Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

974. NA TAJ DAN, JA ĆU OKUPITI ŽIVE


Utorak, 19. studenoga 2013., 20:00h

 

Moja predraga kćeri, u životima mnogih kršćana, Ja Sam postao poput rođaka koji sramoti, kojemu se mora udovoljavati, s vremena na vrijeme, ali zadržati ga izvan pogleda u svako doba. Ovako Me sada promatraju mnogi od onih koji su rođeni kršćani i koji su otpali od Mene. Ja Sam od male važnosti, a ipak, kada su u nevolji, oni će Me nesvjesno zazvati, jer im je to druga narav.

Zašto, o zašto Me oni ne mogu prihvatiti? Što je odvojilo čovjeka od Mene? Zašto ih Moji posvećeni sluge nisu uspjeli dovesti k Meni? Moja patnja je ista danas kakva je bila tijekom Moje Muke i sada će Me odjednom napustiti oni koji su Mi ostali odani. Oni će to učiniti jer će početi ponovno procjenjivati svoje shvaćanje onoga Tko, zapravo, Ja Jesam i što Moj Zavjet doista znači – sve zbog krivovjerja koja će doći.

Sva iskazivanja poštovanja prema Meni, u Mojim Crkvama, uskoro će biti svedena na puko kimanje u Mom smjeru. Oni više neće prigibati koljena pred Mojim Svetohraništima. Oni se neće pokloniti preda Mnom niti klečati, niti će moliti pred Mojim Tijelom na Križu, jer od njih se neće tražiti da štuju Moj Lik. Ja ću biti bičevan i učiniti će se da izgledam smiješno. Moje Riječi će biti pretvorene u najneobičniju bujicu riječi, a Istina Moje Smrti na Križu će biti izbačena.

Moja Prisutnost je i dalje na Zemlji u ovo vrijeme. Vi Me ne smijete napustiti, jer kada to učinite, Moje Svjetlo će se ugasiti i tada ćete postati obuzeti tamom. Jedino oni koji ostanu odani Meni mogu zadržati Moj Plamen i kada Svjetlo Moje Crkve na Zemlji bude smanjeno na tek blijedo tinjanje – tada će se čuti posljednji Poziv s Neba. Na taj dan, Ja ću okupiti Žive. Ostali će biti ostavljeni s neprijateljima Božjim kojima su se zakleli na vjernost. Nikakvu radost oni neće iskusiti nakon toga.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.