Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

884. JA ĆU OSIGURATI DA MILIJUNI VIŠE ČUJU MOJE RIJEČI


Utorak, 20. kolovoza 2013., 19:20h

Moja predraga kćeri, Moja Ljubav i Moja Samilost prema svim grješnicima značila je da Ja od danas udjeljujem veliko Milosrđe milijardama duša. Ja ću otvoriti njihove oči za Moje Poruke čovječanstvu. Ja ću osigurati da milijuni više čuju Moje Riječi, kako bih mogao odvesti još više izgubljenih duše u Novi Raj. Sve takve duše, koje nikada ne bi prihvatile ove Poruke zbog svoje tvrdoglavosti, sada će ih vidjeti onakve kakve jesu – Djelo Milosrđa s Moje strane, kako bih mogao spasiti njihove duše.

Svećenici, koji su odbacili Moje Poruke i proglasili ih da su riječi od đavla do tada će shvatiti strašnu pogrješku koju su učinili, uskraćujući dušama priliku da poslušaju Moj Nebeski Glas.

Nevjernici, koji su se borili da nađu mir, sada će biti privučeni Mojim Porukama i uskoro će tražiti utjehu od Mene. Ja ih čekam i čim budu išli prema Meni, Ja ću ih ispuniti čežnjom za Mojom Ljubavlju kako bi bili nemoćni zanemariti Me.

Vjernici u Boga Svemogućega Oca, koji ne prihvaćaju Mene, Njegovog ljubljenog Sina, osjetiti će uzrujanost u svojim dušama. Oni će vapiti za Istinom dok budu svjedočili načinima na koje će se svijet promijeniti izvan prepoznatljivosti.

Tad će oni koji Me ljube i koji ostanu nepokolebljivi u svojoj vjeri, ali koji Me ne uspijevaju prepoznati kada Ja pozovem njihove duše biti nadvladani konačnim shvaćanjem, kada im se Moja Božanska Prisutnost obznani. Ja ću se radovati kada Mi ovi, Moji sljedbenici, dopuste da ih ispravno vodim na posljednjem putovanju.

Ja dajem svijetu ove Darove jer ljubim svakoga. Iščekujte ovaj Dar s ljubavlju i zahvalnošću.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.