Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

901. JA DONOSIM DAROVE POSTUPNO, OVISNO O ČISTOĆI DUŠE

 

Srijeda, 4. rujna 2013., 18:00h

Moja predraga kćeri, Živi Bog, prisutan u poniznim dušama, postati će izraženiji dok se Moj Novi Dar izlijeva na svakoga od onih koji žive u svijetu u ovo vrijeme.

Ja donosim Darove postupno, ovisno o čistoći duše. Moji sljedbenici, u svakoj Crkvi diljem svijeta, osjetiti će ponovno rasplamsavanje svoje ljubavi za Mene dok ih Ja obuhvaćam većim shvaćanjem Moga Obećanja da ću se ponovno vratiti. Moj Dar će značiti da će oni moći vidjeti, kroz paučinu tame, kako Istina počinje dobivati smisao. Oni će sada znati da im Ja govorim, jer će osjetiti Moju Prisutnost u svojim srcima. Oni će biti blagoslovljeni znanjem, koje im je dano Snagom Duha Svetoga, koje će im omogućiti da se primjereno pripreme za Moj Drugi Dolazak.

Moji sljedbenici će biti vođeni Duhom Svetim i oni Me neće izdati niti će prihvatiti bogohuljenje, koje im je predstavljeno u Moje Ime. Zbog toga će se Moja Riječ sada širiti sve brže i uskoro će Duh Sveti stvoriti žudnju u njihovim dušama za Velikim Danom kada će posljednja trublja zaoriti da najavi Moj Dolazak.

Ne bojte se, Moji ljubljeni sljedbenici, Ja Sam s vama, premda patite. Vi ćete uskoro narasti u velikom broju i to će vam dati pouzdanje da Mi ostanete odani.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.