Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

898. DA LI ONI OD VAS KOJI ME SADA ISMIJAVATE, JER ODBIJATE MOJE PORUKE, DOISTA VJERUJETE DA BIH JA PODIJELIO MOJU CRKVU

 

Nedjelja, 1. rujna 2013., 15:05h

Moja predraga kćeri, napokon Mi pružaš zahvale za ovu vrlo tešku Misiju. Ja znam koliko ti boli nanosi proglašavanje Riječi Božje, jer Ona stvara dosta gnjeva među onima koji vjeruju da su elita.

Moja kćeri, znaj da premda ti darivam milosti, ti ćeš uvijek hodati sama i završiti ćeš u divljini, baš kao i proroci prije tebe. Ja ću poslati nekoga da ti pomogne, ali uvijek ćeš biti odvojena. Ali Ja ću ti uvijek praviti društvo, dok te vukovi budu progonili.

Reci onima koji sami sebe nazivaju Mojim pravim učenicima, svećenicima i posvećenim slugama, među vama, ovo. Ja ću uvijek čuti glasove malenih, slabih, poniznih i onih čistoga srca. Čak i kada su zastrašeni Mojim Porukama, Ja ću uvijek pokazati naklonost onima koji Me uistinu ljube. Tko su ti o kojima Ja sada govorim? Ja upućujem na one koji nikada nisu zaboravili što sam im Ja rekao. Nosite Moj Križ, slijedite Me, ali budite pripremljeni, jer kada proglašavate Riječ Božju bez zlobe trpjeti ćete Moju Bol. Bez obzira koliko vjerovali da je svijet civiliziran u ovo vrijeme, vas će mrziti kada ustanete, uporno, protiv onih koji Me mrze. Kada oni mrze Mene, vas će razapeti.

Ja slušam krotke. Ja blagoslivljam one koji izvršavaju Moje jasne Upute vama, da ljubite jedni druge, bez obzira koliko vas mučili. Oni od vas koji Me odbacuju, preko ovih Poruka, nikada ne smiju, zbog svojih sumnji, širiti mržnju protiv ikoga u Moje Ime. Ja, Isus Krist, sada vam kažem da je đavao došao proglasiti svoj posljednji napad na svu Božju djecu. Oni od vas koji odbijaju slušati Me, pasti će na čar njegovih predanih slugu.

Zar ne znate da će Moju Crkvu napasti sotona i da je to naviješteno? Moji neprijatelji će hodati među vama, a ipak vi ne prihvaćate da bih Ja to dopustio. Znajte da Bitka Harmagedona obuhvaća dvije strane. One koji vjeruju u Boga i slijede Riječ Božju i zloga, njegove vojske i svih onih koje zavarava. Sotona će prevariti mnoge u Mojoj Crkvi i samo oni koji ostanu na oprezu i koji paze na doktrinalne pogrješke, moći će izdržati zavođenje. Zavođenje je najmoćnije sredstvo koje koristi prevarant. On zavodi da izgleda kao da proglašava Istinu.

Ja nalažem onim jadnim dušama, onima koji Me ljube i koji ostaju odani Mojoj Crkvi na Zemlji, da slušaju. Vi morate ostati odani Mojoj Crkvi i prihvatiti stegu, kada vaši nadređeni ostanu odani onome što sam Ja dao svijetu, Mojom Smrću na Križu. Vrijeme za izbor je blizu. Grozota se još nije dogodila, ali kada vidite pogrješke, koje idu protiv Mojih Učenja i Moga Dara Sakramenata, otiđite. Taj dan je blizu. Tada se morate okupiti i nastaviti slijediti Pravila Moje Crkve, kako ih je prije vas propisao Petar.

Da li oni od vas koji Me sada ismijavate, jer odbijate Moje Poruke, doista vjerujete da bih Ja podijelio Moju Crkvu i tražio od vas da niječete Moja Učenja? Čekajte do dana kada će od vas tražiti da se zakunete na vjernost lažima, u Ime Moje Svete Crkve na Zemlji, prije nego odbacite Moga proroka. Jedino Moja Ljubav za vas je tako jaka da vas Ja ne odbacujem na stranu i ne dopuštam da vas proždru demoni.

Vaš Isus
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.