Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

972. JA DOLAZIM OBNOVITI ZEMLJU, OSLOBODITI ČOVJEKA OD NJEGOVOGA JADA, ŽALOSTI I GRIJEHA


Nedjelja, 17. studenoga 2013., 14:00h

 

Moja predraga kćeri, Ja želim da svijet vidi Mene, svoga ljubljenog Spasitelja, Sina Čovječjeg, u svoj Mojoj Slavi, kako bi bili privučeni u Moje Božje Milosrđe.

Ja želim da Me svi oni vide, osobito oni koji ne vjeruju u Boga i da prvi dotrče k Meni. Oni su Moja prva briga i Ja im kažem ovo. Vi Me ne poznajete. Vi Me ne vidite. Vi ne želite vjerovati u Mene, ali Ja vas ljubim. Ja želim da vi budete dio Moga Kraljevstva, kako bih vas obasuo svim Darovima Moga Novoga Raja, Moga Novoga Svijeta, Moga Novoga Početka. Ja želim da vi, vaša obitelj, vaša rodbina i prijatelji budete kao jedno sa Mnom i cijelim čovječanstvom. Vi morate čekati do velikoga događaja, dana kada će se svijet osvijetliti Mojim Zrakama i kada će zastati u miru na petnaest minuta. Kada vidite to i posvjedočite tome, ne smijete se bojati. Znajte tada da je Moja Ljubav Božja i da će se svijet, od toga dana, promijeniti izvan prepoznatljivosti.

Ne pokušavajte pobjeći od Mene, jer Ja dolazim s dobrim vijestima. Ja dolazim obnoviti Zemlju, osloboditi čovjeka od njegovoga jada, žalosti i grijeha. Ja dolazim uništiti sve zlo u svijetu pružajući svakome dokaz Moga Postojanja. Kada vam to bude dano, vi morate dopustiti Meni da vas pripremim za Vječni Život kojega Sam Ja obećao. Vječni Život je život gdje ćete zauvijek živjeti u tijelu i duši sa Mnom. Ja ću vas izbaviti iz vašega jada i ukloniti bol koju morate podnositi zbog postojanja sotone i on će zauvijek biti protjeran.

Ne odbacujte Me, jer Ja vas ne želim izgubiti. Ja Sam vaše Spasenje. Ja Sam Istina. Ja Sam vaš ljubljeni Isus Krist i Ja ću se konačno, uskoro objaviti svijetu, a osobito onima koji ne vjeruju u Mene.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.