Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

839. ON ĆE KORISTITI ISTINU BOŽJU DA SE SAKRIJE IZA, DO PRAVOGA TRENUTKANedjelja, 7. srpnja 2013., 17:35h

Moja predraga zaručnice, zar je bitno ako viču na tebe ili te proklinju u Moje Ime? Zar je bitno ako su svi oni koji proglašavaju Moju Presvetu Riječ i koji ostaju postojani u jedinstvu sa Mnom, sputani i izudarani? Zar ne znaš da je Moja Snaga Svemoguća i da Ja ne mogu biti slomljen, čak i ako slome Moje Kosti.

Kada se doktor bori da spasi život čovjeka pod svaku cijenu, on će učiniti sve što je moguće da uspije. Ako ga ometaju drugi, koji ga pokušavaju spriječiti - ako je on predan doktor, on će zanemariti sve prigovore i pokušaje da se umiješaju u njegove postupke, ako zna u svom srcu da on može i da će spasiti taj život. I zato on nastavlja dok svi ne vide plodove njegovog rada. On ustraje dok taj život ne bude spašen i zatim, kada je sve učinjeno, njega će s ljubavlju dočekati isti ljudi koji su se, iz bilo kojeg svog razloga pokušali umiješati u njegova nastojanja da održi život. I tako će sve trzavice biti zaboravljene.
Isto vrijedi za ovu Svetu Misiju koju je obećao Moj Otac da bi spasio živote Svoje djece u ovim posljednjim vremenima prije Moga Drugog Dolaska. Očekujte ometanja u Ovoj Misiji, jer da nije privukla toliko protivljenja, onda bi vi sigurno znali da Moje Poruke vama sada ne bi mogle dolaziti od vašega ljubljenog Isusa.

Kada je Istina objavljena, Ona nije lako prihvaćena, iako je Ona Riječ Božja. Ipak, kada su prikazane laži, uređene kao Istina, one su spremnije prihvaćene i u većini slučajeva, dočekane su srdačnih ruku i rukama dobrodošlice. Budite upozoreni na laži, koje će prikazivati Moji neprijatelji, koji proglašavaju sami sebe Mojim glasnogovornicima. Oni će vas pogrješno voditi na mnoge načine od straha da ćete ih vi uhvatiti u njihovoj prijevari. Oni će provoditi svoje vrijeme družeći se s onima koji su poznati svijetu kao dobri i Sveti, čiste sluge - od kojih su mnogi sada na Nebu sa Mnom. Takvim povezivanjem oni će biti viđeni kao vjerni učenici tih Svetaca. Zatim će oni ponavljati Istinu Mojih Učenja i to će vas zbuniti. Vi ćete reći: „Ali kako to može biti? Ovaj čovjek govori istinu."

Lukavost Zvijeri je izvan vašeg poimanja, Moji ljubljeni sljedbenici. On je oprezan da se nikada ne otkrije i zbog toga se skriva iza Istine. Kada je on prisutan u jadnim, zavedenim dušama, on će koristiti Istinu da se iza sakrije, do pravoga trenutka. Zatim će vani zasuti bestidnosti protiv Riječi Božje, ali mnogima ovo neće biti jasno vidljivo. Promatrajte iza riječi koje će biti pomno sastavljene i otkriti ćete laž. To je vrsta sile s kojom će se Božja djeca morati boriti.

Duh zloga je poput tamnog oblaka i kada se potpuno spusti nad čovječanstvo, biti će teško razlikovati između dobra i zla. Ali Ja vam obećavam da će se ovaj oblak podići i kada Svjetlo Božje zasja, vi ćete vidjeti bezbožnost u svoj njenoj ružnoći kako je viđena u Očima Božjim.

Borba će se nastaviti među ljudima koji iskazuju vjernost Jedinom Pravom Bogu, jer zli izvršava razaranje među njima. Dok se ova skupina dijeli na dvoje, tu su i drugi za koje morate moliti. To su one duše, koje su tako udaljene od Boga da Ga ne priznaju u bilo kojoj fazi. Oni su Moje izgubljene duše kojima Ja posvećujem Ovu Svetu Misiju. Kada Ja spasim one koji su potpuno izgubljeni, Moje Posredovanje će također spasiti druge koji su jednostavno zbunjeni.

Dođite, okupite se, svi vi, pred Mene, jer Moje Vrijeme dolazi vrlo brzo. Neka nijedan od vas ne odlaže moliti za duše onih koji najviše trebaju vašu pomoć.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.