Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

917. MOLITE OVU POSEBNU KRIŽARSKU MOLITVU DA POSVETITE SVE ONE KOJI SU VAM BLISKI DA IH JA MOGU PREKRITI S MOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU.


Srijeda, 18. rujna 2013., 23:30h

 

Moja predraga kćeri, Ja tražim da vi svi molite ovu posebnu Križarsku molitvu da posvetite sve one koji su vam bliski da ih Ja mogu prekriti s Mojom Predragocjenom Krvlju.

 

Križarska molitva (122) Za posvećenje Predragocjenoj Krvi Isusa Krista

 

Dragi Isuse, Ja molim Tebe da posvetiš mene, moju obitelj, prijatelje i narod Zaštiti Svoje Predragocjene Krvi. Ti si umro za mene i Tvoje Rane su moje rane dok ja dostojanstveno prihvaćam trpljenje koje ću podnijeti prije Tvoga Drugog Dolaska. Ja patim s Tobom, dragi Isuse, dok pokušavaš okupiti svu Božju djecu u Svoje Srce, da bi mi imali Vječni Život. Prekrij mene i sve one koji trebaju Tvoju Zaštitu sa Svojom Predragocjenom Krvlju. Amen.

 

Sve što vi trebate učiniti jest ufati se u Mene i Ja ću zaštititi one koji Me zazovu zbog svoga Spasenja i zbog drugih duša.

Idite i pripremite se za Sudnji Dan. Ja vas sve blagoslivljam i udjeljujem vam snagu da nastavite sa svojom posvećenošću Mojim Križarskim molitvama.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.