Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

936. VI ME NE POZNAJETE, JER ME NE PRIZNAJETE

Nedjelja, 13. listopada 2013., 18:00h


Moja predraga kćeri, kada se neki od vas osjećate napušteni i nesigurni u Moju Ljubav prema svijetu, vi nikada nesmijete odustati dozivati Me da vam pomognem. Vi ćete, s vremena na vrijeme, ćutiti osjećaj beznađa, osjećaj straha i osjećaj osamljenosti kada se čvrsto držite Moje Svete Riječi koja je dana svijetu preko Svetoga Evanđelja. Čak i sada, dok vam se Moje Sveto Evanđelje i dalje prikazuje, vi ćete se osjećati vrlo odijeljeno, jer malo ljudi nasljeduje ono što sam ih Ja poučio preko Moje Svete Riječi.

Ako kažete da ljubite svoga bližnjega i potom ga klevećete vi ćete Mi i dalje pripadati. Ako kažete da vjerujete u Deset Zapovijedi, ali ih prilagođavate da odgovaraju vašim načinima života, onda ste slijepi za Istinu. Ako prihvaćate Sakramente koji su vam dani preko Mene, ali ih kršite, vi Me vrijeđate. Kada propovijedate Moju Svetu Riječ drugima i zatim stavljate sebe ispred drugih, govoreći kako ste vrjedniji od njih u Očima Božjim, vi Me ljutite. Kada proglašavate da Riječ Božja više nije važna u suvremenom svijetu i da mora biti prilagođena kako bi se svidjela sekularnom svijetu, onda vi pljujete u Lice Božje. Kada vjerujete da je vaše znanje o Meni nadređeno Mojoj Svetoj Riječi kakvu vam Ja sada dajem preko ovih Poruka i da je zabluda sadržana u Njima, onda ste neuki u Istini. Vi Me ne poznajete jer Me ne priznajete.

Stoga, čak i oni od vas koji osjećate zadovoljstvo svojim shvaćanjem Moje Svete Riječi i odbacujete Me sada u ovoj Misiji - vi ste Me napustili. Vi, posebice, morate zazivati Moju Pomoć, jer vi ste ništa bez Mene.


Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.