Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

981. STRATEGIJA SOTONE JE PRVO IZIGRATI I ZAVESTI VJERNIKE, PRIJE NEGO IH UNIŠTI


Subota, 30. studenoga 2013., 15:50h

 

Moja predraga kćeri, koliko li Ja ljubim svijet. Kako Ja žudim za svakom pojedinom dušom koja Mi je izgubljena u ovo vrijeme. Ja obećavam da ću tražiti svaku pojedinu osobu i pokušati ju privući u Moje Božje Milosrđe. Ja želim obznaniti Moju Prisutnost, Moju Ljubav i Moju Samilost svakome od njih. Moje Suze, u ovo vrijeme, koje otkrivam tebi Moja malena, teku zbog onih koji će odbiti Moj Božanski Zahvat i koji će, kao posljedica toga, naglavačke uroniti u prazninu zle prijevare.

Moja Muka će sada biti ponovno proživljena, jer će se Moje Tijelo morati suočiti s novim bičevanjem kada pogani – koji će doći s lažnim naličjem mira, ljubavi i poniznosti nagaze Moju Crkvu prije nego Ju razapnu. Mudri duhom znati će Istinu. Rat će biti gorak i velika nagrada, koju traži sotonina vojska, biti će duše sve Božje djece.

Duše vjernika će biti prva meta sotone i tu će on usredotočiti svu svoju energiju. Strategija sotone je prvo izigrati i zavesti vjernike, prije nego ih uništi. Nevjernici malo zanimaju sotonu, jer je on već osvojio njihove duše i oni mu predstavljaju mali izazov. Moj Otac neće stajati na jednoj strani i gledati ovaj užas, koji je bio naviješten. Svakom čudu, svakom pozivu s Neba i svakom Zahvatu će se svjedočiti dok se posljednja bitka – najveći duhovni rat svih vremena – odvija.

Oni koji su rođeni inteligentni neće biti ništa mudriji za Istinu, jer oni će analizirati stvarnost svoga stvaranja kroz ljudsku logiku. Oni rođeni s čistom ljubavlju u svojim srcima prema Bogu prihvatiti će Istinu, čak i ako ih zbunjuje, jer njihova srca pripadaju Bogu i biti će blagoslovljeni Darom Razlikovanja. Onima koji se bore protiv Riječi Božje i Zahvata Moga Oca da spasi duše i koji Ga pokušavaju spriječiti u spašavanju duša, oštro će se suditi.

Dok se bitka za duše nastavlja, vi Mi se uvijek morate obratiti i zatražiti od Mene da vas održim, zaštitim i utješim. Kada ste sa Mnom, vi ćete podnijeti ovo strašno pustošenje s mirnoćom koja će vas iznenaditi. Ali ako se ne možete ufati u Mene i potpuno Mi se predati, vi ćete uvidjeti da su vam ove kušnje, koje su pred vama u Mojoj Crkvi, gotovo nemoguća za podnijeti, tako bolne će biti.

Vi nikada ne smijete zaboraviti da je Bog Svemoguć i da sotona ne može pobijediti u ovom ratu za duše. Nažalost, mnogi neće biti dovoljno jaki u svojoj vjeri ili imati sposobnost da prepoznaju prijevaru s kojom će se morati suočiti u Moje Ime i nikada se neće moći otkupiti preda Mnom.

To su duše koje Mi uzrokuju takvu gorku žalost ovo vrijeme.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.