Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

958. NAJVEĆI PROGON ĆE BITI NANIJET KRŠĆANIMA OD STRANE KRŠĆANA


Subota, 2. studenoga 2013., 20:30h

 

Moja predraga kćeri, Ja moram naglasiti svoj Božjoj djeci da se združe u jedinstvu i mole za Moju Crkvu na Zemlji.

Moje Srce uzdiše u ovo vrijeme, jer postoji velika mržnja koja se pokazuje prema onima koji su zauzeti kršćani. Progon kršćana će se nastaviti u svim zemljama i to uključuje sve one koji imaju, u ovo vrijeme, slobodu da vrše svoje iskazivanje poštovanja prema Meni. Najveći progon će biti nanijet kršćanima od strane kršćana. Bičevanje Moga Tijela na Zemlji će biti najgore iznutra, jer će se brat okrenuti protiv brata i sestra protiv sestre. Vi ćete uskoro vidjeti proglašenje novih molitvi, koje će uvesti nova liturgija.

Glavne promjene će se odnositi na Svetu Pričest, gdje će ona biti predstavljena kao nešto što pokazuje malu sličnost s Mojom Smrću na Križu, kada sam Ja predao Moje Tijelo za sve grješnike. Proglašavajući da Sveta Pričest znači udruživanje zajedno svega čovječanstva, kao jedno pred Bogom, vi ćete Me vrijeđati, jer to bi bilo suprotno Istini. Istina više ne znači Istinu, jer toliki mnogi šire laži, pretjeruju i ne shvaćaju kako se lako može spletkariti s Istinom. Kada je iskrivljena, na profinjen način, mnogi neće zamijetiti promjene, kada se ne bude držalo Istine. Laži će preuzeti mjesto Istine, podijeliti ljudski rod i prouzrokovati odvojenost od Boga, koja će voditi prema uništenju.

Uvijek cijenite Istinu, jer bez Nje će sunce potamniti, mjesec više neće pružati svjetlo kada se noć spusti i zvijezde više neće sjati u onim danima koji će ukazati na konačnu tamu, prije nego Ja dođem da tražim natrag Moje Kraljevstvo.

Do tada, samo će vas Istina spasiti.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.