Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

934. OPUSTITE SE, SVI VI I ZNAJTE DA JE BOG SVEMOĆAN I DA NA NIKAKVO DJELO, KOLIKO GOD ZLO, ON NE MOŽE BITI BEZOSJEĆAJAN


Petak, 11. listopada 2013., 22:30h


Moja predraga kćeri, znaj da Ja hodam uz tebe svakoga dana, svake minute, iščekujući tvoj odgovor. Postoje trenuci kada imaš previše toga za učiniti za ovu Misiju, ali moraš uvijek ostaviti odgovarajuće vrijeme na stranu za Mene, svoga Isusa. Zapamti, Ja sam uvijek Prisutan i uvijek odgovaram onima koji Me zazovu. Ništa vas nikada ne smije odvojiti od Moga Društva, jer vrijeme koje Mi dajete daruje vam velike Milosti.

Danas Ja tražim da se pripreme svi oni koji prihvaćaju da Ja sada govorim cijelome svijetu, preko Knjige Istine. Nikada nemojte dozvoliti da vam Moje Poruke uzrokuju zabrinutost, uznemirenost ili iznenadan strahNikada nemojte vjerovati da bih Ja tražio od vas da bježite iz svojih domova u utočta, jer ova zapovijed ne dolazi od Mene. Utočta o kojima Ja govorim su ona mjesta u koja trebate ići zatda bi primili Misu i Sakramente.

Moji odani sluge se sada pripremaju, svugdje po svijetu, za taj dan koji će doći kada više neće biti svakodnevne Misne Žrtve.

Vi uvijek morate držati Blagoslovljeni Pečat Živoga Boga u svojim domovima i u kojoj god veličini možete, kako bi Ga također nosili sa sobom. To će vas zaštititi od svake vrste progona i zadobiti ćete potrebnu snagu da ostanete odani Bogu i svemu što je jasno utvrđeno u Presvetoj Bibliji

Opustite se, svi vi i znajte da je Bog Svemoćan i da na nikakvo djelo, koliko god zlo, On ne možbiti bezosjećajan

Oni od vas koji odabirete odgovoriti na Moj Pozivblagoslovljeni ste. Vi, zauzvrat, svojim činom ljubavi za svoga bližnjeg, širiti ćete Pečat Živoga Boga posvuda gdje idete. Sada morate initi ovo. Ufajte se u Mene.Nikada se ne osjećajte nemirno, jer Ja ne širim strah. Ja širim Istinu, koja za neke može biti silna. Ja Sam vašZaštitnik, vaš Spasitelj i uskoro ću di kako bih vam donio konačno Spasenje i budućsvijet, koji neće imati zla. Budite u miru. Ja ću vas voditi i zaštititi vas sve i dati vam Dar ustrajnosti u svim nadolazećim kušnjama.


Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.