Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

944. RAZDOR U MOJOJ CRKVI ĆE BITI RAZDJELJEN NA RAZLIČITE FAZE


Nedjelja, 20. listopada 2013., 17:48h

 

Moja predraga kćeri, idite, svi vi, u svijet i širite Evanđelja, jer ćete to morati učiniti prije nego progon Moje Crkve započne ozbiljnije.

Vi se morate potpuno ufati u Mene i biti utješeni sa znanjem da kada dođe Veliki Dan, vi ćete biti uzdignuti, tjelesno i duševno, u Moje Ruke, u treptaju oka. Zbog toga vi morate, s ljubavlju i strpljenjem, podsjetiti svijet na Moja Učenja. Podsjetite ih da grijeh postoji i da će biti oprošten, ali oni Me najprije moraju zamoliti za oprost. Bez obzira što im je rečeno da je grijeh druga narav čovjeku, oni moraju znati da kao Božja djeca oni moraju zamoliti za izmirenje svakog pojedinog puta, bez obzira kako se beznačajni mogu činiti njihovi grijesi. Grijeh je ono što vas odvaja od Boga. Što više griješite, mračniji ćete postati; jaču tjeskobu ćete osjećati i biti ćete tako nemirni da vam ništa osim Moje Milosti neće olakšati vašu bol ili vam donijeti pravi mir.

Znajte da kada započne vladavina krivovjerja da će oni koji postanu uključeni u nju osjećati strašnu osamljenost i jad. Ipak, izvanjskom svijetu će se sve to činiti kao prihvatljivo za Crkvu. Dok ćete se boriti iznutra, svi izvanjski obredi, provedeni u ime sveopćeg ujedinjenja Crkve učiniti će da se osjećate nelagodno. Unutar šest mjeseci otkada se krivovjerje bude uvelo u Moju Crkvu, mnogi koji su zanemarili Moj Poziv pobjeći će i tražiti one koji su ostali odani Mojoj Svetoj Riječi. Tada će Moja Vojska jačati, rasti i okupiti Ostatak iz svih Kršćanskih Crkava i boriti se sa duhom zla.

Razdor u Mojoj Crkvi će biti razdijeljen na različite faze. Prva će faza biti kada će samo oni koji Me doista poznaju i shvaćaju Istinu Svetih Evanđelja, odlučiti da ne mogu prihvatiti laži u Moje Ime. Druga faza će se dogoditi kada ljudima budu uskraćeni Sveti Sakramenti kakvi su određeni. Treća faza će biti kada Moje Crkve budu oskvrnute i to će biti kada će Moji posvećeni sluge konačno shvatiti Istinu sadržanu u Knjizi Otkrivenja.

Moji proroci ne lažu. Njima se ne sviđa ono što se od njih traži. Oni samo otkrivaju Moju Svetu Riječ i ono na što ih upućuje Sveta Volja Moga Oca. Znaci da je posljednji prorok – jedini prorok kojemu je danas dano dopuštenje s Neba da pripremi svijet za Drugi Dolazak – došao, sada su tu. Kada shvatite da proročanstva, koja su dana svijetu s Neba, dovode do ovoga – povećavaju vašu vjeru i osiguravaju da ostajete odani Mojoj Svetoj Riječi, onda ćete ih prihvatiti. Kada se ona dogode, kao što je otkriveno, onda ćete znati Istinu.

Budite spremni. Budite u miru, jer Ja ću hodati sa svima vama koji se sada okupljate da tvorite Moju Vojsku Ostatka na Zemlji.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.