Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

947. VI STE NARAŠTAJ KOJI ĆE MORATI SVJEDOČITI KONAČNOM RAZAPINJANJU MOJE CRKVE


Srijeda, 23. listopada 2013., 13:30h

 

Moja predraga kćeri, Moji ljubljeni sluge će se sjediniti u jedinstvu sa Mnom - manje od polovice njih - ali njihova odanost Meni pomoći će Mojoj Vojsci da preživi i raste zato da bi širila Evanđelja tijekom sveopće tame koja će se osjetiti tijekom ovoga najvećeg otpadništva svih vremena.

Nedostatak poštovanja prema Meni, Isusu Kristu, postaje očit u svim narodima, na javnim mjestima i u Mojim Crkvama. Moja Želja je sada valjano pripremiti Moju Vojsku. Nemojte dopustiti, Moji ljubljeni sljedbenici, da vas ove stvari uznemire, jer one će vas samo omesti kada vas Ja trebam da budete snažni u vašoj vjeri. Kao što su Mojoj Majci zalupili vrata pred Licem dok je pokušavala pronaći utočište, netom prije Moga Rođenja, isto tako će se zalupiti vrata pred vašim licima. Znajte da kada vam oni zabludjeli sluge u Mojoj Crkvi zalupe ta vrata pred vašim licima, jedino se Meni tada morate obratiti. Znajte također da će oni koji tvrde da su sveti ljudi, obrazovani o Svetom Pismu i Učenjima Moje Crkve, čekati u redu i biti prvi koji će vas osuditi, jer slijedite Istinu. Ja mislim na sve duše u svijetu koje Me ljube i znaju Istinu, a ne nužno na one koji slijede ove Moje Poruke za cijeli svijet.

Dar Duha Svetoga spustiti će se samo na one dostojne da prime ovaj dragocjeni Božji Dar. Oni bez Duha Svetoga izvikivati će pogrde i pokušati vas uvjeriti da slijedite krivovjerja, koja će uskoro postati jako raširena u svim Kršćanskim Crkvama. Što više oni pokažu strah prema ovim Porukama, više će udarati na vas. Vi morate zanemariti njihov otrov pun mržnje i šutjeti. Ovi dani su gotovo nad vama. Neki od vas su već zapazili žestoko protivljenje, koje ćete morati izdržati zbog Mene.

Vi ste naraštaj koji će morati svjedočiti konačnom Razapinjanju Moje Crkve, ali znajte ovo. Iz pepela će se uzdići Moje Slavno Tijelo, Novi Jeruzalem i vi ćete biti odabrani da vladate među dvanaest naroda. Kada Mi ostanete vjerni, Ja ću vas uzdići u slavi i Nebo i Zemlja će biti vaši u svijetu koji dolazi. Vi morate ostati čvrsto samo uz Mene tijekom pustošenja grozote, jer to će biti kratko. I tada, ništa vas nikada više neće odvojiti od Mene.

 

Vaš Isus

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.