onome što primaju, njihove duše postaju čiste. Što Me više primaju na ovaj način, jača će biti njihova vjera.

Zapamtite da bez Sakramenata vaša vjera slabi. Nakon nekog vremena, ako je vaša duša lišena Mojih posebnih blagoslova, postaje uspavana. Sva vjera u Mene i Mog Vječnog Oca nestaje vremenom, sa samo malim titrajem prepoznavanja koji plamti s vremena na vrijeme. Vratite Mi se putem Sakramenata. Pokažite poštovanje prema Sakramentima onako kako biste trebali i istinski ćete ponovno osjetiti Moju Prisutnost.

Zapamtite da su Sakramenti tu s razlogom, jer oni su hranjive tvari koje trebate za vječni život duše. Bez njih će vaša duša umrijeti.

Volim vas sve. Molim vas da Me prigrlite dolično poštujući Sakramente koji su vam dani kao dar Boga Svemogućega Oca.

Vaš ljubljeni Spasitelj

Kralj čovječanstva

Isus Krist

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dok imaš vremena, sabiri besmrtno blago!

 
 
1. Ovdje će ti brzo biti kraj. Stoga pogledaj kako je s tobom.
2. Čovjek danas živi, sutra ga već nema.
3. A kad iščezne s očiju, brzo nestane i iz sjećanja.
4. O tupoga li i krutoga ljudskog srca! Obazire se samo na sadašnje stvari, a za buduće malo mari.
5. U svakom djelu i namisli vladaj tako, kao da ćeš danas umirijeti.
6. Kad bi imao čistu savjest, ne bi se osobito bojao smrti.

7. Mnogo je bolje čuvati se grijeha, nego bježati od smrti.
8. Ako nisi pripravan danas, kako ćeš biti sutra?
9. Sutra je nesigurno i tko zna hoćeš li ga imati?
10. Što koristi dugo živjeti kad se malo popravljamo?
11. Ah, dug život često ne popravlja, već nerijetko umnožava krivicu.
12. O da smo bar jedan dan ispravno živjeli na ovome svijetu!

13. Mnogi broje godine od obraćenja, ali je često sitan plod njihova poboljšanja.
14. Ako je strašno umrijeti, možda je još pogibeljnije dugo živjeti.
15. Blažen onaj koji uvijek ima pred očima čas svoje smrti i svaki se dan pripravlja na umiranje.
16. Ako si vidio nekoga umirati, znaj da ćeš ti istim putem prolaziti.
17. Kad svane, pomisli da nećeš doživjeti večeri. Kad smrkne, ne usuđuj se nadati jutru.
18. Budi, dakle, uvijek pripravan i živi tako da te smrt nikad ne zatekne nepripravna.

19. Mnogi umiru naglo i neočekivano. "Jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječji dolazi."
20. Kad dođe taj posljednji trenutak, počet ćeš mnogo drukčije misliti o čitavu svojem proteklom životu i vrlo ćeš žaliti što si bio tako nemaran i mlak.
21. Sretan je i pametan onaj koji sada u životu nastoji biti onakav kakav želi biti u smrti.
22. Veliku hrabrost pri umiranju, naime, ulit će ti potpuno preziranje svijeta, žarka želja za napredovanjem u krepostima, ljubav prema zaptu, trud u pokori, spremnost na poslušnost, samozataja i podnošenje svake protivštine iz ljubavi prema Kristu.
23. Mnogo dobrih djela možeš učiniti dok si zdrav, a kad se razboliš, ne znam što ćeš moći.
24. Malo ih je koji se poprave u bolesti; kao što se malokad posvećuju i oni koji mnogo putuju.

25. Ne uzdaj se u prijatelje i u rodbinu i ne odgađaj svoje spasenje za budućnost jer će te ljudi zaboraviti brže no što misliš.
26. Bolje se pobrinuti sada, dok je hora, i gdjekoje dobro djelo poslati unaprijed, nego se uzdati u tuđu pomoć.
27. Ako se sada ne brineš za sebe, tko će se za te brinuti u budućnosti?
28. Sadašnje je vrijeme predragocjeno, ali ga, na žalost, nedovoljno iskorištavaš da bi u njemu zaslužio vječni život!
29. Doći će vrijeme kad budeš zaželio dan ili sat da bi se popravio, i ne znam hoće li ti poći za rukom.
30. Ej, dragi, kakve bi se pogibelji oslobodio, kakva golema straha riješio, kad bi već sada bio bogobojazan i mislio na smrt!

31. Nastoj sada živjeti tako, da se u času smrti možeš više radovati nego bojati.
32. Uči sad umirati svijetu da bi tada počeo živjeti s Kristom.
33. Uči sada sve prezirati da bi tada mogao slobodno pristupiti Kristu.
34. Kroti sada svoje tijelo pokorom, da bi se tada mogao sa sigurošću nadati.
35. O, luđače, što misliš da ćeš živjeti dugo, kad ti nijedan dan nije siguran?
36. Koliki su se prevarili i neočekivano rastali od tijela!

37. Koliko si puta čuo govoriti: onaj je pao od mača, onaj se utopio, onaj je pavši s visoka slomio vrat, onaj se ukočio pri jelu, onomu došao kraj usred igre; jedan poginuo od vatre, drugi od oružja; jedan od kuge, drugi od razbojnika.
38. I tako je svima svršetak smrt, a ljudski život odmiče kao sjena.
39. Tko će se tebe sjetiti nakon smrti i tko će se pomoliti za te?
40. Učini, dragi, učini, sada, što god za sebe možeš učiniti, jer ne znaš kad ćeš umrijeti.
41. A ne znaš ni što te čeka nakon smrti.
42. Dok imaš vremena, sabiri besmrtno blago.

43. Ne razmišljaj ni o čemu drugom nego o svojem spasenju; brini se samo za ono što je Božje.
44. Sada sebi priskrbi prijatelje štujući svece i nasljedujući njihova djela, da bi te oni, kad ostaviš ovaj svijet, primili u vječne stanove.
45. Boravi na ovoj zemlji kao putnik i gost kojega se uopće ne tiču svjetski poslovi.
46. Sačuvaj srce slobodno i okrenuto Bogu, jer ovdje nemaš grada u kojemu ćeš ostati.
47. Onamo sa suzama upravljaj svagdanje uzdahe i prošnje da bi tvoja duša nakon smrti zaslužila sretno prijeći Gospodinu.
__________________
2. Usp. 1 Mak 2,63;17. Mt 26,20; 19. Lk12,40; Mt 24,44; 25. Usp. Sir 5,8; 32. Usp. Rim 6,8; 34. Usp. 1 Kor 9,27; 38. Usp. Ps 144,4; Job 14,2; 40. Usp. Mt 25,13; 42. Usp. Gal 6,10; 44. Usp. Lk 16,9; 45. Usp. 1 Pt 2,11; 46. Heb 13,14.Poljski svecenik vidio Upozorenje,Veliku Nevolju i Drugi Kristov dolazak
455. LAŽNI PROROK NEĆE SAMO PREUZETI KATOLIČKU CRKVU, ON ĆE ZAPOVIJEDATI SVIM KRŠĆANSKIM CRKVAMA

Nedjelja, 10. lipnja 2012., 15:30h

 Moja predraga kćeri, Ja pozivam sve Moje sljedbenike da pokažu hrabrost u ovome trenutku.

Ovo nije vrijeme za padanje i plakanje. Vrijeme je da se borite za svoje Spasenje.

Ja pozivam sve Kršćanske Crkve, Moj kler i sve one koje su posvetili svoje živote Meni, svome Isusu, da saslušaju Moje molbe.

Nikada ne napuštajte Istinu Mojih Učenja.

Nikada ne napuštajte Mene.

Nikada ne napuštajte Moju Crkvu. Jer Ja sam Crkva.

Nikada ne napuštajte Moje Tijelo, jer Ja sam Kruh Života.

Nikada ne prihvaćajte laži, koje će uskoro biti usađene među vas, kako bi protjerali Moju Crkvu na zemlji.

Vrijeme je za pripremu.

Uskoro ćete biti natjerani progutati novu religiju, koju će stvoriti čovjek.

Uskoro ćete biti prisilno hranjeni onim što će se činiti poput Svete Euharistije, ali neće biti Moje Tijelo.

Postati će prazna, jalova i neće donositi Pravi Život.

Jedina Sveta Euharistija koja postoji je način na koji se Moja Prisutnost upoznaje u Svetoj Žrtvi Mise, kao što je sada.

Nikada nemojte zastraniti od ovoga, čak i kada vas na to prisili poganin koji će preuzeti Moje Kršćanske Crkve.

On će oskvrnuti Moje Crkve i pretvoriti ih u ništa više od mjesta zabave i društvenog oduška.

Uvijek morate slijediti korake kojima sam poučio Moje Apostole na Posljednjoj Večeri.

Sada morate osigurati da je sve na mjestu, prije nego napad počne.

Jer uskoro će vam biti nemoguće slijediti lažno učenje koje vam je nametnuto od strane nadolazeće grozote.

Lažni prorok neće samo preuzeti Katoličku Crkvu, on će zapovijedati svim Kršćanskim Crkvama koje će on spojiti u jednu.

Ali neće zbog Mene, Isusa Krista, Novi Hram biti izgrađen. To će biti hram, koji će zamijeniti Svetu Stolicu i štovati će Zvijer.

Poslušajte sada Moje Riječi, jer uskoro ćete vidjeti Istinu.

Oni dovoljno hrabri da stanu nasuprot ovom progonu svoje vjere, moraju sada planirati.

Oni koji nemaju snage da se bore protiv vladavine Antikrista i lažnoga proroka, neka padnu na koljena sada i usrdno Me mole da im pomognem.

Ja ću vas voditi preko Mojih novih vođa, koji će se pojaviti među vama, vođeni Mojim Dvama Svjedocima.

Henok i Ilija, prisutni u Mojim Kršćanskim Crkvama i u Domu Izraelovu, uskoro će utjecati na propovijedanju Evanđelja po cijelom svijetu.

Ništa neće zaustaviti učenje Istine.

Ovo vrijeme će biti teško, ali ustanite i slijedite Moju vojsku na zemlji i više će duša biti spašeno. Ne napuštajte stado koje sam vam Ja predao da ga vodite.

Ne bojte se, jer samo slijedeći Moj Put prema Vječnom Životu možete biti spašeni.

Slijedite li put lažnoga proroka i ne samo da ćete Mi postati izgubljeni, nego ćete povesti nevine duše prema putu u pakao.

Budite hrabri, Moji posvećeni sluge.

Prihvatite da je vrijeme za Moj povratak neminovno. Nemate vremena za gubljenje.

Vaš Isus
Još jedan "blagoslov" ......ovaj put od anglikanskog svećenika kod kojeg je Pretvorba potpuno ukinuta iz Liturgije
 Franjo dopustio demonski blagoslov od indijanske vracare!

Lk 17,1-6
Riječ Gospodnja
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze; je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Čuvajte se!"Cirkusanti za Franju........!?....gledam i nevjerujem da je istina!
12.02.2017

Povodom 100 obljetnice ukazanja u Fatimi upućujemo na poruke u Knjizi Istine

318. POSLJEDNJA TAJNA FATIME OTKRIVA ISTINU O SOTONINOJ ZLOJ SEKTI KOJA ULAZI U VATIKAN                                                                                            
Četvrtak, 26. siječnja 2012., 21:40h

Moja predraga kćeri, vrijeme je da se svijetu otkrije potpuna Istina tajni Božjega Kraljevstva.

Neko vrijeme je istina bila sakrivena. Moja Crkva godinama odbacuje u stranu priznanje Moga Božanskog Posredovanja u svijetu pomoću čuda, objava i Božje komunikacije sa odabranim dušama.

Zašto je Moja Crkva osjetila potrebu da razblaži istinu kada je bilo potrebno ojačati vjeru Moje djece samo je njima znano.

Moja Crkva je u početku zanemarivala i odnosila se s prijezirom prema svim Mojim istinskim vidjeocima i vidjeocima Moje Blagoslovljene Majke.

Kćeri Moja, čak ni posljednja Fatimska tajna nije bila dana svijetu, jer je otkrivala istinu o sotoninoj zloj sekti koja ulazi u Vatikan.

Posljednji dio tajne nije bio otkriven kako bi se zaštitila zla sekta koja je u velikom broju ušla u Vatikan još od objave Moje Majke u svetom svetištu u Fatimi.

Moju kćer Luciju utišale su sile koje nadziru dio Vatikana nad kojim Moji jadni voljeni Pape nemaju mnogo nadzora.

Gledaj kako su ne samo izvrnuli Istinu Mojih Učenja, već su i uveli nove metode Katoličkog bogoslužja koje vrijeđaju Mene i Moga Vječnog Oca.

Katolička Crkva je Istinska Crkva i kao takva je glavna meta sotone i njegove zle sekte.

851. MAJKA SPASENJA: POSLJEDNJA FATIMSKA TAJNA NIJE BILA OTKRIVENA, TAKO JE ZASTRAŠUJUĆA BILA

Ponedjeljak, 22. srpnja 2013., 20:17h

 

 

Moje dijete, prijevaru, s kojom će se svijet suočiti, biti će tako teško raspoznati, da će jedino oni koji se predaju Bogu i potpuno se ufaju u Moga Sina, moći izdržati kušnje koje tek dolaze.

Ja sam svijetu dala proročanstva 1917., ali posljednja Fatimska tajna nije bila otkrivena, tako je zastrašujuća bila za one unutar Katoličke Crkve.

Posljednja Fatimska tajna i dalje ostaje nepoznata Božjoj djeci, iako vam je dio nje otkriven 26. siječnja 2012 Vrlo malo njih unutar Crkve su upućeni u to. Sada, slijedeći dio posljednje Fatimske tajne mora biti otkriven, kako bih Ja mogla upozoriti čovječanstvo na posljedice zanemarivanja Moga posredovanja da pomognem spasiti duše.

Crkvu su zarazili, iznutra, neprijatelji Božji. Oni - a ima dvadeset njih koji nadziru iznutra - izveli su najveću prijevaru. Oni su izabrali čovjeka, koji nije od Boga, dok je Sveti Otac, kojemu je odobrena Petrova Kruna, pažljivo uklonjen.

Pojedinosti, koje sam Ja otkrila, jesu da će biti dva čovjeka koja će nositi Petrovu Krunu u posljednjim vremenima. Jedan će patiti zbog laži koje su stvorene da naude njegovu ugledu i koje će ga učiniti stvarnim zatvorenikom. Drugi koji će biti izabran izazvati će uništenje, ne samo Katoličke Crkve, već svih Crkava koje štuju Moga Oca i koje prihvaćaju Učenja Moga Sina, Isusa Krista, Spasitelja Svijeta.

Može biti samo jedna glava Crkve na Zemlji, kojega je ovlastio Moj Sin, koji mora ostati Papa do svoje smrti. Bilo tko drugi, koji tvrdi da sjedi na Petrovoj Stolici, jest uljez. Ova prijevara ima jednu svrhu, da izruči duše Luciferu i malo je vremena za takve duše, koje neće biti ništa mudrije, da budu spašene.

Djeco, vi morate jedino pripaziti na jedno upozorenje, sada. Ne zastranjujte od Učenja Moga Sina. Propitkujte svako novo naučavanje, koje vam može biti predstavljeno i koje izjavljuje da dolazi od Crkve Moga Sina na Zemlji. Istina je jednostavna. Ona se nikada ne mijenja. Naslijeđe Moga Sina je vrlo jasno. Nemojte dopustiti nikome da zamagli vašu prosudbu.

Uskoro će Fatimska proročanstva imati smisla. Sve se sada događa pred nevjernim svijetom ali, nažalost, vrlo malo će ih shvatiti dok ne bude prekasno. Molite, molite, molite Moju Presvetu Krunicu što je češće moguće, svakoga dana, zato da bi ublažili učinak zla koje vas okružuje.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11.02.2017


Na danasnji dan prije 4.godine:

336. MOJ JADNI SVETI NAMJESNIK PAPA BENEDIKT XVI ĆE BITI PROTJERAN SA SVETE STOLICE U RIMU.       
                                                                       
Subota, 11. veljače 2012., 11:30h

Moja predraga kćeri, ratovi se posvuda šire i vrlo skoro će Ruka Moga Oca posredovati kako bi okončala ovo zlo.
Ne bojte se, jer su planovi za Spasenje čovječanstva dovršeni i nema sada još mnogo vremena do Moga Velikog Milosrđa koje će biti dano svakome od vas.
Nikada se nemojte bojati Antikristovih djela, kada vi, draga djeco, imate u sebi moć za oslabiti njegov stisak nad svijetom pomoću svojih molitvi.
Uskoro će biti ubijeni i drugi svjetski vođe, a Moj jadni Sveti Namjesnik Papa Benedikt XVI će biti protjeran sa Svete Stolice u Rimu.
Kćeri Moja, prošle sam ti godine govorio o zavjeri unutar Vatikanskih hodnika.
Plan za uništenje Moga Svetog Namjesnika je smišljen u tajnosti 17. ožujka 2011. i on će se ostvariti, jer je to naviješteno.
Sada širi Moju Svetu Riječ u svaki kutak svijeta i uredi da se tiskane verzije Mojih Poruka šire u što je više moguće zemalja.
Vođena si, pa moraš učiniti ono što je najbolje. Zamoli Me u molitvi da ti pošaljem pomoć i to će biti učinjeno.
Tvoj Isus

**************************************************************************************

Ovakvim plakatima  je jucer bio obljepljen Rim
Za Franju,
ti si kongregaciju pretvorio u komisiju,svecenike uklonio,malteski red i FFI obezglavio ,
kardinale ignorirao....

Ali gdje je  tvoje Milosrdje?
****************************************

An Franziskus, du hast Kongregationen kommissioniert, Priester abgesetzt, den Malteser Orden und die FFI enthauptet, Kardinäle ignoriert...
Aber wo ist deine Barmherzigkeit?


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Franjo sa ozenjenim ex-svecenicima!


 8.11.2016

 

615. IMAM PORUKU KOJU MORAM PRIOPĆITI AMERIČKOJ NACIJI

Subota, 17. studenoga 2012., 19:00h

Predraga moja kćeri, imam Poruku koju moram priopćiti američkoj naciji.

Moji predragi sljedbenici, morate ozbiljno shvatiti Moju Svetu Riječ i poslušati.

Čekaju vas mnogi progoni zbog grijeha vaših sunarodnjaka i onih koji upravljaju vašim zakonima o pobačaju. Ovaj preteški grijeh, kojeg ste skrivili nebrojeno mnogo puta, rasjekao mi je Srce kao da ga je mač više puta probo.

Duboko me vrijeđaju vaši grijesi nemorala i ljubavi prema materijalnom bogatstvu. Uopće mi niste vjerni na način na koji se to od vas očekuje. Vi koji ste se okrenuli od Istine morate me zazvati kako bih vam mogao otvoriti oči.

Volim svu Božju djecu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bojim se da je grijeh uzeo toliko maha da će mnogi od vas upasti u  ponor očaja, ako ne prihvatite da Bog postoji.

Vrlo je važno da se puno molite obzirom da moć sotone prožima mnoge vaše zakone. Oni među vama koju su ateisti uvest će još takvih zakona koji će biti mrski Mom Ocu.

Koliko samo plačem zbog obmana s kojima ste suočeni. Moje jadne posvećene sluge zgazit će oni vođe koji ne priznaju Mene, Vašeg Isusa.

Ovo je vrijeme kada molitva mora biti vaš svakodnevni cilj kako bi se vaš narod spasio i bio uključen među Mojih dvanaest plemena u Novom Raju.

Dajem vam Križarsku molitvu (85) za izbavljenje Sjedinjenih Američkih Država iz ruku prevaranta:

O dragi Isuse, stavi naš narod pod Svoju svemoćnu zaštitu. Oprosti nam naše grijehe protiv Božjih Zapovijedi. Pomozi američkom narodu da se vrati Bogu i krene stopama našega Gospodina.

Obrati okorjela srca i daj da prihvate Tvoje Milosrđe. Pomozi ovom narodu da se usprotivi svetogrđima koja bi nam mogli nametnuti kako bi nas prisilili da zaniječemo Tvoju Prisutnost.

Isuse molimo Te, spasi nas, čuvaj nas od svakoga zla i stavi naš narod u Svoje Presveto Srce. Amen.

A sada, Moj narode, pođi, i nikada se ne boj pokazati svoju ljubav prema Meni niti zaniječi ikada svoje kršćanstvo.

Vaš Isus

 


31.10.2016


 

726. On je poslan da raskomada Moju Crkvu na sitne komadiće


Petak, 8. Ožujak 2013, 14:05 sat

Moja predraga kćeri, Sotona vrije od bijesa protiv Moje Crkve na Zemlji, i njegova zaraza se nastavlja širiti unutar njezinih zidina.

Lukavi uljez koji je strpljivo čekao u zasjedi iza kulisa, uskoro će proglasiti svoju vladavinu nad Mojim jadnim posvećenim slugama koji ne sumnjaju. Bol koju će im on nanijeti Mi je preteska za podnijeti, i ipak ce njegova vladavina kulminirati u završnom pročišćavanju zla u jezgri Moje Crkve.

On je pažljivo izmanipulirao svoju poziciju i uskoro ćete vidjeti njegov pompozni nastup usred njegovog veličanstvenog dvorišta. Njegov ponos, oholost i opsjednutost sobom će u početku biti pažljivo skriveni od svijeta. U izvanjskom svijetu će se čuti uzdah olakšanja dok trube budu oglašavale objavu njegovog mandata kao poglavara Moje Crkve.

Moje Tijelo je Moja Crkva, ali on neće Meni, Isusu Kristu, dati prisegu na vjernost, jer on nema nikakve ljubavi za Mene. Njegova vjernost pripada Zvijeri i kako će se on smijati i podsmjehivati Mojim posvećenim slugama koji će ga podržati.

On,koji se usudi sjediti u Mom hramu, koji je poslan od đavla, ne moze govoriti Istinu, jer on ne dolazi od Mene. On je poslan da razori Moju Crkvu i raskomada je na sitne komadiće prije nego što ju ispljune iz svojih zlih usta.

Moje Tijelo je Moja Crkva. Moja Crkva je još uvijek živa, ali samo oni koji govore Istinu i koji se drže Svete Božje Riječi , mogu biti dio Moje Crkve na zemlji. Sada, kada se , preko Petrove Stolice,ocituje posljednja uvreda protiv Mene, Isusa Krista, vi ćete napokon shvatiti Istinu.

Knjiga Istine, koju je Daniel prorekao za posljednje vrijeme, neće olako biti preuzeta od strane članova Moje crkve, jer njezin sadržaj će Moje boguposvecene sluge uciniti bolesnim, kada shvate da Ja govorim Istinu.

Lažni prorok – on koji se postavio za vođu Moje Crkve – spreman je nositi halje koje nisu napravljene za njega.

On će oskvrnuti Moju Svetu Euharistiju i podijeliti Moju Crkvu na pola, a zatim ponovno na pola.

On će se potruditi da otpusti sve vjerne pristase Mog ljubljenog Svetog Namjesnika Pape Benedikta XVI., koji je imenovan od Mene.

On će izbrisati sve one koji su vjerni Mojim učenjima, te ih baciti vukovima.

Njegove akcije neće biti odmah vidljive, ali ubrzo ce se vidjeti znakovi ,kada krene u potragu za potporom utjecajnih lidera u svijetu i onih na visokim pozicijama.

Kada se grozota ukorijeni, onda će doci do naglih promjena. Njegove najave stvaranja ujedinjene Katoličke crkve kroz spajanje sa svim vjerama i religijama će doći ubrzo nakon toga.

On će predvoditi novu Jedan-Svijet religiju i vladati će poganskim religijama. On će prigrliti ateizam zaobilazeći njegovu ljagu i govoreći da je to povezano s težnjom za takozvanim ljudskim pravima. Sve što je grijeh u Božjim Očima, ova nova sveobuhvatna crkva će smatrati prihvatljivim.

Svatko tko se usudi da ga izazove, bit će i kaznjen. Oni svećenici, biskupi i kardinali, koji mu se protive će biti izopćeni i njima će biti oduzeta njihova titula. Drugi će biti maltretirani i progonjeni, zajedno s mnogim svećenicima koji moraju pobijeci.

Za one Moje boguposvecene sluge, koje sada prepoznaju Moj glas: Molim vas da Me čujete, jer sam u potrazi za vama ,kako bi vam dao utjehu. Ja od vas nikada ne bih trazio da odbacite Moju Crkvu na zemlji, jer sam Ja taj,vas ljubljeni Spasitelj, koji je nju stvorio. Ja sam žrtvovao Moje tijelo kao živu žrtvu, kako bih vas spasio. Vama je bila dana odgovornost , da svjedočite u Moje ime kako bi spasili duše onih koji upućujete i predvodite.

Sve što možete učiniti je da se pouzdate u Mene, i da Mi idalje služite.Ono sto ne smijete ciniti je , da prihvatite ikakva ucenja ,koja će vam biti predstavljena , i za koje ćete odmah znati da nisu u skladu s Mojim Naukom. Vi morate učiniti ono što vam vase srce govori, ali znajte sljedeće:

Ovo vrijeme je na putu da vam uzrokuje duboku bol i sva tuga koju ćete iskusiti, kad vidite kako će Moja Crkva biti oskvrnuta, će vas dovesti do suza. Ali vi morate laži, koje ce vam se sada prikazati, prepoznati kao ono sto one jesu - uvreda za Moju smrt na križu.

Ovo uništenje može dovesti do propasti struktura Moje Crkve. Promjene i prilagodbe zgrada zajedno sa novim hramom za Jedan- Svjet- crkvu će se izgraditi odnosno nalaziti u Rimu.

Uvjeravam vas da ću, čim Moj hram bude obescascen, Ja, Isus Krist, Otkupitelj citavog covjecanstva, biti odbačen i bačen u žlijeb.

Vaš Isus


Danas 16.04.2016 nam nas ljubljeni Papa Benedikt XVI slavi 89 rođendan!


Sretan i blagoslovljen rođendan Papa Benedikte XVI!

https://gloria.tv/video/Hhc4jsEMniL


08.04.2016

 

1094. PREPOZNATI ĆETE TE IZDAJNIKE PO NJIHOVIM ZNAKOVITIM GESTAMA KOJE VRIJEĐAJU MOJE BOŽANSTVO


Utorak, 8. travnja 2014., 20:20h

 

Moja predraga kćeri, oni koji su Moji neprijatelji nisu oni koji ne vjeruju u Mene. Ne, to su oni koji dobro znaju Tko Sam Ja, ali koji Me mrze. Ne razumiju svi zašto Me mrze, ali mogu se podijeliti na dva tabora.

Prva skupina ne voli Istinu. Oni uživaju sudjelovati u grješnim željama, opravdavati svaki zao čin i djelo i zadovoljavati jedino svoje vlastite strasti, nauštrb potreba drugih. Oni brinu jedino za sebe i oponašaju svaku osobinu đavla. Zatim su tu oni koji znaju Tko Sam Ja i Što Sam Ja, ali koji Me potpuno odbacuju, u korist sotone, pod čijim su čarima postali zarobljeni. To su ljudi koji će učiniti ne samo sve što je suprotno onome čemu sam ih poučio, nego će Me i uvijek vrijeđati, u svakoj prilici.

Baš kao što sotonsko obožavanje uključuje znakove, ovi Moji izdajnici će Mi se rugati, postavljajući takve zle znakovđavla preda Mnom. Za svaki obred u kojem sudjeluju, zato da bi obožavali sotonu, oni će oskvrnuti Moj Križ i sve što ima veze s Mojom Mukom. Prepoznati ćete te izdajnike po njihovim znakovitim gestama koje vrijeđaju Moje Božanstvo. Uskoro, oni od vas, s očima koje mogu vidjeti Istinu moći ćete razlikovati između onih koji Mi istinski služe i onih koji tako ne čine.

Oni posvećeni sluge koji su Mi vjerni, štovati će Me tijekom Velikoga Tjedna, svojim poniznim gestama, uključujući ležanje ničice pred Mojim Svetim Križem i stavljanje svojih usana s čvrstim poljupcem na Moje Noge. Njihovo središte ću biti samo Ja, Isus Krist, Moja Smrt na Križu i Moje Obećanje da otkupim čovjeka od grijeha. Ali znajte ovo.Od Velikoga Tjedna ove godine, pojaviti će se pukotine i značenje Moga Razapinjanja će biti iskrivljeno. Nova tumačenja ćbiti predstavljena vjernima, a laži će se izlijevati iz usta Mojih neprijatelja. Mojoj Muci će se rugati na profinjene načine i to neće biti odmah očito. Ali kada se žarište premjesti od Moje Smrti na Križu i kada se čudne geste dogode u Mojim Crkvama, znatćete da je to početak razaranja Moje Crkve na Zemlji.

Kada sotona napada čovječanstvo, njegov prvi cilj će uvijek biti na obitelji, jer obitelj predstavlja sve što je od Moga Oca. On će uništiti brakove, promijeniti značenje onoga što brak jest, poticati pobačaj, zavoditi ljude da počine samoubojstvo te će podijeliti i rastaviti obitelji. Tada će uništiti i razbiti Moju Obitelj – Moju Crkvu na Zemlji, jer to se zakleo da će učiniti Meni u posljednji čas. On je već počeo razarati Moju Crkvu i neće se zaustaviti sve dok se ne bude srušila na hrpu pred Mojim Nogama. Moj Otac je dopustio razaratelju, u liku Antikrista, da to učini, ali on može ići samo do jedne granice. Moja Crkva je Moja Obitelj i premda će veliki dio Božje djece otići da bi slijedilipreustrojenu lažnu crkvu, mnogi će se i dalje držati Mene i zato Moja Crkva – Moje Tijelo – ne može umrijeti.

Molim vas ne napuštajte Me, Moji ljubljeni sljedbenici. Vi ne smijete podleći ovoj opakosti. Ako Me ljubite, morate se sjetiti svega čemu Sam vas Ja poučio. Ne prihvaćajte ništa novo, kada se radi o Mojoj Svetoj Riječi. Ja nikada ne bih opravdao nijednu riječ koja nije došla s Mojih Svetih Usana. Niti bi vi trebali. Ili ste za Mene ili protiv Mene. Prihvatite bilo kakvo novo tumačenje Moje Riječi, koja je sadržana u Svetom Pismu i vi ćete Me izdati. Jednom kada to učinite, progutati ćete potpuno novi nauk koji će uništiti vašu dušu. Ja vas ljubim i ako vi Mene istinski ljubite, vi ćete uvijek ostati odani Mojoj Riječi, koja se nikada neće promijeniti.

Svatko tko kaže da dolazi u Moje Ime – bio on posvećeni sluga, vođa u Mojoj Crkvi ili prorok – i proglašava Moju Riječ da je laž, nije od Mene.

 

Vaš Isus 


20.03.2016

1078. UZDIĆI ĆE SE STRAŠNA VOJSKA KAKVA NIKADA PRIJE NIJE BILA VIĐENA


Četvrtak, 20. ožujka 2014., 21:42h

 

Moja predraga kćeri, svijet je na rubu mnogih ratova, a oni će se mnogo odraziti na brzinu kojom će Crkva buknuti. Tijekom svakih konačnih mirovnih pregovora, koji će se dogoditi nakon mnogo krvoprolića i uništenja, mnogi ljudi će se osjećati bespomoćno, osamljeno, uplašeno i bez ikakvog stvarnog vodstva. Zbog slabih veza u svijetu politike, svijet će biti najranjiviji. Zbog toga će se uzdići strašna vojska kakva nikada prije nije bila viđena. Dok se svijet bude lomio, tako će isto i mnoge crkve. Tada ćkada se sve bude činilo beznadnim, ujedinjena skupina koja se sastoji od političkih čelnika i vođa Kršćanske Crkve, biti stvorena pod jedinstvenom svjetskom organizacijom – iz koje će izniknuti nova grozota – nova jedinstvena svjetska religija.

Svi ovi događaji će se dogoditi u fazama. Vaša dužnost, Moji ljubljeni sljedbenici, jest prema Meni, dok vas Ja vodim, jer postoji samo jedan put prema miru i sigurnosti, a taj je preko Mene, Isusa Krista. Ja ću vas voditi kroz trnje, bol i užas grozote pustoši. Biti ćete sigurni kada se držite Mene.

Budi snažna, Moja ljubljena kćeri, tijekom tih teških kušnji, jer ću Ja, kroz tvoju snagu i hrabrost, moći pokazati Put Istine, kada svijet bude okrenut naopako zbog zloće koja je uzrokovana ljubavlju prema moći i korupciji, koja će izazvati te ratove i zatim Veliki Rat.

Brzo napredujte i osigurajte da posvećujete svoje živote molitvama i za zaštitu Moje Crkve na Zemlji. Moji Darovi će zaštititi svakoga od vas, a Ja ću uvijek odgovoriti onima koji Me traže, u ovom vremenu velikog previranja koje nadolazi. Kada se ti događaji razviju, Moja Vojska na Zemlji će narasti. Oni koji se suprotstavljaju ovoj Misiji slijediti će Me, jer u to vrijeme oni više neće moći nijekati Istinu – kada otkriju daće i oni trpjeti progon s kojim će se Kršćani posvuda suočiti, kada budu morali podnositi vladavinu Zmaja. Njihova jedina nada će biti da slijede Mene, svoga Isusa, u toj fazi, jer jedino preko Mene oni će moći doći u Kraljevstvo Moga Oca.

 

Vaš Isus

 
18.03.2016

 

POZIV NA POST

JA ŽELIM DA SVI MOJI SLJEDBENICI PROVEDU VRIJEME POSTEĆI OD SLIJEDEĆEG PONEDJELJKA DO 15:30h NA VELIKI PETAK
Petak, 22. ožujka 2013., 21:45h

kruh i voda
Moja predraga kćeri, Ja želim da svi Moji sljedbenici provedu vrijeme posteći od sljedećeg Ponedjeljka do 15:30h na Veliki Petak.
Čak i mali znak posta će prikupiti svima vama uvid u Moj Plan Spasenja, te kako Mi možete pomoći spasiti duše svih grješnika.
Postom ćete postati ponovno cijeli. Čisteći svoje tijelo, vaš duh će biti obnovljen. Ja također želim da primite Sakrament Ispovijedi ili onaj oblik pomirenja koji vam je dostupan. Molim vas, ako niste u mogućnosti primiti ovaj Sakrament onda prihvatite Dar Moga Potpunog Oprosta koji sam vam dao prije nekog vremena.
Utorak, 31. siječnja 2012., 21:30h
Morate moliti ovu molitvu sedam dana zaredom da bi vam se dao dar potpunog oprosta i Snaga Duha Svetoga.
O moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju granice. Nismo zavrijedili žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi. Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju vojsku u propovijedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju. Častimo Te! Slavimo Te! Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao dar Tebi za spasenje duša. Ljubimo Te, Isuse! Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili. Amen.
Zatim u duhu, Ja želim da se sjedinite sa Mnom, kao da ste bili prisutni s Mojim Apostolima na Mojoj Posljednjoj Večeri.
 Dijeliti ćete sa Mnom beskvasni kruh i jesti sa Mnom za Mojim stolom. Vi, Moji sljedbenici, možete dijeliti sa Mnom Moj Kalež Patnje, svojom slobodnom voljom vi bi trebali prihvatiti Moju ponudu.
Ako možete ovo prihvatiti, vi ćete okajavajući grijehe smrtnog čovjeka, spasiti milijune duša. Ja ću podariti Milost najviše okorjelim grješnicima, uzvraćajući na vaš dar patnje.
Evo Križarske Molitve za vas, ako želite dijeliti Moj Kalež Patnje. Molite ju tri puta kada možete, ali najbolje svaki put kada postite.

Križarska molitva (103) Dijeliti Kalež Patnje s Kristom

Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih. Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje. Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one jadne duše koje su izgubljene i bez nade. Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju bol. Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju dušu s Tobom. Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao otkupiti sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova. Amen

Ova vaša žrtva, koju prikazujete Meni, Isusu Kristu, Otkupitelju cijeloga čovječanstva, omogućiti će Mi da izlijem Moje Veliko Milosrđe preko cijeloga svijeta. 
Još važnije, Ja ću spasiti čak i one koji Me mrze. Vaše molitve i žrtva njihova su jedina spasonosna milost, jer bez toga, zli bi ih uništio.
Ako želite izdržati ovu patnju, Ja ću vam podariti velike blagoslove i tražiti da nastavite sa Mnom na Mom Putu da probudim svijet iz njegovog drijemeža kako bih Ja mogao podići veo prijevare koji ga prekriva.

Vaš Isus

  314. PREMA LAŽNOM PROROKU ĆE SE ODNOSITI KAO PREMA ŽIVOM SVECU. ONI KOJI MU SE SUPROTSTAVE SMATRATI ĆE SE HERETICIMA.                      

Subota, 21. siječnja 2012., 13:15h

Moja predraga kćeri, svim Mojim glasnicima u svijetu, koji su imenovani da šire Moju Svetu Riječ, dana je različita uloga. Nitko nema istu ulogu.

Zato Moji glasnici nikada ne smiju pomiješati Poruke međusobno ih uspoređujući.

Kćeri Moja, ti kao Sedmi glasnik odabrana si kako bi priopćila Istinu Mojoj djeci. Već ti je dana većina Moje Istine, ali još toga će sada doći.

Zbog tajni koje su sadržane u ovome, kada budu otkrivene, biti ćeš ismijavana, rugat će ti se i učinit će da izgledaš poput budale.

Ove Poruke su da pomognu pročistiti Moj narod, uključujući one koji prihvaćaju poziv da Me slijede, kao i one duše bez ljubavi i hladnog srca.

Bez ovoga čišćenja zemlja ne može biti pročišćena. Ona treba biti pročišćena kako bi bila dostojna da njome ponovno hodam.

Moja djeca se moraju radovati. Strah nije nešto što dolazi od Mene.

Strah dolazi od zla. Ipak, bilo bi vam oprošteno i bili biste opravdani kada bi se bojali za one duše koje hodaju u sljepoći. Ne zato što ne mogu vidjeti, već jer su odlučili ne vidjeti.

Moja ljubljena vojsko sljedbenika, vaša dužnost prema Meni jest pomoći Mi da pripremim put za Moju nadolazeću Božju vladavinu na zemlji.

Ja trebam vašu pomoć. Ja trebam vaše molitve. Vaše molitve oslabiti će djelovanje Antikrista, kao i lažnog proroka, koji će zauzeti mjesto u Rimskoj Svetoj Stolici.

Moja djeco vi morate znati kako Ja sve opraštam. Čak i oni koji sudjeluju sa sotonističkim zajednicama, o kojima govorim, mogu biti spašeni od sve dubljeg silaska prema vratima pakla.

Grijeh može biti razblažen molitvom. Ne morate ići u bitku i boriti se s podignutim šakama, sve što morate činiti jest moliti.

Moj Novi Raj je veličanstven, djeco. Toliko je pripreme obavljeno s istim čudima koja su prikazana Adamu i Evi, a koje su odbili grijehom. Sve je spremno.

Vi Moji sljedbenici, uživati ćete predivan Novi Raj na zemlji nad kojim ću Ja vladati.

Ova generacija je odabrana da uživa u ovom Raju i zbog toga ne smijete prestati u ovoj zadaći kako bi Mi pomogli da svu Moju djecu odvedem sa Mnom u Moje Veličanstveno Kraljevstvo.

Međutim, djeco Moja, budite svjesni da će vas lažni prorok uvjeravati da on također priprema za vas slično mjesto Raja.

Njegove laži očarati će lakovjernu skupinu katoličkih sljedbenika. On će prikazivati predivnu i brižnu izvanjsku karizmu punu ljubavi i sva Moja djeca u Katoličkoj Crkvi će biti zbunjena.

Jedan znak na kojega treba paziti biti će njegova oholost i arogancija, skriveni iza izvanjske lažne poniznosti. Moja će djeca biti tako zavedena, da će misliti kako je on izuzetna i čista duša.

Prema njemu će se odnositi kao prema živom svecu. Nijedna riječ iz njegovih usta neće se ispitivati.

Također će se činiti kako ima nadnaravne darove i ljudi će odmah vjerovati da on može izvoditi čuda.

Svatko tko mu se suprotstavi biti će kritiziran i smatran heretikom.

Sve takve duše optužene da su heretici biti će odbačene na stranu i biti će hrana psima.

Sva Istina u vezi Mojih Učenja biti će izvrnuta. Sve će biti laž. Progon će se razviti polako i najprije će biti suptilan.

Moji pravi Posvećeni Sluge će morati Svetu Misu održavati tajno i u mnogim slučajevima van Katoličke Crkve.

Morati će održavati Svete Mise u utočištima. Djeco, kada se ovo dogodi, ne smijete gubiti nadu. To će trajati samo kratko vrijeme.

Samo molite za one duše koje će u svojoj vjernosti lažnom proroku zaboraviti na Presveto Trojstvo, koje je Osnovni Temelj na kojemu je izgrađena Katolička Crkva.

Mnoge religije slijede samo jednu Osobu Presvetog Trojstva. Neki poštuju Oca. Neki Sina, ali svi su jedno, Moja kćeri.

Postoji samo Jedan Pravi Bog. To je Otac, Sin i Duh Sveti, Tri različite Osobe, sve u Jednoj Božanskoj Biti. Svim religijama uskoro će biti dana Istina i mnogi će prihvatiti ovu Svetu Tajnu.

Slijedite Me prema putu Spasenja, jer pred vama je Moji sljedbenici veličanstvena budućnost, ali morate ostati snažni.

Ovo je odabrana generacija Moga Novoga Raja na Zemlji.

Nemojte odbaciti ovaj veličanstveni dar života koji blista u svoj svojoj raskoši. Nijedna duša neće htjeti ništa drugo. Moj Novi Raj na zemlji biti će razdoblje mira i sreće bez grijeha.

Ovo je Božja Volja Moga Oca i to je od početka Njegovo obećanje čovječanstvu.

Budite radosni i sretni, jer imate se čemu veseliti, djeco.

Nadolazeće kušnje postati će nevažne kada budete svjedočili veličanstvenom Kraljevstvu koje vas čeka.

Ja vas ljubim, djeco. Znam da vi Mene ljubite. Zbog toga vas molim da pokažete ljubav onima koji su slijepi za Moga Svetoga Duha.

Molite u svakoj prilici za njih, kako bi ponovno vidjeli Istinu Moga obećanja kojega sam dao čovječanstvu, kada sam umro kako bih osigurao vaše Vječno Spasenje.

Vaš ljubljeni Isus

Spasitelj Čovječanstva

 17.03.2016

U jednom od  rijetkih istupa u javnost, u jučerašnjem intervjuu za Avvenire, dnevne novine Talijanske biskupske konferencije, papa emeritus Benedikt XVI. progovorio je o “dvostrukoj dubokoj krizi” s kojom se Crkva suočava u svjetlu Drugog vatikanskog koncila.

Intervju naslovljen “Dopustimo da nas Krist oblikuje” govori o promjenama koje su nastupile u samom vjerovanju i teologiji Katoličke crkve.

Papa Benedikt nas podsjeća na nekada nezaobilazno katoličko uvjerenje o mogućnosti gubitka vječnog spasenja, odnosno da ljudi idu u pakao:

Misionari u 16. stoljeću bili su uvjereni da je nekrštena osoba izgubljena zauvijek. Nakon [Drugoga vatikanskog] Sabora, ovo uvjerenje je definitivno napušteno. Rezultat je bila dvostruka duboka kriza. Bez te usmjerenosti na spasenje, vjera gubi svoje temelje.

On također govori o posljedicama “razvoja dogme” u odnosu na dogmu po kojoj nema spasenja izvan Crkve (extra Ecclesiam nulla salus). Ova navodna promjena u dogmi je dovela, u Benediktovim očima, do gubitka misionarskog žara u Crkvi – “svaka motivacija budućeg misionarskog opredjeljenja je uklonjena“.

Papa u miru Benedikt postavlja oštro pitanje izazvano ovom ogromnom promjenom u stavu Crkve:

Zašto bi pokušavali uvjeriti ljude da prihvate kršćansku vjeru ako se mogu spasiti i bez nje?

Što se tiče druge posljedice ovog novog stava u Crkvi, sami katolici, u Benediktovim očima, postali su manje povezani s vlastitom vjerom: ako ima onih koji mogu spasiti svoje duše i drugim sredstvima, “zašto bi kršćanin bio nužno vezan uz kršćansko vjerovanje i moral?”, upitao je papa. I zaključio:

Ali ako vjera i spasenje  više nisu povezani, čak i vjera postaje bezrazložna.

Papa Benedikt također opovrgava ideju o “anonimnim kršćanima”, kako ju je razvio Karl Rahner, kao i indiferentnu ideju da su sve religije jednako vrijedne i korisne za postizanje vječnog života.

Još je manje prihvatljivo rješenje koje predlažu pluralističke teorije religija, po kojima sve religije, svaka na svoj način, imaju svoj način spasenja, pa se prema tome, moraju jednako uzeti u obzir. Kritika religija na način Starog zavjeta i Prve Crkve je znatno realističnija, konkretnija i istinitija u svom proučavanju različitih religija.

U tom kontekstu, dotakao se i ideje pokojnog isusovačkog kardinala, Henri de Lubaca, koji je naglasak stavio na navodne privremene Kristove preteče i posrednike, koju bi trebalo ponovno “razmatrati”, mada ni to neće riješiti sve probleme.

S obzirom na čovjekov odnos prema tehnologiji i ljubavi, papa Benedikt podsjeća na važnost ljudske ljubavi, rekavši da čovjek u dubini svog srca i dalje čezne  “da mu Dobri Samaritanac dođe u pomoć.

Pa nastavlja:

U grubom svijetu tehnologije – u kojem osjećaji više ne vrijede- raste nada o ljubavi koja spašava, ljubavi koja će se dati slobodno i velikodušno.

A o sve većem naglasku na Božjem milosrđu:

Znak je vremena, da se ideja Milosrđa, počevši od sestre Faustine, sve više stavlja u središte i postaje sve dominantnija.

Benedikt podsjeća da:

Crkva se nije sama stvorila, ona je Božja kreacija i stalno se formira po Njemu. Izražava se u sakramentima, prije svega u krštenju: Ne ulazimo u Crkvu birokratskim činom, nego uz pomoć ovog sakramenta.

Benedikt nadalje inzistira da su nam uvijek “potrebni milost i oproštenje”.
13.03.2016

Na danasnji dan  prije tri godine 13.03.2013 je  Bergoglio zauzeo Petrovu Stolicu


U Knjizi Istine smo od 14.Studenog 2010 (znaci dvije godine prije toga ) iznova bili pripremani za ovaj dogadjaj!


8. ZNACI KRAJA VREMENA  –  ALI SLAVA ĆE SE VRATITI NA ZEMLJU    

Nedjelja, 14 studenoga  2010.,  23.00hCrkva je izgubila svoj put i ponire u tamu. Ovo, Moje dijete, je bilo naviješteno i znak je Kraja Vremena. Pojavit će se posljednji papa i svijet će biti izgubljen pod krivim vodstvom lažnog proroka.


11. UPOZORENJE ZA SVEĆENSTVO

Utorak, 16. studenoga 2010., 9:55h
Pozivam vas sve da molite za Mog voljenog hrabrog Papu, posljednjeg pravog Papu. Vi, Moji učenici, zavedeni ste od strane prevaranta. On se je učinio poznatim u hodnicima Moje Crkve i njegovi se zli načini pokazuju. Onima koji imaju oči, nastavite gledati, ispred i iza sebe. Ukrast će vašu dušu ako se predate njegovoj prevari.

14. USPON SOTONISTIČKIH GRUPA I SVJETSKOG NADZORA

Subota, 20. studenoga 2010., 7:20h


Zmija će se pojaviti SADA!

Kada kažem da će se Zmija pojaviti, mislim na sada. Ona, i njezina zla vojska ponosnih i gladnih zvijeri marširaju brzo i odlučno u svakom trenutku života. Vode vaš život na način na koji ni niste svjesni. Zato što ih vodi prevarant, oni su lukavi, šarmantni, mudri na jeziku, pohlepni, nemilosrdni i s jednim ciljem u mislima. Oni žele upravljati svime, preko banki, modernih komunikacija, vojske, religijskih organizacija i Vlade. Pazite i slušajte.

Djeco Moja, mnogi ljudi na vlasti, u vladama, bankama, prehrambenoj industriji i humanitarnim zakladama ne znaju što se događa, niti će znati, dok ne završi Veliko Iskušenje koje će se dogoditi. Tada će vidjeti pojavljivanje Zvijeri koja će donijeti brzu promjenu, tako da ćete se svi morati boriti kao nikad prije da se sakrijete od njene zle vlasti.

22. SVEOPĆI PLAN SMANJIVANJA SVJETSKOG STANOVNIŠTVA I SVRGAVANJA SVJETSKIH VOĐA

Petak, 26. studenoga 2010., 3:00h


Planovi da se svrgne Papa Benedikt

Postoje i planovi preuzimanja crkava i raznih vjera, uključujući Vatikan. Moj voljeni papa Benedikt je okružen onima koji smišljaju njegov pad. Druge svjetske vođe, nesvjesni podzemnih sila skrivenih unutar vlastitih krugova, također će biti označeni kao mete koje treba svrgnuti.


33. LAŽNI UČITELJI I PROROCI

Utorak, 25. prosinca 2010., 10:30h

Moja Učenja se nisu promijenila

Morate zapamtiti da su Moja Učenja ista kakva su oduvijek i bila. Morate pažljivo promatrati one koji dolaze u Moje Ime. Ako objavljuju Moju Riječ, onda su od Svjetla. Otiđite, ako ustanovite da su Moja Učenja promijenjena na bilo koji način koji vam se učini čudnim. Ne slušajte. Ovi nesretni ljudi su zavedeni od zloga kako bi namjerno iskrivili Moja Učenja kako bi vas odveli pogrešnim putem i zbunili vas.
Bilo koje naučavanje koja ne dolazi iz Svetog Pisma i koje tvrdi da objavljuje istinu lažno je. To je grijeh protiv Mene i težak napad na Mene i Mog Vječnog Oca.

Bit će potrebno dosta hrabrosti, jednodušja i snage za Moju djecu da ostanu uz Mene i dopuste Mi da ih vodim kroz ovu opasnu džunglu punu demona. Kako se posljednji dani otkrivaju, demoni koje oslobađa sotona doći će prerušeni kao Moji sljedbenici i proroci. Udružuju se kako bi ciljali na Moje izvorne vidjeoce, ljude koji imaju vizije i proroke. Pokušat će ih zavesti lažnim naučavanjem. Iskrenut će Istinu kako bi odgovarala njihovim nemoralnim načinima koje će, s vanjskog gledišta, biti teško razlikovati. Moji odani sljedbenici, svete sluge i proroci odmah će znati tko su ovi zli ljudi. Naći će njihove izjave bolnima i uznemirujućima, ali ono što će uzrokovati užas u njihovim srcima je to da će mnogo kršćana nasjesti na njihove ljupke osobnosti. Tako će uvjerljivi biti, da će mnogi odvući vrlo svete sluge, koji su posvetili svoje živote Meni i mom Vječnom Ocu, u njihovu zlu zamku.

49. POSLJEDNJA PORUKA ZA  PRVI DIO KNJIGE “UPOZORENJE”
Subota, 19. veljače 2011., 15:00h

Pozivam također Moje svete sluge, svih imenovanja, koji časte Mog Vječnog Oca, da slušaju. Nemojte dozvoliti prevarantu da vas putem lažnog  proroka prevari da vjerujete u laž koja će u njegovo ime biti uskoro počinjena. To će biti teško vrijeme za one od vas koji Me volite, jer ćete biti vrlo zbunjeni. 

Lažni prorok i Antikrist
Bistrim očima promatraj lažnog proroka, koji će pokušati voditi Moju Crkvu, jer on ne dolazi iz Kuće Mog Vječnog Oca. Činit će se takvim. Ali to će biti pogrešno. Promatraj i prijateljstvo koje će prikazati s Antikristom, jer će oni biti dvoje najvarljivijih sljedbenika sotone – obučeni u ovčje ruho. Imat će moći koje će se činiti starim čudima, ali te moći bit će sotonske. Morate biti u milosti cijelo vrijeme kako biste branili svoju vjeru. Molite za Moje svete sluge, koji će ravnodušni u vjeri biti odvučeni u ruke prevaranta. On će im se svidjeti jer će im ponuditi uzbuđenje, strast, takozvanu ljubav kojom će upravljati ego, i zbog njegove karizmatične pojave bit će mu teško odoljeti. Idete li tim putem, Moji sveti sluge, bit ćete Mi izgubljeni zauvijek.
Budite oprezni zbog ove prevare. Ne dopustite da vaše duše budu izgubljene na ovaj način. Molite, molite, molite za milosti razlikovanja, da možete vidjeti ono što je stvarno lažni prorok. Demon iz dubina pakla, poslan da vas omete. Budite zahvalni što ste njegove mete. Zbog vaše vjernosti Meni bit ćete na ovom krajnjem ispitu. Ispitu vaše vjere. Nikada više nećete biti podvrgnuti takvom ispitu. Budite spremni. Okrenite se Meni, Moje svete sluge, prije nego bude prekasno.

 

Vaš ljubljeni Spasitelj Isus Krist

50. DEMOKRACIJA ĆE NESTATI – SVEĆENICI ĆE BITI MUČENI
Četvrtak, 3. ožujka 2011., 23:30h
Svećenici će patiti
Moja vojska voljenih sljedbenika hrabro će ustati i braniti Moje postojanje. A ipak oni od kojih to najmanje očekujete, uključujući vođe Moje kršćanske Crkve, stat će na stranu zloga i njegovih nametnika. Bit će zavedeni zbog slabosti vjere. Vidjet ćeš da će Sveti Namjesnici Moji, Moji odani sveti sluge, morati braniti svoju vjeru. Okrutnost koja će im biti pokazana bit će slična onoj koju sam Ja doživio od Mojih krvnika. Počujte ovo svi koji Me slijedite. Nemojte biti u napasti da slijedite put izdajnika čak i kada ste zastrašeni. Nikada nemojte pasti na njihova lažna obećanja. Budite hrabri. Molite za snagu.
Sakrijte se. Jer to nije sve. Naređivat će kako da molite, jer se oni ne okreću Bogu. Moja djeco, ovo su sotonine vojske, i žele ukrasti vaše duše.

51. SVI KRŠĆANI NEKA SE POKAJU, KATOLICI NEKA MOLE ZA PAPU BENEDIKTA
Subota, 5. ožujka 2011., 10:00h

Moja voljena kćeri, želim da nastaviš djelovati brzo, kako bi proširila riječ koja se tiče ovih poruka. Objasnio sam ti prije da se mora dati što većem broju ljudi u najkraćem mogućem vremenu. Kako se ovaj događaj nazire, tako će doći i događaj vezan uz Sveti Vatikan.
Zamoli sve da mole za Mog voljenog  Svetog Namjesnika Papu Benedikta, jer je okružen neprijateljima Mog Vječnog Oca. Moli za svećenike koji se nikada nisu pokolebali u svojoj vjeri u Mene i Mog Vječnog Oca.

Uspon lažnog proroka
Oni moraju moliti snažno, jer će svi posvjedočiti posljedici ovog napada na Mog Svetog Namjesnika. Molite, molite, molite da se vidi što lažni prorok uistinu jest. Pazite na njegovo ponašanje. Njegova nastojanja oko tajnog plana. Način na koji će Moji svete sluge pasti sa strahopoštovanjem pred njegove noge. Oni slušaju pažljivo što on ima za reći. Njegova poniznost bit će lažna. Njegove namjere štetne, a njegova ljubav odisati će samo njim. Vidjet će se kao netko tko unosi novine, pokretan – dašak svježeg zraka. Dok je vođen, pun snage, njegove moći ipak ne dolaze od Boga, Vječnog Oca. Dolaze od sotone. Zloga.

54. POTRES U EUROPI I SVJETSKI RAT
Petak, 18. ožujka 2011., 00:00h

Moja kćeri, proročanstva o kojima Sam ti pričao uskoro će se dogoditi. Moj ljubljeni Namjesnik nema još puno vremena, s obzirom na događaje koji su se dogodili u ožujku.

102. DANI PAPE BENEDIKTA SADA SU ODBROJANI
Srijeda, 1. lipnja 2011., 11:00
Moja kćeri, Moja proročanstva su ti jasno priopćena. Sotona će te nastavljati slamati i nanositi ti bol kada to najmanje očekuješ. Budi na oprezu cijelo vrijeme. Dani Mog ljubljenog Namjesnika sada su odbrojani. Napustit će Vatikan prije nego se Upozorenje dogodi. Vjeruj u Mene. Slušaj Me. Sada dobro napreduješ. Ali nikada ne skidaj pogled s Mene.


ŠTO SE SVE ČINI I ŠTO ĆE SE ČINITI U IME TOLERANCIJE

11. UPOZORENJE ZA SVEĆENSTVO

Utorak, 16. studenoga 2010., 9:55h


Zar vam Moja Smrt na Križu nije ništa pokazala? Umro sam da spasim čovječanstvo od ludosti sotone. A ipak vi, krivo vođenom snošljivošću, učite Moju djecu laži. Pali ste kao žrtva, pritisku čovječanstva, da sakrijete Sveto učenje za kojeg ste pozvani da propovijedate.

28. KNJIGA ISTINE
Subota, 18. prosinca 2010., 9:40h

Snošljivost može biti najsavršenije naličje zla. Očito je za sve one koji su na oprezu kroz Moja Učenja, odmah primijetiti kada se zločini protiv čovječanstva otkrivaju pred njihovim očima. Ljudi se ubijaju, niječe im se sloboda i iznad svega pravo da se bore za moralnu pravdu, u ime snošljivosti. Da, djeco, budite svjesni, na oprezu i u pripravnosti kada čujete riječ “tolerancija”, jer je to jedna od  sotoninih najdražih igara prevare.

71. BRANITE PRAVO SVOJE DJECE NA KRŠĆANSKI ODGOJ
Veliki Petak, 22. travnja 2011., 12:00h

Ustani i brani svoja kršćanska prava. Dok s tvoje strane očekujem snošljivost – moraš poštovati stajališta drugih vjera – nikada Me nemoj uvrijediti stavljajući svoje kršćanstvo na drugo mjesto. Opasno je naučavanje kada grješkom zamijenite snošljivost s Istinom. Budi otvorena prema drugim vjerama i ponašaj se prema braći i sestrama jednako. Ipak, ne podliježi pritisku kada sa stavljaju na stranu tvoja uvjerenja ili se poriču prava tvojoj djeci na kršćanski odgoj. Mnoge škole koje vode kršćanske organizacije podliježu pritisku, da napuste svoju odanost Meni. Mnoge vlade pokušavaju zabraniti kršćanstvo i širiti nove zakone. Ipak ti ćeš  uvidjeti da će se prema drugim nekršćanskim religijama ponašati manje grubo. Naprotiv, prema bilo kojoj drugoj religiji  će se odnositi povoljnije nego prema kršćanstvu.

Bori se sad za svoju vjeru. Moli za obraćenje. Moli da ti režimi koji ugnjetavaju tvoje pravo da budeš kršćanin pokažu više snošljivosti. Neuspjeh u izdržavanju ovih pritisaka imat će za posljedicu jalovi svijet gdje će rijetki kršćani živjeti svoju vjeru. Ponesi danas Križ i pokaži primjer drugima. Nemoj se sramiti Križa.
  
NOVI INTERVJU SA BISKUPOM SCHNEIDEROM

Hvaljen Isus i Marija!
Na blagdan Svetog Vlaha 03.02.2016. u dubrovačkoj katedrali imali smo za propovjednika biskupa Cupicha „velikog hrvatskog mecenu, izaslanika lažnog Proroka na prošloj sinodi – odvjetnika sodome i gomore“. On je bio gost najboljeg učenika lažnog Proroka u HBK – biskupa Uzinića, koji se u javnosti postavlja kao glasnogovornik HBK. Sa dubokim žaljenjem gledamo kako Crkva u Hrvata i Republika Hrvatska upadaju sve dublje u glib novog svjetskog poretka i jedinstvene svjetske religije.
Bog nam istovremeno pokazuje primjer hrabrog posvećenog sluge koji govori istinu. Biskup Athanasius Schneider se još odlučnije i jasnije bori za Katolički nauk i vjeru. Ovaj intervju je prekriven određenom dozom suzdržanosti, ali vjerujemo da će ovaj biskup istupiti još jače i otvorenije, kad za to dođe vrijeme. Rorate Caeli je objavio intervju, a na tradicionalnamisa.com je cijeli intervju na hrvatskom jeziku. Ovdje objavljujemo dio koji je bitan za Vojsku Ostatka. Molimo, vjerujemo i nadamo se da ćemo u Hrvatskoj ubrzo imati ovakve hrabre muževe koji će ustati među hrvatskim svećenicima i biskupima. Nadajmo se da će ovom jubilarnom godinom, kada slavimo četrdesetu obljetnicu Hrvatskog Krsnog Zavjeta mnogi u Hrvatskoj Crkvi progledati.
Uzdajmo se u Majku SpaPOST-SINODSKA CRKVA I NEVJERNICI UNUTAR CRKVENE HIJERARHIJE
Rorate Caeli: Govoreći o nedavnoj Sinodi, proći će određeno vrijeme dok ne budemo sasvim svjesni kakve će pravne učinke ona imati za Crkvu, jer se sada iščekuje potez pape Franje. No, bez obzira na eventualni ishod, postoji li zapravo raskol u Crkvi? I ako postoji, što to zapravo znači u praktičnom smislu? Kako će se to odraziti na tipičnog katolika iz crkvenih klupa?
Nj.E. Schneider: Raskol prema definiciji Zakonika kanonskog prava (kan. 751) znači sljedeće: uskraćivanje podložnosti vrhovnom svećeniku ili zajedništva s članovima Crkve koji su mu podložni. Važno je pritom razlikovati defekt u vjeri, odnosno krivovjerje od raskola (shizme). Vjerska zabluda ili krivovjerje uistinu je veći grijeh od raskola, kako to kaže sv. Toma Akvinski: „Nevjera je grijeh počinjen protiv samoga Boga, jer On Sam je Prva Istina, na kojoj se vjera temelji; dok se shizma protivi eklezijalnom jedinstvu, što je manje dobro od Samoga Boga. Stoga je grijeh nevjere (ili krivovjerja) općenito mnogo teži od grijeha shizme. (Summa Theologica II-II, q. 39, a. 2 c).
Sama kriza koja pogađa Crkvu u današnje vrijeme sastoji se od neprestano rastuće pojave da oni koji ne vjeruju u potpunosti niti ispovijedaju cjelovitost katoličke vjere vrlo često zauzimaju strateške pozicije u životu Crkve, poput profesora teologije, nastavnika u sjemeništima, redovničkih poglavara, župnika, pa čak i biskupa i kardinala. A svi ti ljudi s manjkavom vjerom javno priznaju svoju podložnost papi.
Vrhunac konfuzije i apsurdnosti očituje se kada takvi polu-heretički klerici optužuju upravo one koji brane čistoću i cjelovitost katoličke vjere, da su protiv pape – a usto su prema njihovom mišljenju, na neki način, i šizmatici.
SINODA I PAPOLATRIJA
Rorate Caeli: Što se tiče Sinode, je li svakome tko ima oči jasno da je papa Franjo prouzročio zbunjenost umjesto jasnoće u sinodskom procesu, te je ujedno i potaknuo kretanje prema raskidu dajući istaknute uloge kardinalima Kasperu i Danneelsu, nadbiskupu Cupichu, itd. Koje je ispravno stajalište, koje treba zauzeti jedan katolik prema papi u ovim turbulentnim vremenima? Imaju li katolici obvezu javno iskazivati svoje stavove i „oduprijeti se“, kako je to napomenuo kardinal Burke u prošlogodišnjem intervjuu koji nam je dao, pa čak i kada njihova gledišta zauzimaju kritički stav prema papi?
Nj.E. Schneider: Promatramo li nekoliko prethodnih generacija, sve do naših dana, u životu Crkve prevladava određena vrsta „papo-centrizma“, ili čak neka vrsta „papolatrije“, što je bez ikakve sumnje pretjerivanje, posebice u usporedbi s nekadašnjim umjerenim i nadnaravnim viđenjem osobe pape, te iskazivanjem poštovanja prema njemu. Takav neumjeren stav prema osobi pape u praksi proizvodi neumjereno i pogrešno teološko tumačenje dogme o papinskoj nepogrešivosti.
Kada bi papa rekao sveopćoj Crkvi da učini nešto, što bi izravno nanosilo štetu nepromjenjivoj Božanskoj istini ili Božanskoj zapovijedi, svaki katolik bi imao pravo ispraviti ga na prikladan i uljudan način… Crkva nije privatno vlasništvo pape. Papa ne može reći „Ja sam Crkva“, poput francuskog kralja Luja XIV., koji je rekao: “L’État c’est moi.” („Država, to sam ja“). Papa je samo namjesnik (vikar), a ne nasljednik Kristov.
Mišljenja sam da u vremenu kada je velik dio držaoca službi Učiteljstva nemaran u obavljanju njihovih svetih dužnosti, Duh Sveti danas poziva, prvenstveno vjernike, da istupe naprijed i hrabro brane vjeru s autentičnim „sentire cum ecclesia“.
TRADICIJA I NJENI NEPRIJATELJI IZNUTRA
Rorate Caeli: Je li papa mjerilo tradicije, ili se on prosuđuje prema tradiciji? Bi li vjerni katolici trebali moliti za skori dolazak tradicionalnog pape?
Nj.E. Schneider: Papa zasigurno nije mjerilo tradicije, upravo suprotno. Uvijek moramo imati na umu dogmatski nauk Prvog vatikanskog sabora: „A Petrovim nasljednicima nije naime obećan Duh Sveti kako bi uz Njegovu objavu naviještali novi nauk, nego da uz Njegovu pomoć sveto čuvaju i vjerno iznose objavu, ili poklad vjere, primljen od Apostola.“ (usp. Dogmatsku konstituciju Pastor aeternus, pogl. 4)
Rorate Caeli: Znamo da postoji mnoštvo biskupa i kardinala – moguće i većina njih – koji žele izmijeniti doktrinarni jezik Crkve i dugotrajnu disciplinu, sve pod izlikom „razvitka doktrine“, i „pastoralne samilosti“. Što je u njihovom argumentu pogrešno?
Nj.E. Schneider: Izrazi poput: „razvitka doktrine“, i „pastoralne samilosti“ ustvari su obično izlika za mijenjanje Kristovog nauka, i protivni su njegovom nepromjenjivom smislu i cjelovitosti, onako kako su ga apostoli prenijeli sveopćoj Crkvi, i onako kako je vjerno očuvan preko crkvenih otaca, dogmatskih učenja ekumenskih sabora i papa.

Naposljetku, ti klerici žele neku drugu Crkvu, pa čak i drugu religiju: naturalističku religiju, koja se prilagođava duhu vremena. Takvi klerici su zapravo vukovi u ovčjoj koži, često koketiraju sa svijetom. Oni nisu neustrašivi pastiri – već obični kukavički zečevi. 

1283. AKO PRIHVAĆATE PRAKSE NEW AGE-A, VI NIJEČETE MENE

 

Subota, 6. prosinca 2014., 14:20h

 

Moja predraga kćeri, kako to da su oni koji ne prihvaćaju Moje Postojanje ili Božanstvo Mog Vječnog Oca tako voljni prigrliti lažne bogove koje su sve sami stvorili?

Kada Moju Prisutnost osjećaju duše koje odbacuju Moje Postojanje, one osjećaju potrebu za osvetom bez grižnje savjesti. One će se podsmjehivati, rugati se, ismijavati Moju Prisutnost, bilo da je u pitanju Moja Crkva, Knjige; Riječ ili Moja Prisutnost u drugim dušama. Božja Prisutnost je svemoćna i na najbolniji način je osjećaju duše koje su u tami. Zato one reagiraju s takvim otrovom na svaki spomen Mene. Ovi ljudi imaju duboko usađenu mržnju prema Meni i ne uspijevaju vidjeti kako mogu mrziti nekoga tko, u njihovim očima, ne postoji.

Ja upozoravam one koji prihvaćaju lažnu duhovnost i koji obožavaju ili su opsjednuti bilo čime što ne dolazi od Mene. Ako otvorite vaše duše bilo kojem duhovnom području, koje nije Moja Tvorevina, vi ćete otvoriti vrata demonima koji će vas lukavo namamiti u njihov tamni svijet. Bilo kakav mir za kojega vjerujete da primate slijedeći new age, bit će kratkog daha. I što više istražujete, vi ćete ulaziti u stanje kada su vašu savjest preuzeli oni neprijatelji Božji, sve dok postanete nesposobni osloboditi se iz njihove vlasti. Vi nikada nećete naći mir kada obožavate lažne bogove.

Svijet je prožet lažnim naucima, bogovima i religijama. Samo je jedan istinski Bog i do Njega možete doći samo, priznajući Veliku Žrtvu koju je On učinio kada je poslao Mene, Svog jedinorođenog Sina, da vam donese spasenje od zamki zloga.

Vi koji Me poznajete, ali koji se bavite s drugim naucima, znajte ovo. Ako prihvatite prakse new age-a, vi niječete Mene. Ako Moja Crkva priznaje druga vjerovanja, koja nisu od Mene, onda Me ona izdaje.

U vrijeme kada se slavi Moje Rođenje, kroz pokazivanje lojalnosti drugim religijama, koje nisu od Mene, bit će jedna od najvećih izdaja Istine.

 

 

Vaš Isus      

 

1148. NIKADA NE SMIJETE ŠTOVATI BILO KOJEG DRUGOG BOGA, VEĆ TROJEDINOGA BOGA


Subota, 14. lipanj 2014., 12:40h

 

Moja predraga kćeri, samo je jedan Bog - Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti - sve različite Osobe u Jedinstvu. Nisu tri razdvojene jedinke, jer Mi Smo Jedno - Bog Otac, Stvoritelj svega; Bog Sin, kako se On objavio živeći među vama i Bog Duh Sveti, dan čovječanstvu kao Dar po Kojemu Istina napunja vaša srca znanjem, novim životom i Snagom Moje Ljubavi.

Kada dolazite k Meni, vi dolazite k Mom Ocu. Kada vas pozove Duh Sveti, On dolazi od Oca. Sve dolazi od Boga. Nikada ne smijete štovati bilo kojeg drugog boga, većTrojedinoga Boga. Ali znajte ovo. Da bi znali Oca, vi morate priznati Boga Sina, jer bez Mene, Isusa Krista, vi ne možete znati Oca.

Bog ljubi svu Svoju djecu, ali Njegova djeca ne ljube Njega kako bi trebala. Pa dobro, jer će preko Mene postati dio Moga Novog Kraljevstva na Zemlji. Zatim su tu oni koji slijede zloga i koji mu svjesno daju dar svoje slobodne volje. Tada oni više nemaju nadzor nad svojim djelima, jer ih zli duhovi u njima koriste zato da pridobiju druge ranjive duše. Te duše neštuju Boga - umjesto toga oni časte sotonu. Ja se obraćam vama da mi pomognete spasiti ove jadne, nesretne duše, jer one više ne mogu spasiti svoje vlastite duše svojim slobodnim izborom. Ja želim da vi kroz vaše molitve usrdno molite za oslobođenje duša u zatočeništvu, tako da one dođu opet k Meni.

 

Križarska molitva (157) Za duše u zatočeništvu

 

O dragi Isuse, oslobodi one duše koje su robovi lažnih bogova i sotone. Pomogni nam preko naših molitvi da im donesemo oslobođenje od boli opsjednutosti. Otvori vrata njihovog zatvora i pokaži im put prema Kraljevstvu Božjem, prije nego ih kao zatočenike sotona odvede u ponor pakla. Mi Te molimo, Isuse, da prekriješ ove duše Snagom Duha Svetoga, da bi oni potražili Istinu i pomogni im da pronađu hrabrost okrenuti svoja leđa zamkama i zloćđavla. Amen.

 

Problem s kojim se susreću duše koje obožavaju lažne bogove jest da se ostave otvoreni za duha zla koji treba samo mali djelić njihove slobodne volje, da ih zarazi. Lažni bogovi vode duše u strašnu opasnost. Najveća opasnost s kojom se suočavaju je da oni vjeruju da su takve prakse prirodne, zdrave za njihov duh i način kojim mogu naći mir i spokoj u svojim životima. Sve što će naći jesu bol i tuga.

Upozoreni ste na opasnosti nasljedovanja okultnoga i praksi new age-a, jer one nisu od Mene. Samo slijedeći Mene Isusa Krista vi možete imati Vječni Život. Suprotno od života je smrt. Smrt tijela ne znači prestanak vašeg postojanja. Vaše postojanje je za Vječnost. VječniŽivot dolazi jedino kroz Mene. Vječna smrt dolazi od sotone.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.