Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

955. JEDNOM KADA DUH SVETI OBUZME DUŠU, ONA ĆE SE UZDIGNUTI, PRIVUĆI ODMAH PREMA VOLJI MOGA OCA I ODGOVORITI U POTPUNOM PREPUŠTANJU

 

Srijeda, 30. listopada 2013., 18:00h

Moja predraga kćeri, kada Moj Duh Sveti siđe na osobu dogode se brojne stvari. Prvi je osjećaj zbunjenosti i nevjerice. Drugi je osjećaj nadvladanosti nečim tako snažnim da čini osobu potpuno ovisnom o Svetoj Volji Božjoj. Nestati će vjerovanje u nečiji vlastiti nadmoćni ljudski razum, jer razum nema više nikakvu značajnu ulogu za odigrati. Umjesto toga, duša će biti prožeta znanjem, uvidom i shvaćanjem koje je izvan njihovog vlastitog krhkog ljudskog tumačenja.

Jednom kada Duh Sveti obuzme dušu, ona će se uzdignuti, privući odmah prema Volji Moga Oca i odgovoriti u potpunom prepuštanju. Jednom kada se početni strah povukao, osjetiti će se duboki mir i nestati će strah osobe od toga da bude viđena kako proglašava Riječ Božju. Oni neće mariti kakva su ljudska mišljenja, jer iz njihovih usta će se izlijevati Istina. Osobnost duša, bez obzira jesu li društvene, plahe ili sramežljive, zauzeti će zadnje mjesto i postati će sporedna u odnosu na način na koji proglašavaju Riječ Božju.

Sve duše, koje primaju Dar Duha Svetoga - bez ikakve iznimke - predati će svoju vlastitu slobodnu volju Volji Moga Oca. Za duše koje su uistinu blagoslovljene Darom Duha Svetoga, njihova uloga će biti da šire Riječ Božju i zbog toga će one trpjeti. Plašt Božje Ljubavi, međutim, prekriva takve duše dok stupaju naprijed, bez straha i s hrabrošću da proglašavaju Istinu. Onima koji proglašavaju Istinu Mojih Učenja, u ovim vremenima poganstva i kada će Moja Crkva otpasti od Istinite Vjere, biti će dana dodatna snaga da osiguraju da se Moja Riječ čuje. Ta snaga će doći od Boga, Moga Ljubljenog Oca. Kroz Moć Božje Snage mnogi od sotonine vojske će se obratiti, dok će ostali biti uništeni.

Duh Sveti, poput mačeva od gorućih plamenova, sjeći će kroz srca svih onih koji slušaju i koji prihvaćaju Istinu.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.