Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

997. NA SUDNJI DAN VI ĆETE KONAČNO SHVATITI BOŽJU MOĆ


Petak, 20. prosinca 2013., 23:16h

 

Moja predraga kćeri, po Mojoj Zapovijedi sotona i svi njegovi demoni će popustiti. Uz svu njihovu snagu, oni su ništa preda Mnom, Sinom Čovječjim, Isusom Kristom. Zbog sve Moje Poniznosti, Mojih Žrtava, Mojih Molbi ljudskom rodu, da dopuste Mojoj Ljubavi da ih privuče k Meni, Moje Božanstvo nikada ne smije biti podcijenjeno. Moja Moć nikada ne smije biti pogrješno shvaćena, jer Ja Sam Svemoguć i Moje Kraljevstvo će vladati zauvijek, sa ili bez čovjeka koji ima slobodnu volju i zbog toga izbor da Mene slijedi ili ne.

Dok ljudska slabost, uzrokovana grijehom, čini svaku osobu ranjivom na napast sotone, vi nikada ne smijete vjerovati da on drži svu moć, jer ne drži. Svaki demon, uključujući njihovog gospodara, Zvijer, pasti će pred Moje Noge, po Mojoj Zapovijedi. Zar ne znate to? Jer postoji samo Jedan Koji ima Božanstvo da svlada sve pod Svojim Nogama, a to sam Ja, Isus Krist.

Da bi postigli naklonost Božju, svaki od vas mora doći k Meni. Ja vas ljubim. Ja vas privlačim k Sebi. Ja vas molim. Ja Se ponižavam pred vama. Ja sam dopustio da Me se vuče po tlu, kroz blato, zbog vas, prije nego što Sam Umro. Uskoro ćete se susresti sa Mnom. Na Sudnji Dan vi ćete konačno shvatiti Božju Moć i onda ćete znati kako je to susresti se licem u Lice s Mojim Božjim Svjetlom. Tako je snažno Moje Svjetlo da će Ga jedino čisti i ponizni moći izdržati. Ono će mnoge od vas oboriti na tlo, kada ćete zakriliti svoje lice od Mene. Vrlo malo vas je dostojno stati pred Mene, a ipak Ja ću vas vući prema Sebi, dok ne budete stajali tamo, kao što ste trebali, u potpunoj predanosti i potpunoj pokornosti Meni. Na taj dan vaša slobodna volja će doći kraju.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.