Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

908. ŠTO VAS SE VIŠE MRZI, MOJI UČENICI, TO VAS VIŠE BOG LJUBI


Utorak, 10. rujna 2013., 23:45h

 

Moja predraga kćeri, zar ne znaš da će vas, što vas više slijedi Moje Poruke, mučiti oni koji žele utišati Moj Glas?

Dok se ova Misija nastavlja po Zapovijedi Moga ljubljenoga Oca, svaki napor će učiniti oni, posebno u Mojoj Crkvi na Zemlji, koji se suprotstavljaju ovim Svetim Porukama, kako bi vas prisilili da ih prestanete slijediti. Ti prigovori će se povećati i svaka vrsta iskrivljene logike, oholog nijekanja Istine i lažne teologije biti će iskorišteni da bi se zaglušio Glas Božji.

Što vas se više mrzi, Moji učenici, to vas više Bog ljubi, jer samo oni koji slijede Mene i žive svoje živote u skladu s Mojim Učenjima trpjeti će na ovaj način. Ako ste uzvišeni, omiljeni i ako vas je svijet odabrao za živućeg sveca, gdje se ne pronalazi mana ili pogrješka u vašim postupcima s kojima vas se javno povezuje, onda vas nije odabrao Bog, jer vi prkosite onome što se očekuje od Božjih slugu. Bez izražavanja Istine i iskrivljavanjem Moje Istine, zato da bi sami sebe uzvisili u očima svijeta, biti ćete odbačeni na stranu dok Ja tražim Moje prave sluge.

Moji pravi sluge Me ljube i pokreće ih Moj Duh Sveti. Njihovu tugu, koja je izražena u njihovim očima, jer pate sa Mnom, jasno mogu vidjeti oni kojima je i samima dan Dar Duha Svetoga. Nikada te čiste duše ne osuđuju druge ili pokušavaju spriječiti Riječ Božju, jer nisu u stanju to učiniti.

Vi morate snažno moliti u ovo vrijeme – svi vi – jer ovi Moji posvećeni sluge su napadnuti zbog Mene. Ja stojim uz njih, ali mnogi će pasti i raspasti se pod pritiskom da ostanu šutjeti kada budu prisiljeni predstaviti svom stadu naučavanje laži koje će doći.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.