Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

867. MOJA PROROČANSTVA, KOJA OTKRIVAJU DOLAZAK ANTIKRISTA, USKORO ĆE SE OSTVARITI

Nedjelja, 4. kolovoza, 2013.

 

Moja predraga kćeri, Moja proročanstva, koja otkrivaju dolazak Antikrista, uskoro će se ostvariti.

Nad vama je dan za sve vas da pripremite kuće i vaše uobičajene molitve, a svi koji Me slijede moraju biti voljni učiniti žrtve zato da bi pomogli Meni da otvorim oči Božje djece posvuda na ovu zloću, koja će potpuno obrnuti svijet.

Baš kao što je svaki pravi prorok prezren i postupa se s njim kao sa smetnjom, Moji dragi sljedbenici će izgledati kao da dodijavaju kada otkrivaju Istinu. Očekujte ismijavanje, izrugivanje i prijezir na svakom kutku, gdje krenete. Ljudi koji vas okružuju će vas zastrašivati, kuditi vas i tražiti grješke, čak i kada vi uopće ne govorite s njima o Mojoj Riječi.

Svaki pali anđeo i demon koji prožimaju Zemlju u ovo vrijeme, biti će odmah privučeni k vama, preko slabih ljudi, zato da bi vas obeshrabrili za ovo Djelo.

Prihvatite ovu duboku žalost u Moje Ime, jer kada tako učinite vi dajete veliku slavu Bogu i jedan je od najvećih darova, koji možete dati Meni. Ja tada koristim te vaše kušnje da porazim sotonu prisvajajući duše koje su određene da postanu njegove.

Vrlo malo njih razumije Božje Zakone Neba i ulogu Križa u vašim životima. Jednog dana, sva Božja djeca će shvatiti zašto ova okrutna djela moraju biti pretrpljena. Nastavite sa zadatkom širenja Istine, zanemarite mržnju kojoj svjedočite i ne prihvaćajte smjernice onih koji Me niječu – uopće.

Vaše stupanje prema Novom Raju će biti teško. Ali sa samo malom Vojskom možete poraziti oštrinu kazni koje će Antikrist sručiti na svijet. Vaš zadatak je da upozorite druge na opasnost prihvaćanja zakona sotone, kao zamjenu za Božje Zakone.

Samo po zapovijedi Moga Oca Ja mogu sa Sobom povesti sve one čija su imena u Knjizi Živih, ali koji će biti vjerni lažnom proroku i s povodljivom prihvatljivošću će pasti na dopadljivo ponašanje Antikrista.

 

Vaš Isus

 

 
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.