Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

989. VI NE MOŽETE PRUŽITI ISTINU KADA VAŠ EGO TRAŽI POPULARNOST


Utorak, 10. prosinca 2013., 23:00h

 

Moja predraga kćeri, koliko Me boli kada vidim da toliki mnogi ljudi prihvaćaju lažnu poniznost koja leži iza humanizma, koji je toliko omiljen od strane onih u Mojoj Crkvi.

Moja Uloga Spasitelja i Otkupitelja ljudskog roda sada je zaboravljena. Lažnoj poniznosti, unutar Moje Crkve, nastaviti će se svjedočiti i svi će pljeskati onima koji promiču potrebu za brigom oko materijale dobrobiti onih u potrebi. Sve to će dovesti do lažne religije.

Kada ste vi, koji se nazivate slugama Božjim, odlučili zamijeniti Pravu Riječ Božju svojim vlastitim, manjkavim tumačenjem Nje? Kada ste odlučili zamijeniti Kršćanstvo humanizmom, gdje se Mene ne spominje? Zar ne znate da ništa dolazi od onoga što ne dolazi od Boga? Koliko ste malo naučili i koliko ste nerazboriti, ako vjerujete da vaša takozvana dobra djela – usredotočena na materijalno dobro – ikada mogu zamijeniti Istinu.

Kada zanemarujete vašu osnovnu ulogu – najvažniji nauk o spašavanju duša Božje djece – onda nikada ne možete reći da ste Moj sluga. Kako vam je lako pozivati na spas siromašnih, bijednih i ekonomski zakinutih članova vašega društva. Slijedeći ovaj zabludjeli trag, gdje tražite divljenje svijeta vašim takozvanim dobrim djelima, vi onda zaboravljate najvažniju ulogu za koju ste pozvani. To je da služite Meni, vašem Isusu. Ne da tražite osobnu popularnost u Moje Sveto Ime. Kakvo je dobro ikome imati materijalne udobnosti u životu kada one ne mogu spasiti njihovu dušu? Ako tražite divljenje sekularnog svijeta kroz javne postupke smišljene da vas učine popularnima, onda vi ne nosite Moj Križ. Ako ne nasljedujete Mene, onda vi ne možete govoriti za Mene. Vi ne možete pružiti Istinu kada vaš ego traži popularnost.

Kada zaboravljate Žrtvu koju sam Ja učinio da spasim vaše duše, onda ne možete služiti Meni. Kada svećenik zaboravi razlog zbog kojeg je postao Moj sluga, njegov pad od milosti je deset puta gori od onoga obične duše. Jer kada se otkloni od Mene, on uzima sa sobom duše na koje utječe i koje vjeruju njegovoj prosudbi. Poslušajte sada, Moje sluge, ovaj Moj Poziv da spasim duše svih onih kojima ste bili postavljeni kroz Sakrament Ređenja. Kada ne uspijevate ponavljati ono čemu ste poučeni, vi ne poučavate Istinu. Kada promičete humanizam i nalažete tim dušama unutar vaše biskupije da čine isto, vi Me odbijate. Vi zamjenjujete Mene, Isusa Krista, sa željom ne samo da promičete društvenu pravdu, već da tražite divljenje zbog vaših dobrih djela u očima drugih. Njihovo divljenje i vaša želja da budete popularni znači da više ne služite Meni. Kada više ne služite Meni, vi dopuštate sebi da padnete u zabludu i uskoro Mene više nećete uopće priznati na način na koji bi trebali.

Samo malo njih, izabrani, služiti će Mi do posljednjega Dana. Na taj Dan, mnogi od onih koji se nazivaju slugama u Mojoj Crkvi na Zemlji će plakati i vikati usrdno Me moleći da im pokažem Milosrđe. Do tada, oni će Mi izgubiti milijarde duša i mnogi od njih će biti toliko zahvaćeni u grozotu, da neće uspjeti shvatiti istinu svoje sudbine dok ne bude prekasno.

Probudite se vi koji ste uznemireni osjećajem napuštenosti i zbunjenosti, koji vas okružuje kao Moje sluge u ovo vrijeme. Ostanite čvrsto ukorijenjeni u Istini u svako doba. Sjetite se svoje uloge Mojih posvećenih slugu, a to je da hranite Moje Stado s Istinom i osigurate da primaju Hranu potrebnu za Spasenje njihovih duša.

Vaš posao je dovesti duše k Meni.

 

Vaš Isus


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.