Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

832. Biti ćete optuženi zbog kovanja zavjere protiv Moje Crkve, a ipak, vaš će jedini zločin biti što podupirete Istinu




Nedjelja, 30. lipanj 2013
 
Moja predraga kćeri, ni na jedan trenutak zli neće stati u svom progonu onih koji Me ljube. Kada su duše bliske Meni i kada njihova ljubav za Mene raste, on će uvijek biti tu pokušavajući ih odvući od Mene.

Kada vi spašavate duše svojim molitvama, zli će iskaliti sav svoj bijes na vas i vi ćete se osjećati povrijeđeno jer ćete postati meta pokude, osobito onih koje volite. Vi se morate naviknuti na takvu bol i tugu kada slijedite Mene i kada prihvaćate Moje Posredovanje preko ovih Poruka. One će sa sobom donijeti užasno mučenje, jer će ove Poruke biti odgovorne za Spasenje preko 7 milijardi duša.

Kada đavao zna kako on gubi duše od Mene, on će iskoristiti bilo koje sredstvo koje je nužno da se stvore sumnje u mislima onih koji su Mi vjerni i zatim će on prouzročiti strašne trzavice među Mojim sljedbenicima. Vi morate prepoznati ovo djelo đavla onakvo kakvo jest i znajte da što ste više progonjeni zbog prihvaćanja Moje Ruke Milosrđa, da vi slijedite Istinu. Jedino s Riječi Božjom, kada je prisutna na Svoj najmoćniji način - kada Duh Sveti postane očit među zajednicama Božje djece - zli će se najjače boriti. On, sotona, bijesan je zbog ove Misije i oni od vas koji sumnjaju u Moju Riječ, koja vam je dana u ovo vrijeme, znajte ovo.

Jedino Moja Riječ može izazvati takvo zgražanje, čak i među onima koji vjeruju u Mene i koji slijede Moja Učenja. Nitko od vas nije zaštićen od napada. Vi, Moji dragocjeni sljedbenici naći ćete se kao žrtve napada udaranja zlih jezika protiv Mene. Na vas će pljuvati, smijati će vam se i podrugivati vam se. Vi ćete biti optuženi da kujete zavjeru protiv Moje Vlastite Crkve, a ipak vaš jedini zločin će biti da podržavate Istinu. Oni koji podržavaju Riječ Božju i koji odbijaju zastraniti od Istine uvijek su trpjeli od ruku onih koji su sami sebe postavljali kao najviše odabrane Božje predstavnike ispred onih jadnih duša koje su Me uistinu ljubile.

Postoji razlika između onih koji govore da su upućeniji i stoga dostojniji da sude drugima u Moje Ime od onih koji Me jednostavno ljube. Vi možete samo ustati i objaviti svoju ljubav prema Meni, ako slijedite Moj primjer. Ja nikada ne bih rekao da je jedan čovjek bolji od drugoga - jer svi ste vi grješnici. Ipak, Ja nikada ne bih prihvatio one koji možda znaju sve o Meni i koji objavljuju svoju nadmoć nad drugim. Oni koji govore da Me znaju i vrijeđaju drugoga u Moje Ime, uopće Me istinski ne poznaju.

Đavao ispunjava duše egom, ohološću i ljutnjom. To su tri obilježja po kojima ćete znati da je on prisutan u duši kada pokušava utišati druge duše koje proglašavaju Riječ Božju. Kako će takve duše patiti, osobito sada kada se ova najviše iščekivana Misija proživljava među vama. Svatko od vas tko odgovara na Moj Poziv morati će se suočiti sa pogrdom i javnim ismijavanjem koje će vam oduzeti dah - tako će žestoko biti izlijevanje mržnje. Ja želim da vi shvatite da nije protiv vas usmjerena ova mržnja, već protiv Mene. Sotona želi utišati Moj Glas dok On poseže da vas spasi od njegovog zlog plana koji je pažljivo upravljan i osmišljavan tako dugo vremena. Ne može doći do pobjede Zvijeri, ali on zna koliko Ja patim kada ugrabi duše od Mene. Nemojte dopustiti da vas ova smetnja zaslijepi za Istinu.

Istina će spasiti vašu dušu i kada širite Istinu Ona će Mi donijeti više duša. Na taj način ću Ja poraziti Zvijer. Vi ćete biti zaštićeni od svega zla, ali trpjeti ćete poniženje jer ste označeni kao luđaci. I sve zato jer Me ljubite.

Vaš Isus
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.