Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

868. KADA PROMIJENE SAKRAMENT KRŠTENJA, ONI ĆE IZBRISATI SVA OBEĆANJA DA SE ODREKNU SOTONE, JER ĆE PROGLASITI TE PREPORUKE STAROMODNIMA

Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 04:05h


Moja predraga kćeri, neka nijedan čovjek ne povjeruje tijekom progona, kojeg će Moji ljubljeni posvećeni sluge - koji Mi ostanu odani - morati izdržati, da Moja Crkva može ikada umrijeti. Jer to je nemoguće. Moja Crkva - Moje Mistično Tijelo - ima Vječni Život.

Kada Moji neprijatelji promijene Sakramente i uvedu nove relikvije, nove križeve i nove prakse - i zatim kažu da Moja Crkva ostaje onakva kakva je oduvijek bila - oni lažu. Moja Crkva se nikada ne može promijeniti.

Toliko mnogo tvrdnji će biti učinjeno, u svakome narodu, kako bi se oskvrnuo Sakrament BrakaOni, Božjineprijatelji, žele da Kršćani prihvate brak između istospolnih parova, ali oni to nikada ne smiju prihvatiti, jer to vrijeđa Moga Oca. To nije prihvatljivo u Njegovim Očima. Kada promijene Sakrament Krštenja, oni će izbrisati sva obećanja da se odreknu sotone, jer će proglasiti te preporuke staromodnima i previše zastrašujućima. Oni će reći da je to nevažno.

Zatim će oni, malo po malo, uvesti nove verzije Mojih Učenja. Vi, svi vi koji vjerujete u Moju Crkvu, nikada Me ne smijete izdati. Vi nikada ne smijete prihvatiti bilo kakvu zamjenu za Sakramente kakve sam vam ih Ja dao. Ja Sam Istina. Moja Crkva predstavlja Istinu. Ali vi jedino možete tvrditi da ste dio Moje Crkve, ako zadržite sva Moja Učenja, Moje Sakramente i prihvaćate da je Moja Smrt na Križu bila najveća Žrtva koja je osigurala vaše Spasenja.

Sve, što zastranjuje od Istine, iz straha od vrijeđanja pogana, je vrlo opasno. Kada zaniječete Učenja Božjai slijedite novu, alternativnu crkvu, vi nećete više ostati dio Moje Crkve na Zemlji.  Ako budete protiv novih poganskih praksi, koje će uvesti lažni prorok, vas će se smatrati krivovjercem. Onda će vas oni pokušati izopćiti, u Moje Ime. Ako Mi ostanete odani i odbijete sudjelovati u ovoj zloj prijevari, vi ćete ostati dio Moje Crkve.

Izbor može biti bolan, kada se sve ove stvari dogode, ali je vrlo jednostavan. Ili ste za Mene ili protiv Mene.


Vaš Isus


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.