Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

953. MOJA CRKVA JE IZGRAĐENA NA ISTINI I NIŠTA OSIM ISTINE NE BI SMJELO IZAĆI IZ NJENIH USTA

Nedjelja, 27. listopada 2013., 23:30h

 

Moja predraga kćeri, kada Mojoj Crkvi otvoreno plješće oholi i sekularni svijet, znaj tada da su dva odvojena entiteta blizu da se ujedine kao jedan. Kada Moja Crkva prihvaća sekularni svijet, njime postaje politički pokretljiva i kada traži priznanje u svijetu politike i poslovanja, znaj tada da Ja nikada ne bih opravdao takvo djelovanje.

Moja Crkva je izgrađena na Mojoj Riječi. Moja Crkva je izgrađena na Istini i ništa osim Istine ne bi smjelo izaći iz Njenih usta. Kada Moja Crkva s Mojim Ovlaštenjem govori protiv grijeha, Ona će uvijek trpjeti pokudu, jer čovjek će uvijek braniti grijeh. Grijeh čini njegov život više prihvatljivijim njemu i drugima i on će učiniti svaki napor kako bi pakao proglasio besmislicom. Kada Moja Crkva govori samo o ovom svijetu, njegovim jadima, njegovim problemima, patnji čovjeka i ne propovijeda Riječ Božju, ona sebe odvaja od Mene. Jedino oni unutar Crkve koji ostanu odani onome čemu sam ih Ja poučio mogu uistinu reći da pripadaju Mojoj Crkvi. Moja Crkva se sastoji jedino od onih koji govore Istinu.

Kada Me odbacuju oni unutar Moje Crkve, tada je zloduh ušao u njihovo područje. Ja sam istisnut iz Moje Crkve. Mene se više ne poštuje kao nekada. Moje Vlastite Riječi se više ne koriste da se proglasi Istina. One se iskrivljavaju kako bi se opravdale riječi, djela i postupci koji ne dolaze od Mene, niti će ikada doći od Mene. Moja Riječ se nikada ne može promijeniti i svaki čovjek, koji uzme Moju Riječ i Nju oskvrne, trpjeti će vječnu kaznu.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.