Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

995. KROZ SAKRAMENT KRŠTENJA, SNAGA ZVIJERI JE OSLABLJENA


Ponedjeljak, 16. prosinca 2013., 19:25h

 

Moja predraga kćeri, kada ste blizu Moga Srca i kada se duše potpuno predaju Meni, brojne stvari se događaju.

Najprije, nestati će bilo kakav strah od ljudskog uplitanja u vaše živote. Na njegovom mjestu će biti mir i zadovoljstvo, koji dolaze od Mene kada Ja uistinu prebivam u vašem srcu i duši. Nema te pogrde, okrutnosti ili zamjerke koja bi mogla prodrijeti u vašu dušu jer vi ćete predati tu bol Meni. Zbog toga vi uvijek morate ostati smireni i tihi usprkos takvih napada.

Slijedeća Milost koja će vam biti dana biti će snaga da se oduprete napasti da zgriješite. Ova napast, koju đavao svakog pojedinog dana stavlja pred sve duše, vrlo je snažna i vrlo malo ljudi ima snagu volje da izbjegnu upadanje u grijeh. Ali kada ste prepustili svoju volju Mojoj, onda će Moja Volja koja će prebivati unutar vaše duše, tada savladati napasti stavljene pred vas.

Nijedanput, uopće, ne podcjenjujte koliki smrtni stisak sotona ima nad ljudskim rodom. Ta moć je poput snažne oluje i baš kao što vas snažni, žestoki udar vjetra može oboriti na tlo, zavođenje, koje pred vas stavlja zli, nalik je sili koja će vas podići u sekundi i gurnuti vas u grijeh, koji pokušavate izbjeći.

Čovjek je rođen s grijehom. Kroz Sakrament Krštenja, snaga Zvijeri je oslabljena. Zatim, dok prolazite kroz mnoge kušnje i napasti života, svaka osoba će biti namamljena u grijeh svake vrste. Jedino oni koji naporno rade da izbjegnu grijeh svladati će žestoku bitku, koju će podići zli kako bi proždro njihove duše. Redoviti razgovor sa Mnom je važan. Sve što trebate učiniti jest pričati sa Mnom svojim vlastitim riječima. Redovito Me molite da vam oprostim grijehe za koje se kajete. Redovito primajte Sakramente. Zatim, konačno, ufajte se u Mene, jer kada to činite Ja imam Moć da vas odvučem sa ruba grijeha. Kada svoju volju predate Meni, Moja Volja će postati pokretačka snaga koja će vas zaštiti protiv sotone.

Potpuno Mi se predajući, vi ćete usavršiti svoju dušu.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.