Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

993. VI STE SADA PRIPREMANI KROZ TRI GODINE. USTANITE I PODIGNITE VAŠ KRIŽ I SLIJEDITE ME


Subota, 16. prosinca 2013., 15:17h

 

Moja predraga kćeri, danas su započele pripreme da Moj Zahvat Velikoga Milosrđa pretvori ljudska srca iz kamena u zlato. Znakovima u vremenu svjedočiti će oni s očima koje mogu vidjeti i oni koji su upozoreni na Moje Obećanje da ću svakome dati jednaku priliku za Spasenje.

Oni čija je vjera oslabila biti će obnovljeni Vatrom Duha Svetoga. Tako će snažan biti Duh Sveti kada budu svjedočili Svjetlu, Zrakama Moga Milosrđa, da će mnogi biti oboreni na tlo Njegovom Silom.

Oni koji Me mrze i čiji im grijesi ništa ne znače, nadalje će umirati u duhu i otpuzati od Mene u strahu. Neki neće preživjeti Moj Zahvat, jer će ih potresti izvan njihove izdržljivosti.

Ja pripremam sve odabrane duše, u ovo vrijeme, poučavajući ih da traže Ispovijed i da mole za grijehe drugih. Moje Vrijeme je uskoro. Moj Zahvat će biti brz i snažan i od toga dana pa nadalje svijet će se podijeliti na dvoje. Na taj dan, svijet će biti preokrenut i samo oni koji ostanu u Mojoj Milosti podnijeti će iskušenja koja će se posvuda vidjeti.

Vi ste sada pripremani kroz tri godine. Ustanite i podignite vaš Križ i slijedite Me. Budite jaki. Ja ću vam dati hrabrosti, jer trebati ćete ju dok će tama onih duša koje će odbiti Moje Milosrđe, pasti na Zemlju i zatim se širiti. Jedino oni koji su blagoslovljeni sa Duhom Svetim, pružati će svjetlo koje će voditi sve one koji žele ući u Moje Kraljevstvo, kako bi mogli upravljati svojim putem prema Vječnom Životu.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.