Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

905. MAJKA SPASENJA: JEDINI PUT KA VJEČNOM ŽIVOTU JEST PREKO MOGA SINA, ISUSA KRISTA


Petak, 6. rujna 2013., 20:15h

 

Moje dijete, nitko od vas nikada ne smije zaboraviti da je Moj Sin umro zato da bi spasio čovječanstvo. On je oslobodio sve duše od ropstva Zvijeri. On je svima vama dao Dar Spasenja i zato da bi dobili Vječni Život vi morate doći Mome Sinu i tražiti od Njega ovaj Veliki Dar.

Jedini put ka Vječnom Životu jest preko Moga Sina, Isusa Krista. Budući da je On tako milosrdan, On svima dopušta priliku da dođu k Njemu svojom vlastitom slobodnom voljom. On je svijetu dao Istinu i Njegovim Darom Njegove Smrti na Križu otvorio je put svima da žive u vječnom miru i u Njegovom Raju.

Mnogi ne prihvaćaju Moga Sina niti vjeruju u Boga. Ako ne vjerujete u Boga ili ne prihvaćate Dar Spasenja, onda sami sebe odvajate od Boga. Zbog ove Posljednje Misije da se spase duše, uključujući duše svih grješnika, kao i one koje odbijaju priznati Postojanje Boga, Moj Sin će izvesti Veliko Čudo. Tijekom Upozorenja svi će vidjeti dokaz da imaju dušu i mnogi će biti obraćeni. Onima koji se neće obratiti i koji ostanu ateisti neće biti moguće dati Dar Spasenja, jer će oni odbiti Njegovu Ruku Milosrđa. Te duše će Ga odbaciti na najprkosniji način i ništa ih, osim vaših molitvi, ne može spasiti.

Oni koji odbiju svaki pokušaj, svako posredovanje i svako Milosrđe, da ih se odvede u Novi Raj, biti će odbačeni. Jer njihovo neće biti Kraljevstvo Moga Sina, zbog toga što Moj Otac, Koji je ostavio čovječanstvu u baštinu Dar slobodne volje, nikada neće nametnuti Svoju Volju nad nijednim Svojim djetetom.

Molite, molite, molite da ateisti prihvate Ruku Milosrđa, koju će Moj Sin ispružiti prema svakom pojedinom od njih. Sjetite se moliti Križarske molitve da bi spasili ove jadne malene duše.

 

Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.