Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

960. GNJEV MOGA OCA ĆE RASTI ŠTO SE VIŠE NJEGOVE NEZAHVALNE DJECE UZDIŽE U INAT NJEGOVOM SVEMOGUĆEM ZAVJETU

Ponedjeljak, 4. studenoga 2013., 16:00h

 

Moja predraga kćeri, Božja djeca moraju shvatiti silinu velike bitke, koja se događa između Mog ljubljenog Oca i zloga. Tako malo vas bi ikada shvatilo jačinu ove velike bitke, koja je već započela.

Anđeli na Nebu su započeli posljednju bitku da unište neprijatelje Moga Oca na Zemlji. Dok bitka bjesni, ona će posvuda proždrijeti duše. Osobito, ona će primamiti duše onih koji su u tami i koji Me uistinu ne poznaju, da se bore protiv onih čija su imena u Knjizi Živih. Oni koji Me ne poznaju, koji ne vjeruju u Mene, koji ne vjeruju u Moga Oca i koji ne vjeruju da sotona postoji, promatrati će sa strane dok se dvije kršćanske vojske obračunavaju na Zemlji. Ove dvije strane biti će sastavljene unutar kršćanskih Crkava. Kršćani, s obje strane, trpjeti će najveći progon i oni će biti povlačeni u svakom smjeru kako bi ih se potaklo da Me napuste.

Nevine duše će biti povrijeđene mržnjom koju prema njima pokazuju neprijatelji Božji i sotona će iskoristiti obje strane kao pijune u mržnjom ispunjenom programu, koji će dovesti do strašnog pustošenja Zemlje. Pustošenje će biti uzrokovano grijesima ljudi i njihovom izdajom Mene. Njihovo odbacivanje Boga, Moga Oca, biti će očito kada oni odluče promijeniti Zakone koji su utvrđeni po Njegovoj Zapovijedi, kako bi ih učinili prihvatljivima u svojim grješnim životima. Znajte da će ovo dovesti do strašne kazne.

Gnjev Moga Oca će rasti, što se više Njegove nezahvalne djece uzdiže u inat Njegovom Svemogućem Zavjetu. Oni koji se pripremaju za Moj Drugi Dolazak će biti prepriječeni u nekakve zatvore, kada će biti prisiljeni progutati laži. Ako odbiju prihvatiti krivovjerja, na koja će ih siliti da ih prihvate, oni će biti izbačeni iz svojih Crkava. Moja Riječ će uskoro biti zaboravljena. Sve na što sam vas Ja upozorio, dogoditi će se točno kao što sam vam Ja rekao. Oni koji su slijepi za Istinu radije bi živjeli laž, jer će biti lakše prihvatiti laži, budući da će one biti vrlo privlačnije zbog načina na koji će im biti prikazane.

Krivovjerje će biti prikazano masama kao dio novoga ustroja u Mojoj Crkvi, koji nema nikakve veze sa Mnom. Svi će vikati da se prihvati ovo, jer oni nisu ostali oprezni spram vremena na koja su bili upozoreni, a tiču se onoga što vodi do Velikoga Dana. Sada se morate pripremiti za ovaj Dan. Vi morate otići kada je osporeno Moje Božanstvo, jer će to biti na mnoge načine unutar Moje Crkve na Zemlji. Sukobite se s Mojim neprijateljima i nećete pobijediti. Zanemarujte ih. Molite za njihove duše i pripremite svoju vlastitu, jer uskoro će sve biti gotovo.

 

Vaš Isus

 

 

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.