Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

980. BOL, PROGON, PATNJA, ISMIJAVANJE I RUGANJE ĆE UVIJEK BITI SUDBINA TIH ODABRANIH BOŽJIH DUŠA


Petak, 29. studenoga 2013., 16:45h

 

Moja predraga kćeri, kada propitkujete zašto bih Ja, Isus Krist, dopustio patnju u svijetu, onda bi trebali shvatiti Volju Božju. Mnogi ljudi u svijetu pate i uvijek je tako bilo. Patnja je uzrokovana činjenicom da grijeh stvara podjelu među ljudima. Grijeh odvaja čovjeka od Boga i kao takav čovjek će griješiti protiv čovjeka. Ja dopuštam patnju, jer ona dovodi duše bliže k Meni, kroz pročišćenje koje takve duše podnose. Ja ne uživam u patnji. Umjesto toga, Ja Sam Prisutan u svakoj pojedinoj duši koja mora podnositi bol i muku. Volja Božja je da određene duše pate više od drugih, jer preko takvih žrtava, druge duše koje manje zaslužuju Moje Milosrđe, mogu biti spašene.

Ja sam svojevoljno patio tijekom Moje Muke, ali Moja Bol i Poniženje porazili su većinu sotonine moći. Sotona se nikada ne može poniziti, jer to je nemoguće. I stoga kroz poniznost, koja proizlazi iz boli patnje, duše mogu ublažiti njegovu moć nad drugima. Bol, progon, patnja, ismijavanje i ruganje će uvijek biti sudbina tih odabranih Božjih duša. Takve duše su Mi najbliže i Ja ću iskoristiti tu njihovu žrtvu da privučem one druge duše koje su najpotrebitije Moga Milosrđa, u utočište Spasenja.

Ova pouka je vrlo teška za sve vas koji Me ljubite i možda se čini nepoštena. Ali znajte da vas patnja dovodi čak i bliže k Meni i da će vam donijeti Vječni Život sa Mnom u Raju. Nikada ne krivite Boga za patnju u svijetu, jer je ona uzrokovana, u prvom redu, padom ljudskog roda, kada su Božja djeca podlegla grijehu oholosti.

Oholost je korijen svega grijeha i uzrok je većine patnje u svijetu. Oholost vodi do svakog drugog grijeha i to onda stvara podjelu u svijetu i nedostatak pravde. Budite uvjereni da će svijet, vrlo brzo, konačno shvatiti pravo značenje Volje Božje. U tom vremenu, čovjekova volja će se klanjati u poštovanju Svetoj Volji Moga Oca. Dok taj dan ne dođe, kada se čovjek oslobodi oholosti i ponizi pred Gospodinom Bogom, Svevišnjim, ne može biti kraja patnji.

Kada svijet konačno prihvati Istinu, Obećanje koje sam dao da ću Se ponovno vratiti, Ja ću obrisati svaku suzu s vaših očiju. Ja ću uzdići u slavi žive i mrtve i oni će vladati u uzvišenom sjaju u Novom Nebu i Novoj Zemlji, kada će dvoje postati jedno u Meni. Kada podnosite patnju, budite u miru, jer će brzo završiti.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.