Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

878. KADA ŠTUJETE MOJU MAJKU, VI MORATE POSJEĆIVATI NJENA SVETIŠTA I TAMO JOJ ODAVATI POČAST


Srijeda, 14. kolovoza 2013., 15:15h

Moja predraga kćeri, nijedan živući čovjek ne može potpuno shvatiti kako je lukav sotona. U onima koje on zaražava, znajte da vam oni nikada neće odavati dojam zla. Naprotiv, oni će biti vrlo privlačni, šaljivi, odlučni i uvjerljivi kada vam otkriju svoje grješne postupke, tako da ćete vi prihvaćati njihovu prijevaru.

Oni, unutar Moje Crkve, koji odaju počast zlome i koji ropski slijede njegove upute, jako će vas zbuniti svojim svetim ponašanjem. Oni će pridobiti mnoge od vas na svoje putove, jer vama će se činiti da oni uistinu štuju Mene i Moju ljubljenu Majku. Ali znajte da će svaka gesta i naizgled sveti čin zamaskirati uvredu pred žrtvenicima, koji su namijenjeni da štuju Moje Ime. Vi morate znati da kada oni štuju Zvijer oni će predstaviti pred vama ono što će se činiti poput svetih djela, ali oni će ići natrag u bitku. Njihove namjere će se činiti najsvetijima i pune poštovanja, ali nemojte se zavarati.

Kada štujete Moju Majku, vi morate posjećivati Njena Svetišta i tamo joj odavati počast. Oni koji Me ljube ići će k Njoj. Oni nikada ne smiju prihvatiti da Mojoj Majci može zapovijedati sud neprijatelja Moje Crkve.

Drugi znakovi koji će se od svijeta tražiti da ih prihvati, a koji će se činiti da poštuju Trojedinoga Boga, Moju Majku i sve Svece, činiti će se dobrima. Ali njih će vam neprijatelji Božji uvijek pokazivati na drugačiji način. Kada se prikazuje nešto neočekivano, znajte da je to veliki znak Zvijeri, koji će zavarati svijet da povjeruje da su on i njegovi sljedbenici sveci.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.