Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

962. SVI PREOKRETI KOJIMA ĆETE SVJEDOČITI ĆE BITI DOKAZ ISTINE PROROČANSTAVA KOJA SU DANA MOM LJUBLJENOM IVANU U KNJIZI OTKRIVENJA

Četvrtak, 7. listopada 2013., 18:35h

 

Moja predraga kćeri, vrijeme za novi početak je blizu. Dok se Velika Nevolja nastavlja osjećati, mnogi događaji će se odigrati.

Neprijatelji unutar Moje Crkve će bez ikakvog osjećaja srama pokušati reći da je nova jedna svjetska sekularna crkva, koja radosno dočekuje sve grješnike i sve religije, odobrena od strane Boga. Kada oni u Mojoj Crkvi prime sekularni svijet, Ona više neće slijediti Istinu. Kada ste Moj pravi sljedbenik, vaša vjera će se vidjeti u vašim djelima i postignućima. Kada ste Moji, vi ćete ostati odani Riječi Božjoj. Kada čuvate Moju Riječ, vi ste poslušni svemu čemu sam vas Ja poučio. Kada niste od Mene, vi ćete proklinjati svoju braću i sestre. Kada niste od Mene, vi ćete mrziti one koji su od Mene. Kada vjerujete da ćete imati Vječni Život bez da ga morate zavrijediti, onda ste jako pogriješili.

Ako kažete da je grijeh prirodan i da bi samo pravedan i pošten Bog oprostio svaki grijeh, onda je to istina. Ali ako vjerujete da je Vječni Život vaše prirodno pravo i da se najprije ne morate pokajati, onda niječete Istinu. Ja ljubim svakoga od vas. Ja nikada ne bih mogao biti okrutan, neljubazan, zloban, grub ili bih naudio bilo kojem od Božje djece. Ali, Ja nikada neću otvoriti vrata Moga Kraljevstva svakom grješniku osim, ako ne pokažu pravo pokajanje za svoj prijestup. Kada vas Ja vodim prema Spasenju, Ja otvaram svaka vrata, da bih vas mogao primiti posljednjega dana. Mnoga vrata se sada otvaraju, ali rijetki ulaze kroz njih. Nijedan od vas neće ući u Moje Kraljevstvo, osim ako ste poslušni Mojoj Riječi koja vam je dana u Svetim Evanđeljima. Vaša vjera mora biti čista. Vaša međusobna ljubav mora biti iskrena i vaša poslušnost Mojoj Riječi će vam steći Dar Vječnoga Života.

Mnogi koji se nazivaju kršćanima nevjerni su Mojoj Crkvi. Vi Me primate u Svetoj Pričesti ocrnjenih duša. Vi zanemarujete Moja Učenja i opravdavate grijehe za koje vjerujete da su nevažni u vašim očima. Vi širite laži zlim jezikom o drugima i osuđujete mnoge u Moje Sveto Ime. Dana vam je Istina u Svetim Evanđeljima, a ipak ne vršite ono čemu vas Ona uče. Moja Ljubav prema vam znači, premda mnogi od vas neće zaslužiti Spasenje koje sam dao svijetu Mojom Smrću na Križu, da ću Ja svakome od vas dati priliku da vidite Istinu tijekom Moga Božjeg Milosrđa kada dođem pred vas da vam pomognem odlučiti hoćete li ili nećete prihvatiti Moj Dar.

Svi preokreti kojima ćete svjedočiti će biti dokaz Istine proročanstava koja su dana Mom ljubljenom Ivanu u Knjizi Otkrivenja. Kada vidite da Crkva ulazi u jedinstvo sa sekularnim svijetom, znati ćete da je došlo vrijeme za Moju Misiju da okupim duše širom svijeta.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.