Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

979. NEBO ĆE USKORO PROGLASITI POSLJEDNJI DIO VELIKOG BOŽJEG PLANA ZA SPASENJE ČOVJEČANSTVA


Utorak, 26. studenoga 2013., 12:53h

 

Moja predraga kćeri, svima onima koji su progonjeni u Moje Ime, Ja želim da oni shvate zašto se to događa. Sjetite se Moja Smrt na Križu i patnja koju sam Ja podnio bila je da bih oslobodio čovječanstvo od robovanja Zvijeri. Znajte da je Moj Križ, kada uvidite da Ga imate za nositi, vrlo težak teret. Mrziti će vas, ne samo zli, već također i sveti ljudi, koji Me iskreno ljube, ali kojima nedostaje razboritosti, kada uzmete Moj Križ.

Kada uzmete Moj Križ i provodite Moja Učenja vi ćete biti prezreni. Kada uzmete Moj Križ proglašavajući Istinu koja je sadržana u Ovim Porukama, vi ćete biti poniženi i mrziti će vas više od bilo kojeg Moga učenika koji je došao prije vas. Nijedna druga misija, sve od Moje Smrti na Križu, neće se usporediti sa ovom, posljednjom koju je odobrio Moj Otac na Nebu. Da to nije tako, onda bi bila zanemarena. Umjesto toga, Moja Riječ će se čuti u svakom kutku Zemlje i Snagom Duha Svetoga Nju će čuti svi, uključujući Moje neprijatelje. Nitko neće zanemariti Moju Riječ, jer tako ne može biti. Jer kada se Riječ Božja čuje, nijedan čovjek, bez obzira na stanje njegove duše, neće propustiti reagirati na Nju na neki način. Oni koji Mi dopuste da doprem do njihovih srdaca biti će obuzeti ljubavlju prema Meni, ali također će biti nadvladani, jer je jedino Glas Božji sposoban iznuditi takvu reakciju.

Oni od vas koji Me čuju sada moraju slušati. Molim vas, prihvatite težinu Moga Križa, bez obzira koliko je težak vaš teret kao posljedica toga. Taj Križ će vas iscrpiti, ali će donijeti plodove oprosta za Moje neprijatelje, čije duše Ja želim spasiti. Vaš progon može biti velik, može vam uzrokovati teški jad i žalost, ali znajte da je proizašao iz činjenice da je ovo Moje Djelo. Moje Djelo, kada je neokaljano, stvara strašnu patnju među onima koji Mi odgovore. Znajte, međutim, da će vaša patnja biti kratkoga vijeka i uskoro zaboravljena, jer će Nebo uskoro proglasiti posljednji dio Velikog Božjeg Plana za Spasenje čovječanstva. Zatim, svijet će biti obnovljen i Ljubav Božja će se širiti dok Volja Božja ne bude ispunjena.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.