Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

970. VI ĆETE STAJATI PREDA MNOM SAMI – NIKOGA NEĆE BITI PORED VAS

Petak, 15. studenoga 2013., 20:00h

 Moja draga ljubljena kćeri, Ovlaštenjem Moga Oca, Boga Svevišnjega, Ja želim obavijestiti sve one koji pate, u Moje Ime, da je blizu vrijeme da  Upozorenje nastupi.

Oni od vas, kojima je dano znanje o ovom Mom Velikom Danu Milosrđa vidjeti će ubrzo znakove. Vi morate priznati svoje prijestupe preda Mnom, kako bi bili primjereno pripremljeni za ovaj događaj, koji će potresti svijet.

Učinit ću ovo uskoro, kako bih mogao spasiti one ljude koji su presjekli pupčanu vrpcu koja ih veže uz Mene, prije nego bude prekasno. Vi se morate ufati u Mene i okupiti u molitvi kako duše u tami ne bi stradale prije nego im Ja podarim zaštitu za njihove grijehe. Pogledajte sada u svoja srca i duše i vidite ih kako vas Ja vidim. Što vidite? Hoćete li moći stati pred Mene i reći „Isuse, ja činim sve što ti želiš od mene da živim život koji od Mene očekuješ?“ Hoćete li reći „Isuse, ja Te vrijeđam, jer si ne mogu pomoći, pa Te molim imaj milosti prema mojoj duši?“ Ili ćete reći „Isuse griješio sam, ali samo zato jer se moram braniti?“

Vi ćete stajati preda Mnom sami – nikoga neće biti pored vas. Ja ću vam pokazati vašu dušu. Vi ćete vidjeti svaku mrlju na njoj. Vi ćete proživjeti grijeh i zatim ću vam dati vremena da zatražite od Mene da vam pokažem Moje Milosrđe. Ne zbog toga jer imate pravo na Moje Milosrđe – već samo zato jer vam Ja odlučujem dati taj Dar.

Moj Dan će svanuti, neočekivano, preko znakova koji će vam unaprijed biti pokazani.

Ja sam proveo tri godine pokušavajući otvoriti vaše oči Istini. Neki od vas su je prihvatili. Drugi su mi je bacili natrag u Moje Lice. Sada je vrijeme Mog Božjeg Milosrđa i samo onima koji otvore svoja srca prema Meni, i koji Me prihvaćaju, biti će dana prilika da se otkupe.

Budite zahvalni na Mojoj bezuvjetnoj Ljubavi.

Vaš Isus

 
Procitajte poruku:

104. Dvije komete će se sudariti, Moj križ će se pojaviti na crvenom nebu

Nedjelja 5. lipnja, 2011 @ 16:30 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.