Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

852. UFAJTE SE U MENE I JA ĆU OTVORITI VAŠE OČI ISTINI VAŠE VELIČANSTVENE BUDUĆNOSTI

 


Ponedjeljak, 22. srpnja 2013., 19:09h

Moja predraga kćeri, Ja dozivam sve mlade ljude u svijetu, svih vjeroispovijesti i svih vjera.

Ja Sam Isus Krist, Spasitelj svijeta i Ja ću vam se uskoro objaviti. Kada se to dogodi, tijekom nadnaravnog događaja, koji će se doživjeti diljem svijeta u isto vrijeme, vi ćete znati Istinu.

Vi možda nećete prihvatiti Moj Poziv vama sada. Možda Me nećete dočekati s dobrodošlicom u vašim svakodnevnim životima, ali kada osjetite Moju Ljubav, ništa vam drugo neće više biti važno. Vrijeme za Drugi Dolazak je blizu. Ovaj događaj, kada Ja dođem donijeti mir, dok ga Ja navijestim u Novom Raju, svladati će vas radošću koju nikada prije niste doživjeli. Ja ću vam donijeti život izvan vaših snova – život koji će, kada se načas pojavi, biti sve što želite.

Drugoga Dolaska se ne treba plašiti, jer on će biti najmoćniji radostan događaj. To je Moje Obećanje. Vi se nikada ne smijete brinuti ili osjećati da je život gotov – da će vam biti uskraćeno vrijeme koje u svijetu prihvaćate kao gotovu činjenicu – jer život će tek započinjati. Ovoga puta neće biti muke, boli, ljutnje, mržnje ili nesloge. Jedino ljubav će rasti i, s njom, raskošan život, gdje ćete živjeti u velikom jedinstvu, u ljubavi i miru s vašim voljenima.

Ja pripremam svijet za ovaj veliki događaj, koji je naviješten. Zato da se pripremite – da bi se u treptaju oka svijet promijenio zauvijek – vi Mi morate doći. Kako bi vam bio dan ovaj život u Novom Raju, gdje ćete zadržati savršeno tijelo i dušu, vi morate tražiti od Mene da očistim vašu dušu. Da bih Ja to učinio, vi morate tražiti od Mene da vam oprostim vaše grijehe. To je tako lako. Ja znam da ste vi grješnici. Vi znate da ste vi grješnici, ali to vas nikada ne smije odvojiti od Mene.

Ako ste uznemireni ili uplašeni, onda Mi recite svoje brige i Ja ću ublažiti vašu bol. Ufajte se u Mene i Ja ću otvoriti vaše oči Istini vaše veličanstvene budućnosti. Kada se zemlja obnovi i objavi se Drugi Dolazak, Ja ću čekati da vas pozdravim. Ja ću vas uvijek ljubiti, jer zbog vas sam se Ja odrekao Moga Tijela, kada sam im dopustio da Me Razapnu. Ako vas Ja toliko ljubim, onda ništa ne bi smjelo stajati na vašem putu da Me danas pozovete.

Ja iščekujem vaš poziv.

Vaš Isus
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.